Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)lördag 4 februari 2017

Ännu en spik i kistan för varumärket Sverige: Volvo ljugerDen fanatiska blicken på mannen här nedan påminner mig om den onda marknadsliberalismens initiativtagare, Margaret Thatcher. Den här gången ser man vansinnet genom ögonen på den USA-chef svenska Volvo tillsatt för att vända de vikande försäljningssiffrorna "over there".

Och hur löste holländaren Lex Kerssermakers problemet? Jo, genom onda metoder enligt SvD, genom att påtvinga återförsäljarna en massa bilar de sen inte lyckas bli av med och "kreativt" redovisa vad som var ren utpressning mot återförsäljarna som att Volvos popularitet hos allmänheten ökat drastiskt på bara ett år!

Det är så genomskinligt att det inte förvånar att en visselblåsare inom detaljistledet nu avslöjar den KORRUPTA SVENSKA MENTALITETEN som den yttrar sig i USA - som svenskarna numera verkar tro är deras "faderland".

Som vanligt drar astrologen en nitlott som söker göra horoskop på företagsledare. Som jag fick bekräftat i undersökningen nyligen av världens 500 bäst betalda företagsledare 2014 är knappt ens födelseåret offentlig uppgift för många av dem. Att lyckas vaska fram ett horoskop för själva födelsedygnet för 143 av dem, måste ändå sägas vara en bra skörd. 

VD-typen är i vår tid mänsklighetens värsta mörkermän. De håller den låga rovdjurskvalitet som fick filosofen Platon att visualisera ett idealsamhälle där det filosofiska rådet (som själva levde kommunistiskt och utan eget ägande) reglerade de näriga bestarna på marknaden och överlag inte lät något bli mer än fyra gånger så rik som någon annan - en rimlig skillnad som borde räcka som motivation för dem som inte förstår att geniet är sin egen belöning. Titta på dagens skillnad mellan vd-lönerna och de vanliga löntagarnas och gissa om Platon gråter tårar i himmelen över hur vedervärdig den västerländska kulturen artat sig, trots att han efterlämnade en perfekt modell, "svår men inte omöjlig att genomföra" som han sade. 

Amerikanske Volvo-chefen som uppenbarligen är ett ohederligt och samvetslöst stycke (just den mentalitet som kapitalismen  behöver för att fortsätta hacka sig fram med ideliga stödinsatser från de skattebetalande massorna), tillhör den här höggradigt anonyma typen. Google ger bara en sida träffar med hans namn - då är man verkligen en "nobody" - eller en som aktivt ser till att hålla sig dold! 

Av det som går att läsa framgår i vilket fall att den farliga teknokratiska och näriga sidan (värsta kombinationen av egenskaper!) vaknade till tidigt genom att växa upp i en stad med två stora teknikindustrier, Philips och så en biltillverkare. Han föddes 1960, och med risk att stöta mig med en hel årgång människor ska jag nu förklara varför detta år bekräftar Kerssemakers påfallande svarta närighet. 

Jag har goda vänner födda detta år och motvilligt inser jag att ingen av dem har en droppe visionärt blod eller upprorslusta i sig. De söker helt och hållet leva så gott de kan inom den rådande ordningen. Det vore otroligt spännande att granska hela årgångar och se huruvida politisk färg går att urskilja på hela populationens nivå - det här året borde dra rejält åt höger! 

Kineserna, som ser något gott i varje årstecken, kallar icke desto mindre 1960 för Råttans år, och läser man de populära kinesiska skildringarna av detta tecken inser man att det är ett ganska själviskt år, gnagaren bryr sig inte om världen och de stora frågorna, den söker bara säkra sin överlevnad... Råttorna är de första att fly det sjunkande skeppet, de känner ingen förpliktelse till någon högre morallag de är simpla överlevare och knappast det virke som kulturhjältar görs av. 

(Även kinesisk astrologi bryter sedan ner årets karaktär i mer exakta delar så att det visst kan födas en och annan hjälte ett sådant år, även om året som helhet är fördömt och representerar ett lågvattenmärke för mänskligheten.)

Som bloggen noterat är Solens passage genom Skorpionen något av en paradox eftersom livskraftens emblem kombineras med dödens tecken, så att detta i själva verket blir ett bra exempel på en kämpe som mot alla odds konfronterar mörker och hotande död och kan gå segrande ur kampen med Dödsängeln. 

Det finns en partiell likhet med Råttan här och den består i att Skorpionen är det sista av de individualistiska tecknen, så att den "heroiska" kampen mot döden likväl är en förlorarens kamp eftersom det Skorpionen kämpar mot är zodiakens tredje akt, där perspektivet vidgas maximalt. Första akten var som sagt den subjektiva och personliga och andra akten den djupt upplevda individualiteten (som kan bottna i sann självkännedom). Den tredje är icke desto mindre "fasvänd" och individen har vuxit ur sig själv och blickar in i världen ur perspektivet hos något av de avslutande fyra universalistiska tecknen. Denna universalistiska slutakt ägs från början till slut av de två gigantiska ödesplaneterna Jupiter och Saturnus, och det är den universella välviljans Jupiter som inleder och avslutar, inte begränsaren och ordningsvakten Saturnus.

I praktiken kan förstås den nobla nivå som alltid ser till helheten först kollapsa och bara hitta ett partiellt eller fragmentariskt uttryck. Precis som marknadsliberalen Fredrik Reinfeldt redan kastats på Moderaternas soptipp (fadermordet) har Barack Obama rekordsnabbt börjat kritiseras som en bekväm president som inte lyckades utverka mycket gott för landet - kontrasten till Trump, den handlingskraftige utfärdaren av massor av presidentdekret, är slående. Obamas problem var kanhända att den universalistiska Stenbocken med sin egen planet Saturnus steg i öster vid hans födelse och att knyta ett universalistiskt tecken till den personliga ascendenten krymper den förras effektivitet. Dessutom var Solen sjunkande i väster i submissiva Kräftans tecken så att hans lodräta maktaxel låg vågrätt och mest liknar ett spel för gallerierna.

Obama stannade på många sätt i växten, nöjd med att vara en affischpojke för streberns förmåga att ta sig upp, även om man föddes färgad och i USA, förtryckets land men med myter som försöker berätta det motsatta. Obama var en stajlad och artificiell makthavare, lika upptagen av att posera och ta selfies som att orsaka mer av USA:s typiska destruktiva inverkan i omvärlden. 

Obama kände säkert "världens tyngd" på sina egna axlar (Saturnus, ansvarets planet) och det var troligen det som fick honom att tala så ryckigt och friktionsfylld. Saturnus vill inte göra bort sig och tvingas därför tänka igenom och kontrollera/censurera sina egna utsagor. Detta kan kallas klokhet men det blir också hysteriskt ospontant och individerna upplevs alltför långsamma och t.o.m. lite tröga. Jämför med Donald Trump, vars extrema Eldascendent med Mars är så direkt och flammande att han tvingas ta tillbaka vartannat överhettat ord och propsar på de andra, som kanske också borde ha reviderats! (Intressant nog kompletteras hans Eld med intellektuell Luft i övermått hos chefsstrategen Steve Bannon.)

Det kinesiska Råttans år startade en bit in i 1960 enligt deras tradition. Men om VI i väst gör ett horoskop för midnatt den 1 januari kan vi studera de faktiskt påfallande likheter detta år har med den amerikanska Volvochefen:


Klicka för läsbarhet

Eftersom den sideriska zodiaken sakta flyttar nyåret bakåt i zodiaken och vår tidsålder alltid har Solen i Skytten runt midvinter/nyår är det den med planeten Jorden besläktade Månen som blir den intressanta faktorn. Månen anger "årets kynne". 1960 ser vi Månen i Stenbocken som beroende på hur dess disponent Saturnus står ger en instinktiv vilja att bete sig som en härskare och framför allt en som äger och kontrollerar materiella resurser (Jordelementet). Psyket orienterar sig påfallande mycket mot organisation och resursfrågor.

I steg 2 ser vi att psyket på en djupare nivå söker global räckvidd (vittberesta Skytten) eller expanderar bortom den Jordelementet med dess konkretism. Det här året intar en global vision (Eld-Skytten) och söker därifrån materialistisk kontroll på varje enskild plats (Stenbocken/Jord). Är det månne den globala marknadskapitalismen vi ser här?

Ja, jag tror att det är ur detta år de verkliga skitstövlarna kommer i vår giriga tid. För se nu hur dispositionskedjan abrupt når sitt slut i steg 3 när vi söker härskaren till den globala visionens Skytt: Jupiter befinner sig i det zodiaktecken som reserverats att beskriva Syndaren, näringssjälen som avvikit från livets spelregler och därmed skördar döden. 

Nu kollapsar plötsligt alla pretentioner om att känna och orientera sig som en sann globalist eller universalist - kvar står till sist bara den onda näringssjälen vars enda direktiv är att själv överleva till varje pris. Årgången 1960 som helhet är att betrakta som en Alien (skräckfilmsmonstret), en extremt osocial individualist som till syvende och sist bara arbetar för sitt eget bevarande. Naturen som ett rent monster!

Jupiter i Skorpionen är en perfekt illustration av den Rike Onde Mannen, och det är kanske inte så konstigt att den här bloggaren skriver ur det perspektiv han gör, född med samma Jupiter i Skorpionen men utifrån sin exakta födelse en ond Jupiter som tillhör Olyckans barn, Fienden (6e huset) och inte honom själv. 

Det exakta horoskopet avgör alltså om barnen runt 1959-1960 föll in med den onda tidsandan och blev rovkapitalismens värsta instrument, eller värjde sig mot den låga tidsandan i kraft av sin medfödda klarsyn, goda karma eller vad du vill.


Bonusspaning

Brittiske Ridley Scott, regissör till filmen Alien, har aldrig kommenterats på bloggen. Även hans senare film Prometheus vittnar om samma intresse för de stora frågorna, om Natur och Övernatur, med mera. Jag har inte läst något om honom men utifrån horoskopet ser man framför allt en naturvetenskaplig orientering och Alien var väl också en skruvad studie av Moder Natur som bottenlöst självisk överlevnadsinstinkt. Det är många år sedan jag noterade Scotts födelsedag (utan klockslag, tyvärr), men hur väl passar det inte att hitta Skorpionen i en nyckelroll här, men en "upphöjd" Skorpion eftersom den individuella döden här fasas ut och ersätts av artens evighet, tusenårsriket - den upphöjda Mars i universalistiska Stenbocken! 

Djupa budskap, och knappast mindre så eftersom det här intellektuella Vågpsyket (med härskaren Venus hemma i andevärldens Luft) tycks hålla Naturen för att vara just ond, precis som varje betydande tänkare kommit fram till vilket lämnat fältet fritt för Råttorna att ränna över skapelsen och söka profitera på precis allting. 

Goda män borde inte ha låtit Volvo bli så stora på det att slippa den vanära som nu vederfars Sverige när ett av våra stora varumärken dras i smutsen och svenskarna än en gång visar sig vara just inte mycket mer än 1800-talets fattigsvenskar. Den som är fattig till kropp och själ har inte råd med etik och nobla perspektiv och nyårshoroskopet för 1960 illustrerar i ovannämnda kollaps av pretentionerna och slutar i en kamp intill döden för att rädda kvar i livet det som aldrig var ämnat till odödlighet!

Till sist: se hur intressant Ridley Scott går åt motsatt håll: Solens disponent transcenderar individens ömkliga fäktande för sig själv så att Solen kommer att ur "universellt perspektiv" granska relationen mellan "artsbeständiga" Stenbocken och den slutliga befrielsen från den biologiska existensen i moksha-tecknet Fiskarna (kvinnliga forskaren i Prometheus och hennes önskan att transcendera sin värld för att möta Skaparen).


4 kommentarer:

 1. Jag gick in på holländska Google och la till '1960' till namnet. På första sidan fanns bl a denna länk: https://www.media.volvocars.com/se/sv-se/media/pressreleases/10687/lex-kerssemakers
  13/1 alltså. Mars har hunnit in i skytten och månen är i tvillingarna.
  Det du skriver om "barnen runt 1959-60" är ju fr a tillämpligt på 1959 eftersom jupiter redan i slutet av januari gick in i skytten. Tur för dig alltså, att denna figur var född så tidigt på året :-)

  SvaraRadera
  Svar
  1. Rådligt tänkt! Övervägde inte ens att söka på annat än engelska "born" för en internationell affärsprofil!

   Ditt fynd leder intressant nog tillbaka till den förenklade kartans slutsats - all universell expansion i Skytten till trots, bottnar denna massivt uppblåsta fullmåne ... i den svarta Jupiter-Skorpionens vilja till just näringsjälens tillväxt.

   Den här fullmånen mellan Skytten och Tvillingarna påminner mig också om den okontrollerade mytoman eller lögnaren Ulf Kristersson (m). Den månplaceringen skulle tidigare på morgonen vara Väduren, men nu får en fullmåne i de exakta tecknen draghjälp genom Kerssemakers "kreativa" sätt att hantera siffror.

   Det är väldigt likt Kristerssons sätt att skapa ideologiska Berättelser som ibland har föga med verkligheten att göra. (Eller varför inte bloggarens egen opposition mellan Måne och Saturnus som ibland landar i samma skrönor när ett felskrivet datum resulterar i en berättelse som helt enkelt inte har med verkligheten att göra!)

   Radera
 2. Nu har Volvo börjat använda Alan Watts i sin reklam. Som om man skulle behöva en Volvo för att vara i nuet.

  Vidare har reklamen blivit sjukare än någonsin. Bara spelsajter. Lotto, bingo, casino och allsköns annat skit. Saknas det kreativitet så att endast spelandet återstår? Repetitivt spänningssökande. Tänk om miljonen så man kunde köpa den där sportbåten. Sedan skulle pengarna ta slut och man skulle få sälja båten eftersom man inte har något kassaflöde utöver spelvinsten att underhålla maskinen.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Filosofen Alan Watts? Det var verkligen en löskokt koppling! Reklammännens kreativitet är inte längre vad den var, men har kanske att göra med att produkterna blir allt mer pinsamma som du antyder.

   Radera