Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google har förstört mängder av horoskop genom att omskapa usla miniatyrer av bilder i GIF-format. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa galna ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)måndag 27 februari 2017

Svenskarnas flata språkliga minneDet måste bero på att mobiler och smartphones på tio år urholkat svenskarnas sinnen så till den grad att inget längre fäster i huvudet på detta folk. Den okontrollerbara importen av allting märkt "USA" - inte minst NATO och mediernas amerikanska kulturimperialism (just nu Oscarsgalan) - har knäckt ett folk som kanske var för litet och marginellt för att ha någon chans på världsarenan till att börja med. 

Det hjälper föga inte att som kapitalisten Volvo gör i sin reklam, söka produktifiera Sverige. Saker och ting görs numera inte i Sverige längre eftersom den globala kapitalismen mördar både människor och länder, och flyttar bort arbetstillfällena till låglöneländer. Så hur löser Volvo (eller deras onda reklambyrå) detta? Jo, genom att byta ut en proposition, säkra på att svenskarna är så språksvaga att ingen bryr sig. Nu är Volvo "made by Sweden" - som om Sverige var en "corporate entity" eller juridisk person.

Och vad är det för fel minnet? När jag var liten använde salig far begreppet "fejkade nyheter" eller "fejknyheter" och representerar uppenbarligen en äldre generation som redan importerat "fake" från engelskan som en synonym till "fusk". Någonstans uppstod tydligen ett glapp mellan generationerna så att man idag importera ordet på nytt och nu dyker inte ens svenska "nyheter" längre utan man tar över det amerikanska begreppet till sista bokstav.

Någon dagstidning - minns inte vilken - presenterade nyheten att språkpoliser är introverta och negativa felfinnare utan extrovertens förmåga att se det större hela. Men journalisten, som i princip bara kopierat artikeln från Språktidningen, dabbar sig också i sitt försök att hitta en enklare synonym till "introvert" och skriver något mindre inarbetat än det välkända psykologiska begreppet.

Reservationerna kommer på inget sätt från en språkpolis! Är det något som blockerar en människa från att få in känslan för astrologins symboliska tilltal är det petimäterns attityd. Hela zodiakens mysteriösa uppbyggnad kräver att man läser mellan raderna och det passar illa för språkpoliser, som likt folk med tvångssyndrom hänger upp sig på minsta lilla detalj. I dataprogrammeringen anses en algoritm ofullständig om den inte också innehåller kod varigenom den kan rädda sig själv från återvändsgränder som krascha datorn. Den här extra nivån av intellektuell bearbetning synes språkpolisen sakna.

Även om planeterna ockuperar sina gradtal i zodiaken är detta allra minst något för räknenissar - vilket också den korrupta politikern Fredrik Reinfeldts indikerade genom sitt famösa tal på moderatkongressen där han yttrade orden "visioner är farligt" (notera hur han som den språksvaga svensk han är kopplar pluralformen av vision till något outtalat och detta outtalade styr böjningen av adjektivet farligT. Så talar en människa som sov under grammatiklektionerna eller har för låg intelligens för att överblicka politiken (eftersom det kräver just syn och förmågan till inre syn/vision). När svenska folket luras på sådana här ledare, då är det inte konstigt många anser Sverige sjunger på sista versen, hur mycket Morgan Johansson än tycker att vi ska sluta snacka ner "fäderneslandet" eftersom en dålig Sverigebild internationellt skadar statskapitalismens och de rena rovkapitalisternas exportmöjligheter.

Lite tragiskt är det att alternativnyheter som dem hos NewsVoice så ohämmat använder termer "fake news", trots att nättidningen ter sig inte så lite nationalistisk (åtminstone om man provsmakar läsarkommentarerna). Bara ytterligare en paradox i den svenska självkännedomen, som är låg. Jag refererar här åter till nationalhoroskopets Måne i Väduren, men inte månplaceringen i sig utan dess disponent Mars i det omedvetna åttonde huset som står inlåst och sover ("det sovande folket", som Reinfeldt en gång med rätt sade - djävulens utsände syftade här i lika hög grad på det lydiga och stillsamma folket under många socialdemokratiska årtionden som hans egen plan att bryta sönder landets vi-känsla eftersom ett sovande folk inte förstår innebörden i de politiska tilltagen förrän det är för sent). 


Roten till den lunära sinnesrörelsen i 8e tecknar en "stumhet" - det kommer ingen respons ur svenska folksjälen förrän hela ketchupflaskan bubblar till och dränker maträtten. När det händer svarar svenskarna med mörk blick och t.o.m. våld. Det är en gammal ful viking som sover i nationalhoroskopets 8e hus, en ociviliserad profitör som blir primitiv bortom ord när ha-begäret sätter in. En perfekt plats att inlemma som ny delstat i det rovkapitalistiska USA.


PS. Sökte utan framgång till plagiatet på Språktidningens lilla artikel men hittade istället det här utmärkta språkkåseriet i SvD av Lotta Lundberg, som hittar tillbaka till ordet "pynta" istället för den vulgära importen "pimpa"!  Texten visar tydliga beröringspunkter med det jag just skrivit - läs t.ex. raderna som följer på "Alla blir rasande ..." Jämför hennes tanke med det jag skrev om Sverigehoroskopets mörklagda 8e hus.

Försmädligt nog skriver hon "pynta på" när jag lärde mig att man "pyntar julgranen" (som hallicken "pimpar bilen") - inte att det pyntassaken. Jag kan ha lärt mig fel. PMP och PNT är för övrigt snarlika ord(-rötter) att de säkert möts lite längre bak i historien.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar