Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)torsdag 2 februari 2017

Skrattar hela vägen till banken, tror hon

I Aftonbladet en recension av Andreas Cervenkas fräna bok om bankerna, dessa bedragare och parasiter, och med en extra skruv av bokanmälaren. Bankväsendet är verkligen essensen av kapitalismens inbyggda ondska och jag tiger men inser att åtminstone några bekanta i sitt korttänkta löneslaveri belånat sig upp över huvudet för att bo "ståndsmässigt" i Stockholm, och funderar vad som händer dem när nästa finansbubbla är ett faktum. 

I nästa ögonblick ser jag nye Swedbankchefen efter det illabådande namnet WOLF (som lämnade med sin fallskärm 19 miljoner kronor) och bestämmer mig för att fylla på samlingen med föraktansvärda bankdirektörer. Den här vd:n håller en närmast obegripligt låg klass! För ska man vara ärlig innehåller den äldsta astrologin definitiva ledtrådar till nobla ögonblick i tiden och basala och solkiga lågvattenmärken. Detta är inte märkligt om man köper det antika resonemanget att vi är själar och att allt omkring oss - inklusive världsalltet - bara är själen egen projektion. (Mänsklighetens alla individer samverkar i denna projektion eller illusion av en extern verklighet, medan vi i verkligheten sitter i himmelen just nu och iakttar hela detta skådespel i skuggorna.)

Danskfödda Birgitte Bonnesen upplever sig säkert rätt normal inifrån, men astrologins förment objektiva domsaga är att hon tillhör universums lägsta avträde, något himlarna spytt ur sig och inte vill ha tillbaka förrän hon som andlig varelse börjar visa insikt om den djupa världsordningen. Det finns plats för alla, t.o.m. själar som valt att komma hotande nära demonernas värld (som ligger en våning under mänsklighetens).

Åtminstone vid inträdet i detta liv hålls Bonnesens själ fången av fängelseelementet Jord, den enhet medvetande som Platon höll för att vara oförenlig med de andra och därför aldrig kan omvandlas (på Herakleitos "vägen upp") till Vatten eller Luft för att inte tala om det närmast gudomliga Eld-väsendet). Den som blickar mot Jord avsnörs per automatik från högre insikter.Här skulle man kunna tala om en muterad version av det stora korset i Mörkrets kvalitet. Vattumannens korsarm är inte aktiverad men dess härskare Saturnus ingår i en fruktansvärt usel konjunktion med äregiriga Rahu. (Men på kort sikt också med kapaciteten att buffla sig fram i världen och knäcka konkurrenterna.) 

Man kan också visualisera ett Mörkrets järngrepp genom att sinnelagsascendenten i Lejonet trots att aspekteras, min inte via direkt opposition från Vattumannen utan från omoralens Mars i passionerade Stenbocken i olyckans och fiendskapens 6e sektor! 

Psykets Måne i Lejonet i 1a huset återspeglar med lätthet inflytandet från Solen, tack vare Eldens silkeslena och nästan totala transparens. Paradoxalt är dock Lejonet väsensskild från dess härskare Solen eftersom tecknet indikerar Mörkrets kvalitet och ett brutalt rovdjur medan tanken väl är att den ljusbringande Solen ska adla denna best. Men den passiva och reaktiva Månen i Lejonet får nu solljuset från Oxen och Eld och Jord står så långt från varandra de kan komma, den förra andlig och klarsynt, den andra grov och makt- eller äganderättslig. 

Minst problematisk möten mellan Eld och Jord i den lätta och kunskapssökande kvaliteten Sattva guna (Skytten och Jungfrun), men den här bankchefen har den mest obändiga och slitsamt konfrontativa, varken Lejon eller Oxe vill böja sin nacke. 

Och när Solen dessutom utsätts för den onda stjärnan Algols korrumperande inverkan har vi ett horoskop inte långt från den materialistiska "Ge mig! Ge mig" Jimmie Åkesson. Honom räckte det med en lyxmiddag arrangerad av svenskt näringsliv för att han skulle byta sida och håna svenskarna genom att bli anhängare av profit på sjuka människor! Ko-dum är rätta ordet som infinner sig med denna typ av Oxe. 

Utvikningar. Också Åkesson har likt bankdirektören den "blödiga" Jupiter i Kräftan, vad jag kan bedöma en placering som saknar anlag för planetens högre nivåer, typ filosofi eller religion. Denna Jupiter-i-Vatten kanaliserar istället sin godhet och framgångsnäsa längsmed små världar som Kräftan, som råder över "familjen". Jag har noterat extremt familjekära människor med Jupiter i denna position, faktiskt människor som skrutit med det föga märkvärdiga i att ha satt en hel kull barn till världen och gjort detta till sitt livs största merit. Och detta är sant - detta var deras sätt att förstå och uttrycka den välvilja som bor i planeten Jupiter. Skrytigheten över den egna familjen kommer inte från Jupiter i Kräftan utan från något annat problem i horoskopet.

Komfort i hemmet, rent av ett lyxigt och överdådigt hem kommer troligen att utmärka de årskullar med Jupiter i Kräftan (eller andra goda indikationer) i den händelse de inte är stora själar som lever ut Kräftan som "hela världens mödrar" - jag är på vippen att räkna recensenten till Cervenkas bok dit - det är skribenten Kajsa Ekis Ekman (Sol-Kräfta disponerad av Mån-Skytt och Skyttens välgörande Jupiter i ledartecknet Lejonet - inte konstigt att hennes Sol-Kräfta vidgat vyerna från den lilla familjära kretsen till att via sinnet resonera med Skyttens universalitet, för att ytterst studera vilket det ledarskap är - Lejonet - som kontrollerar världen.

Medges att den intellektuella och ideologiska dispositionen saknas i den här lidelsefulla kombinationen, men den återfinns via Luft-placerad Merkurius i Tvillingarna i kreativ opposition till det eldiga sinnet i Skytten vilket bereder Merkurius en god spelplan att fylla på med sina kategorier och logiska resonemang.Swebankchefen har ytterligare en potentiell konflikthärd mellan Eld och Jord och det är mellan härsklystna Mars i Stenbocken som angriper hennes psyke i Lejonet från olyckans sektor. Så långt man kan uttala sig från enbart dygnet har Mars ingenting med hennes stämningar, handlingskraft eller tankestil att göra; den varken disponerar över Måne, Sol eller Merkurius. Mars blir därför en så objektiv faktor som tänkas kan och skulle teckna olyckor, sjukdomar eller fiender som Bonnesen "bara råkar ut för", skenbart utan egen förskyllan.

Att rikemansplaneten Jupiter hamnar i 12e huset för förluster och exil kan förefalla märkligt. Borde inte denna välgörare som så lätt kan spåra ur och bli en hungrig och expansionslysten jakt på "stora och lätta pengar" om något definiera horoskopet för en bankchef? Men detta är inte de fysiska realiteternas karta utan bara sinnelagets föreställningsvärld. Därför kan man läsa Jupiter i 12e som att detta vrånga ledarskapslejon "föreställer" sig att det är bäst att dölja de stora rikedomarna i det onda hus som är helt avskild från offentligheten. Tolfte levererar ibland självuppoffrande helgon, men mer ofta olycksbarn eller människor med dålig karma från föregående liv som dess bärare just i detta liv ska sona eller rena sig ifrån. 

I det här fallet är det just den psykiska fantasins Måne som har rollen av den onda daimonen, en självdestruktiv förlustbringare och eftersom det är månascendenten vi studerar blir hela hennes psyke en illustration av den remarkabla bindning och det behov hon har att återspegla den djävulska överheten Solen i 10e makthuset i Oxen - tecknet som älskar att sitta på alla resurserna, särskilt i 10e som just är förfogandet av alla resurser! Bankdirektör (snarare än politiker) står alltså skrivet så tydligt man kan önska i horoskopet.

Bonnesen (bondesonen) var naturligtvis inte direktör även i föregående liv, men den onda daimonen inom henne återspeglade med svart begär de besuttna och födde en önskan om att själv bli som det hon då i avund betraktade. Och Ödet lät henne bli en rik skit i detta liv. Man ska vara försiktig med vad man önskar sig, för ett ögonblicks flärd på andras bekostnad kan kosta många eländiga liv i återbetalning! Hur många kunder skinnflår Bonnesen och Swedbank. Så djup är hennes skuld som nu måste krävas in eftersom den universella morallagen nu är vad den är.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar