Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)torsdag 5 januari 2017

Astronomins radioblixtar, gudarnas interstellära kommunikation och Reinfeldts lögn-tv


 
 
Det var ungefär det här jag tänkte mig när jag vid något tillfälle häcklade materialister för att inte förstå att universum är en levande intelligens snarare än död materia. Antikens tänkare föreställde sig att himlakropparna var besjälade och varje tänkbar "container" till dessa, som vårt solsystem, är också en FORM i Platons bemärkelse och därmed ett levande, intelligent väsen. 

(Tänk en gamla form/innehåll-dikotomin och minns att varje form, trådmodell eller struktur har sitt innehåll eller själsliga manifestation. Astrologin pekar ut Kronos eller Saturnus som en symbol för själens form - Tiden är den ultimata formen! -  medan Zeus eller Jupiter är det liv som söker uppfylla och därmed transcendera tiden i varje givet ögonblick.)

Nu har forskare uppsnappat kaskader av extremt kortvariga radiopulser från en avlägsen galax och utifrån antikt tänkande är det här just vad jag tidigare antytt: syntax och grammatik i gudarnas kommunikation (eller dans) kommer människosläktet aldrig att knäcka då det tar så lång tid för gudarna att fullborda en enda mening eller instruktion till sin omgivning (och varje MaktOrd förändrar kosmos öde!) att människosläktet under samma tid hinner båda genomgå sönderfall tillbaka till apornas grottliv och kämpa sig upp till något som ska föreställa kultur. För västkulturen, se bara den härva av lögner som är Väst av idag. 

Det grövsta övertrampet i närhet är nog när svenska public service sätter av USA:s senaste agent, Fredrik Reinfeldt, att på bästa sändningstid i tv stämma in i USA:s propaganda om vilken god och fredssträvande nation de är, de ruttna, mordiska och resurshungrande rovkapitalisterna! Aftonbluddrets politiska ledarskribent som jag häromdagen knappt visste om han var höger eller vänster längre, rehabiliterar sig genom en vass kritik av public service för att de släpper fram "särintresset" Reinfeldt på detta sätt. Minns, det var som statsminister Reinfeldt själv låtsades hötta åt Svenskt Näringsliv och kalla dem ett särintresse - så falsk var och är den mannen!

Samtidigt skriver SvD att svenska folket till sist lät sig hjärntvättas av samma propagandamedier och nu finner vapenexportören Löfven mer trovärdig än tidigare! SvD:s ägare, norska Schibsted, är en NATO-kramare så den här typen av propaganda som låtsas peka på folkets förändrade sinnelag är samtidigt både billig fars och en tragedi. Löfven och USA ger sig inte förrän vi har kärnvapen stationerade i vårt land och en framtida generation av dumma svenskar kommer att strykas ut från jordens yta när nästa tidsålder - baserad på ett annat tankesystem än kapitalismens - föregås av Tredje världskriget. 

Det blir USA som startar det kriget eftersom det landet, med sin Hollywood-tradition sedan länge förlorat förmågan att skilja på dikt och verklighet. Deras självbild är nog den skevaste av alla länders, möjligen undantaget "världssamvetet" och vapenexportören Sverige.

*****


Den mest sorgset uppgivna sång jag någonsin hört kan vara "Time is the Master" från 1972 med romantiske reggaesångaren John Holt. Mjukt svängande och helt indränkt i ett sirapssött stråkarrangemang upprepar artisten malande att "Time is the master/But it can be a disaster" låten igenom. Det egendomligt hypnotiska stycket börjar och slutar med det hektiska tickandet från mängder av gammaldags klockor. 

Holts mjuka reggaemusik (ljusår från Bob Marleys kulturella militantism) var alltid lätt sorgsen, som om han redan visste att han var en förlorare som inte kunde vinna i den chimär som Tiden kontrollerade. Sångaren, som fick små rubriker i väst när han dog 2014, har tyvärr ett av de där hopplösa horoskopen där inte ens en förenklad månascendent är speciellt användbar. 


Vid lunchtid står Månen i slutet av Fiskarna men det skulle lika väl kunna vara en Mån-Vädur. I så fall har John Holt samma aggressiv-passiva själsstämning som svenska folket eftersom den egocentriska Väduren detta år har sin härskare Mars i lika egocentriska Oxen, tecknet för landet och resurserna som ska nära den egna kroppen. Inte undra på att John Holt kände tidens tand äta på sig, detta är den kanske mest oandliga och prosaiskt verklighetsförankrade kombination som tänkas kan. 

För en födelse med psyket färgat av Väduren talar också det faktum att tidens herre, den tyngande och förtryckande Saturnus, nu angriper Månen via sin långa 270-gradersvinkel, och gör så från gråtmilda Vattentecknet Kräftan! Vatten och Saturnus kyla söker släcka den lilla glöd som nu fanns kvar i den här Väduren! (Lyssna på hans röst, en vekare "ande" har man sällan hört och det är kanske just den här röstkvaliteten som fascinerat mig.)

Skulle den jamaicanska sångaren ha varit född under dygnets första hälft passar även Månen i Fiskarna väl in på hans defaitism, Fiskarna är ju martyren som villigt släpper det lägre livet ifrån sig men gärna under en klagosång! Nu uppstår dock istället en "dissociation" som består i att hans odödliga andesjäl (Solen) kopplas till måndisponenten Jupiter, också i Luft, så att man kan betrakta hans vemodiga betraktelser över tiden och förgängligheten (och inte minst kärlekens omöjlighet) som uttalanden från den seende andevarelsen som blickar ner på den "dissocierade" eller avsnörda och fallna lägre halva (Månen) som OCKSÅ är John Holt, fast den utsiktslösa simpla människohalvan!

John Holt hade åtskillig intelligens, om detta vittnar Jupiter-i-Luft som välsignar hans Sol (kognitiv kapacitet). Däremot dippar Solens disponent, intellektsplaneten Merkurius, ner i de sublunära vattnen (Kräftan igen!) och bidrar också till en mer ljummen version av den annars så skarpa Tvillingarna. 

Att han kunde skriva låtar som fastnade i den sublunära själshalvan omvittnar dock popgruppen Blondie som fick in en världshit med "Tide is High" som Holt sjungit in redan på 60-talet med sin dåvarande grupp The Paragons. Romantisk och bitterljuv musik verkar sortera under Vattenelementet, men här kan man naturligtvis med den astrologiska paletten måla en tydligare bild. Det är bara att det blir ett sånt förfärligt rabblande av termer som den utomstående inte har något intelligent grepp om och därför inte kan ta till sig. Astrologi är faktiskt en syssla som kräver stor förmåga att konceptualisera, dvs jobba på sin distinkt merkuriska sida. Men riktigt visionärt blir det inte förrän man knäpper på Elden - strålkastarljuset så att också InSikt närvarar.

Under vilken astrologisk kategori sorterar då de kosmiska Formernas kommunikationen via radiovågor? Den utspelar sig förstås inom Luftelementets domän. Luftens eller rymdens andar är inte odödliga men ur jordmänniskornas perspektiv måste de förefalla som odödliga gudar, eftersom släkte efter släkte traderar deras bragder och de ständigt ger sig tillkänna i nya skepnader. Hur de visar sig beror lite på vilka kategorier mänskligheten vid den tidpunkten förfogar över... Det är ju vi och inte de som har problem med vår uppfattningsförmåga och gärna tar till erfarenhetsstoff ur vår sinneserfarenhet. Se bara öken på SVT som släpper in den svårartade programmerade Reinfeldt i folkets tv-rum i en ren propagandainsats från Etablissemanget för att säkra Sverige för NATO och USA! Farsartad tragik är vad det är.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar