Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)måndag 9 januari 2017

Den Stora Satan (USA) en illusionist av rang


Så aktiveras då även svensk polis i den gigantiska illusion med rök och speglar som den störste magikern av dem alla, Satan, spelar upp för den passiva svenska publiken... 

Landets Överhet har bestämt att Sverige ska bli en ny lydstat under USA och en kärnvapenutpost i det stundande Tredje världskrig alla vapentillverkare otåligt väntar på. Till och med de bästa bland folket kliar sina huvuden och vet inte riktigt vad det är som händer i vår tid. 

Men så är det när Intelligenser större än mänsklighetens samlade förstånd driver sitt outgrundliga spel. Det är ärkeängeln Mikael och Satan - Yang och Yin - som gått i clinch och förbereder ett fyrverkeri av sällan skådat slag. Det blir ridå och sorti för kapitalismen och en ny världs födelse.

Vansinnets eskalation och USA:s nervösa sammanbrott efter Trumps valseger återspeglas förstås i stjärnorna. Det är den mest sociopatiska av alla signaturer - det sociala utstötningssyndromet - som verkat en tid nu. Vilka stater (eller individer) har födelsehoroskop med motsvarande sårbarhet?

När intellekt och blind attityd inte samarbetar öppnas porten till Mörkrets rike och tiotusen demoner söker personer i nyckelposition att besätta... 

För den som undrar vilka som besatts av demoner, jämför den sociala utstötningens signatur med USA:s och Rysslands horoskop och gissa vilket land som är i kris! Vink: Amerika ÄGER svenska medier, big time. Det är bara att läsa tidningarna och spegelvända budskapen för att hitta desinformationens källa. Som barnen på skolgården brukade säga: Den som sa' det, va' det.

U.S.A., you're it.
Den ömsesidiga receptionen inom den sociala utstötningens,
det sociala sammanbrottets, eller det ideologiska vansinnets
signatur ligger f.n. hårt över motsvarande tecken
i USA:s nationalhoroskop. Jag har börjat se tecken på att
signaturen vittnar om för mycket negativa känslor i
relation till samhälle, grupperingar, ideologi, etc.


2 kommentarer:

 1. Om man tänker sig att tecknen aspekterar varandra enligt aspektschemat för sina respektive härskarplaneter, så angriper Skorpionen Vattumannen (90 grader) och Vattumannen Skorpionen (270 grader). Vid den ömsesidiga receptionen lägger dessutom planeterna dessa aspekter mot Oxen och Lejonet, så att ett tamasiskt storkors aktiveras, så att säga. Och så är det stora och lilla illgöraren som är inblandade. Är denna trippel en ledtråd till varför signaturen är såpass påtaglig?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Metodologiskt otillåtet. Zodiaktecknen angriper inte varandra, bara planeter kan kasta aspekter.

   Däremot betraktare enkelt konstatera att om Lejonet är det flödande och kreativa livets tecken är Skorpionen dess negation. Jag hittade just en bekräftelse på vad jag alltid tyckt var en självklarhet: är 5e huset (Lejonets naturliga) säte för god karma, måste Lejonets negation bland husen, det 8e, representerar dålig karma. Detta har jag skrivit många gånger men finner nu den här lite svajiga genomgången som säger detsamma:

   http://www.9graha.com/eng/articles/houses.htm

   Svajig för att vissa hus tycks intressera författaren mer än andra och även att texten inte konsekvent listar kroppsdelarna som sorterar under samtliga 12 hus utan bara några stycken. Moderns eget hus nämns - 4e - men inte faderns! Astrologens egna blindfläckar? Ändå en bra genomgång av husen som minnesuppfriskare.

   Det är i betraktarens blick det blir problem när den naturligt solitära Skorpionen aktiveras (av planeter) samtidigt med den sociala Vattumannen, men vad det blir av mötet mellan den skyggande och den socialt öppna famnen beror på mängder av faktorer. Ofta stannar jag ytligt och noterar den "sociala utstötningen" men ibland är det så enkelt som en bekant som är enda barnet och alltid var oerhört (närmast plågsamt) introvert pga. negativt polariserad ascendent. "Det vill jag inte prata om" är en stående kommentar från denna "sociala särling" så fort ämnet blir politik. Jag vet faktiskt inte om han är fascist, moderat eller socialist eller något annat! Så väl kniper anustecknet Skorpionen!

   På din fråga om att USA hamnar i fokus under den rådande ömsesidiga receptionen mellan Skorpionens och Vattumannens härskare, måste jag föreslå en förenkling av din hypotes. Antika texten Tetrabiblos begränsar världslig astrologi rejält, och det är i princip bara nymånar, stationära planeter på känsliga positioner i den nationella (eller individuella) kartan samt skeenden vid ascendenten som räknas.

   I det här fallet räcker det alltså att konstatera att USA:s mest kända förslag till nationalhoroskop har en Skorpionascendent. Därmed blir landet totalt involverat i den härva av social friktion och anklagelser (Skorpionen) som den rådande "receptionen" kan ge.

   Jag ser att "receptionen" gäller 11.12.2016-20.01.2017. I N.Y. Times meddelas resultaten som gav Trump segern den 4 jan i år

   www.nytimes.com/elections/results/president

   ...men vinsten var ju klar redan den 16 nov:

   time.com/4563685/donald-trump-wins/

   ...det vill säga innan "receptionen" kickade in. Så den här speciella separativa effekten handlar inte om Trumps seger som sådan utan om Demokraternas osportsliga bråk och ifrågasättanden av valresultatet som sedan uppstod.

   Makteliten och de stora affärsintressena hade helt räknad med att den nyttiga idioten och höken Hillary Clinton skulle vinna och låta demonins krafter fortsätta verka ostört i världen!

   Radera