Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)torsdag 19 januari 2017

Handelshuset rasar. Onda omen inför Löfvens Iranresa.

I Irans huvudstad Teheran har en brinnande skyskrapa störtat samman (AB). Det var statens äldsta höghus modell USA:s favoritbyggnad - att bygga på höjden för att kunna profitera maximalt på en markyta man äger. Det var ett tempel tillägnat kommersen, byggnaden innehöll en galleria.

Med tanke på att nyttiga idioten Löfven och hans entourage i formen av det svenska näringslivet inklusive - hemligt! hemligt! - svensk krigsindustri inleder sin säljresa i Iran den 11 februari, är detta det sämsta tänkbara omen! 

Vore jag kejserlig rådgivare i antiken skulle jag genast rekommendera att Sverige ställer in sin smaklösa resa till detta land som också det kommer att stryka med innan världens pånyttfödelse kommer på tal. Ska Sveriges sista penseldrag i historieboken vara papegojans beteende? Så fort USA (via Obama) öppnar för handel med Iran är också Sverige där, hack i häl på USA som en patetisk "me too"-typ utan originalitet eller nytänkande.

Att använda dygnet för det rasade handelshuset som omen för Löfvens maskerade sälja "SAAB-vapen-tripp" nästa månad kan tyckas som något ohört inom astrologin, vilket det kanske också är. 

Jag lämnar till landets skickliga tänkare att se de sammanhang som himmelen alldeles naturligt lämnar för den som gjort sig mödan att förstå tankar om vinst och förlust i de 12 husen, och zodiakens och planeternas symbolvärden.


Klicka för läsbarhet.
Näringslivets första dag i Iran i inre kretsen,
dygnet för det fallna tornet i yttre kretsen.Tolkningstips för att sätta fart på föreställningen. Givet Jupiters usla position förstår man av Resans horoskop och Månen i begärets Kräfta i 10e att närighetsminister och vårdvinstanhängaren Mikael Damberg och troligen också Löfven kommer att skada eller helt omintetgöra de svenska intentionerna med mötet. De vill för mycket! De är alltför näriga! 

Det är typiskt att Dambergs dominerande tecken Jungfrun och Kräftan båda står illa till. Varför Månen i Kräftan är svag i 10e kräver egentligen ingen förklaring, men husets signifikator är principfasta Saturnus som står indifferent och opåverkad inför blödiga och näriga typer från veklingarnas land Sverige! (Folket som numera bara kan tillverka krigare i animerade datorspel samt fegt skapa landminor och missiler som dödar med förövaren på tryggt avstånd.)

Tyvärr är svenska affärsmän kända för sina låga poäng på kultivationsskalan, så det är inte bara Damberg (om han nu deltar) och Löfven som kommer att få de gamla perserna att undra om ingenting hänt i Sverige sen vi var själviska vikingar som inte höll oss för goda för att idka människohandel med de rika i dessa trakter!


 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar