Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)fredag 27 januari 2017

Allas vår favorit Anders Borg nu misstänkt mutkolv

Det är poetisk rättvisa att finna den moderata f.d. finansministern misstänkt för tagande av muta från en av Sveriges rikaste finansmän. Borg, som i sin ungdom förutsåg men inte ryggade undan den smärta han skulle komma att tillfoga landets alla små människor som inte hade kontakter i höga kretsar när han i sin framtida politiska gärning krossade Sveriges välfärdssystem. 

Men människor av sådant ruttet virke brukar sällan klara sig genom hela sin dubiösa livsresa utan mothugg. Även om Borg själv är övertygad om att han gjort allt rätt (AB), så vet alla som utsattes för regeringen Reinfeldts pennalism och såg dess stöld från de fattiga för att ge till de rika, att han är skyldig som synden!


Det finns tillräckligt att läsa om Borgs suspekta födelsehoroskop på bloggen, det här blir det 17e inlägget som taggas med namnet. Så istället ska jag bara snabbt kolla in om mannen som ärvde ett imperium från sin far (likt Donald Trump) och Borg har några kopplingar som kunde tyda på svågerpolitik eller vänskapskorruption. Troligen är Borg (som gick och blev ihop med en kopplerska och profitör på otrohet) småfisk för den stormrike Fredrik Lundberg, men det kan vara värt en inspektion.


Här finns flera veka besked och det vore värt en djupare studie att se om arvtagaren varit lika klen som Trump på att förvalta och förmera sin ärvda förmögenhet. Ett eget vekt horoskop är naturligtvis inget hinder vid en så gynnad födelse, knyter man bara kompetent folk till sig uppvägs den egna omdömeslösheten.

Här hittar vi sinnet eller psyket i Lejonet. Eftersom tecknet tillhör Mörkrets kvalitet (Tamas guna) är Lejonet ett av de tecken som drivs av ett så djupt sittande begär att det undandrar sig deras egen medvetenhet. De tamasiska tecknen upplevs därför av många som starka och pålitliga, det finns ett driv i dem. Men här händer något med sinnet när det ska återspegla Lejonets härskare Solen och dess viljestyrka och karaktärskraft: Solen har trillat in i det lunära Kräftan och dessutom i det 12e huset för förluster och exil. 

Här råder samtidigt en ömsesidig reception mellan Ljusen och frågan om att "visa upp sig" (1a huset) eller "dölja sig" (12e huset) tycks tära miljardären djupt - Eld och Vatten lutar inte åt klartänkthet utan åt passionen! Det här ser ut som ett horoskop som kan behöva bra rådgivare för att fatta de rätta besluten.

Intrycket stärks av att den stora förmögenhetens Jupiter befinner sig i korruptionens och dödens 8e hus, visserligen i sitt eget tecken Fiskarna och utifrån det storstilade Lejonet en verksam välgörare. Men minns att 8e också står för "ärvda pengar" och plötsligt inser man att detta är allt vad Jupiter i eget härskartecken berättar: snubben har ärvt sin storhet, själv är han kanske inte så märkvärdig...

Dock finns onekligen en kreativ gnista här när det kommer till att förvalta sitt pund, och det är Lejonascendentens (psykascendentens) planetära vän Mars som från mentalt rörliga Tvillingarna i någon mån kompenserar den svaga Solen. Förstahus placerade Tvillinghärskaren Merkurius står i Eld och eldiga Mars i intellektuella Tvillingarnas Luft ger oss hetluft - en man i hetluften men också ett överhettat intellekt. Så okej, Solen i 12e visar att han är en doldis men därmed inte intellektuellt overksam. Hans sinnelagsascendent har ett 11e-husideal av att vara en "eldsjäl" som brinner för handel - det passar bra att läsa Merkurius/Tvillingarna som handelsmän här.

Samtidigt rymmer horoskopet också den "sataniska axeln" som jag efter att ha startat bloggen upptäckte att någon annan redan visualiserat. Romerska astrologen Manilius betecknade 2a/8e-husaxeln som säte för Jordmoderns monstruösa son Tyfon, en oregerlig och destruktiv influens.

Eftersom husen modellerades nära efter deras zodiakala förebilder ger oppositioner mellan dessa tecken det sämsta från båda världarna och exempelvis diagnosticerades "Blondinbella" Löwengrip med ADHD förra året. Det förklarar mycket och med den kunskapen skulle jag kanske inte ha skrivit så sarkastiskt om hennes bristande moderata moraluppfattning och vanvettiga begär efter pengar. Jag såg en slampa i henne och det är förstås den sataniska axeln som illustrerar Mörkrets kvalitet i sitt extremaste tillstånd av oupplyst ha-begär, ett begär som slår över och tvärtom leder till destruktiva utvecklingar. 

Jag har kallat detta en axel där tes och antites inte når nästa högre nivån, syntesen, utan snarare där motsättningarna imploderar eller kollapsar ("anden är villig men köttet är svagt"). För några månader sedan fick jag höra om ett självmord under en fullmåne längs denna axel av Satan eller Tyfon karaktär, en borderline-typ som helt spårade ur under medicingeschäftets produkter med tvivelaktig verkan.

Vad den här axeln gör i miljardärens upplevda verklighet har jag redan noterat: händelser i det 8e är dålig karma för den egna individen men som huset för arv är naturligtvis förmögenhetens Jupiter bara att tacka och ta emot. Eftersom Lejonet i 1a gör Jupiter till en såväl naturlig och verksam välgörare tror jag vi har svaret på den tidigare frågan om pundets förvaltande. Jo, han har lyckats bygga vidare på ärvda förmögenheten. Detta ovanliga 8e hus kastar tesen överända om att häri kan beskådas DÅLIG karma från tidigare liv. Tvärtom sammanfaller budskapet för GOD karma i 5e huset med det 8e eftersom det är Jupiter som äger båda platserna! Fredrik Lundberg är en själ som meriterat sig för ärvda pengar i detta liv tack vare att han gjort goda gärningar i ett tidigare!

Sånt här suger för en människa som inte har någon annan insikt om livet än den politiska diskursen. Samtidigt föddes den här människan till privilegier som i allmänhet går hand i hand med en kriminell arrogans och den åsikt om att den egna överheten är ett gudagivet privilegium. De här själarna förstör i allmänhet för sig själva så att de förspiller sin goda karma som gav sådan rik utdelning i detta liv och nästa återfödelse kommer att bli betydligt blekare!

Minns att detta är spekulationer baserade på Månen eller psykets nivå, en nivå som många delar och som ännu inte nått fysisk specificitet - för ett äkta personhoroskop krävs födelsetiden.

Men om man leker vidare för att bli bekväm med de hinduiska metoderna (för det är ju det undertecknad sysslar med), så finns också ett kortare perspektiv på reinkarnationstemat: det 12e huset som det omedelbart föregående livet och det 2a huset som det nästföljande. För att inte allt ska verka helt fatalistiskt får man väl tänka sig att 2a huset tecknar den tänka utvecklingen om saker och ting får löpa på, dvs. att själen/människan själv inte gör något för att förändra "ingångsvärdena".

I så fall ser man att Fredrik Lundberg tog ut all förtjänst han hade i detta liv som superrik. Andra husets härskare Merkurius, intellektets och kommunikationens planet, är för Lejonet i 1a en verksam illgörare. Och den står verkligen uselt placerad vad gäller omgivningen. Den har 12e förlusthusets herre Månen ("den onda daimonen") vid sin sida, likaså bestraffningens södra månnod Ketu (halshuggna delen av den äregiriga demonen). Och inte minst har Merkurius-intellektet en ledare som går före i Lejonet vid namn Venus. För Lejonet är den kooperativa Venus en verksam illgörare vilket tyder på att den här företagsmannen ytterst sett inte gillar samarbete med andra. Det är ett Lejon som vill vara ensam herre på täppan.

Det finns alltså inte något gott att säga om miljardärens intellekt, hans sätt att tänka och uttrycka sig i skrift. Det är tvärtom sådana här sidoomen som brukar reducera Merkurius till marknadsplatsens tjuv och till desinformatörer och lögnare! Det verkar på många sätt vara en perfekt polare till Anders Borg!

Detta är en stor nyhet, att Sveriges förra finansminister, allmänt hyllad i rikemansklubben EU, misstänks för att vara en simpel mutkolv! Det är notabelt att Saturnus som transit just i dagarna gick in i Skyttens tecken och nu befläckar Sol-Skytten Borgs renommé! Nu har stunden för Anders Borg kommit att uppleva programmet "Här är ditt liv och vad det var värt". För att veta hur hårt Saturnus i transit kommer att slå mot Borgs livsväg måste man veta klockslaget, det går inte att spekulera alltför långt baserat på mån- eller solascendenten. Bara den fysiska kroppens ascendent är i position att möta Liemannens domslut på en manifest nivå som alla kan se och bekräfta. 

Naturligtvis kan Borgs månascendent personligen känna av att Saturnus håller på att nosa kring hans Sol i 8e korruptionshuset och uppleva att det är döden för honom som makthavare... Men månascendenten används i Indien bara som "andra utlåtande" av astrologer som jobbar utifrån känd födelsetid. Den här bloggen är kanhända lite för lekfull på det sättet, men det beror förstås på att bloggaren har Solen i Luft i femte huset för lek och spekulation! En människa med dystra Saturnus i femte hatar säkert de friheter bloggen tar sig med det "gravallvarliga" ämnet astrologi! Saturnus i femte ger noll kreativitet men mängder med konservatism och dyrkan av traditionen. Möjligen en liten skapandekraft genom en kombinatorisk färdighet, men inte det briljanta nytänkande som enbart kommer från andesjälen (Solen) och som är skälet till att hinduerna kallar 5e "den goda karmans sektor". Det är alltid en fördel om man inte förlorar sin själ till pengar eller någon annan avgud...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar