Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)söndag 15 januari 2017

Är FRA den verkliga landsförrädaren?

Förnämlig text i AB av senioren Torsten Kälvemark som varit med om Sveriges alltmer ohöljda roll som USA:s lydstat och där FRA i princip bara haft en enda uppgift: att lydigt tillmötesgå USA med spioneri på Sovjetunionen/Ryssland.

Några graverande passager i texten får mig att titta på FRA:s generaldirektör vid tiden då Edward Snowden avslöjade USA:s massiva hackande och spionerande på övriga världen, och sannerligen om inte Ingvar Åkessons horoskop uppfyller alla kriterier för en genuin landsförrädare (fast han naturligtvis själv tror han tjänar landet). I förlängningen resulterar ett resonemang om vem som är Sveriges vän och fiende till att även vår ledning är en förrädare när den ensidigt väljer sida på det sätt som gjorts, och dessutom den värre av de två stormakterna, bara för att vi råkar ha ryssen geografiskt lite närmare oss. Sådan dumhet straffar sig i allmänhet med tiden.


Den svarta sataniska axeln kallades förr Tyfon,
Jordmodern Gaias furiösa monster till son.
Fadern var Tartarus - helvetets avgrund.
Axeln bidrar således knappast till objektiv klarsyn.

Den kosmiska tavelduken är till att börja med defekt eftersom här råder ett övermått av Lidelse (Rajas guna) som känslomässigt och "intellektuellt" drar ner mot svartsyn och dårskap (Tamas guna). Det måste anses kritiskt att tillsätta ledare i viktiga positioner som helt saknar tillgång till Ljusets kvalitet (Sattva guna), men så var Åkesson heller inte i sin position för att tillföra kunskap utan bara för att agera nyttig idiot. I den meningen är förstås horoskopets grundton helt perfekt. Missa inte att den sannolika Månen i Väduren i detta månhoroskop lägger den "sataniska axeln" helt rätt, mellan Dödsrikets port (2a huset) och Dödens hus (8e).

Men, kontrar vän av ordning, även om kvaliteterna gått åt pipan det här dygnet, balanseras inte kartan ut av Sol och Måne som båda är sattviska (medvetandebringande) planeter och därtill placerade i två av de framträdande hörnhusen i detta spekulativa månhoroskop? Jo förvisso, men se vad Solens och Månens ägare ägnar sig åt i korruptionens mörklagda 8e hus!

Horoskopets 8e hus har en likhet med Skorpionen och här ser vi verkligen en bekräftelse på tecknets klassiska särdrag via en f.d. generaldirektör. Den fina titeln maskerar egentligen det faktum att vi har att göra med en simpel snok, på nivå med Hollywoodsfilmens sjaskiga privatdetektiver som rotar i andras soptunnor på jakt efter inkriminerande tecken på vad nu uppdragsgivaren vill beslå sin opponent med. Skorpionen representerar en instinktiv önskan att slippa bli genomskådad eller sedd och i förebyggande syfte snokar den i andras göranden för att buffra mot oönskade hot mot den egna personen eller de egna intressena. 

Jag har flera gånger påpekat hur paradoxal symbolkombinationen av livets Sol i dödens Skorpion är. Solen samtidigt både aktiverar dödssymboliken som därför blir till TERROR och en motivation för den levande själen (Solen) att vidta åtgärder för att hålla döden (sitt eget huvudtema) stången. Denna kontraproduktiva paradox bidrar till förståelsen av den graverande bristen på Nobelpristagare under den skorpioniska nymånen jag upptäckte nyligen och som fortfarande är bloggens mest lästa. I detta Syndens tecken har vi källan till allt ond som drabbar den jordbundna människan och detta genom människans egen oförmåga att höja sig ur individualismen och negativa önskan att bara försvara det hon oriktigt tror är sitt. 

Efter detta sista tecken i zodiakens andra akt, öppnar den tredje universalistiska där själen inte längre lever för sitt eget enbart utan verkar ur och för ett större sammanhang (Världssjälen). Den nivån är som synes inte landsförrädaren Åkesson i närheten av, som brottas med en fullmåne som destabiliserar hans harmoni med sina medmänniskor eftersom det begärsfyllda psyket är strikt egoorienterat vilket försvagar Sol-Vågens förmåga till den objektivitet och rättrådighet Rättvisans Vågskålar normalt representerar. Och denna iakttagelser följs sedan av den totala härsmältan när man ser hur Ljusens disponenter Mars resp. Venus har placerat sig!

Engelskan har sitt sätt att uttrycka vårt "snok" - se Etymonline.com:
sleuth (n.) 
c. 1200, "track or trail of a person," from Old Norse sloð "trail," of uncertain origin. Meaning "detective" is 1872, shortening of sleuth-hound "keen investigator" (1849), a figurative use of a word that dates back to late 14c. meaning a kind of bloodhound. The verb (intransitive) meaning "to act as a detective, investigate" is recorded from 1905. Related: Sleuthed; sleuthing.

*****

På f.d. FRA-ledarens karta, under den onda stjärnan Algol, som jag spekulativt håller för att kunna bilda oppositioner (precis som de sju klassiska planeterna), frågas om detta är Djävulens direkta och korrumperande verktyg eller en "Djävulens advokat", dvs. en som är fullt medveten om sin roll av Åklagare utan att själv gå Mörkrets ärenden.

Utifrån den spekulativa sinnelagsascendenten dröjer främst samarbetets och jämviktens Venus i Skorpionens inledning och faller i Algols blickfång. Men eftersom Månen i Väduren har sin disponent Mars tillsammans med Venus i mörklagda 8e huset kan detta tolkas som att psyket är lyckligt omedvetet om hur genomkorruperat det är av Den Store Satan (USA)! Åkesson är en typisk medelmåttig svensk (förvisso med juridisk utbildning) som är offer för sitt lands historia och satta attityder i frågor om internationell politik. En visionslös nolla och, som sagt, nyttig idiot. Bristen på Sattva, oberoende klarsyn, är slående.

De sattviska Solen och Månen må bringa medvetenhet, men de verkar båda på basis av den instabila Passionen (Rajas) som är så typisk för människosläktet. Genast dras den gudomliga intelligensen ned till en mer mänsklig och felbar nivå... Sedan introduceras Ljusens härskare som själva sjunkit ner till ren medvetslöshet i det demoniska skiktet Tamas. Var och en kan själv gissa hur mycket verklig klarsyn som återstår när begäret att demonisera är så starkt hos en människa. Det är när Synden vuxit sig så här stark som USA framstår som landets naturliga allierade. 

Landsförrädare har vi många av bland Sveriges makthavare. Det här var bara ett ytterligare stickprov som bekräftar bloggens tanke om att Sverige var landet som Gud glömde eftersom svenskarna valde att glömma Gud. Nu ligger folkets öde i händerna på låga, låga "energier", vilket omsatt till kategorier de förslappade kan förstå stavas: Etablissemanget som USA:s förlängda arm. 

Från Sverige kommer aldrig mer att komma några stora tänkare eller uppfinnare. SAAB kommer att, som bäst, reduceras som reservdelstillverkare till den amerikanska vapenindustrin i sinom tid, men det har inte de parodiska svenska politikerna - Löfven och Damberg - fattat ännu. 

I NATO-anslutninngen säljer vi ut det sista av svensk karaktär och kreativitet, men det kanske är lika gott det. För det är ju vårt blodiga förflutna som rövare och slavhandlare under vikingatiden som bildar attraktionen mellan oss och dagens USA. Det måste vara samma själar som är tillbaka igen. När tiderna går in i mörka århundraden väljer de bästa delarna av mänskligheten att aldrig ens återfödas! Istället växlas slaktboskapen in, "utfyllnadssjälarna". (Svårt att säga varifrån de alla kommer, men det finns uppenbarligen många helvetiska världar att hämta från med tanke på väldens nutida befolkningsexplosion. Mycket möjligt är det insekter - en brutal subhuman värld - som iklätts mänskliga kroppar och intellekt de knappt kan göra bruk av, för en mer lättledd befolkning har jag aldrig varit med om!)

Vi reducerades alla till det fåtaliga Etablissemangets förbrukningsvaror under kapitalismens sista och mest kallsinniga fas. Man fatta vilka annorlunda själar som kommer att ta plats på den här planeten när Vattumannens tidsålder anländer. Få av de som lever idag kommer att kunna reinkarnera på Jorden då. De får söka sig andra existensnivåer ("världar"/"dimensioner") för den hunger efter erfarenheter som själen tycks ha som en naturlig inre väsenskärna.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar