Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)måndag 20 februari 2017

I Täby går pengarna före livet


Pretentiösa franchise-restaurangen Vapiano i Täby Centrum har som en sanningsspegel visat dessa moderater vilka giriga och själviska grisar de är! Uppenbarelsernas tid har nått Sverige. Det kommer att komma mer. Den breda massan av dekadenta borgare kommer att falla tillsammans med deras lilla klick snorrika rovkapitalister. Likt förvirrade hönor kommer borgerligheten att rusa runt och kackla hysteriskt när deras värld går i kras för den onde rike mannens hand - det monstrum de trodde på och sökte ta sin stil efter. Minns Fredrik och Filippa Reinfeldt - Täbys kungapar! Den världen är idag ett minne blott.

Den belysande incidenten på restaurangen inträffar under den intressanta kombinationen av Solen i Vattumannen och Månen i Skorpionen, indikation för social mobbning eller exkluderande, osjyst och utstötande mentalitet. Täbyborna släpper inte in mindre välbärgade inom sina kommungränser. Slavar kan resa dit och göra sitt dagsverke, men bosätta sig? Skulle inte tro det. 

Tecknar den här teckenkombinationen kapitalismens djupaste och skändliga väsen? Det är mycket möjligt eftersom horoskopet för dess djupaste analytiker Karl Marx dels anknyter och dels oskadliggör genom sin konceptualiserande Saturnus vid Vattumanascendenen och Skorpionens härskare i "dött" förhållande (inkonjunkt) till den patologiska själviskhetens tecken. (Jag hårdrar här symboliken, tecknen kan framträda i många nyanser och, som just noterat, fylla olika funktioner i olika horoskop.)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar