Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)onsdag 18 januari 2017

Den inskränkta kvinnan bakom vindrutan (2)

Det här är en rubrik från några dagar sedan som går utmärkt att återanvända på Expressens kulturchef Karin Olsson. Det är något nästan lustfullt över Åsa Linderborgs nedmontering av vad som tycks vara ett bedrövligt stycke propagandajournalistisk från denna Olsson som söker återupprätta rysshataren Martin Kroghs förlorade heder efter kalkonrapporten han skrev i Utrikespolitiska Institutets namn. Även den episoden kommenterades på bloggen och jag funderade tidigare idag hur drivet besatt Krogs nymåne i Kräftan egentligen är.

Se vad som händer om man resolut tar Expressen-kvinnans Sol som en solascendent i syfte att studera hennes intelligens och intellektuella redbarhet. 

(Födelsedatumet kommenterades 2013 utifrån Chandra lagna, månascendentens perspektiv, i Expressens kultursida & halmdockorna. Om jag inte missminner mig fann jag horoskopet väl "mjukt" för att komma med något spännande i kulturfrågor. Och när Olsson nu hamnat mitt i politiken har hon tagit sig rejält vatten över huvudet.)Solen är intelligensens planet (jämte dess naturliga femte hus), och man blir naturligtvis ingen Einstein bara för att man ritar upp kartan med Solen som markör för första jag-huset. Det intressanta blir hur det stora Ljusets disponent förhåller sig. Här hamnar Vädurens härskare Mars i ett svagt tecken, i den irrationella men empatiska Fiskarna och dessutom i det 12 "onda" huset som i exakt kontrast till det goda och vinnande 1a huset markerar förluster.

Som om inte detta omen för en nedsatt allmänbegåvning räckte, föds den arma kvinnan med Solens direkta fiende Saturnus som en kall våt och mörk filt i det 5e huset som också det tecknar intelligens. Med den äregiriga Rahu nära Saturnus kan man inte komma ifrån att hennes maktambitioner vida överstiger talangen!

Vi har alltså att göra med det som en gång var en emotionell och snäll flicka men med mycket streberambitioner (5e huset är också ett makthavarhus) och som lyckats positionera sig i en roll hon överhuvudtaget inte är kompetent för. Horoskopet kan ses ur perspektivet av bloggens upptäckt att Sverige hemsöks av en ond demon (2002-2020) och att den främst drabbat nationalhoroskopets 3e hus för medier, skrivspråk och elementär skolutbildning. 

Parallellt med svenskarnas veka PISA-resultat - ungdom i dag klarar inte att läsa annat än simpel text - har vi mediernas motsvarande förfall ner i fördumning och mediokritet och Karin Olsson är ett bra exempel på dem som gjort svenska borgare så fasansfullt dumma. Det finns förstås också globala skäl till att västerlänningarna överlag håller på att begå ett civilisationens självmord...

Ingen lär minnas det, men jag skrev om president Kennedys talskrivare för flera år sedan, och när jag ritar upp Olssons karta ur solperspektivet slår det mig att också han var Vädur med udden borttagen via disponenten Mars position i Fiskarna.

John F. Kennedys osjälviske talskrivare (1 nov 2010)

Det är alltid ett gissel att försvara ett negativt omdöme i ett fall men ett gott i ett annat som ser likadant ut. Men det finns uppenbara skillnader mellan de här två horoskopen, och främst kanske att Saturnus hos Expressenchefen är så makalöst olyckligt placerad, både vad gäller tecken och hus. Saturnus blir här en inskränkt fanatiker och förstör i hög grad det femte husets förmåga att kanalisera ren inspiration inifrån själen. 

För det tredje är Saturnus dessutom en både naturlig och verksam ILLGÖRARE när Väduren intar 1a huset. (För de ascendenttecken där Saturnus fungerar som en effektiv välgörare är inte femtehusplaceringen lika nedslående, även om en slags kärlek till låsta system och pedantisk ordningsamhet troligen dominerar över den fria kreativiteten.)

Boven i dramat är således inte primärt den veka Sol-Väduren (via kopplingen Mars i till det onda förlusthuset) utan snarare Olssons horribla makthunger i femte. Denna placering blockerar hennes själ och det är från själen intelligensen kommer och inte från den fysiska hjärnan. Sol- och månascendenterna används normalt som ett "andra utlåtande" om det verkliga horoskopet (baserat på födelsetid), men bloggen tillåter sig det här spekulativa bruket av "hjälpascendenterna" i de många fall när födelsetimman är okänd.

Varför premierar Sverige alltid medelmåttorna? Finns det ett väldigt litet härskarskikt i Sverige som isolerar och garderar sina privilegier genom att låta dem med ansvar för folkindoktrineringen låta som sju svåra år? Undantag finns, Åsa Linderborg är i mina ögon en av Sverige intelligentaste kvinnor, det är bara att läsa hennes texter. Hon begår ytterst få misstag i sitt tankeliv och det kanske är läge att vid tillfälle kommentera också hennes karta på nytt, men nu ur Surya lagna-perspektivet. (Jag ser direkt hur mycket vassare den kartan är.)


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar