Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)måndag 16 januari 2017

143 av världens mest högavlönade chefer

Den gapande truten möter ornitologen vanligen i näringslivet


SvD:s publicering av en topplista på världens 8 rikaste män (som tillsammans äger mer än den fattigaste hälften av mänskligheten) får mig att skynda på det här inlägget som legat och sovit sedan årsskiftet.

*****

Frågan är om följande lilla test av en lista som publicerades i The Independent i slutet av 2016 ska betraktas som en dubbelkontroll och uppföljning till granskningen av 270 vd-typer från 2012. I den första studien kastade jag in allt från svenska småföretagare till globala storkapitalister som exempelvis nyrika och genomfalska Mark Zuckerberg, skapare av ett socialt nätverk som på bara ett årtionde avlat fram en ny parodiskt ihålig västerlänning som en masse anammat ego/logo-ekvationen som marknadskapitalismen förgiftat världen med

Jag vill föreslå att följande test ska ses helt separat från föregående trots att båda granskar "vd-typen". Detta för att det finns en skillnad i magnitud mellan den lilla företagsledaren och dessa vd-typer som likt rovdjur simmar högst i näringskedjan och i de flesta fall byter arbetsgivare när lönen som erbjuds är den lämpliga.  Se bara "Fallskärm" Falkengren som nu tröttnat på lilla Sverige, lämnar SEB och sticker till de feta bankkontonas förlovade hemland Schweiz för att arbeta med "kapitalförvaltning" (profitmaximering på kapital). Hoppas hon lämnar Sverige för gott även som människa. Sådana här parasiter behöver inget land.

Ett antal av cheferna i mitt nya underlag gav sig själva löneförhöjningar på mellan 40-50% mellan ett år och nästa. Här ser man mänsklighetens mest gränslösa avskum, råttor som passar på att förse sig innan de lämnar det sjunkande skeppet! 

Sådana här chefer har absolut inget gemensamt som typ eller klass med den lilla företaget, vars ledare utgjorde en försvarlig del av den första testgruppens 270 datapunkter. Jag var medveten om det diskutabla i att bunta ihop stor och liten på detta sätt, men tänkte att själva chefstemat ändå kanske skulle visa sig på något sätt...

Vad som nu händer i den nya, hälften så stora men betydligt mer fokuserade gruppen, är att två måntecken höjer sig rejält över mängden. 

Redan denna brinnande typ av psyke eller sinnelag som här framträder säger mig att vi har kommit något på spåren! Frågan är om astrologins symboler rimmar väl med det som här visar sig...

Sol och Måne hos 143 av
världens högst betalda
chefer 2014
15 20
16 15
8 11
14 13
17 7
12 9
16 8
2 8
10 21
12 9
11 6
10 16
Snitt:
11,9
Signifik.
rel. snitt
(±50%):
<=18 e.
>=6

I bloggens begynnelse användes simplistiskt en procentuell avvikelse från medelvärdet för att synliggöra "signifikanta" avvikelser från förväntad slump, vilket i sin tur tydde på att astrologin har något som talar för sig. Samtidigt rådde osäkerhet om hur stora "slumpfönstren" måste vara när datamängden är skral (se inlägget kring 1000 slumpdatum och särskilt tilläggen mot textens slut).

Först med den gonenfallande snedfördelningen av Nobelpris under de 12 nymånarna tog jag mig för att nödtorftigt emulera (men inte nödvändigtvis själv förstå) en mer korrekt metod för att finna ut statistiskt signifikanta avvikelser. Enligt den metoden finner vi här att de mest extrema värdena för de hungriga vd-typerna ...

En utmärkt online-kalkylator gör tråkjobbet som bara roar siffernissar.

Först Solens placeringar i tecknen:

Total Numbers

12

Mean (Average)
11.91667

Standard deviation
4.20948

Variance(Standard deviation)
17.7197

Population Standard deviation
4.03027

Och sedan den intressantare begärsplaneten Månens placeringar:
Total Numbers

12

Mean (Average)
11.91667

Standard deviation
5.07146

Variance(Standard deviation)
25.7197

Population Standard deviation

4.85555
Vi upprepar tillvägagångssättet från senaste Nobelpristagartest där signifikansklockan klämtar för överrepresentation vid medelvärdet plus 2 standardavvikelser och omvänt medelvärdet minus 2 standardavvikelser för kombinationer av Sol/Måne som inte når världsklass i konsten att berika sin egen plånbok.

För Solen skulle 11,9 +  4,2 + 4,2 = 20,1 (eller negativt, 3,6) innebära en notabel avvikelse. Med ett undantag kommer inget zodiaktecken med Solen värst nära och det påminner om att Solen tycks neutral, när samtliga Nobelpristagare granskades visade intelligensens grundläggande planet inga tecken på att påverkas av det ena eller andra zodiaktecknet. 

Men se undantaget! 

Precis som i fallet med Nobelpristagarna och de 12 nymånarna visar sig Solen i Skorpionen bedrövlig dålig på att roffa åt sig superlöner (vilket kanske hedrar tecknet). Det är häpnadsväckande hur korrekt den gamla astrologiska traditionen verkar vara om detta som "zodiakens sophög" (brittiske astrologen Charles Carters ordval), fylld av negativa och kverulanta typer utan ett uns av konstruktivt sinnelag. Tur att världen har mängder med arbetstillfällen som kräver folk som gillar att "lappa och laga", dvs en verksamhet som enbart verkar inom det negativa men syftar till att uppnå åtminstone plus-minus-noll. Skorpionen verkar nöjd med att lämna det konstruktiva, det som ger mervärde, till andra.

För Månen ger den mer exakta metoden också intressanta resultat. Signifikans inträder vid 22,04 eller vid 1,76 men de brinnande Månarna i Vädur och särskilt "spekulationslystna" Skytten som såg ut att vara kandidater misslyckas båda att nå statistisk överrepresentation! Så kan det också gå.

Betyder detta test att bloggen haft fel som knutit hunger och begär till Vattenelementet via den traditionella kopplingen av begär med Månen, som i sin tur härskar unikt i enbart ett tecken (se "Fallskärm" Falkengren)? Nej, Solen i Skorpionens dåliga förmåga att skaffa sig en topplön kan ha många förklaringar, inte minst att den här Solen är så negativ och garderad att den kanske inte har de sociala färdigheter som behövs för smörja alla inblandade. Men man kanske inte ska lasta Vattenelementet för all bedrövelse som profithungrarna i världen ställer till med. 

I fallet "Fallskärm" Falkengren hade man t.ex. den smått suspekta kombinationen av både Sol och Måne i Vatten och dessutom Månen i den lidelsefulla Kräftan (sitt eget tecken) i kombination med äregiriga demonen Rahu. Särskilt den senare faktorn skulle kunna hjälpa till att driva det normala näringsbehovet som borgarregeringen Reinfeldt sökte egga genom att ta bort stödet till sjuka och arbetslösa för att väcka djuret till liv hos de sämst lottade, helt i linje med den groteska socialdarwinistiska modell kapitalismen bygger på.
Det måste alltså till störningar i Vattenelementet eller mot placeringar i det, för att den normala jakten på föda när man blir hungrig slår över i ren och skär girighet som inte vet när tillräckligt mycket är nog.

Trots att Eld-Månarna inte nådde signifikans är jag nyfiken på Månen i Skytten eftersom dess härskare Jupiter just representerar expansionens princip, som t.ex. en summa pengar som börjar växa av sig själv genom ränta, eller aktier vilka vd-typen gärna samlar på sig, särskilt när han sitter i företagets styrelse och kan bevilja sig själv rik utdelning... 


Det tog mig över två dagar att söka på Google och
datatvätta uppgifterna. Av Fortune 500-företagen
innehöll listan bara 441 chefer och av dessa gick
det bara att lokalisera födelsedag/månad/år för 143.
Jag har så exakt som möjligt placerat Månen utifrån
delstat och tidszon, men här finns alltid en liten
osäkerhetsfaktor när inte klockslaget är känt.
 

2 kommentarer:

 1. "86 procent av alla rika personer verkar undvika en väldigt speciell typ av människor" (läs: Skorpioner).

  http://nyheter24.se/nyheter/forskning/869266-vill-du-bli-rik-da-ska-du-undvika-den-har-typen-av-manniskor

  Vilket är lite av en paradox med tanke på den underjordiska synonymen till krösus och penningmagnat.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Plutus (rikedomens gud) har visserligen associerats med romarnas Pluto (grekernas Hades). Det saknades nu många namn på den lista Independent publicerade och jag funderade på vilka dessa kunde vara.

   Den av konspirationsteoretiker så omhuldade släkten Rotschildt ser man förstås inte röken till bland dessa i huvudsak amerikanska CEO:s, men kanske skulle en studie av de VERKLIGT RIKA, de dolda makthavarna som tillsätter och störtar regeringar avslöja Skorpionen som en dominant? Skorpionen gillar ju att ligga och lura under stenrösen... (oppositionen jordklumpen Terra/Taurus och Scorpius)

   Radera