Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)tisdag 31 januari 2017

Propagandaproffset Schingmann och den kriminella hjärnan


Schlingmanns självskryt 2013.
Solen, Merkurius och Mars i
"nervösa" Jungfruns tecken!
 
Det desinformativa påhittet "Nya Moderaterna" som lurade så mycket lågutbildad svensk medelklass med sitt tal om att vara det nya arbetarpartiet var i hög grad pr-nissen Per Schingmanns skapelse. 

Efter den framgångsrika attacken mot svenska folket, där nymoderaterna via sina chockhöjda fackavgifter sökte krossa motvikten till den i princip onda kapitalistiska överheten, försvann han in i skuggorna igen. Jag noterade enstaka "vanlig, precis som du"-krönikor i SvD där han presenterade sig som högervriden villaägare i Stockholmsförorten Bromma.

De där krönikorna från den egna trädgårdens perspektiv sinade rätt snart och propagandaministern tycks idag ägna sig åt att föreläsa och skriva böcker om hur man "vinner i konsten att producera den värsta propagandasmörjan"! Namnet är tyskt och associerar till slangbellor som dåliga pojkar använder för att tillfoga människor eller föremål skada, och jag läste någonstans att han inte ens var svensk medborgare och ändå betroddes med en regeringsplats (jag betvivlar dock uppgiften om det saknade medborgarskapet).

Nu dyker han i vilket fall upp i SvD igen, som expertkommentator i ärendet Donald Trump, och beskriver i princip hela det falsarium han själv ägnade sig åt att bygga och lura på svenska folket och nu skriver böcker om!

Jag måste återvända till Schlingmanns horoskop ännu en gång och nu med frågan, "hur ormaktigt ondskefullt är egentligen födelsedygnet?" Rejält med toxiner, visar det sig!


Onda djävulstjärnan Algol korrumperar
både skrev och balanssinne (Venus).
"STÅ ALDRIG STILL"

Efter flera Schlingmann-inlägg från tiden för nymoderaternas härjningar och stöld från Sveriges fattiga för att köpa medelklassens nästa röstsedel, väljer jag den här gången en SURYA LAGNA, en solascendent för att fokusera vad mannen är i stånd att göra och inte bara vad sinnelaget (CHANDRA LAGNA, månascendenten) ruvar på och föreställer sig i sin fantasi.

Det blir napp direkt. Solen i slutet av Jungfrun håller sig dock kvar i tecknet hela dygnet igenom och detsamma gäller Månen i Väduren. Propagandaministerns horoskop har besynnerliga likheter med den PR-bluff "Nya Moderaterna" som var hans barn. Det omstajlade partiets första konvent (2005) har använts som partihoroskop och avslöjade att den drivande kraften var DEN RIKE ONDE MANNEN - den "verksamt onda" Jupiter i Jungfrun i första huset. 

Eftersom Jungfrun är slavens tecken (Lejonet är härskaren), ser vi hur det var Sveriges onda men rika elit som förklädde sig till en enkel servicearbetare och lät trycket "det nya arbetarpartiet" på valplakaten! Detta gjorde Slingerbulten eftersom hans handlings- och intelligenshoroskop perfekt stämmer in på den sena 1800-talspsykologins tal om "kriminella hjärnor", att vissa hade ondska och gemenhet i själva blodet och hur dessa onda karaktärsanlag deformerade deras hjärnor.

(Vi är nu extremt nära svenskarnas, tyskarnas och amerikanernas rasistiska biologi - vilket fortfarande håller svenska folket i ett latent grepp att döma av hur lätt ett parti som Sverigedemokraterna har att locka till sig en femtedel av de röstberättigade svenskarna.)

Likt hans polare Fredrik Reinfeldt som vekt gjorde rollen som den Starke Landsfadern, hittar vi i Schlingmanns solascendent den alltigenom omoraliska Mars, som väl i princip bara kanonmaten på slagfältet uttrycker på ett legitimt sätt. Mars är en naturlig illgörare och hinduerna differentierar sedan dess verksamhet ytterligare beroende på vilket tecken som äger 1a huset - den egna platsen. 

När Jungfrun står i första huset blir Mars dubbelt ond så att t.ex. det krig den legitimt råder över inte leder till seger eller blir en Pyrrhusseger, likt det helvete i Irak USA åstadkom med sina medvetna lögner om Saddams påstådda kärnvapen. Både president George W. Bush och britternas Tony Blair har rätt vedervärdiga horoskop för den som vill studera ett av de skämmigaste tilltagen från Västs sida ur omvärldens och det iakttagande universums ögon. Ur den kosmiska morallagens perspektiv.

I fallet Schlingmann har Moderaternas "fadersmord" på Reinfeldt och arvet från honom väl bekräftat att PR-nissens dubbelt onda Mars i solascendenten i slutändan fick underkänt, precis som Reinfeldts Jungfru-Mars i den fysiska ascendenten också visar en man vars maktinnehav eftervärlden snart kom att förneka värdet av. Vore intressant att finna ut vilka lobbygrupper snart därpå såg till att "mäta" Reinfeldt högre anseende som partiledare än AKB, som plötsligt började flörta med det forna nazistpartiet SD. Jag kan tänka mig att det var Reinfeldts nye arbetsgivare Bank of America som stöttar honom och hans varumärke eftersom det i någon mån påverkar även deras egen i det efterblivna hörn av världen som kallas Sverige och som bara intresserar USA för dess närhet till Ryssland och de möjligheter att från svensk mark spionera på ryssarna. 

(Svenskarna beter sig som en korttänkt hora som kunden knullar livet ur och sen sticker utan att betala för sig - horan var dum nog att inte ens ta betalt i förskott. Sverige kommer att sluta som den mest grundlurade nation världen skådat just för att dess sekulära orientering missar att grunden till intelligent tänkande kommer från Himmelen, från den andliga dimension materialister och teknokrater inte vill erkänna.)

Ämnet var nu Schlingmann och eftersom Solen inte riktigt kan räknas när man använder den som utgångspunkt för ett resonemang om intelligens och handlingskraft, är det Mars och Jungfrun som stiger fram som viktigast att förstå. Tveklöst tjänar Merkurius gatsmarta och torra logik den här handlingsmänniskan väl, Jungfrun är också sekreterarens tecken, precis som Schlingmann en tid var Reinfeldts högra hand i rollen som partisekreterare. Jungfrun renskriver och rättstavar Führerns obegripliga "visioner" och är som "hustrun" bakom varje stor ledare - kanske ibland den som gjort det verkliga jobbet medan ledaren bara är en skylddocka för hela projektet. Jag fick ofta känslan att Reinfeldt inte alls tillhörde partiet utan var rätt klumpigt inympad. Tystnadskulturen som snart infann sig under hans vrånga styre beskrevs av en avhoppad senior moderat i boken "Knapptryckarkompaniet" som kom ut när PR-jippot "Nya Moderaterna" redan var på väg att spricka.

Således ett gott budskap och ett ondskefull i Schingmanns 1a hus. Skulle man nu tillämpa hinduisk astrologi är det planeten som leder vägen längst fram i zodiaktecknet som anger tonen. Då dominerar intellektets Merkurius över Mars som bara hunnit några grader in i Jungfrun. 

Men väljer man med Claudius Ptolemaios himlavalvets rotation medsols varje dygn uppstår ett annat resonemang som i antiken användes för prognoser om händelseförlopp. Vore detta en äkta Jungfruascendent istället för en abstrakt Surya lagna, skulle Mars vara den första att visa sig i öster, följd av ett entourage bestående av Merkurius och allra sist i släpet Solen. Enligt denna "världsliga" infallsvinkel är det alltså den urbota lögnen och omoralen som tar det första steget och sekreteraren Merkurius följer därefter. 

Merkurius är t.ex. tidnings- och tv-medierna som plockar upp och förmedlar vidare det oanständiga Schlingmann har i sig att ge till världen! Sist och fegast är Schlingmanns Sol, som alltid symbol för den verkliga eliten. 

Faktum är att jag tycker den här hellenistiska astrologins tanke om att följa planeternas tågordning i tiden mer intressant än den hinduiska doktrinen som egentligen bara blir riktigt tydlig i frågan om att hitta horoskopets atma karaka.  Där "vinner" den planet som i sitt tecken uppnått det högsta gradtalet i zodiaken och är således ett strikt "supralunärt" eller himmelskt omen som hänför sig till själen. 

Egyptiern Ptolemaios vittnar istället om den gamla astrologins jordnära och konkreta problem, och bjuder på insikter (eller spekulation?) som aldrig återupplivats i 1900-talets västastrologi eftersom många av de antika problemen inte längre finns. T.ex. är barnadödligheten idag ingenting mot förr och ingen bryr sig längre om Ptolemaios traditioner om hur man av födelsehoroskopet avgör om barnet är ämnat spädbarnsdöd eller bli utsatt i skogen. För dessa olyckliga födslar ska tydligen ascendenten (eller 10e huset) vara illa skadad och det blir här viktigt vilken av de illgörande planeterna (Mars och Saturnus) som just FÖREGÅR eller FÖLJER Sol eller Måne i ascendentläge (eller 10e-husläge). Oavsett vilket gäller enbart Mars/Saturnus konjunktion eller opposition till Ljuset ifråga.

Antikens astrologer hade tydligen studerat de båda naturliga illgörarna och upptäckt att olika spelregler gällde. I ett fall låg faran i att den ledde vägen för Ljuset i öster (eller i 10e) och i det andra fallet var den andra illgöraren den verkligt skadliga att ha som ledare i tiden (tidigt placerad i zodiaktecknet).

Mars skadar särskilt solen genom att följa efter den och Saturnus går illa åt månen. Men omvänt blir det i opposition eller den överordnade positionen (i väster eller i nadir) som Saturnus skadar solen och Mars månen, i synnerhet om illgörarna befinner sig i de hus de själva äger och i vilka Ljusen eller ascendentgraden befinner sig. (Detta är bara upptakten och gäller mycket kortlivade barn. Ytterligare och mer komplexa kriterier för det barn som föds döda.)

Från Ptolemaios - Tetrabiblos III.9, i rejält omarbetad översättning - den här antika boken är nog det mest förtätat svårlästa jag någonsin varit med om och Ptolemaios var uppenbarligen betydligt vassare än de drönare till scientister bland Humanisterna som förklarar allt utom Karolinska Institutets "hårda kunskaper" vara nys. Här är samma rader i klassisisten Frank E. Robbins översättning från grekiskan:

Mars especially afflicts the sun by succeding it, and Saturnus the moon; but conversely in opposition or in superior position Saturn afflicts the sun and Mars the moon, most of all if they occupy as rulers the places of the luminaries or of the horoscope.

Denna, den enda engelska översättning som gjorts publicerades 1940, vilket säger något om med vilken nedlåtenhet astrologin i väst hanteras, trots att det uppenbarligen var snillen som ägnade sig åt ämnet i antiken. Ptolemaios var tyvärr aristoteliker vilket hämmar hans grepp om astrologins symboliska dimensioner. Hans reduktion av många astrologiska läror till Aristoteles naturlära tar all rikedom ur systemet!

I samband med barnmorskan som vägrar "sätta ut barn" eller medverka till abort kan noteras att hon just hade Månen med Saturnus men bristen på födelsetid att man inte vet om månascendentens bud återvänder i det "äkta" horoskopet, i öster, väster, zenit eller nadir. Fyra av tolv är inte dåliga odds och det skulle kunna förklara hennes abortmotstånd - hon kanske själv varit ett utsatt barn i ett tidigare liv och vet vilket brott föräldrarna begår...
 
De här resonemangen om planeters föregångare och efterföljare har jag inte hittat i samma form i någon introduktionstext till hinduisk astrologi. Dock en besläktad tanke, att altituden avgör när två (eller fler) planeter ockuperar samma hela grad och en av dem ska koras till signifikator (för det ena eller det andra). Den planet med mest positiv latitud vinner det "planetära kriget" och blir den planet astrologin utgår från i sin tolkning. Helt enkelt ett astrologiknep för att hitta något att börja bygga sin berättelse från...

När vi överför den tidsbundna hellenistiska tanken på en abstrakt och statisk solascendent är det således Mars som träder först i Jungfrun och anger tonläget. Mars korrelerar fysiologiskt med huvudet och hjärnan enligt både Öst och Väst, och som såväl essentiell illgörare som "verksamt ond" när Jungfrun intar 1a huset har vi en entydig bild av 1800-talstänkandets "kriminella hjärna". Schlingmann har inte goda uppsåt och hans efterföljande merkuriska intellekt tar bara ledarens order och genomför. En falsk och hal ål som handlingsmänniskan, en förställningskonstnär som poppar upp i skilda roller i Mediesverige och alltid i syfte att sprida falsk information. 

T.o.m. när han nu avslöjar delar av sin egen verksamhet för att kommentera Trumps informationsstrategi är det egentligen ETT ANNAT SYFTE Schlingmann tjänar. Återstår bara att lista ut vilket det är. Det kan knappast vara något så futtigt som att han är en fattig skribent som söker hålla sig med där det händer saker för att få en text publicerad mot ett arvode. Schlingmann går någons ärenden här. Vem orkar jag inte tänka ut, vartefter Elitens ränker och fulspel för att behålla sin privilegierade distans till enkelt folk - det enda deras spel går ut på, faktiskt - har världen blivit så krånglig att det bär undertecknad emot att lägga precis all tid på att utforska ondskan. 

Den som helt absorberas av livets onda slutar själv sina dagar som en mörkermänniska. Ett förefaller säkert, Schlingmanns intellekt kommer att tas ifrån honom för det han valde att göra i detta liv. Han är en typisk kandidat till en sådan som återfödas med halvöppen mungipa och saliven rinnande, frånvarande och vandrande blick och ett intellekt som knappt ens inkopplat i det psykosomatiska systemet. Så går det för den som missbrukar intelligens under sitt liv på jorden, en som lever i ond tro, predikar ett och sedan gör precis tvärtom. Vid ett senare besök behöver själen ett helt intelligensbefriat liv för att istället "känna" livet.

Nya Moderaternas horoskop återkommer även i formen av Månen i egocentriska Väduren i 8e huset för död (rättare sagt livslängden) och korruptionen som föregår frånfället. Ur intelligens- och handlingsperspektivet är det här naturligtvis ett uselt omen om livslängden. Åttonde husets ägare är samma "dubbelt onda" Mars som vi just ägnat sådan uppmärksamhet och här leder Mars vägen för Solen (ett av Ljusen) vid en ascendent. Horoskopet påminner om den gamla egyptiska signaturen för ett dödfött barn eller ett som blir utsatt i skogen! Det stinker ond och dålig karma från ett tidigare liv om handlingsmänniskans horoskop, och jag är åter tillbaka till min gissning från åren under regeringen Reinfeldt: det var före detta nazityskar som utgjorde kärnan i det nymoderata projektet. Det var samma förakt för den judiska eller odugliga människan vi såg hos Reinfeldt och Borg (och kanske Schlingmann) i deras angrepp på landets sociala skyddsnät. 

De mördade och gasade inte direkt långtidssjukskrivna och långtidsarbetslösa men det var sanna resonemang som Hitler och hans hundar: judar (i vår tid: invandrare) är parasiter som belastar oss, den friska och lönsamma medelklassen via skattsedeln. Varför ska jag betala skatt för folk som inte kan göra rätt för sig? Detta är precis ett sådant resonemang man kan vänta sig av den egocentriska och osportsliga Månen i Väduren i 8e korruptionshuset när också dess ägare Mars står så infernaliskt illa som i detta solhoroskop.

Resonemang som dessa kräver att man håller tungan rätt i mun - någon kanske minns att bloggaren själv invänt sig mot tiggande romer och betraktat dem som "lycksökare" i Europa. Men centrum för det resonemanget står det EU-medlemskap som tjänar Rovkapitalisternas egna intressen gentemot ALLA folk. Tiggande romer är att betrakta som samma slödder man finner i samhällstoppen - det är skuggan av de onda rika som förträngts till lägsta samhällsnivå och båda typerna borde kriminaliseras. (Hela det omfattande grå mittsegmentet är också onda lycksökare eftersom de hjärntvättats med falska slogans som "tillväxtekonomi är bra", "konkurrens ger bättre och billigare varor" - lätt genomskådad propaganda men som räcker för att svenskarna ska delta i ett skamligt samhällsbygge som faktiskt är rena pyramidspelet. USA:s gigantiska fattiga lägre medelklass (för att inte tala om underklassen) har redan genomskådat den "amerikanska drömmen" som den propagandalögn den är, men svenskarna kan inte tänka så de kommer att tvingas gå samma väg och "känna på". Låt se vad som händer när nästa bostadsbubbla spricker i Sverige...

Bloggen är ur ovanstående perspektiv varken rasistisk eller främlingsfientlig, det är "kapitalets fria rörlighet" - det grundläggande ekonomiska systemet som är det egentliga problemet och som gör folk så små och intressanta att lyssna till.

Om svenska folket som idag ondgör sig över invandring förstod vilken den verkliga fienden är, skulle landet ha en chans att pånyttfödas, men nu kommer inte det att ske. Det svenska Etablissemanget håller idag andan och söker köpa Sverigedemokraternas lojalitet mot Storfinansens intressen (inte svårt med tanke på vilka fähundar som leder partiet) så att landets grädda behåller ställningarna vad som än händer inom politiken. 

Det svenska inbördeskriget kommer inte att utkämpas mellan de Rika och de Fattiga, de Onda Rika kommer att se till att urladdningarna blir mellan "svenskar" och "invandrare", helt i linje med irrationella djur och deras självbevarelsedrift. Eliten, den skyldige manipulatören (tänk Schlingmann-typen), kommer än en gång att komma undan. Bara KARMA kommer att ge den här lilla gruppen vad den förtjänar - vid ett senare återbesök på planeten. En klen tröst, men ändå något.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar