Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google har förstört mängder av horoskop genom att omskapa usla miniatyrer av bilder i GIF-format. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa galna ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)torsdag 30 mars 2017

Massmördaren och John Cleese
Inför slaskjournalistiken i AB och fotot på en homo massmördare som misshandlats i fängelse, slår det mig att Donald Harvey inte är ljusår avlägsnad från skådespelaren John Cleese. I sin dag frossade han i makabra och skruvade roller - nazister, pennalister, servila tyranner, kvinnohatare, och mycket mer. Underhållande som han var undrar man som vanligt vad som blivit av folk som så uppenbart är fyllda av mörker om inte skådespeleriet givits som en skyddad verkstad och lekstuga!

Astrologin ger inga svar men vad den gör är ar att delvis bekräfta den här lite vagare dubbelgångarkänslan jag fick. Båda männen har en axel mellan det passionerade och subjektiva Barnets (arketyp) och den sociala balansen med andra, Väduren mot Vågen. Dessutom en dos av det kaotiska Fiskarnas tecken hos båda. Mördaren måste ha haft ett lika lynnigt och hetsigt humör som John Cleese släppte loss i sina roller, men mördade på olika vis dem han blev förbannad på!

Donald Harvey:John Cleese:


Egyptiern Claudius Ptolemaios nämner i förbigående horoskopets 12 hus vid deras antika namn men utan att närmare förklara dem. Litteraturforskningen har visat att text saknas i den Tetrabiblos som har överlevt (i flera manuskript) och kanske tillhör en diskussion av de 12 husen det förlorade materialet. I vilket fall är det uppenbart att John Cleese med minsta möjliga marginal undgår att födas med den sociala/mellanmänskliga harmonins axel placerad längs det romaren Manilius kallade Tyfons axel (2a/8e). Ptolemaios nämnder det 2a som "Dödsrikets port" och nog ligger en logik att, som AB skriver, massmördaren tog på sig rollen som domare och egenmäktigt och egocentriskt som ett väduriskt barn tog på sig uppgiften att bestämma vem som skulle leva och vem som skulle dö. Dem som förargat honom (Mars/Väduren = ilska), de dödades.

John Cleese har istället sin påfallande socialt instabila axel (Fawlty Towers!) placerad längsmed en mer mental eller intellektuell axel (3e/9e). Dessutom har han en extremt ful version av "egenmäktighets-" eller "diktatorssyndromet" genom den ömsesidiga reception mellan våldsmannen Mars oh diktatorn Saturnus -Andra världskriget startade under denna signatur och Cleese ("don't mention the war!") föddes som en av dem som var brännmärkta i själen av den. Notabelt är dock att störningen binder ihop 10e makthuset och 6e olycks- och fiendehuset och av allt att döma är maktfullkomliga despoter exakt det John Cleese betraktar som sina fiender eller sin olycka (hur han skämtat om sina kostsamma skilsmässor från kvinnor som skinnat honom). Det är viktigt att notera att det inte är John Cleeses egen personlighet eller persona som är denna omogna diktator - själv är han född under Lejonet i öster och därmed en äkta dramatiker (via Solens utagerande förmåga). Men han har sin Sol i OPPOSITION till Saturnus och kan som person därför inte undvika att hantera frågan om maktfullkomlighetens vansinne. 

Se nu istället den homo massmördaren och hur många goda ting i horoskopet - både Sol och Måne ägs av godhetens Jupiter - tycks gå åt fanders enbart därför att Jupiter står vid Dödsrikets port (som låter kusligt även om t.ex. hinduisk astrologi anser huset vara neutralt). Dessutom angrips Jupiter av omoralens och ondskans Mars, som definitivt inte är starkt placerad i Vågen och inte mår bättre av att befinna sig i 8e huset för korruption och död. Han sökte sig till sjukvården där korrumperande eller sakta dekomposterande kroppar stod att finna. 

Lustigt nog finner Fiskarna som ascendenttecken Mars vara en verksam välgörare, men här är det viktigt att minnas vad Fiskarna står för! Detta är det ultimata moksha-tecknet, nazismens "slutgiltiga lösning" av allt den uppfattade som odugligt liv. När därför Mars i 8e dödshuset är en välgörare för den här Fiskpersonligheten klarnar frågan vari hans excellens låg. Han tog 87 personer av daga! Horoskopet beskriver alltså en väldigt speciell sorts excellens. 

Eller som de gamla grekiska stoikerna (som var totala fatalister utifrån det de uppfattat av astrologin): "Ska du mörda, se till att bli perfekt i det du gör." I den meningen var Donald Harvey nästan en mästare i 8e dödshusets uppgift, men inte helt eftersom han till sist åkte fast.

*****

Tidsbrist och andra intressen gör att bloggen idag är mindre aktiv än förr. Men ett och annat inlägg kommer även fortsättningsvis att dyka upp.

torsdag 23 mars 2017

Terror under högre inspiration?

Inspiration eller metalogisk direkt intuition av högre verkligheter sorterar under Eldelementet, som indikerat av det 9e huset, Guds hus eller Allvetenhetens sektor. Siare tänker inte ut klipskheter, de ser och talar därefter. Även aktivister – trädkramare och demonstranter – sorterar under Eld!

Jag tar det därför som en bekräftelse på gårdagens korta noteringar kring terrorhoroskopet för London, att Islamiska Staten tar på sig handlingen och ”indikerar” att gärningsmannen handlade under inflytande av en högre inspiration. 


Som gårdagens inlägg noterade, skedde angreppet exakt som den gudomliga konungens tecken Lejonet började stiga över Londons östra horisont (men denna sanna natur - Lejonhärskaren Solen - var fängslad i det onda 8e huset). Så kan man också beskriva den icke sekulära världens plågor under västerlandets tvingande satanism och profitkultur.

Västerlandet kommer att gå under utan att någonsin ha förstått vari de felade. Det är därför de här horoskopen så tydligt tycks ta ställning för terrordåden. Bloggen har funnit flera stycken som tycks legitimera det en västerlänning finner vara meningslöst våld. Problemet är att väst satte människan i centrum istället för den högre position som behövs för att få perspektiv på vad människan är och huruvida hon ägnar sig åt rätt eller fel ting. 

Naturligtvis finns en inre (andlig) måttstock även för IS, och de verkar helt klart driva utanför den gudomliga lagens råmärken titt som tätt. Men det kan vara sedesamt för Väst att först börja demontera sin egen omänsklighet och kapitalistiska system innan man fördömer andra "system" verksamma på Jorden idag. Regeringen Löfven är t.ex. var dag de inte hör upp med att exportera vapen skyldiga till massmord. Sådana här tendenser ackumuleras och blir till kollektiv karma som en inte så vacker dag kommer tillbaka och biter avsändaren i arslet.


Från The Guardian:


Islamic State claims responsibility for Westminster attack

Amaq, the news agency used by Isis to broadcast propaganda, says that the group is responsible for the attack. It calls the attacker “a soldier of Islamic State.”

This is a claim by them, which obviously cannot be verified at this stage. The wording of the Isis statement suggests he was inspired, rather than directed by them but we have no confirmation on either front.


https://www.theguardian.com/uk-news/live/2017/mar/23/westminster-attack-parliament-resumes-tributes-keith-palmer-live

Friskoledirektörerna - vilket satans pack!

När jag med stigande irritation läser Jonna Simas beskrivning i Aftonbladet av grabben med mild autism och hur den kapitalistiska vinstjägarskola där hans kompisar haft oturen att hamna (till följd av föräldrarnas oinformerade "fria" val) men där han själv förnekades plats då extra stöd kostar, då ringde ordet "Skorpion" i innerörat - högt och tydligt! Vad annat göra än gå till birthday.se och slå upp den genuint iskalla och onda ägarinnan Helen Widmans födelsedag?

Dessa inre röster - kalla dem audiala intuitioner om du vill - varifrån kommer de? Var det bara en kvalificerad gissning utifrån många års konsekvent bloggande där zodiaken alls inte är någon klubb för 12 jämlika tecken utan tvärtom beskriver allsköns ofullkomligheter som den solära hjälten Herkules i sina 12 stordåd måste övervinna? Eller har människan en inre "daimon", ett högre själv, som ibland tränger in i medvetandet och kanske hos vissa helt kan slå ut det ordinarie egot?

Vilket som, sufflörens viskning visar sig stämma på exakt det allra värsta sätt. Kvinna har psyket eller Månen i dess "fallna" tillstånd, i Skorpionen och där ligger också Skorpionens härskare Mars. Tillsammans bildar detta en extremt kall orm, en närig själ som enbart ser till sin egen överlevnad! (Som dödens princip resulterar Skorpionen paradoxalt nog i individer som med näbbar och klor slåss för sitt eget liv, tecknet ligger mycket nära den "terror" som är så aktuell för västerlandet just nu och som påminner om hur en hel civilisation och degenererad livsstil nu känner slutet flåsa dem i nacken.)

Kuriöst upprepar sig här ett tema från föregående inlägg: den sataniska axeln inympar sig och sprider sin influens även på andra ställen i horoskopet. Men där terrorhoroskopet betonade det utagerande Eldelementet, svärtat av satanism eller monstret Tyfon - moder Jords illbatting till avkomma - ser man här Vattenelementet med samma belastning resultera i en sjukligt närig och självisk tendens. Den gudsfrånvända Själen som bara söker sitt eget. 

Detta är helt logiskt, Eld är utagerande (filosofen Plotinus såg det som sinnebilden av det gudomliga) och Vatten är "förnimmelse" eller en orientering mot den egna portionen av den Vegetativa Själen, den avfallenhetens tendens som så lätt leder till främlingshat, missunnsamhet och ett sjukligt månande om det egna huset eller friskolans utgifter. (I Naturens våld glömmer människan sin hemvist i Elden.) Ägaren vill vampyrsuga så mycket pengar som möjligt ur verksamheten då hon drivs av sjuk terror - fruktan för döden - och tror att pengar på banken kommer att rädda henne.

Precis som i gårdagens terrorattentat vid Westminster i London, ser vi här Solen underminerad av Tyfon eller den sataniska axeln. (Eftersom zodiaktecken och hus är så intimt relaterade använder jag terminologin vare sig det är axeln Oxe/Skorpion eller den mellan deras naturliga 2a/8e hus som är aktiverad). Vi har därför definitivt att göra med Oxen och spädbarnets orala fas, denna snart pensionsfärdiga kvinna har levt hela sitt liv som ett otryggt spädbarn, osäker och terroriserad i sitt psyke över OM nästa skrovmål som tryggar överlevnaden skulle komma! Hon är som ett undernärt u-landsbarn i själen. Och så kom då friskolereformen och hon kunde släppa all mänsklig heter och börja profitera på de små barnens framtid! Vilken usel och sorglig livsbana för denna Sol i förlustens tecken Fiskarna.

Jag ritade inte in Satans stjärna (Algol) i Oxens 3e grad, men det finns en hög sannolikhet att Månen mittemot befinner sig i akut relation till den perverterande influensen. Kvinnan anmälde det autistiska barnets familj till Socialtjänsten - ett klassiskt motangrepp värdigt Satan själv - Vedersakaren!

Ett ord om hur 12e förlusthuset relaterar till  ascendenttecknet (här enbart sinnelagsascendenten). Det är faktiskt ganska graverande hur Skorpionen i öster KRÄVER att all solidaritet med andra offras för att näringssjälen ska nå sina mål. Vågen - harmonin och kärleken i det sociala avfärdas - när Skorpionen intar första huset. Detta behöver inte betyda att alla Skorpionascendenter är själviska psykfall, men i just detta fall ser vi den måttfulla och nobla Saturnus "upphöjd" i Vågen tappa i dignitet genom 12e. Det finns därmed ingen effektiv gränsdragning kvar och horoskopets nedriga och själviska tendenser kan härja ostört!PS. Jag har fler kvinnliga horoskop med svarta Vatten från privat omsorg eller skolverksamhet. Här är tydligen "vattenhålet" för dem som vill växa i sin oregerligt näriga sida och försämra utgångsläget ytterligare inför sin nästa återfödelse som människa. Nästa gång kommer dessa vampyrer att som barn få se hur vuxenvärlden rycker brödet ur deras händer! Lika för lika.

onsdag 22 mars 2017

Samvetsgrann terror vid Westminster

Om man tänker sig att något rådligt vittne ringde in larmet om tumultet utanför brittiska parlamentet snabbt, säg inom två minuter, så är larmtiden 14.40 så ryms både dåd och larm i Lejonets första grad.Som så ofta stämmer inte den västchauvinistiska bilden med vad den antika astrologin söker berätta om händelsen. Som så ofta välsignas terrordådet och får klartecken från Guds hus (9e) - här i formen av en perfekt placerad våldsplanet (Mars) i sitt eget positiva tecken Väduren. Eld i astrologin har en tydlig dragning åt aktivism! Man visar sin ståndpunkt i handling (under det bevittnande solögat).

Någon svensk tidningsrubrik samma dag som händelsen löd att "krig är ingen naturlag", vilket naturligtvis är fel. Krigets princip ingår som en omistlig del i den fallna själens upplevelser här på Jorden. Däremot kan man tänka sig en annan civilisation där de krigande och konkurrerande kapitalisterna kriminaliserats och dagordningen bygger på motsatta Venus och dess kooperativa natur. 

En del människor skulle naturligtvis må skit av att inte få försöka bräcka andra och trampa på dem eftersom de är drivna av det allsmäktiga Barnets arketyp, men i det här idealsamhället kunde man placera de lägre utvecklade själarna i reforminstitutioner och psyko-kirurgiskt frilägga de onda tidigare liv som så i grunden degraderat själarna. På ett enda liv skulle en vishetsorienterat civilisation kunna rehabilitera allt det skräp som i dagsläget tillskansat sig makten och styr folkets dagliga verklighet!

Londonattacken koinciderar som sagt exakt med att härskaren Lejonet börjar stiga över Londons östra horisont (och med den också kungamakaren Regulus, en nyckelstjärna i det gamla persiska riket).

Men den här dagen är kungavärdigheten sannerligen solkad eftersom Solen själv (Lejonets härskare) står i kvardröjande ond karmas 8e sektor! Vad som än händer vid denna tid, uttrycker någons djupa skuld ur sitt förflutna. Av attackens adress Westminster är det tydligen Storbritannien som står i skuld, vilket någon "ensam gärningsman" tyckt att de bör påminnas om. Drabbade förbipasserande var metafysiskt invävda i det större skeendet och några slevar individuell karma justerades samtidigt som gärningsmannen möjligen går obelastad ur detta, åtminstone att döma av det rena uppsåtet i det 9e huset för handlingar utförda direkt från gudsnivån (samvetet). 

Som sagt, västerlandet har degenererat så långt i andlig hänseende att kulturen med oseende ögon tar in händelser men inte längre kan greppa vad som händer. Britterna, med lövtunna och sammanbitna läppar tonar ner terrorangreppet och kallar det en "incident" (The Guardian). Så låter den som verkligen inte förstår vad som sker, alternativt har tagit på sig rollen att agera statens språkrör väljer att ingå i propagandamaskineri istället för att ställa egna frågor kring landets inre angelägenheter (med kunskapsnivån på dagens journalister är detta inte ens längre möjligt).

Horoskopet är intressant även på det viset att det är mörker (Tamas guna) som driver attacken, även om den har klartecken från den universella dharmans nionde hus. Bloggens "sataniska axel" (Oxen/Skorpionen) visade sig ju ha en antik förlaga i romaren Manilius astrologiska texter men han placerade axeln över Oxens och Skorpionens hus (2a/8e) och kallade detta en vredens axel, och döpte den till Pyton, moder Jords vansinniga monster till son som kopplades till den mörka elden i jordens lavafyllda innanmäte. (Se parallellerna till hinduismen där Mars sorterar under Eld men också under Mörkrets kvalitet Tamas guna.)

Den här axeln är brutal just nu eftersom Solens disponent Jupiter opponerar sig. Båda planeterna är verksamma välgörare utifrån Lejonets perspektiv men här kastas de in och färgas av Tyfon eller Vreden! Vi har alltså en god härskar- och ledarskapssignaturer i flertal, men en dominant som väljer att uttrycka sig på ett vredesmättat sätt. Det summerar ganska väl händelsen utanför maktens säte i London. Det ska bli intressant att höra mer om möjliga motiv till gärningen.Tillägg. 

I direkt efterföljande inlägg upptäcker jag den fascinerande motbilden till denna eldiga aktivism med undertoner av sataniskt mörker. Se Friskoledirektörerna - vilket satans pack.

Skandalbolaget Allra - unga svenska profitörer vanhedrar också landet


Anubis väger det balsamerade hjärtat (själen) för att se om
det dragit på sig mer tyngd (skuld) under livet än en fjäder


Landet Sverige håller på att bygga sig en förfärlig resumé att stå till svars för på Domedagen. Även nationer möter scenen med vågskålarna som den beskrevs i det gamla Egypten - kalla det "kollektiv karma", ett komplex som existerar i en högre verklighet som ett slags väsen, bundet och definierat av sig själv. Materialistiska socialister som Åsa Linderborg fnyser åt termen "nationalsjäl" (givetvis med adress Sverigedemokraterna), men de kommer också att en dag se och förstå - om inte annat efter att de lämnat detta jordeliv ett par gånger ytterligare (sakta nöts den materiella illusionens bländverk bort och själarna börjar genomskåda föreställningen som ständigt repriseras mot kulissväggen Jorden).

På den svenska meritlistan har vi inte bara vår traditionella och månghundraåriga mordvapenindustri som numera ger staten stora pengar i kassan - och död utanför egna landets gränser - här finns också, om man läser mellan raderna i SvD, en idioternas företagarkultur där obildade och okultiverade struntar som bolaget Allras grundare kan avancera till positioner som företagsledare redan i unga år och ägna sig åt ohämmat självberikande och kapitalförstörelse för alla andra.

Dags att titta på grundarna Ernstberger och Persson-Rothman. Och eftersom SvD rätt slarvigt tecknar unge Ernstbergers snabba uppgång (och fall), missar tidningen att påpeka hur häpnadsväckande tunn gymnasie-dropoutens utmärkelse till Årets företagare för två år sedan var. Ett snabbt uppslag på allabolag.se avslöjar att "Founder Alliance" som delar ut det här priset är en  enmansfirma, som dessutom avregistrerade sig i februari i år - kan denna nedläggning av "varumärket" från egenföretagaren Niclas Carlsson ha att göra med att hans pris inte längre är värt vatten efter att Allra-skandalen rullats upp?

Jag inkluderar även den här uppblåsta nollans karta, väl medveten om att bloggen ägnar sig åt precis samma sak som Carlsson: att förkunna domslut över personers verk, fastän med ledning av astrologiska omen och inte vilka grunder Carlsson nu kan ha haft för att hajpa Ernstberger. (kompissammansvärjning?)

Eftersom Ernstberger har en osäker månplacering, ber jag läsaren överblicka både hans och medgrundarens karta samtidigt, Persson-Rothmans karta skänker indirekt stöd för att båda föddes i chanstagaren (spekulationstypen) Skytten, enligt det gamla dictat att "lika barn leka bäst".


Ernstberger:Till stöd för antagandet om en Måne i sena Skytten även det faktum att den onda daimonen ockuperar sinnelaget. Den här självdestruktiva böjelsen som utgår från 12e huset (i judisk tradition kanhända kopplad till begreppet yetzer ha-ra) "läcker nu" in i månascendententen om vi antar Skytten. Detta är som att säga att klipparens värsta mardrömmar om att göra bort sig och tappa fotfästet fyller psyket så till den grad att vi garanterat har att göra med en otursbringare. SvD berättar att han hoppade av gymnasiet vid 17 och sedan tydligen ägnat sig åt att söka hävda sig själv på annat sätt - genom att bli svenskhetens ömkligaste och lägsta typ: en stekare med slickat hår. Bristen på genuin identitet syns också via Solen i identitetslösa Fiskarna, vars disponent Jupiter i intellektuella Vattumannen smider ränker för att det stora klippet. 

Här samverkar Luft och Eld bra eftersom psyket (Månen) och dess framgångsplanet Jupiter i Vattumannen ger en kreativ kombination. Men trots flera viktiga planeter i universalistiska (övergripande, allmänna) zodiaktecken avslöjar det femte spekulations- och tursamhetshuset att mannens hela skaparförmåga bara handlar om en vansinnig egocentrering (Väduren) och en brutal ambition att berika sig själv. Så långt man kan uttala sig utifrån enbart sinnelagsascendenten, är det den stora illgärningsmannen Saturnus som undanskymd i 12e saknar förmåga att lägga band på klippar- och profitörstendenserna. Istället stiger den onda daimonen (här spelad av Mars) in i psyket och skapar ett tvättäkta kapitalistdrägg! 

SvD väljer med dunkel avsikt en rubrik som understryker mannens blyghet, som om texten handlade om att i någon mån rädda hans anseende nu efter polisanmälan för Allras grova trolöshet mot huvudman. Blygheten är ofta en följd av Solen i Fiskarna som är en diskret placering för denna starka individualitet. Men distinkt lös i fogarna och oklar blir stekar-wannaben eftersom Solen dessutom står DISSOCIATIVT i förhållande till sin disponent Jupiter, Vatten och Luft, irrationalitet och rationalitet, instinkt och överordnat förnuft tenderar till självmotsägelser. Ibland blir de här människorna bedragare och vanelögnare utan att ens äga förmågan att se det själva! 

Jag läser just om Claudius Ptolemaios svårgenomträngliga Tetrabiblos och noterar hur den äldsta kända egyptiska traditionen använder termen "dissociation", men inte om relationen mellan Vatten och Luft utan för tecken invid varandra. Enligt denna astrologiska läroriktning står intilliggande tecken för nära varandra för att några planetära aspekter ska kunna uppstå (de ptolemaiska, klassiska aspekterna förstås, inte den hinduiska uppsättningen som den här bloggen använder). 

När därför en planets disponent befinner sig i angränsande tecken uppstår därför en dissociation, ett avbrott mellan den manifesta planeten och dess "hemliga herre" så att ena handen bokstavligen inte har en susning om vad den andra gör. Inte undra på att mannen är blyg! Han saknar helt krutet inifrån väsenskärnan - detta är en av de "förlorade själar" som tycks favorisera Sverige för ännu ett varv i denna värld.


 Persson-Rothman:Månplaceringen i Skytten är definitiv för medgrundaren till ett bolag som aldrig hade någon annan avsikt än att berika dessa två herrar (och andra obegripligt korkade/lågsinnade som ville ingå i styrelsen, f.d. ministern och högersossen Thomas Bodström och kapitalismkramaren Ebba Lindsö). Hos Persson-Rothman hittar vi en lika vinnande återkoppling på sinnelagets nivå till klippar- och spekulationsplaneten Jupiter. (En "go-getter"!) Chanstagaren och lyckobringaren står stark i Lejonet och gynnas dessutom av en hyggligt rät linje till kungamakaren Regulus. Men han blev kanske bara "kung för en dag" eftersom Solen själv står uselt i 6e huset för fiendskap och olyckor. 

Jag glömde "smutsa" ner Lejonets klara Eld med den förorenade sjättehus-Jord Solen genom sin placering där drar in i 9e samvetshuset när jag ritade upp horoskopet. Men 9e, "horoskopets bästa hus" (eftersom det anknyter till samvetet, vårt gudomliga högsta centrum), är såldes inte alls så lysande som kartan visuellt tecknar utan tvärtom smutsigt. Detta måste vägas in när man frågar sig om detta verkligen är en "kungavärdig" (Regulus) klippare, en framgångsrik spekulerartyp. 

Tolkningen ger sig automatiskt: den här mannens ruttna samvete gör att varje framgång med "stora och lätta pengar" underminerar hans redan så usla andliga identitet (Solen) och utlöser fiendskap och olyckor i omgivningen. Eld och Jord samverkar inte och här är ett bra exempel på en som kommer att kriga sig genom sina få år på Jorden och hopa dålig karma för en kommande återfödelse. 

Varför vissa själar verkar "utvalda" att göra skitroller är det meningslöst att orda om när man inte har exakt födelseklockslag. Varje personlig utsaga måste utgå från den förkroppsligade själens ascendent - här talar vi bara skenbart om de två unga skurkarna men egentligen handlar det om astrologiska typer.

Carlsson:Här är enmansfirman Niclas Carlsson som gömde sig bakom det pompösa och uppblåsta företagsnamnet "Founder Alliance" som duperade SvD att tro det var en legitim branschorganisation. Men Carlssons karta stämmer på pricken in med den parodiska roll han sökt spela: Månen i Kräftan är en renodlad bild av ett sinnelag helt i näringslivets våld - ständigt i beroendeförhållande till en överordnad arbetsgivare, symboliserad av den opposita Stenbocken (de jordiska resursernas herre). Här har vi en åtbörd av att samtidigt vilja vara en sådan världshärskare, men Mars, hur upphöjd den än är i Stenbocken, är bara "initiativet" till världsherravälde och inte den mer varaktiga kraft som Solen själv ingjuter i makttecknet. 

Koppla dessutom äregiriga Rahu (Drakhuvudet) till denna olustiga axel mellan Vatten och Jord som så envetet fixerar sig vid materiell status och klättring, så framtonar en alltför "svensk" bild av vad livet handlar om. I det här fallet innebär Drakhhuvudets och Draksvansens naturliga opposition också till ideliga repriser om "uppgång och fall", tills den här själen vuxit ur den materialistiska snara som håller den fången.

Det finns vissa möjligheter till uppvaknande eftersom Solen dock står i härskarläge i Lejonet om än döende, i tecknets slut, precis som hos den kortlivade partiledaren Håkan Juholt. Det är rätt symboliskt att detta ledarskapslejon korar Ernstberger till het stekare bara två år innan framgångssagan får ett tragiskt slut i och med bluffverksamheten Allra!

Samtidigt finns det något besynnerligt tanklöst över Niclas Carlssons horoskop. Var är Luftelementet och förmågan att tänka lite längre? Utifrån sinnelagsascendenten i Kräftan som bara tänker på att kortsiktigt mätta sin mage ("kvartalskapitalismens" tragiska och ytterst sett destruktiva väsen), blir 11e idealhuset därefter: Oxens tecken är ett extremt primitivt ideal som enbart handlar om att knyta resurser till den egna personen eller kroppen. Det är en sorglig logik över Kräftan i 1a huset och detta skämt till högre ideal. 

Nu föds så många människor på detta vis att man inte kan censurera dem alla. De är "de små människorna" på planeten som hemifrån inte fått lära sig något väsentligt om vad livet handlar om och vad vi borde ägna oss åt under våra levnadsdagar. Dessa är en typ av nyttiga idioter som tar sin plats "i produktionen", och jönsen Niclas Carlsson med sin arroganta Mars-Stenbock ser sig alltså kallad att själv dela ut tomma och substanslösa entreprenörsutmärkelser till dem han uppfattar som extra näriga. Se hur Mars-krigaren bara är en fantasi i hans orealistiska lunära vansinnesvärld! Han är inte ens en Mars-krigare själv - kampen överlåter han till dem i sjunde huset (partners).

Tre horoskop som väl beskriver läget i töntriket Sverige, där nollor turas om att göra kometkarriär och sedan avrättas av medierna. Dessa gör här viss nytta - den här bloggen inser förvisso deras funktion som den rådande ordningens propagandaverktyg men i det uppdraget ingår också att gräva och avslöja låga sinnen som missbrukar de samhälleliga systemen för egen del. Medierna kommer aldrig att kritisera det underliggande kapitalistiska systemet som föder alla dessa oskick eftersom de inte kan bita den hand som föder och möjliggör deras vinster till styrelseledningen och aktieägarna.


tisdag 21 mars 2017

När de goda föds under sketna stjärnorAstrologin, som bjuder på så många komplicerade kombinationer, lånar sig väl till häcklandet av vårt samhälles kapitalister och andra lågt stående varelser som ateister och räddhågset inskränkta främlingshatare. Mänskligheten är knappast i närheten av att förverkliga sin potential, åtminstone inte själarna hos de generationer som just nu befolkar världen.

Men vad händer med alla dem som föddes under gräsliga omen på himlen och likväl utvecklade goda livsverk? Tanken - och det ofta anförda svaret att "den Gud älskar dör ung" - föddes när jag kom att tänka på den artistiska ledaren till excentriska brittiska konstmusikgruppen Penguin Cafe Orchestra. 

Jag tog fram Simon Jeffes horoskop och betraktade det himlavalv han valde för sitt inträde i tid och rum. Född 1949 och död redan vid 48 av en cancer i hjärnan som inte kunde opereras. Till och med utan känt födelseklockslag ser hans födelsehimmel väldigt suspekt ut, och jag tror inte hela skulden ska läggas på att hans far var laboratoriekemist, en grupp känd för att stå Djävulen närmare än de flesta i dess orientering ner mot det i sig döda substrat som de levande själarna väljer att stiga ned i och skänka en tid av liv som människan definierar det.

 
Simon Jeffes, ett udda universum i sig. Kosmologiska
axeln Lejon/Centrum och Vattumannen/Alltets volym
aktiverad via planethärskarna i ömsesidig reception.


Eftersom klockslag och den fysiska kroppens ascendent är okänd följer ett rent spekulativt resonemang!

Bland planeterna är det Mars som representerar hjärnan (och hjässan). Man kan därför tänka sig ett horoskop ställt för hjärnan och där Mars alltid får tjäna som ascendent. Det leder till att sjätte huset för otur och ohälsa begränsas till hjärnan. 

Nu stöter vi direkt på patrull eftersom det är Månen som tillfälligtvis äger 6e och utan klockslag finns ingen chans att avgöra huruvida Månen ännu var kvar i Vågen eller som här, i en karta för lunchtid, tagit steget in i Skorpionen! Ibland får man inget tillbaka alls för mödan man lägger ned!

Men på nätet läser jag om Simon Jeffes fascination för droner, monotona och sövande musikstycken och det här intresset för det minimalistiska och enahanda kan distinkt hänföras till Mörkrets kvalitet (Tamas guna), som i hinduisk uppfattning relaterar till omedvetna och därmed repetitiva människotyper, sådana som kanske t.o.m. med glädje sätts på rutinarbeten och där de upprepar samma moment om och om igen, år in och år ut. Människor som mår bra av att befinna sig i en halvdvala och låta kroppens egen rudimentära intelligens sköta t.ex. sorteringsarbeten eller enklare montering. 

Den högre intelligensen behövs bara i arkitektstadiet, eller då man uppfinner något helt nytt. T.o.m. den kreativa sidan är inte immun mot habituering, givet en tillräckligt stor samling idéer kan även uppfinnaren till sist degenerera till någon som i princip bara kombinerar gamla dellösningar till något skenbart nytt. Vad som tecknas i serien Sattva - Rajas - Tamas - som ett fall från hypermedvetenhet ner i sömngångarslentrian är således inte tre distinkta nivåer utan en gradient och astrologin innehåller som bekant så många kombinationsmöjligheter att vad i horoskopet man än studerar möter man en blandning av kvaliteter. Men någonstans måste man bestämma sig för vilka budskap som spelar förstafiolen.

I Simon Jeffes fall verkar intresset för monotona droner indikera en väldigt tydlig typ med såväl Sol (sökarljus, intelligens, förståelse) som Måne (sinnelag, reflektion, meditation) i Mörkrets kvalitet. Solen i rigida och oföränderliga Vattumannen och Månen i Skorpionen ger dessutom det "sociala utanförskapssyndromet" vilket ofta tecknar särlingar. Penguin Cafe Orchestra var verkligen musik för "särlingar" och gruppens (som i hög grad var en förlängning av Jeffes själv), betecknades som typiskt engelsk excentrism.

Om vi därför hypotetiskt väljer Månen i Skorpionen får vi genast ett skriande hälsobud om Jeffes hjärna. Månen som ohälsoindikator står upphöjd i det världsliga, prominenta och effektiva 10e huset. Minns att 10e relaterar till fysiska resurser man att fysik ytterst inte är annat än en intellektuell entitet. Det existerar materia även i Himmelen genom att det gudomliga av evigheten tänker materia ("intelligible matter"). Gud tänker således (intill tidens ände) även Djävulen, som är materians lägsta manifestation och den negativa lockelse som den Onde utövar på svaga själar uppe i vår värld. Kort och gott: hjärnans ohälsa är en prominent gudomlig Idé i Jeffes hjärnhoroskop. Inte minst eftersom tidens herre Saturnus - Liemannen när måttet av tid är fyllt - som opponerar hjärnans signifikator. Dessutom opponerar Saturnus livskraftens Sol, dvs. symbolen för vårt liv här under solen, i vår värld. 

Även ur ett Surya lagna-perspektiv (solascendent), håller Saturnus således räkning på levnadsdagarna och har satt en explicit gräns. Man behöver inte irra iväg i märkliga hypotetiska konstruktioner med detta horoskop, det räknar nästan med att konstatera att Solen minglar med BÅDA de naturliga illgörarna och att Jupiter (bringar av god lycka) inte finns till hands med någon (hinduisk) aspekt, förutom den till Saturnus. Jupiter välsignar med andra ord vad än Saturnus har för planer kring gränsdragning och omfattning för Simon Jeffes. Detta märktes naturligtvis på hans geni, hans verk som konstmusiker. 

Långt innan jag börjat göra horoskop för musiker hade jag upptäckt och älskat Jeffes musik och det kanske inte är någon slump att också bloggarens horoskop senare visat sig innehålla en ömsesidig reception Solen och dess härskare och dessutom i samma element (Luft/Eld) som hos Simon Jeffes. Det kan vara som antikens tänkare sade: att man själv måste vara verksam på samma sätt/nivå som den andre för att fullt ut förstå denne.

Den likaledes excentriske metafysikern och pedagogen Rudolf Steiner hade samma ömsesidiga reception mellan livskraft och dess gräns (Sol och Saturnus) som Simon Jeffes, men eftersom AstroDatabank numera noterar kontroverser kring Steiners födelsedatum och därmed astrologiska identitet (Solen som atman) får det räcka med att påpeka det svårgripbara med just den här oppositionen som samtidigt är en ömsesidig reception. Steiners födelseklockslag är dock inte debatterat och det ger en fysiologisk Våg i öster med starkt stöd från Venus i Stenbocken. Trots att han var en nervös storrökare levde han till 64. (Ascendenthärskaren är omistlig om man seriöst vill bedöma hälsa, den här texten är som sagt spekulativ.)

Frågan om identitet ger sig också när man lyssnar på Jeffes och hans grupps musik. Den hämtar verkligen från hela världen och rör ihop en egenartad gryta. Förvirringens tecken är Fiskarna (där motsatta Jungfrun bemödar sig att arrangera allt i snörräta rader), och man kan misstänka att Jeffes tropiska soltecken Fiskarna har något att göra med det här underliga fotot från nätet (ett av ganska få) där han håller i en död firre:
I andra sammanhang har jag pekat på hur den "genuina" sideriska zodiaken tycks lysa igenom, så att individer intuitivt väljer "rätt" symboler även sedan deras västerländska zodiak hamnat i otakt med universums egen omvandling pga. vårdagjämningens precession. Men i fallet Jeffes skulle man kanske kunna peka på att redan den "äkta" zodiaken är trasig och degenererad, så att Jeffes valde eller godtog en konstnärlig fotografs idé om att mystifikt placera hans egen tropiska solära symbol i handen på honom. Det tyder på en själ som är avskuren från högre sanningar och en som därmed naturligen kommer att älska "droner" som lurar in i ett begränsat medvetandetillstånd som inte längre söker ytterligare förståelse. 

Det finns helt klart musiker som för en vegeterande tillvaro och använder musiken som en snuttefilt, för en stämning att bara "vila" i utan att t.ex. som den högt syftande meditatören söka något bortom den musikaliska ambiensen som sådan. Platon föraktade musiken just av detta skäl, den leder ingenstans, det enda man gör är döda värdefull tid. Och detta skrivet av en bloggare som älskar att döda värdefull tid genom uppmärksamt musiklyssnande.

måndag 20 mars 2017

Svenskarnas rasistiska kroppfixering


Rasisten Herman Lundborg - från viril arier till
dekadent räknenisse på bara några år

Jag läste ordet "målbild" i samband med någon som gift in sig i kungahuset och hennes träningspass på gymmet. Skapa sig en perfekt arisk, nazistkropp med andra ord. Svenskarna bär med sig ett fruktansvärt arv från den rasbiologiska epoken under tidigt 1900-tal, då vi först lärde oss att i "förnuftets" namn mäta och sortera bort folk. Idag är arbetsmarknaden bara skit till följd av denna primitiva sorteringsiver som snarast tillhör det lilla barnets första försök att bemästra sitt intellekt. När dumskallar sköter sorteringen går landet miste om mängder av kapacitet och kompetens! Som antikens tänkare sade, "man kan bara se det man har inom sig som potential". 

Alla är människor och har mänskliga rättigheter, men det är en ointressant plattityd. Fult i "jämlika" Sverige är att ens knysta om hur potentialen skiljer sig himmelsvitt från en individ till en annan. Som för att bevisa det har vi t.ex. för tillfället en mentalt insufficient varelse som statsminister. Turligen är det helt andra som styr landet, men folket får något de kan begripa sig på och känna sig minst lika duktiga som. Det ligger en satanisk tanke i detta, och den nominella ledaren kommer inte att förstå vad som utspelade sig förrän han lägger av sig sin dödliga kropp och återfår det genuina intellekt som hans fysiska hjärna i så liten utsträckning förmådde kanalisera.

"Det var en bokstavligen talat mycket ytlig vetenskap man bedrev, man trodde sig av kroppens yta kunna dra mycket långtgående slutsatser", sade lärdomshistorikern Gunnar Broberg i en artikel i Forskning och Framsteg på nätet. ." Det fanns en dröm om att göra siffror av allt."

Den här banala sidan av svenskheten som givit landet så mycket imbecill ingenjörskonst och usla uppfinningar och alltid gått hand i hand med landets ljumma inställning till religion och de stora filosofiska frågorna ("varför är vi här?" "vilken är vår mening som människor?") hamnade snart i fokus på bloggen. En av de allra första sammanställningarna i den "astrologisk rasläran" om man så vill se det, gällde just rasister från den rasbiologiska eran - nyligen filmatiserad ur det lappska perspektivet (AB).

Det passar bra att påminna om hur affischnamnet för den här nedriga perioden i svensk historia, Rasbiologiska Institutets förste ledare Herman Lundborg, har exakt det astrologiska mönster som bloggen sedan regelbundet har hittat vid granskning av diskriminerande och rasistiska människor: axeln mellan samhällets olycksbarn Fiskarna och slaven/undersåten Jungfrun - det är väl typiskt att när de som inget alls har (symboliskt Fiskarna) kommer samman med den det diskriminerande intellektets tecken, det senare reagerar med fientlighet och rasistisk elakhet. Jungfrun är ett av de snäsigaste tecknen i zodiaken eftersom det är VAD DEN GÖR, syftet med intellektet (Merkurius) är ju att urskilja och eliminera i syfte att förverkliga Husbondens direktiv. 

Jungfruns ägare är förstås den saturniska Stenbocken, kulminationen av Jordelementet och materialismen, och där Jungfrun är flink i händerna och hanterar mätstickan med bravur, är Stenbocken enbart inriktad på att kontrollera och överse det faktiska skeendet utifrån honnörsord som sparsamhet och effektivitet. Så länge mänskligheten är lägre utvecklade än babianer kommer Jordelementet att fortsätta gälla som den enda sanningen när det kommer till kritan. "Money talks."


Det är svårt att föreställa något annat än Jungfrun som psykets placering, även om Månen når Vågen strax före klockan fyra på eftermiddagen. "Räknenissementaliteten" är så påfallande med Jungfrun (utom möjligen i de få fall där exakt födelsetid anger att Jungfrun står på tur att dumpas och elimineras ur själen, dvs Jungfrun i det 12e huset, motsatsen till dess eget hus och natur). Herman Lundborg har också en saftig opposition mellan den sinnesförmörkade och rigida versionen av Jord och Vatten, "den sataniska axeln" som alltid hotar med en förfallen mentalitet som ser allt i termer av det materiella. Hans egen fysiska degeneration till en plufs enligt fotona här ovan, kan direkt kopplas till Oxen/Skorpionen som är en karaktärslös frossare, särskilt om välmågans och tillväxtens Jupiter är stark i horoskopet, vilket den (enligt Chandra lagna-kartan) ju är! 

*****Men Lundborg har besetts tidigare så låg oss istället granska en rasist som är aktuell i tiden, polismannen Peter Springare. AB ägnar också honom en artikel åt samma dag som texten om samerna och rasbiologin. Det är naturligtvis ingen slump att tidningen planerar sina "anfall på bred front", det får ofta AB att framstå som en infam drevkarl eftersom de inte verkar tro att läsarna klarar mer än en typ av propaganda i taget. Den här stilen motverkar så fullständigt de nobla antirasistiska uppsåtet att man kan undra om tidningens medarbetare själva tillhör en lägre stående ras och därmed i någon mån bekräftar sina kritikers utsagor.


Ett inte fullt lika torftigt horoskop som Herman Lundborg, vars hela världsbild begränsade sig till det som hände inom känslans och instinktens domän (Vatten) och det ytliga, det kroppsliga (Jord). Polismannen är en genuin arier (Väduren = Aries) och tror därför att han tillhör herrefolket och är lite förmer än andra folk! Detta påstående finner bekräftelse i att Vädurens härskare, omoralens och krigets Mars befinner sig i härsklystna stengeten, varifrån Mars attackerar sitt hemmatecken Väduren och "andens brutalisering" och "egenmäktighet" resulterar. Här har vi att göra med en kriminell hjärna som smugit sig in i poliskåren. Inte helt ovanligt, kan tilläggas.

Metafysiskt är det mer än troligt att brottslingar i tidigare liv som gör avbön börjar om som lagens upprätthållare eftersom de alltjämt är så "brutaliserade" och förgrovade i sitt inre att de känner mer släktskap med det råa livet på gatan än något annat. Som poliser får de således legitimt utlopp för sin före detta gangstersjäls önskan om att härja runt! Inte konstigt att poliskårer världen om har så svårt att skaka av sig anklagelser om brutalitet. I en perfekt världsordning finns polisen just för att dåliga själar ska kunna få en andra chans att visa att de vill något väl, så i allmänhet kanske man får ta det onda med det goda. Vilken eländig borgare har lust att gå ut och slåss på gatan för sina rättigheter? Nej, tänkte väl det.

Att Peter Springare är en inflytelserik person får man en aning om när man upptäcker att horoskopet har två ömsesidiga receptioner! Dels den stora gränsdragaren Saturnus i (lustigt nog) samma usla placering som rasisten Lundborg hade den, i hatiska Skorpionen, och sedan Skorpionens härskare Mars i Stenbocken! Den här kopplingen är stenhård och helt oreformerbar. Den slåss intill döden!

Det väldiga ödesplanet ("de breda penseldragen") knyts sedan samman med den vardagliga upplevelsen (och sinnelaget) genom att lagens och välviljans Jupiter står i Månens tecken och Månen i Jupiters negativa tecken. Missa inte att det är Jord/Vatten-kombinationer i båda fallen och Springares grunddisposition börjar nu påminne mer än den smula om den banala räknenissen Herman Lundborg!

Peter Springare är ett klassiskt exempel på en som står sin egen folksjäl (svenskheten) närmare än andra folkslag eftersom Jupiter här söker beskydda det egna hemmet (Kräftan/det provinsiella) först och främst. Han är beredd till våld (Mars) för att markera att det egna är den som härskar och har makten (Stenbocken) - 11e idealhuset påverkar detta psyke starkt.

Det slumpar sig så att polisens psyke står gradexakt opposit rasbiologen Lundborg vid lunchtid (som bloggen använder för alla horoskop utan exakt födelsetid), i 28 graden! Men jag använder samma resonemang här: det stämmer väl på Springare att han är på väg att gå upp i limningen över invandringen - Månen i Fiskarna symboliserar ett krisande psyke på väg att upplösas. (Metafysiskt lämnar man den låga Vegetativa Själen för att andeväsendet har återvunnit sin fulla rationalitet som gör varelsen till mer av en gud än en ap-människa hemmahörig på planeten Jorden.)

Problemet med Springare är att Mars står fjättrad i den jordiska härskarmentalitetens tecken och binder hans barnsliga Sol-Vädur. Det går därför inte att se någon framtid för denna andevarelse efter att psyket har krisat och spruckit. Springare håller just nu på och bränner bron i bägge ändarna.

fredag 17 mars 2017

Åderlåtna skandalbolaget Allra och deras suspekta ledare

Sverige är genomruttet. Alla som når någonstans blir omedelbart fifflare och fuskare och dessutom inkompetenta sådana! Sveriges pensionärer har nu blivit grundlurade av representanter för den egna folkmentaliteten (se många inlägg om Sverigehoroskopets månposition), och Ebba Lindsö, fumligare och mer medioker än de flesta, hoppas det är tydlig nog signal att hon avgått som styrelseordförande när skiten träffat fläkten. 

Allras ordförande Gunnar Axén, han som anklagades för sexuella trakasserier (utan att åtal väcktes), har kommenterats tidigare. När jag återvänder till hans horoskop inser jag att Ebba Lindsö är som en astrologisk kopia av sin föregångare! Jämför horoskopen och se själv! Det är som om astrologin kan avslöja svågerpolitik och vänskapskorruption en våning ovanför de faktiska turerna genom vilka vissa ser till att positionera sig för alla de mest lukrativa uppdragen!Också lustigt hur bloggarens blick vandrade från DN och fotot på bortgångne Torgny Lindgren och härnäst föll på Ebba Lindsö i SvD och hur Luft/Vatten-störningen återigen står som spön i backen. Som jag skrivit förr, är det här en osäker signatur och jag har svårt att avgöra om den tecknar urbota förljugenhet eller ruskigt klarsynta människor som, om de är fula i själen, blir otäcka gangsters, bedragare eller liknande... Möjligheten finns, som jag nämnt, att de använder sin förmåga att spela dubbelspel på ett legitimt sätt, som artister och skådespelare!

Rent tekniskt är Ebba Lindsös födelsedag problematisk, åtminstone ur månascendentens perspektiv. Visserligen är Saturnus en välgörare i Vågens tecken i 1a huset, men dess "välsignelser" är många gånger blandade. Fråga bara landets pensionärer (Saturnus = ålderdomen) vad de anser om Lindsös insatser för dem! 

Nej, det stora frågetecknet ser jag i hur såväl Solens som Månens disponent (Merkurius och Venus) har "tagits tillfånga" av 8e korruptions- och dödshuset. Platsen för synder som ännu klänger fast vid individen (från tidigare liv) och kanske inte ännu är helt borttvättade (för den slutliga frigörelsen gäller det 12e huset där man vinner sin själ åter, men släpper taget om den materiella världen).

Att ha både Sol och Måne i grunden defekta (via disponenterna i "blindfläckens" sektor) förklarar för mig varför hon misslyckas i vartenda företag, vad de verkar. Wikipedia säger att hon lyckades göra sig omöjlig på Svensk Näringsliv på bara två år!  Här kan man verkligen tala om en livslinje (Månen ---> Solen) som framlöper knackigt till följd av att båda Ljusens ägare är illa placerade.

Nu som alltid återstår frågan om vad som hände alla de andra tusentals svenska barnen som föddes samma dygn. Är det här en hel kull själar som alla delar en kollektiv synd? Den exakta födelsetimman kommer dock att separera dem i 12 olika personlighetstyper där bara vissa exponeras för dygnets inbyggda problematik.

Not. Mars "faller" i Kräftan men först efter 21.30 på kvällen. Det är faktiskt frestande att spekulera över en födelse så sent på dygnet eftersom skandalen (Mars) rörande hennes organisatoriska förmåga (Saturnus) då är ett faktum via Mars 90-gradersattack mot det egna psykiska tillståndet...

Daimonen ser din själ !
Jag har inte läst en rad av bortgångne Akademiledamoten Torgny Lindgren och min första reaktion när hans GENIUS stirrar rakt genom min själ på DN:s väl valda foto, är att här finns en väsenslikhet med den lika genialiska skådespelaren Christopher Walken. 

Först efter detta konstaterande söker jag upp och sparar Lindgrens födelsedatum för nedanstående och ganska bestickande jämförelse av männens horoskop. De är sannerligen samma andas barn.

Den rationella själen (Luft) och dess möte med den irrationella eller vegetativa själen (Vatten) har kommenterats mycket och här pågår uppenbarligen något mystiskt som mynnar ut i någon form av daimonisk hyperalterthet! 

Att sedan båda männen också har sinnelagets Måne i Stenbocken bara understryker det som man menar med ansikten huggna i sten. Det är den stora formgivaren Saturnus som talar sitt tydliga språk genom dem bägge!

Med "daimon" menade grekerna något som en dödlig människa inte helt fullt kunde göra anspråk på. Daimonen är vårt eget högre Själv och den kan driva människan i olycka om människan är en dekadent varelse som aldrig fått lära sig hemifrån att lyssna - inte till sin själ utan till sin ande! 

Daimonen eller romarnas "genius" är med andra ord det som bloggen utifrån hinduismen brukar kalla "andesjäl" (atman) - anden genomsyrar och fyller själen som i sin tur - om själen är satanisk och har avfallit - vänder sig bort från sin styrande (rationella) princip och istället blickar ut över världen av idel dött kött (Jord). 

Allt handlar om rätt orientering i förhållande till de få dagarna här nere i helveteshålan Sverige med dess historia av krigsprofitörer och näriga små kapitalister.

torsdag 16 mars 2017

Varför bankvärldens profitörer redan lever i helvetet


Andliga tvillingar som hatar varandra?


Jag återkommer till illustrationens häpnadsväckande parallellism, men först huvudberättelsen.

Nordea förnyar på dagens bankstämma hotet om att ta sin onda profitkapitalism utomlands om finansminister Margareta Anderssons departement mjölkar dessa utsugare på en krona ytterligare i skatter (SvD).

Helst skulle jag vilja upphäva ett indianskt stridstjut - dö kapitalister! - och skicka min tomahawk, men avstår från den impulsen och granskar istället senaste bankvd:ns makalöst förfulade horoskop. Precis allt utspelar sig i blockeringen mellan Jord och Eld, spänningen mellan det mest basala en levande själ kan förfalla till - materialistiska perspektiv - och det mest nobla och snarlika själens egen beskaffenhet, Elden eller skådandet av de högre tingen (Platons förebildliga former, eviga existenser i en högre verklighet)!Här är ännu ett exempel på att mötet mellan låg Jord och visionär Eld leder till en brutaliserad ande eller omvänt en som förstör sin själ genom att slåss för materiella fördelar. Och mötet mellan Stenbocken (Jord) och Lejonet (Eld) - båda ledarbenägna - är en kombination som hugger i sten lika illa som "egenmäktighetssyndromet" som jag tidigt döpte kombinationen av Vädur/Stenbocken till. 

I kampsituationer (som inom idrott eller i järnsmedjan) kan förmågan att fixa det "av egen makt" sitta fint, men man missar aldrig den grovhet och brist på grace som brukar följa de själar som återvänder till Jorden under sagda subtilt materiella omständigheter. (Om nu elementen enbart är psykiska produkter eller tankefoster innebär det alltjämt att de existerar - och astrologin är ett sätt att synliggöra deras existens och inverkan på levande varelser.)

Apropå själars tidigare liv, misstänker jag att den här kombinationen antyder att den återvändande varelsen i detta liv har valt att betala av rätt dålig karma och kommer att möta det ena nederlaget efter det andra. Jag har mött flera exempel på låsningen mellan ledarlejonet och den legalistiska maktspelaren Stenbocken och alla har de förödmjukats och förlorat stort! Några har mjuknat och vänt sin avsevärda vilja att bossa runt och dominera till värdiga ämnen och värdiga strider, några har knäckts därför att de inte förmått lyssna och förstå att Ödet ber dem slipa av sina trubbiga kanter vid detta återbesök. Några kommer troligen att återfödas till ÄNNU värre förödmjukelse i nästa liv än att bli en rovkapitalist som Casper von Koskull, Nordeas vd som försöker hota svenska staten och som är så fel i tiden en människa någonsin kan bli! Det är inte längre cool att "simma med hajarna" och vara en finanskapitalist. Den attityden kommer att kriminaliseras en liten bit in i framtiden, var så säkra!

Jag vill bara peka på några tekniska detaljer i bankchefens karta. Stora och lätta pengar och spekulationsmänniskor överlag, betecknas av fria och "tursamma" Jupiter. I det här sinnelagshoroskopet intar Jupiter rollen av "den onda daimonen", en förlustbringande och dålig tendens för alla världsliga strävanden. Den här demonen knyts i hinduismen till det närmast föregående livet som fortsätter att påverka individen fast hon nu återvänt i den ny kropp och byggt upp ett nytt slit & släng-psyke! Här visar sig Koskull extremt hårt låst i sitt andliga förflutna eftersom psyket i materialistiska och makthungriga Stenbocken ÄGS av Saturnus som i sin tur kidnappats och hålls fången i det 12e huset där den onda daimonen - här i rollen av de rikas planet Jupiter - är på hemmaplan. Fulheten i bankchefens närmast föregående liv ligger i öppen dager för alla som möter detta psyke (Månen)! Jämför gärna med numera bankanknutna landsförrädaren Fredrik Reinfeldt som också har en oerhört komplicerad koppling mellan 12e huset (föregående jag) och 1a huset/nuvarande personlighet!

Och det blir värre! För Koskull har dessutom Solen i härskarläge och dominanta Lejonet men inspärrad i ett annat ont hus, det 8e för generellt dålig karma som fortfarande ligger och småpyr eller kanske multnar bort i detta liv. Brittiske astrologen Charles Carter noterade hur starka 8e hus ofta visade sig som vresiga personligheter, som om de var fyllda av attitydlåsningar som snabbt kom upp till ytan. Här har vi alltså Koskulls smärtsamma uppgörelse med sitt dåliga ledarskap i tidigare liv. Det är inte undra på att han redan är i krig med svenska staten efter att först ha ägnat månader att släta över Nordeas skumraskaffärer med skattesmitande rika svenskar (Panamaaffären). Koskull klev uppenbarligen in i vd-rollen just exakt för att karmiskt bränna egna synder av liknande slag och indirekt vinna insikt i vilken skitstövel han varit i ett tidigare liv!

I några andra (anonyma) fall där Stenbocken och Lejonet varit samtidigt aktiverade av viktiga planeter (viktigast av alla är Solen och Månen), har jag noterat händelser som följande: ett fall där personen till sin oerhörda förbittring snuvades på ett arv, och i största allmänhet var rabiat och ilsk på alla slags makthavare (för att kompensera sin egen obetydlighet). Ett fall innebar en födelse in i en oerhört rik familj men där kvinnan genast råkade i maktstrider med sin far (och sedan upprepade samma sak med en partner som strax dog i en olyckshändelse - man får inte glömma att Stenbockens härskare Saturnus även är Liemannen). I ett tredje fall gifte sig en kvinna med en rik tysk adelsman och via den vägen fick det både Lejonet och Stenbocken så hett åtrår: makt och ära! 

Jag misstänker alltså att det i nästan alla fall handlar om själar som nu gör en repris på tidigare liv i sus och dus, men många av dem förlorar i detta de höga hästar som de suttit på tidigare.

I några fall har individerna varit trevliga, men maktkamper (mot tidigare partners eller liknande) har likväl förekommit. Lejonet är "den ende", men det tycker tyvärr även Stenbocken att den är!

Vilket för oss till den betydande porträttlikheten mellan Magdalena Andersson "in action" och bankchefen.
Det förvånar inte att även Anderssons psykiska ascendent (Månen) placerar Solen i det 8e huset för dålig karma. Vem som vunnit sin själ åter och är vid sina sinnens fulla bruk skulle ägna sig åt pengar eller makt? Normalt brukar det vara solskenshistorier när den ena personens Sol möter den andres Måne, men här i Stenbocken skär det sig totalt mellan Andersson och Koskull. 

Förklaringen är förstås att Nordea-chefen har en så bedrövlig ångest över att behöva försaka och förlora (avstå lite av bankvärldens ohemula profiter till staten) att hans 12e förlusthus gör hans snåla stenbockspsyke till ett rent helvete för honom själv. Och Andersson har karmiskt nedärvda problem med sin Sol i samma tecken, så det är långt ifrån någon klarsyn när dessa två möts.

Ett är säkert, Anderssons Sol i 8e onda huset har bättre förutsättningar att AGERA än bankchefen, vars psyke är som en ormgrop. Hennes Sol står visserligen illa i 8e men den kan luta sig tillbaka mot sin disponent, maktfaktorn Saturnus som i detta psykhoroskop dessutom indikerar tionde makthuset! Budskapen är svåra och Saturnus anses inte väl placerad i Vattentecken (som Fiskarna i 10e), men här gör den faktiskt nytta från sin maktposition. 

Anderssons är ett av de horoskop jag får olika budskap från varje gång jag tittar på det, men just i dag väger den dominanta och ganska goda Saturnus tyngst! Denna Saturnus står i uppoffringens och de svagas tecken, och är inte statliga bankskatter just ämnade till att ge statskassan pengar för att hjälpa samhällets svaga? Om den saken förstår inte den onda rovkapitalisten Casper von Koskull ett dyft. Hans Eld/Jord-låsning har förstört hans finare sensibiliteter och han slåss i princip bara för den privilegierade kasten, sig själv och bankens rika aktieägare. "Brinna restlöst i helvetet" står skrivet under alla dessa horoskop där Eld sveder Jord. Jag tror det här kan vara de mest smärtsamma liv det går att födas till eftersom Jord KÄNNS så verkligt och Eld ser så klart.

Just på fotona hät ovan ser de två kombattanterna ut som syster och bror, och jag känner igen en av Stenbockens flera grundtyper i ansiktet på båda. Det finns något nedslaget och ibland nästan vresigt över många av Saturnus barn (Saturnus som äter sina barn och psykologiskt representerar depression). Möjligen skulle Anderssons Måne i tidiga Tvillingarna kunna stå i en princip gradexakt opposition till Koskulls Jupiter i härskarläge i Skyttens första grad. Ibland påminner människor med viktiga planeter i exakt opposition om varandra... Mer insikter skulle säkert komma av födelseklockslaget och kunskapen om bådas ascendenttecknen och gradtal i det stigande tecknet.

lördag 11 mars 2017

"Sverigemoderaterna" och Sveriges fall i Dödsrikets våld

Från gammalbabyloniska riket: Herren Jupiter (Marduk)
nedtrampar Satan, här representerad av
den mörka eldens barn, Väduren. Statyns innebörd
oklar, min tolkning klargörs i huvudtext men även i
  den judisk-orientaliska Psaltaren 91:13:
"På lejonet och kobran skall du träda, du skall
nedtrampa det väldiga lejonet och ormen".SvD skriver att: "när det tredje blocket i svensk politik växer är det alltså i första hand borgerligt sinnade väljare som de drar till sig. ... Ju större Sverigedemokraterna blir desto mindre blir Alliansen i förhållande till de rödgröna."

Efter Moderaternas väljarflykt genom AKB:s öppnade famn mot Sverigedemokraterna hade ett annat land än obildningens och pöbelmentalitetens Sverige (ändå upp i regeringsställning!) kunnat åberopa antika texter som ger den perfekta analogin och illustrationen till vad SvD fäste uppmärksamheten på:
Hur kan Satan driva ut Satan? Om ett hus (rike) är splittrat kan det huset inte bestå. Om en familj är splittrad kan den familjen inte bestå. Om Satan upphäver sig mot sig själv och splittras kan han inte bestå – det är slutet för honom. (Markusevangeliet, kap. 3)

Den mediokert borgerliga mentaliteten slog rot i allt fler svenskar efter att socialdemokratin under 1900-talet med full respekt för landets gamla och stora herrar avtalade fram lite välfärdssmulor åt den arbetande majoriteten. Vad som nu händer i dessa Sammanbrottets Dagar är att borgerligheten imploderar in sitt eget mörker - sekulära, liberala och i total avsaknad av en väsenskärna som de är! Det onda huset rämnar på insidan och delarna vänder sig mot varandra. Det är medelklassens sönderfall vi ser i Sverige och en förberedelse på den allmänna fattigdom denna breda grupp redan påfört landets svagaste grupper. 

Detta är det sätt varpå den ena procentens tyranni håller på att införas i Sverige - gången ser lika olika ut beroende på västländernas skilda förutsättningar. Men poängen här att hela västkulturen ska förinta sig själv förrän folken reser sig och eliminerar den extremt fåhövdade skara som tillåter detta att ske och en ny värld baserad på gemenskapens principer kommer i stället för det gamla marknadsstyrda "helvetet på jorden".

Givet Satans närvaro i Sverige just nu är det inte märkligt att AKB och Jimmie Åkessons horoskop, tagna tillsammans, bildar den allra starkaste synergi med Sverigehoroskopet från 1974 och att fokus ligger just på det svarta och intiga hålet som i antiken gick under namnet Dödsrikets port eller Hades portal och där passande nog också antikens "onda" stjärna Algol befinner sig.

Synastri-karta: Kinberg-Batra innerst, Åkesson ytterst.
Båda kartorna domineras av den vrede som uppstår
när visionens Eld möter den brutalt omedgörliga Jorden.
Denna "andens brutalisering" kan teckna djupt fallna själar
som inte längre varken hör eller ser att världen är något
som vida övergår räknenissarnas fixering vid det materiella...

Som bloggen tidigare noterat, importerade grekerna sin mytologi österifrån och i Sumerien fanns berättelsen om gudinnan Inanna (västerut känd som Venus) som gick ner i Dödsriket sökande efter sin älskade herde som rövas bort (i den grekiska versionen är det istället flickan Persefone som rövas bort). De gamla myterna verkar vara ett annat sätt att framställa lärosatser som även hittas i astrologin. För var om inte just under dödsögonblickets väderstreck väster (Solens dagliga nedgång i underjorden) hittar vi platsen för Venus "fall" (Jungfruns tecken, Olyckans 6e hus)? Typiskt nog är Jungfrun ett agrart Jordtecken vilket nära nog spikar kopplingen mellan zodiaktecknet och ungmön (Kore/Persephone) som först bort av Hades. 

Myterna hänger samman på ett snårigt sätt eftersom Dödsrikets portal nu inte är 7e huset eller ens 6e, utan det 2a, just före soluppgången! Kan den hellenistiska termen "Hades portal" ha missat en differentiering. När det sades och sägs att ingen någonsin återvänt från Dödsriket, är det en sanning med modifikation. Den som går ner i väster är inte densamma som kommer åter i öster. Hades portal (2a huset) är platsen för själen som nu återvänder till moderlivet. Månen/modern är "upphöjd" och intimt kopplad till 2a huset som också är de resurser den återvändande själen behöver i formen av mammas mjölk - den 2a sektorn har senare generaliserats till att gälla pengar, som en representation för resurser.

Det andra huset skulle således kunna vara platsen för själens UTTRÄDE ur Dödsrikets grepp, precis som expeditionen i Jules Vernes Resan till jordens medelpunkt spyddes ut ur en vulkan långt ifrån den plats där de nedsteg. Lustigt nog associerade den romerske astrologen Manilius under det 1a århundradet det 2a huset med den vredeskraft som låg fjättrad under vulkanen Etna på Sicilien - man föreställde sig Jordmodern (återigen Månens upphöjelse i Oxen) och hennes inre lavaströmmar som hennes vanartiga monster till son, Tyfon, som hölls inspärrad i jordens innanmäte. En avkomma vi inte vill stiga upp till jordens yta eftersom destruktivitet och förintande av allt som Barnet misshagas av, är det sista vi vill se i en civilisation. (Adolf Hitler var född i Barnets soltecken Väduren.)

Det är därför så många demoner i dagens fantasyfilmer ser ut som hopfogade av knöliga kolbitar med glödande leva som lyser igenom här och var. Tycker mig minnas åtminstone två Hollywood-produktioner som använt precis samma idé. Det måste finnas folk i filmindustrin som faktiskt läser böcker, tänka sig! Det är Jordens inre ondska eller det materiella livets frustrationer som tecknas av denna vår planets demoniska avkomma, precis som Oxen är känd för att inte kunna tänka klart i affekt utan enbart reagera med vrede och bufflighet!

Denna demoni bor alltså latent i det svenska folket enligt nationalhoroskopet från 1974 och både AKB och Jimmie Åkesson är perfekta representanter för ett folk som enligt mätningarna nu tydligen imploderat eftersom Satan ytterst sett är en symbol för materialismens svek mot själen. Den som säljer sin själ till Djävulen kommer till sist att bli lurad på HELA konfekten, och smådjävlar på svenska IT-företag är i skrivande stund besatta av att skapa så många vilseledande användarytor som möjligt för sina nätcasino-system, allt för att locka så många obildade svenskar som möjligt in i detta, en av Djävulens klassiska fångstnät: hoppet om stora och lätta pengar!

Den "andens brutalisering" som flödar så ymnigt ur båda partiledarna knyter an till det urtypiskt svenska som det kan ses genom järnindustrin och gamla vapensmedjor (Mars). Landets folkkynne tecknas av sinnelagets Måne i eldiga Väduren som ägs av den mörka (infernaliska) eldens Mars som bojats i Oxen - dvs. överfört på husen - likt Tyfon hålls fången i Dödsriket. Att sinnelagets ägare dessutom ligger i det 8e dödshuset enligt den här bloggens förslag till nationell rollmask (Vågen), gör inte argumentet svagare!

Redan vikingarna smidde vapen och sålde till suspekta "diktaturer" i österled. Inget nytt under solen! SAAB, Bofors, Löfven och Damfors vandrar bara vidare i en urgammal tradition. Eftersom svenskarna exporterar krig och lidande till andra har hemmaplan varit relativt rolfylld och när det nu är dags att betala en tusenårig kollektiv skuld, är det naturligt att folket vrider sig i paroxysmer och hetsar upp sig i invandrarhat! Det här trevliga landets skuld är närmast ogripbar, så det förvånar inte det minsta att bara ett fåtal svenskar har intellekt eller själar gamla nog att se och förstå det större mönstret.

*****


Återkommande läsare har redan sett den här historien återberättad flera gånger. Ibland tillkommer nya aspekter, som här, och det är ett skäl till att upprepa denna livsavgörande berättelse om ett folk där det är oklart om det ännu kan rädda sina själar åter eftersom de för länge sedan sålt dem till materialismens mörka herre. 

Se även: Valet 2018: Sverigemoderaterna! (okt 2014 - illustrationens osmakliga jämförelse av Anna Kinberg Batra med Adolf Hitler [senare borttagen] föregick med rejäl marginal hennes faktiska frieri till Jimmie Åkesson!)

fredag 10 mars 2017

Den oförvitliga Stefan Löfven i blåsväder
Vågade svenska medier dreva mot och knäcka ytterligare en socialdemokratisk partiledare? Då skulle det kunna osa bränt för Stefan Löfven, som inte bryr sig om höger eller vänster utan bara klirret i statskassan när landets teknokrater skeppar ut gods "Made in Sweden".

Var han eller var han inte en påtryckare och mellanhand när JAS-avtalet med Brasilien roddes ibland av SAAB i nära samarbete med svenska staten? (DN).  Löfven slår ifrån sig på det sluggeraktiga sätt som man lärt känna hans tankehöjd genom.

Just när Månen går in i ledartecknet Lejonet publicerar DN nyheten om att Brasiliens ex-president vill kalla Löfven som vittne för att rentvå sig, men Löfven vägrar åka. Med Månens inträde i Lejonet råder en fullmåne eftersom Solen står i Sverigehoroskopets eget tecken Vattumannen. Den här axeln aktiverar direkt frågan om folket har värdiga ledare!

Intressant nog har omoralens och metallindustrins planet Mars nyligen nått sitt positiva härskarläge i Väduren varifrån den attackerar hemmaplanens tecken Kräften. Olyckligt nog föddes Löfven med Mars i Kräftan som ägare till hans Måne i Väduren. Så det är inte förvånande att det hettar till om öronen på honom just nu, under denna fullmåne!