Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google har förstört mängder av horoskop genom att omskapa usla miniatyrer av bilder i GIF-format. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa galna ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)måndag 27 februari 2017

Den som livnär sig genom svärdet skall ock dö för svärdet


 
SvD

Att den svenska obildningen - särskilt bland journalister - nått historiska nivåer förklarar varför få ens utan borgerliga medieägares direkta agendastyrning skulle kunna skapa en rubrik likt bloggens.

Det är i Matteusevangeliet (26:51-2) som Jesus avråder sin zelotiske kompanjon (vagt motsvarande dagens IS-krigare) att inför de romerska soldaterna som ämnar arrestera Jesus för uppvigling mot Rom stoppa svärdet åter i skidan, eftersom: "han som tar till svärdet kommer att förgöras av svärdet". 

En del misstänker att den här passagen är lögn och dikt som skrivits in på ett senare och Romvänligt stadium för att "avpolitisera" den Jesus som modern Dödahavsrulleforskning så lätt kan placera i exakt den tankevärld som framtonar genom allsköns gamla texter om "Kriget mellan Ljusets och Mörkrets barn" och astrologiskt grundade förutsägelser om en stundande ny tidsålder (Fiskarnas eon).

Talesättet har generaliserats med tiden och i den mer kända utformningen lyder den som bloggens rubrik: den som lever genom svärdet... dvs. har sin utkomst från vapenrelaterat våld.

Givet den här bakgrunden är det kanske inte så konstigt att det är i Sverige, med den största mördarvapenexporten i världen sett till befolkningsstorlek, som gangsters drar fram granater, en beprövad svensk exportvara.

Som bloggen tidigare sagt är Återbetalningens timma snart inne för Sverige för landets gränslösa skenhelighet under så många år. Det goda med borgarnas seger över den högervridna och självdöende socialdemokratin är att dessa låga kryp inte förmår maskera den nationens inre röta som sossarna under så många år lyckades med. Internet ska ha ett tack också, för den rapidsnabba kunskapsutveckling som kommit svenska folket till del (åtminstone de svenskar som har förmågan att skilja information från desinformation). 

Gangsters som kastar granater är helt enkelt svenskhetens onda Skugga, det vi inte ville veta om oss själva och de människors blod vi dagligen spiller för att gagna vår egen levnadsstatus. Det kommer mer, var säkra på det. Politikerna i Sverige har inte ens börjat skissa på hur ett postkapitalistiskt samhälle skulle kunna se ut. De trodde den här ordningen skulle vara för evigt.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar