Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)lördag 21 januari 2017

Zodiaken och folkets frivilliga träldom


Världshärskaren Stenbocken suger safterna ur
Kräftan, den ansiktslösa massan, och befäster
sin "eviga" regim på säsongsblomstrens bekostnad.

SvD/Kultur redogörs spännande för boken "Frivillig träldom" av en glömd fransk rebellsjäl. Det slår mig att allt som återberättas om renässanstänkarens tankar om folkets feghet och vilja att korrumpera sig för 30 judaspengar, på punkt efter punkt matchar den världsbild som här och var framtonat på Sideriska siktet och som bara är en något mer radikal läsning av zodiakens budskap än man normalt hittar i den personfixerade veckotidningens astrologi med dess banala tankehöjd och fixering vid pengar och kärlek. 

Man skulle t.o.m. kunna säga att västastrologin låtit sig korrumperas precis som folkmassan eftersom den medialt publicerade astrologin också hamnat i ett beroendeförhållande till tyranniets förtryckande pyramid. 

Läs SvD och begrunda texten utifrån vad bloggen tidigare sagt om "streberns axel" som startar i botten och med den ansiktslösa folkmassans tecken Kräftan och slutar uppe i tionde makthuset där tyrannen deklarerar att han är den enda härskaren. Det är här de gamla judisk-gnostiska texterna från Egypten berättar hur Samaels (Den Blinde) mor tar till orda då den onda och arroganta världshärskaren förhävt sig i ord och tanke och ger honom en knäpp på näsan: det finns mer mellan himmel och jord än Platons Demiurg (vilket detta är en nidbild av) någonsin innefattat i sin filosofi.

Det äldsta hussystem likställde zodiaktecknen med motsvarande jordiska hus om 30 grader var och placerade sedan ascendentpunkten någonstans i första huset. Medium coeli (mitthimlen eller punkten för solens kulmination på himlen dagen i fråga, var ännu inte i bruk). I tanken är alltid materialismens summa på topp i den "naturliga zodiaken" där Väduren tidigt i vår tideräkning accepterades som zodiakens startpunkt eftersom tecknet vid den tiden sammanföll med vårdagjämningen. 

Under västerländskt förvaltande och vidareutveckling föddes med tiden tanken om att horoskopets hus kanske startade i tecknets mitt, vilket påminner om den hinduiska avashta-läran där en planet når sin maximala vigör halvvägs genom ett tecken. För tanken om den materialistiska tyrannens pyramidlek där han binder upp allt fler med löfte om allt mindre, passar den här tanken perfekt eftersom den naturliga zodiaken då tecknar en pyramid av Jord, där Ondskan utgår från toppen och där allt fler sedan knyts upp i korrumperande lojaliteter med allt mindre materiell rekompensation som tack för deras tysta feghet! Faktiskt, tecknen som en "naturlig" zodiak beskriver perfekt den franske rebellens världsbild. Uppenbarligen har den här bloggen tursamt slumpat sig på samma grundtankar, vilket kanske inte är så märkligt eftersom detta är de insikter varje själ fötts till Jorden för att göra. 

Men något massuppvaknande ur vår kollektiva feghet och vårt slaveri i "Egypten" har ännu inte skett. Möjligen är den stundande Vattumannens tidsålder första gången då mänskligheten (som vi definierar den) kommer att enas under en enda ideologi och kunskap som alla bekänner sig till. Naturligvetenskapligt kommer sannolikt DNA att spela en stor roll för den modell om enhet och mångfald, inte som fiender som hos dagens förryckta borgare och högermänniskor utan som olika sätt att se på ett och samma väsen. Judarna kallade detta väsen Adam Kadmon, den kosmiska människan och min misstanke är att detta bara är en variant på Vattumannens tecken, som hos babylonierna bar namnet "Den Väldige". Rymden eller kosmos är kort sagt ett besjälat väsen men tillfälligen avsnört från det fullständigt ofattbara himmelrike som är något helt annat än det fysiska himlavalv jordborna blickar upp mot.

SvD publicerar visserligen referatet av "Frillvillig träldom" då frihetens tecken Skytten är i stigande över Stockholms östra horisont, vilket intressant nog ger ascendenthärskare Jupiter (frihetlig!) i slaveriets tecken Jungfrun och i 10e makthavarens hus. Med budbäraren Merkurius i 1a huset skulle man kunna tänka sig att artikeln sjunger slavarnas lov och önskar dem makt och framgång. Den ömsesidiga receptionen mellan Merkurius (10e-husägaren) och Jupiter (1a-husägaren) påminner om den skickliga Charles Carters analyser av zodiaken som en uppsättning idéer och vad som rent logiskt borde följa av vissa kombinationer. 

När man forcerar samman Skytten och Jungfrun, det nobla Eldelementet och det basala Jordelementet, såg han i detta fall inte nödvändigtvis någon brutalitet, men troligen en argumentationslusta. Jag har sett i några av Carters sedan länge utgångna böcker att han var medveten om den hinduiska astrologin men vågade tydligen inte ta steget fullt ut och argumentera för den sideriska zodiaken. Skälet till att den brutala Jordens sammandrabbning med det närmast immateriella Eldelementet uttrycker sig på en mer förfinad debattnivå, står att finna i hinduisk lära: både tecknen tillhör Ljusets kvalitet (Sattva guna) och uttrycker sig därför genom sin medvetenhet och strävan att nå än mer insikt. De är så långt från tyrannen Saturnus, den mörka/Tamas guna som programmatisk Luft, man kan komma. 

Ja, Saturnus som essentiellt andlig (Luftelementet) men också tamasisk (mörk, utan intresse av reflektion och omvärdering eftersom den upplever sig själv som Normen), skulle ju kunna leda till frågetecken om vilken tidsålder Vattumannen egentligen kommer att bli. Ett är i vilket fall säkert, det kommer att bli tvåtusen år av en relativt stabil ideologi, en fundamentalistisk era, om man så vill. Många själar kommer att vara för primitiva eftersom de levt usla och självtjänande liv så många gånger, att de inte kommer att gilla den nya ordningen. Men man kan tänka sig att världen dessförinnan decimerats så kraftigt av USA:s sista psykbryt och ett jättelikt krig, att det ändå bara blir de som vill återvända till den nya ordningen på planeten som de facto återföds. En liten grupp av "utvalda" som kommer att utgöra den DNA-förädlade morgondagens människa, närmare den kosmiska idealbilden Adam Kadmon än kanske någonsin tidigare i släktets historia!


*****


Studerar man den naturliga zodiaken här ovan som ren "idé", finns fler poänger och paralleller med SvD-texten om "Frivillig träldom". Se till exempel hur Solen (ledarskap) lämpligt posterar sig i anslutning till "högsta höjd", symboliskt betraktat (här skulle västerländska astrologer som förespråkar mittpunkterna som husgränser kunna tala om hybridindikationer, att en Sol i början av Stenbocken men ännu kvar i 9e huset binder samman frågorna om de högsta värdena (9e) med den världsliga makten (10e). "Vi gör detta för att det är detta vi tror på och det är så här det alltid gjorts" - så låter det i huvudet på den arroganta makthavaren som inte längre kan ta ett steg utanför spelplanen och verkligen tänka.

Månen i Kräftan är en kritisk placering eftersom den sublunära näringssjälen i sig är irrationell och enbart lever för organismens överlevnad från ett mål mat till nästa. Vatten är ett synnerligen korrumperbart - och korrumperande - element. Den franske rebelltänkaren - och SvD:s publicering om honom - sammanfaller dock på ett intressant sätt med att Månen står i "skarp" förhållande till denna vegeterande och blödiga massa som aldrig kommer att bli annat än en feg medlöpare eftersom makten mittemot (Stenbocken) tycks dem så absolut (och också är det, så länge de insisterar på att enbart betrakta sig som maktlösa våp och vada runt i sina känslors ebb och flod). 

Månen kastar själv inga angulära aspekter (90-gradare) i hinduisk astrologi men zodiaken som bollplank låter ändå oss se hur den här Månen i Vågen har höjt sig över det vegetativa och reflekterar på den Rationella Själens nivå (Luftelementet kan ses som en separat själ, den Rationella Själen, och det är också denna nivå mänskligheten var avsett att leva på, inte som en materialist som dyrkar prylar - Jord - eller som en psykiskt debil känslomänniska, rov för sina biokemiska fluktuationer - Vatten). Den här Månen i Vågen med dess intellektuella böjelse står förstås på kant även med tyrannen och källan till mänsklighetens korruption och vi ser ännu en gång hur väl konstruerad zodiaken är - den medlande Vågen står halvvägs mellan denna patetiska axel av Jord/Vatten som utlöser en sådan streberinstinkt hos dem vars själar har motsvarande brist på erfarenhet och därför föds för att testa denna återvändsgränd i nuvarande liv. 

Ett kvinnligt (och tidigare nämnt) fall under streberns fullmåne - Sol-Stenbock/Mån-Kräfta - flydde att latinamerikanskt "socialistland" genom att utnyttja en partner från Mellanöstern vilket gav henne utresetillstånd. Men det var till det mytomspunna välfärdslandet Sverige hon vill komma. Nu sitter hon frånskild i en förort med en hoper barn och pratar bara sitt lands språk på Facebook med andra föga integrerade invandrarvänner, och befinner sig i Sverige faktiskt under ett betydligt värre tyranni än i det land hon föddes och vars problem helt berodde på att det onda USA med hårda medel söker krossa alla som fått vittring på zodiakens större idéer, de som går bortom nybyggarens urbota själviska livsfilosofi. 

Jag har åtskilliga exempel på hur det med Månen i Kräftan behövs extraordinärt bra planetplaceringar för att detta sinnelag ska höja sig ur sin omedvetenhet och roll som en i den fega och ansiktslösa massan, alla dessa som tror på det system som vampyriskt suger blodet ur dem eftersom Stenbocken på topp är en förtorkad gammalt patriark som vidmakthåller sina privilegier enbart därför att massan bara tänker på sin och barnens trygghet. Kräftan som "självbevarelsedrift" är det största hindret mot en global revolution eftersom folket så villigt accepterar så lite - just som den franske rebellen i SvD sade.

Dessutom visar horoskopet att artikeln indikerar en fjättrad Sol i Stenbocken. Detta är redan i sig en självmotsägelse eftersom Solen är kreativ och fri medan Stenbockens härskare Saturnus står för den gamla regimen, traditionen, allt som är hävdvunnet och fått lite patina och som utöver en sådan tjuskraft på vissa eftersom det nu klassas som "kultur" och ger den med dödsskräck en falsk känsla av att det finns trygghet i tusenårsriken och ting som överlevt tidens tand. Men här är det något avgjort fel med ledarskapets Sol eftersom Saturnus - dess nemesis! - håller den i kort ledband. Saturnus själv står i Skorpionen, korruptionens tecken och kan därför inte själv se hur dekadenta dessa långlivade rutiner är. 

Det är fascinerande att Donald Trump svors in som president under just denna Sol i maktens tecken men med en Saturnus i korruptionens och bortdöendets tecken. Vill man dramatisera kring just dessa symboler skulle han kunna vara en president som dör under sin regeringstid! Med mindre dramatik är det ändå en föga konstruktiv symbol som stärker min uppfattning att USA:s tid som stormakt är över. 

Faktum är att Trump själv sade detta genom den andra referens till dess blodiga historia av CIA-styrd manipulation av andra länder varvat med blodiga kupper och krig, allt för att USA skulle få leka maktkicken av den stora Tyrannen (den Stora Satan). Borgerliga medier ljuger sig moderatblå i ansiktet i den förskönande omskrivningen "världspolis". Det USA ägnat sig åt sedan kalla krigets dagar är betydligt hemskare. 

Trump aviserar således något världen borde glädjas över, men i svenska medier - här AB - gäller samma okunnighetens och svaghetens längtan efter det gamla trygga och "polisiära" USA:


Nivette Dawod verkar inte ens förstå vad Trump syftade på - hon gör en billig poäng av kontrasterna mellan två fraser. Det är första gången jag noterat något av denna "journalist" och det är lite synd att texten slutar på denna nivå efter att SvD publicerat en så kunnig text av om 1500-talstänkaren La Boétie. 

Men detta är nuet och detta är nivån svenskarna valt att lägga sig på - ett bra exempel på en feg massa och döende nation som fortfarande söker spela moraliskt överlägsen trots dess genomkorrumperade näringsliv och statliga fifflarkultur, internationella mutor och smygexport av vapen.

Lite googling visar dock att Dawod varit involverad i något drev som kallades "bemanningssupproret", och att bekämpa den Onde Rike mannens försök att totalt förslava i synnerhet kvinnor i vårdsvängen är fantastiskt - raka motsatsen till den fega massa den franske rebellen beskrev. Jag får lov att moderera det första omdömet en smula. Att Dawod missar att Trump inte vill låta skattemedel gå till USA:s meningslösa ideologiska krig över hela världen och presenterar hans uttalande som något negativt, det är närmast oursäktligt och ren illvilja eller dumhet. 

Å andra sidan har ju denna bloggen själv hoppats att superkapitalisten Trump ska driva USA så långt över styr att ingen längre kommer att kunna blunda för det rovkapitalistiska systemets vidriga natur. Trump, har jag förutspått, är till stor nytta för alla (till skillnad från Demokraterna) eftersom han hjälper världen ännu ett litet myrsteg närmare Vattumannens tidsålder. Innan det blir bättre måste det bli bra mycket mörkare. Det var sannerligen i grevens tid vapenskramlaren Hillary Clinton avpolletterades! Trump hjälper oss sätta fokus mer direkt på Näringssjälen som själva mörkrets hjärta.


Minispaning

Dawod är en överilad aktivist, det syns i horoskopet: nymåne i hetsiga Väduren, härskaren över Sol och Måne är krigaren Mars i expansiva Skytten och Skytten i sin tur ägd av Jupiter i Vattumannen - expansion åt ideologin eller folkets ideologi. Uppsåtet hos denna projektstartande nymåne i Väduren syns alltså gott och målsättningarna är mycket större än den egocentriska Vädurens enkla föresats att bli sedd och hörd. 

Rahu i egotecknet tenderar dock att skjuta över målet, vilket är just exakt vad den usla kontrasteringen i rubriken omvittnar. Dessutom står hennes revolutionära Vädur i 1a huset i insiktslöst förhållande till Saturnus i Skorpionen i åttonde korruptions- och dödshuset. Hon avskyr visserligen "patriarkatet" (säkert även sin egen arabiska hederskultur), men hon verkar ha ett dunkelt grepp om den cykliska historiens principer och särskilt om hur en tidsålder går i graven. Och det är detta Saturnus i Skorpionen indikerar, men som en otålig ung Vädur med bristande intresse för det förflutna slarvar bort. 

Det är kritiskt att vara tondöv för just Döden (Saturnus) själv - det du inte är medveten om är också det misstag du systematiskt upprepar eller det som kan döda dig. Jag tror nu att attackplaneten Mars i fiendehuset och i angrepp mot den egna ascendenten. Amerikanske senator McCains fem helvetiska år som krigsfånge gjorde honom till en galen nationalist.

"Känn ditt egos fiende", verkar dock inte vara något problem för Dawod, sjätte husets (Fiender) ägare Merkurius står i första ego-huset. Hon är helt besatt av folk med avvikande åsikter från hennes egna! Den här indikationen innebär olyckligtvis också att journalistens egen kommunikation eller subjektivistiska sätt att presentera sig är en källa till olycka och fiendskap i många läger.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar