Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)onsdag 1 februari 2017

Day Trippers, spekulationsmänniskorna...Jag begriper inte hur dumma Aftonbladet anser sina läsare vara som stänger in en text om aktiespekuleraren Patricia Hjärtner bakom lås och bom, enbart att läsa mot betalning. Det är ju bara att googla upp hennes egen blogg eller en eller annan intervju på nätet för att "berika" sig med informationen.

Mamman, inhämtar jag på den tiosekundersspaning människan är värd, var också en närig daytrader. Vi kan därför hålla utkik efter astrologiska signaler av typen "mamma är lik sin mamma" i horoskopet. Bristen på klockslag försvårar, eftersom en sinnelagsascendent (Månen) just tar modersplaneten som utgångspunkt! Trots den begränsningen behöver det inte vara omöjligt att säga åtminstone något eftersom Månen kan aspekteras av andra planeter vilka bidrar till en berättelse om den axiomatiska modern och den egna psykiska ambiensen...
Månen (moderskapet) med balansens, känslans, och pengarnas Venus i Fiskarna är ett klockrent budskap för en mor med den Vegetativa överlevnadssjälens sinne för pengar! Att den där spekuleraren ärvt mamman utan att bjuda hennes värderingar något motstånd ser man av den lama oppositionen till föräldra- och normplaneten mittöver.

Men Vatten och Jord i envig brukar sällan leda till några intellektuella uppror mot förmyndare eller överhet, elementen är i sig negativa och tillhör den lägre sinnliga eller psykiska och materiella verkligheten. Tecknens sattviska (medvetna eller kunskapssökande) grundkvalitet driver dem allt djupare ner i materialism i hopp om att hitta "frälsningen" i denna världen.

Sorgligt här är att se hur Solen - den autonoma andevarelsen måste offras i 12e huset för exil för att den penningsugna och låga versionen av Fiskarnas tecken (styrd från Saturnus i den rena materiens element Jord) ska kunna dominera. Just den här månascendenten beskriver således Fiskarna när de simmar neråt mot jordelivet och rent kroppsliga synsätt, inte de Fiskar som simmar uppåt och söker anknytning till sin övernaturliga hälft.

Faktum är att bedrövelse står rejält inskriven i psykets perspektiv eftersom båda de onda husen 6 och 12 är proppfulla av energi och små sidoberättelser. Jag har sett den här överaktiva axeln tidigare hos folk som vinner världen men förlorar sina själar och jag tror det har att göra med att 6e huset tecknar saker som är fientliga och skadliga för det egna jaget (1a huset). Inte för inte placerar indisk astrologi skadegöraren Mars vid det 6e som husets karaka (signifikator) och enligt samma indiska astrologi har Mars en "dödsaspekt" på 210 grader som därför träffar 1a huset. 

I detta fall är det alltså Mars omoraliska vilja till stora och lätta pengar (Jupiter) som bildar ett Eld-Vatten-krig så att den här sinnesmissbrukande kvinnan närapå bränner ut sig (Eld torkar bort Vattnet som den fuktighet den biologiska människan behöver). Horoskopet skulle passa perfekt till någon missriktad yngling som sitter och spelar krigsspel och varken äter eller dricker eftersom han har förlorat allt vett och ENBART är några sinnen som interagerar med den it-djävul som designade denna intelligensfälla som han nu överstimulerat konsumerar, timma efter timma på pojkrummet.

*****


Använder man istället Solen för en ascendent som fokuserar intelligens, vilja och handling, ser kartan ut så här:Solen är ett givet så ytterligare insikter om intelligensen får sökas i kringbeskeden. Soltecknet aspekterat av såväl Mars som Jupiter är definitivt intelligenshöjande, och räknenisseplaneten Merkurius äger här det tursamma 5e huset. Visst kan man diskutera om den här människan på sikt verkligen vinner något på sin vinst efter profiten mellan köppriset och säljpriset - för en Sol i Vattumannens tecken som redan representerar ALLTET (vilket gör vinster och förluster till ett nollsummespel och ett meningslöst tidsfördriv i väntan på döden och anslutningen till den verkliga Vattumannen - den kosmiska insikten). Solen med halshuggna Ketu i 1a huset tyder faktiskt på ett akut undertryckande av just det Solen representerar: en medvetenhet om att man är en evig andesjäl (Solen, atman). 

Detta lämnar fältet fritt för den lägre djuriska hungern som ses av Lejonet som innehåller Mars och Jupiter, båda anses gynna solenergin och den kognitiva förmågan som för den systemseende Vattumannen därför bör vara avsevärd, typ korträknare i Las Vegas - räknenissar i det extrema! Vattumannen är känd för att bryta ihop mentalt och det kan ha att göra med att den jordiska motsvarigheten till den himmelska förlagan inte är ämnad att leka Gud och söka hålla ALLA bollar i luften (i sitt jordiska medvetande)!

Dessutom avslöjar handlingsmänniskans ascendent att drivkrafterna kommer från dålig karma som själen delar med sina föräldrar: Solen i Vattumannen ägs av eller disponeras från Saturnus som här står i 8e huset för korruption och död. Men också för pengar man övertar från partners som går i döden (7e huset i väster symboliserar också döden, så att 8e dödshuset blir som ett 2a ekonomihus räknat från den döende partnern). 

*****

Om inläggets rubrik: jämför daytrader-sysslan med Beatles "sensationalist" och lycksökerska i texten till låten Day Tripper...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar