Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)lördag 14 januari 2017

En domedagsprofet i bloggens smak

Polisen och kriminologen Fredrik Kärrholm berättar i SvD den lilla allegorin om skutan Sverige som trodde sig vara osänkbar som Titanic. Eftersom han är 32 år och det gått så lång tid sedan Michael Wiehe skrev sin pregnanta sång om lyxkryssaren (med dess däck som klassindelningen i samhället), får man väl anse att den här reprisen är okej. För han låter ju som den här bloggen när den undrar vad det här enkla folket i sitt loja engagemang låtit Sverige ta sig för väg!

Förklaringen till det snarlika sentimentet kommer i formen av en anhopning planeter hos polisen runt 12-13 grader Tvillingarna, inte långt från bloggarens ascendent i 10-12 grader av samma tecken. Kan det existera någon särskild "kvalitet" i den här sektorn av tecknet? Jag har aldrig studerat den kaldéiska subindelningen av zodiaken i mindre regioner, men det är möjligt att här finns en lite mörkare och dystrare typ...


Men ingen blir lurad av den kåserande polisens soltecken, med Månen i orubbliga Oxen och lagens Jupiter i Stenbocken, lagens verkställare, är det här knappast den charmerande och franskt lättsinniga typen av Tvilling. 

Se bara porträttbilden på skribenten! Lite pikant blir det allt när jag inser att jag har bejakat en text skriven av en moderat och därtill en som stammar från Lidingös välbeställda kvarter - den överklass hans allegori krasst konstaterar att den klarar sig fint när övriga Sverige faller sönder inom en generation (tidspannet är mitt tillägg). Vaktbolagen kommer att växa som svampar ur jorden, alla som har något att skydda kommer att tvingas göra det. Det kapitalistiska systemet knäckte Sverige på ett lite oväntat sätt! 

Eller kanske inte, om man minns Karl Marx vision om en tilltagande ägarkoncentration som till sist utlöser arbetarnas revolution. Hans vision slog fel, det blir inte arbetarklassen som raserar världen för den breda massan det hyperkapitalistiska 2/3-delssamhället som snart blir  ett tredjedelssamhälle om vi fortsätter att efterlikna USA i vår privatiseringshysteri.

Det är passande för en kriminolog att ha så usla huspositioner som Kärrholm har, om vi vidhåller bloggens spekulativa bruk av husens karaktär för en Chandra lagna-ascendent (månascendent). Månen eller psyket är ju ännu inte förtätat till en enskild fysisk kropp så det här är egentligen bara ett luftslott, en värld med dess tolv husområden så som den ter sig för föreställningsförmågans Måne! Horoskopet påminner om bloggens tidiga konstaterande att brottmålsadvokaters horoskop såg ut som själva fan, vilket blir fullt begriplig när man besinnar att deras arbetsvecka är full av ärenden från samhällets lågvattenmärke.

T.o.m. den handlingsorienterade Solen med Mars är verksamma illgörare ur ordningsvakten Oxens perspektiv, men det kan läsas som att polisen uppfattar sig som stabilisatorn Oxen som söker få stopp på de kriminella aktivisterna. Saturnus är också en stabilisator och en vän och välgörare då Oxen ockuperar 1a huset. Men här står Saturnus i olyckans och fiendens 6e sektor så vi har verkligen att göra med en polis och kriminolog som hyser negativa känslor för runddrivande invandrare och gangsters, rena motbilden till de romantiska vänsterjournalister som ylade illa när Löfven insåg att landet gick på knäna och inte ens kunde bereda vettiga bostäder till inflödet av flyktingar.

Att Oxen i 1a huset inte ens har hjälp av sin egen planet Venus i indisk astrologi har noterats förr. För Oxen är bästa medicinen arbete och att röra sig, det är lätt att välta stillastående och sovande boskap - åtminstone dyker fenomenet "välta ko" ständigt upp i amerikansk underhållning. Venus finner sin fungerande jämvikt bara om Oxen hela tiden rör sig mot balansläget. 

I balans blir Venus genast ont och resulterar i Oxens berömda gnyende och misshag över förlusten av välbehag. Tecknet är mycket enkelt till psykologin och helt orienterad efter lust/olust-axeln. Lusten (Venus) finner den enbart i rörelsen. Lustigt nog är Jupiter (Lagens planet) en verksam illgörare i det här stabilitetsorienterade horoskopet och det påminner om fd statsminister Reinfeldt som också hade en verksamt ond Jupiter i Jordelementet i det 9e huset för individens "högsta goda". 

Jupiter kan tolkas som överklassen, den polismannen i sin halvt genomförda allegori menar alltid kommer att kunna köpa sig ur de problem Sverige har framför sig. Faktum är att horoskopet blir otydligt eller väldigt svårt att bedöma här eftersom här syns samma negativa eller fientliga syn på det högsta godas hus som hos ateisten och musikproducendenten Brian Eno

Så... om Lagen-Jupiter är verksamt ond fastän belägen i sitt eget naturliga 9e hus, och ämnets tillfälliga ägare är Saturnus som själv är en fiende till individen (i position i 6e fiendehuset och i opposition till sinnelagsascendentens ägare Venus, själv i 12e förlusthuset), vad blir egentligen kvar av den rättrådiga polisen? Negationerna travas på varandra här och det är svårt att se något annat än en värre dystopiker än den här bloggaren, som åtminstone fröjdar sig över kapitalismens kommande sammanbrott och världen med den, just för att nästa paradigm och en ny och klokare mänsklighet väntar på att få ta scenen i besittning. I det här horoskopet för en kriminologs sinnelag ser jag bara mörker. Det kanske är därför han röstar på moderaterna...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar