Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)lördag 11 februari 2017

Therese Johaug och den förbålta läppsalvanSkidåkerskan Therese Johaug är odiskutabelt vacker på det där rågblont nordiska sättet, och därmed en de bästa kassakorna inom norsk idrott, bortskämd under många år med mängder av feta sponsorkontrakt.

Lite av bortskämd flicka är det allt över henne när hon nu funderar över att överklaga domen för att ha använt en dopingklassad salva (DN). Den som sig i leken ger får leken tåla... Jag har slött tittat på en och annan rubrik i den här seglivade historien och månhoroskopet för psyket (som får gälla eftersom födelsetimma som ger sista ordet saknas) visar verkligen en mer attitydlåst människa än man skulle tro av enbart informationen att hon föddes i rörliga Tvillingarna.


Johaug tycker inte det finns någon rättvisa på jorden att hon ska stängas av 13 månader för lite salva, och naturligtvis anger Månen i Vågen en svag återspegling av vågskålarnas egen platoniska form - Rättvisan. Men psykhoroskopet ägs i anmärkningsvärd grad av just Vågens härskare Venus som visserligen sägs tillhöra "de goda" men här finner sig fångad i det onda åttonde huset, ett hus som brittiska mästerastrologen Charles Carter förra seklet menade ha en negativ påverkan på humöret. 

Venus, intellektets Merkurius och Jupiter alla försvagade i ett hus som drar mot dogmatisk halsstarrighet och låsta attityder är naturligtvis till skada för både Solen (ägd av Merkurius) och Månen (Venus)! Här är då den astrologiska basen för den föreställning av trumpna minner och tårar som Johaug bjudit världspressen på senare tid. Oxen motsvarar psykologiskt ett spädbarn mitt inne i sin orala fas och när en skribent i Aftonbladet bannar henne för att bara reagera med känslor och inte med förnuftet, är detta okunnigt tomprat. Psykhoroskopet visar att den här bortskämda lilla flickan aldrig vuxit upp! Och är det inte så med alla dessa idrottsmän, att de sätts på bana redan i unga år - i allmänhet av äregiriga föräldrar som hoppas barnet ska kompensera för att deras egna liv blev så medelmåttiga?

Det är också lustigt hur det onda åttonde huset i Oxens tecken exakt ringar in det kroppsliga området för hela dopingskandalen: Oxen "regerar" över munnen. Och vad sägs om lagerkransens planet Jupiter - den tecknar idrottsliga och andra framgångar - i samma tecken men direkt utsatt för han som älskar att djävlas, här representerad av den onda stjärnan Algol! Djävulen eller Frestaren kastade åt henne ett preparat för att ge en seger och som alltid lovar Djävulen runt och håller tunt!

Det är svårt att inte dra slutsatsen av horoskopets extrema fixering vid materiella rikedomar att Djävulen i formen av näringslivet och sponsorerna ägt Johaug under många år redan. Den brist på intelligens man kan räkna med när alltför många och viktiga planeter halkar in i 8e huset gör att Johaug inte själv har förstånd nog att se sitt liv i perspektiv. 

Hennes libido (naturens råa kraft att förnya sig via död springer ur det skorpioniska åttonde korruptions- och dödshuset), denna biologiska livskraft kanaliseras här genom ett "kreaturskropp". Jag har ofta noterat Oxen i samband med idrottsliga framgångar och det har förstås att göra med att ingen som vuxit klart mentalt - nått intellektuella Tvillingarnas stadium i zodiakens evolution - längre är lika intresserad av att bara optimera sin kropp. Här står Solen visserligen i Tvillingarna men dess härskare Merkurius dröjer kvar i Oxen vilket kan betraktas som en regression i förhållande till den rationalitet man förmodas träna på under ett liv i Tvillingarnas tecken. Också psyket som borde återspegla Solen är som sagt "bundet" och ofritt genom Venus i åttonde. Johaug drivs enbart genom fysiologiska krafter.

Lagerkransarnas Jupiter får en ynklig placering i månhoroskopet och rimmar inte alls med Johaugs många framgångar. Säkert står Jupiter mycket bättre placerad i det "äkta" horoskopet baserad på födelsetid. Solascendenten som istället fungerar som ett andra utlåtande till det äkta horoskopet, ger nu inte en bättre Jupiter, för Tvillingarna i 1a huset stänger Jupiter inne i 12e huset för världsliga förluster. Däremot blir Solens opposition med Saturnus nu intressant eftersom Johaug är en längdåkerska och är det något Saturnus i dess starkaste världsliga läge i väster excellerar i så är det uthållighet. Solens hela livskraft stålsätter sig mot sin sparringpartner Saturnus i väster och den här oppositionen mellan två "pigga" tecken ger extrem uthållighet. 

T.o.m. den mycket svagare Månen opposit Saturnus gav den här bloggaren ett jävlaranamma han först i efterhand funderat över hur det kan förklaras astrologiskt. När han åter stod utan yrkesväg vid 37 återuppfann han sig som dataprogrammerare (ett förslag från Arbetsförmedlingen, egentligen). För att komma in i ämnet satt jag uppe till fyra om morgonen en hel sommar och tvingade mig till en förståelse av datakod "bakvägen", genom att med basala grundkunskaper som räckte till en provanställning konfronteras med en framväxande programvara som hanterade satellitdata och som involverade tre helt olika programspråk varav ett jag aldrig tidigare sett. 

Saturnus är envis in i döden (vilket är vad dess placering i väster tecknar) och jag knäckte under nätterna den kod jag inte förmådde lösa i den inhumana kapitalismens kontorslandskap där ingen förmår arbete med full kapacitet - och bara för att arbetsdjuren blir billigare att förvara i en stor lokal än i enskilda rum. Hos bloggaren är det alltså psyket eller insidan som stabiliseras men Johaugs Saturnus mot Solen indikerar istället den yttre människan, utagerandet. 

Kombinerar man Johaugs indikation med den intressanta idrotts- och krigsplaneten Mars tillsammans med äregiriga Rahu i Vattumannen, så kopplas även dessa två till sin disponent Saturnus och plötsligt har vi ett sjusärdeles "manhaftigt" fruntimmer när det kommer enveten utlevelse. 

Men åter, om man tittar på samma himmel utifrån det psykologiska månperspekivet, en enveten och rent av attitydlåst människa som gör vad som helst för att slippa förlora. Åttonde huset är döden (och därmed en speciell sorts förlust), men planeter i den här sektorn bjuder ofta på bra motstånd eftersom ingen normal varelse i livet vill dö. (Annat är det med nästa "upplösningshus", det 12e - här finns martyrerna som är villiga att offra sig för en större sak.)Tillägg 170214. Det tog övriga svenska medier ytterligare två dagar att hitta fram till samma tanke som man direkt kunde se genom ett enkelt horoskop med stark materialistisk indikation...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar