Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)lördag 28 januari 2017

Hädangångna: karaktärsskådespelaren John Hurt och hans demonerJohn Hurt som fascistisk politiker i "V for Vendetta" -
var hittar en människa resonans med bottenlös ondska?
I fantasin, föreställningen, astrologiskt tecknad av Månen.


Den skickliga skådespelaren John Hurt dör under stjärnorna på ett sätt som för tankarna till hur stora själar (mahatmas) väljer att lämna jorden, prick under nymånen i samma zodiaktecken som de en gång föddes i.

Sol och Måne förenas timmarna före midnatt dödsdygnet
och förbereder den perfekta spelplanen för John Hurts sorti

 Mediernas egen dramaturgi som gör dem till sådana opålitliga informationskällor berättar nu om vilken fantastiskt människa han var (Aftonbluddret läser amerikansk press och skriver av). Jag minns en tid för kanske tjugo år sedan när samma tidningar berättade vilken svår jävel han var att göra med! Men för all del, dödsrunorna har sina egna spelregler och om möjligt ska man framhålla det goda.

Det har gått nästan sju år sedan jag tittade på skådespelare med känd födelsetid och upptäckte att "känslodjupets" och "insidan" tecken Kräftan dominerade som UTSIDAN eller ascendenten bland dessa skådisar. Ett tankvärt fynd, även om gruppen var för liten för att utgöra bas för statistiskt säkra uttalanden. Den texten började, "Ett inlägg från sena januari som blev liggande några veckor... " och när John Hurt nu dör i "sena januari" sju år senare kan man bara fascineras över tillvarons skenbart exakta rytmik. 

Varför bloggaren skulle vara bättre synkroniserad än de flesta med dessa rytmer gav föregående inlägg om "gränserna" (eller termina) en antydan om, megalomaniskt eller ynkligt kompensatoriskt som det kunde verka att enbart lista möjliga tidigare liv i rikedom och makt och förbigå de hunsade liven - vilka dock aldrig kan toppa den rikedom själen från tid till annan tar med sig i händelse av "en regnig dag". 

(Som "en regnig dag" måste man betrakta detta skitliv i det maskerade fascistlandet Sverige med dess lilla etablissemang som skor sig vanvettigt på ett lydigt och kuvat folk som utan undantag presenteras som spån i svensktillverkad reklam - reklammännen är lierade med de stora pengarna och svenskarna slukar gärna de vidriga bilderna av dumma och fåniga svenska män i reklamen och tänker att det gäller någon annan.)

En annan förklaring till att en individ kan ligga synkroniserad med världsödet så att tankar föds precis i rättan tid för att anknyta till en större plan eller schematik (den moraliska världsordningen) är om man, som bloggaren, har Tidens herre Saturnus så exakt som möjligt i ett av horoskopets fyra hörn, vilka utgör "handtag" till den externa verkligheten. Mest extrem skulle en yoga karaka-planet i hörnläge vara, och "förbindelsesignifikator" blir en planet som horoskopet äger såväl ett "världsligt" hörnhus som ett av de gudomligt sanktionerade dharma-husen. Den turen hade inte bloggaren, men nästintill. 

Bloggarens tidmätare Saturnus äger själva det 9e huset för universell dharma och den placerar sig sedan nästan gradexakt i sitt världsligt starkaste läge i västra hörnhuset. Detta, inser jag mer och mer, är ett arv från ett tidigare liv, då brittiska unga adelsmän underdånigt hyllade greven av Oxford för att vara landets främste astrolog. Oxord, som gick från att födas till pengar till närmast ruin, saknade världslig klokhet och brände vanvettiga mängder pengar i sitt liv i något slags trots mot sin födelse till adeln. 

Oxford gjorde också det otänkbara för en adelsman: beblandade sig med "slöddret" - artistvärlden - och finansierade många år ur egen ficka inte mindre än två hela teatersällskap. Se där var en konstarternas tillskyndare till skillnad från det svenska folkdjupets slödder och deras förakt för allt kulturellt - om det inte är lättare underhållning importerad från Broadway, vill säga.

Kort sagt, av den viktiga Merkurius (studerad i föregående inlägg) och Tidens herre Saturnus i viktig position och som ägare av den reglerande universella lagen anar man att bloggaren har en disposition att samverka med kosmos egen reglerande rytmik - kort sagt intressera sig för frågor om Ödet och den astrologiska metoden för att göra detta synligt!

John Hurt med sin Kräftascendent ingick möjligen i den sju år gamla granskningen som just upptäckte att detta fantiserande tecken dominerade som rollmask på skådespelare. En kontroll visar att många nya horoskop har noterats under de senaste årens rubrikskummande. I den utvidgade gruppen kan visserligen några regissörer ha smugit sig in, vilka aldrig började sin bana som skådespelare, men det kan bara röra sig om en handfull. Jag låter träfflistan för sökordet "actor" vara utan att gallra den.

Kan även notera att jag totalt har 1730 kartor med födelsetid så att den nya totalen för skådespelare, 379, är helt abnorm snedfördelning sett till yrkeskategorier. Men när hittar man en sjuksköterska eller ambulansförare i de källor som finns på nätet (Astrotheme, Astrodatabank)? Det är kändisar som drar all uppmärksamhet till sig. Detta är nu inget problem eftersom studieobjektet var och är "den bästa rollmasken" för en skådespelare. Att gå från 38 kända skådesepelarascendenter till 379 är att röra sig från ett helt otillräckligt till ett närapå fullgott underlag för utsagor om statistiskt säker över- eller underrepresentation.


Ascendenten hos
379 skådespelare
16
23
41
42
32
43
41
41
39
25
20
16
Snitt:
31,6
Signifik.
rel. snitt
(±50%):
<=16 e.
>=47

Så mycket för det gamla inläggets argument för varför Kräftan var ett så passande rollspelstecken just för drama och själsutlevelse i skyddad miljö! Visar om inget annat hur lätt en rationellt lagd själ har att rationalisera. Övertygandets konst var viktigt i den gamla grekiska retoriken och som juvenil tonåring lyckades jag dra med några andra omogna i klassen i egenhändigt påhittade "tävlingar i munmotorik" som bara gudarna vet från vilket tidigare liv jag fått idén! (Närmast föregående inlägg diskuterar bloggarens extrema fokus på just Merkurius.)

För efterrationaliseringen om Kräftan som perfekt skådisascendnt kan man minnas att Kräftan representerar trygga reviret, här: inspelningsstudion. Denna är en vag återspegling av det verkliga livet därutanför (som månens återsken av solen), men utan dess reella hot. 

Eller: Månen som en fantasins inre teaterscen där man kan leka hot utan att riktigt blod flyter - och därmed förkärleken för försåtliga mord på scenen där en mördare utanför handlingen bytt ut fejkvapnet mot ett verkligt. Att leka med blodig död i fantasin. Antalet skådespelare med Månen i 1a huset (som en variant på Kräftans tecken) uppgick nu till 35, vilket inte heller var någon signifikant avvikelse från medelvärdet.

Flertalet zodiaktecken fungerar således alldeles utmärkt för att likt John Hurt kunna ta på sig de mest skilda roller. I hans fall kan jag dock från annat håll notera just den typen av problem som gjorde att John Hurt förr kallades ett opålitlig, lynnig och svår skådespelare att ha att göra med. Jag tänker här på den emotionellt instabila Kräftascendenten knappast blir starkare av ascendenthärskaren Månen i rationell Luft vilken i sin tur "dissociativt" dränks i Vatten av 12e "doldishuset" där det omedvetna regerar och enligt hinduisk tradition det NÄRMAST FÖREGÅENDE LIVET ännu kan ligga kvar och påverka individen. Detta blir därför hinduismens primära moksha-hus, huset att bli medveten om så att karma tappar sitt sting och själen når befrielse. 

Här kommer jag att tänka på tidigare inlägg om brittiske läkaren Arthur Guirdham som delvis ur egna erfarenheter föreslog att mentala störningar kan vara psyket som pga. fruktan blockerar sig mot en djupare synsk förmåga. Jag noterade i det sammanhanget att även Guirdham själv föreföll ha en potentiell störning genom samtidig emfas på Vatten och Luft (instinkt och rationalisering). I detta fall är således mentalsjukdom själens sätt att luft-rationalisera den djupare nivå som den inte vågar hantera. Vatten som bärare av synskhet? Ja, varför inte, Vattnet är ju motbilden till det direkta seendets Eld. Den som övervinner sin fruktan för död och mörker kan därmed ha stor nytta av "sliriga" mötet mellan Vatten och Luft, vilket jag flera gånger nämnt just i samband med skådespelare och så även nu i samband med John Hurt, som har de i förhållande till varandra dissociativt ställda elementen i svår bindning.

Hurts Kräftascendent med Månen i Tvillingarna blir därför en personlighet som är akut färgad av rädsla men också en tendens att dissociera sig och via projektioner av sina egna demoner anklaga andra för exakt vad den här människan bär på sitt omedvetna, obearbetade rester från det egna tidigare livet!

Bortser man en sekund från de fantasilösa försöken att belägga astrologin utifrån en statistikers väldigt speciella världsbild (som materialismen sökt sälja på de obildade massorna som den enda giltiga), ser vi väldigt tydligt hur John Hurt kunde spela ond fascist i "V för Vendetta" och andra plågade roller så väldigt väl. Här kom han som närmast sitt "naturliga" jag! Tänk om den sådan här människa istället för att avreagera sig inom kontrollerade och legitima former (filmvärlden) skulle bli politiker!

Även den fallna Saturnus - men så mäktig i 10e huset för prestige och yttre anseende! - och dess järngrepp om utagerandes Sol utifrån den subjektiva horisontens Vädur gör att han är närmast perfekt för fascist- och diktatorsroller! Missa inte hur svag en Sol i solnedgången är, men att den här hjälps till fortsatt makt genom att disponenten alltjämt håller det 10e makthuset! Min gissning är att Hurt var en djävul i sitt tidigare liv men att hans själ i detta påbörjade tillfrisknandet genom att välja scenen och bara spela ur sig en natur som väldigt mycket var hans egen.

Åter till tabellen! Den som lusläste "poängen" kan inte ha missat de intressanta avvikelserna mitt i det nästan perfekta guppandet lite över eller lite under medelvärdet. Avvikelserna inträffar precis där zodiakens slut knyts ihop med en ny start, dvs, Fiskarna och Väduren. Här tycks personligheterna vara för svaga för att klara av att utom sitt eget rollspel också anta de roller som föreläggs i filmmanuskripten. Även loja Oxen - som bara har två lägen, lugn och furiös när dess favorittillstånd lugnet rubbas av externa - har svårt att nå upp till medelvärdet, även om den strikt talat inte har en signifikant underrepresentation i dramayrket.

Men slutet/pånyttfödelsen i Fiskarna/Väduren var ett ohyggligt intressant om än negativt besked. Dessa två tecken lämpar sig sämre än alla de andra för rolltagande och lustigt nog stämmer de astrologiska skälen lika bra här som då jag förhastat rationaliserade om Kräftan som en perfekt rollmask för skådespelare. Fiskarna gör inte bra ifrån sig som aktörer eftersom de inte kan hålla masken - det här draget har jag t.o.m. märkt med soltecknet Fiskarna. De börjar en berättelse, men ger sedan självmant upp "showen" om den inte är förenlig med deras samvetsövertygelse och så kommer ett "nej, förresten..." mitt i halva framförandet! 

Fiskarnas stim är experter på att oväntat byta färdriktning, vilket kan gör omvärlden frustrerad över dess oförmåga att "följa upp" och slutföra. Ibland blir de just inte mer än duttare eller dilettanter, och lägger än en hand vid det ena och än vid det andra. Ibland blir de vagabonder eller går till sjöss. Mycket beror på hur rastlös Fiskarnas härskare är i horoskopet. I Jordelementet bör vattendjuret kunna "gå upp på land" och stabilisera sig bättre än t.ex. en Jupiter i Eld eller i Vatten. I Luft får man "dissociationen" som alltid är svårförutsägbar.

Vädurens innebörd av egocentrisk utblick gör den här ascendenten illa lämpad att till att börja med engagera sig i film-/teaterroller som inte motsvarar vad den själv brinner för, och av en skådis krävs ödmjukhet och en vilja att underordna sig rollen. Således går gossen Ruda bort direkt. Barnets arketyp kan inte hantera vuxenlivets skiftande roller, den vill skriva sin egen historia, inte spela någon annans!

Att tabellen faktiskt rymmer ett gäng Fisk- och Vädursascendenter påminner om att vi bara talar om tydliga trender här. Gissningsvis har de skådisar som lyckats så väl med Fisk- eller Vädurascendenten att de blivit kända nog att deras födelsetid hittat ut i den offentliga domänen ascendenthärskare (Jupiter resp. Mars) som ger utmärkt stöd - till skillnad från John Hurts persona-härskare Månen som verkligen ligger i händerna på "den onda daimonen", som antikens egyptier kallade tolftehusägare som i John Hurts fall är Merkurius, intellektet och kommunikationen. 

Hurts Merkurius står emellertid i ett hörnhus - "den Andres hus" (nr 7) och tillsammans med lyskraftiga Solen. Den "onda daimonen" som lever kvar från ett föregående liv har därmed en kanal ut i världen och den lunära eller fantasifulla personligheten kan därmed "psykiskt" plocka upp och tydligt uttrycka MER än sig själv. Men tittar man djupt på sammanhangen ägs nu den onda daimonen (Merkurius) i sin tur av karma-bokföraren Saturnus i sitt fallna läge i solipsistiska barnet Väduren, och denna Saturnus angriper Solen och den onda daimonen/kommunikatören. 

VILKEN RÖRA! Det enda som är säkert är att John Hurt i ett tidigare liv tycks ha missbrukat makt (som ett barn i diktators position) och att han nu valt att låta "den Andre" - den rollfigur han tillfälligtvis gifter sig med - leva ut all denna synd som han själv hopade i ett tidigare liv.

På ytan är vi hyllade hjältar eller kallas världsliga fiaskon. Men astrologin ser en större historia därunder. Denna stora berättelse vill inte Etablissemanget att folk ska intressera sig för eftersom det kan sätta ifråga dagordningen som ett samhälle bjuder individen att underkasta sig.  

Det är t.ex. därför vi har en tydlig koppling i Sverige mellan KTH (skolar in folk i Sveriges ärelösa historia av teknokrater och mordvapeningenjörer) och mobbningssekten Vetenskap och Folkbildning och deras härnadståg mot det övernaturliga. (Inte att förglömma, författaren av praktiska datorhandböcker Christer Sturmarks ärelystnad och sedermera kapande av Humanisterna och förvandling av den föreningen till en variant på samma religionshatiska tema.)


Tillägg

Jag hade tänkt men glömde bort att använda den nyligen introducerade, strikta metoden för test av null-hypotesen (Se om Nobelpristagarna och deras sol- och månpositioner).  

Enligt denna metod finns inget i ovanstående tabell som möter kriteriet på signifikant över- eller underrepresentation!

Total Numbers
12
Mean (Average)
31.58333
Standard deviation
10.8582531.58 + 10.86 + 10.86 = 53.3
31.58 - 10.86 - 10.86 = 9.86


Medelvärdet plus eller minus två standardavvikelser ger ett "slumpintervall" som alla placeringar håller sig inom. Det var ju förargligt. Tabellens svacka i slutet av zodiaken och omstarten i Väduren var bland de mest suggestiva fynd jag sett!

2 kommentarer:

 1. Jag blir mer och mer övertygad om att skådespelare endast lever ut inneboende tendenser som de inte får/kan släppa ut i verkligheten. Endast det som existerar inombords kan spelas ut. Ju mindre som kan spelas ut, desto stelare roller som Rambo. Skådespelare och marknad ger framgångspotentialen. Star Wars fyrtiologin (bara vänta) väcker de stora spelens önskan hos människor.

  På annan plats skriver hakelius om den mogna Lööf.
  http://www.expressen.se/kronikorer/johan-hakelius/kan-vi-inte-lyssna-pa-drottning-loof/

  Samma Lööf som var noggrann med teatern förr och uppskruvat tonläge.
  https://www.youtube.com/watch?v=37665owJGAM

  Kan det ha att göra med vem som är initiativtagare till teatern? Om det inte är hon, så är det dåligt. Kampen om uppmärksamheten i livet skönjs här.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Tack för Hakelius-länken. Där var han faktiskt ganska rolig den ärkekonservative och arrogante!

   Stallone är också en rolig och tacksam figur. Det är så att säga svårt att se bortom hans kropsshydda och urskilja psykologiska signaler - jag ser att han har Skyttascdndent (tendens att blåsa upp som en bubbla - se även ex-politikern Göran Perssons Skyttascendent). Skytthärskaren Jupiter hos Stallone står i "mikroskopiska" Jungfrun och i högst offentliga 10e, Jupiter i detta tecken och i ett hus som inte alls passar Jungfrun blir till ett dröjsamt och försiktigt/garderat utspel. Detta är ju på pricken hur Stallone agerar i princip varenda film! :-) Dessutom känner man igen hans typ av humor som Jungfruns humor, försynt och smått förfinad. Kroppen står helt enkelt i vägen för att man ska uppfatta de nyanser han nu ändå har... "Folk fattar inte att jag är intellektuell och läser mycket böcker" sade han för länge sedan och det går också perfekt ihop med kombinationen av Jupiter och sinnet/Månen i slutet av Jungfrun. Sedan ligger Jungfruhärskaren Merkurius lite matt i 8e huset, men då är vi redan 2 steg bort från en diskussion av hans stela rollmask (ascendenten).

   Radera