Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)söndag 19 februari 2017

Den kapitalistiska marknaden som Lögnens ande personifieradInför en sådan här förstasida inser jag att den här bloggen var flera år före sin tid när den introducerade det gamla kosmologiska begreppsparet Sanningens och Lögnens andar. Det dröjde ända till Trump kandiderade till president innan svenska medier upptäckte ämnet etik.
 
I ett anfall av navelskådande sökte jag bakåt i bloggen för att finna ut när och hur etiketten "Lögnens ande" uppstod. Taggen användes första gången i april 2011 då dåvarande statsminister Fredrik Reinfeldt häcklades under rubriken "Vanmakt, Fruktan och Lögn". Etiketten återkom sju månader senare och Reinfeldt nämndes åter och sattes nu i samband med f.d. president Bill Clinton:

http://siderisk.blogspot.se/2011/11/reinfeldts-motsvarighet-den-ljugande.html

Inte heller här förklarades etikettens judiska rötter (jag är pursvensk ... i det här livet). En månad senare var det dags för den "Moderata bedragaren Ulf Kristersson" och för andra gången var det Merkurius, det sluga intellektet, som kopplades till begreppet.

Någon gång genom de 80 inlägg med taggen "Lögnens ande" introducerades den antika judiska läran om de två andarna (och vägarna), Lögnens och Sanningens, ett uppenbart lån från det gamla Persien och den zoroastriska religion som måste ha påverkat den judiska eliten under dess babyloniska fångenskap på 500-talet före vår tid. 


I senare synagogebaserad judendom reducerades de kosmiska principerna till etik och beskrevs som människans böjelse till ont (yetzer ha-ra) resp. gott (yetzer tov). Bloggen har gjort halvhjärtade och rent spekulativa försök att knyta dessa till den samtida hellenistiska astrologins tanke om en ond och en god daimon som representerades av, respektive, det tolfte och det elfte husets tillfälliga planetära härskare. Det innebär att olika ascendenttecken har olika emblem för dessa två dispositioner. 

I ett annat angreppssätt har jag velat se Lögnens och Sanningens andar som den negativa och positiva polariteten som skär igenom hela zodiaken (vartannat tecken är negativt och drar "nedåt" mot materialism och pseudoliv och vartannat är positivt och attraherar "uppåt" mot ljuset, mot ren intelligens och ett väsen som är mer gud än människa). 

På ett snarlikt sätt har också tanken provats, att hinduismens tre kvaliteter (gunas) motsvarar judendomens två vägar: Ljusets guna Sattva är den kosmologiska grundprincipen Sanningen och Mörkrets guna Tamas är Lögnen i denna dualism som naturligtvis endast tillhör det mätbara universum. Det går inte att missa t.ex. Donald Trumps hysteriska fullmåne i Mörkrets kvalitet. (Den specifikt mänskliga kvaliteten Passion eller Rajas är en illusion eftersom det är i denna region själen har att ta ställning till det enda som egentligen spelar någon roll: valet står mellan Sanning eller Lögn.) 

Bortom den relativistiska världen visar sig även Djävulen ingå i spelets gudomliga natur. När Donald Trumps stab talar om direkta lögner som "alternativa fakta" demonstreras dock den otäcka amerikanska hybrisen i höga kretsar och bland krämare som det gått lite för bra för: Trumps folk tror de är gudar som agerar från en högre position än den världsliga spelplanen där en lögn faktiskt aldrig är annat än en lögn.

Jag orkade inte följa bloggens interna utveckling till den punkt där Lögnens ande uttryckligen kopplades till det gamla judiska tankegodset från Dödahavsrullarna, men stannar förundrat vid publiceringsögonblicket för det äldsta inlägg som symboliskt tecknar vad det handlar om. Det är DN:s nuvarande kulturchef Björn Wiman som i mars 2012 fick sig en känga för sitt ohederliga och ytliga sätt att beskriva det pittoreska villaområde i Stockholmsförorten Bromma där vi hittar stora delar av den borgerligt ängsliga medieelit som numera bedyrar att de (till skillnad från Trumps administration) talar sanning och oroar sig för att tidningarnas inkomstbortfall ska tvinga dem att flytta från sin idylliska villaförort. 


Jag tänkte inte på det 2012 men ser nu hur publiceringsögonblicket skapar den judiska symmetri jag igår skrev om i samband med Microsofts gamla dialekt av databasspråket SQL: 1001. Två centrala nollor kan reduceras till en och sedan flankeras mitten av en etta åt vardera hållet. Så ser Sanningens ande ut som emblem. Studera och kom fram till en egen förståelse av påståendet.


http://siderisk.blogspot.se/2012/03/faktabitar-som-desinformation.html

Jag vet vad det här är för inkrökt plats för ett brett segment av etablissemanget som betjänar landets 1% snuskigt rika, för salig far flyttade hit som en vd-typ 1974 men lämnade villaförorten redan efter några år. Idag förstår jag att han, en karriäristisk son till en svensk statare (långt in på 1900-talet!) där man dock efterhand kunde börja komma upp sig trots skrala kunskaper i allt, såg och vantrivdes med det stockholmska villaområdets ytlighet och dubbelmoral, trots att han röstade borgerligt hela sitt liv. Ibland är det först nästa generation som kan lägga färdigt pusslet, se sammanhangen och förstå varför det gnisslar så illa och falskt om lovsången till kapitalismen.


Lustigt nog är det samme Björn Wiman som häromdagen, fem år senare, bedyrar inför DN:s läsare att det är de, journalisterna, som är "the good guys" och som berättar sanningen.

Alla vet emellertid att massmedierna är kapitalismens lydiga underhuggare - själva en produkt av detta lögnaktiga system där ALDRIG den bästa produkten vinner utan enbart den som spinner de bästa kontaktnätet för att få med sig recensenter och journalister och till sist de patetiska och grundlurade slutkonsumenterna. 

När Wiman därför lyfter fram en gammal judisk motståndare till mediernas normalisering av Adolf Hitler (som en parallell till brutalgalne fullmåne-Oxen Donald Trump), då försvarar han indirekt den gamla onda ordning som Hillary Clinton skulle ha inneburit, där samma amerikanska skräckvälde fortsatt men i dold form. Wiman borde bejaka Trump som låtit oss se hur vidrig vår västerländska grundval faktiskt är. Detta är den mordiska europén ännu en gång, redo att slakta urbefolkningen för land och rikedom

Det stora system Wiman borde börja ägna sina krönikor åt, är kapitalismen och hur många årtionden ytterligare det är rimligt att tro det nuvarande systemet kan hålla. Att Sveriges högersossar inte har någon långsiktighet alls i sitt samhällsbygge, avslöjades i DN igår genom att tre forskare anmäler regeringen Löfven och högskoleministern med stab för en vansinnigt korttänkt planering, som om "kommersiellt gångbara akademiska produkter" alls skulle vara efterfrågade om ett halvsekel när hela västkapitalismen gått käpprätt åt helvete.  

Vad svenska högskolor borde börja forska kring idag är tvärtom hur kapitalismen kan avvecklas som underliggande system för vår nation och en ny framtidssäkrad struktur steg för steg kan inympas i dess ställe. Annars återstår bara blodbad en bit in i framtiden. Om Wiman bara vågade höja sin blick en smula bortom skribentkårens vedermödor skulle han bli relevant och till och med hågkommen som en visionär bland landets många mediokra kulturjournalister.

Samtidigt är Wiman i hög grad förnekad denna befriarroll i den allra mest fatalistiska formen av horoskopställande - den som utgår från den naturliga zodiaken och studerar vad människosläktet i dess olika generationer är satta till att spela för roller. 


Tidens herre Kronos eller Saturnus säger att Wiman är delaktig i den TIDENs kvalitet som rådde då Tysklands nazister förödde världen.

Se: Världshistoriens ondaste horoskop (hittills)

Det Wiman gör nu, påminner om mediernas uppgift att granska och kritisera makthavarna är vällovligt men också en feg eller inkapabel människas sätt att smita undan de verkligt trängande frågorna som inte alls handlar om USA och dess val av en despotiskt lagd president. 

Eftersom den naturliga zodiaken visar att han tillhör en liten del av en "sub-generation" med en negativ karmisk koppling till den fallna Saturnus i det begränsade egoperspektivets Vädur (Aries) skulle man kunna slarva bort de djupare insikterna som den här kartan ger, och avfärda honom som (i vårt hörn av världen) ytterligare en reinkarnerad småmänniska från det tyska folk som lät sig bedåras av Hitlers mytomani.

Jag misstänker att en ansenlig del av dem som levde i Nazityskland nu är återfödda i deras drömmars land Sverige och nu lever ut sina själars fantasi om att vara nordiska arier - det bästa av alla folkslag! Det är något skrämmande ihåligt och korkad över dagens svenskar, något förrädiskt och bakslugt som får mig att misstänka att den eskalerade främlingsfientligheten kan ha en botten i vår kollektiva själ, en botten som knyter åter till Andra världskriget. 

På den kroppsliga ytan ser man bara dna:s materiella uttryck men via den naturliga zodiaken kan man få upp ögonen för de dolda Idéer som söker tränga fram i tid och rum. Att därför möta en riktig smutsfläck i Sverigehoroskopet (från 1974) och knyter an till Vädurens symbolik och tidens och karmas herre Saturnus, kan öppna ögonen för de få och utvalda som hade det i sig att bli större än sin egen tidsanda.

Wiman är inte en av dessa eftersom han istället valt att gå i clinch med sitt förmodade forna nazi-jag. I den naturliga zodiaken ser man hur den fallna Solen (identiteten) i Vågen opponerar den fallna Saturnus i Väduren. Eftersom båda planeterna är klent placerade blir det inte mycket till stridbar opposition men den kredden ska Wiman ha att han inte tänkt sig göra om sitt misstag från sitt tidigare liv som tysk lättrogen borgare och nationalsocialist

Den här gången håller Ödet honom på rätt kurs och det är just oppositionen som får honom att till del stå fri och vaken och varna andra för att göra om samma misstag som han själv en gång begick. Men han är därmed fånge i sin personliga karmas historia och inte tillgänglig för det större uppdrag som handlar om att se den VERKLIGA FIENDEN i vår tid, den rike onde mannen och dennes kapitalistiska system. Det är nu inte så konstigt eftersom Bonniers betalar Wimans lön.

Varför inte Wiman tillhör de utvalda, som ska visa västerlänningarna till nästa steg och det postkapitalistiska samhället, beror enligt den "naturliga zodiaken" på att hans identitet i den sociala jämviktens tecken inte syftar till något gott alls, utan bara att vidmakthålla den rådande distinktionen mellan herre och slav - dvs. han - som Idé betraktat - tillhör en grupp som försvarar den onda och obsoleta kapitalismen. 

"AstroLogiken" bakom påståendet är enkel: Solen är fallen i Vågen och upplever sig behöva en social miljö i formen av allianser för att förverkliga sig själv. Men Wiman föds till en årgång Vågar för vilken även Solens disponent Venus är fallen och nu riktigt allvarligt: i den socialt skygga och självtjänande Jungfruns tecken.

Wiman som "idé" är med andra ord en människa som djupast inne styrs av temat "sin egen lyckas smed" och bara spelar upp en social fernissa (Vågen) men egentligen inte alls vill beblanda sig med verkliga kulturarbetare, vilka alltid utmärker sig för sin klara synförmåga och blick för det som komma ska.

Faktum är att den "naturliga zodiaken" till och med placerar hans Sol-Öga i ett fientligt förhållande till dem han hämtar ut sin lönecheck genom att som kulturchef på DN rapportera om! Den fallna Venus i Jungfrun står i olyckans och fiendens sjätte sektor! Det är på den här nivån man fortfarande anar en Hitler-nazist som gärna skulle vilja bränna "subversiv konst", men i det här livet har lärt sig lite av sina misstag och nöjer sig med att som kulturskribent "såga" saker som inte passar hans svårartat materialistiska grundsyn.

Det pågår således ett tvåfrontskrig i Wimans själ (Solen). Dels arvet från den tyska nazismen som söker tränga upp ur djupet i vår nuvarande svenska nationalsjäl och dels hans egen inre fiende den själviska råtta som bara vill ha ut en månadslön, en arbetare av den ynkligare sorten. Satt han inte i Sveriges viktigaste tidningsskrapa kunde han vara förlåten sin inskränkta individualism, men nu är tiden så långt liden att han tillhör den sorts budbärare som ingen längre behöver eftersom han inte tar sitt verkliga uppdrag på allvar. Eller, med den naturliga zodiakens upphöjda synsätt: han var aldrig kallad att säga något viktigt om vår samtid eftersom han själv var en del av problemet, av det zodiaken betecknar som fienden eller Lögnens ande!

För precis som jag trevande började med att knyta marknadsplatsens gud Hermes (Merkurius) till habituerade lögnare som moderaterna Reinfeldt och Kristersson, så kan man nu med den naturliga zodiakens hjälp inse att 6e huset verkligen är Fiendens område, sett ur den fria själens perspektiv. Det är när mänskligheten rotade sig i myllan och blev jordbrukare som helvetet och profitsökandet satte in. 

Wiman vet säkert någonstans med sig hur allt hänger samman, men hans dagliga existens (Solen) är beroende av hans fallna hora till Venus i materiella resurstecknet, så hans livsöde är ur idé-perspektivet helt bakbundet. Fienden krävs för att hålla det komfortabla villalivet intakt. Han kan inte säga det kan kanske skulle kunna säga för då visas han ur demontornet som, misstänker jag, har en symbolisk signifikans i Sverige motsvarande de nu utraderade tvillingtornen i New York (vari global marknadsliberalism bedrevs). Det brukade heta att allt som händer i USA kommer till Sverige tio år senare. Men det var före internet. 

1 kommentar:

  1. Alkoholkonsumtion och rökning samt arbetslöshet bland unga minskar samtidigt som den psykiska ohälsan ökar

    http://kommissionjamlikhalsa.se/blogg/alkoholkonsumtion-och-rokning-bland-unga-minskar-samtidigt-som-den-psykiska-ohalsan-okar

    http://www.svt.se/nyheter/inrikes/arbetslosheten-bland-unga-minskar

    SvaraRadera