Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)torsdag 12 januari 2017

DN och deras kvalitetsproblem

Titta på den här rubriken! Kan det bli mer floskel? Jag har inte läst texten, det kan vara den ojämne Helmerson som når den här briljanta kalkonen till slutsats. Det kan också vara en rubriksättare som å det grövsta missrepresenterar Helmserson som något katten släpat in. Ett är säkert, borgarbrackornas DN har sedan Wolodarskijs tillträde sjunkit som en sten.

Därför är det tacksamt att notera att åtminstone några bra skribenter finns kvar på de öppna sidorna för "gratisläsning", som Rysslandskorrespondenten Anna-Lena Lauréns analys och sågning av skandalrapporten om Trump. Det är med all sannolikhet de dåliga förlorarna på Demokraternas sida som söker knäcka Trump. 

Det råder med andra ord närapå inbördeskrig på USA:s högsta nivåer. När ska någon "mainstream-journalist" våga pröva den vinkeln på den störtflod sörja och lögner som just nu väller ut från USA? Landet håller på att gå sönder redan (som bloggen "profeterat") och Trump har inte ens hunnit tillträda!

Se även föregående inlägg och att Obama skapat en myndighet för åsiktsregistrering av hela internet! "Den Stora Satan" var ordet. Och det applicerar på USA, inte Ryssland!

 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar