Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)tisdag 28 februari 2017

Norske mördaren och den eviga mammanAB skriver att norske mördaren Joshua French kommer att benådas för mordet på en kongolesisk chaufför, och detta tack vare en häpnadsväckande enveten kycklingmamma som rest till och från Kongo för att lobba för sonens sak.

Hans horoskop - uppritad som "naturlig zodiak"  - kommenterades redan 2009, bloggens första år, och sedan återigen 2015 efter att en svensk pseudokändis straffat ut sig och jag upptäckte att båda männen var födda under samma fullmåne, axeln mellan jag-skyddandets Jungfru och ego-upplösningens Fiskarna. 

Den här fullmånen tycks skapa stress i identitetsfrågor och jag har utanför den här bloggen noterat individer med samma axel och som hyser många sunda åsikter bara för att spåra ut totalt och jaga lätta syndabockar i formen av utrikesfödda. Axeln har inte dykt upp på något statistiskt entydigt sätt, men själva den inneboende symboliken pekar, som jag noterat flera gånger, på en xenofobisk tendens. I synnerhet Jungfrun är ett fientligt tecken som ofta utlöser bråk genom sin obetänksamma ego-fixering och vaga känsla för team work. Det här "jordbrukartecknet" representerar landsbygdens negativa attityd till övermakten (som ofta identifieras med storstaden - "stockholmare" - eller mer korrekt, med staten).

I den här kommentaren intresserar jag mig istället för mamman som heroiskt kämpat för att mördaren ska slippa från vad som säkert varit ett kongolesiskt helvetesfängelse - åtminstone för en vit pennalist. (Det dök upp fula uppgifter om rasistiska trakasserier från French och kollegan som tog livet av sig redan efter några år i fängelset.) 

Ur moderns perspektiv är han förstås primärt alltjämt hennes son, hennes avkomma. Hennes livsinvestering - moderskapet och vad det var värt - står ju på spel. Hon ville, förstår jag, främst "rädda" hem sonen till Norge för fortsatt fängelseförvaring där, vilket stinker av samma norska slutenhet som deras horoskop med Månen i partisantecknet Kräftan i 12e huset för fängelser och andra slutna institutioner.


En ascendent behövs för att kunna säga något om 4e huset för moder och hem, och en månascendent är ett fattigt substitut för en känd födelsetid. Hur många tusentals norska barn föddes under dessa två dygn och hur många av dem blev mördare? Säkert inte många.

Grogrunden finns dock på himlavalvet och genom att välja en månascendent flyttas ett problematiskt psyke fram i förgrunden. Då Månen betecknar modern får man dessutom ett besynnerligt modersfixerat tecken, vilket stämmer väl med hur hon å sin sida engagerat sig i sonens öde. Det råder ingen tvekan om att det är Saturnus - Liemannen eller Döden - som är vad den här själen inom Joshua French hungrade efter i detta jordeliv, ingen annan planet når så långt fram som till Saturnus position i 26e graden av sitt tecken. Den är atma karaka, själens indikator, och det är förstås våld i sinnet (Mars och Månen) som följer denna marsch fram mot dödsdomen i fjärran land! Jag skulle tro att den här grogrunden i Jungfrun gör att fullmåneaxeln är REJÄLT MÅNGALEN, horoskopet vittnar om en sällsynt obalanserad natur.

Ur moderns/Månens perspektiv borde sonen snabbt ha sökt frigöra sig eftersom Mars är separatistisk. Men sonen lyckas aldrig eftersom Mars överflyglas av Saturnus som sätter en främre gräns. Modern och hemmet (Norge?) och alla de gräl och problem som fanns på hemmaplan kommer alltid att stanna kvar eftersom Saturnus som söker konservera är själens yttersta ambition. Det här kan ha varit en våldsam människa i ett tidigare liv och som hårdnackat fortsatt in i detta liv med precis samma våldsattityd. Saturnus eller Kronos vittnar om kroniska krämpor, och här direkt knutna till psyket eller "själen" i en lägre mening. 

Egyptiern Claudius Ptolemaios definierade själen genom astrologins Måne och Merkurius, Månen är den lägre sinnesbundna del som tillhör kroppen och kan leva kvar som ett spöke långt efter den yttre kroppens död medan Merkurius representerar den högre rationella sidan av själen och som har himmelen som sin hemvist. När medier "förlöser" osaliga andar som jordbundet hänger kvar och spökar, handlar detta om själar som fastnat i sin lägre, lunära nivå och saknar kontakt med sitt verkliga intellekt, sin högre eller rationella själ, som kan beskrivas som Merkurius, i hinduismen kallad Buddhi eller Intelligensen.

En snabb koll på norske mördarens horoskop utifrån Ptolemaios gamla definition av själen visar att det är ett riktigt uselt "klimat" i solsystemet för återfödelser när Joshua French väljer att återvända. Månen minglar med båda de naturliga illgörarna och jag är efter många år fortfarande osäker på hur "bra" en ond planet blir, när den pga. harmoniserande ascendent förklaras vara en välgörare i sin verksamhet. Som världen redan haft rikligt med tillfällen att konstatera, är Donald Trumps naturliga illgörare Mars en "verksam välgörare" där den stiger i Lejonet i öster, men alla kan ju se vilken tölp människan är! 

Det "välgörande" är uppenbarligen att Mars är extremt lyckosam i vad den kan bäst: starta krig och blottlägga hur kluvet det onda Amerika är (de många fattiga och de få rika). Mars och Saturnus blir aldrig någon Venus och Jupiter hur "välgörande" de än anses vara ur ascendenttecknets perspektiv. Joshua French träder alltså in i en "psykisk värld" som är horribel och hans herakleiska Sol sjunker i sinnelagshoroskopet svagt och kraftlös i väster - dör en symbolisk död så att den kraftfulla oppositionen mot denna nedärvda, närmast kroniska ondska uteblir. Handlöst faller själen in samma ondska som den ägnat sig åt i ett tidigare liv. Och den högre eller rationella själen (Merkurius) sjunker också symboliskt i väster och befinner sig tekniskt talat i sitt fall i Fiskarna.

Faktum är att ett så här genomruttet "klimat", som gäller under flera dygn, rimligen representerar en "glänta i tiden" som hjälper oss förstå hur kollektiv karma fungerar. Här öppnas alla dammluckor och ner ösregnar det själar som i ett tidigare tillsammans bildat ett samhällsskikt, en klan eller något liknande, och som förbrutit sig våldsamt mot andra. För att ta bloggens slitna exempel med Andra världskriget och Nazityskland är det just en sådant här tidsfönster man skulle kunna föreställa sig när tiotusentals rasistiska nassar återvänder till den här planeten - många av dem dödade under Andra världskriget och därför fortfarande lika fast i sin nazistiska övertygelse om att tillhöra herrefolket som då de senast dog.

Hade jag varit statistiker med tillgång till folkbokföring skulle jag genast börja undersöka skillnader i kriminalitet mellan olika TIDSPERIODER av den typ astrologin antyder. Visste vore det intressant att få svart på vitt om det föddes fler brottsdömda dessa två dygn än under någon annan av det här årets fullmånar?

Med den spekulativa månascendenten i Jungfrun blir det välviljans Jupiter som äger 4e huset för hem och moder. Jupiter välsignar Venus - båda står i sociala Luftelementet - och med Jupiter (Lagen) i Vågskålarna får man en bra bild av moderns karaka (signifikator) i sitt arbete med att - framgångsrikt vad det verkar - påverka det kongolesiska rättsväsendet! Och med Jupiter som modersindikatorn blir det också intressant att notera hur hennes välvilliga natur baseras på att Vågdisponenten Venus står i 6e olycks- och oturshuset. 

För denna 110%-iga MAMMA har sonen bara haft "otur", och det utifrån HENNES brutna Venus i olyckans 6e hus som hennes jupiteriska räddningsmission tar avstamp. (Återigen ser man hur värdefullt det är att bolla mellan planeten och dess underliggande disponent.) Historien som framtonar rimmar märkligt väl med fakta, trots att det "bara" är en spekulativ sinnelagsascendent. 

Kanske är det att övertolka om man tillägger att Jupiter (modern) placerar sig i 2a huset eller Helvetets förgård - Hades port som egyptierna kallade denna sektor. Mamman lobbar alltså vid porten till dödsriket för att rädda sin dödsdömde son från att nedstiga i Helvetet. Symboliskt stämmer Oxens naturliga 2a hus för instinktiv äganderättskänsla och resurser väldigt väl med filosofens rationalisering av gamla myter. Med Hades såg han inget annat än vår egen värld med dess materiella fixering och när själen går ner sig i Dödsriket är det en omskrivning för att den föds genom ett moderliv in i vår värld. Det går inte att bli dödare än att födas till människa!

måndag 27 februari 2017

Mannen som fruktade kapitalismens sammanbrott


Visionär eller radiostyrd från mörka regioner?


Eric Schüldts horoskop antyder en själssubstans alltför mild för att bli en stekare men är likväl ett privilegiebarn som dj:ade på äcklens tillhåll Spy Bar i centrala Stockholm. Nu en del av medieetablissemanget prisbelönt av kräkmedlet DN som en gränsöverskridande journalist av modernt snitt. 

Tack vare SVT:s nederlag i rätten i deras rättsvidriga försök att omdefiniera datorn som en "tv-mottagare" kan jag med gott samvete konsumera en eller annan av deras produktioner via PC:n. Sanningen är att jag bara tittat på ett enda nätsänt program signerat SVT, och det var efter tips från en bloggläsare att Kajsa Ekis Ekman skulle kritisera kapitalismen i en serie som hette Idévärlden

Jag måste tyvärr säga att programledaren Schüldt gjorde ett hejdlöst osympatiskt intryck på mig, för att inte tala om hur högervridet negativ han ganska omgående avslöjade sig vara. Efter att ha läst hans CV på svenska Wikipedia förstår jag exakt varför jag fann hans rädsla för Ekmans träffsäkra kapitalistkritik så äcklande att jag nästan via hypnos och omprogrammering skulle vilja hjälpa honom lämna denna kapitaliststyrda värld som han tar så för given och skördar så många frukter av, trots att har sitt tyskimporterade blod att tacka för allt. (För den som undrar låg Spy Bar ett stenkast från det på sin tid nazistdominerade Östermalm - det är remarkabelt enkelt att kartlägga den svenska eliten inklusive medieeliten - de flockas på vissa platser.)

I det här fallet är ett horoskop ritat utifrån Surya lagna otroligt illustrativt. Rikedom eller åtminstone privilegier i hemmet (4e huset) bör ha tillfallit många som föddes i Väduren det här året eftersom vi här finner den rike mannens Jupiter i den privata och trygga komfortens sektor. (Jag har horoskopet för en annan dj tidigare verksam i samma del av Stockholm - de besuttnas stadsdel - och även här är sekteriska Kräftan en dominant ingrediens).

Vattentecknen har mycket med musikalitet att göra och det kanske är inom det området Schüldt borde ha stannat, men Solen i pionjärtecknet Väduren är nu som det är och ska snubblande prova nytt, trots att gamla synder hänger dem i hasorna. Det var därför han såg rent skräckslagen ut (se även bild ovan) när Ekis Ekman skickligt lade ut kritiken mot det kapitalistiska system som ser till att sådana som Schüldt får alla fördelar och andra inga alls.I praktisk astrologi rekommenderas ofta en jämn fördelning av elementen för att undvika extremism. Eric "Gräddfilen" Schüldt skulle aldrig ha kommit någonstans om det inte vore för hans privilegierade hemmiljö (Jupiter i 4e) eftersom han saknar både intellektuella anlag (Luft) och en praktisk fast hand (Jord). Vad vi har är istället själva urtypen för en klubb-dj eller en sinnesmissbrukare: Eld och Vatten som driver upp horoskopet till ett sjudande animaliskt tillstånd av sinnesrörelse. 

Jag förstår EXAKT varför jag så ogillade hans veka hantering av programmet om kapitalismen - han såg, som jag sade, panikrädd ut för den text Ekman lade ut och det brutala fundament som han tagit för givet och troligen aldrig reflekterat djupare över. Han var som en Fredrik Reinfeldt, en hjärntvättad borgare som plötsligt konfronterades med en värld mer komplex än han ville att den skulle vara. Det är sällan man hittar såna här horoskop bland de framgångsrika, men artisten Madonna, som också försökt sprida ut sig för tunt över områden hon bara inte behärskade, är en annan som i princip bara har Eld och Vatten.

Det viktiga är nu att Schüldts karta är kall som en död fisk eftersom den våghalsiga och mycket unga Solen i debutantens tecken Väduren saknar allt eldunderstöd här. Gång på gång under programmet kände han behov av att understryka hur okunnig han var (!) och min stående fråga var snart "varför i helvete har SVT tagit in en så här okunnig människa att leda ett så viktigt program". Nu förstår jag att svaret som alltid är etablissemangets tjänster och gentjänster, en liten grupp som krattar manegen åt varandra.

Bloggens första definition av några typiska "komplex" eller "dispositioner" baserade på elementen betecknade Eld + Vatten som "sensationalism", dvs. tendensen att vilja söka sig till snabba kickar eller själv bli föremål för uppeggat sensationsskriveri. Som dj sysslade han själv med att piska upp känslor på bekostnad av intellektet (Luft) vilket han ändå inte har någon naturlig böjelse för. Men vartefter blogginläggen började hopa sig insåg jag att det fanns en positiv och en negativ variant på sensationalismen. 

En är frimodig och djärv, den andra utgår från det protektionistiska Vattenelementet och är räddhågsen och söker bara bevara sitt. Ett typiskt borgerligt beteende, utan tankeliv att genomskåda sin livsstils falsarium och om möjligt inflyttad innanför storstadens trygga ringmur illustrerar den svenska borgaren en fel flockmänniska som bara lever för just de värden som Eric Schüldts Jupiter-bakom-hemmets-skyddande-väggar indikerar.

Skillnaden mellan den positiva och negativa versionen beror bl.a. på om Väduren som här kollapsar när Eldbudskapet förbyts till ett Vattenbudskap då Mars halkat ner i Vatten istället för att brinna från Helvetet (Mars är svart Eld enligt hinduisk tradition, inte himmelsk Eld.)

Engelskan har begreppet "creature comforts" som tydligt visar att vi inte har med människor att göra utan bara kreatur, instinktsdrivna djur som söker lä från det verkliga livet snålblåst och som skapar samhällen som det snart går inavel i. Schüldt tycks vara en sådan här lätt inavlad produkt som skördar lagerkransar just bara genom att hans lyckliga stjärna placerade honom i den pyttelilla svenska eliten. Här hittar vi SVT som numera är sandlåda åt alla de "viktiga" familjernas barn. 

Nej, jag kommer inte att titta på någon mer repris av Idévärlden genom datorn, SVT är inte längre någon service till allmänheten utan ett vidrigt indoktrineringsorgan som söker befästa kapitalismens självklara huvudroll. Det räckte med detta enda stickprov för att inse vad jag under många år vetat. En före detta flickvän berättade hur Reinfeldts valseger ledde till att socialister rensades ut från SVT och "public service" under adliga och näriga Eva Hamiltons ledning fick en ny politisk agenda vilken är så osmakligt uppenbar, vad man kunnat läsa här och var, att det inte är nödvändigt att konsumera något av deras utbud. 

Dessutom tycks de enligt Aftonbladet använda skattemedel för att kapa åt sig marknadsandelar från de kommersiella medierna, vilket är lägre än lågt. Det är därför typiskt att hitta ett sånt här svagt horoskop som Schüldt just i parasiters sällskap. Hans horoskop är inte ondskefullt, bara mediokert. Hade han stannat kvar i musikens drömlika och verklighetsfrånvända tillstånd (Mars + Venus i Fiskarna), hade han redan där förverkligat sin potential. Men genom att nödvändigtvis söka bredda sig har han gjort en svensk Madonna - hennes försök att bli filmstjärna var mest pinsamt.

Varken solascendenten eller månascendenten når hela vägen, men då Solen betecknar den individuella andesjälen (atman), är en Surya lagna-karta kanske bättre än en månascendent för att diskutera det onda 12e huset som närmast föregående liv. Schüldts "förlustsektor" är proppfylld, inte minst med Solens disponent Mars, så det står faktiskt "offer" skrivet över hela honom. Med ett så genuint tyskt namn uppstår förstås frågan om Ödet är så paradoxalt att det låtit ett judiskt offer för de nazityska dödslägren återfödas i en tysk blodslinje? Inte undra på i så fall, att man ser den paniska alltjämt skymta i blicken - ögonen som själens spegel...


Bonusspaning


Jämför Schüldts "vibb" med Filip Hammars, den senare född i Fiskarnas tecken och inte bara med soldisponenten där. Det här tecknet har en märklig förmåga att ofta se ut som om de tappat bäringen! Det kan ha att göra med att 12e sektorn (och därmed tecknet) har associationer till avsaknaden av "markkontakt"... 

Att det nästan finns en broderskänsla mellan dem kan bero på att också Hammar har sin Sol understödd av "gräddfilens" Jupiter i Vatten, men nu via konjunktion stället för Schüldts 240-gradersaspekt. Osäkerheten om var Hammars mån-psyke befinner sig (Jungfruns 29e grad vid lunch) behöver inte bekymra oss här, för diskuterar man SOLEN diskuterar man andesjälen och hur den uttrycker sig. Båda männen har som synes en tendens att börja skela och ena ögat tycks sticka iväg in i en inre och osynlig värld. 

Det finns något påfallande disparat i uttrycket hos båda och här kan man åter tänka på att Fiskarnas tecken indikerar, inte det ofödda barnets oceaniska tillstånd i mammans buk (Kräftan) utan den betydligt större och mer kaotiska värld som tillhör Världssjälens lägsta och turbulenta områden. Kanske är det därför termen "den onda daimonen" hamnade i den tidiga västerländska astrologin... Eric Schüldt hade dock Världssjälen (Jupiter) behändigt förvarad i moderlivet och att bli fostrad med klassisk musik med modersmjölken säger en del om vilka fördelar han haft jämfört med den osnutne Filip Hammar.
Martin Scorsece om gatans ondska
En intressant artikel om bioaktuelle Martin Scorseces senaste film i SvD, som går in på regissörens katolska barn- och ungdom och hur den återspeglats i hans filmverk. Författaren klargör:


Det onda, syndens källa, har i kristen tradition aldrig beskrivits som ett vara i sig. Allt som Gud skapar är gott. ... Det onda har därför i den kristna traditionen snarare förståtts som en brist i varat, en spricka eller ett tomrum i det som är. Det onda har ingen egen substans. Hat är en brist på kärlek. Ondska är en brist på godhet. Synd är att vända sig bort från kärleken, det verkliga, och låta sig konsumeras av den tomhet som aldrig kan skapa eller bygga upp något, utan endast bryta ner och korrumpera det goda, det som är.

Det här är ren metafysik, eller teologi som de kristna föredrar att kalla ämnet. Ur bloggens synvinkel måste några invändningar höjas. Författaren introducerar haltande dikotomier, det går inte att sidoordna det Goda och det Onda med distinkta dualismer som kärlek/hat eller fyllnad/tomhet.

Eller jo, det går, men det förutsätter att man frånkänner Ondskan en ontologisk status som författaren på kristet vis gör. Men detta var inte den ursprungliga kristendomen utan en senare, redigerad form. Jesus själv levde med föreställningen om att det verkligen existerade en "denna världens herre", vilken här och var namnges i Nya Testamentet. Det är Belial, "Den Värdelösa", och som är ett regionalt och historiskt uttryck för den Djävulen som västerlandet sammanfogats av judisk-kristna strömningar och naturrådaren Pan (varav kristendomens dilemma att den båda hävdar att Naturen är god eftersom den kommer från Gud och samtidigt ser den som ond eftersom "köttets lustar", dvs vår naturliga hälft, attraheras av det obeständiga).

Den ursprungliga kristendomen var också en obekväm hybrid, det judiska insisterandet på enbart sin stamgud, vilket förfinades till en konceptuell monoteism luckrades upp betänkligt medan den judiska eliten befann sig i exil under den babyloniska fångenskapen under 500-talet fvt. Där levde eliten gott och tillägnade sig kunskaper långt över deras gamla nivå och när perserna till slut erövrade tvåflodslandet tågade judiska ätter hem igen med en märkligt uppblandad fädernestro som nu innehöll Zoroasters lära om det eviga kriget mellan den Goda och den Onda Tanken, ren dualism mellan två dispositioner inbyggda i världen så länge den består, och precis lika verkliga i termer av en aktivt verksam attraktionskraft på den veliga själen.

Det är därför den här bloggen anknutit till Aristoteles (så viktig för katolska kyrkans teologer) i hans lära om form och substans. Djävulen eller den ontologiska Ondskan FINNS, det är den sista utposten långt nere i mörkret och efter vilken enbart den helt formlösa urmaterien återstår (tänk kvantfysikens värld i något mellantillstånd mellan existens och ickeexistens i vår världsliga mening).

I den meningen har artikelförfattaren rätt på en punkt:

Scorsese visar hur denna [maffians] värld, som lockar med glamour, pengar och makt, inte är något annat än just syndens förförelser ... synden mynnar ut i och är ... en tomhet, ett totalt ingenting.

Den som valt den Mörka Sidan möter till sist Djävulen öga mot öga och då själen har strävan som sin inbyggda motor kommer bedrägeriet att uppenbaras först då den fallna själen förverkligar Djävulens falska sken - materialismen - och transcenderar, går bortom, denna värld, bara för att upptäcka att den nu är fånge utom räddning - bortom den sista och uslaste av alla de gudomliga Formerna, inmålad i hörnen mellan den formlösa urmaterien och i Djävulens buk. Jag kan bara anta att det är ett analogt resonemang som fick Platon att underkänna "jordatomen" vars symmetri avvek från de övriga element som ännu kunde övergå i varandra (och där Eld är den enda vägen till själens frälsning. Därav Johannes koppling till dop i vatten och Jesus som förbådade andens/Jupiters dop i eld).
Om Platons solider/atomer, se senast: Den falskt sociala människan och materiens kvävande inverkan
Utifrån tanken om Djävulen som den ultimata förnimbara Formen (före Tartaros bråddjup från mörker till än mer mörker) googlade jag och hittade den typiska representationen här ovan när jag skulle illustrera den onda planeten Algol. Läran om denna punkt av intensifierad "djävelskap" i zodiaken står säkerligen att finna i de traditioner som tvåflodslandets innevånare knöt till stjärnbilderna i äldsta tid men som nu är bort glömda. 

Bloggen har dock redovisat ett antal spår som alla konvergerar i Oxens stjärnbild för åtminstone en känsla av hur tankarna måste ha gått för mycket länge sedan. Inte minst graverande är de karaktärssvaga judarnas dans runt guldkalven fast de ännu knappt hunnit lämna Egypten, symbolen för inpiskad materialism. Detta påminner starkt om att kreaturet dyrkades som en gud såväl i det gamla Egypten som i Indien (helig ko). Från Mindre Asien finns arkeologiska fynd från den tjurkult som t.o.m. historiskt passar in på den Oxens tidsålder som föregick Vädurens och som övergick i den Fiskarnas tidsålder vi just nu lever i (Jesus till fiskarna vid Genesarets sjö: "Kom, jag ska göra er till människofiskare".)

Mithras- eller tjurkulten blev långt senare populär bland romerska soldater utposterade över hela den första västerländska imperialiststaten runt Medelhavet och en bit in i Levanten. (USA blev den tredje och sista efter att de sjöfarande européiska stater som nu bildar kärnan av det onda EU tillsammans utgjorde Västs andra stilövning i förtryckande kolonialism.)

Det finns därför goda skäl att uppfatta zodiaktecknet Oxen som existens på en lägre verklighetsnivå än de andra, som ren materialism som lätt lånar sig till Djävulens - denna världens herre - och hans ränker. Se bara horoskopet för Svenskt Näringsliv!

De här tankarna har dragits åtskilliga gånger på bloggen redan, men tills dess man tränger in i dem och förstår deras existentiella sanning kommer man att förbli - som Reinfeldt föraktfullt kallade svenskarna - en av "det sovande folket" - och sömnen passar lustigt nog också väl in på Oxen, vars 2a naturliga hus i antiken kallades "dödsrikets port" - platsen dit de drogs som eftersträvade Plutus och hans rikedomar. 

Oxen som plutokraten, som djävulsdyrkaren, som avgudadyrkaren - som kapitalisten. Inte konstigt att Sverigehoroskopet med dess störning på månsidan av Oxen och Algol tecknar ett folk som så villigt går i de onda rovkapitalisternas ledband - oförstående som boskap!

lördag 25 februari 2017

Nationalism och blodsfixeringen


Google Books sniffar upp många glömda alster.  Här en tysk från 1911
som tecknar den amerikanska folksjälen. Minns hur rasistiskt USA var
vid den tiden - tyskens betyg på amerikanerna måste ha blivit gott!
 
Jag läser i AB om svensk fascistmentalitet förr och nu (irrationell dyrkan av styrka och makt), och jämför definitionen som där framförs om ett folkslag som en nation med vad Etymonline har att säga. Det visar sig att engelskt språkbruk hade en folkslagskopplade definitionen långt innan den tyska romantik som svenska Wikipedia anser representerad av proto-nazisten och Jimmie Åkesson-föregångaren Rudolf Kjellén. Densamme myntade begreppet "folkhemmet" som Adolf Hitler lapade i sig när han vidareutvecklade den svenska provinsialismen.

Etymonline indikerar att "nation" med den här innebörden användes i brittiskt-amerikanskt språkbruk åtminstone två århundraden innan tyskarna började svärma över sin Volkseele - och andra med sin egen anda oförenliga, t.ex. den judiska folksjälen (= nationen).

nation (n.) 
c. 1300, from Old French nacion "birth, rank; descendants, relatives; country, homeland" (12c.) and directly from Latin nationem (nominative natio) "birth, origin; breed, stock, kind, species; race of people, tribe," literally "that which has been born," from natus, past participle of nasci "be born" (Old Latin gnasci; see genus).

     Political sense has gradually predominated, but earliest English examples inclined toward the racial meaning "large group of people with common ancestry." Older sense preserved in application to North American Indian peoples (1640s). Nation-building first attested 1907 (implied in nation-builder).


Jag har redan kommenterat Kjelléns horoskop (2012) i samband med en artikel i Expressen om svenska nazisympatier, men ett kort återbesök är kartan värd eftersom han uppenbarligen haft ett stort inflytande på både tyskarna och den svenska sociala ingenjören Gunnar Myrdal (enligt sonen Jan).

För att klämma in maximal information tecknas samma himmel ur både Surya lagnas och Chandra lagnas perspektiv och med fokus på de tre kvaliteterna i den första och de fyra elementen i den andra:


Om man hoppar lite fram och åter mellan kartorna är det uppenbart varför Wikipedia kallar honom ett systematikfreak (fast inte med det ordet) - månascendenten är stenhårt kopplad till gränsdragaren och organisatören Saturnus, och i den antisociala Jungfrun får vi verkligen bilden av svenska bönder som inte vill ha in främmande folk på sina marker. Minns hur Sverigehoroskopet från 1809 i princip bara är bonnland - Jungfrun och Oxen - precis som här.

Går man till solascendenten är det påfallande hur skarptänkt horoskopet är, Ljusets kvalitet (Sattva guna) dominerar tydligt vilket påminner om bloggens tidiga bekymmer att en så populistisk rasist som Geert Wilders kunde ha så stark betoning på det som ofta har kallats "godhetens kvalitet". Det gick inte att stanna på denna enkla nivå där Sattva är god och Tamas är mörk eller ond för att förstå Wilders karta, men hittade i ett av de senare inläggen en del djupt sittande skavsår på hans himmel, vilka kunde förklara hur han valde att tjäna ondskan med sin betydande begåvning.

Även Rudolf Kjellén kan lätt avslöjas som en falsk ljusspridare eftersom det 12e huset - "den onda daimonen" - kontrollerar i princip hela horoskopet. Den onda daimonen eller "förlustens hus" tecknar enligt hinduisk tradition individens närmast föregående liv (som per definition är en förlorad sak eftersom man uppenbarligen nu är här på jorden igen). Med sol- och månascendenten kan man bara använda husens innebörder spekulativt och för att träna sig i astrologiskt tänkande - Kjelléns faktiska födelsetimma kanske inte liknar någon av ovanstående två kartor.

Men som solascendenten visar är det här inte alls ett äkta sändebud från höjderna (Tvillingarna har via Merkurius en tydlig koppling till änglar och budbärare, hinduerna kallar tecknet ett gudomligt par som ständigt leker kärlekslekar i en högre himmel än den vi kan se med våra grovt fysiska ögon). Ibland nedstiger dessa himmelska väsen och den gudomliga leken blir synlig även i vår värld. Den kroppsliga Tvillingascendenten kommer med en enda planet som sin "välgörare" och det är typiskt nog Venus, samma planet som romaren Plotinus menade var en beteckning för själen. 

Den hinduiska avataren ("nedstigaren") Krishna är känd för sina kärlekslekar med otaliga koherdinnor och här duggar symboliken verkligen tungt eftersom kossan är Oxen och behärskas av Venus. Den till jorden knutna Månen eller den sinnesbundna delen av själen "upphöjs" i Oxen så att dessa åtminstone är DJUR (levande varelser) och inte enbart blint vegetativa organismer utan självkontroll. För dessa varelser spelar Krishna sin flöjt vars tonar kan tolkas som att han, den nedstigande ängeln eller avataren, OMPROGRAMMERAR kreatursmänniskorna att lyssna till en ny och högre sång, en ny berättelse om vilka de är!

På egen hand är Venus en illgörare när Oxen stiger i öster eftersom själen (Venus) INTE ska identifiera sig med det kreatur den klätt sig i som sin kropp. Kroppsdyrkare och fitnessdårar gör därmed precis allting fel - påhejade av svenska staten som av simpla ekonomiska skäl och alls inte av omsorg om medborgarna söker vakta över vad de stoppar i sig. (Se inlägget om marijuanan som de begåvades favoritsubstans och svenska statens stora skräck.)

Kjelléns solascendent i Tvillingarna är lika gåtfull som Fredrik "öppna era hjärtan" Reinfeldt, där hjärtats tecken Lejonet stod fängslat i det 12e huset för den onda och förlustbringande daimonen och som dessutom höll hans ascendenthärskare Merkurius fången! Om medierna korrekt citerade Reinfeldts försvar på svenska för Sverige häromdagen, är mannen alltjämt precis lika inkapabel att formulera grammatiskt korrekt svenska i steget som när han var statsminister. Varje gång Reinfeldt öppnar munnen för att merkurius-kommunicera är det under inflytande av den onda demonen som i hans fall (för den som minns) var hans egen atman - hans egen andesjäl (Solen i ett sublunärt tecken).

Det var sådana egenheter i födelsehoroskopet som fick mig att använda extremhögerns ord som "landsförrädare" även om den här bloggen inte är nationalistisk, inte på högerns parodiska sätt där de mest jordbundna andarna begått misstaget att avgudadyrka Jorden (och i synnerhet sin egen obetydliga fläck på den). Nationalism är för de väldigt små och obildade människorna som inte kan lyfta sig ur den lokala myllan alls. Det säger något som Jimmie Åkessons tarvlighet att han plockar lågt hängande frukt som han gör. En nobel människa hade satt sig en högre utmaning än att jaga makt på det sätt Sverigedemokraterna gör.

Nationalisten och proto-nazisten Kjelléns intelligenshoroskop (Surya lagna) avslöjar att inte bara solljuset är falskt och kommer från en plats (12e huset) som ytterst bara medför världsliga förluster - inte en vinnande filosofi med andra ord. Även hans lunära förmåga att återspegla sin egen kortslutna kognitiva kapacitet svärtas av att Mån-Jungfruns disponent Merkurius står tillsammans med Sol-Oxens disponent Venus i den onda daimonens hus - och missa inte att det är Venus som ÄR den onda daimonen som förleder människan att välja den sämre vägen.

Jag tror jag tidigare uppmärksammat paradoxen i det indiska systemet, att Tvillingarna har Venus som sin enda "verksamma välgörare" ("tur i kärlek") samtidigt som Venus representerar 12e huset för förluster! Det verkar som om hinduisk astrologi är medveten om detta och söker lappa ihop systemet genom att tilldela några goda egenskaper till 12e huset, framför allt erotik. "Sängkammarens hemliga nöjen" var den omskrivning för sexliv som jag mötte i en introduktionsbok.

Den här läsarten tycktes bekräftad med sexskandalen som drabbade nu pensionerade tv-personligheten Dave Letterman med Solen i 12e och en hemlig sexlya i CBS-huset i New York, dit han tog och förförde unga anställda, inte helt olikt den kriminella president Bill Clinton, också han med Solen i 12e. I samma veva som Letterman-skandalen uppdagades också ett kriminalfall som jag skrev om, en man som kidnappade och förde bort en kvinna till en sexlya. Även där var 12e huset en viktig faktor.

Tvillingarna har ett rykte om sig att vara obundna och inte vilja ingå några fasta allianser och det kan också ha sin förklaring i att Venus representerar "förluster i denna världen" för just den här ascendenten. Som religionernas värld påminner om, är människans inre väsen - ängeln inom oss - inte ett barn av denna världen och eftersom Venus har med anpassning till och harmonierande med miljön att göra är Tvillingascendenten ett kluvet tecken. Tvillingarna representerar en högre, "noetisk" princip än själen i nyplatonism och dess motsvarande form av hinduism. 

Filosofen Plotinus har uppenbarligen en poäng här, när han använder Venus för att beteckna själen, men inte gör misstaget att överbetona denna. Själen är bara vår inre "noetiska" förnuftsprincips uttryck i den lägre värld - i det universum - vi just nu vistas i. Merkurius - ängeln eller budbäraren - blir då vårt eget högre Jag, en slags "översjäl" som paradoxalt både förblir i "himmelen" bortom tid och rum och samtidigt går ner som en avatar, en gud som maskerar sig i en jordisk människokropp. 

Det säger sig självt att maktkåta fascister som Jimmie Åkesson och hans ideolog Rudolf Kjellén inte vill lyssna till ett budskap om att det existerar högre väsen än de patetiska aspiranterna på jordisk makt och herravälde över "valboskapen"! När jag tidigare sagt att elementen eller världarna Jord och Luft har ett fungerande samröre, vilket yttrar sig som "rationalitet" (se bara Kjelléns karta), är detta strikt talat inte sant. Luftelementet representerar i sin rena manifestation den osynliga andevärlden som inte har mycket gemensamt med de döda ting som dominerar i Jordelementet eller den 100% praktiska människans erfarenhetsvärld. Köttet har inte andevärlden eller himmelriket som arvedel, av jord är kroppen kommen och till jord återvänder den. 

Vid praktisk horoskoptolkning blir Jord och Luft påfallande ofta torra och socialrealistiska typer. Deras andliga Luftkapacitet binds till det konkreta Jordelementet och likt Kjellén kan de bli statsvetare eller sociologer. De förevisar alltid ett livligt intresse för sociala grupper eller folkslag - "nation" i den ålderdomliga betydelsen "blodsband" - genklingar ända upp i himmelen där ockultismen talar om själsgrupper som vandrar genom tiden och än fyller svenska ko-kroppar och får oss att tala om en "svensk nationalsjäl". Men samma gäng - kanske hundratusentals andesjälar kan i nästa liv ha flyttat sig över jorden och ockuperar ett annat folkslag och ett annat land med dess kultur, vilket genast avslöjar hur parodiskt otillräcklig den rasistiska föreställningsvärlden är, som sitter fast i resonemang vi har kunnat identifiera med Jord och Vatten i många horoskop för främlingsfientliga människor. 

Så också hos Rudolf Kjellén, där oppositionen mellan Jungfrun och Fiskarna har kommenterats gång på gång. Här är den arketypiska motsättningen mellan små enkla jordbrukare (Jungfrun) och den förlust de så fruktar och som alltid verkar komma över vattnen (Fiskarna) som en tsunami av "parasiterande nöd" (12e som förluster - särskilt för den mittemot). Missa inte hur hela den här tankefiguren avfärdas i astrologin som idioti som bara förlorare ägnar sig åt: både Jungfruns och Fiskarnas naturliga hus (6e och 12e) är "onda" hus utan konstruktiva resultat. Vissa hus är helt väsensfrämmande för de som vaknat upp och inser att de är själar och inte kreatur. 

(Det är oerhört viktigt att hålla isär teori och praktik - jag har t.ex. horoskopet för en "god människa" en kognitiv beteendeterapeut som har en sjurungandes usel axel mellan Jungfrun och Fiskarna och längsmed 6e och 12e. Men Vågascendenten gör Saturnus till en verksam välgörare och Saturnus i 6e tar därför på sig jobbet att rädda dem som som i linje med 6e råkat ut för elände. Människan har haft sin egen beskärda del av ohälsa med en svår knäoperation - Saturnus koppling till knäna är omvittnad!)

Astrologin på det teoretiska planet är således inte alls någon feelgood-lära där alla får veta att allt och alla är precis lika bra. Tvärtom! Med kompletta data (inkl. födelseminut) kan man våga sig på att placera den enskilda själen någonstans i Existensens stora kedja ("the Great Chain of Being"). Den här hierarkin börjar i Den Ende (det gudomliga) och slutar i Satan, det feta Neggot som inte förmår bejaka något ädelt alls. 

Studera noga Jimmie Åkessons Sol i dess omedelbara närhet till Satanshuvudet Algol och fundera över hur ädel han egentligen är. Han var märkt för Djävulen från det att han föddes och frågan är om inte Frestaren lyckats ta över merparten av den här människan! Och detsamma kan sägas som en betydande del av den svenska folksjälen, eftersom Månen i Sverigehoroskopet ägs av en Mars med svåra störningar från Anklagaren, Satan!

fredag 24 februari 2017

Holy smokes! Gräsätarna är de mer begåvade


Idyllisk scen ur den sociologiska studien
Rastafari - A Way Of Life (1979) av
Tracy Nicholas med foto av Bill Sparrow


Medan vår västerländska grundval i kapitalismen allt tydligare krackelerar - sett genom t.ex. Svenskt Näringslivs hat till människorna och beredskap till direkta lögner i jakten på fortsatt profit på andras sjukdom (AB) - så ägnar sig Dagens Nyheter åt triviajournalistik som den i och för sig tankeväckande nyheten att intelligent brittisk ungdom är markant mer benägen att använda rekreationsdrogen cannabis än elever med låga skolresultat. 

Eftersom ungdomsbrotten är preskriberade nu kan jag anekdotiskt bekräfta det här från de egna övre tonåren. Jag var notoriskt ointresserad av läxläsning och fullt nöjd med att lämna gymnasiet med genomsnittet 3.0 i den då femgradiga betygsskalan. Inför något större prov (minns inte längre i vilket eller vilka ämnen, men ett tidskrävande prov med flera timmars maxtid avsatt i skolaulan eftersom det troligen var ett Centralprov som testade rikets kapacitet) rökte jag en holk kvällen innan och läste instuderingsmaterialet för första och enda gången.

Vaknade nästa morgon utan att kunna påminna mig ett dyft men rökte på innan jag gick in i aulan. Jag näranog satte maxpoäng och minns svagt hur jag skrev i något som närmast liknade transmediets automatiska skrift. NÅGON hade registrerat innehållet i bokkapitlen och kunde korrelera fakta med de frågor som ställdes i provet. Jaget förhöll sig bara passivt och lånade ut sina sinnen för vad jag idag är mer övertygad än någonsin om var den INRE MÄNNISKAN, vår odödliga själ som bara gästar den här muterade apan som den tagit sin tillfälliga boning i.

DN drar naturligtvis inga egna slutsatser av rönen men skyndar sig på det narkotikaparanoida Sveriges sätt med att understryka att det inte är marijuana och alkohol som ger intelligens. Vilken korkad kommentar! Vad som händer med åtminstone cannabis sativa är att den komplexa plantans kemi tycks öppna upp även igenslammade och smutsiga psyken och ge dem en glimt av hur enkelt och lustfullt livet kunde vara om de bara slutade tro på Etablissemangets pekpinnar. 

Jag är inte drogliberal och så här många år senare är frågan mig rätt egal, men jag pekar på Sveriges skrämmande lågpannade inställning i ungefär hur många frågor som helst om hur medborgarna har rätt att skapa sig sina individuella liv. Masstyrningen av svenskarnas tankestil står inte gamla utskällda Sovjetunionen efter och det har inget med den svenska socialdemokratins 60 år av dominans innan den dog och i smyg ersattes av en inkompetent ny form som mer servilt än någonsin tjänade den pyttelilla svenska överhetens ekonomiska intressen.  Nej, förklaringen till svenskarnas bristfälliga spridning på olika karaktärstyper har att göra med landets historiska rötter, dess förankring i jordbruk och enkla arbetsuppgifter som upprepas ett helt liv igenom. Landets pallett är smal och acceptansen för det som inte går i säsongens modefärger skrämmande låg.

När själen kommer till en sådan plats för att uppleva ett människoliv, är det inte de intellektuella gåvorna den ämnar slipa. För den sidan av sin allsidiga utveckling har själen andra tider och platser i planetens historia. Särskilt 1809 års nationalhoroskop visar hur lågmält och enkel (på ett gott sätt) den svenska folksjälen var. 

Men i nästa nationalhoroskop, från 1974, har Elitens diaboliska mörker flyttat ner i folkdjupet, som bloggen tidigare beskrivit. Det egendomslösa folket i träldom i ett gammalt Sverige som stank feodalism längre än många andra av Europas länder, har nu själva blivit primitivt ha-galna och kartan för 1974 års regeringsform visar tydligt hur den socialdemokratiska fördelningspolitikens ensidigt materialistiska betoning skapat en slags korttänkt dumhet i befolkningen medan Eliten reserverade den intellektuella tankehöjden för sig själva och såg till att knyta de internationella kontakterna med utlandet (läs: USA) som säkrade avkommans fortsatta del i Den Högsta Kasten. 

Tänk dig en elitistisk socialdemokrat som Olof Palme som skickar ungarna till fint universitet i USA - borgarpacket i övre medelklassen gör precis samma sak i vår tid i sin inbilska inbillning att status quo skall fortgå. Noterade att Alexander Bard siade om kommande inbördeskrig i USA mellan the Haves och the Have-nots, samtidigt som pajasen kallade Europa stabilt. Varför återger medierna sånt nonsens? För att Bard är en medieperson, inte för att han skulle ha några profetiska gåvor utöver andra.

*****
 
Den hembryggda jamaicanska religionen Rastafari använder cannabis som ett rituellt sakrament, vilket i många fall verkar vara en omskrivning för att gå runt i ett ständigt rogivande rus. Det var i vilket fall låttexterna i 70-talets reggaemusik som fick mig att testa. "It's good for meditation." Det är inte omöjligt att det var kombinationen av nya biokemiska impulser introducerade via marijuanan och intentionen riktad mot en punkt i meditation som ledde till att "hjärnkablaget" drogs om en smula. Snart nog började jag komma i kontakt med så späda barndomsminnen (som levande syner för det inre ögat) att jag aldrig tidigare återkallat dem. Bl.a. när den treåring som en gång var jag traskade in i köket och välde en kastrull kokande vatten. Jag fördes i ilfart till sjukhuset för lindriga brännskador på bringan. Inte så konstigt att man bäddar in och isolerar (dissocierar) sig från ett smärtsamt minne.

De bleka ärren hade jag alltid varit medveten om men under marijuanaberikad meditation hittade psyket tillbaka till den faktiska treåringens höjd och jag ser köksdörrens handtag från det lilla barnets nivå och återupplever hur jag skjuter upp dörren och blir nyfiken på spisen med kastrullen. När det kokande vattnet stänker på mig gick samma chocker genom det vuxna psyket som barnet måste ha upplevt 16-17 år tidigare. Efter att den smärtan var genomlevd, fanns inte längre några blockeringar inåt mot själen och minnen av tidigare liv började titta fram under mina jamaicanska inspirerade och solitära sittningar! (En inspirerande vikarie i religionskunskapen ska ha kredd för att det ämnet planterades! Han han fängslade klassen så till den grad att alla satt och snackade om själen under den påföljande lunchmåltiden!)

Det är inte svårt att förstå att en totalitär stat (som stater tenderar att vara) i den sataniska materialismens och biologismens namn söker förbjuda cannabis som ett "osvenskt" berusningsmedel. Insikterna om dess medicinska egenskaper har nu lett till att delstat efter delstat i USA legaliserar dess bruk och eftersom Eliten som bara bryr sig om pengar och sin position till födkroken USA effektivt håller på att krossa det Sverige vi kände och via NATO-anslutningen göra det här till någon allmän skräpbod och annex till USA:s maktpolitiska intressen, lär samma liberalisering av droger komma hit. 

USA-kramande liberaler har i själva verket länge predikat för individens frihet att välja sitt slag av rekreation. Vänstern, sprungen ur någon gammal präktig arbetarmentalitet, har ärvt fruktan och inskränkthet och framför allt den illa förstådda tesen från Karl Marx att "religionen är ett folkens opium" och som lägre begåvade överfört tanken på droger i allmänhet. 

Med materialismen är man emellertid så obotligt fast i andlig blindhet att tanken aldrig skulle födas som den gjorde hos undertecknad, att öppet och fördomsfritt undersöka rastafarianernas påstående att marijuanan kan öppna upp medvetandenivåer som hos den breda massan alltjämt är en förborgad och latent potential, tänka att under artens mikroevolution aktiveras vid en senare tidpunkt i historien. 

Men själen är inte slav under historien utan dess herre och vi kan genom våra val påverka framtiden. Svenska folket behöver framför allt befria sina sinnen, som enligt nationalhoroskopet är så vansinnigt låsta vid kortsiktiga ekonomiska överväganden ("valfriheten" i konsumtionen) att de aldrig kommer att förstå vilka verktyg de är för en lilla Elit de tjänar år efter år och får lika lite tillbaka från som de i sin bristande självkänsla betygsätter sig själva. 

Kort sagt: svenskarna är slavar i själ och hjärta och hur man börjar dyrka upp en sådan villfarelse är det svårt att säga. I dagsläget med "marknadens" (kapitalismens) kontroll och fördumning av folket saknas det helt motimpulser. Hur börjar man bygga ett kollektivt Intellekt där varje rudiment till ett sådant undertryckts och krossats? Redan de gamla grekerna menade att man måste ha fröet i sig för att kunna utveckla en potential.Det är svårt att finna ord för hur ondskefull Elitens begåvning är, som den avslöjar sig i Sverigeshoroskopets 5e hus för de favoriserade och välmående! Såväl Solen som Jupiter är verksamma illgörare i vårt nationalhoroskop, men pga. av femte sektorns tursamma natur framgångsrika i deras skenheliga narrativ: Vattumannen ansvarar i hög grad för den "berättelse" inuti vilken medborgarna lever och har sin existens. Det 5e huset i Vattumannens (gruppsocial identitet) avslöjar exakt Den Högsta Kasten som aldrig varit intresserad av någon verklig demokrati eftersom också detta etablissemang bär skuggor från FattigSverige eller det förflutna som psykets (Månen) disponent Mars i 8e onda dödshuset nu tecknar. 

Det vill synas som om landet Sverige är något av en monstermagnet som drar till sig själar av ovanligt låg kaliber (och då talar jag inte främst om folk som flyr krig i världen utan i betydligt högre grad om de "attraktiva" anglosaxer företagen gärna hämtar in och ordnar bostad till i någon av landets storstäder). Som stockholmsbo har jag för länge sedan insett att jag under söndagspromenaden hör fler konversationer på främmande språk när jag går förbi eller möter andra flanörer - dessa tillhör alla den övre medelklass som tagit parti för den globala marknadskapitalismens gränslösa värld och vet inte vilket ont öde de skapar sig genom "utlokaliseringen" med lönepåslag till det här frusna landet. Ett vet vi dock redan idag: den banala ondskan forsar genom venerna på Carola Lemne - vd för Svensk-Globalt Näringsliv (se AB-länken om du inte läst den)!


Sveriges funktion i det större ödesspelet är ovisst, nu när man så övertydligt satsat på de grymma varelsernas rovkapitalism just som historiens vågskålar är på väg att tippa över i blod och uppror mot just denna sjukliga värdegrund! Alexander Bard ska inte alls vara så säker på att han har en lugn ålderdom i lilla Svedala eller ens Västeuropa att se fram emot.

onsdag 22 februari 2017

Moderater som ljuger sig blå (Skatteverkets generaldirektör igen)


Nästa skandal har seglat upp för Anders Borgs tidigare regeringskollega. Korruptionen inom borgerligheten verkar gränslös. SVT avslöjar att Ingemar Hansson agerat hävstång åt sin kvinna, en vd, i hennes gnidiga ambition att förhandla ner summan på en faktura i samband med ett arkitektoniskt uppdrag.

Ingemar Hanssons horoskop har kommenterats tidigare, men uppenbarligen är människan så grumlig att kartan måste inspekteras på nytt! Hur tecknar Världssjälen dygn då de "fördömda" själarna tvingas in i en finmateriell psykisk kropp som formligen skriker ut hur girig eller närig kroppsfordonets chaufför är?

För variationens skull provar jag här att rita kartan med Solen som ascendent (hinduismens Surya lagna), men man ska minnas att varken denna eller månascendenten i Indien används för annat än ett "andra utlåtande" till den grovt fysiska ascendenten. 

I brist på födelsetimma använder bloggen dessa båda perspektiv för att få lite intellektuell stimulans i ett fallfärdigt Sverige där arbetstillfällena mest av allt verkar utformade för att hålla folket fördummade och begränsade enbart till enkla tankeoperationer! Den försvinnande lilla svenska eliten behåller de höga lönerna och de kreativa sysslorna för sig själva och sina vänner. Sverige är i själva verket en stilstudie i Elitens korruption vilket flera gånger diskuterats i samband med det häpnadsväckande 5e huset för ledarskap i nationalhoroskopet.
Med Solen knuten till 1a huset uppstår något som ser ut som den mest intelligenta och samvetsgranna natur som tänkas kan! Solen välsignas av Jupiter i som står i sitt negativa härskarläge i Fiskarna, och därtill i sitt eget 9e hus, "Gudens hus" eller den mänskliga förmågan att uppleva sitt inbyggda samvete (sama veda, samma inre vetande som alla andra själar på jorden eller i universum förfogar över).

Så hur ska man förklara att människan är en etisk katastrof?

Det här är bloggens filosofiska variant av astrologi blir en smula olustig eftersom den INTE levererar någon ljummen plattityd i stil med "alla faktorer är lika bra" eller "alla behövs i det här nollsummespelet". I själva verket är det precis tvärtom, halva zodiaken, den negativa polariteten indikerar själens syndafall medan den positiva polariteten tecknar själen i sitt rätta "element", i sin supralunära position utan för månens och jordens räckvidd. Metafysiken berättar att bara en bråkdel av själarna rasat så lågt som ner till Vattensjälens nivå eller t.o.m. kraschlandat på den här planeten och blivit förstelnade och krumma kopior (i Jordelementet) av sitt sanna väsen. 

Generaldirektören, var sig ur mån- eller solperspektivet har ett i grunden "fallet" horoskop som omvittnar en själ som grottat ner sig djupt i tillvarons skikt och nu drivs helt av näringsjälen (Vatten) och dess eviga otillfredsställelse och begär efter mer av den obeständiga näring som slavar under Psyke (Naturen) lider av. (Hungern beror på att Vatten alltjämt står i mottagande förhållande till Visionens Eld och anar att vad de har är mindre än de "borde" ha.) 

I fallet Hansson hjälper det inte att utgå från Solen eftersom den, precis som hos den giriga räknenissen Fredrik Reinfeldt har UNDERORDNAT SIG den sublunära sfärens Vegetativa Själ, tvärtom ingjuter Solens egen Eld känslan av att det finns mer att förvärva. Eld och Vatten som sensationalism eller en "upplevlelsejunkie", en frossare. 

Givet Solens predikament, att den ÄGS av Månen vid en födelse till soltecknet Kräftan, blir det nu kritiskt att Månen eller sinnelaget sköter ekipaget väl när Solen - andeväsendet - lämnat walkover och inte engagerar sig i det här enskilda livet annat än som en som ser och hungrar efter vad den ser!

Men som förra granskningen av kartan visade sköter Månen under all kritik när den är FALLEN i Skorpionen och dess disponent Mars också den är FALLEN i Kräftan! Det är öppet mål för Korruptionen att tränga in i en så här genomfuktig och ruttnande lägre finmateriell kropp.

I studiet av mördare visade sig just den fallna Månen i Skorpionen mer blind och instinktsdriven än alla andra psykiska positioner och när jag bröt ner studien för att granska även disponenterna till denna känsliga och lätt skadade månplacering upptäckte jag (om än inte på ett statistiskt stabilt sätt) att även Månens disponent tenderade att placera sig i den negativa polariteten hos dessa mördare, precis som hos Generaldirektören. Hade Hansson varit född i en mindre privilegierad miljö och utan karriärmöjligheter kunde hans liv ha slutat hur illa som helst. Men det tycks det kunna göra ändå efter alla avslöjanden, om han nu inte får skadefrihet som den tvivelaktige Swedbank-chefen Wolf beviljades av sina korrupta polare i bankstyrelsen.

Den filosofiska grenen av astrologin påminner således om att inte alla Själar skapades jämlika och att en del människor som lever på jorden knappt har någon kontakt med själen alls (se föregående inlägg och rekapitulationen om hur Platons fasta Jordkropp saknar integration med hans övriga värld av elementära Former). 

Nu kan ingen människa dominant under Vatten dömas ohörd! Det finns många som hanterar sin lägre begärssjäl på ett gott sätt, men det är min upplevelse att de ofta har stöd från den Rationella Själen eller Luftelementet eftersom det behövs en tendens att vilja förstå och kategorisera eller klassificera de fenomen som Vatten bara förnimmer och instinktivt agerar på. Den socialistiska debattören Maria-Pia Boëthius i tidningen ETC var just ett sådant Vatten-dominerat horoskop som likväl illustrerar djup insikt i närighetens (Vattnets) egenskaper och detta troligen tack vare intellektets Merkurius som likt en räddningsplanka sträcktes ut från Luftens eller andevärldens rike, varifrån alla rationella impulser utgår.

(Hennes Merkurius stod dock på "lösan sand", disponenten Saturnus i Vatten och det saknas inte livsöden som dukat under med den här placeringen, ofta genom alkoholism som underminerar rationaliteten. Men "av deras frukter lär man känna dem", och hennes krönikor om kapitalismens väsen var många gånger knivskarpa om än agiterade, och helt klart var detta ett fritt merkuriusintellekt som svävade i Luften och granskade misären nere i den hungrande Vattensjälen. Möjligheten finns alltid att man hör ett spelat patos, jag menar, alla som inte är ekonomiskt oberoende via ärvda rikedomar måste hålla kroppen vid liv och betala hyran och Luft/Vatten kan ge riktigt sluga dubbelnaturer som lever på ett sätt men talar om helt andra realiteter.)

Granskar man generaldirektören har han ingen hjälp alls från Luft utan tvärtom en förbittrad kamp mellan Eld och Jord ("att se och vilja äga") och som länkar ihop 2a huset för egna resurser och 3e huset för intellektuell verksamhet (eller ränksmideri). Kombinera nu detta med det dominanta budskapet från "närighetssjälen" och fram tonar bilden av en principlös självberikare!

Eftersom den senaste skandalen inbegriper generaldirektörens särbo är det uppenbart hur olycksbringaren Mars, fallen i Kräftan, alltjämt skadar dirrens egen lyskraft (Solen) genom allt som inbegriper det privata och komfortabla hemmet (Kräftan/4e huset/Månen). Ur hans offentliga, dagaktiva solascendents perspektiv hamnar Månen i lyckosamma 5e huset, även elitens eller ledarskapets hus. Men här binds Eliten och deras privatliv till hans eget 1a hus eftersom det är här vi hittar skandalplaneten Mars i sitt falla läget. Faktum är att Hanssons horoskop är en perfekt illustration av privilegierade och karaktärslösa (rent av korrumperade) borgare. 

Jag upprepar ordet borgare eftersom borgen eller stadsmuren är ett av Kräftans och trygghetsnarkomanens attribut och här domineras hela kartan av den lilla människans brist på högre ideal. Det handlar enbart om den egna och de närmaste vännernas komfort!

Ett verkligt lågt horoskop, Hanssons. Men det är klart, människosläktet innehåller själar på alla nivåer så ur ett icke-värderande perspektiv är Livet verkligen ett nollsummespel. Livet innehåller allt och alla.


Bonusspaning:

Bland bloggarens nästan 9500 sparade födelsedagar hittar jag den här lilla skaran som kombinerar den fallna Månen i Skorpionen med dess disponent Mars i fallet läge och kopplingen till kriminalitet.

  • Karin Boye;26.10.1900;12:00 - poet, homosexualitet är naturligtvis inte ett brott, men självmord är det
  • Edward Gein;27.8.1906;23:30 - gravskändande och sinnessjuk nekrofil och massmördare, inspirerade Alfred Hitchcock till filmen Psycho! 
  • Moshe Katsav;5.12.1945;12:00 - fd israelisk president, dömd för tre våldtäkter
  • Christian Wulff;19.6.1959; 5:28 - fd tysk president, avgick efter mutskandal
  • Thomas Gravius;19.9.1966;12:00 - ekonomisk brottsling
  • Gerlandino Messina;22.7.1972;12:00 - mördare, maffiaboss på Sicilien
  • Amanda Knox;9.7.1987; 2:47 - amerikansk utbytesstudent dömd för mord i Italien men efter intensiv och flerårig amerikansk lobbying frikänd
  • Anis Amri;22.12.1992;12:00 - massmördare med lastbil på julmarknad i Berlin 2016

Summerar rätt val det bottenlösa mörker som den Irrationella eller Vegetativa Själen kan falla in i när osunda planetplaceringar bildar en "svår" berättelse.

tisdag 21 februari 2017

Den falskt sociala människan och materiens kvävande inverkan

Apropå socialdemokratins kris i vår tid. 

JOHN HOLT (1947-2014) - UP PARK CAMP
Skivan gavs ut 1977 men det tog bolaget flera år att
göra slut på skivetiketter med året 1974 förtryckt!

Jag måste översätta och återge den här lilla jeremiaden, hittad hos en samlare av gammal svart musik, r&b, soul och, i det här fallet, reggae.

Båda sidorna av den här vinylsinglen är enastående, men jag tenderar att spela instrumentalmixen mer. Den vokala versionen handlar om det ökända Up-Park Camp-fängelset på Jamaica. Alexander Bustamante, Jamaicas första premiärminister, var internerad i 17 månader runt 1940 för sin fackföreningsaktivism.

Idag kanske det överraskar yngre att vänsterpolitiker en gång i tiden stod på de arbetande människornas sida! Men med USA:s president Clinton, en synnerlig smilfink till charlatan som introducerade något som kallats ”Nya demokratin”, förändrades den gamla bilden i många västländer bortom igenkännlighet mot slutet av det 20e århundradet – i synnerhet i Amerika och Storbritannien.

Den nya vänsterpolitiska ortodoxin utvecklades till del och antogs sedan av en annan osmakligt slemmig grupp, den här gången från Storbritanniens privilegierade elit, ledda av en flådig före detta elev från den kommunala skolan. Tony Blair, född att snacka skit,  döpte sin nya linje till ”Tredje vägen”.  I Tyskland kallades samma strömning hette den under Hellmut Schröder ”Nya mitten” medan andra, som de franska socialisterna och svenska socialdemokraterna smög med vad de ägnade sig åt men lapade icke desto mindre i sig samma doktrin. Det här är förstås en förenkling av något som sträcker sig längre tillbaka i tiden än en onda axelmakten Clinton/Blair.

I Amerika började vänstervindarna blåsa under 1960-talet med uppkomsten av den ”Nya liberalismen” och byggde på de motkulturella krafterna i feminismen, homorättigheter, ekologi och anti-Vietnamkrigsrörelsen.

Medan moderniseringen av Labour i Storbritannien daterar sig till tidigare valförluster (minns att moderniseringen hade mycket att göra med att erövra MAKTEN) – närmare bestämt tre valförluster i rad på 1950-talet – föreslog Labourledaren Hugh Gaitskell att Klausul fyra  (Labours omhuldande av offentligt ägande) skulle strykas ur partiprogrammet. Det var emellertid president Clinton, mannen som symboliserade sanning och likväl råljög inför kamerorna, och hans dubbelgångare den lilla grinollen Blair, som utdelade det dödande slaget mot varje position, om så bara symbolisk, som ännu återstod för den arbetande klassen eller t.o.m. "anständigt" folk mot kapitalismens hegemoni.

http://www.johnnyspencer.info/imagetexts15/upparkcampversionJH.htm

Sajtägarens "rant" fortsätter här och var på sidorna och ofta är det skivtiteln snarare än musiken som triggar hans syrliga tankeflöde. I nästa fall har han laga förfall eftersom skivbolaget i vilket fall tryckte fel artistnamn på etiketten, inte ovanligt i England när det handlade om att lura slavättlingarna i den före detta kolonin på deras royaltys från skivförsäljningen!

DIGNITY AND PRINCIPLE rappades av den okände Jah Youth
- inte Big Youth som gick under samma smeknamn,
och definitivt inte snarlika artistnamnet Big Joe (alla rappare).

Se här vad tankeflykten som låttiteln "Dignity And Principle" utlöser, sajtägaren verkar inte ens ha lyssnat till texten! Låten, inspelad 1977 av kompet att döma, är en humoresk; temat värdighet och principfasthet släpas i gyttjan och handlar om att rastamannens värdighet hänger på att kvinnan "öppnar upp sitt hål" när mannen så behagar, så han kan "skjuta i mål"

Jag har aldrig lyckas avkoda den mansgrisiga texten. Är den ironiskt menad eller t.o.m. dubbelskruvad med någon slags udd mot vissa rastafarianers dubbelmoral? Tänk Bob Marley och alla hans barn, tillverkade till höger och vänster alltmedan äkta hustrun reducerades till någon slags administratör för det växande varumärket Marley.

På 1970-talet kunde revolutionära tankar om en annan och bättre världsordning läcka igenom det populärmusikaliska skvalet. I dag ÄGER tre jättebolag närapå all inspelad och dess distribution, och ungdomen fostras in i en hjärndöd och individualistisk form av materialism. Den "kapitalistiska hegemonin" har lyckats fullständigt i sitt uppsåt att söndra och härska och förslava, och nu är det medelklassens kur att få känna på piskan. Välförtjänt eftersom det var dessa som tydligast tackade nej till sin medfödda förmåga (Solen) att förvärva medvetenhet.

Ordet "kapitalism" förtjänar en påminnelse om hur astrologin ser på saken. Personhoroskopets tre hus eller livsområden som kretsar kring materiella resurser (sanskrit: artha) korresponderar med de tecken som tillhör Jordelementet. På topp tronar överhetens Stenbocken oemotsagd och de enskilda hushållen (Kräftan, längst ned i den naturliga zodiaken) öppnar hålet för att få del av några smulor från den besuttne och rike mannens bord. Den här lodräta axeln begärsfylld materialism ser man ibland hos socialister som är ilska över världens ägarfördelning (se brittiska sångaren Paul Heaton som levererar bitande samhällskritik bakom förföriskt melodisk pop).

Men alltsomoftast resulterar axeln i överlöpare av den typ det går tretton på dussinet av inom den svenska socialdemokratin. De ville aldrig ett bättre samhälle, de var bara intresserade av att fylla plånboken för att mer lika och kunna leva som deras överordnade. Sverige är ett land och folk av ideologiskt klena, människor med extremt outvecklad intellektualitet som därför är mer lättlurade än någon annan grupp i historien. Se bara hur lekande lätt Eliten sveper med landet i krigslekar och i NATO i vår tid.

Stenbocken symboliserar nu inte kapitalismen utan vilket som helst system för resurskontroll och -fördelning. Stenbocken är "den rådande makten" och kan stå för feodalherren lika väl som för regering och riksdag i en skendemokrati som vår egen.

Det finns egentligen ingen början på zodiakcirkeln och människans soltecken indikerar att vi kan välja att återfödas med fokus på vilken "livsuppgift" som helst. Vissa sätter ribban lågt och intresserar sig för egoformationen, vilket gör att Väduren rätt naturligt tas som det första tecknet. (Se åter hur marxisten Paul Heaton skriver och sjunger om den utnyttjade arbetarklassen som aldrig ens får tillfälle att forma sig ett hållbart "jag" - hans Sol-Vädur kollapsar genom att härskaren Mars står ett tecken bakom Solen och ännu befinner sig i upplösningens tecken Fiskarna. Intressant nog är det denna svaga egodefinition som bidrar till Heatons inkännande förmåga och som driver honom att skriva så sanna iakttagelser om de trasiga människor kapitalismen producerar på löpande band.)  

Logiskt knyts kossans juver till Väduren/Barnet och Månens upphöjelse i Oxen gör det här tecknet till den resurs som det ännu egocentriska barnet behöver. Donald Trumps skrämmande omognad är i mycket en följd av att hans Sol-Oxe är involverade i svåra problem på himlen. Han var verkligen presidentkandidaten för neoliberalismens svagaste offer, de arma amerikaner som förlorat sina jobb till låglöneländer, spädbarn som likt Trump själva ännu befinner sig i Oxens "orala fas" (notera Trumps fixering vid kvinnor med stora tuttar).

Men inte heller resurstecknet Oxen är i mina ögon kapitalismen eftersom dess härskare Venus förvisso representerar pengar (som en markör för resurser), men inte drivkraften att förmera dessa och profitera. Därför återstår bara Jordtecknet Jungfrun och här uppfylls alla kriterier på en självisk och profithungrande disposition. Och det är troligen därför både den hellenistiska och hinduiska traditionen är eniga om att 6e huset är en olyckans och fiendskapens zon. Här börjar folk konkurrera med varandra och smida sluga planer på att individuellt berika sig! Paradoxalt slår sådana planer bakut och sektorn producerar istället för rika individer... LÖNESLAVAR, egendom under vem som än avancerat till Stenbockens nivå och avgör spelets regler!

Det är inte konstigt att det inte finns ett uns av socialism i närighetsminister Damberg i den sittande "socialdemokratiska" regeringen, hans Sol-Jungfru definieras hårt av att återspeglingen sker från Månen i den näriga själens tecken Kräftan, av Vattenelementet. De här två tillsammans bildar tanken om just marknaden eller kapitalismen och "flitens lampa" som zodiakens lågvattenmärke lyckats förmedla som om det vore ett hållbart ideal för mänskligheten

Att Fredrik Reinfeldt, delade Donald Trumps omoraliska Mars stigande i öster, men i Jungfruns tecken, räcker som förklaring till hans utblick och marknadsliberala vansinne, tanken om att var och en ska vara "lönsam" på den inskränkta kapitalistiska profitörens sätt. Trumps Mars i Lejonet i öster flyttar dock fokus mot Krigsherren (se Peter Englund om Trump i DN). Därmed agerar Trump stick i stäv med den näriga profitmentaliteten (som alltid skyr kapitalförstöringen som krig för med sig) och den sluga människans försök att förbättra sin egen position genom att hela tiden försämra och förbilliga produkterna man tillverkar eller säljer, och liknande symptom på att samhället är av en dekadent typ. 

Jag kan faktiskt inte se något zodiaktecken som bättre tecknar den korttänkta kapitalismen än Jungfrun och hela dess antika konstruktion vittnar om samma sak. Venus är "fallen" så att känslan av komfort och inte minst pengar ALLTID upplevs som ett gnissel. Med en defekt Venus är inte den sociala kamratandan särskilt stark (se Reinfeldts diktatoriska fasoner som partiledare), och detta befrämjar ett söndrigt samhälle där var och en bara armbågar sig fram för sin egen vinnings skull. 

Jungfrun representerar därför den söndrade massan som helt tappat insikten om att mänskligheten är ett andeväsen - Vattumannen/LUFT - där delarna och helheten är skilda uttryck för en och samma sak. Jord (resurser) är gripbara ting för Jungfrun och därför blir den också så indifferent för metafysik som per definition rör sig in i den osynliga världen av Luft där de eviga Tankarna och Tankesystemen vistas som formbildande krafter på en nivå FÖRE världen tagit konkret gestalt. 

Man kan således beskriva Jungfrun som den skröpliga människa en själ reducerar sig till och det kanske är Venus "fall" i det här tecknet som fick romerske filosofen Plotinus att välja Afrodite (Venus) som själens symbol. (Jfr. hinduisk astrologi där Solen är själens symbol). Väljer man solens rörelse över himmelen som grundmönster snarare än zodiakens motsols organisation kan man betrakta Venus "fall" i Jungfrun som ett fall från dess härskarskap i Vågen dessförinnan. Venus i Vågen befinner sig ännu i Luft, är ännu en andevarelse, precis som sociala jämvikt och kärlek mellan alla inblandade är en ogripbar och abstrakt tanke. 

Från denna ideala värld i den osynliga luften "flyr" det materiella mörkret till sin egen fängslade särart där allt plötsligt upplevs som fullständigt brutalt verkligt (materia är Ondska ur en fungerande själs perspektiv), och Jungfrun tilldelas därför platsen just efter solnedgången (vilken i sin tur påminner om att Solens fall är i Vågen). Därav bloggens påpekanden om att Hades våldför sig på den resursrika åkermarkens dotter, den unga flickan Kore/Persefone (Jungfruns tecken). Hades port är förstås Oxens andra sektor och barnets orala identifikation med näring (som en grundläggande resurs).

Ur Jungfruns beckmörker föds nu det praktiska intellektet och Merkurius inte bara härskar utan också "upphöjs" i det här tecknet. Här är början på "räknenissen" som listar ut att man kan jaga fynd att sedan sälja med en vinstmarginal. I Jungfruns, olyckans och fiendskapens sektor, hittar man således fröet till det kapitalistiska tänkande som mänskligheten burit med sig som en ond potential sedan hon började stycka upp jorden och bruka den

Inte undra på att människorna har svårt att höja sina sinnen och tänka "utanför lådan" (kuben) och rita upp ett system som exkluderar Jord och närighet på samma sätt som Platon exkluderade den rektangulära "Jord-atomen" eftersom den ur Himmelens perspektiv var en anomali som förlorat (eller aldrig ägt) förmågan att övergå i någon av de andra fasta kropparna... Kristendomen har vagt bevarat samma tanke i orden om att "köttet/kroppen aldrig kan ärva himmelriket". 


Sinnebilden för den som sjunkit djupast mer i det materiella mörkret är Satan. Bortom denna rena Negativitet finns inga fler platoniska "Former", inga Idéer eller tankeväsen som förirrat sig från sin Urgrund. Troligen avsåg Jesus denna bottenlösa intighet när han talade om det "Yttre mörkret" som väntar den som ger sig i lag med Djävulen och hans falska glitter. Under hans tid var tanken spridd att rikedomens gud Plautus bodde i Underjorden (varav "plutokrati") och det anknyter förstås till Oxens, pengarnas Venus och deras naturliga tillhåll i 2a huset som kallades "Dödsrikets portal". Oxens harmlösa tendens att söka harmoni med de materiella substratet är döden för en levande varelse. Vår tids populära zombie-metafor verkar vara en avläggare till den här arketypiska klungan.

De tre Jordtecknen är med andra ord ingen liten sak, men astrologin skriver ingen på näsan. Var och en i sin egen tid. Sanningen om jordelivet om människornas ibland fattiga strävanden ligger djupt kodad i det här antika symbolsystemet som förefaller vara giltigt ända in i Himmelen. För även där existerar materia, noterade Plotinus, men nu som en platonisk Form, som "begreppslig materia".