Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google har förstört mängder av horoskop genom att omskapa usla miniatyrer av bilder i GIF-format. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa galna ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)tisdag 10 januari 2017

Sverige nu explicit lovligt byte för terrorattacker
En läsarkommentar fick mig att titta några gånger på Expressen som jag ratat till och med som gratistidning på nätet...

I hetsen mot Ryssland dimper så en helt avvikande åsikt ner (även antydd av krig & fredsforskaren Agrell i annan tidning häromdagen): den att ryssarnas tilltag är småpotatis jämfört med de olagliga intrång som USA, behjälpta av svenska småsluga IT-fascister ägnat sig åt under flera år!
The New York Review of Books tar upp Sveriges pågående jakt på bättre teknik för att kunna stå emot cyberattacker ... och skriver att Sverige varit en förtrupp för den snabba utvecklingen av övervaknings över norra Europa. (källa)

Minns någon bloggens raljanta inlägg om den park av Facebook-servrar svenska regeringen så gärna ville strömsätta i någon byggnad i norra Sverige för ett par år sedan?

På senare år har det klagats i Sverige under senare på  att ordet fascism används i alla möjliga opassande sammanhang och bloggens tagg "IT-fascism" som jag först tyckte var av väl hysteriska slaget, börjar alltmer te sig som en fullständigt adekvat och mycket passande benämning på vad som blev av "det svenska IT-undret" som Carl Bildt - e-postpionjären - ivrade så för. Svenska tekniknördiga grabbar sålde ut sig fullständigt och här nu nedriga spioner och hackare. Det kommer säkert att återfödas mentalt efterblivna som "belöning" för det missbruka av sina intellekt de gav prov på i sitt liv som svenskar.

(Landet kommer inte att finnas kvar när det blir tid för dessa landsförrädare att återfödas, så de hamnar i någon afghansk fattig by istället, med Downs syndrom för att vila det destruktiva intellektet ett varv medan den rena känslosamhet växer till sig.)

Frågan man återigen kan ställa sig inför gällande svenska nationalhoroskop från 1974, är hur ondskefull kopplingen mellan kommunikationsteknikens Merkurius och Solen/Jupiter i elitens 5e hus och 9e utlandshuset egentligen är. 


Detta är en "ömsesidig disposition" mellan härskarna till två LUFTTECKEN vilket bygger en osynlig luftbro mellan Sverige och relevanta "avlägsna platser", bland annat pöbelns turistparadis och anda hem, USA-klienten Thailand och så förstås Den Stora Satan själv. Det är knappast en slump att de aktiva tecknen Vattumannen och Tvillingarna också är aktiva i USA-horoskopet. "Lika barn leker bäst."

Eftersom det nya Sverige med kastrerat kungahus kungjordes den 28 februari 1974 (datumet på det offentliga dokument), såg bloggen det legitimt att använda midnatt för en Vågascendent. Vågen med dess disponent i materialistiska och hackordningsmedvetna Stenbocken visar perfekt hur Sverige spelar rollen av feministiskt land, med särskild omsorg om kvinnornas löneläge i "hackordningen".

Detta är inte ett falskt spel för gallerierna i sig, men tyvärr motverkas den här rätt maktlösa indikationen av Elitens ondska i 5e lyckosamma huset för de privilegierade. En Elit vars kopplingar till 9e "utlandet" dessutom lyser i eldskrift i horoskopet! Dessa var åren för Olof Palme och statusuniversitet åt sin avkomma, den ytterligt lilla klick av rövslickande maktlystna svenskar har alltid sänt sina barn för studier i USA i hopp om att säkra deras framtida privilegier. Det är bara en naturlig mor och fars önskan, men man kan bara häpna över svenskarnas okunskap om vilka länder som förstör mer än de bidrar till världens framtid...

Enligt den förenklade metod för att utvärdera planeternas verksamma natur som jag hittade häromdagen och som finns på www.astroview.com/systems_approach, kan man säga följande om Sverigehoroskopets ömsesidiga reception i Luftelementet: Vågascendenten är mer lyckligt lottat enligt den här tolkningsmetoden än den traditionella och mer komplexa som jag återgav här, men likväl visar det sig att det är just informationsteknikens Merkurius som är det sämsta med Sverige! Tittar man på nationalhoroskopet ser man dessutom att Merkurius är "inbäddad" mellan Jupiter och Solen, mellan stora pengar och de solära ledargestalterna i det 5e huset för Eliten. 

Vad innebär detta? Att IT- och kommunikationsindustrin är falsk men ägd av en god, superrik och tursam svensk elit? Eller att Eliten inombords bär på ett falskt och lömskt metaforiskt hjärta i formen av en fuling till handelsman, en ond profitsökande krämare? Att såldes den svenska myten om ett socialdemokratiskt, jämlikt och gott land för alla FÖRUTSÄTTER en falsk och hycklande försäljare som drar in pengarna? Att Sverige måste bidra till mord genom sin vapenexport för att kunna spela välfärdssamhälle på hemmaplan?

Den extremt viktiga planeten Merkurius får således underkänt i nationalhoroskopet, svenskarna är dynga när det gäller kommunikation och logik, vilket får mig att undra om PISA-rapportens alarm om sjunkande svensk läsförståelse egentligen är något som följt med friskolorna. 

Jag menar att det är sms över mobilen och sedan smartphonens datakapacitet som degraderat folkets kapacitet att tänka stort på sistone, men tydligen fanns en svårartad antiintellektuell sida hos svenska folket redan under 1970-talet! Jag minns hur de första primitiva "dataspelen" som anslöts till en tv dök upp vid den här tiden och hur fängslade mina yngre bröder (som blev datanördar) var av att spela pingpong med primitiv grafik via tv-rutan. Jag tror närapå detta var på året för vårt nuvarande nationalhoroskop eller möjligen 1975. 

Det förvånar inte att bloggaren fanns i närheten av tidiga användare (early adopters) eftersom han själv föddes med Tvillingascendenten och dess härskare Merkurius som en VÄLGÖRARE i det femte huset för ledarskap! Jo, jag har via drömmar sett skymtar av ett tidigare liv som mäktig arabisk handelsman - en av förmedlaren Merkurius primära verksamhetsfält. Dessa drömmar ligger nu årtionden tillbaka i tiden och föregick upptäckten av den hinduiska astrologin och dess lära att 5e tursamma huset är bärare av god karma från ett eller flera tidigare liv. Drömmarna om just en handelsman passar således särdeles bra in på horoskopet och det kanske är därför bloggen finner dagens motsvarigheter - närighetsminister Damberg inte minst - så klandervärda i sin yrkesutövning. Det fanns en tid på jorden då handelsmän hade etik och inte nedlät sig till vilka som helst affärer med vem som helst! 

Småhandlarna på torget kanske lurades och förnedrade sig, men den marockan jag drömt om "ägde nycklarna till portarna som ledde in till marknadstorget" (kasbah) i staden Fez, och jag kan bara tolka detta som någon form av ledarskap över denna gamla arabiska handelsstad, kanske i en dubbel roll som "tillsyningsman" för att hålla marknadsplatsen fri från bedrägliga torghandlare.
 (Med internets ankomst började jag förstås googla de mest memorabla drömmar jag burit med mig genom åren, och fick namn och detaljer som ger kött på benen åt drömbilderna.)

Jag lyfter särskilt fram mitt "Merkurius-signalement" eftersom denna indikator på god karma också råkar vara horoskopets atma karaka - det själen åtrår för detta liv - ett slags mission statement med högre specificitet än soltecknet som är en mer allmän symbol för "livsuppdraget".

Jag finner det illustrativt att jämföra mitt hemland Sverige i detta liv och dess korrupta och desinformativa Merkurius med min egen, på det hela taget goda Merkurius.
Viktig utvikning. Enligt det "systematiska närmandet" i länken är Tvillingarna den mest favoriserade ascendenten av dem alla, den har ingen planet som verksam illgörare förutom de oundvikliga månnoderna som drar ner individen på den sublunära och psykosomatiska nivån som det kämpande människosläktet söker höja sig över. Den här koncisa och helomfattande tolkningsmetoden ger delvis så avvikande resultat att den måste granskas noga innan man köper den.

Jag inser efter ett dygn mer och mer vilka avgörande skillnader det finns mellan systemen. Tvillingascendenten var tidigare en av de minst favoriserade och hade egentligen bara Venus på sin sida. Men detta tycktes då helt logiskt eftersom Merkurius VIA LUFTELEMENTET mer än något annat omen kan tolkas som en främling, en rapportör/budbärare eller varför inte en ängel från en annan dimension, bara tillfälligt dold i en mänsklig kropp.

Med den moderna tolkningsmetoden blir plötsligt Tvillingascendenten superproffset på mänsklig kommunikation och har tumme med alla planeter och därmed situationer! Lustigt nog ligger detta införstått i Merkurius natur och även Luft som "socialt kompentent minglare". Intellektet, fritt i Luften och utan Jordelementets bindning vid hämmande "faktiska" objekt, kan skapa mentala representationer av alla andra planeters mer låsta existentiella betingelser... Dessa "är vad de är", men Merkurius är tänkaren, "som om"-människan som står fri från varje sluten värld men i tanken kan träda in i dessa celler. Och bara den som är fri kan förstå och få ut det bästa av varje sluten situation - därför blir Tvillingascendenten den PERSONA som enligt det moderna synsättet "spelar" samtliga andra planeter (utom månnoderna) till sin fördel...

Bloggaren tillhörde under många år "det sovande folket" som den kapitalt omoraliska Fredrik Reinfeldt kallade sina landsmän. (Reinfeldts onda Mars stigande i öster förblir även i "det systematiska systemet" en verksam illgörare och således en indikation om ett ego som gärna ljuger och förvränger fakta för att själv tjäna på det, faktiskt en rätt rejäl störning av den merkuriska Jungfruascendenten.)

Men från cirka 2011 hände något och det återspeglades i att bloggen slappnade av i försöken att belägga astrologins "sanningsvärde" och istället politiserades - fast politik genomlyst av den andliga tågordning som all idealistisk filosofi och religion tar som det osynliga direktiv det är människans uppgift att upptäcka för egen del - i kontrast till politik som bara ägnar sig åt samhällets yttre organisation och aldrig kan göra en idiot till en upplyst. (I horoskop som har en yoga karaka, en planet som både äger ett trigonalt hus och ett hörnhus, kan man tänka sig en potentiell förmåga att inympa andliga värderingar i det världsliga/hörnhusen!)

Med det förenklade systemet för "verksamma väl- och illgörare" finner man nu att Sveriges största sårbarhet - den ohederliga handelsmannen Merkurius - kommer till vår inhemska Elit (5e huset med Solen/Merkurius) men att Merkurius själv inte är svensk. Merkurius är på en tolkningsnivå tillfällig ägare till 9e huset för det avlägsna eller utlandet, 9e blir som en zon där den hoppfulle ser expansionsmöjligheter och är därför en liten del i pusslet till den globalism, den kapitalism som breder ut sig över världen idag och där USA vill vara DEN ENDE och nu söker säkra sin överhöghet ömsom genom samarbete med Indien men uppenbart också med Kina (vars censurmentalitet amerikanska IT-firmor anammat i stor skala för att inte sparkas ur landet).

Sveriges Merkurius sällar sig alltså till världens IT-drägg och falska informationsmanipulatörer enligt den mer koncisa indiska tolkningsmetod som jag hittade på nätet häromdagen. Håll med om att det ligger något i den analysen, och att New York Review of Books uppenbarligen har släppt ut en generande katt ur säcken! USA:s mer nattsvarta krafter ÄLSKAR Sverige för dess långt drivna "merkuriuskorruption"!

Tveklöst är ställs mycket på ända av det systematiska närmande astrologen Hawthorne förespråkar. Med den traditionella hinduiska utvärderingen av planeternas verksamma natur hade ju Sverige stor glädje och nytta av sin Merkurius som för Vågascendenten var en verksam välgörare i det traditionella indiska systemet. Och det är sant, med Vågen i öster äger Merkurius det bästa huset, det 9e och ligger själv i det favoriserade 5e.

Min tidigare analys var dock att denna Merkurius skadades svårt av att it-nissarna, journalisterna och andra logiska operatörer minglade skadligt i 5e Elit-huset med den onda rika överheten, Solen med Jupiter som båda är verksamt onda för den Vågascendent och alla de kvinnor i Sverige som förgäves försöker förverkliga tanken om Vågens jämlikhet! Eliten har det bättre och de vill helt enkelt inte dela med sig! 

Och eftersom Merkurius är ett extremt påverkbart kvicksilver skadades planeten även enligt den traditionella utvärderingen, med det tillägget att det särskilt är från de rika och mäktiga man kunde förvänta sig falsk information. Inte konstigt att Reinfeldt kallade Sverige det sovande folket, sövda av all den desinformation som landets Elit producerar genom de köpta medierna. 

Så långt tänkte aldrig Reinfeldt, hans sjukdomsinsikt är tydligen väldigt begränsad. Och således jobbar han nu som lobbyist för amerikanska intressen med Public Services benägna bistånd! Nej, Merkurius är en skit i Sverigehoroskopet, vars sig man bedömer planetens verksamma natur enligt det klassiska sättet eller enligt den moderna "systematiska metoden"!

Rubriken om Sverige som lovligt byte för utländsk aggression bör ha förklarats av det föregående. Merkurius är ett tveeggat svärd. Intellektet kan välja att kanalisera Sanningen eller Lögnens ande. När nu Sverige har ett nationellt intellekt som så tydligt influeras av den onda rika Eliten (traditionella tolkningssystemet) eller är inherent falskt (moderna systematiska metoden), gör det omedelbart Sverige sårbart för de kosmiska lagar som har med Vedergällning att göra.

Sveriges makthavare vet vilka förbrytelser och etiska snedsteg de vanemässigt ägnar sig åt (inte minst svenska it-förbrytelser för att hålla sig väl med den amerikanska hamburgaren), men maskerar detta inför folket genom desinformativa mainstream-medier. Straffet för lögnare och ohederliga handelsmän på mitt gamla jags tid var avhuggna händer eller tungor. Sverige är nu lovligt byte för Vedergällningens agenter och inga amerikanska vänskapspakter i världen kan hålla det öde borta som ett land förtjänat sig genom sina vägval. 

Allt är nu bara en tidsfråga eftersom ÖDET pusslar med oöverblickbart många faktorer, vilka måste jämkas för det som kommer att inträffa i dag, i morgon och i övermorgon. (Så mycket för astrologisk determinism - människan har i sig att undertrycka sina sämre sidor och istället svara på Sanningens lockrop.) Kanske ligger Vedergällningen ännu 30 år in i framtiden, men något säger mig att pusslet läggs om och om med stor intensitet just nu och att Sveriges utsikter mörknar... När lyckohjulet slutligen stannar för Sverige och det är dags att "casha ut" från ackumulationens herre Saturnus, vilken blir då vår lön?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar