Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)onsdag 25 januari 2017

Abortförsvararen en lagens man. Men vilken lag?

Perfekt legalist eller paragrafryttare
i det godtyckliga, sekulära samhället
Läser i SvD statsvetaren Staffan Lindbergs lätt neddummade ("pedagogiska") förklaring med adress till en kvinna som av religiöst motiverade samvetsskäl inte vill bistå vid abort. 

Det är väl inte mycket att säga om att offentliganställdas lojalitet är mot lagen, som i detta fall är en sekulär och inte religiöst grundad lag. Man får naturligtvis först bortse från det sekulära samhällets omfattande idéstölder från den äldre laguppfattningen som tjänade som grundval i många högstående antika kulturer. 

Jag har t.ex. tidigare påmint om Hammurabis lag som går tillbaka till andra årtusendet före vår tid och som skulle kunna vara en förlaga för de Tio Guds Bud som idag en kristen abortmotståndare åberopar, inbegriper som den gör, det ovillkorliga förbudet mot att döda. 

Det här förbudet sitter illa med den sekulära statens exklusiva anspråk på att få döda, antingen sina egna medborgare i stater som praktiserar dödsstraff eller genom obligatoriskt värvning där staten skickar ut medborgare till en ibland nästan säker död i krig när staten anser att det tjänar ett högre syfte, som t.ex. att skydda sina inkomster via farleder och handelsvägar. USA mördar oavbrutet sin egen befolkning av den här anledningen, men begripligen knystar inte svenska - sekulära - medier om deras favoritlands horribla sätt att bete sig på Jordens yta.

Det finns med goda skäl anledning att ställa sig skeptisk till validiteten i den sekluära lag som både är en idéstöld och som sedan modifieras för att förneka giltigheten i den ursprungliga lagens "samvetsklausuler". Allt ser vid närmare granskning ut som ett enda gigantiskt falsarium, så att slutsatsen blir att en så kallad rättsstat som Sveriges i själva verket är en orättfärdig entitet som tillskansat sig den makt som statsvetaren Lindberg lyckas nämna hela fem gånger under sitt korta åsiktsstycke i SvD.

Jag blir intresserad av hur relationen mellan Jupiter (Lagen) och dess exekutiva arm (Saturnus) egentligen ser ut vid hans den forna musikarrangörens födelse.Jag väljer att färgsätta de tre kvaliteterna eftersom jag gjorde detsamma dagen före i horoskopet för den genuint modiga och rättrådiga religiösa kvinna, Tulsi Gabbard, som tjänstgjorde på USA:s sida i deras orättfärdiga Irakkrig (skäl: "Iraks massförstörelsevapen"), man som nu tagit bladet från munnen och anklagar Obamas administration för att, USA:s vana trogen, understödja terroristerna IS, i ett "högre syfte". Ännu ett exempel på hur ett lands implementation av lagbegreppet kan vara rent kriminellt och att sanningssägare som verkar utifrån sin religiösa övertygelse ofta nog uppfattas som dem som säger "som det är" och avslöjar statsmaktens nedriga och låga spel.

Statsvetaren Lindbergs horoskop börjar lika ljust och medvetandesökande som det kvinnliga amerikanska befälets, och har dessutom också Solen i martyrens (omvittnaren) tecken Fiskarna. Men sedan går det utför för paragrafryttaren!

Jag har vid omläsning av Claudius Ptolemaios Tetrabiblos (2a årh.) noterat tankar liknande den hinduistiska astrologins, tankar som jag vänt mig mot eftersom det helt klart inte alls alltid är en fördel att planeten aspekterar sitt eget härskartecken. Lindbergs födelse är ett bra exempel på detta.

Faktum är att Ptolemaios var mer noggrann än de moderna böcker i hinduisk astrologi jag läst för han differentierar planetens funktion beroende på vilken fråga man ställer till horoskopet. Det blir allt tydligare hur många antika tankar fallit bort ur astrologin och ersatts av förenklingar, men efter ett antal år med bloggen saknar jag motivation att börja om ännu en gång och söka testa t.ex. Ptolemaios tanke om att planeter som på olika sätt är svaga kan skada genom att rikta sina blickar mot (aspektera) vissa hus. Detta har snabbgranskningarna av bra många kartor på bloggen redan givit vid handen.

Här angriper t.ex. lagens görare Saturnus psyket i legalistiska Stenbocken via sin långa restriktiva 270-gradersvinkel. Detta skapar en ärthjärna och en mardröm till byråkrat, skulle man möta personen i ett sammanhang med regler och dokument och formulär som ska fyllas i - just en sådan värld Lindberg sökt sig till fast på den övergripande strukturella nivån. Ja, Saturnus råder ju över strukturer, även om psyket i Stenbocken flyttar fokus mot konkreta exempel på begränsningar - som t.ex. en barnmorskas rätt att av samvetsskäl neka bistå vid abort.

Eftersom Saturnus detta år befann sig i "fall", i sin svagaste placering föds genast misstankar om just en missbrukare av lagparagrafer eller en otillbörligt subjektivistisk eller falsk lag som saknar sanktion från den verkliga (gudomliga) morallagen. Jag har tidigare kallat just Eld/Jord-konflikten för en "andens brutalisering" eller varför inte en materialists direkta förnekande av att det skulle finnas en högre andlig ordning som definitivt går före en sekulär förfalskning av densamma! 

Enkelt uttryckt är årgång 1969, under de få dagar varje månad då Månen passerar genom Stenbocken, perfekta tillfällen för fanatiska rättsivrare att födas, eller själar som har en oplockad gås med lagen som fenomen sedan tidigare liv. Kanske var de förbrytare och har inför detta liv i överdriven nit bestämt sig för att följa den smala vägen. Under jordeåren utvecklas de till hårdföra rättsivrare, just som den här statsvetaren. Jag riktigt ser den lösdrivande och förslappade vagabonden från ett tidigare liv i mannens gränslösa Fisk-blick! Det är ett intressant horoskop som tecknar både slappt flum och hård styrning. 

"Själar i tillväxt" finns det gott om och här är just ett så kontrastfyllt horoskop att det är lätt att se en människa som gått igenom distinkta faser i sitt liv. Själar på jorden som redan nått något slags bokslut tecknas av horoskop där nyckelplaneterna, vilka varierar från fall till fall, är stabila och "självförverkligade", som t.ex. att stå konsoliderade i sitt eget tecken. Hade statsvetaren haft Saturnus hemma i Stenbocken hade han varit en betydligt tajtare förespråkare för lagen än när han har Saturnus i debutantens tecken Väduren.

Att som ung organisera musikfestivaler (engelska Wikipedia, hans Sol och Måne båda i universalistiska tecken speglas i att han inte ens orkat bemöda skriva en artikel om sig själv på svenska Wiki) vittnar förstås om det grundläggande polisiära sinnelaget där Månen söker reglera och "styra upp" precis all som det inre sinnet noterar. Och mycket finns att notera eftersom Solen i Fiskarna är så utan direktiv och bara dräller runt. Man skulle också kunna tänka sig att ett sånt här horoskop skulle kunnat resultera i en ungdomsledare för de vilsna och kanske avartiga.

Så långt har vi konstaterat att Lagens verkställare Saturnus är ett prominent tema i månkartan, dels pga. Månens teckenplacering och dels för att Saturnus själv, låg vara extremt svag och bristfällig, kräver att få sista ordet.

En välmenande låt vara imperfekt implementation av Lagen stavas "medelmåttighet", men frågan är förstås om förlagan - Lagen själv - representeras av en välplacerad Jupiter i detta månhoroskop.

Det gör den på sätt och vis! Jupiter befinner sig i sitt naturligaste hus, det 9e för filosofi och religion och det stärker planetens betydelse, och fastmer som den också är disponenten/ägaren till själva livmotorn Solen! Vad som kan sägas om Jupiter i detta horoskop säger också något om Solen och dess kognitiva förmåga (intelligens).

Nionde huset tecknar också individens inre kontakt med den gudomliga närvaron i kosmos, dvs. samvetet som tillika är en återklang av den gudomliga morallagen, sanatana dharma - ett begrepp som mycket påminner Jesus gåtfulla allusioner till en grupp under hans liv - esséerna - som följde "Vägen").

Men vaken läsare har redan sett problemet i 9e i detta horoskop. Södra månnoden (Ketu) där själar straffas för deras tidigare hybris och överdrivna ambition (under Rahu-fasen), den negativa noden kopplas här till en Jupiter som dessutom inte ens fungerar väl utifrån begränsaren Stenbocken när denna ockuperar 1a huset: Jupiter blir "ond" i sina verkningar!

Vi har med andra ord en statsvetare som själv saknar samvete men som legalist är så mycket ivrigare på att sätta stopp för alla han upplever följer ett religiöst samvete eftersom han själv, den andliga förbrytaren, håller religiösa människor för att vara något katten släpat in i hans sekulära favoritsamhälle. En ganska otäck typ, faktiskt.

Man kan påminna sig att också Fredrik Reinfeldt hade en verksamt ond Jupiter i sitt 9e hus (och nu "fysiskt" så eftersom hans Jungfruascendent byggde på ett känt födelseklockslag). Under åren som statsminister och den sekulära lagens uppehållare konstaterade jag att Jupiter som verksam illgörare i 9e i materialistiska Jordtecknet Oxen (pengarnas/resursernas tecken), gav Fredrik Reinfeldt en "religion" eller ett "högsta goda" som vi andra känner igen som den Onde Rike Mannens rätt att samla på sig i sin egen plånbok, dvs. en generande simpel och korrupt syn på vad godhet handlar om, ett vittnesbörd om hur oändligt små i utblicken Jungfruascendenter kan bli om andra faktorer bidrar till att krympa deras världsbild till "bara för min egen nytta". 

Men Reinfeldt var åtminstone så slug att han visste att han och hans moderata vänner kunde tjäna på obegränsad invandring - själv en slav eller tjänare (Jungfruascendent) ville han få in massor av folk (Jupiter = myckenhet och mångfald) genom 9e huset, som mest prosaiskt (i "Jord") kan tolkas som "det avlägsna" eller "utlandet". För alla dessa horder av invandrarna ska i den borgerliga myten så småningom anpassas till Sveriges nya lågavlönade underklass som gör hushållssysslor dessa jävlar till sekulära svenskar känner att, "för det är jag värd" (som kvinnan säger medan hon slickar sin glasspinne i reklamen). 

Reinfeldts sataniskt baksluga ondskan bakom pratet om värdet av storskalig invandring (godhetens och överflödets Jupiter) återfinns nu inte i statsvetarens Jupiter-i-nionde. Här vittnar Ketu om en direkt avmätthet, Lagen, den gudomliga alltså, har likt Draksvansen blivit halshuggen och berövad sin förmåga att leda. Lindborg följer en illegal lag eftersom han så definitivt brutit med den gudomliga förlagan.

Mitt första intryck av Lindbergs blick var att det handlar om föga mer än en vagabond eller stråtrövare med professorstitel, och efter den här analysen av 9e är det inte utan att den upplevelsen stärks!


PS. Inlägget drog iväg och nådde sin final utan att jag ens hann väva in en liten diskussion om den mörka Mars-i-Skorpionen som en extra befläckelse av statsvetarens fascistiska legalism. Utifrån Stenbocken i 1a är såväl Mars som Lagens planet "verksamma illgörare"! På den här kartan finns det många suboptimala placeringar för en som menar sig kallad att tala om vad Lagen innefattar och exkluderar. 

Lindbergs inlaga, som ytterst är religionsfientligt, brukar man hitta i DN snarare än i SvD och då gärna signerad sekulära fanatiker från satanistsekten Humanisterna. En underlig text bortom den neddummande och uppfostrande tonen som jag tolkar som att Lindberg söker ingjuta "faderligt" förnuft i barnmorskan på det fult patriarkala (Saturnus) sätt som Stefan Löfven lanserade genom att som maktperson tillrättavisa sexologen Katerina Janouch för att hon berättat i tjeckisk webbtv att hennes hemland hade problem med migrationen. Och här har vi några dagar senare copy-catten Lindberg som också han ska tillrättavisa enskilda via en stor dagstidning. 

Sverige håller på att spåra ut fullständigt och dess maktrepresentanter beter sig inte längre värdigt. De tycks ha fått nyss om att världsödet vänder bordet i dessa tider och att de, de gamla makthavarna, nu drar det kortaste strået. 

*****


Se även en fristående fortsättning från senare samma dag apropå den religiösa tv-personligheten Siewert Öholms bortgång. 

8 kommentarer:

 1. Det kan ju vara intressant att se vad Lagen säger om motståndarsidan också. T ex advokat Ruth Nordström som försvarar barnmorskan. Hon är född 16/8 1976, och maken till symbolmättat horoskop... Månen/Ketu i barnets tecken väduren, attackerad av både mars och saturnus, den senare i månens eget tecken Kräftan. Om hon är född före 8 på morgonen så blir Månen även soldisponent. Och hennes solära livsväg finns då i moderskapets tecken.

  När det gäller den som striden gäller, Ellinor Grimmmark (30/6 1976), så har hon också barnets och moderns tecken i konflikt: Saturnus med månen i kräftan attackerar Jupiter i väduren. Och även här är saturnus och månen konfiguerade, om än på annat sätt.

  Intressant nog har ju även deras meningsmotståndare Lindberg Saturnus/Månen i konflikt, och alla tre har Väduren aktiv. Men Lindberg har Stenbocken (formalism o legalism) involverad, till skillnad från kvinnorna, som istället har Kräftan (skydd av biologiskt liv).

  Symboliken i de här tre horoskopen är nästan övertydlig!

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jag var på vippen att invända mot bruket av Väduren som Bernets tecken eftersom jag brukar använda det som en arketyp för det lilla barn som redan är här i världen och barn normalt tecknas via 4e huset (moderskap) och 5e huset (barnen).

   Men när du pekar på att Väduren är aktiverad hos all tre, är det ju väldigt intressant! För det stämmer med hela frågan om det ofödda fostrets rätt att DEBUTERA i detta livet (vilket är vad Väduren också står för). Här önskar man sig klockslag på samtliga för att få det viktigaste "domsluten" om vilka planeter som gagnar och vilka som gör ont.

   Rätten-till-liv-advokaten har du kommenterat tidigare men då apropå hennes svårt angripna Måne. Jag menade då (om jag minns rätt) att hennes Regulus-välsignade Sol i härskartecken tycktes vara nyckeln till den livsbejakande inställningen. Angreppen på Väduren ska inte överdrivas eftersom Mars är en verksam välgörare för Väduren i 1a så att denna aspekt kanske mer indikerar att hennes värsta fiende är hennes eget humör! Men aspekten från begränsaren Saturnus från moderskapets Kräftan är verkligen tydligt som du säger, jag ser det som vuxenvärldens försök att hindra en ny DEBUTANT att träda in på livets arena.

   Men frågan var nu samvetet (individens förnimmelse av den gudomliga lagen). Givet Ruth Nordströms Regulus-välsignelse över avkomman (Solen i Lejonet i barnens 5e hus enligt månascendenten) har hon redan en dharmisk indikation, inte via universella 9e men väl genom 5e för den individuella pliktkänslan. (Allt förstås aningen spekulativt eftersom horoskopet utgår från sinnelagets Måne.)

   Dock står även Jupiter på det goda samvetets sida eftersom Vädursascendenten placerar Skytten helt rätt i 9e. Jupiter är här både en essentiell och verksam välgörare.

   Men sen ser man hur Jupiter angrips av Satans stjärna och att välviljans planet disponeras av Venus som utifrån Väduren i 1a är en verksam illgörare (det lilla barnets allmaktskänslor, har inte lärt sig venus-samarbeta med omgivningen ännu)! Är Jupiter stark nog i Oxen att stå emot dessa två försämrande omen? Man får iaktta människans val av sina strider och huruvida hon är framgångsrik (Jupiter) i att stå upp för det hon tycker sig uppfatta av den universella lagen.

   Barnmorskan med samvetsskälen hade jag inte sett kartan för, men här är 9e huset för samvete på topp. Månascendenten parar olyckligt Månen i hemmatecknet Kräftan med Dräparen Saturnus (en naturligt ond och indifferent planet i sin verksamhet för barnaföderskan Kräftan - Kräftan representerar i sig det dödliga biologiska så jag gissar att indisk astrologi är rätt klok här som betraktar Liemannen som ett neutralt faktum för Kräftan).

   Men Kräftan i 1a gör förstås den välsignande och fruktbara Jupiter till en välgörare och här - i "sinnelagets fantasivärld" (månascendenten) intar Jupiter det dominanta 10e huset och är samtidigt ägaren till det andliga 9e huset för samvete. Fullständigt oklanderliga budskap, eftersom Jupiter distanserar sig från "halshuggna" Ketu i 10e.

   Noterade just vid omläsning av gamla TETRABIBLOS att inte bara indierna använde en tanke som jag då och då använt på bloggen. Egyptiern menade också att en planet kan bli "overcome" - överflyglad - av en annan som hunnit längre fram i tecknet. En sådan planet som leder vägen kan omintetgöra onda uppsåt tidigare i samma tecken som här Ketu-tendensen att halshugga - dvs abortera.

   Tack för uppslaget att titta på barnmorskan. Hon har rätt i sin intuition av "det högsta goda". Typiskt att hitta omen som tyder på ett perfekt samvete och viljan att omsätta den i verklig makt eller handling (10e).

   Radera
  2. Jag blev helt paff av att läsa att jag tidigare kommenterat samma människa - det hade jag totalt glömt. Nej, jag är då sannerligen ingen Rain man :-)
   Men det ringde en svag klocka när jag läste det där om "svårt angripen måne". Och jag minns att vid något tillfälle tidigare diskuterat abortfrågan, och när jag gick tillbaka och tittade så mindes jag bakgrunden och personen ifråga. Men namn är inte min starka sida.

   Det jag tänker om fallet, när jag hörde att en organisation som ADF stödjer barnmorskan, är att det är möjligt att hon själv s a s har rena intentioner, men att det är olustigt om hon utnyttjas som nyttig idiot åt mörka krafter, som en högerkristna påtryckargrupper i USA. Det är lite samma stuk över dem som det jag nämnde i kommentaren om Öholm - religiöst hyckleri och bigott dubbelmoral.

   Radera
  3. Abortmotståndet är i linje med den universella morallagen. Själv född i Vågen är jag sällan extremist och skulle godta abort om graviditeten var en följd av våldtäkt. Men inte som som lösning på oönskade graviditeter till följd av västerlandets degraderade (sekulära) moral. Men min åsikt är ointressant här, och det spännande är studiet av hela horoskopet. Jag har för mycket länge sedan nämnt hinduiska astrologins över 50 metoder för dasha-beräkningar och hur vissa prognossystem är serverade för horoskop som håller etisk/moralisk toppklass. Vanliga människor, lyder resonemanget, har en sådan avgrund mellan samvetet och psyket att dasha-systemen inte fungerar. Öholm har klartecken från högsta höjd, men sedan är det en fråga hur väl det "lägre" kroppsliga verktyget följer Jupiter. Gammal dålig karma (Saturnus, 8e och ev. andra indikationer) kan ge blandad kompott. Paulus: "anden är villig men köttet är svagt", typ.

   Radera
  4. De mörka krafterna i USA, som jag nämnde, begår gärningar som knappast kan vara i linje med den universella morallagen, som t ex mördar abortläkare. Hur kan man säga att man värnar människolivet då. För att inte tala om att man inte direkt är några pacifister heller, utan snarare krigshetsare. Religiöst skrymteri är lätt att hitta i världen, och lätt att avsky.
   Men till skillnad från ateister kan jag göra skillnad på Gud och hans (förmenta) anhängare.

   Dasha: "Vissa prognossystem är serverade för horoskop som håller etisk/moralisk toppklass..." osv. Där blir jag nyfiken. Vet du hur det är med Vimshottari Dasha, som man kunde få fram på sajten planetarypositions.com? Förra året fick jag, som jag berättade om då, en svår handledsfraktur under Saturnus/Merkurius, och den händelsen tyckte jag stämde kusligt väl in på symboliken med dessa planeter och hur de står i mitt horoskop. Kanske man kan se en symbolik i att jag träffade min man och gifte mig under Rahu/Venus, blev gravid under Rahu/Solen och födde mitt första barn under Rahu/Månen. Medan det gick annorlunda för Ted Gärdestad under samma Dasha... men hans horoskop såg förstås helt annorlunda ut än mitt, med bl a kräftan stigande och Saturnus med Rahu. I vilket fall kan man ju även där se en symbolik till vad som hände, i förhållande till hur hans horoskop såg ut.

   Radera
  5. Korrekt om ulvar i fårakläder. Jag skäms för att säga det, men har inte fördjupat mig i dasha-systemen och mycket beroende på att jag inte är någon större anhängare av att försöka leva dagen i huvudet innan den har inträffat! :-) (Ja, det sitter ju illa med astrologin, kan tyckas, men det är astrologins psykologi och metafysik som roar mig.)

   Radera
  6. Jag tror inte ens att det går att "försöka leva dagen i huvudet". Det som ska ske det sker. Jag hade säkert sett någon gång att jag hade en Saturnus/Merkurius-dasha mellan det och det datumet, men inte tänkte jag på det när jag gav mig ut på skridskor :-)
   Däremot kan det ju vara kul att kolla lite retrospektivt, så att säga.

   Radera
  7. Det är väl det tysken Goethe menade med att "anden är impotent", ett citat jag drog några gånger på bloggen innan jag tröttnade på det. Goethe föddes med Lufplaneten Saturnus "upphöjd" i Vågen och nästan exakt på ascendenten. Där kan man tala om en som lever i huvudet och fördjupar sig i systematiskt tänkande men inser att alla denna Luft inte har något genomslag alls i den brutala och grövre världen...

   Radera