Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)onsdag 22 februari 2017

Moderater som ljuger sig blå (Skatteverkets generaldirektör igen)


Nästa skandal har seglat upp för Anders Borgs tidigare regeringskollega. Korruptionen inom borgerligheten verkar gränslös. SVT avslöjar att Ingemar Hansson agerat hävstång åt sin kvinna, en vd, i hennes gnidiga ambition att förhandla ner summan på en faktura i samband med ett arkitektoniskt uppdrag.

Ingemar Hanssons horoskop har kommenterats tidigare, men uppenbarligen är människan så grumlig att kartan måste inspekteras på nytt! Hur tecknar Världssjälen dygn då de "fördömda" själarna tvingas in i en finmateriell psykisk kropp som formligen skriker ut hur girig eller närig kroppsfordonets chaufför är?

För variationens skull provar jag här att rita kartan med Solen som ascendent (hinduismens Surya lagna), men man ska minnas att varken denna eller månascendenten i Indien används för annat än ett "andra utlåtande" till den grovt fysiska ascendenten. 

I brist på födelsetimma använder bloggen dessa båda perspektiv för att få lite intellektuell stimulans i ett fallfärdigt Sverige där arbetstillfällena mest av allt verkar utformade för att hålla folket fördummade och begränsade enbart till enkla tankeoperationer! Den försvinnande lilla svenska eliten behåller de höga lönerna och de kreativa sysslorna för sig själva och sina vänner. Sverige är i själva verket en stilstudie i Elitens korruption vilket flera gånger diskuterats i samband med det häpnadsväckande 5e huset för ledarskap i nationalhoroskopet.
Med Solen knuten till 1a huset uppstår något som ser ut som den mest intelligenta och samvetsgranna natur som tänkas kan! Solen välsignas av Jupiter i som står i sitt negativa härskarläge i Fiskarna, och därtill i sitt eget 9e hus, "Gudens hus" eller den mänskliga förmågan att uppleva sitt inbyggda samvete (sama veda, samma inre vetande som alla andra själar på jorden eller i universum förfogar över).

Så hur ska man förklara att människan är en etisk katastrof?

Det här är bloggens filosofiska variant av astrologi blir en smula olustig eftersom den INTE levererar någon ljummen plattityd i stil med "alla faktorer är lika bra" eller "alla behövs i det här nollsummespelet". I själva verket är det precis tvärtom, halva zodiaken, den negativa polariteten indikerar själens syndafall medan den positiva polariteten tecknar själen i sitt rätta "element", i sin supralunära position utan för månens och jordens räckvidd. Metafysiken berättar att bara en bråkdel av själarna rasat så lågt som ner till Vattensjälens nivå eller t.o.m. kraschlandat på den här planeten och blivit förstelnade och krumma kopior (i Jordelementet) av sitt sanna väsen. 

Generaldirektören, var sig ur mån- eller solperspektivet har ett i grunden "fallet" horoskop som omvittnar en själ som grottat ner sig djupt i tillvarons skikt och nu drivs helt av näringsjälen (Vatten) och dess eviga otillfredsställelse och begär efter mer av den obeständiga näring som slavar under Psyke (Naturen) lider av. (Hungern beror på att Vatten alltjämt står i mottagande förhållande till Visionens Eld och anar att vad de har är mindre än de "borde" ha.) 

I fallet Hansson hjälper det inte att utgå från Solen eftersom den, precis som hos den giriga räknenissen Fredrik Reinfeldt har UNDERORDNAT SIG den sublunära sfärens Vegetativa Själ, tvärtom ingjuter Solens egen Eld känslan av att det finns mer att förvärva. Eld och Vatten som sensationalism eller en "upplevlelsejunkie", en frossare. 

Givet Solens predikament, att den ÄGS av Månen vid en födelse till soltecknet Kräftan, blir det nu kritiskt att Månen eller sinnelaget sköter ekipaget väl när Solen - andeväsendet - lämnat walkover och inte engagerar sig i det här enskilda livet annat än som en som ser och hungrar efter vad den ser!

Men som förra granskningen av kartan visade sköter Månen under all kritik när den är FALLEN i Skorpionen och dess disponent Mars också den är FALLEN i Kräftan! Det är öppet mål för Korruptionen att tränga in i en så här genomfuktig och ruttnande lägre finmateriell kropp.

I studiet av mördare visade sig just den fallna Månen i Skorpionen mer blind och instinktsdriven än alla andra psykiska positioner och när jag bröt ner studien för att granska även disponenterna till denna känsliga och lätt skadade månplacering upptäckte jag (om än inte på ett statistiskt stabilt sätt) att även Månens disponent tenderade att placera sig i den negativa polariteten hos dessa mördare, precis som hos Generaldirektören. Hade Hansson varit född i en mindre privilegierad miljö och utan karriärmöjligheter kunde hans liv ha slutat hur illa som helst. Men det tycks det kunna göra ändå efter alla avslöjanden, om han nu inte får skadefrihet som den tvivelaktige Swedbank-chefen Wolf beviljades av sina korrupta polare i bankstyrelsen.

Den filosofiska grenen av astrologin påminner således om att inte alla Själar skapades jämlika och att en del människor som lever på jorden knappt har någon kontakt med själen alls (se föregående inlägg och rekapitulationen om hur Platons fasta Jordkropp saknar integration med hans övriga värld av elementära Former). 

Nu kan ingen människa dominant under Vatten dömas ohörd! Det finns många som hanterar sin lägre begärssjäl på ett gott sätt, men det är min upplevelse att de ofta har stöd från den Rationella Själen eller Luftelementet eftersom det behövs en tendens att vilja förstå och kategorisera eller klassificera de fenomen som Vatten bara förnimmer och instinktivt agerar på. Den socialistiska debattören Maria-Pia Boëthius i tidningen ETC var just ett sådant Vatten-dominerat horoskop som likväl illustrerar djup insikt i närighetens (Vattnets) egenskaper och detta troligen tack vare intellektets Merkurius som likt en räddningsplanka sträcktes ut från Luftens eller andevärldens rike, varifrån alla rationella impulser utgår.

(Hennes Merkurius stod dock på "lösan sand", disponenten Saturnus i Vatten och det saknas inte livsöden som dukat under med den här placeringen, ofta genom alkoholism som underminerar rationaliteten. Men "av deras frukter lär man känna dem", och hennes krönikor om kapitalismens väsen var många gånger knivskarpa om än agiterade, och helt klart var detta ett fritt merkuriusintellekt som svävade i Luften och granskade misären nere i den hungrande Vattensjälen. Möjligheten finns alltid att man hör ett spelat patos, jag menar, alla som inte är ekonomiskt oberoende via ärvda rikedomar måste hålla kroppen vid liv och betala hyran och Luft/Vatten kan ge riktigt sluga dubbelnaturer som lever på ett sätt men talar om helt andra realiteter.)

Granskar man generaldirektören har han ingen hjälp alls från Luft utan tvärtom en förbittrad kamp mellan Eld och Jord ("att se och vilja äga") och som länkar ihop 2a huset för egna resurser och 3e huset för intellektuell verksamhet (eller ränksmideri). Kombinera nu detta med det dominanta budskapet från "närighetssjälen" och fram tonar bilden av en principlös självberikare!

Eftersom den senaste skandalen inbegriper generaldirektörens särbo är det uppenbart hur olycksbringaren Mars, fallen i Kräftan, alltjämt skadar dirrens egen lyskraft (Solen) genom allt som inbegriper det privata och komfortabla hemmet (Kräftan/4e huset/Månen). Ur hans offentliga, dagaktiva solascendents perspektiv hamnar Månen i lyckosamma 5e huset, även elitens eller ledarskapets hus. Men här binds Eliten och deras privatliv till hans eget 1a hus eftersom det är här vi hittar skandalplaneten Mars i sitt falla läget. Faktum är att Hanssons horoskop är en perfekt illustration av privilegierade och karaktärslösa (rent av korrumperade) borgare. 

Jag upprepar ordet borgare eftersom borgen eller stadsmuren är ett av Kräftans och trygghetsnarkomanens attribut och här domineras hela kartan av den lilla människans brist på högre ideal. Det handlar enbart om den egna och de närmaste vännernas komfort!

Ett verkligt lågt horoskop, Hanssons. Men det är klart, människosläktet innehåller själar på alla nivåer så ur ett icke-värderande perspektiv är Livet verkligen ett nollsummespel. Livet innehåller allt och alla.


Bonusspaning:

Bland bloggarens nästan 9500 sparade födelsedagar hittar jag den här lilla skaran som kombinerar den fallna Månen i Skorpionen med dess disponent Mars i fallet läge och kopplingen till kriminalitet.

  • Karin Boye;26.10.1900;12:00 - poet, homosexualitet är naturligtvis inte ett brott, men självmord är det
  • Edward Gein;27.8.1906;23:30 - gravskändande och sinnessjuk nekrofil och massmördare, inspirerade Alfred Hitchcock till filmen Psycho! 
  • Moshe Katsav;5.12.1945;12:00 - fd israelisk president, dömd för tre våldtäkter
  • Christian Wulff;19.6.1959; 5:28 - fd tysk president, avgick efter mutskandal
  • Thomas Gravius;19.9.1966;12:00 - ekonomisk brottsling
  • Gerlandino Messina;22.7.1972;12:00 - mördare, maffiaboss på Sicilien
  • Amanda Knox;9.7.1987; 2:47 - amerikansk utbytesstudent dömd för mord i Italien men efter intensiv och flerårig amerikansk lobbying frikänd
  • Anis Amri;22.12.1992;12:00 - massmördare med lastbil på julmarknad i Berlin 2016

Summerar rätt val det bottenlösa mörker som den Irrationella eller Vegetativa Själen kan falla in i när osunda planetplaceringar bildar en "svår" berättelse.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar