Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)tisdag 24 januari 2017

Goda Jupiter ger ingen immunitet mot korruption


Mikael Sackleen, chef på Statens Fastighetsverk
och Björn Andersson, dess generaldirektör.
"Partners in crime"?

En sällsynt generande korruptionshärva för staten rullas nu upp och en påminnelse till svenska folket om vad Etablissemanget och Eliten ägnar sig åt, särskilt sedan högern under män som Borg, Schlingmann och Reinfeldt (alla tyskklingande namn!) krossat det gamla idealet av ärlighet och hygglig jämlikhetssträvan i det svenska samhället. Se Aftonbladet för detaljer.

Jag återkommer eventuellt till den tigande och passiva generaldirektören men det Mikael Sackleens horoskop är intressant just för att det så tydligt stämmer med fakta via sinnelagsperspektivet (månascendenten):

 
Ett fall av "negativ sensationalism" där Vatten på
två sätt söker släcka det framgångshungrande Eld-Lejonet


Vid första påseendet ser begärliga Månen med lyckosten Jupiter ut precis som fotot på Sackleen - en jovialisk och tämligen övergödd person som vet att uppskatta livets goda. Tankarna går till fusksossen och numera godsägaren Göran Persson, vars kända födelsetid också avslöjar den lyckosökande Jupiters positiva tecken Skytten i öster. Också han är en ogenerad gottegris tack vare den karaktärslösa Venus stigande i öster. Det här får mig att fundera på om det finns risker med att födas under den universella välmågans tecken Jupiter som eget ascendenttecken. Egot eller den egna personen är ju något mycket mindre än den allmänna välfärden och det kanske är så här det generellt ser ut i öster när folk föds och i tidiga år hyllar socialistiska ideal bara för att bli de värsta självberikarna och svikarna senare i livet...

Problemet med Sackleens välståndshungrande sinnelagsascendent är att Lejonets härskare Solen tappat höjd och (liksom i fallet Reinfeldt och Löfven) befinner sig i den "behövande" Kräftans tecken. Och med Lejonet i 1a huset krymper förmågan att sörja för den egna vålgången ytterligare eftersom Solen nu trillar in i 12e huset för avsaknaden av materiellt gott. Aftonbladets foton på den korruptionsmisstänkta chefen visar att han stöder sig på en krycka, jag vet inte om det är till följd av hisklig övervikt, ett handikapp eller sviterna efter någon olycka.

I vilket fall stämmer ominat väl med att Solen i 12e står i "världslig exil" och inte kan bära upp det uppblåsta Lejon vi här ser. Det är en i Vatten nedsänkt Sol i det "onda" 12e för världslig besmittelse som måste elimineras som förklarar att jag missfärgat den annars klart orangefärgade Eld som utmärker ett visionärt och förstående Lejon. Här är det si och så med självinsikten. Denna klena kognitiva bas ger inte den reflekterande Månen mycket att jobba med, och även om låg intelligens löper samma risk som hög att korrumperas är den förra en klantskalle som strax blir upptäckt. Som här.

Man kunde ju tycka att den frugala Saturnus i Skorpionen med sin långa 270-gradersvinkel skull bromsa in Lejonet i dess svagsinta excesser. Men enligt schemat för planeternas verksamma naturer gör Saturnus systematik inte förstahuslejonet något gott. Planeten är ju Lejonhärskaren Solens värsta fiende och då Solen lider av förminskad lyskraft och effektivitet i sinnelagskartan, blir Saturnus i ett hörnhus en långt mer dominant influens. Enkelt uttryckt blir en Saturnus som ju både är en essentiell illgörare och här också i funktionen som en verksam sådan, en intrigant och kriminell influens. Vi får, som den brittiske stjärnastrologen Charles Carter uttryckte saken, en "ränksmidande kriminell" där den omoraliska Mars istället ger upphov till de överilade passionsbrotten.

Jag har faktiskt sett t.o.m. "verksamt goda" Saturnus i 4e huset i deras angrepp mot personan (asc) resultera i intriganta människor som bakslugt jobbar med andra motiv än de som de deklarerar genom personligheten. Lustigt nog förnekar Saturnus i 4e djup egen tillfredsställelse och samtidigt gör dessa typer knappt annat än smider planer för sig själva eller det egna hemmet och komforten däri. Det är en ond cirkel som ingenstans leder. Men att be en människa sluta kontrollera och "styra upp" allt och alla (inklusive det påklistrade egna leendet), det är en uppmaning som sällan faller i god jord. 

Saturnus själva väsen är att uppleva sig vara herre på täppan och jag tror bara det blir värre av att den fallit från nåd - från sin naturliga position i 10e makthuset ner till det 4e huset för hus och hem (en mycket begränsad maktsfär som traditionellt tillhört hemmafrun). Se bara vad den korruptionsmisstänkte chefen jobbar någonstans: Statens FASTIGHETSverk. Den korrupta Saturnus står i precis "rätt" hus för att uttrycka sin önskan att manipulera det goda livet (Jupiter i Lejonet) till sin egen fördel. Man ska inte missa att månascendenten ju faktiskt berör 4e husfrågor redan från början eftersom Månen är hussignifikator (bhava karaka) i 4e.

Med dessa inledande iakttagelser har vi ändå bara skrapat på ytan av den röta som den här mannen skulle kunna ha gjort sig till bärare av. Djävulens korrumperande inflytande är maximalt genom den onda stjärnan Algol i sin gradexakta opposition till horoskopets ytterst svaga Saturnus. Och sedan har vi förstås omoralens Mars i det attitydlåsta onda 8e huset och som på inget sätt räddas av att disponenten är Jupiter och befinner sig i 1a huset under de intelligensförklenande och ränksmidande omständigheter vi redan sett. Även passionsbrottslingens planet är således en slags ständigt närvarande ton, fastän djupt nere i människans habituerade attityd till livet. Åttonde huset ska normalt innebära dålig karma från tidigare som håller på att lösas upp i detta och möjligen indikerar även Solen i karmabrännande 12e att avslöjandet av hans korrupta natur är ett slags uppvaknande ur det mörker som följde med den här födelsen och som avslöjar en själ med många synder med sig i bagaget...

Allt det sagda är naturligtvis spekulation men inte fria fantasier utan strikt i linje med astrologins eget regelsystem. Om sedan födelsehoroskopets kroppsliga ascendent på minsta sätt liknar sinnelagsascendenten, då är mycket av det här sagda att betraktas som sannolikt. I en elitistisk värld av filosofen Platons snitt skulle lämpliga ämbetsmän och politiker väljas ut på astrologisk grund. De måste vara födda immuna mot korruption eller åtminstone inte vara ett läckande såll av begär och önskan om prakt och överdåd som den här olyckliga människan! 

Se gårdagens kommentar till "högersossen" Katrine Marcals byte från simulerade rättvisekrönikör i Aftonbladet till borgartidningen DN. Det är i stort sett samma materiella hunger i båda horoskopen och jag tryckte kanske inte tydligt nog på hennes onda Jupiter i 2a ekonomihuset som ett hinder för att förstå och sympatisera med socialismens inre väsen, samtidigt som det fanns en kraftfull orientering mot sällskap (11e huset) bestående av korrupta men prominenta makthavare (Mars+Venus i Lejonet) - kanske sådana innehavare av herresäten som denne Mikael Sackleen, som rimligen bör vara avhyst från Rosersbergs slott när den här affären blåst över. Solen i trygga hemmets tecken Kräftan i 12e förlusthuset vittnar om att livsvägens största milstolpar bör ha med självförnekelse och själsrening att göra.


PS. Bloggen har stött på några fall av "räkenskapens dag" då Saturnus återvänt till Skorpionens tecken, där den stod då individen föddes. Här var ytterligare ett sådant.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar