Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)torsdag 2 februari 2017

Terror modell Angered - en kulkärve i taketMan får väl vara tacksam att svensk terrorism ännu bär spår av den svenska fredlighet och neutralitet som nu övergått i ren och skär solidaritet med mördarnationen USA och ett NATO-medlemskap svenska folket inte alls har någon lust att skattefinansiera - om de nu levt i en verklig demokrati och haft något att säga till om... 18.15 inträffar vad som kunde ha blivit landets första blodband av internationell typ. Men av någon anledning sprutar terroristen kulor i restaurangens tak istället för i de ätande gästerna.

Att döma av hur exakt kungavärdighetens stjärna Regulus stiger i Göteborgs öastra horisiont verkar det vara en liten utpressningshärva - "jag är kung och jag bestämmer", det är vad attentatet betecknar. Troligen en utpressare som inte fått restaurangägaren att betala för sitt "beskydd".

Händelsens karaktär (Solen) sorterar under 6e husets "fiendskap" eller "olyckor" men det ser ut som den "ekonomiska axeln" 2a (min ekonomi) och 8e (andras pengar) skulle kunna ha med saken att göra. Obetalda skulder, som sagt.


Not. Jag glömde färga in en smula vattengrönt i Väduren för att markera ett samvete smutsat av Mars i 8e korruptionshuset - även ett korruptionshus. I samband med horoskopen för några terrorattentat kommenterade jag egendomligeten att nionde samvetshuset föreföll fläckfritt och föreslog att detta var av Ödet sanktionerad terror - på samma sätt som jag menade att Fredrik Reinfeldts dåliga samvetshus indikerade en utvald "Straffängel" sänd till svenskarna för att påminna dem hur långt från ära och redbarhet de fallit. 

Genom att ta emot Reinfeldts skattelättnader stulna från de fattiga ("för det är jag värd") samlade medelklassen dåliga meriter - karma - som kommer att drabba dem i ett kommande liv, medan de som utsattes för borgarregeringens trakasserier med största sannolikhet själva varit arroganta i ett tidigare liv och nu fick känna på samma bristen på medlidsamhet som de själva en gång i kraft av högre kast visat andra. 

Alltid dräller det in nya dårar och upprepar samma gamla misstag i det korrektionssystem som kallas Världen.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar