Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)onsdag 1 februari 2017

När den amerikanska drömmen övergår i mardröm
SvD beskriver fenomenet amerikansk survivalism - det här neurotiska och mytomaniska landets tendens att inte kunna tänka redbart mer än i korta ögonblick och den växande tanken om raskravaller och världens undergång som de rika amerikanerna kände den. Känslan är tydligen rätt spridd, eftersom naturkanalen National Geographics mest sedda tv-program någonsin handlade just som hur man förbereder sig på den egenhändigt utlösta Domedagen. Tänk, inte alla kulturer som är så nattsvarta att de har byggt in sin egen destruktion, bara man putsar bort lite av Hollywoods fernissa!

Frågan om departementet för inrikes angelägenheter, Homeland Security, dök upp häromdagen och i ett nationalhoroskop är det förstås det 4e huset för det privata, hemmet, och fasta kapitalvaror som hus, bil eller kanske några husslavar (som på den gamla goda tiden när européerna just etablerat sig i Nya världen). Den lodräta axeln mellan 4e och 10e huset förutsätts i den "naturliga zodiaken" vara en hierarkisk nivåskillnad där 4e husets hushåll villigt underordnar sig det 10e makthuset - staten och dess lagstiftning som ska hålla samman den ansiktslösa massan (återigen 4e). 

Nu vet alla att USA skapades av det lägsta packet från gamla Europa och att Gamla världens kungahus - ofta despotiska - gjorde det unga USA till en rabiat motståndare till statligt förmynderi. Den laglösa vilda västern är talande, bläng misstänksamt på varje främling som kommer ridande in i nybyggarstan och skjut gärna först och tänk efter sedan. "Better safe than sorry." Det är ett under att USA lyckats bli en världsmakt! Men förklaringen ligger förstås i dess lögnaktighet i kombination med våldsbenägenhet. Lögnen odlades med framgång i Hollywood och våldet har MIT-matematikern och vetenskapsfilosofen David Berlinski trubbigt kastat i läsarens ansikte i sin The Devil's Delusion - Atheism and its Scientific Pretensions (2008, Crown Forum, New York). 

När satanister (människor utan tro på en objektiv mening med tillvaron)  kommer dragande med argumentet att religion leder till våld och terror, visa då dem Berlinskis tabulering av den blodspillan sekulära stater åstadkom bara under 1900-talet (skrev av och lade ut på denna blogg, var den nu ligger). Antalet miljoner döda är närmast obegripligt! Det är snarare så att religionen kanske är enda räddningen för en mänsklighet som inte kan tygla det faktum att de är en misslyckad hybrid av lustfyllt däggdjur och gud.

*****
 

Problemet med USA:s horoskop går inte att förstå enbart utifrån 4e huset, eftersom det som sådant skulle kunna läsas som att det amerikanska folket (Månen = massan) är ett intellektuellt lagt folk som gärna umgås i grupper utifrån en gemensam ideologi eller målsättning. 

Månen i Vattumannen är nu bara början av en tolkning och man måste uppsöka den nära nog viktigare disponenten till folkets uppenbarligen rätt mörkt stämda sinnelag. (Vattumannen är ett av de tamasiska tecknen, den Mörkrets kvalitet som tenderar att sjunka ned mot omedvetenhet och övergå i förstelnad dogmatism så att alla som det inre sinnet/Månen erfar genast färgas av vilka underliggande attityder detta folk-intellekt har gemensamt.)

Den kollektivistiska symbolen Månen-i-Vattumannen (ett aggregat av två separata symboler) faller nu sönder så fort man inser var disponenten Saturnus befinner sig: i individualistiska och lätt anti-kollektivistiska Jungfrun och i det 11e idealhuset. Det antyder att var och en i USA har som ideal att söka vara sin egen lilla regering och hårdnackat som en saturnier vara sig själv nog, en "a law unto oneself". Den berömda smältdegeln av folk och kulturer är inget vidare sammanblandad och inte ett starkt kitt, och det är bara att studera ojämlikheten i landet (och inte minst Mattias Gardells påminnelse om amerikansk rasism och diskriminering av än den ena, än den andra minoriteten, in i modern tid). USA som en federation av delstater med ibland vitt skild lagstiftning är ett annat sätt att visar hur tunn sammanhållningen är mellan landets olika grupper.

Precis som den sjukliga religionshataren och homosexuella artisten Elton John leder det amerikanska nationalhoroskopet av ett problem mellan landets inre stämningar och dess rollspel utåt. Skorpionascendenten och Vattumannen i 4e inrikeshuset tecknar faktiskt just den "sociala mobbning" som Gardell gick igenom med en så förödande klarhet. Kanske förklarar den också varför USA så gärna kastar sig in i mordiska krig, gärna mot länder som är mindre och svagare än dem själva - och ändå åker på storstryk som i Vietnam. Här ser man att det inte finns någon intern (4e) uppslutning kring en gemensam ideologi, medan vietnameserna som utsattes för USA:s brutala aggressionskrig verkligen stred för sin rätt att skapa en socialistisk värld utan att den Store Satan lade sig i deras samhällsbygge.

Det är viktigt att notera hur USA:s 11e idealhus huserar Saturnus som tecknar hushållens önskan att själva få bestämma över sina liv, är till skada för nationalhoroskopet. När Skorpionen stiger i öster - en survivalist om något bland zodiakens 12 symboler! - så innebär det att Saturnus i rollen som en gränsdragare, som liemannen, som Döden, är det absolut värsta Skorpionen kan föreställa sig. Den Stora Illgöraren antar också karaktären av "verksam illgörare", dvs den blir särdeles effektiv på att utverka ont och sprida den naturliga följden av ett negativt och kontrollgalet sinnelag. Vi är tillbaka vid de amerikanska hushållen med vapen under kuddarna! Inget har hänt med den nationella psykologin sedan vilda västerns dagar.

(Pst. Landet måste gå under, det finns knappt något sätt att lösa en så hur omöjlig rebus. Det sista man ska göra är att fortsätta föda energitjuven som regeringen Löfven och dess välkomnande av allt amerikanskt till landet. Demoner måste svältas ut tills alla tappar tilltron till deras kraft, då blir övergången till något nytt och mer hälsosamt enkel.)

Det är som synes uppenbart att Homeland Security är ett rent skämt - det finns inget hemland eller intern själssubstans i USA att säkra! Det är därför åtgärderna blir så hysteriska, se överreaktionen på 9-11 och nu senast Trumps hjärnsmälta under sina första 9 dagar. Det är Trumps medlemskap i den superrika 0,2 procenten (de som bygger sig bunkrar) som fått mig att tro att USA kommer att haverera redan under hans fyra år. Han är epitomet av den rika överklass som kapitaliserat på det uppbåda av vitt skilda hushåll som utgör USA:s 4e hus och alla skadade av det onda ideal om att vara individualist och stå för sig själv som nationen förgiftar sina egna med, generation efter generation.

Ett annat sätt att se hur illa hushållen ser på ledarskap ovanifrån är 10e makthuset, vars tillfälliga ägare just är Solen, den starke ledaren. Men USA grundades ju i avsky mot kungar och despoter i Gamla världen och hur tydligt syns inte det av Solens negativa placering i 8e huset för död och korruption! Därav maktdelningen i USA för att undvika gamla trauman från Europa.

Bristen på en enande Sol (en upplyst konung) hjälper naturligtvis inte landets många hushåll till en djup och gemensam ideologi. Det Amerika Hollywood-filmen spottar ur sig, med idel patriotism och alltid araber i rollen som de elaka, är en så genomfalsk myt att man bara häpnar. Den här typen av patriotisk propaganda är tydligast i verklig dålig actionfilm som vänder sig till underklassen, men t.o.m. ytlig film på en snäppet högre nivå visar hur skådisar som Harrison Ford gjort sig en förmögenhet på att sprida myten om den obrottsligt lojala amerikanen (fast han ofta får kämpa för att klargöra detta - gärna inför förhatliga representanter för staten). Jo, det där landet har verkligen psykologiska problem, även om de flesta inte skulle komma på tanken att applicera psykologi på ett så stort och svårgripbart land.

Det är också typiskt Skorpionascendenten som ett tamasiskt eller attitydlåst tecken att det rörliga intellektets Merkurius blir en verksam illgörare. Syndarens zodiaktecken vill inte tänka eftersom Vattenelementet representerar känsloströmmar snarare än intellektuella diton. När därför den verksamt onda Merkurius i Kräftan via 9e huset för samvete, religion och filosofi, tar till orda, hänger lögnen och desinformationen i luften! USA kan vara det ur religiös synvinkel mest skenheliga och falskaste landet i världen. Hur annars förklara hur deras kristendom kunnat gå hand i hand med sådan rasism och sådana övergrepp mot oliktänkande? 

Eftersom Kräftan (och Månen) anknyter till fantasier och föreställningar ser vi i "nationens högsta goda" (9e) att USA verkar leva ut illa grundade psykiska fantasier och upplever sig vara ett sårbart och föremål för hela världens hat och illvilja. Kräftans funktion är, när den är riktad utåt (vilket verkligen gäller i 9e huset) att ständigt skanna efter hot och "anti-amerikanska" tendenser. Horoskopet är här inte långt från verklig paranoia eftersom det intellekt som dragits ned i Vatten och fruktar för sin andning därunder baseras på disponenten Månen som står i intellektuellt rigid Luft. Det råder alltså en dissociation mellan USA:s logik och argumentation (Merkurius) och de interna (4e) planer som kanske inte redovisas. 

Landet utmärks för ett ständigt smygande och dubbelspelande, och särskilt i frågor som rör 9e i meningen "avlägsna platser". Inte undra på att all galen konspirationsteori kommer från just USA och som svenskar villig lapar i sig och blir helt störda i intellektet. Inte lustigt med tanke på detta 9e hus för långväga rärder att t.o.m. månlandningarna ifrågasatts av amerikanska medborgare lika störda i intellektet som deras nationalhoroskop visar att hela landet är. (Tänk filmen "Capricorn One" från 1977 och allt snack om skuggor som faller fel på foton på månfärderna.)

Ju förr Sverige skaffar sig en annan idol än USA, dess bättre för oss. Låt amerikanerna förverkliga sin självdestruktiva vision - nationalhoroskopet visar att de har det i sig. Sverige kan istället börja skissa på att bli självförsörjande i en postkapitalistisk värld där länderna så sakta bygger upp nya kontakter med varandra och med små myrsteg föder den första globala mänskligheten. Detta kallar astrologerna Vattumannens tidsålder och det kan vara flera hundra år kvar innan det nya tecknet med kraft resonerar mot de själar som då återföds till den här planeten. 

Det man ser nu är kan vara själar som har sina sista chanser att fatta det Nya Tänket för planeten. Gör de inte det, kanske det inte kommer att finnas någon mer återfödelse för dem eftersom jordens befolkning definitivt kommer att vara väldigt decimerad i framtiden, medan lägre helvetesvärldar står vidöppna för de som inte fattade den kommande Standarden. Världen i Vattumannens tidsålder kommer att vara reserverad för de goda och gudstroende, klartänkta individer - de som levt väl i det förgångna och gjort sig av med de schizoida tendenser som USA-horoskopet är så rikt på.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar