Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)onsdag 1 februari 2017

Om européernas nedriga rasism när de väl grundat USA

Apropå Donald Trumps lögnaktiga åberopande av en obsolet lag när han stängde gränserna för vissa länders medborgare, berättar Mattias Gardell i AB historien om  denna USA:s sjaskiga rasistlagar när det kom till vem som fick invandra och "naturaliseras".

Lagen Trump försökte en fuling med är från 1790 och det stämmer till eftertanke som banal svensk som viftar Amerikaflaggor i tid och otid att se hur landets ursprungsbefolkning sågs som något mindre än människor ända fram till 1924! Allt det här borde svenskarna veta, men gör det tydligen inte. Hade så varit, skulle relationerna med det stora landet i väst varit betydligt svalare än det är, med de svenska mediernas sjukliga fixering vid hamburgare och weekendtripper till New York.

Utan att spendera tid på efterforskningar gör jag här en karta för midnatt den 26 mars 1790 och Washington D.C. för att studera den tidiga europeisk-amerikanska diskrimineringens väsen. Som Mattias Gardell säger i AB som var det skillnad på folk och folk vid denna tid, färgade slavar var inte människor, de var egendom. (Tänk 4e huset i ett horoskop som täcker inte bara personlig trygghet och HEMMET, utan också kapitalintensiva prylar som tillhör själva idén om en fast och trygg boplats. Således hamnar frågor om själva huset här, liksom fordon/bilar - en slags förlängning av den revirinstinkt som den tydliga fjärdehusmänniskan alltid uppvisar.

Också husfolk/slavar på den tid dessa köptes, måste räknas till 4e huset och inte till 6e huset. När bloggen i våra dagar kallar 6e husets arbetande löntagare för "trälar" är det i överförd bemärkelse, strikt talat har de ett avtal med sin Husbonde (arbetsgivaren i 10e) om att lyda sin herres minsta vink (intill att överordnade överskrider sina befogenheter eller bryter mot avtalet). Den genuint ägda slaven skiljer sig alltså från dem som accepterar ofrihet för att de är sugna på en lön (6e) genom att 4e huset står i naturlig opposition till 10e huset. 

När regeringen Reinfeldt införde oavlönat tvångsarbete för långtidsarbetslösa i Fas 3-åtgärden var detta ett genuint återinförande av slaveri i Sverige och riktades mot utsatta grupper som ren pennalism! Reinfeldt med stab uppvisade sadistens särdrag. Intressant nog genklingar den här intressemotsättningen mellan 4e och 10e även i modern tid hos dem som finner Staten det jävligaste som någonsin skådats och hatar att betala skatt. Här blir då 4e huset platsen för de extremt privilegierade hushållen som sluter sig med sina egna förråd av kapitalvaror och motsätter sig varje ingrepp från den överordnade staten (10e).

För dessa mentala krymplingar är alltjämt det enskilda HEMMET (4e) den enda realitet de förmår uppfatta ("mitt hem är MIN borg") och i vår moderna tid förefaller dessa mer instinktiva djur än tänkande människor. Förmågan att se sin egen roll i ett större helt verkar brista hos dessa "individualister". (Notera att de inte är äkta individualister eftersom 4e ännu inte uppnått genuin individualism, det är ett primitivt "personligt" hus som bara anknyter till den egna personen/kroppen (ascendenten). 

INDIVID blir man först när man riktar uppmärksamheten inåt och finner kontakt med sin egen själ, sin inre SOL. Detta är inte möjligt i det hemmablinda 4e huset utan sker i nästa hus, det 5e för GOD KARMA. Det är med andra ord skillnad på välsignelserna när barn föds till världen, även om det generellt är VIA AVKOMMAN - femte huset igen! - som dem fångna i 4e husets inskränkthet har en möjlighet att se sig själva ur ett nytt och externt perspektiv. Barnet hjälper föräldrarna att bryta sig fri sån sin egen skokartong och de fyra väggarnas begränsning av det korrekta tänkandet! Tyvärr handlar barnuppfostran mest om att ta död på den frihet Barnet symboliserar och beslå det med samma skygglappar och fobier som odlas i det enskilda hemmet...

Nå, låt oss nu se hur de tidiga amerikanerna tänkte kring invandring just efter att Europa bevittnat Franska revolutionen och dess (ihåliga) löfte om allas lika värde...


9e husets "högsta goda" är här en realisation
av den Irrationella Själen (Vatten/Naturen).
Men Solens budskap, som lyser mot
Mån-Kräftan, är allra minst "solklart".
Läs huvudtexten och besinna!

Det mest iögonenfallande här är naturligtvis hur irrationellt horoskopet är, med dess nästan totala betoning av självprotektionistiskt Vatten och det visuellt skärskådande Eldelementet. För sitt eget skydd skannar den tidiga vita amerikanen av främlingens YTTRE och ser han inte lika dan ut som den vita europén, så förnekas man möjligheten att bli naturaliserad amerikan. Detta är rasbiologi så det skriker om det och ett uttryck för en banal och ogenomtänkt livssyn.

Så långt som den gamla immigrationslagens lydelse sträcker sig, finns dock den intressanta ordvändningen att man gärna tar emot "människor av god vilja". Här ser vi välvilliga Jupiter ("av god vilja") i 10e officiella huset och dessutom välsignad av kungamakaren Regulus. Denna har i sin tur en extremt viktig ömsesidig reception med identitetsmarkören Solen i identitetslösa Fiskarna (ett tecken som representerar utanförskap och exil). Från den "pool" av runtdrivande fiskstim är USA alltså villigt att låta "folk av god vilja" naturaliseras och frågan blir därför hur Lejonet på topp tolkas. Lejonet är ledaren och eftersom vi redan har facit vet vi hur Amerikas vita kolonisatörer ansåg sig det bästa Gud skapat så Lejonet står här för "det ledande människoslaget eller rasen". 

Att det är inte är ett andligt utan simpelt och motbjudande biologistiskt synsätt som i själva verket styr urvalet ser man av Saturnus besmittelse i 5e huset av vad som annars varit ett högintressant och andligt budskap om ÄKTA GOD VILJA INIFRÅN SJÄLEN. Men här ligger som sagt formalistiska Saturnus som är en ytlig paragrafryttare och som i högsta grad är ansvarig för rasbiologiska diskussioner om olika folk och deras fysionomiska särdrag. Det är samma ytlighet och brist på genuin tankeförmåga som ligger bakom och styr hela skönhetsindustrin och får människor att rusa i skaror till skalpellen för att karva sig en snyggare och mer Hollywood-lik näsa...

Till stöd för min läsart de kända astrologiska lärosatserna: Solen och Saturnus är varandras absoluta fiender. Solen är fri och utan restriktioner, Saturnus är just inget annat än ofrihet och begränsningar. Saturnus är Husbonden och slavägaren som naturligt anknyter till 10e huset och därför i varje organiserat samhälle representerar statsmakten. Det finns en evig och djup väsensskillnad mellan den "levande själen" (Solen) och att "rätta in sig i ledet" med Storebror som övervakar medborgaren och har bestraffningar till hands vid avvikelser.Den kända bilden visar farao med krok och slaga, redskap för kontroll av undersåtarna, med slagans piskrapp om så krävs. Verktygen har sipprat ner till de delar av mänskligheten där djup sexuell perversion råder. Minns sångaren Boy George som dömdes för misshandel sedan han kedjat fast en manlig prostituerad och av allt att döma gått lös på honom med något tillhygge.

Tanken som ger sig inför statyn av farao är att medborgarna bara är boskap - slavar/egendom - och de måste vallas i den riktning härskaren önskar. Svenska propagandamedier som utan att uppdragsgivaren krigsindustrin i symbios med staten tvingar på folket NATO och en inblandning i amerikanska kärnvapen ingen utom de ondaste av kapitalister bett om (dessa bor dessutom inte ens i Sverige där kärnvapnen placeras ut).

I den judisk-kristna traditionen finns nästan samma verktyg, men som en herdestav och den käpp som även svenska lärare fordom använde för att piska in Herrans tukt och förmaning i bångstyriga barn. Att kroken eller herdestaven händelsevis påminner om Saturnus lie är en återvändsgränd, att man fångar in medborgare som löper vid sidan av genom att kroka deras huvuden är helt korret. Så här fungerar Saturnus som en gränsdragare i syfte att upprätthålla lagen och vad samhällsnormerna håller för att vara acceptabelt beteende. Ibland är det frihet inom ibland väldigt snävsynta gränser. 

Om ett folk som helhet är mer vidsynt än härskaren och lagstiftningen, då utbryter våldsamma protester - som redan har hänt i USA gentemot galningen Trump. Trump har avslöjat sig komma från en medvetandenivå så låg och så typisk för kapitalismens arrogans att det amerikanska folket i gemen redan på "tionde dagen" inser vilket misstag de begått. 

Det är synd, för om nu den dolda regeringen av de verkliga makthavarna låter avrätta Trump för att han riskerade deras intressen, återgår landet möjligen till samma ondska som tidigare, den väl dolda själviskheten under tomma PR-fraser som varit landets varumärke från första början. Den här bloggens tanke har alltid varit att kapitalismen inte går att reformera - den har en inherent ondska i sig - och att Trump såg ut att vara mannen som kunde driva det amerikanska spelet så långt att till sist alla såg hur löjeväckande det är. Men jag har tydligen hoppat över flera steg i analysen. Så lätt är det inte att för ett system att rämna och ge plats för någon postkapitalistisk lösning. Den dolda regeringen, de verkliga makthavarna, kommer naturligtvis att göra sig av med Trump om han visar sig motverka deras syften, nämligen stabilitet och "business as usual" - och fortsatt självberikande inom Eliten. Det var den modellen Hillary Clinton representerade och som svenska liberaler applåderade eftersom de inte känner skillnaden på ljus och mörker, gott och ont.

USA:s rasistiska immigrationslag från 1790 ser alltså ut på ytan (10e huset, den offentliga fasaden) att hylla "människor av god vilja" som de kungavärdiga (Regulus/Lejonet), som de landet vill göra till sina egna söner (och döttrar). Men under ytan alltså den på flera sätt klent placerade, negativa gränsdragaren och inskränkaren Saturnus. Den är planeten har helt enkelt inget att göra i 5e huset som är den goda karmans hus, generositetens, intelligensens och den fria kreativitetens källa. Skorpionascendenten vid dygnet då lagen började gälla (klubbades igenom?) anger dessutom den biologistiska grundtonen i den här lagen. 

Skorpionen är ett extremt exkluderande tecken och är, som tidigare sagt, en eskalering av Kräftans revirmedvetenhet och oro för gränsöverskridanden (från den brutala diktatorn Stenbocken i opposition). Från oro blir Skorpionen en symbol för terror, en fasa som går så djupt i den Vegetativa Själen att denna här dödsskräcken inte länge kan hanteras rationellt. Terrorn i tidernas begynnelse föddes sexualiteten som ett Naturens sätt att slippa se mörkret! Det är därför Skorpionens härskare Mars förutom att representera fortplantningsinstinkten står för alla världens vidrigheter. Den universellt spridda fasan inför ormar och spindlar m.m. är alla uttryck för Skorpionen och den stingande Mars i dess negativa härskarläge i Vatten.

Det är därför jag vill understryka att immigrationslagarnas horoskop inte är så vidsynt som det kan tyckas, trots den odiskutabelt starka ömsesidiga receptionen mellan 10e statliga huset och det lyckosamma 5e för "starka" individer. På en djupare och mer svårgripbar nivå tecknar nämligen Vatten sin vanliga defensiva och skyggande stil. Den söker skydda sin art, detta är biologi, läran om livet (gr: bios) och hur det på varje enskild nivå söker skydda sitt. Rasismen sitter inbyggd i varje människan som inte nått bortom det naturliga och blivit medveten om det övernaturliga, till vilken hennes egen själ hör.

Att därför hitta ascendenthärskaren Mars i sitt fallna läge i Naturens centrala tecken Kräftan och tillsammans med Månen som är i sitt hemmatecken och därmed en ren sinnebild för irrationella instinkter, det visar att immigrationslagen är mer primitiv än dåtidens amerikaner kunde uppfatta eftersom det här horoskopet så perfekt visar deras hemmablindhet. Horoskopet påminner faktiskt en hel del om USA:s nationalhoroskopet i det att instinktiva och negativa attityder (Vatten) och rationalitet (Luft) inte samverkar på något speciellt imponerande sätt. Således tog gärna emot tyska nazister och integrerade deras vetande med sitt och gjorde en deal med japanerna som gav USA tillgång till hemska kunskaper om organisk krigföring - japaner som likt kineser och andra östasiater ännu inte gör annat än sköter mat och tvättinrättningar i USA. 

Eftersom asiatens IQ mäter något högre än den vita människans, finns de förstås också inom teknologi och vetenskap, men känner med sina hyperaktiva intellekt av dumeuropéns negativitet och löper då och då amok och massmördar i det amerikanska samhället. Det är invånarnas egen inskränkthet, fruktan och reservationer som regelbundet utlöser Skorpionens terror och död, men Trump, den djävul som han är, söker på känt maner leda uppmärksamheten bort från det egna folket för att bevara deras hemmablindhet, och peka ut syndabockar av andra nationaliteter. 

Men under ytan är det som Gardell (och den här bloggen 0.11, några timmar före AB:s publicering 04.00 i en replik på en kommentar) sade: det är genuint rasisttänkande som styr Trumps handlingskraftiga första dagar i ämbetet, låt vara den muterade formen av rasism som låtsas tala om oförenliga kulturer istället för om hudfärgen direkt. Eld och Vatten: titta och upprörs i känslan vid åsynen av något avvikande från det egna. Så banal är och har alltid rasismen varit oavsett hur man sökt rationalisera sin egen futtighet.

På visst sätt ger astrologins fyra element dem rätt som hävdar att det finns olika sanningar för olika människor. Det här var inget nytt ens för "de gamla grekerna" som menade att det inte går att uppfatta det som inte redan finns som en inre potential. Detta talesätt skulle därmed ge dem rätt som menar att det finns folk som inte når upp till minimikriteriet för en människa, att det faktiskt går verkliga "aliens" runtomkring oss, inte för att de har avvikande hudfärg utan för att de inte helt och hållet är färdiga människor. Det är dessa som lätt blir rasister. 

Den astrologistudent som har nycklarna till det stoff människorna är gjorda av sig måste förstås använda kunskaperna efter sitt eget bästa förnuft. Den här bloggaren kommenterar numera politiska horoskop efter sitt eget "högsta goda". Saturnus gick i början av 2017 in i samma tecken den stod då han föddes (Skytten, universell godhet, allt gott åt alla), men eftersom Saturnus disponent vid hans födelse är den rike onde mannen (verksamt ond Jupiter) och denna Jupiter står i fiendens och olyckans 6e huset kommer den etik och moral som bloggen presenteras ske genom avskräckande exempel från Hycklarnas värld!

Bloggarens kinesiska Ho Lo Li Shu-horoskop (en skapelse från Mingdynastin som aldrig nådde popularitet) instämmer. Under det primära födelsetemat SHIH ("Generalen") kommenterade den konfucianska skolan några hundra år före vår tideräknings början "domslutet" eller "bilden" som vidhäftade var timma i en trefaldig sexagenär cykel (cykliskt tänkande komprimerat till en ganska liten tidrymd men därmed också mer exakt än den cykel som skulle försöka beskriva miljontals år i några få rapsodiska bilder):

Rudolf Ritsemas säregna översättning där
varje ord/skrivtecken i kinesiskan ses som
en arketyp som likt astrologins symboler
attraherar många attribut. Att läsa texterna
med det här upplägget är mest en plåga,
hur intressant Sol-Jungfrun Ritsemas
atomistiska sätt att söndra texten i
enskilda ord än är. Utgåvan vann bara
uppskattning bland dem som redan
under många år studerat texterna i
mer färdigtuggade översättningar.

 
SHIH betyder "massorna" [den klassiska utgåvans översättare Richard Wilhelm missade här att ordet också betyder härföraren, generalen, vilket Rudolf Ritsema i sin ordboksliknande "översättning" noterade].

Deras ståndaktighet implicerar disciplin.

Den människa som kan effektuera disciplin via massorna kan uppnå herravälde i världen. Den starka [Yang-faktorn i symboliken] är central och får gensvar. Man gör det farliga men finner hängiven anslutning.

Den människa som sålunda leder [alternativ läsart: förgiftar] i världen, följs av människorna. God lycka - hur skulle detta kunna vara ett felsteg?

Richard Wilhelm trodde att ledare som "förgiftar" världen måste vara fel och valde istället att läsa "leda världen" eller "leda i världen". Men Wilhelm var en naiv kristen präst som rest till Kina för att missionera (istället omvändes han av den kinesiska visheten). Så mycket kristen "vänd andra kinden till" dominerade dock hans utblick att han inte kunde förstå att stora ledare måste kunna förgifta folkmassorna för att komma någonstans. Se gårdagens inlägg om den moderata PR-nissen Per Schlingmann och hans kriminella hjärna. Naturligtvis skapades inte det kinesiska systemet för att rättfärdiga vad som helst, och kraven på även generaler att agera i harmoni med Vägen (TAO) är vad som skiljer en låg och gemen skit och en som rensar upp bråten. 

Trump ger sken av att stå på den rätta sidan, folkets sida ("Make America great again") och bloggen har tidigare noterat att det inte finns något att invända mot hans samvetes 9e hus. Den direkta och extremt subjektivistiska Väduren äger detta hus och dess härskare lägger sig exakt i öster med Trumps Lejonascendent. Det är ingen tvekan om att denna lejonpersonlighet hör sitt ego och tror att han hör Gud eller det högsta goda.Man måste gräva djupare i hans karta för att inse att han är något Helvetets själv spytt ur sig. Se bara Lejonascendentens fundament, Solen i Oxen med Rahus demoniska hybris inbegripen i en fullmåne med Mån-Skorpionen, dvs den "sataniska axeln" som här står rest till en lodrät hierarki. 

Ox/Skorpionen är sannolikt den mest fysiologiskt fixerade och andligt förfallna axel som astrologin har symboler att beskriva. För Trump är det viktigt att kvinnorna är snygga och han är så primitiv att han inte drar sig för att säga nedsättande saker om deras kroppar om han inte gillar dem. Hur skulle denne man INTE kunna vara rasist och "poängsättare" även när det kommer till män eller folk av skilda nationaliteter? Och det var just som han så tydligt är något som Helvetet utspytt som jag haft förhoppningar att kapitalismens sanna väsen till sist skulle gå upp även i de länder (som Sverige) där folk är mer än lovligt grumliga i omdömet.

Den goda generalen förgiftar den värld som redan är helt toxisk. Ont måste med ont fördrivas. "Andra kinden till" är en oduglig metod när civilisationen redan sjunger på sitt yttersta. Man kan välja en Hillary Clinton och förlänga plågorna för det amerikanska folket (och världen) ytterligare några årtionden eller man kan växla in en Dödsängel på den politiska arenan. Och det är vad ÖDET har gjort i och med Trump. För missa inte hur oklanderligt hans 9e hus är, hans ego (Mars i 1a) ligger exakt i linje med den motbjudande hybris som USA länge har representerat men som den lilla människan inte längre reagerar på eftersom i synnerhet Sverige basunerar ut USA-propaganda dag och natt. Svenska massmedier kommer aldrig att kunna hantera och korrekt beskriva det världen nu står inför. "Det du inte har i dig potentiellt kan du heller aldrig förstå när Världen går dit du själv aldrig var kallad."

Vi bygger våra öden och för många i den här generationen kommer världens utveckling oönskad: "Rör inte min champagne!" kacklade någon skribent på Dagens Nyheters efter Paris-terrorn. Det är just vad jag menar: vissa var inte födda att förstå Ödets vilja, dvs. Guds plan för mänskligheten från tid till annan i den oändliga historien. De valde bort Vägen och vägen återgäldade med samma mynt... Svärdet hugger åt båda hållen.


Man behöver inte gå ända till Amerika för att studera det européiska kynnets kvarlevor. Brittiska reggaegruppen Steel Pulses första skivsläpp på stort skivbolag, KU KLUX KLAN, missade Topp 40-listan 1978 eftersom BBC bannlyste låten för dess påminnelse om rasismen i vår tid...

1 kommentar:

 1. Ironiskt sammanhanget är.
  Svenska passinnehavare får åka fritt till USA. Vet inte presidenten hur många människor från de spärrade länderna som Sverige beviljat medborgarskap och därmed utfärdat svenskt pass till sedan 2010?

  Sverige är en trojansk häst och en väckarklocka i världen.

  Läs gärna Eric Schmidts book om google från 2014. Man skall endast anställa A-personer. Anställer man en B-person kommer de att överskölja bolaget med C-E människor och det vill inget företag. Då undrar jag vad Silicon Valley-företagen är så oroade av kring flyktingar. De vill inte själva anställa dem utan endast A-laget, H1-B expertvisum.
  Företagen vill ej heller dra sitt strå till stacken, varför skulle de annars parkera vinster utanför den federala jurisdiktionen.
  Det luktar kattpiss lång väg.

  SvaraRadera