Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)måndag 2 januari 2017

Lasermannen igen, nu hand i hand med Reinfeldt
I slutet av förra året fick Tyskland John Ausonius eftersom han misstänks för mord även där (DN). Jag kommenterade senast Lasermannens horoskop 2010.

Jag publicerar här Lasermannens horoskop med en födelsetid som erhållits från en anhörig av det skälet att födelseklockslaget kommer fler astrologiintresserade till nytta än om det stannar i min byrålåda. Ämnet främlingsfientlighet och dess successiva övergång i rasism fascinerar eftersom yttringen tycks vara en rationalisering av djupt sittande fruktan. Dessutom verkar främlingsfientlighet och rasism kunna knytas till vissa zodiaktecken och planeter efter den lågintensiva men fleråriga datainsamling som bloggen tidigare ägnat sig åt.Det visar sig att just det tecken som under datainsamlingen snart visade misstänkta drag av negativititet mot andra människor också är det tecken som stiger i öster vid Ausonius födelse. Extra pikant blir det när man inser att det är samma tecken, Jungfrun, som rådde då Fredrik "Öppna era hjärtan" Reinfeldt föddes, bara att regeringschefen tog ut sin negativa diskriminering på andra än dem med utländskt utseende, ideologisk bigott som Täby-sonen var av födelse och ohejdad vana. Hos Ausonius går parallellerna till Reinfeldt ännu längre eftersom båda har fruktans planet Saturnus på ett sätt som kommer att dominera deras personligheter.

Ausonius har "den svarta solen" nästan gradexakt stigande i öster och Liemannen står därför "målad" på hans biologiska yta, likt massmördaren och näringslivsrepresentanten Barack Obama som vidmakthållit USA:s anrika tradition att döda och kriga för att vinna materiella fördelar.

Uppritat 2011 med fokus på det stora korset
i Tamas guna, demonins och okunnighetens kvalitet

Fredrik Reinfeldt hade istället sin Saturnus i samhälleliga Vattumannen men i 6e huset för olyckor och fientlighet vilket jag tolkat som att den privatistiska Jungfrun i öster alltid måste betrakta folklivet i Vattumannen som en fara och en fiende - välfärdsstaten och skatt till den betraktade Reinfeldt som ett öde värre än döden! Dessutom aspekterade Saturnus från denna purkna position hans 3e mentalitets- och kommunikationshus, vilket i hans hemkommun Täby under dåvarande hustruns styre innebar att allt samhälleligt nådde maximal privatisering och åsiktstyranneri blev dagens ordning. För den som missade Socialdemokraternas i Stockholm korta Täby-studie "Reinfeldt på riktigt", går den fortfarande att ladda ner som ett Word-dokument. Skakande läsning!

Det är ett tecken på hur korrupt Sverige nu blivit när samme Fredrik Reinfeldt, som småjobbat åt något som går under namnet "Bank of USA" får förmånen att i SVT leda ett rent propagandaprogram där allsköns NATO- och USA-folk får breda ut sig! Det här landets Etablissemang representerar en ondska värre än någonsin den "ensamma gärningsmannen" Ausonius någonsin var, men det verkliga brottet sker inför våra öppna och fördummade ögon - via dem som tagit sin uppgift att indoktrinera och hålla folket på den otänkande nivå som utmärker borgerlighetens privategoism! 

Reinfeldt är energisk och vet hur man positionerar sig, det måste man ge honom! För av Sveriges nästan tio miljoner invånare är det nog få som inser hur lurade de blir av SVT:s utsändningar. Jag har sedan årtionden slutat konsumera detta medium och mår så mycket bättre mentalt av att slippa de genomskinliga ordvinklingarna som pekar ut för svenska folket vilka som de ska uppfatta som de goda och vilka som är statens, eller rättare sagt USA:s fiender.

Anhörig förklarade vid utlämnandet av Ausonius hur förbryllande hans tilltag var, han var ju privat en lågmält och trevlig människa. Det här känner man tydligt igen från dubbelnaturer och Saturnus stigande i öster ger verkligen i de flesta fall en nominellt hövlig yta, rollspelet är "politiskt korrekt" och i linje med den officiella normen. Se bara Obama, någon tidning noterade att han aldrig under åtta år tappat fattningen och hetsat upp sig inför kamerorna. Inte en skandal har murvlarna lyckats gräva fram om honom! Uppenbarligen ligger förklaringen till Ausonius främlingshat inte i Saturnus placering i sig, även om den anses ge risker för egenmäktighet i det begränsade jag-perspektivets 1a hus. Saturnus älskar ju att tro att den representerar allmängiltig lag och i 1a huset är risken väldigt stor att man blir en som tar lagen i egna händer, en sån som Robert DeNiro spelade i filmen Taxi Driver eller en medlem i en kvartersmobb (vigilante)!

Inom familjens lugna vrå (Månen/Kräftan/4e huset) bekräftas också släktingens förundran. Månen i sitt enda härskarläge i Kräftan är en hemkär, kanske lite väl hemkär och patriotisk position. Det 4e huset ägs av godmodiga Jupiter närhelst Jungfrun stiger i öster, vilket kanhända kan tyckas som en bortslösad position eftersom Skyttens tecken står för universell godhet, och inte alls det berikande av den egna klanen eller familjen som den skulle kunna ge. Det finns en stor risk att "charity begins at home" också stannar av där och inte sprids som ringar på vattenytan till allt fler! Om man tar mänsklighetens verkliga utmaning, att höja sig över privategoism är verkligen inte alla zodiaktecken jämngoda när de placerar sig i öster. Vissa kommer att representera livsöden där individerna kämpar mot mänsklighetens bästa! Ausonius har nu sin privatistiska ascendenthärskare Merkurius placerad i Kräftan, en nog så hemmakär och harmlös position kunde tyckas. 

Men samtidigt: Kräftan är precis lika privat och inåtvänd som Jungfrun så att här uppstår ett 11e idealhus som svårligen förmår tänka i större och mer allomfattande banor. Etnicitet är en typisk association som vidhäftar den "lilla gruppens" tecken och den kritiska Merkurius från Jungfruascendenten hamnar här på insidan av det instinktiva och defensiva tecknet - ja som 11e husideal ser vi här en verklig kämpe för det egna kvarterets etniska enhetlighet! Samma småaktighet och brist på klar vision sågs även hos Fredrik Reinfeldt som kombinerade sin Jungfruascendent med Solen i Kräftan i 11e idealhuset. Hans nationella politik var inte alls den som han helst skulle vela ha fört, om detta vittnade Täby-studien från Stockholms socialdemokrater! 

I Reinfeldts personliga horoskop ser man den terrorregim och det åsiktsförtryck som kommer från mycket små och rädda människor och som en avhoppad senior moderat vittnade om under hans styre i sin bok Knapptryckarkompaniet. Jungfrun och Kräftan är verkligt trivsamma så länge de slipper möta verkliga världen med dess osäkerheter, då hårdnar de blixtsnabbt och blir fanatiker. Jag har sett flera exempel i egna livet på just den här kombinationen och ideologisk fanatism och en total oförmåga att hålla nerverna i styr och tänka självkritiskt över de egna teserna. Kombinationen kan ge riktiga råbusar skriker och fäktar! Borta är den merkuriska Jungfruns svala analyser när den kombineras med revirtecknet Kräftan. Denna underliggande rättshaverist fanns troligen också hos Ausonius, men Saturnus i öster gav honom ett pokeransikte och förmågan att spela med på ytan.


*****

Vi ska nu snabbt titta på Ausonius hinduiska dashas (planetära "portioner" eller cykler) vid tiden för hans rasistiska enmansterror:


Vimsottari Dasha:

 Maha Dashas:

 Sat:  1940-04-16  -  1959-04-17
 Mer:  1959-04-17  -  1976-04-17
 Ket:  1976-04-17  -  1983-04-17
 Ven:  1983-04-17  -  2003-04-18
 Sun:  2003-04-18  -  2009-04-17
 Moo:  2009-04-17  -  2019-04-18
 Mar:  2019-04-18  -  2026-04-17
 Rah:  2026-04-17  -  2044-04-17
 Jup:  2044-04-17  -  2060-04-17

Ausonius 11 skjutningar mellan augusti 1991 och januari 1992 faller under Venus period. Venus är inte i sig är någon av de viktigaste planeterna, med mindre den råkar vara ascendenthärskare (Oxen, Vågen i 1a huset) eller ligga i 10e makthuset. Den är ändå är av intresse om man studerar jämvikten inombords och graden av harmoni med människor i omgivningen!

När Jungfrun stiger i öster blir Venus en verksam välgörare, dvs. tecknet är vinstgivande. Olyckan för Jungfrun som ju naturligt korrelerar med det 6e träldoms- och olycks- och fiendehuset är att den ständigt känner att den måste jobba mer och tjäna bättre, det är ett missnöjt tecken som fullständigt köper tankarna om ekonomisk tillväxt för landet och bättre status för sig själv. Det är många gånger väldigt lätt att se en Jungfru i närheten för de ser alltid till att gynna sig själva en smula - är det någon som smiter från dricksen på krogen är det antingen snåla Saturnus eller Jungfrun som spelar in... Så trots att Jungfrun i öster är "lönsam" (Fredrik Reinfeldts synbarligen enda krav på folk och förklaringen till att han kunde vara så hjärtlös mot de olönsamma, sjuka och arbetslösa) så är tecknets näsa för vinster också lite av en "dealbreaker" - observanta individer känner något unket, att de inte ärligt spelar med i samhällsspelet utan håller sig utanför och manövrerar till egen fördel i det lilla. 

Arbetar deltid och lever som ett fattighjon, men arbetsgivaren som jag känner sedan 15 år är Jungfru med Mån-Oxe och har Kräftascendent - alla själviska och vaksamma positioner. Han ser ut som han får tarmvred varje gång han lämnar en patetiskt liten personalrabatt på något inköp jag gör av honom. (Jag söker faktiskt undvika min egen arbetsgivare eftersom samma varor går att hitta billigare på nätet än via honom efter rabatt). Jag måste ständigt vaka över min skrivarpenna för att inte låta mitt förakt över denna synligt gestaltade småaktighet (syns t.o.m. i kroppsspråket!) färga beskrivningen av sagda tre tecknen. Men problemet är att jag sett kombinationer av dessa tre så många gånger förr och ofta nog märker man grundproblemen, materialism och självtjänande. Bäst är faktiskt Oxen som är riktigt generös när den nycken faller på. Kräftan är för otrygg och revirtänkande och lämnar bara ut sig när den är extremt säker på att den andre inte kommer att ta något och dessutom garanterat kommer att göra gentjänster! Jungfrun kalkylerar jämnt och ständigt på vad den får ut själv för sin ansträngning. Inte undra på att den sociala charmens Venus tvärdör eller "faller" i Jungfruns tecken. 

Så frågan är hur mycket Ausonius Venus i lugnt härskarläge i Oxen är värd, givet de två andra principerna som inte alls är lika avslappnade. Dessutom möts Fredrik Reinfeldt och mördaren ännu en gång genom att båda har den Stora Välviljans Jupiter skadad. Det är återigen Jungfruns småaktighet som gör att den inte kan hantera stora summor eller stora ämnen (Reinfeldt: "visioner är farligt"), Jupiter är visserligen en lyckobringarna men dess effekter blir ond, den är en verksam illgörare för Jungfruascendenten. 

Både Ausonius och förre statsministern har "Stora Pengar" i 9e utlandshuset som en illgörare. Dvs, båda har näsa för rikedomar utifrån men förefaller brista rejält i konsekvensbedömning av det som ser så löftesrikt ut. Reinfeldt trodde att det bara var att öppna slussarna till utlandet och släppa in kreti och pleti - alla skulle de bli "lönsamma" så småningom. Om inte annat som toastädare eller t.o.m. husslavar åt rika moderater! 

Jag väljer att helt bortse från 9e huset i bemärkelsen "samvete", "Gud" eller "filosofi" när det kommer till den verksamt onda Jupiter i Oxen, Jupiter hör visserligen hemma i detta hus, men Jungfruns brist på verklig allkärlek blir rent besvärande när man studerar de kosmiska principerna för världsalltet (9e) och därför kan man betrakta Jupiter i Oxen som en ond kraft här som en ödesbestämd illgörare - Reinfeldt och Ausonius föddes båda med en "kosmisk uppgift", de var utvalda att framgångsrikt göra det onda mot sina medmänniskor, men var och en naturligtvis i linje med sin ideologi. Båda lever i en så skev verklighetsuppfattning att de faktiskt tror de gjort världen bättre genom att attackera invandrare eller långtidssjukskrivna, men det där kommer de att få reparera i ett kommande jordeliv då någon annan ifrågasätter deras existens på ett liknande sätt.

Ausonius medfödda Venus ger således en längre planetär cykel (1983-2003) som inte är odelat positiv eftersom hans defekta samvete (verksamt ond Jupiter) blandar sig in i den här livscykelns tonläte. Venus är som sagt en som hänger på och anpassar sig så det är inte någon tvekan om att kombinationen med Jupiter i samma tecken introducerar tillkortakommandena hos en verksamt ond Jupiter. Vi kan redan här förutsäga en lång period av bristande jämvikt, kanske särskilt med utlandet (9e på ett grovt Jord-aktigt sätt) eller med folk från utlandet (Ausonius främlingshat övergick i förföljelse under denna cykel).

Men cykeln är lång och oprecis så man går ner på första sub-cykelns nivå (där hinduerna oftast stannar eftersom det blir extremt komplext att introducera ytterligare nedbrytningar av storcykeln).


Vimsottari Dasha:

 Ven MD:  1983-04-17  -  2003-04-18

  Antardashas in this MD:

  Ven:  1983-04-17  -  1986-08-20
  Sun:  1986-08-20  -  1987-08-20
  Moo:  1987-08-20  -  1989-04-17
  Mar:  1989-04-17  -  1990-06-18
  Rah:  1990-06-18  -  1993-06-18
  Jup:  1993-06-18  -  1996-02-16
  Sat:  1996-02-16  -  1999-04-17
  Mer:  1999-04-17  -  2002-02-16
  Ket:  2002-02-16  -  2003-04-18


Den obehärskade och giriga demonen Rahu rådde under den period han jagade utlänningar i Sverige. Rahu eller Drakhuvudet fungerar som en megafon för sin planetära ägare, vilket i detta fall är 5e ledarskapshusets tillfälliga ägare Saturnus. Men Saturnus är väldigt väsensskild från det naturligt solära och generösa 5e huset (ett ledarskapshus), Saturnus dominerar via fruktan och åtstramningar! 

Och här når vi den absoluta nollpunkten i insikten om att Ausonius korta tid av terror sammanfaller i en maha dasha som kännetecknas av uppblåsta och falska bubblor i relation till eller känslan av balans med omvärlden (Venus infekterad av en ond bubbelblåsande Jupiter med särskilt koppling till folk som ser utländska ut) och den egocentriska tanken om att vara den utvalda Skarprättaren (Saturnus, den känslolösa), som via Jungfrun menar sig kunna avgöra vilka av korgens äpplen som är friska och vilka som är ruttna och hotar övriga äpplen!

Vi har således att göra med en cykel och dess undercykel som båda går i det andligt döda Jordelementet och vars båda härskare bara tekniskt sett är "verksamma välgörare". I praktiken talar mycket mot att ha Saturnus i 1a huset eller för den delen nyttan av en Venus som minglar med välbeställda men onda rika människor! Ausonius kopplingar till Lidingö visar på ett sista andligt släktskap med Täby-sonen Reinfeldt!


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar