Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)onsdag 18 januari 2017

Hur "fantasifull" är nymånen i Kräftan?

Efter att ha läst en landsflyktig rysk vänsterdissidents vittnesbörd om hur han i Ryssland anklagades för västmaktsintrigerande mot Putin och i Sverige plötsligt kallades det motsatta, en putinst, går tankarna åter till den nu famösa "rapporten" från Utrikespolitiska Institutet signerad Martin Kragh, nymånebarn i Kräftans tecken, och hans sidekick Sebastian Åsberg (vars födelsedatum jag bara halvhjärtat sökt efter men inte med säkerhet lyckats identifiera).

Det står mer klart nu än t.o.m. då jag förra veckan skrev om Kragh och Kräftans förmåga att kollra bort sig i substanslöst skvaller, att det "mångalna" av tecknen är en grogrund för irrationella åsikter och en beredskap till lögner och propaganda när Kräftans instinkt att försvara sitt "skal", sin trygghet, har aktiverats. 

Minns Sol-Kräftan Fredrik Reinfeldt i maktställning i Rosenbad! Reinfeldt ådrog sig t.o.m. i den borgerliga pressen syrliga kommentarer för att han så snart kröp längst in i regeringsbyggnaden och gjorde sig svåranträffbar. Undertecknad kunde inifrån staden rapportera att Reinfeldt, efter ett klantigt och ogenomtänkt attentatsförsök som stoppades redan i Rosenbads entré, lät borra ner stora pelare i trottoarerna runt hela Rosenbad för att blockera terroristbilar fyllda med sprängmedel från att köra fram till byggnaden och utföra sitt illdåd. En panisk regeringschef!

Och vem kan glömma hans aggressiva vakthund Roberta Alenius (numera gravid mor till Reinfeldts andra kull illbattingar) och  hennes avsnäsning av DN som kört något Reinfeldt-kritiskt. Också hon, likt sin älskling en Sol-Kräfta och förprogrammerad till inskränkt revirinstinkt. (Se även föregående inlägg om den norska kvinnan som skrapade ett litet titthål i isen på sin vindruta och förlorade körkortet!)

Utvikning. Den kända invandringskritiska bloggen Snaphanen, till vilken en länk placerades på bloggens kommentarfält, är inte helt sanningsenlig i sin söndagskrönika om att DN strök Reinfeldt medhårs, jag minns flera Reinfeldt-kritiska artiklar utöver vad nu Reinfeldts mamma och presschef Alenius gick till storms över. Den svavelosande texten innehåller dock en del värdefullt och det är troligt att chefredaktör Wolodarski själv var helt för nymoderaternas extrema marknadsliberalism och "fria rörlighet" för lycksökare och skattesmitare. (Wolodarski: Sol-Vädur vars botten gått ur pga. disponenten Mars "fall" i Kräftans tecken, och sannolikt även en Måne i det senare tecknet.)


Men nu är det den icke-reflektiva nymånen i instinktiva Kräftan som ska granskas, en slags förstärkning av den mildare tendens till protektionism av de och det egna som Sol-Kräft-paret Reinfeldt/Alenius representerar. När under nymånen Solen "bränner" Månen till osynlighet symboliserar detta att den lunära återspeglingen a Solens direkta kognition helt saknas, vilket kan leda till en maniskt driven natur, en nidbild av skyddsmekanismen (som naturligtvis har sin plats i den Naturliga Ordningen). Martin Kragh representerar uppenbarligen en ren pastisch på sin zodiakala huvudprincip, men bland 9653 kartor lär det finnas ohanterligt många nymånar i det här tecknet. 

Jag adderade därför den kritiska norra månnoden, den ärelystna demonen Rahu som detta år också befann sig i Kräftan. Att kombinationen Rahu och begärsfyllda Månen i Kräftan kan ge extrema resultat har vi sett hos SEB-chefen "Fallskärm" Falkengren som nu drar till bankvalvens Schweiz för att tjäna ännu mer pengar än den svenska bankvärlden kunde erbjuda. Wallenberg såg påtagligt sur ut på presskonferensen över att hans mest maniska arbetshäst lämnar honom efter att ha spanat in ännu grönare gräs hos grannen!

Sol, Måne och Rahu i Kräftan slimmade resultaten rejält, kvar av horoskopen blev bara dessa 10 plus Kragh:

 1. Gustav Ludwig Hertz;22.7.1887;12:00 - Nobelpristagare i fysik
 2. Theodor Gaster;21.7.1906;12:00 - Religionsvetenskapsman som nämnts tidigare som illustration på just Kräftans passionerade och hungrande natur (Rajas guna); mannen lärde sig 30 språk och dialekter och var en av sin tids mest kunniga specialister i det antika Mellanösterns religioner och föreställningsvärldar.
 3. Vladimir Prelog;23.7.1906;12:00 - Nobelpristagare i kemi
 4. Claes Borgström;21.7.1944;12:00 - advokat som gärna tar "feministiska" fall.
 5. Tony Scott;21.7.1944;12:00 - filmregissör, begick självmord (hopp från hög bro), höga halter sömnmedel och antidepressiva, kända för att framkalla självmordstankar konstaterades. Kände regissören Ridley Scott skvallrade senare om att Tony var sjuk i cancer.
 6. Kym Malin;31.7.1962;12:00 - nakenutvik i Playboy
 7. Wesley Snipes;31.7.1962;12:00 - actionskådespelare med total likgiltighet för skatteverket, fängslad 3 år för konstant skattesmitande.
 8. "krogmötet";xx.xx.1962; xx:xx - lågmäld, vänlig kvinna med hjärtfel som oturligt dejtade en paranoid man som gick bärsärk i hennes hem på jakt efter "mikrofoner i väggarna".
 9. Nunna in spe; xx.xx.1962;xx:xx - övervägde att gå i kloster men gifte sig och födde direkt ett barn med hjärtfel (kunde opereras efter många år).
 10. Martin Kragh;9.08.1980;12:00 - jämförelseobjektet
 11. Hope Solo;30.07.1981;12:00 - kvinnlig fotbollsmålvakt, fördömd efter förlust mot Sverige i OS som "dålig förlorare".

Jag anonymiserar nr 8 och 9 vars horoskop jag för länge sidan gjort. Fall nr 11 är talande för jämförelseobjektet Kragh, "dåliga förlorare" går ofta hand i hand med oärliga manipulatörer och trixare. Här kommer lögner och mytomani in - Vattenelementets fabulösa föreställningsförmåga (på gott och ont), och Rahus demoniska äregirighet! 

Wesley Snipes (7) korttänkta vägran att deklarera sina inkomster är på något sätt en parallell till "Fallskärm" Falkengrens ovilja att låta någon sätta ett tak för hur mycket hon i sin gränslösa hunger tror sig behöva samla i sin lada. Faktum är att fängelse vore rätt medicin för alla dessa bankchefer! Kraghs smutsiga och antiryska propaganda handlar också om den sämsta sortens Kräfta och dess diffusa känslor av att någon söker sätta ett tak i kombination med den egna äregirigheten. Kanske är den här trippeln under inspektion en av "rovkapitalismens" signaturer?

Bland de tidigaste horoskopen 2 Nobelpristagare, men eftersom en  oproportionellt stor andel av kartsamlingen (7%) består av högintelligenta vetenskapsmän, är det som om mitt dataunderlag hade kryddats med mer begåvning än vad man normalt hittar i en population. Både tyske Hertz och kroaten Prelog (och för den del den judiska professor Gaster) tillhör distinkt "eliten" i den meningen att de alla kanaliserat sin enorma passion mot ett forskningsområde, som i sin tur kan beskrivas som ett skyddande kräftskal, ett rum att leva och känna stor tillfredsställelse i. 

Kräftans naturliga 4e hus för "hemmet" representerar ju också på individplanet "själsligt välmående", vilket går hand i hand med Kräftan som en orosande som bygger upp skyddande väggar mot omvärlden. Det ligger mycket sanning i zodiakens symboler, för när den mindreasiatiske filosofen Herakleitos beskrev Världssjälen som att den hade en enda dimension, "Djupet", så stämmer detta in på den sublunära själ Månen tecknar.

Månen representerar det vattenhölje som innesluter Jorden, och Jorden Terra eller Oxen är den plats där Månen anses "upphöjd" eller komma till sin bästa rätt. Vattnets fria fantasier mixas plötsligt med Jord och något som förefaller mer solitt och verkligt indikerar syndafallets slut. Men eftersom Oxens naturliga 2a hus också är känt som Dödsrikets port får man en aning om vad Herakleitos kan ha menat med detta Djup. Kan det vara så att han talade om Tartaros, Bråddjupet, vari dåraktiga själar störtar, som in i ett svart hål i rymden? De finner sig sedan fångar i den fysiska tillvaron här på jorden och i ett kretslopp de bara med svårighet kan trassla sig ur för att återvinna sin medvetenhet om att vara "frisjälar" eller andeväsen! 

Utvikning. Det är ner i Tartaros bottenlösa djup den ateistiska naturvetenskapen stirrar allt djupare, och som belöning för all den energi forskarna lägger ner svarar den store illusionisten Djävulen med idel nya tinga att "upptäcka" - nya subatomiska partiklar och dna-mekanik om vartannat. Det finns inget slut på hur djupt själarna kan falla och det är begäret efter psykisk och materialistisk stimulans som ger detta svar från "Djävulen" enligt vissa själv den lägst sjunkna själen av dem alla - negativitetens själva grundbult.

Ska man summera de här 10 fallen representerar  de tidiga tre horoskopen lite av en överrepresentation av själar som har hittat ett konstruktivt och nyttigt utlopp för sin passion och vilja att tränga ner i Själens eller Naturens djup. Sen blir det blandad kompott med en uppenbarligen begärsfylld kvinna som inte kunde tillgodose sina behov av makt och inflytande annat än som utvikningsbrud. Likheten är naturligtvis minimal med en annan kvinna som seriöst övervägde att bli nunna eller för den delen kvinnosakskämpen Claes Borgströms val av fall att ta sig an (Kräftan = kycklingmamman).

Trots hela tre kriterier ser det alltså ut som om vi får in ett brett spektrum av resultat vilka astrologiskt beror på att det är ytterligare faktorer som undsluppit oss här. Nunnan in spe hade t.ex. en Vågascendent, vilket placerade hennes Rahu-begärliga nymåne i det säkra rummets Kräftan i tionde huset för "karriärmål". Hon övervägde alltså en kräftcell eller klostercell som sin karriär! (Den livsuppgift förutom moderskapet som hon sedan ägnade sig åt, går jag inte in på här, men stämmer väl med Kräftan som ett "trygghetens hägn".)

Jag kan nämna att "krogmötet" föddes bara ett dygn efter blivande nunnan och hon hade också nymånen i ett hörnhus, men nu i 1a. Hon själv föddes med ett notabelt hjärtfel som tvingade henne till stillsamhet (Kräftans lugna och trygga värld) medan nunnan dygnet innan fick ett svårt hjärtsjukt barn som förstföderska. Solen betecknar hjärtat men även 5e huset. Kvinnan med hjärtfel har skadegöraren Mars i Oxen som ägare till 5e hjärthuset (och barnhuset) i Skorpionens tecken. Men Mars i Oxen innebär att planeten opponerar sig sin egen domän och frågan om hjärtat. 

Modern till det hjärtsjuka barnet har Vågen i öster och därmed en helt annan representant för hjärtat och barnen, 5e ägs här av Saturnus (Vattumannen). Saturnus står nästan gradexakt med "bestraffningens" södra månnod Ketu, dvs den plats där baksmällan drabbar efter Rahus omåttliga girighet. Något ominöst kring barn och hjärta även här således, även om jag inte har vanan inne att studera ämnet i djupet. 

Överlag finns något obalanserat i nodaxeln som har svårmodets Saturnus på botten (4e huse) och så en kraftfullt uppåtsträvande och äregirig nymåne i Kräftan i 10e (en axel som har med prestige och social klättring att göra - hennes barndomsfamilj var f.ö. extremt prestigemedveten). Man kan undra vilket tidigare liv den här "nunna in spe" sökte gottgöra genom att söka sig mot fromhet (eller själsro i nunnekloster) i detta liv! När jag ser religiösa överdrifter tänker jag alltid på vilka fanatiska paragrafryttare folk som slutat röka brukar bli. Det är något överdrivet eftersom de själva bara igår var likadana syndare som de nu förebrår och förmanar! 

Detsamma gäller också den här bloggaren som spårat några rikemansliv i sin själs skrymslen och som nu exorceras genom ett bloggande som antagit samma antikapitalistiska perspektiv som ett av bloggarens bättre tidigare liv, som andligt kommunistisk jude i Palestina, knappa århundradet innan Jesus kom och allt tog hus i helvete. Den historiska parallellismen finns naturligtvis där, dåtidens ockupationsmakt och förtryckare var romarriket, idag är det USA som allt mer ogenerat flyttar fram sina anspråk på att vara den enda som har rätt att sätta en agenda och ange vilken "berättelse" om världen som gäller. 

Svenskarna har i så många årtionden slukat Hollywood-film där de onda alltid är svartmuskiga araber att det räckte med att några skyskrapor skulle rasa för att USA:s programmering skulle fyra av i dumbommarnas hjärnor. Så många psykotiker Sverige fick i ett slag efter 11 september-attacken! Och kända namn också. ABBA-Björn framträdde som den karaktärslösa neurotiker han förmodligen alltid varit och "insåg" plötsligt religionens ondska! Professor Gaster, som kunde 30 språk och dialekter skulle nog haft svårt att förstå de primitiva uttryck ABBA-Björn och hans gelikar gav ifrån sig, även den extrema passionen i denna nymåne med Rahu troligen skulle ge honom motivationen att tränga in i nyateisternas besynnerliga fiktion.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar