Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)tisdag 24 januari 2017

Ännu en ateistisk humanist från historiens soptipp


Ateistfilosofen Paul Edwards och aktrisen Mika Boorem
har det övernaturliga som en minsta gemensam nämnare
- förutom paralleller mellan horoskopen förstås

Jag läste igår Wikipedias artikel om barnläkaren Ian Stevenson som vigde över 30 år av sitt liv åt forskning kring barn som minns tidigare liv, och slogs av hur tendentiöst negativ texten var trots att tonen kändes objektiv. Stevenson är död nu så hans eftermäle kontrolleras uppenbarligen av materialister som inte vill se några seriösa studier av vad som för dem bara är okunniga kulturellt betingade fantasier om tidigare liv. 

Jag har läst tre böcker av Stevenson och det verkligt intressanta med Wikipedias artikel att dess författare blir närmast knäpptyst när det kommer till Stevensons högintressanta dokumentation av barn med minnen av våldsam död och den nya (nuvarande) kroppens "minnen" i formen av missbildningar och födelsemärken på den punkt där t.ex. en dödande kula gått in. 

Intressant är att Stevenson kom på idén att undersöka andra sidan av kroppen där kulan lämnade kroppen enligt polisprotokoll och obduktionsrapporter för den person som barnet menade sig minnas och kunde namnge. Han hittade ett födelsemärke på barnen även på denna sida, som om den mördade kroppen sparat ett psykiskt trauma i dödsögonblicket som sedan kom att inge i kartritningen som via sub-systemet DNA framskapar själens nästa kroppsliga boning. Istället för denna fascinerande aspekt lämnade Wikipedias text fältet närmast fritt för en rabiat kritiker av Stevenson, vars horoskop jag strax ska inspektera.

Efter att redan runt tjugo ha läst Stevensons enda storsäljande "20 Cases Suggestive of Reincarnation" (1966) föll han ur bilden tills jag för några år sedan läste en samling anekdotiska fall och den nu gamle läkarens funderingar kring underliggande principer som han helt avhållit sig från i arbetet på att enbart dokumentera och så gott det gick eliminera fall skapade sensationslystna familjer som utnyttjade sina barn för att vinna ekonomiska fördelar. Det är påfallande att Stevenson tog intryck av skeptikernas massiva kritik och försök att förringa hans livsverk, för den här boken var vassare än jag minns "20 fall". 

Å andra sidan kändes engelskan lite tafatt i den ytterligare bok jag saxat några illustrationer från, vilket tyder på att Stevenson (nu bara några år från sin död) inte lade så mycket kraft på boken, som - och det säger texten - mest tjänade som en aptitretare på den fullständiga dokumentationen av många fler fall som total uppgår till tusentals sidor och är böcker så dyra att de aldrig kommer att köpas av någon normalintresserad. Möjligen återfinns några exemplar utströdda på universitet här och var i världen där ledningen inte är rabiat ateistisk (en relativt svårtartad psykisk sjukdom om någon frågar mig).

En materialistisk filosof och sekulär humanist vid namn Paul Edwards gavs onyanserat mycket plats i Wikipedia-artikeln om Stevenson, och det är alltid fascinerande att notera hur västassimilerade och sekulära judar ofta degenererar till självrättfärdiga kräk, till skillnad mot de som vidhåller sin tradition. Själavandringsläran fanns i judendomen men som en underströmning och tittade enligt knapphändiga noteringar upp i trakten kring Jeriko på 800-talet när ett skriftfynd vållade sådan uppståndelse att en ny judisk sekt med själavandringsläran på programmet uppstod i dess kölvatten. 

Den judiske historikern Hugh Schonfield spekulerade i att detta skriftfynd kunde ha varit delar av de berömda Dödahavsrullarna som sedan dök upp i mitten av 1900-talet inte långt från Jeriko. Men enligt senantik och modern rabbinsk judendom har människan inget att se fram emot efter döden och definitivt inte något återvändande i en ny kropp. Inte ens Hesekiels profetia om benknotor som får kött på sig har givit upphov till någon sådan föreställning. Judendomen är den kanske torftigaste och mest nyttoinriktade religion som går att föreställa sig, nästan sjukligt fixerad vid det inomvärldsliga.

Rabbinismens ståndpunkt förklarar kanske något av hatiskheten hos den judiske ateisten Paul Edwards (född Eisenstein, namnändrade för att förbättra karriärmöjligheterna i västerlandet). Om Edwards berättar Wikipedia att han var skoningslös i sin kamp mot övertro att ägde en "wicked sense of humour". Ordet "wicked" används knappast i akademiska sammanhang utan folkligt och då som förstärkning, han hade alltså rejält utvecklad humor. Men det är inte utan att tankarna också går till en slags elak eller illvillig typ av humor som man ibland hittar hos dem som får en kick av att sätta dig någon annan, ett ont begär har blandat sig in i den intelligenskrävande humoristiska gåvan. Och här blir det genast intressant att notera Satan i ateistens horoskop: han har den klassiska Åklagaren som lever för att sätta dit opponenten på troligen rät linje med psyket i Oxens (materialistens tecken). 

Den här sekuläre juden hatade inte bara det övernaturliga utan även (naturligtvis) filosofen Heidegger (som var en antisemit). Den här filosofiartikeln beundrar inte heller Heidegger men tycker uppenbarligen ännu sämre om Paul Edwards eftersom han förklaras få sig "en rejäl omgång" och beskrivs som en ytlig filosof som stannar vid "invektiv och förolämpningar". Se där, nivån på de svenska anhängarna av sekulär humanism börjar kännas igen! 

Artikeln är inte lämpad från dem med 0 böckers erfarenhet av filosofi, men för dem som kan följa resonemanget (och invändningarna mot den stendöda analytiska filosofofin) torde kvaliteten på ateistens tänkande i fallet Heidegger bli tydligt och sannolikt gälla även för hans hätska utfall mot Ian Stevenson och dennes undersökningar av tidigare liv-minnen. Wikipedia är tyvärr ofta nog en källa till ytterligare fördumning om man inte dubbelkollar dess presentation!Här ser vem som helst att kartan har karaktär, frågan är vad slags karaktär. Som nämnt är sinnelagsascendenten i Oxen sannolikt hårt drabbad av den korrumperande stjärnan Algol, som i bland nöjer sig med att ställa till med små hyss men ibland kan indikerar rent pervers motvilja. Det blir knappast bättre av att Oxen inte är på god fot med sin egen härskare Venus när tecknet ockuperar 1a huset. Än värre blir det när Venus själv lägger sig i Eld så att vi hår de här oförenliga elementens brutala sammandrabbning. 

Och vad säga när den för Ox-ascendenten så onda Mars ytterligare skadar Venus men "kungamakaren" Regulus i sin blindhet gynnar vadhelst som faller under dess stråle? Saturnus i Jord i femte andliga huset är naturligtvis ingen höjdare för frågor om det övernaturliga och filosofiska Jupiter i 6e huset för otur och fiendskap är knappast heller en position för den som tänkt sig gå till historien som en betydande filosof!  

Är det någon mer än jag som ser en illvillig fastän måhända skarptänkt (Merkurius i härskarläge) pajas här, en filosofins Charlie Sheen? "Invektiv och förolämpningar."
 

Andra akten

Här är de ytterligare 12 horoskop (av över 9500) som jag hittade genom att söka efter kombinationen av Mars och Venus i härsklystna Lejonet (en sammanblandning mellan hat och kärlek) samt Månen i Oxen. Som tidigare nämnt uppfattar jag kombinationen av just Lejonet och Oxen som en "andens brutalisering" och chefstecknet Lejonet dras här in i kamp om Oxen som symbol för en simpel materialistisk realism som får psykbryt bara någon nämner att svaren kanske inte alls ligger i på den fysiska nivån utan att fysiken tvärtom bara är ett substrat som fogar sig efter andens direktiv. (Precis som skotthålen som barnen ärvde i formen av födelsemärken på sin nya kropp indikerar.)

Det var just Paul Edwards "horbocksenergi" i Lejonet och en rigid och attitydstinn Måne i Oxen som, tänkte jag, kunde förklara hans "onda känsla för vad som är humor", han var en okänslig och brutal tölp som inte ens var intresserad av att undersöka Stevensons fall annat än för att exponera metodsvagheter eller (vad det verkar) överdriva dess svagheter och strunta i meriterna. En distorderad och pervers själ, med andra ord. 

Själen är bara ett hölje för den inneboende anden så att tala om en "ond själ" är fullt möjligt - betrakta horoskopet som beskrivningen över den osynliga andens yttre själsliga hölje - själen är med andra ord detsamma som andevarelsens yttre "subtilt" fysiska kroppar, Jord, Vatten, Luft och Eld är alla ytterst sett materiella substanser och horoskopet kan betraktas som en studie av vilka underkläder vi bär under vår grovt fysiska yta.


 1. Le Corbusier;6.10.1887;21:00 - berömd arkitekt, men också rasistisk högerextremist
 2. Bangalore V. Raman;8.8.1912;19:38 - berömd indisk matematiker och astrolog
 3. Pekka Langer;12.10.1919;12:00 - programledare av det lekfullt och okynniga slaget i SVT
 4. Paul Edwards (born Eisenstein);2.09.1923;12:00 - ateistfilosof
 5. Kerstin Thorvall;12.8.1925;12:00 - okonventionell författare med märkligt sug efter unga, lågutbildade män av utländsk härkomst
 6. Frederick W. Smith;11.08.1944;12:00 - vd för logistikföretaget FedEx, en av världens högst betalda chefer 
 7. Stephan Metreveli;12.8.1944;12:00 - ekonomisk brottsling, fastighetsmäklare
 8. Blomman;13.8.1944; 6:03 - alkoholiserad person som åtnjöt några år med artiststatus, jag mötte honom i något sammanhang runt tiden för hans deltagande i schlagerfestivalen och passade på att fråga om födelsetiden!
 9. Pär Fontander;29.7.1959;12:00, fd. programledare för musikprogram som enbart kretsade kring hårdrock ("andens brutalisering")
 10. Katrine Marçal;24.10.1983;12:00 - halvhjärtad sosseskribent som tog steget över till borgerliga DN som för hennes räkning lovar sina läsare "opolitiska" personporträtt - ge Djävulen ett finger och han har dig helt i sitt våld!
 11. Ashlee Simpson;3.10.1985;12:00 - Jessica Simpsons syster, flimsflams-celebritet
 12. Mika Boorem;18.8.1987;12:00 - skådespelare
 13. Saga Assarina Scott;27.7.1989;12:00 - måttlösa produktionsledaren för Paradise Hotel årgången 2014 då deltagarna bjöds förnedra sig i spritorgier

Alla i listan är inte patrask men nog ser man en viss trend. Och jag hävdar alltjämt att samlingen horoskop inte är helt snedvriden. Jag samlar in både "helgon" och "djävlar". Och är man sekulär humanist skiljer sig dessutom omdömet om vad som utgör en god människa. För en sådan är naturligtvis Paul Edwards ett dygdemönster och en absolut upplyst varelse. Mången estetisk borgare skulle säkert bortse från att Le Corbusier var en judehatare för att istället enbart diskutera hans arkitektoniska idéer... Så här väljer man bort sitt eget vansinne för att kunna inbilla sig att man är på rätt väg.

Tur då att horoskopen kan avslöja de egna blindfläckarna. Som Carl Jung morskt hävdade: en halvtimma med horoskopet för en helt ny patient lärde honom så mycket att terapin kunde kortas med minst ett år. (Både Freuds psykoterapi och Jungs analytiska modell tenderade som bekant att bara hålla på och på... Den inbillningssjuka som en mjölkko måhända.)

Jag utelämnade som sagt Solen i Lejonet från referensobjektet Paul Edwards eftersom jag misstänkte själva "brutaliseringen" eller två envisa tecken av Jord resp. Eld som förklaring till mycket av hans onda ateism. Att sedan granska vilka soltecknen var hos dessa 12 övriga, visade sig vara intressant. Ateistfilosofen var nästan ensam om att vara Sol-Lejon med "horbocks/hor-signaturen" och Månen i Oxen

Soltecknen:
 1. Le Corbusier - JUNGFRUN
 2. Bangalore V. Raman - KRÄFTAN
 3. Pekka Langer - JUNGFRUN
 4. Paul Edwards - LEJONET
 5. Kerstin Thorvall - KRÄFTAN
 6. Frederick W. Smith - KRÄFTAN
 7. Stephan Metreveli - KRÄFTAN
 8. Blomman - KRÄFTAN
 9. Pär Fontander - KRÄFTAN
 10. Katrine Marçal - VÅGEN
 11. Ashlee Simpson - JUNGFRUN
 12. Mika Boorem - LEJONET
 13. Saga Assarina Scott - KRÄFTAN 
Minns hur Månen och Mars från vår sökning kan stå i vilket förhållande till Solen som helst. Att inkludera Venus i sökmönstret skär dock ner möjligheterna för Solen då Venus aldrig befinner sig mer än 46° framför eller bakom Solen, dvs. maximalt 1½ tecken framför soltecknet om man föddes sista dagen i tecknet.

Så varför hällregnar det Sol-Kräftor här, när den överhettade kombinationen av Mars och Venus i Lejonet snarare borde se en jämn fördelning av horoskop i Lejonet eller granntecknen Kräftan och Jungfrun samt kanske något enstaka fall med en Sol som ännu befann sig i Tvillingarna.

Jag har en gissning om utfallet. Kräft-Solen är en passionerad och irrationell placering. Den svarar mycket mer svagsint på överhettningen i Lejonet och har lättare att nå prominens (om det så är negativa tidningsrubriker som i fallet med Paradise Hotel-producenten). Undantaget här är matematikern och astrologen Raman, om vars liv jag inget vet. Det är svårt att missa den närige transportchefen för FedEx med tanke på att näringslivet har starka beröringspunkter med Kräftans tecken och Månen faktiskt i antiken också representerade resor vid sidan av Merkurius, men då kanhända färder över vatten.

Så varför är den illvillige ateistfilosofen ensam med Solen i Lejonet förutom en skådis jag bara noterat i samband med en banal collagefilm om det övernaturliga ("The Initiation of Sarah")? Man skulle kunna tänka sig att det är något i kombinationen Sol-Lejon och Mån-Oxe som inte lyfter till någon högre verkshöjd och därmed når de heller inte rubrikernas värld varifrån jag hämtat så många uppslag till kändisar. 

Jag ser på foton av den unga Mika Boorem och på ett och annat verkar ena ögat rätt dött och uttryckslöst. Det påminner om att Sol och Måne "äger" varsitt öga men att Lejon och Oxe (bärarna av ögonen i detta fall) inte fungerar bra tillsammans. Kanske är det därför vi fick så många fler Sol-Kräftor? Kräftan fungerar utmärkt ihop med Oxen - Månen härskar ju i Kräftan och anses "upphöjd" i Oxen!Här en sida med några hinduiska tips om ansiktets sjukdomar. Solen är ditt högra öga och Månen ditt vänstra. Ur aktrisens synvinkel är det alltså den solära sidan som ser mer lamslagen ut på några foton (intryck är dock subjektiva och föremål för betraktarens ibland avsevärda psykiska förvrängningar, liksom ögonblickets fotografi heller inte berättar hela historien)
 
Eftersom Solen också representerar andesjälen (atman) och den grundläggande kognitiva förmågan (intelligensen) uppstår därför frågan om solljuset helt enkelt hålls utanför när man föds med krig och obalans i Lejonet (Mars/Venus) och det "nedersta" kroppshöljet för den grovfysiska kroppen är av Oxens typ. Kort sagt, källan till andens brutalisering är i detta fall Månen i Oxen - ett psyke som i all sin upphöjdhet likväl vägrar släppa in själens fulla intelligens. Då blir man en som ateistfilosofen som går till storms mot allt övernaturligt eller vad som nu orsakar ilska tjurrusningar i det enskilda fallet.

Jag ska återkomma till det här halva påståendet, medveten om att det verkar svårt att bli känd vid en födelse lik den sekulära humanistens och aktrisens. Nöjer man sig med enbart Solen i Lejonet och Månen i Oxen lär antalet träffar öka rejält. Det kan då vara intressant att se vad dessa gjort sig kända för. Men det blir vid ett annat tillfälle.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar