Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)tisdag 24 januari 2017

Nya Sverige vid skampålen, osmarta it-fascister och språksvaga reklamare
Eva Franchell brukar skriva så bra i Aftonbladet om den vederstyggelse som stockholmsborgarnas skenande vansinnesprojekt Nya Karolinska Sjukhuset artat sig till att bli, ett monument över såväl svenskt storhetsvansinne, ideologisk förblindning som en allt mer inkompetent it-sektor.

Ett av de få drägliga ämnena i tidningen DN är samma skandalbygge, men sjukhusens synbarligen ändlösa rad av problem presenteras i allmänhet ur teknisk synvinkel, som för att besvara DN-läsaren det faktum att det är deras egen havererade ideologi som kommer att kosta dem själva multum i skatt och utestänga alla mindre välbeställda stockholmare från behandling. (Tänk dystopiska filmen Elysium, till vars extrema hälsovårdsutrustning bara de förmögna hade tillgång. I kapitalismens värld är inte alla lika mycket värda och inget tomprat om "demokrati" i världen kan dölja detta faktum. Västerlänningarna måste vara världshistoriens värsta hycklare!)

När jag nu ser hur en löjlig infogat skottsekund i den jordbundna och därför ofullkomliga tidräkningen orsakade ett allvarligt teknikhaveri på NKS vid nyår, helt enkelt för att ingen ens associerade till år 2000-ångesten där justeringen av gammal datorkod som bara listade årtal med två siffror sysselsatte en armé av dataprogrammerare under lång tid före millennieskiftet.

Nu hade istället NKS installerat system som helt stannade när plötsligt sekundvisaren fick en 61a sekund att överbrygga. Att bygga datorsystem som saknar nödrutiner att falla tillbaka på för att "appen" ska fortsätta vara responsiv, det vittnar om svenskarnas förfall på senare år. Och då pratar vi svenskar som tillhör den nya eliten: it-fascisterna som bygger någon parodisk prisjämförelsetjänst på nätet och blir miljonärer på det faktum att snålheten är inbyggd i vår nationalsjäl. 

Består hela landet enbart av parasiter som söker sko sig på varandra? Då lyckades regeringen Reinfeldt över all förväntan med sitt "tänk bara på din egen plånbok" - grogrunden fanns där redan (som bloggen visat med Sverigehoroskopet) och sedan är det bara att massera den infekterade punkten för att sjukdomen ska gå igång på allvar! Reinfeldt var inte bara en landsförrädare med sin kapitalistiska globalism utan också en folkförstörare. 

Nå, ny har hans parti svängt 180° och det skulle inte förvåna mig om man helt skriver ut hans regemente ur historien, som i en diktatur. Från fri rörlighet för storkapitalisterna och arbetsslavarna till nattsvart och ointelligent nationalism - i Sverige finns inga svar på hur man för sin del av civilisationsbygget förbi kapitalismens kollaps och undergång och in i den ny och bättre värld.En annan sak retar betydligt fler än mig: de lantisar som flyttat in till Stockholm och genast försöker göra Amerika av oss och vårt språk eftersom de tror att det är så man gör som stockholmare. På Nya Karolinskas propagandasajt ligger några filmklipp som syftar till att lyfta fram Ojämlikhetens skrytprojekt som något gott. Givet magnituden kan man tänka sig att de allra bästa reklammakare och copywriters knutits till projektet så att stockholmarna ska känna sig riktigt belåtna med vad deras politiker sysslar med. (Minns någon Filippa Reinfeldt? Det borde finnas en lång preskriptionstid och möjligheter att åtala politiker för deras tjänstefel om en utvärdering röjer deras korruption eller inkompetens.)

Men inom sjukvårdslandstingets moderata kretsar verkar svågerpolitiken råda, och mitt öga faller genast på en text som låter som kom och hjälp mig! Den 7 juli förra året publiceras den här kalkonen till rubrik på propagandasajten:
Hur kan det största utvecklingsprojektet inom svensk sjukvård lyfta life science och ökad tillväxt?
Till att börja med har vi anglicismen "life science" som är helt obehövlig eftersom svenska språket har ett ord som utan förskönande omskrivning säger vad saken handlar om: sjukvård. Är stockholmsborgaren så rädd för sin egen kropp och dess oväntade sammanbrott att man inte ens vågar ta ordet "sjuk" i sin mun längre utan ränner till Amerika och lånar ett av deras uttryck? 

Man kan tänka att textförfattaren väljer det amerikanska begreppet som en synonym eftersom en text som upprepar sjukvård med bara några ords mellanrum inte framstår som värst stilskön. (Jag gör själv dessa fel ibland och rensar så mycket jag kan på bloggen när jag ser att hjärnan hakat upp sig under det rappa skrivandet.)

Men det allra värsta med den här rubriken är att det är nonsens, smörja! Textförfattaren frågar hur det största skandalprojektet i svensk sjukvårdshistoria kan "lyfta ... ökad tillväxt". Är detta verkligen vad de ansvariga har i tankarna, att accelerera accelerationen? Då är Sverige på väg att spinna av världskartan, helt utom kontroll. Vi kan varken säkra våra tekniska system eller uttrycka en begriplig tanke längre. Och ingen märker vilka idioter vi blivit eftersom det finns "åtta väldigt rika" individer som kan lägga än mer förmögenhet på hög, ju dummare hierarkin av utförare blir, ända ned till de två tredjedelar av mänskligheten som strikt talat inte behövs längre. 

Det är bara en tidsfråga innan den privilegierade eliten kommer att söka sprida dödlig smitta med riktade precisionsangrepp mot de stadsdelar och landsändar där en låg inkomst vittnar om "olönsamma" förhållanden vilket i dessa monsters hjärnor är liktydigt med "ohälsosamma förhållanden". I gamla mystrilogin "Tillbaka till framtiden" finns en presentation av multiverse-teorin, enligt vilken det verkligen kan ske klyvningar i vår tidslinje och där alternativa universa uppstår. I ett av dem hittar vi ett lyckorike där de genetiskt förbättrade människorna lever i en teknokratisk paradisvärld, möjliggjord enbart efter att de först genomfört människosläktets värsta folkmord någonsin - alla de olönsamma förintades på ovan angivet sätt. 

Det är ju sådana här fiktioner som många närde apropå HIV-viruset och sjukdomen AIDS, att det var allt från Guds straff till de homosexuella till ett laboratorieexperiment hos BigPharma som gick snett. Rasister och allmänna undermänniskor föredrog förstås den allmänt låga sammankopplingen av apor och afrikaner som källan. 

I den virvelvind av tankefragment, fruktan och dåliga attityder som varje dålig nyhet (som t.ex. NKS) sätter i rörelse, finns förstås en mening. Österländsk filosofi gör det enkelt: antingen är din tanke fri och du är då medlem i Ljusets släkte. Eller också är du offer för propaganda och de åsikter du förväntas hysa beroende på var du bor eller din ekonomiska klass och då ingår du i Mörkrets härtrupper och är ägd av Satan själv! Tudelningen mellan Ljusets och Mörkrets barn är dock mer komplex än så och skär igenom alla andra uppdelningar. 

Vad det handlar om är egentligen bara distinktionen nyfikenhet och öppenhet kontra slutenhet och auktoritetsbundet krypande. Kommer läkarna, dessa auktoriteter i det gamla och enkla Sverige någonsin att återfå någon som helst status efter Nya Karolinska? Eller kanske rättare, är det sjukvårdspolitikerna som satt sin sista potatis? Föraktet för politiker är ett intressant fenomen, och om nu rasisterna hade sin dag när en färgad man blev USA:s president visar Donald Trumps valseger vilka as även de "städade" är i sina innersta.

Min misstanke är att vi har en annorlunda uppsättning själar på Jorden sedan en tid tillbaka. Svårt att säga när detta inflöde tog sin början. Men det är verkligt primitiva varelser som inte hade kunnat fungera i en mer komplex civilisation. Att de kommer någon annanstans ifrån märker man inte minst genom deras villighet att dansa till den effektiviserande IT-fascismens pipa. De var aldrig vänner med sina egna mänskliga hjärnor, kunde inte tänka värst bra och upplevde därför en penna och ett vitt papper som hotfulla, de tog tacksamt emot mobiltelefonens sms-funktion och ringer idag inte längre varandra eftersom några få ord i en text är precis lagom nivå för dessa märkliga själar som översvämmat planeten. För vad? För att vara med om Harmageddon, en världs undergång! 

I det av Rom förbjudna Thomasevangeliet sades Jesus något i stil med, att "det du har inom dig är det som kommer att rädda dig, men det du inte äger är det som kommer att förgöra dig". Titta nu ut över den vidsträckta svenska inkompetensen och se vilken lätt ingång Förstörelsen  har i detta land med dess folk. Det börjar med att de bjuder in NATO... 

Ordet för vår tid var Harmageddon. Memorera det.


Bonusspaning. 

Från bloggarens korta tid som dataprogrammare 1998-2001 (och inte på någon nämnvärt avancerad nivå heller) följer här ett kort stycke kod som illustrerar hur han inte lät en skottsekund eller ett skottår bryta ner algoritmens arbete med att ta fram ett korrekt kinesiskt horoskop.

På flera ställen i beräkningen av ett "horoskop" baserat på den kinesiska 60-årskalendern korrelerad med ett numerologiskt system, dyker behovet upp att vara medveten om skottår. Lätt att missa vid återskapandet av metoden som en datoralgoritm är när en födelse den 1 januari efter konvertering till lokal tid visar sig ha ägt rum sent den 31 december föregående år och detta var ett skottår med en extra dag! Kommentarer till vad koden "gör" i rött:

Function getDayVal(inVal)

'leading dummy zero before value list
'to synch zero base with day in year value
aryDVals = Array(0,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,
16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,
34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,
52,53,54,55,56,57,58,59,60,
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,
23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,
42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,
23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,
42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,
23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,
42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,
23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,
42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,
23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,
42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,1,2,3,4)
   
Dim ddVal2,ddSum
   
'Watch out for 31 December a leap year!
If DatePart("y",localDate) = 366 then
    ddVal2 = 0
Else
    'check for unusual case when indata is 1 Jan 00:00
    'and secondary calculation (alternative birth theme) gives 31/12

    'in A LEAP YEAR

    Dim inY,divVal,wholeNo

    inY = DatePart("yyyy", inVal
    divVal = inY/4
    wholeNo = Int(divVal)
    If divVal = wholeNo And DatePart("y",inVal) = 366 Then
        'secondary calc produced 31 Dec a leap year
        ddVal2 = aryDVals(0)
    Else
        ddVal2 = aryDVals(DatePart("y",inVal))
    End if
End if
   
ddSum = ddVal2 + ddVal
If ddSum > 60 Then ddSum = ddSum - 60

getDayVal = ddSum

'response.write "ddVal(1), established earlier: " & ddVal & " and ddVal2: " & ddVal2 & "; added: " & ddSum & " (values > 60 are subtracted)"
End Function

...och så håller det på i datakod, sida efter sida. Det är var skrivet med Visual Basic Script, ett mycket enkelt (men användbart) programmeringsspråk.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar