Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)lördag 14 januari 2017

Norge utbildar soldater från krigshetsaren USA


Norges partner (7e) utmärker sig för att praktisera
ideologisk mobbning av andra nationer
(Luft/Vatten i slirig och obalanserad pseudorationalitet).

TT berättar på upplåten plats i SvD att från och med nu amerikanska soldater ska utbildas på rullande schema, dvs. i återkommande kullar, i konsten att bedriva "ryska vinterkriget", men, hoppas väl de inblandade, lite mer effektivt än nazisterna under Andra världskriget, som frös ihjäl i klasar.

Så tackar alltså Europa Ryssland för att man räddades ur nazismens grepp - genom att ett par generationer senare ränna till USA, den blodigaste krigarnationen i modern tid.

Norge-horoskopes onda sammanblandning med de rådande transiterna talar sitt tydliga språk. Och vad gäller att Norge utbildar just en kull om 300 symboliska krigare för det fortsatta amerikanska världsherraväldets sak, så kan siffran inte annat än vara modellerad utifrån det kända antika slag där 300 heroiska västerlänningar bjöd den onda Orientalen stången!

Det är bara att läsa en kort synopsis för den amerikanska filmatiseringen för att inse att USA är ett sinnessjukt land som tror världen är en filmscen i Hollywood! Det finns rubbningar i det amerikanska nationalhoroskopet mellan Luftens klartänkthet och de fria fantasmernas Vattenelement. 

Dessa 300 amerikaner som nu ska utbildas i kärvt vinterkrig ska, analogt med filmhandlingen, så till den milda grad mobilisera övriga USA att det när Tredje världskriget står för dörren (orsakat av USA:s aggressiva psykologi) amerikaner och lydstaternas trupp kastar sig in i Makthavarnas dödliga lek utan övertalning, allt genom de 300 tappras förebild. 

USA försöker här skaffa sig en egen sekulär motsvarighet till de islamistiska krigarnas självmordsbombare. Men istället för sköna jungfrur i Paradiset får de stupade sekulära krigarna nöja sig med en fin begravning och en minnesplakett med en massa namn som snart ingen bryr sig om i vilket fall.

Dags gräva era skyddsrum i jorden nu! Norrmännen har aldrig haft mycket vett i huvudet men här drar det ihop sig till stora striden. 

Vad gäller transiterna ser man hur äregirighetens demon Rahu ger ett maktfullkomligt Lejon på ascendenten och Rahu står just nu gradexakt i samma position som då Norge bröt sig ur alliansen med Sverige - bara för att som en hora kasta sig i armarna på USA istället!

Vad norrmännen kommer att skörda ser vi av södra månnoden som sammanhänger med vilka de väljer som sina partners (7e huset). I sjunde huset råder krig! (Mars och Venus.) 

Analysera gärna hur transiterna i luften just nu påminner om norrmännens sliriga förhållande mellan förnuft (Luft) och instinkt (Vatten) och hur landets medfödda Saturnus noga kontrollerar det 4e huset för nationens interna trygghet. Så här ser historiens vingslag ut när man tittar i det längre perspektivet. Norge lämnade unionen med Sverige men är ett patetiskt räddhågset land och behöver en stormakt som sin beskyddare och Överherre. 

Tyck synd om dem och förlåt dem, för de vet inte vad de gör.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar