Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google har förstört mängder av horoskop genom att omskapa usla miniatyrer av bilder i GIF-format. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa galna ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)tisdag 17 januari 2017

Den inskränkta kvinnan bakom vindrutanEn rolig Norgehistoria i AB om kvinnan som haffades av polisen för att hon i vinterkylan bara skrapat sig ett litet titthål när hon skulle ut och köra. Motivet påminner om hur djuppsykologen Carl-Gustav Jung älskade den gamla kinesiska furstespegeln I-Ching (Förvandlingarnas bok) och såg Platons arketyp- eller formlära i dess metaforiska och allegoriska texter över livets schackdrag.

Konsten att ha ett öppet blickfång (och ogrumlat sinne), här översatt till en välskrapad vindruta på bilen - är A och O i all kinesisk filosofi. Det öppna blickfånget är också djupaste förklaringen till den dödliga kinesiska kampsportens säregna tjusning på många. Redan på djurets brutala nivå kan man börja skola in sig i det som en dag kommer att bli den förverkligade människans medvetna insikt om hur Vägen ser ut. Också anfall och försvar har sitt dao (förr: tao), sin väg eller sitt hantverk. Daoism = "hur slipstenen skall dras".

Därför är I-Chings 20e kapitel om kontemplation ett minst lika viktigt avsnitt i den kombinerade furstespegeln och kosmologin som något annat. Utifrån bokens metafysiska ramverk med schackbrädets 64 positioner eller situationer som var och en utgörs av rådande blandning av mörker och ljus, Yin och Yang, illustreras situationer som determineras av deras position i kosmos som helhet och ges ett handlingsråd. Ofta består texterna av svårbegripliga sinnebilder som kräver kunskaper i Kinas kultur och historia för att alls vara begripliga.

Den tyske prästen Richard Wilhelm for en gång som missionär till Kina men det slutade med att Kina omvände honom! Tydligaste resultatet blev hans tyska översättning till I-Ching som i den engelska språkdräkten av Jungs amerikanska översättare Cary Baynes under årtionden var en klassiker. (Idag föråldrad pga. otaliga dåliga översättningsval - Wilhelm konverserade med en gammal konfucian och det tycks ha smugit sig in en del missförstånd.)

Se här hur fantastiskt väl den norska kvinnan bakom sitt lilla framskrapade kikhål korresponderar med den arketypiska sanningen om en låg begåvning, en kontemplation som fungerar i hemmets lugna vrå men knappast ute i vida världen, en sådan nivå av kontemplation som får svenskar att välja Sverigedemokraterna istället för att inse att det är den kapitalistiska grundvalen som är roten till allt det onda som börjat vederfaras västerlandet, vi de gamla kolonialherrarna och slavhandlarna! Svensk borgerlighet har helt enkelt för dåliga kunskaper för att kunna hantera ens sin egen individuella existens rätt, så hur troligt är det då att han och hon ska kunna identifiera den politiska åskådning som världen ur de "åtta rika männens" struptag?

KUAN (kontemplationen, överblicken) kommenterad i den engelska översättningen från 1960 av Wilhelms tyska översättning av I-Ching från 1930:


Klicka för bättre läsbarhet

Och på Yin/Yang-strukturens andra linje (räknat nedifrån) den särdeles träffsäkra bilden av den som gör sig ett litet titthål och baserar sin förståelse på ett filter som förefaller lika snävt avmaskat som det medierna erbjuder staten i arbetet på att hålla folket konformt och lättkontrollerat:
I liknelsen med kvinnan (Yin) som kontemplerar genom dörrspringan ser man en av de många dåliga översättningar som gjort Richard Wilhems översättning obsolet. Texten säger snarare att den här typen av begränsad kontemplation är "gynnsamt för en kvinnas kyskhet". Översättningen "perseverance" (framhärdande) är nog det sämsta valet och "kyskhet", "hålla på sig", det bättre valet givet kontexten. Nu spelar det kanske mindre roll för Wilhelms förklaring pekar i samma riktning: i det gamla Kina var kvinnans roll att hålla sig innanför hemmets ytterdörrar för att skydda sig från överfall och våldtäkt. 

Det underlag för förståelse man samlar på sig inom hemmets fyra väggar är naturligtvis begränsat, och vad I-Ching här säger är att observationsmetoden eller kontemplationen är god nog för stugsittarna men de ska kanske inte öppna munnen och ventilera sina åsikter för andra än folk i samma belägenhet, om de vill slippa genera sig.

Textsamlingen skapades alltså för härskare och aristokratin, och en välbärgad man (alltid män som läste texter!) som i spådomssyfte konsulterade I-Ching och fick detta svar, bör ha blivit förlägen över att liknas vid vanlig pöbel i sitt tänkesätt. 

Frågan är dock om den privilegierade människa som fick Kontemplationens andra linje som svar på sin belägenhet ens skulle förstå det. Det kosmiska oraklet tecknar ju en människa utan fullgod synhorisont och därmed utan förmåga att fatta bristerna i sin egen position! 

Tragiken, tänkte jag snart efter att ha upptäckt I-Ching runt 19-20, är att de som bäst behöver I-Chings visdom är de som är i sämst stånd att förstå läran om Vägen (= hinduismens Dharma).

Till sist, hur lustig är inte den här Norgehistorien med den inskränkta kvinnliga föraren. I Norges nationalhoroskop hittar vi ju Månen i Kräftan i 12e huset för begränsad förståelse om yttervärldens gång! Det är som om samma tanke upprepar sig gång på gång på gång! Inte undra på att det korkade Norge valt NATO-USA som partner för att skydda henne mot ryssen "därute". Det är ett typiskt beslut taget av en vettlös kvinna vars förståelse av Vägens spelregler är helt otillräcklig. 

Samma kritik tycks också kunna gälla Sverige, som om något har en mer flagrant dumhet som en irriterad nerv i nationalhoroskopet. Här är folkets Månen, sinnelag, privatliv och hem tydligt exponerat via ett av de "manifestationsbenägna" hörnhusen, det sjunde. (Sverige med sina födelsenummer har ovanligt mycket information om individer som är lätt för andra att inhämta). Men svensk-Månens disponent står lika inburad i det onda 8e huset som norrmännens "rena" budskap med Månen i sitt eget tecken i undanröjda onda 12e.

Skriv upp att det är de här båda ländernas härjningar under vikingatiden som hänger kvar som ett ont nationellt karma. Norrmännen är dock närmare att lösa upp sin skuld till omvärlden än svenskarna att döma av horoskopens husplaceringar. 12e är dålig karma från tidigare liv på väg att lösas upp medan 8e enligt nätkällor (och min egen slutsats sedan flera år) representerar riktigt dålig karma som ännu verkar som omedvetna attityder. (Åttonde är en logisk motpol till det tursamma femte och om femte tecknar god karma bör åttonde vara dålig sådan.)

Det var en kort tid sedan jag häpnade över den omtalade historieboken The Silk Roads som valde att skriva vår världshistoria ur ett lite mer österländskt perspektiv än Rom och "de gamla grekerna". Författaren (en brittisk akademiker) ställde sig istället någonstans vid Irak/Afghanistan, en gång blomstrande platser och centrum för världshandeln. I den här tegelstenen till historiebok nämns svenska vikingar några få gånger och i föga smickrande ordalag. 

Minnet av svenskarna i utländska dokument beskriver dem som extremt okultiverade, skrämmande själviska och våldsamma handelsmän som inte drog sig för att fylla ut det varuutbud av bärnstenssmycken och svärd de fraktade i österled med människor de tog som fångar längsmed färdvägen och sedan sålde som slavar år Österns sultaner! Hur kunde svenska skolböcker "glömt" berätta det här om våra uslingar till förfäder, tänkte jag. 

Men den här kärnan av själviskhet, materialism och brutalt nedlåtande mot dem som inte tillhörde det egna blodet är påfallande även i nationalhoroskopet från 1974 och även i dag, att döma av SD:s attraktionskraft på svenskarna. Dåliga karmas åttonde hus och måndisponenten, aggressorn Mars, spökar i nationens själssliv! Vår arvssynd går tillbaka till vikingatiden och jag gissar att alla skägg på unga män och vikingarnas popularitet i underhållningen på senare år också kan tas som ett tecken på att samma själar som förbrutit sig är tillbaka på jorden igen. För när samma själsgrupper återuppstår inträffar förunderliga trendskiften - som om alla dessa själar bar på avlägsna minnen som de lyckas återskapa i formen av modenycker och annat. 

Den öppna brutaliteten har också kommit åter till Sverige, men de oförståndiga svenskarna förstår inte att det är vikingarnas våld på andra som nu hemsöker deras eget hemland genom de negligerade gruppernas hatiska hjärnsmältor. Detta är Öde på nationell nivå! Sverige får tillbaka för gammal ost. Därmed försvinner Sverigedemokraternas alla argument mot invandrarna, för det är troligt att dessa invandrare bär själar som en gång var brutala vikingar, rena rövare. De har sökt sig till Sverige för att deras själar vill "hem" igen! Ödet är en komplex rangerbangård där många små trådar vägs samman till historia.

Vi är verkligen urbota korkade käringar som försöker förstå vida världen ur dörrspringan Sverige! Inte konstigt att alla möjliga perspektiv slåss i medier och sociala diton, allt UTOM vishetsperspektivet - mänsklighetens enda värdiga nivå för kontemplation och förståelse av vart arten måste gå. Kriminalisera vinstmotivet och avhända världens rika Elit alla deras medel. Dags att äntligen börja bygga en värld för hela mänskligheten. 

Det här kommer aldrig Eliten att gå med på, USA har insett att Kina redan dominerar och söker nu fria till det hyperkapitalistiska Indien att göra gemensam sak med dem för att begränsa Kinas ökade inflytande på Tredje världen (de rikas plats att suga sin rikedom från). USA:s snuskiga (men begripliga) ansträngningar att överleva för att kunna fortsätta hålla världen gisslan passar perfekt med den föga omskrivna nyheten om att Indien under USA:s styrning nu söker chocka fattiga indier och småhandlare att börja använda kreditkort istället för kontanter genom att överrumplande snabbt dra in sedlar med större angivet värde. 

Ingen vet väl i det här läget hur mycket av småfolket USA ruinerade genom den åtgärden via indiska finansdepartementet. (Eliten i Indien vill naturligtvis bli som "Amerika" och ha allt det senaste inklusive digitala betalsystem. På The Independents lista över världens 441 mest högavlönade chefer fanns bland den massiva dominansen av amerikaner faktiskt också ett par indier. Det är möjligt att de arbetade för amerikanska företag, jag glömde kolla undersökningens omfång. Det fanns t.ex. inte en enda rysk företagsledare med på listan.)

Jag noterade USA:s inblandning i Indiens försök att hetsa fram digitala betalningar för ett kort tag sedan fast den egentligen tillhörde hösten 2016.  Också NATO-kontrollerade Norge - käringen bakom titthålet - rapporterades i svenska medier söka "skynda på" avskaffandet av kontanter helt nyligen, så det är uppenbart att Den Store Satan beskriver sitt spel över hela brädet! Som artikeln jag såg om sedelindragningarna i Indien förklarade saken: de digitala betalningarna hjälper USA att kontrollera världen ekonomiskt genom de digitala avtryck vi alla lämnar. USA har helt enkelt flyttat över sina feberdrömmar om att kontrollera världen till de digitala motorvägarna!

Lägg nu dessa pusselbitar till Obamas minskade fokus på Mellanöstern och ökade intresse för Sydostasien och Indien som en ny front mot Kina, så förstår man bättre. I Sydostasien har vi amerikanska lydstater. När läste man senast "Made in USA" på en hårddisk? Det har stått Singapore och annat på dem hur länge som helst fastän märkena är amerikanska.
 
Räkna med ett sista stort krig kanske längsmed konfliktlinjen Kina/Sydostasien innan mänskligheten äntligen får grepp som sin vingliga väg. System som kapitalismen går inte bara att montera ned, det mest sannolika är att världen som vi kände den måste gå under i ett Ragnarök och uppstå på nytt något senare. På nästa nivå av mänskligheten kommer spelet inte längre att kretsa kring pengarna och ägandet utan om ett mänskligt liv med hög livskvalitet, exakt motsatsen till det kapitalistiska västsamhället där arbetet suger och man får spara hela året till några veckors pseudofantasi om att vara lik en välmående kolonialherre - precis som alla andra i svenskkoloin i Thailand (ännu en amerikansk lydstat). 

Svenskarna har råkat växla in på helt fel kurs. Allt vi och staten gör är för närvarande i strid med vart Tiden och Ödet vill föra mänskligheten.


PS. Att igår läsa i en svensk tidning att "Fallskärm" Falkengren, som nu drar till Schweiz för få högre lön än lilla skitlandet Sverige kan offerera, föddes i Thailand är också en sån där pusselbit som är guld. Jag har alltid tyckt hennes små och knipsluga ögon haft den fördomsfulla "asiatiska falskheten" över sig. Företagsamheten hos dessa folk - och deras vinstlystnad - är omvittnad, och det var just detta den antika furstespegeln I-Ching sökte stävja.

För problemet är ju inte att asiater och judar skulle vara girigare än alla andra folkslag utan att vi, västerlänningarna, älskar att se problemen vi inte gillar med oss själva hos andra. Sideriska kladdade tidigt några deviser högst upp på sidan, inte minst det universellt giltiga uttalandet från kinesiska statsfilosofen Konfucius om att "ringa människor tänker på vinsten i en eller annan handlingsväg, medan nobelt och fullvuxet folk istället fokuserar på att göra det rätta, det som situationen själv kräver i varje läge." Det handlar bara om att växa ur egot, vilket Sverigehoroskopet inte kan sägas ha gjort på dess folkliga eller lunära sida.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar