Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)onsdag 25 januari 2017

Korruptionen på svenska Skatteverket (igen)

AB/Eva Franchell återberättar historien om de tre korrupta vännerna, adelsmannen och de två cheferna på Skatteverket och hur dessa förnedrat sig för återstoden av sina liv genom tarvlighet och försök till mörkläggning och - som vanligt för rika svenskar - skattesmitande.

Nytt i historien är att moderaten Anders Borgs före detta medhjälpare Ingemar Hansson försökt få utredningen kring dessa turer att hemligstämpla uppgifter som band honom till den korrupta moderaten Frank Belfrage. 

Alla tre fick horoskopen kommenterade i april 2016, här är kartan för nattsvarte moderaten Carl Bildts gamla sekreterare Frank Belfrage; här är Hansson; här Dyrssens astrologiska omen. Varför inte sammanställa alla tre på samma sida och kommentera på nytt utifrån de mest iögonenfallande ingredienserna.

Skattesmitaren Belfrage
(skandalen tvang honom redovisa de dolda tillgångarna):

Skatteverkets Hansson:
Skatteverkets Dyrssen:

Att Belfrage är en korrupt hamstrare kanske kan anas av att Månen står i ackumulerande Stenbocken och med pengarnas Venus. Men det i sig inget graverande. Mer problematiskt blir det när man studerar ägaren till denna materialistiska och maktlystna instinkt - Saturnus i början av pengarnas tecken Oxen (en ömsesidig reception mellan Venus och Saturnus med andra ord), men där Saturnus kontrolldille exponeras för Saturnus, Åklagaren (i vissa fall) eller Frestaren och Korrumperaren (i andra fall). Här visar livets gång hur Algol tar båda skepnaderna i samma livsöde: först korrumperar den individen och framträder sedan som Satan, Åklagaren!

De korrupta skattecheferna är båda födda i Kräftans tecken, vilket måhända säger något om att detta tecken gärna dras till platser som utstrålar trygghet och även kanske materiellt välmående. Se Annika "Fallskärm" Falkengren (nu landsflyktig för att tjäna ännu mer i Schweiz än lilla Sverige kunde erbjuda) och hennes Måne med ambitiösa Rahu i den ständiga småhungerns tecken Kräftan!

Hansson, som sökte få sin brevväxling hemligstämplad har typiskt nog Solens ägare Månen i mörkläggande Skorpionen! Och en "fallen" Mars i Kräftan som bas för detta mörka psyke är en rätt labil position till att börja med, både psyket och dess disponent är "fallna" i sina respektive positioner.

Med generaldirektören Dyrssen har Solen i Kräftan just inte mycket bättre stöd för omdömet och handlingarna, här hittas Månen i Skytten tillsammans med samma Saturnus som gjorde hennes vän Belfrage till en så snål typ. Här förstår man dock kopplingen till Skatteverket lite bättre eftersom det kontrollfixerade (Saturnus) sinnelaget ägs av välståndets Jupiter som i sin tur återfinns i statsekonomins hus, det andra räknat från 10e makthuset, vilket ur detta perspektiv blir som ekonomihuset för staten. Detta omen är i backspegeln än tydligare eftersom statsekonomins ägare är pengarnas Venus och denna hittas i ledarskapets tecken Lejonet. Tydliga tendenser att vilja söka ledande befattningar! 

Solen i mörklagda 8e är dock en formidabel blindfläck i det här sinnelagshoroskopet - kvinnan verkar inte ha kunnat se sitt eget handlingsliv. Om det är inte vore en spekulativ månascendent utan hennes fysiska dito, skulle troligen frågan infinna sig om hon var helt dum i huvudet! Solen är ju den grundläggande symbolen för kognitiv kapacitet och kan inte ignoreras i den här frågan, även om den exakta födelsetidens ascendenthus (1a) och det naturligt solära 5e huset är de primära måtten på klarsyn eller intelligens.

Ur månascendentens perspektiv kan man som bäst tänka sig att en Sol i 8e indikerar en brist på frisk mentalisering - Sol och Måne ska bolla fakta fram och åter mellan sig och fördjupa förståelsen. När Månen inte ens är medveten om sin inre Sol (själen!), vad blir då kvar av den djupa intelligensen? Här tar Saturnus över och låser psyket (Månen) och gör det fyrkantigt, byråkratiskt och en stelbent formalist. 

Tagna tillsammans indikerar sistnämnda två omen en riktig träbock och en rejäl obegåvning i allt annat än rita räta linjer. Problemet är förstås att få goda människor till myndighetsverk. Men uppgifter är ju så mördande tråkiga och kringskurna av regelverk. Så det blir folk med den här typen av horoskop som dras till den typen av arbete, folk som vill leva inom Saturnus organisatoriska tvångströja och inte har ett skvatt kreativitet i sig (i detta jordeliv - en annan gång kanske de var musiker eller konstnärer - men vem vet vad själen får aptit på att göra från ett liv till nästa?)Se även: Riksrevisionen och den svenska korruptionen (2 inlägg, 2013 och 2016)


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar