Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)onsdag 11 januari 2017

Katerina Janouch argumenterar väl men...

Aftonbladet söker göra fd sexrådgivaren Katerina Janouch till en nationalistisk skamfläck efter uttalanden i tjeckisk tv, men jag måste säga att de åtminstone har hederligheten att noga återge kvinnans svar. Hon argumenterar väl för varför inte en lekman kan avkrävas samma järnkoll på statistik som en allmänintresserad lekman som snappar upp information här och var och lägger sitt eget pussel.

Jag ser nu något i femtioplussarens ansikte som jag aldrig tänkte på när hon var ung och på sin skönhets höjd: får en vag look-alike-signal som leder till skandalpresidenten Richard Nixon, som också hamnade i blåsväder för sin kommunikation (ertappades med att ljuga).Janouchs födelsetid är okänd men Nixon föddes likt Donald Trump passande nog under Lejonascendenten, ett kanske något dominant och autokrat ledarskap om inte hela horoskopet håller hög nivå. (Svaga horoskop maskerade som Lejon ger å andra sidan individer som upplevs tillgjorda och ansträngda och som använder överspel för att maskera svagheten.) Nixon hade precis som Trump en dominant placerad krigsplanet - Trump har den i sitt första egohus medan Nixons Mars ligger i det femte, lejonaktiga huset för ledare. Nixon ärvde USA:s skändliga Vietnamkrig och fortsatte det med obegriplig brutalitet - allt för att Storebror USA är en så paranoid nation, livrädd för kollektivism och socialism, ett land skapat av lortfattiga egoister som av sitt gamla liv i Europa kommit till uppfattningen att "själv är bäste dräng" och en ovilja att lägga sina liv i händerna på någon överhet. 

(Det är de gamla trashankseuropéernas fel att vi nu fått detta giriga monstrum som sökt äga hela världen och vars troligen sista maktdemonstration nu består i att söka suga in nya länder i NATO-alliansen. En välmående människa har inte samma giriga händer som instinktigt griper omkring sig och söker förvärv, förvärv, förvärv! Svenskarna har som vanligt ingen vision för framtiden utan köper det amerikanska frieriet utan invändning. Det räckte med en ABBA-musik om Kristina från Duvemåla för att befästa den amerikanska drömmen för ytterligare några generationer av svenska medelmåttor.)


Vid närmare påseende är nu inte look-alike-faktorn Janouch/Nixon värst stark, årens gång har givit en antydan till påskinder hos båda och båda ser ut att ha en lätt pendulös näsa. Den här nästypen har jag regelbundet noterat i samband med Saturnus och dess båda tecken Stenbocken och Vattumannen, även om den kan dyka upp varsomhelst i zodiaken (kanske pga. Saturnus närvaro). Det är därför kanske inte så förvånande att båda två har såväl Stenbocken som Vattumannen aktiverade i sina horoskop. Jag släpper ämnet här, eftersom något annat och mer lockande slog mig när jag kikade på artikeln om Nixon i Wikipedia.

Richard Nixon föddes till en lortfattig familj och lillebrodern Arthur dog i lungsjukdom när Richard var en liten pojke. Några år senare dog storebrodern Harold till följd av ungdomens utsvävningar (framgår inte vari excesserna bestod). Kvar var bara Richard, sjuklig och svag som liten men en mönsterelev och USA:s blivande president!

Frågan om att utläsa syskon i ett givet syskon kommenterades kort nyligen. Det är tredje huset (vara motsvarande tecken i Indien illustreras av ett tvillingpar, en pojke och en flicka). En alternativ hinduisk tradition menar att det tredje huset indikerar yngre syskon och det elfte huset äldre syskon. Jag, äldsta barn, har tre yngre syskon men de är sinsemellan så olika att det är närmast löjeväckande att söka utläsa något ur tredje huset. I mina ögon är det här otillräckliga ledtrådar, men så är jag ingen professionell astrolog heller. I frågan om multipla äktenskap demonstrerade Barbara Pijan på sin sajt med tibetansk astrologi (en avläggare av hinduisk dito) hur man går tillväga för att bedöma ett första, andra och tredje äktenskap. Den första film-Tarzan, Johnny Weismuller, faller med sina fem äktenskap helt utanför tolkningsramarna - vissa är bara helt störda i sina själsdjup! Jag förmodar att också frågan om syskon kan lösas genom liknande tolkningsregler.

Men i fallet Richard Nixon med en äldre och en yngre bror stämmer faktiskt spelreglerna utmärkt. Det tredje huset för yngre sjukliga brodern ägs av Venus, som står i solnedgången i Vattumannen och får Saturnus skadliga 270-gradersvinkel på sig (Saturnus är förstås även Venus disponent, så indikationen om yngre syskon är extremt svag). Eftersom Saturnus även "äger" det 6e huset för olyckor och ohälsa, kan man sluta sig till att det är samma "plattform" i det här hänseendet för både Richard och hans tidigt döda lillebror. Faktum är att också Richard hade lungproblem som liten. Inget sådant nämns om "den vilt levande" storebrodern Harold. 

Om vi tar 11e husets tillfälliga ägare att representera storasyskon uppstår ett diametralt motsatt omen. Istället för den onda, kalla och tärande Saturnus som "äter sina barn", har vi nu Merkurius som indikation om storasyskon(et) och med kombinationen av våghalsiga gränsande till omoraliska Mars och frihetliga och experimenterande och ständigt expanderande Jupiter får vi totalt en berättelse som passar verklighetens "vilda" storebror, en som lätt börjar löpa amok och går överstyr, en chanstagare och en Jupiterbubbla som spricker! Man kan notera att den vilda storebrodern placeras just i det spekulativa och lekfulla tionde huset.

Richard Nixons lortfattiga barndom tecknas väl av Månen i Stenbocken i sjätte huset för olycka och ohälsa. Saturnus i Oxen drabbas direkt av den onda stjärnan Algol, man skulle kunna säga att Satan testade familjen som Gud lät bibliske Job berövas allt han ägde eller höll kärt. I ett tidigare inlägg om Nixon påpekade jag likheten med Svenskt Näringslivs horoskop, med den hårda slavdrivaren Saturnus på topp och dessutom en "djävlig" (Algol) sådan! Svenskt Näringslivs diktatoriska ledarskap från 10e drabbade dock hushållen (4e huset) direkt och den basala motoriska energins Mars-i-Skorpionen representerar där arbetarna som höjdarna i näringslivet föraktfullt söker piska skiten ur för att gynna sig själva så mycket som möjligt är. Se nu hur Nixons Mars tar ett steg framåt och undslipper detta fanstyg till överherravälde, och därmed berättar en mycket bättre historia, kopplad till tursamhetens Jupiter. 

Samma budskap som alltså kastar tvivel över storasyskonens vett och måttfullhet, blir åtminstone initialt en berättelse om att Richard Nixon är ett barn ödet favoriserat! Jupiter i den individuella dharmans 5e hus (god karma från tidigare liv) gynnar hans intelligens (buddhi) genom denna förträffliga husplacering (där Jupiter också är hussignifikator, bhava karaka) och den Stora Välgöraren kastar också sin välsignande 240-gradersaspekt mot ledarskapsascendenten Lejonet! Eftersom t.o.m. krigaren Mars blir en verksam välgörare när Lejonet intar 1a huset, är det en alltigenom fördelaktig kombination i 5e ledarskapshuset och som "adlar" Nixons personlighet. 

Men detta handlar nu om Nixons egen person och inte om hans storebror som strök med ung under samma indikationer. Eller? Nixon lyckades ju själv gå överstyr när han väl i andra försöket lyckades vinna ett presidentval. Makten och folkets protester mot Vietnamkriget gjorde honom paranoid och maktgalen. Satanshuvudet korrumperade hans kontrollplanet i 10e makthavarhuset för statsapparaten och han till sig för med att bugga den politiska motståndaren. Watergateskandalen var ett faktum och Nixon fick avgå mitt i tjänsten. Satan lyckades i sitt uppsåt och Nixon bestod inte karaktärsprövningen.

Hinduisk astrologi har ett finlir på punkten KARMA som vi bär in i detta liv från våra tidigare, och uppenbarligen är det 5e husets inflöde av goda meriter vi samlat ihop ingen garanti för någonting. I så fall hade Nixon blivit en perfekt president. Jupiter och Mars är båda verksamma välgörare och gör mycket gott för hans kommunikationsplanet Merkurius i 5e. Wikipedia berättar att Nixon tog djupa intryck av sin engelsklärares förmaning att TILLTALA människor och vara resonerande med dem (väldigt mycket som Barack Obama, den coola och resonliga Stenbocksascendenten!). "Nixon stated that he tried to use the conversational tone as much as possible." 

Lejonascendentens 11e idealhus är just merkuriska eller kommunikativa Tvillingarna och det är lite av en gåta hur det här husets tillfälliga ägare Merkurius blir en verksam illgörare. Min enda förklaring är att ett ideal dock inte är något man äger som den goda karma som naturligt flödar fram ur det 5e huset för den individuella själen, kreativ och lekfull som själar är. Det 11e idealhuset är därför "minusvärdet" och det vi saknar det skadar oss genom att det saknade skördar mer avsaknad, dvs ger onda eller icke önskvärda resultat.

Här är således Nixon-Lejonet ett dominant vilddjur som saknar den merkuriska kommunikationen och som därför har Tvillingarnas obehindrade samkväm som ett ideal. Detta är ett instinktsdrivet rovdjur som just ska till att adlas och ta steget in i människornas (Luftelementet) värld! Ja, så skulle man kunna hårddra det, att födas Lejonascendent är att födas med högmod och lida brist på normal mellanmänsklig kommunikation men just därför ha "tvillingblivandet" som sin bästa föresats!

Och Nixon var favoriserad i detta avseende. Han mötte engelskaläraren som lärde honom att kommunicera med folk och inte ryta (Lejonet) åt dem! (Något som Mars-i-1a-Lejonet Donald Trump sannerligen inte lärt sig.) Wikipedia berättar också att familjens konkursdrabbade lilla åkerbruk ledde till en omstart för familjen i Kalifornien, i ett område dominerad av religiösa kväkare, en typ av kristen sekt som i linje med Jesus yngre bror Jakob (se Jakobs brev i Nya testamentet) betraktade tungan (talets organ) som en giftspridare och noga vakade över den. Kväkarna praktiserade tystnad och frihet från en ostyrig Merkurius. Att som pojke hamna i en sådan miljö måste också betraktas som en del av Richard Nixons goda karma och tydligt noterat i hans 5e hus för purva punya...

Här kan det passa att knyta ihop säcken genom att granska Katerina Janouchs horoskop via sinnelagsascendenten. Månen i Tvillingarna (precis som den här bloggaren) ger en pratsam natur, men kommunikationen kan syfta högt eller lågt ... Utifrån sinnelagets perspektiv råkar tyvärr Janouch ut för det värsta man kan drabbas av: psykets disponent Merkurius förpassas in i det onda 8e huset för död och människans livslängd (och sexualitet, apropå hennes arbete som sexrådgivare) - en omedveten sektor där bara dunkla drifter regerar. Det 8e huset är raka motsatsen till den goda karmans 5e hus och indikerar olösta problem eller dålig karma som själen drar med sig in i detta liv! 

Det är uppenbart att Janouch med sitt judiska påbrå har del i det kollektiva judiska trauma som Hitlers Förintelse innebar, se bara hur hennes tionde hus skriker ut "sårbart offer" (de båda vänliga planeterna Venus och Jupiter i martyrens tecken Fiskarna). Det är inte förvånande att hon beväpnar sig och bygger matförråd som den värsta foliehatt; ur hennes undermedvetna kommer signaler som kombineras med Tidens Tecken och får henne att överreagera. Man kan också peka på den extrema ansträngning hennes solära intelligens är utsatt för där den står konjunkt med sin fiende, livsuttryckets nemesis Saturnus! 

PS. Att födas med Solen i de saturniska Stenbocken och Vattumannen ger en paradox och kräver en noggrann tolkning av hela horoskopet. Grundtanken blir att den fria och lekfulla solenergin här underkastas Den Gamles tyglande inverkan, men om individen blir en konstruktiv "lillgammal redan i unga år" eller en neurotiker som slits mellan fri utlevelse och självbehärskning, det kan bara ett exakt klockslag avslöja. Först då går det att finstämma bedömningen av vad Sol och Saturnus har för respektive genomslag i horoskopet. Den ena planeten kanske äger hus som inte direkt har med den egna psykologin att göra och då lättar den här motsättningen...Inga kommentarer:

Skicka en kommentar