Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)söndag 19 februari 2017

Den stora människan Paul Heaton, socialist in i benmärgen

Det här inlägget borde egentligen klassificeras som humanism, men ateistsekten Humanisterna har så i grunden förstört och vanställt ordet i Sverige att jag istället skapar taggen "humanitet" för att koda textinnehållet.Grundaren av pigga brittiska popbandet The Housemartins har blivit till åren kommen men när jag återvänder skivan MIAOW med hans nästa grupp, de förrädiskt smeksamma The Beautiful South, slås jag återigen av Paul Heatons storslagna humanitet och medkänsla med Englands utslagna folkmassor (de som röstade för Brexit). 

I mina öron låter hans texter som frukten av den enda fungerande hållning som givits mänskligheten: socialism grundad i religion. Socialismens sanna värde går inte att uppfatta om man degenererat sig och drivs av blott djuriska instinkter - så som Svenskt Näringsliv gärna vill att det skulle förhålla sig för alla och envar. Nej, socialismens nobless kan bara grundas på en högre våning, i andevärlden. 

Och när jag tyckte Wikipedias foto på Heaton liknade den avlidna och folkkära Brasse Brännström, som väl aldrig i helvetet kan ha varit borgare, inte med den empati även han utstrålade, så kom jag via look-alike-tanken en intressant astrologisk nyckel på spåren. För sade man A måste man säga B och strax insåg jag att Heaton också påminde starkt om den gråtande clownen Robin Williams, också en enastående empatisk humanist och framliden.
Jag lovar och svär att det var i den här ordningen mina tankar gick. Och även att jag inte har fotografiskt minne av alla de födelsedagar och horoskop jag ritat genom åren. Vissa fastnar åtminstone när det gäller soltecknet men det som nu visar sig genom en jämförelse av tre på ytan grånade gubbar hade jag inte räknat med. Den minsta gemensamma nämnaren mellan horoskopen utspelar sig i humanitetens eget tecken Vattumannen och därtill i dess sextonde grad. 

Så här "smart" kan man inte knappt planera och ger sammanträffandet något av en jungiansk synkronicitet, i synnerhet eftersom utgångspunkten var Paul Heatons djupt mänskliga texter. Vattumannen, "Den Väldiga" i babyloniernas terminologi, är ju symbolen för mänskligheten som helhet, alla individuella andesjälar sammanfattade som ett enda VÄSEN som en dag kommer att lämna den här planeten och söka sig en annan arena för upplevelser. 

Kristendomen gjorde sig dåraktigt av med astrologin tämligen omgående, varför det i deras ögon är hädiskt att koppla Kristusanden till Vattumannen. Men det är vad Paulus talade om när han underströk att alla levde och hade sin existens i Kristus. Den grekiska filosofin kallade samma Urgrund NOUS eller det kosmiska förnuftet och i hinduismen är Purusha dess namn. I esoterisk judendom Adam Kadmon, den kosmiska (arketyp-) människan.

Det är lyckosamt att Robin Williams är den enda av de tre med känt födelseklockslag eftersom detta placerar den flyktiga Månen i Vattumannens 16e grad. För Brasse Brännströms var det Solen som stod här och för Paul Heaton ingen mindre än den Stora Välgöraren Jupiter som jag av andra födda 1962 noterat har en otroligt starkt socialrealistisk tendens. En del har därför blivit rabiata ateister men Paul Heaton har den intressanta och inte så lite mystika Solen i debutantens Vädur som likväl behåller en fot kvar i Fiskarna - tecknet för offret av just denna värld och kanske det som föregick själens återinträde i en ny kropp.

Williams (lagna, ascendent baserad på födelsetid):

Brännström (Surya lagna, solascendent):


Heaton (solascendent):


Den brittiske låtskrivarens sinnelag är osäkert, Månen befinner sig i Tvillingarna under dygnets första tredjedel och jag var därför frestad att placera den där eftersom jag har mina merkuriska känselspröt i slutet av Tvillingarna. Men Heatons sinnlighet och materialistiska fixering (i texterna) förklaras mycket bättre av Månen i Kräftan som här verkligen är girig som landsflyktiga Annika "Fallskärm" Falkengren, bankchefen som stack till Schweiz för att tjäna ÄNNU STÖRRE pengar. Demonen Rahu med psykets Måne ger stor hunger i den Vegetativa Vattensjälens passionerade stadium (Kräftan = Rajas guna eller Passionens kvalitet).

Det är uppenbart om man lyssnar igenom Heatons texter att Jordelementet, dvs. frågan om de materiella resurserna och deras sneda fördelning mellan underklass och elit har honom totalt i sitt grepp och på albumet CHOKE (där titeln syftar på en fattig människas självmord i snaran) går en av texterna (The Answer's Yes) så långt att han nästan förespråkar blodig slakt av de rika! Detta är sannerligen inte den distanserade Mån-Tvillingarna utan definitivt en Mån-Kräfta med maximalt ha-begär påskruvat!

Genom att anta Månen i den empatiska och medlidsamma Kräftan får vi också en look-alike-koppling till Robin Williams vars filmkarriär efter de tidiga och pregnanta rollerna (Good Morning Vietnam, typ) mest kom att bestå av tråkiga och präktiga familjefilmer, där han bara antydde sin förmåga till att skruva till saker knäppt. Se horoskopets dubbla dissociation mellan intellektets Luft och den irrationella begärssjälens Vatten. Lady Gaga lever också i samma märkliga värld där impulserna kastas mellan själens olika våningar. Jag vill minnas att hon hade osannolika tre "dissociationer" i sitt horoskop.

Brännström, till sist, har egentligen det mest fantastiska horoskopet av dem alla. Sannerligen en "högre själ" som kom till Sverige av alla de platser Gud vände ryggen till i respons till folkets ointresse för sin förmåga att tillsammans nå en högre form av medvetet samhälle. De lät sig nöjas med korvören och lämnade fältet fritt för den Onde Rike mannen i i sinom tid bryta sönder landet till den spillra Sverige idag är. Det är typiskt att Brännström blev enormt folkkär eftersom han delar soltecken med nationen Sverige, och fullmånen visar ett folk (Månen) som lystrade intensivt till denna folkliga ledare! Hans barnprogram (Fem myror) rimmar perfekt med den utomordentliga "ömsesidiga receptionen" mellan Vattumannens och det lilla skolbarnet Tvillingarnas härskare, Saturnus resp. Merkurius. En underhållande folkbildare. 

Brasse som underhållare kommer förstås i mycket från Månen i Lejonet - återspegling med dramatisk skruv. Samtidigt minns jag rätt svårmodiga filmroller och det finns depression och problem i det här horoskopet, precis som i Robin Williams (6e/12-husaxeln). Den amerikanska komikern hängde sig ju i insikten att han fått en föga känd sjukdom som gradvist berövade honom hans skarpa intellekt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar