Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)fredag 17 mars 2017

Daimonen ser din själ !
Jag har inte läst en rad av bortgångne Akademiledamoten Torgny Lindgren och min första reaktion när hans GENIUS stirrar rakt genom min själ på DN:s väl valda foto, är att här finns en väsenslikhet med den lika genialiska skådespelaren Christopher Walken. 

Först efter detta konstaterande söker jag upp och sparar Lindgrens födelsedatum för nedanstående och ganska bestickande jämförelse av männens horoskop. De är sannerligen samma andas barn.

Den rationella själen (Luft) och dess möte med den irrationella eller vegetativa själen (Vatten) har kommenterats mycket och här pågår uppenbarligen något mystiskt som mynnar ut i någon form av daimonisk hyperalterthet! 

Att sedan båda männen också har sinnelagets Måne i Stenbocken bara understryker det som man menar med ansikten huggna i sten. Det är den stora formgivaren Saturnus som talar sitt tydliga språk genom dem bägge!

Med "daimon" menade grekerna något som en dödlig människa inte helt fullt kunde göra anspråk på. Daimonen är vårt eget högre Själv och den kan driva människan i olycka om människan är en dekadent varelse som aldrig fått lära sig hemifrån att lyssna - inte till sin själ utan till sin ande! 

Daimonen eller romarnas "genius" är med andra ord det som bloggen utifrån hinduismen brukar kalla "andesjäl" (atman) - anden genomsyrar och fyller själen som i sin tur - om själen är satanisk och har avfallit - vänder sig bort från sin styrande (rationella) princip och istället blickar ut över världen av idel dött kött (Jord). 

Allt handlar om rätt orientering i förhållande till de få dagarna här nere i helveteshålan Sverige med dess historia av krigsprofitörer och näriga små kapitalister.

2 kommentarer:

 1. Lindgrens namn är felstavat här ovan: Lindgrren. (Ett inlägg om honom finns redan, där han är rättstavad)
  Noterade f.ö. att Lindgren var den fjärde personen vars utseende du associerar till Walken! :-)

  SvaraRadera
  Svar
  1. Ja det var ett gammalt Lindgren-inlägg, med de indiska kartorna (som jag övergav eftersom den runda, västerländska stilen är trevligare).

   Jag vet att några figurerat i mer än ett dubbelgångarsammanhang och här begränsar sig likheten till en så stinn blick att individerna ser ut att vara direkt styrda från det daimoniska!

   Jag utvecklade inte tanken närmare i inlägget, men Plotinus trevåningslära är nu NOUS - PSYCHE - SOMA (eller lägre NATUR) och där dagens materialistiska kultur enbart erkänner den lägsta nivån, och tror livet befinner sig där. Livet tillhör egentligen Psyke eller Själen, men den noetiska (axiomatiska, intellektuella) nivån är den som informerar Själen och som Själen sedan mer eller mindre skickligt återger i det kroppsliga (soma).

   Det kanske är så att vissa astrologiska strukturer binder förnuftsprincipen och själen närmare varandra, vilket sedan vilken förslappad dödlig som helst kan se genom de här människornas intensifierade närvaro. Men här består kartan väl mest av vita fläckar, även om det finns tallösa metafysiska förslag till hur "allt hänger samman"...

   Radera