Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)tisdag 21 februari 2017

Den falskt sociala människan och materiens kvävande inverkan

Apropå socialdemokratins kris i vår tid. 

JOHN HOLT (1947-2014) - UP PARK CAMP
Skivan gavs ut 1977 men det tog bolaget flera år att
göra slut på skivetiketter med året 1974 förtryckt!

Jag måste översätta och återge den här lilla jeremiaden, hittad hos en samlare av gammal svart musik, r&b, soul och, i det här fallet, reggae.

Båda sidorna av den här vinylsinglen är enastående, men jag tenderar att spela instrumentalmixen mer. Den vokala versionen handlar om det ökända Up-Park Camp-fängelset på Jamaica. Alexander Bustamante, Jamaicas första premiärminister, var internerad i 17 månader runt 1940 för sin fackföreningsaktivism.

Idag kanske det överraskar yngre att vänsterpolitiker en gång i tiden stod på de arbetande människornas sida! Men med USA:s president Clinton, en synnerlig smilfink till charlatan som introducerade något som kallats ”Nya demokratin”, förändrades den gamla bilden i många västländer bortom igenkännlighet mot slutet av det 20e århundradet – i synnerhet i Amerika och Storbritannien.

Den nya vänsterpolitiska ortodoxin utvecklades till del och antogs sedan av en annan osmakligt slemmig grupp, den här gången från Storbritanniens privilegierade elit, ledda av en flådig före detta elev från den kommunala skolan. Tony Blair, född att snacka skit,  döpte sin nya linje till ”Tredje vägen”.  I Tyskland kallades samma strömning hette den under Hellmut Schröder ”Nya mitten” medan andra, som de franska socialisterna och svenska socialdemokraterna smög med vad de ägnade sig åt men lapade icke desto mindre i sig samma doktrin. Det här är förstås en förenkling av något som sträcker sig längre tillbaka i tiden än en onda axelmakten Clinton/Blair.

I Amerika började vänstervindarna blåsa under 1960-talet med uppkomsten av den ”Nya liberalismen” och byggde på de motkulturella krafterna i feminismen, homorättigheter, ekologi och anti-Vietnamkrigsrörelsen.

Medan moderniseringen av Labour i Storbritannien daterar sig till tidigare valförluster (minns att moderniseringen hade mycket att göra med att erövra MAKTEN) – närmare bestämt tre valförluster i rad på 1950-talet – föreslog Labourledaren Hugh Gaitskell att Klausul fyra  (Labours omhuldande av offentligt ägande) skulle strykas ur partiprogrammet. Det var emellertid president Clinton, mannen som symboliserade sanning och likväl råljög inför kamerorna, och hans dubbelgångare den lilla grinollen Blair, som utdelade det dödande slaget mot varje position, om så bara symbolisk, som ännu återstod för den arbetande klassen eller t.o.m. "anständigt" folk mot kapitalismens hegemoni.

http://www.johnnyspencer.info/imagetexts15/upparkcampversionJH.htm

Sajtägarens "rant" fortsätter här och var på sidorna och ofta är det skivtiteln snarare än musiken som triggar hans syrliga tankeflöde. I nästa fall har han laga förfall eftersom skivbolaget i vilket fall tryckte fel artistnamn på etiketten, inte ovanligt i England när det handlade om att lura slavättlingarna i den före detta kolonin på deras royaltys från skivförsäljningen!

DIGNITY AND PRINCIPLE rappades av den okände Jah Youth
- inte Big Youth som gick under samma smeknamn,
och definitivt inte snarlika artistnamnet Big Joe (alla rappare).

Se här vad tankeflykten som låttiteln "Dignity And Principle" utlöser, sajtägaren verkar inte ens ha lyssnat till texten! Låten, inspelad 1977 av kompet att döma, är en humoresk; temat värdighet och principfasthet släpas i gyttjan och handlar om att rastamannens värdighet hänger på att kvinnan "öppnar upp sitt hål" när mannen så behagar, så han kan "skjuta i mål"

Jag har aldrig lyckas avkoda den mansgrisiga texten. Är den ironiskt menad eller t.o.m. dubbelskruvad med någon slags udd mot vissa rastafarianers dubbelmoral? Tänk Bob Marley och alla hans barn, tillverkade till höger och vänster alltmedan äkta hustrun reducerades till någon slags administratör för det växande varumärket Marley.

På 1970-talet kunde revolutionära tankar om en annan och bättre världsordning läcka igenom det populärmusikaliska skvalet. I dag ÄGER tre jättebolag närapå all inspelad och dess distribution, och ungdomen fostras in i en hjärndöd och individualistisk form av materialism. Den "kapitalistiska hegemonin" har lyckats fullständigt i sitt uppsåt att söndra och härska och förslava, och nu är det medelklassens kur att få känna på piskan. Välförtjänt eftersom det var dessa som tydligast tackade nej till sin medfödda förmåga (Solen) att förvärva medvetenhet.

Ordet "kapitalism" förtjänar en påminnelse om hur astrologin ser på saken. Personhoroskopets tre hus eller livsområden som kretsar kring materiella resurser (sanskrit: artha) korresponderar med de tecken som tillhör Jordelementet. På topp tronar överhetens Stenbocken oemotsagd och de enskilda hushållen (Kräftan, längst ned i den naturliga zodiaken) öppnar hålet för att få del av några smulor från den besuttne och rike mannens bord. Den här lodräta axeln begärsfylld materialism ser man ibland hos socialister som är ilska över världens ägarfördelning (se brittiska sångaren Paul Heaton som levererar bitande samhällskritik bakom förföriskt melodisk pop).

Men alltsomoftast resulterar axeln i överlöpare av den typ det går tretton på dussinet av inom den svenska socialdemokratin. De ville aldrig ett bättre samhälle, de var bara intresserade av att fylla plånboken för att mer lika och kunna leva som deras överordnade. Sverige är ett land och folk av ideologiskt klena, människor med extremt outvecklad intellektualitet som därför är mer lättlurade än någon annan grupp i historien. Se bara hur lekande lätt Eliten sveper med landet i krigslekar och i NATO i vår tid.

Stenbocken symboliserar nu inte kapitalismen utan vilket som helst system för resurskontroll och -fördelning. Stenbocken är "den rådande makten" och kan stå för feodalherren lika väl som för regering och riksdag i en skendemokrati som vår egen.

Det finns egentligen ingen början på zodiakcirkeln och människans soltecken indikerar att vi kan välja att återfödas med fokus på vilken "livsuppgift" som helst. Vissa sätter ribban lågt och intresserar sig för egoformationen, vilket gör att Väduren rätt naturligt tas som det första tecknet. (Se åter hur marxisten Paul Heaton skriver och sjunger om den utnyttjade arbetarklassen som aldrig ens får tillfälle att forma sig ett hållbart "jag" - hans Sol-Vädur kollapsar genom att härskaren Mars står ett tecken bakom Solen och ännu befinner sig i upplösningens tecken Fiskarna. Intressant nog är det denna svaga egodefinition som bidrar till Heatons inkännande förmåga och som driver honom att skriva så sanna iakttagelser om de trasiga människor kapitalismen producerar på löpande band.)  

Logiskt knyts kossans juver till Väduren/Barnet och Månens upphöjelse i Oxen gör det här tecknet till den resurs som det ännu egocentriska barnet behöver. Donald Trumps skrämmande omognad är i mycket en följd av att hans Sol-Oxe är involverade i svåra problem på himlen. Han var verkligen presidentkandidaten för neoliberalismens svagaste offer, de arma amerikaner som förlorat sina jobb till låglöneländer, spädbarn som likt Trump själva ännu befinner sig i Oxens "orala fas" (notera Trumps fixering vid kvinnor med stora tuttar).

Men inte heller resurstecknet Oxen är i mina ögon kapitalismen eftersom dess härskare Venus förvisso representerar pengar (som en markör för resurser), men inte drivkraften att förmera dessa och profitera. Därför återstår bara Jordtecknet Jungfrun och här uppfylls alla kriterier på en självisk och profithungrande disposition. Och det är troligen därför både den hellenistiska och hinduiska traditionen är eniga om att 6e huset är en olyckans och fiendskapens zon. Här börjar folk konkurrera med varandra och smida sluga planer på att individuellt berika sig! Paradoxalt slår sådana planer bakut och sektorn producerar istället för rika individer... LÖNESLAVAR, egendom under vem som än avancerat till Stenbockens nivå och avgör spelets regler!

Det är inte konstigt att det inte finns ett uns av socialism i närighetsminister Damberg i den sittande "socialdemokratiska" regeringen, hans Sol-Jungfru definieras hårt av att återspeglingen sker från Månen i den näriga själens tecken Kräftan, av Vattenelementet. De här två tillsammans bildar tanken om just marknaden eller kapitalismen och "flitens lampa" som zodiakens lågvattenmärke lyckats förmedla som om det vore ett hållbart ideal för mänskligheten

Att Fredrik Reinfeldt, delade Donald Trumps omoraliska Mars stigande i öster, men i Jungfruns tecken, räcker som förklaring till hans utblick och marknadsliberala vansinne, tanken om att var och en ska vara "lönsam" på den inskränkta kapitalistiska profitörens sätt. Trumps Mars i Lejonet i öster flyttar dock fokus mot Krigsherren (se Peter Englund om Trump i DN). Därmed agerar Trump stick i stäv med den näriga profitmentaliteten (som alltid skyr kapitalförstöringen som krig för med sig) och den sluga människans försök att förbättra sin egen position genom att hela tiden försämra och förbilliga produkterna man tillverkar eller säljer, och liknande symptom på att samhället är av en dekadent typ. 

Jag kan faktiskt inte se något zodiaktecken som bättre tecknar den korttänkta kapitalismen än Jungfrun och hela dess antika konstruktion vittnar om samma sak. Venus är "fallen" så att känslan av komfort och inte minst pengar ALLTID upplevs som ett gnissel. Med en defekt Venus är inte den sociala kamratandan särskilt stark (se Reinfeldts diktatoriska fasoner som partiledare), och detta befrämjar ett söndrigt samhälle där var och en bara armbågar sig fram för sin egen vinnings skull. 

Jungfrun representerar därför den söndrade massan som helt tappat insikten om att mänskligheten är ett andeväsen - Vattumannen/LUFT - där delarna och helheten är skilda uttryck för en och samma sak. Jord (resurser) är gripbara ting för Jungfrun och därför blir den också så indifferent för metafysik som per definition rör sig in i den osynliga världen av Luft där de eviga Tankarna och Tankesystemen vistas som formbildande krafter på en nivå FÖRE världen tagit konkret gestalt. 

Man kan således beskriva Jungfrun som den skröpliga människa en själ reducerar sig till och det kanske är Venus "fall" i det här tecknet som fick romerske filosofen Plotinus att välja Afrodite (Venus) som själens symbol. (Jfr. hinduisk astrologi där Solen är själens symbol). Väljer man solens rörelse över himmelen som grundmönster snarare än zodiakens motsols organisation kan man betrakta Venus "fall" i Jungfrun som ett fall från dess härskarskap i Vågen dessförinnan. Venus i Vågen befinner sig ännu i Luft, är ännu en andevarelse, precis som sociala jämvikt och kärlek mellan alla inblandade är en ogripbar och abstrakt tanke. 

Från denna ideala värld i den osynliga luften "flyr" det materiella mörkret till sin egen fängslade särart där allt plötsligt upplevs som fullständigt brutalt verkligt (materia är Ondska ur en fungerande själs perspektiv), och Jungfrun tilldelas därför platsen just efter solnedgången (vilken i sin tur påminner om att Solens fall är i Vågen). Därav bloggens påpekanden om att Hades våldför sig på den resursrika åkermarkens dotter, den unga flickan Kore/Persefone (Jungfruns tecken). Hades port är förstås Oxens andra sektor och barnets orala identifikation med näring (som en grundläggande resurs).

Ur Jungfruns beckmörker föds nu det praktiska intellektet och Merkurius inte bara härskar utan också "upphöjs" i det här tecknet. Här är början på "räknenissen" som listar ut att man kan jaga fynd att sedan sälja med en vinstmarginal. I Jungfruns, olyckans och fiendskapens sektor, hittar man således fröet till det kapitalistiska tänkande som mänskligheten burit med sig som en ond potential sedan hon började stycka upp jorden och bruka den

Inte undra på att människorna har svårt att höja sina sinnen och tänka "utanför lådan" (kuben) och rita upp ett system som exkluderar Jord och närighet på samma sätt som Platon exkluderade den rektangulära "Jord-atomen" eftersom den ur Himmelens perspektiv var en anomali som förlorat (eller aldrig ägt) förmågan att övergå i någon av de andra fasta kropparna... Kristendomen har vagt bevarat samma tanke i orden om att "köttet/kroppen aldrig kan ärva himmelriket". 


Sinnebilden för den som sjunkit djupast mer i det materiella mörkret är Satan. Bortom denna rena Negativitet finns inga fler platoniska "Former", inga Idéer eller tankeväsen som förirrat sig från sin Urgrund. Troligen avsåg Jesus denna bottenlösa intighet när han talade om det "Yttre mörkret" som väntar den som ger sig i lag med Djävulen och hans falska glitter. Under hans tid var tanken spridd att rikedomens gud Plautus bodde i Underjorden (varav "plutokrati") och det anknyter förstås till Oxens, pengarnas Venus och deras naturliga tillhåll i 2a huset som kallades "Dödsrikets portal". Oxens harmlösa tendens att söka harmoni med de materiella substratet är döden för en levande varelse. Vår tids populära zombie-metafor verkar vara en avläggare till den här arketypiska klungan.

De tre Jordtecknen är med andra ord ingen liten sak, men astrologin skriver ingen på näsan. Var och en i sin egen tid. Sanningen om jordelivet om människornas ibland fattiga strävanden ligger djupt kodad i det här antika symbolsystemet som förefaller vara giltigt ända in i Himmelen. För även där existerar materia, noterade Plotinus, men nu som en platonisk Form, som "begreppslig materia".

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar