Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)fredag 24 februari 2017

Holy smokes! Gräsätarna är de mer begåvade


Idyllisk scen ur den sociologiska studien
Rastafari - A Way Of Life (1979) av
Tracy Nicholas med foto av Bill Sparrow


Medan vår västerländska grundval i kapitalismen allt tydligare krackelerar - sett genom t.ex. Svenskt Näringslivs hat till människorna och beredskap till direkta lögner i jakten på fortsatt profit på andras sjukdom (AB) - så ägnar sig Dagens Nyheter åt triviajournalistik som den i och för sig tankeväckande nyheten att intelligent brittisk ungdom är markant mer benägen att använda rekreationsdrogen cannabis än elever med låga skolresultat. 

Eftersom ungdomsbrotten är preskriberade nu kan jag anekdotiskt bekräfta det här från de egna övre tonåren. Jag var notoriskt ointresserad av läxläsning och fullt nöjd med att lämna gymnasiet med genomsnittet 3.0 i den då femgradiga betygsskalan. Inför något större prov (minns inte längre i vilket eller vilka ämnen, men ett tidskrävande prov med flera timmars maxtid avsatt i skolaulan eftersom det troligen var ett Centralprov som testade rikets kapacitet) rökte jag en holk kvällen innan och läste instuderingsmaterialet för första och enda gången.

Vaknade nästa morgon utan att kunna påminna mig ett dyft men rökte på innan jag gick in i aulan. Jag näranog satte maxpoäng och minns svagt hur jag skrev i något som närmast liknade transmediets automatiska skrift. NÅGON hade registrerat innehållet i bokkapitlen och kunde korrelera fakta med de frågor som ställdes i provet. Jaget förhöll sig bara passivt och lånade ut sina sinnen för vad jag idag är mer övertygad än någonsin om var den INRE MÄNNISKAN, vår odödliga själ som bara gästar den här muterade apan som den tagit sin tillfälliga boning i.

DN drar naturligtvis inga egna slutsatser av rönen men skyndar sig på det narkotikaparanoida Sveriges sätt med att understryka att det inte är marijuana och alkohol som ger intelligens. Vilken korkad kommentar! Vad som händer med åtminstone cannabis sativa är att den komplexa plantans kemi tycks öppna upp även igenslammade och smutsiga psyken och ge dem en glimt av hur enkelt och lustfullt livet kunde vara om de bara slutade tro på Etablissemangets pekpinnar. 

Jag är inte drogliberal och så här många år senare är frågan mig rätt egal, men jag pekar på Sveriges skrämmande lågpannade inställning i ungefär hur många frågor som helst om hur medborgarna har rätt att skapa sig sina individuella liv. Masstyrningen av svenskarnas tankestil står inte gamla utskällda Sovjetunionen efter och det har inget med den svenska socialdemokratins 60 år av dominans innan den dog och i smyg ersattes av en inkompetent ny form som mer servilt än någonsin tjänade den pyttelilla svenska överhetens ekonomiska intressen.  Nej, förklaringen till svenskarnas bristfälliga spridning på olika karaktärstyper har att göra med landets historiska rötter, dess förankring i jordbruk och enkla arbetsuppgifter som upprepas ett helt liv igenom. Landets pallett är smal och acceptansen för det som inte går i säsongens modefärger skrämmande låg.

När själen kommer till en sådan plats för att uppleva ett människoliv, är det inte de intellektuella gåvorna den ämnar slipa. För den sidan av sin allsidiga utveckling har själen andra tider och platser i planetens historia. Särskilt 1809 års nationalhoroskop visar hur lågmält och enkel (på ett gott sätt) den svenska folksjälen var. 

Men i nästa nationalhoroskop, från 1974, har Elitens diaboliska mörker flyttat ner i folkdjupet, som bloggen tidigare beskrivit. Det egendomslösa folket i träldom i ett gammalt Sverige som stank feodalism längre än många andra av Europas länder, har nu själva blivit primitivt ha-galna och kartan för 1974 års regeringsform visar tydligt hur den socialdemokratiska fördelningspolitikens ensidigt materialistiska betoning skapat en slags korttänkt dumhet i befolkningen medan Eliten reserverade den intellektuella tankehöjden för sig själva och såg till att knyta de internationella kontakterna med utlandet (läs: USA) som säkrade avkommans fortsatta del i Den Högsta Kasten. 

Tänk dig en elitistisk socialdemokrat som Olof Palme som skickar ungarna till fint universitet i USA - borgarpacket i övre medelklassen gör precis samma sak i vår tid i sin inbilska inbillning att status quo skall fortgå. Noterade att Alexander Bard siade om kommande inbördeskrig i USA mellan the Haves och the Have-nots, samtidigt som pajasen kallade Europa stabilt. Varför återger medierna sånt nonsens? För att Bard är en medieperson, inte för att han skulle ha några profetiska gåvor utöver andra.

*****
 
Den hembryggda jamaicanska religionen Rastafari använder cannabis som ett rituellt sakrament, vilket i många fall verkar vara en omskrivning för att gå runt i ett ständigt rogivande rus. Det var i vilket fall låttexterna i 70-talets reggaemusik som fick mig att testa. "It's good for meditation." Det är inte omöjligt att det var kombinationen av nya biokemiska impulser introducerade via marijuanan och intentionen riktad mot en punkt i meditation som ledde till att "hjärnkablaget" drogs om en smula. Snart nog började jag komma i kontakt med så späda barndomsminnen (som levande syner för det inre ögat) att jag aldrig tidigare återkallat dem. Bl.a. när den treåring som en gång var jag traskade in i köket och välde en kastrull kokande vatten. Jag fördes i ilfart till sjukhuset för lindriga brännskador på bringan. Inte så konstigt att man bäddar in och isolerar (dissocierar) sig från ett smärtsamt minne.

De bleka ärren hade jag alltid varit medveten om men under marijuanaberikad meditation hittade psyket tillbaka till den faktiska treåringens höjd och jag ser köksdörrens handtag från det lilla barnets nivå och återupplever hur jag skjuter upp dörren och blir nyfiken på spisen med kastrullen. När det kokande vattnet stänker på mig gick samma chocker genom det vuxna psyket som barnet måste ha upplevt 16-17 år tidigare. Efter att den smärtan var genomlevd, fanns inte längre några blockeringar inåt mot själen och minnen av tidigare liv började titta fram under mina jamaicanska inspirerade och solitära sittningar! (En inspirerande vikarie i religionskunskapen ska ha kredd för att det ämnet planterades! Han han fängslade klassen så till den grad att alla satt och snackade om själen under den påföljande lunchmåltiden!)

Det är inte svårt att förstå att en totalitär stat (som stater tenderar att vara) i den sataniska materialismens och biologismens namn söker förbjuda cannabis som ett "osvenskt" berusningsmedel. Insikterna om dess medicinska egenskaper har nu lett till att delstat efter delstat i USA legaliserar dess bruk och eftersom Eliten som bara bryr sig om pengar och sin position till födkroken USA effektivt håller på att krossa det Sverige vi kände och via NATO-anslutningen göra det här till någon allmän skräpbod och annex till USA:s maktpolitiska intressen, lär samma liberalisering av droger komma hit. 

USA-kramande liberaler har i själva verket länge predikat för individens frihet att välja sitt slag av rekreation. Vänstern, sprungen ur någon gammal präktig arbetarmentalitet, har ärvt fruktan och inskränkthet och framför allt den illa förstådda tesen från Karl Marx att "religionen är ett folkens opium" och som lägre begåvade överfört tanken på droger i allmänhet. 

Med materialismen är man emellertid så obotligt fast i andlig blindhet att tanken aldrig skulle födas som den gjorde hos undertecknad, att öppet och fördomsfritt undersöka rastafarianernas påstående att marijuanan kan öppna upp medvetandenivåer som hos den breda massan alltjämt är en förborgad och latent potential, tänka att under artens mikroevolution aktiveras vid en senare tidpunkt i historien. 

Men själen är inte slav under historien utan dess herre och vi kan genom våra val påverka framtiden. Svenska folket behöver framför allt befria sina sinnen, som enligt nationalhoroskopet är så vansinnigt låsta vid kortsiktiga ekonomiska överväganden ("valfriheten" i konsumtionen) att de aldrig kommer att förstå vilka verktyg de är för en lilla Elit de tjänar år efter år och får lika lite tillbaka från som de i sin bristande självkänsla betygsätter sig själva. 

Kort sagt: svenskarna är slavar i själ och hjärta och hur man börjar dyrka upp en sådan villfarelse är det svårt att säga. I dagsläget med "marknadens" (kapitalismens) kontroll och fördumning av folket saknas det helt motimpulser. Hur börjar man bygga ett kollektivt Intellekt där varje rudiment till ett sådant undertryckts och krossats? Redan de gamla grekerna menade att man måste ha fröet i sig för att kunna utveckla en potential.Det är svårt att finna ord för hur ondskefull Elitens begåvning är, som den avslöjar sig i Sverigeshoroskopets 5e hus för de favoriserade och välmående! Såväl Solen som Jupiter är verksamma illgörare i vårt nationalhoroskop, men pga. av femte sektorns tursamma natur framgångsrika i deras skenheliga narrativ: Vattumannen ansvarar i hög grad för den "berättelse" inuti vilken medborgarna lever och har sin existens. Det 5e huset i Vattumannens (gruppsocial identitet) avslöjar exakt Den Högsta Kasten som aldrig varit intresserad av någon verklig demokrati eftersom också detta etablissemang bär skuggor från FattigSverige eller det förflutna som psykets (Månen) disponent Mars i 8e onda dödshuset nu tecknar. 

Det vill synas som om landet Sverige är något av en monstermagnet som drar till sig själar av ovanligt låg kaliber (och då talar jag inte främst om folk som flyr krig i världen utan i betydligt högre grad om de "attraktiva" anglosaxer företagen gärna hämtar in och ordnar bostad till i någon av landets storstäder). Som stockholmsbo har jag för länge sedan insett att jag under söndagspromenaden hör fler konversationer på främmande språk när jag går förbi eller möter andra flanörer - dessa tillhör alla den övre medelklass som tagit parti för den globala marknadskapitalismens gränslösa värld och vet inte vilket ont öde de skapar sig genom "utlokaliseringen" med lönepåslag till det här frusna landet. Ett vet vi dock redan idag: den banala ondskan forsar genom venerna på Carola Lemne - vd för Svensk-Globalt Näringsliv (se AB-länken om du inte läst den)!


Sveriges funktion i det större ödesspelet är ovisst, nu när man så övertydligt satsat på de grymma varelsernas rovkapitalism just som historiens vågskålar är på väg att tippa över i blod och uppror mot just denna sjukliga värdegrund! Alexander Bard ska inte alls vara så säker på att han har en lugn ålderdom i lilla Svedala eller ens Västeuropa att se fram emot.

6 kommentarer:

 1. Barden citerades på va.se och sade att Trumpväljarna var rädda för friheten från arbete som produktiviteten lett till. Snacka om att vara världsfrånvänd, men har man levt ett liv som professionell tyckare och krigsälskare så har man sina ingrodda tolkningsramar satta. Jag vågar påstå att han aldrig pratat med en djupsöderns Trumpväljare, utan betraktar dem på tryggt avstånd medan han står i TV-studion med smink i ansiktet.
  Men ett har han rätt i; att det är problematiskt om sysslolöshet leder till spel och dobbel samt sprit och droger. Dock glömmer han sitt eget drogande och spelande som artist på 80-talet. Han skiljer sig således inte mycket från Filipstad-mannen som bor hemma. Filipstad-mannen söker hålla sin värdighet, Bard och kompisarna bröt ut i storstadens vulgäritet. Existensångesten hanteras på olika sätt. Men det är blott samma existensångest som tar sig olika uttryck. Den ene stannar kvar, den andra flyr till storstaden. Bland alla freaks, när man inte stod ut med freaksen hemmavid som bara var som alla andra freaks. Man vill vara det senaste freaket. Freaket som tjänar pengar och lever ett liv i överflöd. Filmen 300 kan här användas som exempel när Xerxes säger till Leonidas att denne endast behöver ge upp sig själv och börja tjäna avguden som alla andra freaksen vid det imperialiska hovet. Där alla är lika mycket ovärda, så länge de underhåller Xerxes.

  Svenskarna som studerat i USA har endast umgåtts med sina likar. De som styrt USA de senaste 30 åren. De kommunicerar i väl separerade kärl och skriver forskningsartiklar om de andra. Deras levebröd går ut på att skapa helt nya fantasibildningar som skall pådyvlas befolkningarna. Nya paradigm vart femte, tioende och trettioende år för att hålla människor gissande vad alla de nya orden betyder som forsar ut.

  Provinshuvudstaden Stockholms elit ser ut på provinserna i landet, medan de rapporterar till högkvarteret i Washington som i sin tur rapporterar till slavarna. Hur skapa nästa kassaflödesvinst? Nästa Dong, nästa Nuon, nästa Uber eller...offer görs.

  Just nu står man i riksdagen och pratar om hur Sverige skall sprida sin polisiära kompetens i världen. Ygeman, säger det. Sjukdomsinsikt saknas eller så är allt falska nyheter.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Tackar för denna insiktsfulla amplifikation utifrån "provinserna" :-)

   Radera
 2. Trots kriget mot "fake news" och "viralgranskare" så fortsätter Metro med sina regelbundna horoskop.
  Metro har idag en längre artikel om astrologi där de även låter en astrolog komma till tals. De bedyrar att det är läsarnas intresse de söker tillfredsställa och intervjuar astronomer som menar att det inget har med vetenskap att göra.
  http://www.metro.se/artikel/så-gick-det-till-när-vi-blev-besatta-av-horoskop

  SvaraRadera
  Svar
  1. inger nytt under solen, med andra ord. standardupplägg som dyker upp då och då. pseudovetenskap mot den äkta varan - så har det låtit sedan "upplysningen" på 1600-talet.

   Radera
 3. blev knullad i amal25 februari 2017 09:51

  Brittisk media försöker smutskasta svenska rättssystemet med en artikel
  http://www.dailymail.co.uk/news/article-4258014/Was-Trump-right-Sweden.html

  En artikel som påstår att svenska staten är sidoställd muslimska imamer. Om barnen bråkar i Rinkeby respekterar de inte svenska folkets vilja via riksdag och regering samt successionsordningen, utan lever i en helt separat rättsstat under imam.

  Det är inte längre kung och fosterland. Sedlarna vittnar om att det är ytliga artister och ängslig förhandling om rättens existens som trätt i dess ställe. Hellre glömma genom artisters bröd och skådespel än djupa insikter om vad som verkligen är i görningen.

  Däri ligger förräderiet. Rättsakt efter rättsakt.

  Så frågan är:
  Råder svensk lag i riket eller råder annan rättsordning? Om annan rättsordning så är personerna inte egentligen att betrakta som svenska medborgare, utan främmande medborgare som uppehåller sig som gäster på området.
  Utländska medborgare som brukar våld på svenskt territorium är antingen militärer enligt Genevé-konventionen eller kombattanter utan Genevé-konventionens skydd.
  Eller har en ny rättsfigur inträtt inom svensk rättspraxis, immunitet utom diplomatkretsar? Automatisk immunitet bara man bekänner sig till en utländsk rättsordning. Det är en spännande tid att leva.

  Tänk att kunna hoppa mellan rättsordningar. Idag är jag svensk, imorgon muslim, sedan nederländare. Ena dagen super jag andra dagen slår jag kvinnor, tredje dagen rökar jag hasch. Aldrig begår jag något brott eftersom varje dag korresponderar till en rättsordning där beteendet är sanktionerat. Jag är immun enligt lex Rinkeby 2017.

  Det råder i sanning anarki.

  Ygeman vill sprida svensk polisiär kompetens i världen.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Kommentaren är förtätat djup och dräpande och bränner till som ett skorpionsting när man tycker sig höra det egentliga ärendet, och beskriver väl bäst avsändarens avsevärda intresse i frågan om svenskt/utländskt snarare än de ämnen som blogginlägget berör. Inhemskt/utländskt är något det efterföljande inlägget handlar om, publicerat bara 20 minuter innan den här kommentaren. Man kan säga att där ges repliken till denna, med dess humoristiska slutknorr om Ygeman: Sveriges frossa över distinktionen eget/artfrämmande är följden av nationens intellektuella inavel.

   Radera