Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)lördag 18 februari 2017

Högersosseriets dårskap: Högskoleministern från helvetet

Det är upprörande att svenska folket håller en så låg nivå att vi får folk som stockholmaren och högskoleministern Helene Hellmark Knutsson i maktposition. Så länge DN:s Wolodarski håller mun finns ett och annat bra inslag i den här borgerliga tidningen.Senast tre rådliga forskare på Uppsala Universitet som larmar om vad högereländet till modern svensk socialism sysslar med: att undergräva högskolornas rätt att tänka och forska fritt och istället införa profitstyrd utveckling av det på kort sikt kommersiellt gångbara - styrning av högskolorna att koncentrera sig på enskilda produkter som är gångbara på marknaden. 

Jag är ledsen alla läsare med nyckelplacerar i den mikroskopiskt orienterade Jungfrun - tecknet som älskar fakta så till den grad att de större sammanhangen riskerar att gå förlorade - men högskoleministern visar med sitt horoskop exakt hur det ser ut när den undersätsiga profitörens tecken slår ut den stora och kreativa visionären i ett horoskop. 

Man skulle faktiskt kunna tro att Hellmark Knutsson själv på sitt ministerrum plitat ihop denna mardröm till proposition. Eller möjligen med den ondskefulla närighetsministern  Mikael "Brunkolsskandal" Damberg bevakande hennes arbete över axeln. De har nämligen påfallande lika horoskop! 

HÖGSKOLEMINISTERN
 
NÄRIGHETSMINISTERN


Jag noterar stilla hur den fria tankens Luftelement helt lyser med sin frånvaro i båda horoskopen...
 
Högskoleministerns re-aktiva Måne i "arbete för profit"-tecknet Jungfrun hörsammar och tar order från närighetsminister Dambergs pådrivande Sol i samma tecken. Högskoleministern idealiserar i 11e idealhuset den kortsiktiga behovstillfredsställelsens indikation - Venus-i-Kräftan - och Venus-harmonierar förstås villigt med närighetsministerns egen besynnerligt vurpade hungerplanet Månen (med Draksvansen) i samma Kräfta - den Vegetativa Själens mest ostyriga (passionerade) tecken. 

Att Kräftan är näringslivets, dvs. kapitalismens tecken, kan det snart inte längre råda några tvivel om, med de rader av horoskop bloggen hittat som pekar i samma riktning. Den gamla grekiska myten om att monstret Hydra fick hjälp av en krabba (Kräftan), förvisso krossad av Herkules fot, klarnar alltmer. Den som inte likt hjälten övervinner världens simpla närighet som aldrig tänker längre än till nästa mål mat, slutar som en nolla, som en Helene Hellmark Knutsson.


Jag blir dessutom allt mer övertygad att just kombinationen Jungfru och Kräftan - båda osociala tecken som helst vill bli lämnade för sig själva - är grogrunden till den onda kapitalism som ofta maskeras bakom begreppet "marknaden". Ett annat ord som brukar användas är "liberal", men det handlar i grunden enbart om antisociala och själviska tendenser i den lägsta nivån av det komplexa väsen som en levande människa är. 

Tillsammans bildar Kräftan och Jungfrun en bisarr egocentricitet som verkar helt fixerad vid sitt eget (kortsiktiga) välbefinnande och jag måste utsträcka varningen för att sätta Kräftan i politiska maktpositioner till att även omfatta Jungfrun. Jämför bara detta skämt till socialistisk högskoleminister med Nya Moderaternas födelsehoroskop, och mycket kommer att klarna! Socialdemokratin har sprängts i tusen bidar av falska och "inbäddade" höger- och mörkermänniskor och partiet finns inte mer!

Konsekvensen av dessa strödda iakttagelser kan tyckas en smula lustig, men ofrånkomlig. Genom astrologin kan man praktisera en form av själens rasbiologi och redan på förhand utmönstra dem som man ser kommer att skada landets långsiktiga intressen. Att vi har en Sol-Kräfta med den kortsiktiga behovstillfredsställelsen som statsminister och att det därför duggar besläktade horoskop i hans ministerium, är inte förvånande. Alla som studera horoskopen för familj och släkt vet att samma signaturer förbluffande ofta dyker upp i dessa organiska sammanhang och att man närapå kan tala om olika underarter av homo sapiens som har sitt uttryck i olika blodslinjer. Detta, snarare än rasisters fixering vid nationaliteter och främmande kulturer, är något som borde uppmärksammas i högre grad - hade vår kultur inte dödsstörtat i materialismens beckmörker för länge sedan.


*****

När en antik lära som astrologin korrumperats och till del inte längre går att förstå sig på (se föregående inlägg om "upphöjelser och fall"), ser det tursamt ut som om zodiaken är ett system som är så finurligt konstruerat att man utifrån det kända kan sluta sig till hur den trasiga delen måste ha sett ut.

Jag har under de senaste månaderna återkommit till det märkligt vaga 11e huset som i väst tecknar grupper, samfund och intresseklubbar - människans bästa föresatser eller ideal. Kopplingen går tillbaka i tiden till det hellenistiska namnet för 11e sektorn som "den goda daimonens plats". Det här huset är mer problematiskt och oklart än man först kan tro.

Går man till den hinduiska traditionen är 11e husets ägare ("den goda daimonens" representant, får man anta) vid samtliga 12 ascendenter en "verksam illgörare". Är den goda daimonen i själva verket en som gör människan av kött och blod illa? Uppenbarligen är skillnad på vad ascendentetecknet personligen och naturligen vill syssla med och vad den goda daimonen viskar och dess direktiv skadar alltid värdkroppen och dess "komfortzon"!

Jag har under senare tid valt att förklara det problematiska 11e genom dess motsats, som jag tycker mig förstå åtminstone något av eftersom jag har både Solen (allmän intelligens) och Merkurius (intellekt/logik) i denna sektor. Det femte huset behöver inga grupper, vänkretsar eller ideal eftersom hinduismen betecknar detta som själens eget hus, platsen där Solen är som mest hemma. Det är också huset för god karma som rullats över från ett eller flera tidigare liv och som alltid yttrar sig som lekfullhet eller skapandekraft när den fria Solen själv står här. Motpolen Saturnus i 5e är mindre lycklig med sig själv men blir en duglig organisatör - dess goda karma disponerar uppenbarligen individen till mer organisatoriska eller byråkratiska göromål.

En korrekt förståelse av att 5e avslöjar det man verkligen är (på den djupa själens nivå) behöver nu bara spegelvändas för att 11e ska få sin förklaring. Vi odlar ideal för att maskera det vi INTE ÄR, men gärna skulle vilja bli. Vi ingår i vänkretsar och grupper av individer för att, återigen, via andra komplettera det vi saknar, det vi INTE ÄR (inte ännu). Genom 11e bygger man en ny själslig struktur som i ett senare liv kommer att lysa fram via det 5e huset som ens alldeles genuina och medhavda "själsessens"!


Synar man högskoleministerns karta blir dock 11e huset en verkligt problematisk historia eftersom Jungfrun i 1a huset enligt sinnelagshoroskopet innehåller just 11e idealhusets eller den goda daimonens representant Månen. Vi får ett sinnelag som tenderar att skada individens eget psyke (1a huset som månascendent) - symboliken kortsluter sig. Helene Hellmark Knutsson är inte ärlig i sitt sinne! Hon spelar det som hon INTE ÄGER utan bara håller fram som ett ideal, och detta återverkar negativt på hennes eget sinne vilket degraderar omdömet. 

Man anar en feedbackslinga som drar henne djupare och djupare in i den oansenliga och onda kapitalismens världsåskådning. Det är detta de tre Uppsala-forskarna talar om, givetvis utan att nämna den ansvariga ministern eller påvisa själsskadan i hennes horoskop. Detta förklarar också varför bloggen sett sådana problem med ateistsekten Humanisternas ordförande som numera tycks nöjd med en bakomridåerna-tillvaro som bokförläggare (ateistförlaget "Fri Tanke"). Även där leder sinnelagsascendenten till samma kortslutning där idealen inte gagnar personen själv.

Nu är allt högskoleministerns karta snäppet värre eftersom det plockar upp en ful detalj från Nya Moderaternas födelsehoroskop, nämligen den onda rika mannens planet Jupiter i profitören Jungfrun i 1a huset! (En graverande koppling mellan högskoleministerns sinnelag och Eliten i näriga Mälardalen.) 

Dessutom har hon en svårt defekt Saturnus som både står svagt i Väduren men därtill saknar en husposition att bjuda hennes sämre och tygellösa sidor något motstånd. Vi har att göra med en högskoleminister som sett ur en djupare och mer omdömesgill horisont är närmast vansinnig - just en sådan som aldrig borde tilldelas mer än enklare administrativa uppgifter. Uppsala-forskarna larmar nu om att hon håller på att skada hela det svenska högre utbildningsväsendet genom sin, Dambergs och Löfvens högervridna vanvett!

Tänk, människan ser ju så trevlig ut på bild. Men man kan inte bara stirra på omslaget, man måste öppna boken och faktiskt läsa den också. Vad vi har att göra med är ännu ett exempel på "den banala ondskan", små människor som inte kan se hur det egna vanvett ger klartecken för osunda tankar då metanivån - själens medvetenhet - ännu inte leder dem till rätt svar på frågorna om t.ex. hur det goda samhället måste byggas.

I det goda samhället är samma drivkrafter som högskoleministern bejakar måttet på den värsta olycka mänskligheten kan släpa sig själv i. Se bara hur hinduismen kopplar fiendskap och olyckor till den profitsökande åkerbrukaren Virgo/Kore/Persefone. Döden själv kommer att våldföra sig på henne för hennes skeva orientering mot korttänkt profitsträvan. Allt om våra vägar står skrivna i zodiaken.


Tillägg

Inte bara svenskar är dårar som fallerar att utforska landets behov av att övergå till ett nytt system bortom kapitalismen. Efter det här inlägget fick jag syn på en artikel från tidigare samma månad i The Independent om en vetenskapsfientlighet lika bedrövlig som den regeringen Löfven uppvisar.

 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar