Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google har förstört mängder av horoskop genom att omskapa usla miniatyrer av bilder i GIF-format. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa galna ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)tisdag 3 januari 2017

Fängelseupproret i Brasilien och sociala utmobbningssyndromet

"Femtiosex döda och många halshuggna." Så beskriver DN ett av Brasiliens största fängelseuppror som kvästes först efter 17 timmar och där motivet tycks ha varit att ett kriminellt gäng ville manifestera sin makt gentemot ett rivaliserande gäng. Snacka om vilddjur i bur.


Även kartans 1a hus färgas svart (Tamas guna) eftersom
dess tillfälliga ägare också befinner sig i ett tamasiskt
tecken och dessutom är hörnplacerad i 10e för
en spektakulär uppvisning i bristande kärlek/harmoni.

Mycket passande inträffar upproret när den ömsesidiga reception mellan härskarna till hatiska instinktens Skorpion och social sammanhållningens Vattuman som kommenterats flera gånger under senaste tiden, när den "receptionen" lagt sig i hörnhusen som främjar yttre manifestation, manifestation i den konkreta verkligheten. 

Här ges påfallande tydligt besked om hur den fysiska jämviktens Oxe inte ens är vän med sin egen härskare Venus när "stillot" (homeostas) stiger i öster som ledande princip: Oxen är fysikalitet par excellence och minns hur Platon skämtsamt sammanband soma, kropp, med sema, grav.

I synnerhet råder brist på kroppslig jämvikt som Oxens naturliga problem då inte heller Mars står på Ox-ascendentens sida utan blir en såväl naturlig som verksam illgörare. Och dra sedan åt snaran ännu hårdare genom att sammanföra dessa för en "libidinös överhettning" i folksamlingens tecken Vattumannen medan dödens Saturnus, den som med våldets Mars bildar den "ömsesidiga receptionen" når sitt mest effektiva läge i väster. Död och mobbning inom folkgruppen! Den här kopplingen mellan Skorpion och Vattuman verkar helt sakna konstruktivitet, den representerar ett samhälle (eller en fängelsepopulation) som söndras från insidan. Den svårhanterade blandningen av Skorpionens och Vattumannens symboler skulle kunna vara signaturen för ett folk i sönderfall eller ett inbördeskrig. 

Utfransning/standardpredikan: "Inbördeskrig" - i så fall ligger Sverige pyrt till som ÄR Vattuman för de rika och privilegierade/Solen - men tydligt skorpionisk i folkdjupet via Månens härskare Mars i det skorpioniska 8e huset för lamslagenhet och bittert förakt gentemot Etablissemanget. Vanligen får stockholmarna klä skott men problemet är således snarare ett mellan dem som tillhör eller sällar sig till en liten elit inom folket som berikar sig själva och håller varandra om ryggen - många flyttar in till Stockholm enbart självberikande som motiv - och å andra sidan Månen eller den ansiktslösa massan som inte bereds tillgång till denna klick av privilegierade Vattumän i ledarposition. 

Eliten har kunnat växa och knyta band till USA och deras multinationella företag enbart genom att Sverigehoroskopet avslöjar den passiva folkpsykologin (Månens disponent i lama 8e huset) och bristande intellektuella spänst. Sverige är på kartan en rätt tragisk plats att födas på och lära sig om livet. Både inom och utanför den privilegierade cirkeln av ond rikedom ägnar sig Sverige åt svårartad mytbildning om den egna förträffligheten. Det går inte att utbilda sig i Sverige eftersom vår kunskap är så skev och i allt utom möjligen ingenjörskonst ligger långt efter de ledande universiteten i världen. 

Det kanske var i rätt tid som höger och kapitalismen beslöt att med Reinfeldt som spjutspets krossa de sista och lama socialdemokratiska tendenserna till kollektivism. Det fanns ändå ingen bärkraft för dem eftersom folket redan var vaggat i sömn av en simplistisk materialistisk världsbild som bara handlade om att jobba och konsumera upp lönen. Torskar för ett ont utsugarmaskineri som redan Karl Marx perfekt beskriv i termer av det mervärde Arbetsgivaren förskaffar sig i anställningsförhållandet, men som svenskarna var för slappa för att förstå och värja sig mot.

Det brasilianska fängelseupproret ser inte bara en ohelig kombination av Mars och Venus (krigar eller förbrödrar vi oss?) inom Vattuman-gruppen, utan också halshuggningar. I horoskopets dominanta 10e hus hittar man den halshuggna demonens draksvans (Ketu) och man blir nyfiken på exakt hur många av de dödade medfångarna som hittades med saknade huvuden! När upproret startar har Månen ännu inte hunnit in i Vattumannen men där kommer den sedan att ligga under merparten av den tid upproret varade. Månen eller den irrationella och affektiva själen ÄGS således av en synnerligen kraftfull och sociopatisk Saturnus i Skorpionen som inte når någon positiv kombination med en Venus i obalans. När man gått igenom horoskopets struktur några gånger börjar man inse vilken hopplös situation kartan beskriver!

Sällan ser man en så praktfull illustration av kollektivt vansinne som på den här kartan. Missa inte att hellenismens 2a hus inte kallades "ekonomihuset" utan "Hades portal". Här har saker gått längre än till porten. Portens husägare är själv inspärrad i 8e huset (själva dödsriket?) tillsammans med den frihetsberövade Solen - passande symbolik för ett drama bakom fängelsemurar! 

Okej, fängelser sorterar normalt under 12e huset, men det här husets tillfälliga ägare är en både naturligt och verksamt onda Mars som står i konjunktion med den verksamma illgöraren Venus - ascendenthärskaren - så hur man än vrider och vänder på kartan är den kolsvart - likt demonins kvalitet Tamas (kartans mörkfärgade tecken). 

Det är lite av en gåta hur den nobla Vattumannens tecken samtidigt klassificeras som tamasisk, som i Mörkrets händer. Men se på mänskligheten! Beter den sig speciellt "gudomligt"? Astrologi är inte en kartritning över fria själar utan för den mänsklighet som fallit under sin verkliga nivå. I sin maximala magnitud betecknar Vattumannen hela sin urnas rymd - den kosmiska container som är den reva eller blackout som inträffat i Himmelriket, en smutsfläck och ett litet avbräck i den gränslösa potential som utmärker Naturen med stort N. 

Gud bortom Naturen, å andra sidan, utmärks av en fullkomlig avsaknad av potential. Gud behöver inte förverkliga något alls, gudsbegreppet representerar fullständig aktualisering av alla möjligheter. Det är ju därför Gud sägs vara allvetande och allestädes närvarande, inom som utom enskilda individer. Allt är Gud, i teorin. Det är bara genom att stänga av sig och skapa mobbningsfraktioner, som bland dessa fångar i Brasilien, som man kan påbörja den meningslösa tuppfajten om vem som är värst och bära hem guldtrofén. Kapitalismen manar till samma idioti som händelsen i fängelset och kommer i sinom tid att läggas till historiens kyrkogård som ett rent kriminellt koncept. Där är mänskligheten ännu inte, tvärtom tar de få superrika ett allt hårdare järngrepp om världen just nu, just innan allt spricker.


*****

Horoskopet är så uselt att man kan undra över astrologins giltighet. Borde inte hela världen råka i brand, precis varje gång eländiga omen hopa sig på ovanstående sätt? Claudius Ptolemaios skrev i sitt förord till Tetrabiblos (ett av astrologins äldsta bevarade verk) ett lovord till astrologins skönhet och skilde noga mellan astrologi av den katolska, "allmänna" eller universella typen från astrologi som fokuserar enskilda personers livsöden. 

Det större omfattar alltid det mindre, så att man kan bortse från "oskyldiga individer" och deras horoskop när hela himlen står i brand. Någonstans kommer det att fatta eld även på jorden och det man ser, för att snabbt skifta från det hellenistiska perspektivet till det hinduiska, är KOLLEKTIV KARMA i färd med att regleras. 

Alla enskilda horoskop behöver inte matcha tidens ondska men likväl stryker horoskopägarna med eftersom de ingår i den karmiskt belastade gruppen. Det kan ha att göra med dåliga beslut i tidigare liv (rösta borgerligt t.ex.) och som nu gör att de hamnar på den olyckliga sidan i en gänguppgörelse bakom fängelsemurar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar