Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)måndag 20 februari 2017

Aftonhorans sverigenarcissism

Mainstreammedierna älskar i smyg Trump för alla klick/inkomster han genererar, men fördömer honom som de hycklare den tredje statsmakten (i säng med de kapitalstarka) alltid varit. Priset tar nog Aftonhoran med den här råsopen över hela skärmen när jag knäpper på datorn på måndagsmorgonen:
Det har förstås sitt lilla astrologiska intresse att Solen sedan en vecka rör sig genom den sideriska Vattumannen, Sverigehoroskopets placering, och att Trump twittrade under Månen i Skorpionen (f.ö. hans egen månplacering). 

Tillsammans tecknar Sol och Måne i dessa tecken social mobbning - av Sverige inför världssamfundet! Ingen ska påstå att Sverige inte samlat ihop till en utstötning genom de rikas ansvarslösa politik gentemot befolkningen, men Trump som Satan eller Anklagaren ger kanske inte tillräcklig träffsäkerhet.

De senaste inläggen har alla skrivit under inflytande av denna störning mellan Sol och Måne och det märks i tonen - mer våldsam och militant. Ingen går helt opåverkad av himlamakternas inverkan!


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar