Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)tisdag 31 januari 2017

Propagandaproffset Schingmann och den kriminella hjärnan


Schlingmanns självskryt 2013.
Solen, Merkurius och Mars i
"nervösa" Jungfruns tecken!
 
Det desinformativa påhittet "Nya Moderaterna" som lurade så mycket lågutbildad svensk medelklass med sitt tal om att vara det nya arbetarpartiet var i hög grad pr-nissen Per Schingmanns skapelse. 

Efter den framgångsrika attacken mot svenska folket, där nymoderaterna via sina chockhöjda fackavgifter sökte krossa motvikten till den i princip onda kapitalistiska överheten, försvann han in i skuggorna igen. Jag noterade enstaka "vanlig, precis som du"-krönikor i SvD där han presenterade sig som högervriden villaägare i Stockholmsförorten Bromma.

De där krönikorna från den egna trädgårdens perspektiv sinade rätt snart och propagandaministern tycks idag ägna sig åt att föreläsa och skriva böcker om hur man "vinner i konsten att producera den värsta propagandasmörjan"! Namnet är tyskt och associerar till slangbellor som dåliga pojkar använder för att tillfoga människor eller föremål skada, och jag läste någonstans att han inte ens var svensk medborgare och ändå betroddes med en regeringsplats (jag betvivlar dock uppgiften om det saknade medborgarskapet).

Nu dyker han i vilket fall upp i SvD igen, som expertkommentator i ärendet Donald Trump, och beskriver i princip hela det falsarium han själv ägnade sig åt att bygga och lura på svenska folket och nu skriver böcker om!

Jag måste återvända till Schlingmanns horoskop ännu en gång och nu med frågan, "hur ormaktigt ondskefullt är egentligen födelsedygnet?" Rejält med toxiner, visar det sig!


Onda djävulstjärnan Algol korrumperar
både skrev och balanssinne (Venus).
"STÅ ALDRIG STILL"

Efter flera Schlingmann-inlägg från tiden för nymoderaternas härjningar och stöld från Sveriges fattiga för att köpa medelklassens nästa röstsedel, väljer jag den här gången en SURYA LAGNA, en solascendent för att fokusera vad mannen är i stånd att göra och inte bara vad sinnelaget (CHANDRA LAGNA, månascendenten) ruvar på och föreställer sig i sin fantasi.

Det blir napp direkt. Solen i slutet av Jungfrun håller sig dock kvar i tecknet hela dygnet igenom och detsamma gäller Månen i Väduren. Propagandaministerns horoskop har besynnerliga likheter med den PR-bluff "Nya Moderaterna" som var hans barn. Det omstajlade partiets första konvent (2005) har använts som partihoroskop och avslöjade att den drivande kraften var DEN RIKE ONDE MANNEN - den "verksamt onda" Jupiter i Jungfrun i första huset. 

Eftersom Jungfrun är slavens tecken (Lejonet är härskaren), ser vi hur det var Sveriges onda men rika elit som förklädde sig till en enkel servicearbetare och lät trycket "det nya arbetarpartiet" på valplakaten! Detta gjorde Slingerbulten eftersom hans handlings- och intelligenshoroskop perfekt stämmer in på den sena 1800-talspsykologins tal om "kriminella hjärnor", att vissa hade ondska och gemenhet i själva blodet och hur dessa onda karaktärsanlag deformerade deras hjärnor.

(Vi är nu extremt nära svenskarnas, tyskarnas och amerikanernas rasistiska biologi - vilket fortfarande håller svenska folket i ett latent grepp att döma av hur lätt ett parti som Sverigedemokraterna har att locka till sig en femtedel av de röstberättigade svenskarna.)

Likt hans polare Fredrik Reinfeldt som vekt gjorde rollen som den Starke Landsfadern, hittar vi i Schlingmanns solascendent den alltigenom omoraliska Mars, som väl i princip bara kanonmaten på slagfältet uttrycker på ett legitimt sätt. Mars är en naturlig illgörare och hinduerna differentierar sedan dess verksamhet ytterligare beroende på vilket tecken som äger 1a huset - den egna platsen. 

När Jungfrun står i första huset blir Mars dubbelt ond så att t.ex. det krig den legitimt råder över inte leder till seger eller blir en Pyrrhusseger, likt det helvete i Irak USA åstadkom med sina medvetna lögner om Saddams påstådda kärnvapen. Både president George W. Bush och britternas Tony Blair har rätt vedervärdiga horoskop för den som vill studera ett av de skämmigaste tilltagen från Västs sida ur omvärldens och det iakttagande universums ögon. Ur den kosmiska morallagens perspektiv.

I fallet Schlingmann har Moderaternas "fadersmord" på Reinfeldt och arvet från honom väl bekräftat att PR-nissens dubbelt onda Mars i solascendenten i slutändan fick underkänt, precis som Reinfeldts Jungfru-Mars i den fysiska ascendenten också visar en man vars maktinnehav eftervärlden snart kom att förneka värdet av. Vore intressant att finna ut vilka lobbygrupper snart därpå såg till att "mäta" Reinfeldt högre anseende som partiledare än AKB, som plötsligt började flörta med det forna nazistpartiet SD. Jag kan tänka mig att det var Reinfeldts nye arbetsgivare Bank of America som stöttar honom och hans varumärke eftersom det i någon mån påverkar även deras egen i det efterblivna hörn av världen som kallas Sverige och som bara intresserar USA för dess närhet till Ryssland och de möjligheter att från svensk mark spionera på ryssarna. 

(Svenskarna beter sig som en korttänkt hora som kunden knullar livet ur och sen sticker utan att betala för sig - horan var dum nog att inte ens ta betalt i förskott. Sverige kommer att sluta som den mest grundlurade nation världen skådat just för att dess sekulära orientering missar att grunden till intelligent tänkande kommer från Himmelen, från den andliga dimension materialister och teknokrater inte vill erkänna.)

Ämnet var nu Schlingmann och eftersom Solen inte riktigt kan räknas när man använder den som utgångspunkt för ett resonemang om intelligens och handlingskraft, är det Mars och Jungfrun som stiger fram som viktigast att förstå. Tveklöst tjänar Merkurius gatsmarta och torra logik den här handlingsmänniskan väl, Jungfrun är också sekreterarens tecken, precis som Schlingmann en tid var Reinfeldts högra hand i rollen som partisekreterare. Jungfrun renskriver och rättstavar Führerns obegripliga "visioner" och är som "hustrun" bakom varje stor ledare - kanske ibland den som gjort det verkliga jobbet medan ledaren bara är en skylddocka för hela projektet. Jag fick ofta känslan att Reinfeldt inte alls tillhörde partiet utan var rätt klumpigt inympad. Tystnadskulturen som snart infann sig under hans vrånga styre beskrevs av en avhoppad senior moderat i boken "Knapptryckarkompaniet" som kom ut när PR-jippot "Nya Moderaterna" redan var på väg att spricka.

Således ett gott budskap och ett ondskefull i Schingmanns 1a hus. Skulle man nu tillämpa hinduisk astrologi är det planeten som leder vägen längst fram i zodiaktecknet som anger tonen. Då dominerar intellektets Merkurius över Mars som bara hunnit några grader in i Jungfrun. 

Men väljer man med Claudius Ptolemaios himlavalvets rotation medsols varje dygn uppstår ett annat resonemang som i antiken användes för prognoser om händelseförlopp. Vore detta en äkta Jungfruascendent istället för en abstrakt Surya lagna, skulle Mars vara den första att visa sig i öster, följd av ett entourage bestående av Merkurius och allra sist i släpet Solen. Enligt denna "världsliga" infallsvinkel är det alltså den urbota lögnen och omoralen som tar det första steget och sekreteraren Merkurius följer därefter. 

Merkurius är t.ex. tidnings- och tv-medierna som plockar upp och förmedlar vidare det oanständiga Schlingmann har i sig att ge till världen! Sist och fegast är Schlingmanns Sol, som alltid symbol för den verkliga eliten. 

Faktum är att jag tycker den här hellenistiska astrologins tanke om att följa planeternas tågordning i tiden mer intressant än den hinduiska doktrinen som egentligen bara blir riktigt tydlig i frågan om att hitta horoskopets atma karaka.  Där "vinner" den planet som i sitt tecken uppnått det högsta gradtalet i zodiaken och är således ett strikt "supralunärt" eller himmelskt omen som hänför sig till själen. 

Egyptiern Ptolemaios vittnar istället om den gamla astrologins jordnära och konkreta problem, och bjuder på insikter (eller spekulation?) som aldrig återupplivats i 1900-talets västastrologi eftersom många av de antika problemen inte längre finns. T.ex. är barnadödligheten idag ingenting mot förr och ingen bryr sig längre om Ptolemaios traditioner om hur man av födelsehoroskopet avgör om barnet är ämnat spädbarnsdöd eller bli utsatt i skogen. För dessa olyckliga födslar ska tydligen ascendenten (eller 10e huset) vara illa skadad och det blir här viktigt vilken av de illgörande planeterna (Mars och Saturnus) som just FÖREGÅR eller FÖLJER Sol eller Måne i ascendentläge (eller 10e-husläge). Oavsett vilket gäller enbart Mars/Saturnus konjunktion eller opposition till Ljuset ifråga.

Antikens astrologer hade tydligen studerat de båda naturliga illgörarna och upptäckt att olika spelregler gällde. I ett fall låg faran i att den ledde vägen för Ljuset i öster (eller i 10e) och i det andra fallet var den andra illgöraren den verkligt skadliga att ha som ledare i tiden (tidigt placerad i zodiaktecknet).

Mars skadar särskilt solen genom att följa efter den och Saturnus går illa åt månen. Men omvänt blir det i opposition eller den överordnade positionen (i väster eller i nadir) som Saturnus skadar solen och Mars månen, i synnerhet om illgörarna befinner sig i de hus de själva äger och i vilka Ljusen eller ascendentgraden befinner sig. (Detta är bara upptakten och gäller mycket kortlivade barn. Ytterligare och mer komplexa kriterier för det barn som föds döda.)

Från Ptolemaios - Tetrabiblos III.9, i rejält omarbetad översättning - den här antika boken är nog det mest förtätat svårlästa jag någonsin varit med om och Ptolemaios var uppenbarligen betydligt vassare än de drönare till scientister bland Humanisterna som förklarar allt utom Karolinska Institutets "hårda kunskaper" vara nys. Här är samma rader i klassisisten Frank E. Robbins översättning från grekiskan:

Mars especially afflicts the sun by succeding it, and Saturnus the moon; but conversely in opposition or in superior position Saturn afflicts the sun and Mars the moon, most of all if they occupy as rulers the places of the luminaries or of the horoscope.

Denna, den enda engelska översättning som gjorts publicerades 1940, vilket säger något om med vilken nedlåtenhet astrologin i väst hanteras, trots att det uppenbarligen var snillen som ägnade sig åt ämnet i antiken. Ptolemaios var tyvärr aristoteliker vilket hämmar hans grepp om astrologins symboliska dimensioner. Hans reduktion av många astrologiska läror till Aristoteles naturlära tar all rikedom ur systemet!

I samband med barnmorskan som vägrar "sätta ut barn" eller medverka till abort kan noteras att hon just hade Månen med Saturnus men bristen på födelsetid att man inte vet om månascendentens bud återvänder i det "äkta" horoskopet, i öster, väster, zenit eller nadir. Fyra av tolv är inte dåliga odds och det skulle kunna förklara hennes abortmotstånd - hon kanske själv varit ett utsatt barn i ett tidigare liv och vet vilket brott föräldrarna begår...
 
De här resonemangen om planeters föregångare och efterföljare har jag inte hittat i samma form i någon introduktionstext till hinduisk astrologi. Dock en besläktad tanke, att altituden avgör när två (eller fler) planeter ockuperar samma hela grad och en av dem ska koras till signifikator (för det ena eller det andra). Den planet med mest positiv latitud vinner det "planetära kriget" och blir den planet astrologin utgår från i sin tolkning. Helt enkelt ett astrologiknep för att hitta något att börja bygga sin berättelse från...

När vi överför den tidsbundna hellenistiska tanken på en abstrakt och statisk solascendent är det således Mars som träder först i Jungfrun och anger tonläget. Mars korrelerar fysiologiskt med huvudet och hjärnan enligt både Öst och Väst, och som såväl essentiell illgörare som "verksamt ond" när Jungfrun intar 1a huset har vi en entydig bild av 1800-talstänkandets "kriminella hjärna". Schlingmann har inte goda uppsåt och hans efterföljande merkuriska intellekt tar bara ledarens order och genomför. En falsk och hal ål som handlingsmänniskan, en förställningskonstnär som poppar upp i skilda roller i Mediesverige och alltid i syfte att sprida falsk information. 

T.o.m. när han nu avslöjar delar av sin egen verksamhet för att kommentera Trumps informationsstrategi är det egentligen ETT ANNAT SYFTE Schlingmann tjänar. Återstår bara att lista ut vilket det är. Det kan knappast vara något så futtigt som att han är en fattig skribent som söker hålla sig med där det händer saker för att få en text publicerad mot ett arvode. Schlingmann går någons ärenden här. Vem orkar jag inte tänka ut, vartefter Elitens ränker och fulspel för att behålla sin privilegierade distans till enkelt folk - det enda deras spel går ut på, faktiskt - har världen blivit så krånglig att det bär undertecknad emot att lägga precis all tid på att utforska ondskan. 

Den som helt absorberas av livets onda slutar själv sina dagar som en mörkermänniska. Ett förefaller säkert, Schlingmanns intellekt kommer att tas ifrån honom för det han valde att göra i detta liv. Han är en typisk kandidat till en sådan som återfödas med halvöppen mungipa och saliven rinnande, frånvarande och vandrande blick och ett intellekt som knappt ens inkopplat i det psykosomatiska systemet. Så går det för den som missbrukar intelligens under sitt liv på jorden, en som lever i ond tro, predikar ett och sedan gör precis tvärtom. Vid ett senare besök behöver själen ett helt intelligensbefriat liv för att istället "känna" livet.

Nya Moderaternas horoskop återkommer även i formen av Månen i egocentriska Väduren i 8e huset för död (rättare sagt livslängden) och korruptionen som föregår frånfället. Ur intelligens- och handlingsperspektivet är det här naturligtvis ett uselt omen om livslängden. Åttonde husets ägare är samma "dubbelt onda" Mars som vi just ägnat sådan uppmärksamhet och här leder Mars vägen för Solen (ett av Ljusen) vid en ascendent. Horoskopet påminner om den gamla egyptiska signaturen för ett dödfött barn eller ett som blir utsatt i skogen! Det stinker ond och dålig karma från ett tidigare liv om handlingsmänniskans horoskop, och jag är åter tillbaka till min gissning från åren under regeringen Reinfeldt: det var före detta nazityskar som utgjorde kärnan i det nymoderata projektet. Det var samma förakt för den judiska eller odugliga människan vi såg hos Reinfeldt och Borg (och kanske Schlingmann) i deras angrepp på landets sociala skyddsnät. 

De mördade och gasade inte direkt långtidssjukskrivna och långtidsarbetslösa men det var sanna resonemang som Hitler och hans hundar: judar (i vår tid: invandrare) är parasiter som belastar oss, den friska och lönsamma medelklassen via skattsedeln. Varför ska jag betala skatt för folk som inte kan göra rätt för sig? Detta är precis ett sådant resonemang man kan vänta sig av den egocentriska och osportsliga Månen i Väduren i 8e korruptionshuset när också dess ägare Mars står så infernaliskt illa som i detta solhoroskop.

Resonemang som dessa kräver att man håller tungan rätt i mun - någon kanske minns att bloggaren själv invänt sig mot tiggande romer och betraktat dem som "lycksökare" i Europa. Men centrum för det resonemanget står det EU-medlemskap som tjänar Rovkapitalisternas egna intressen gentemot ALLA folk. Tiggande romer är att betrakta som samma slödder man finner i samhällstoppen - det är skuggan av de onda rika som förträngts till lägsta samhällsnivå och båda typerna borde kriminaliseras. (Hela det omfattande grå mittsegmentet är också onda lycksökare eftersom de hjärntvättats med falska slogans som "tillväxtekonomi är bra", "konkurrens ger bättre och billigare varor" - lätt genomskådad propaganda men som räcker för att svenskarna ska delta i ett skamligt samhällsbygge som faktiskt är rena pyramidspelet. USA:s gigantiska fattiga lägre medelklass (för att inte tala om underklassen) har redan genomskådat den "amerikanska drömmen" som den propagandalögn den är, men svenskarna kan inte tänka så de kommer att tvingas gå samma väg och "känna på". Låt se vad som händer när nästa bostadsbubbla spricker i Sverige...

Bloggen är ur ovanstående perspektiv varken rasistisk eller främlingsfientlig, det är "kapitalets fria rörlighet" - det grundläggande ekonomiska systemet som är det egentliga problemet och som gör folk så små och intressanta att lyssna till.

Om svenska folket som idag ondgör sig över invandring förstod vilken den verkliga fienden är, skulle landet ha en chans att pånyttfödas, men nu kommer inte det att ske. Det svenska Etablissemanget håller idag andan och söker köpa Sverigedemokraternas lojalitet mot Storfinansens intressen (inte svårt med tanke på vilka fähundar som leder partiet) så att landets grädda behåller ställningarna vad som än händer inom politiken. 

Det svenska inbördeskriget kommer inte att utkämpas mellan de Rika och de Fattiga, de Onda Rika kommer att se till att urladdningarna blir mellan "svenskar" och "invandrare", helt i linje med irrationella djur och deras självbevarelsedrift. Eliten, den skyldige manipulatören (tänk Schlingmann-typen), kommer än en gång att komma undan. Bara KARMA kommer att ge den här lilla gruppen vad den förtjänar - vid ett senare återbesök på planeten. En klen tröst, men ändå något.

måndag 30 januari 2017

Barnmorskans perfekta samvetsfrihet
Ett litet eftersnack till sekularistens falska laguppfattning härförleden kanske förtjänar ett bättre öde än att ligga och skvalpa i inläggets kommentarsfält.

Det visade sig nämligen, att så långt man nu kan pressen en tolkning baserad på enbart födelsedagen, har barnmorskan perfekta astrologiska omen om ett fullt utvecklat och rent samvete. Intressant nog publicerar nu SvD ett debattinlägg som avslöjar vilken ynklig och fulvinklande debattör sekularisten var, och bekräftar samtidigt min horoskopanalys av hans högre medvetenhet - dock även här enbart utifrån hela födelsedagen. Där lyser samvetet helt med sin frånvaro, vilket öppnar för låga tricks! 

Indikationer om ett fördunklat samvete åtminstone under 24 timmar öppnar också för den alltid lika besvärande frågan om vissa tidsperioder är "förbannade" och enbart ämnade för själar som degraderat sig genom sin långa vandring i tid och rum. Själar som därför förr eller senare måste möta ett onådigt livsöde - återspeglat av en stjärnhimmel där tecken på andlig vitalitet och himmelsk intelligens är avstängda (åtminstone för detta jordeliv). Samvetslösa människor brukar i allmänhet också vara så ointelligenta att de slutligen faller på eget grepp och efter att ha målat in sig själva i ett hörn, vaknar ibland kontakten med samvetet till. Det är syftet med skam och smärta... Det driver själen och kroppsmedvetandet närmare. 

Själv har de tydligaste tidigare liv-minnena dykt upp när jag varit i stark affekt (ilska, upprörd över någon oförrätt). Då har extrema tidigare liv-scener visat sig i drömmar eller t.o.m. vaket tillstånd, scener och ledtrådar som förklarat den djupa bakgrunden till ögonblickets predikament. Av det jag läst är jag inte unik i den här haltande kontakten med den klärvoajanta förmågan, men något dugligt medium lär man inte bli med en så märklig ledningsdragning! 

Jag gör den här utvikningen eftersom samvete och klärvoajans bara är olika yttringar av samma fakultet, den som horoskopet beskriver via det 9e huset för samvete, religion och filosofi (de två senare ämnen som illustrerar den människovordna själens medvetenhet om att vara något annat och det sökande på olika plan som religion och filosofi indikerar).

De tre färgade tecknen i barnmorskans sinnelagshoroskop indikerar att bara en mindre del av horoskopet väljs ut för några kommentarer.
Månen i Kräftan tecknar sinnelaget, men också den vedertagna symbolen för moderskap och varför inte barnmorskan som bistår modern. Här syns en seriös och allvarlig syn på arbetet som gränsar till svartsyn: gränsdragaren Saturnus formaliserar och bringar Kräftans ebb och flod till skiftande sinnestämningar till ett "lågt" men stabilt tillstånd. 

Saturnus nära Månen blir knappast någon spelevink och jag är osäker på om den här sorten ens bör försöka vara lustig. Humor tillhör andra astrologiska signaturer. Barnmorskan tar med andra ord Naturens arbete på djupaste allvar. Kan också tillåtas att Saturnus i Vatten ger en skygg och rätt defensiv sida, inte så bra på att slåss för sitt utan mer typen som demonstrativt stänger igen. Typiska Luft-typer, kommunicerande och pratiga, kan ha svårt för Vatten-människor som mer lever på någon outtalad känslonivå.

Om Månen i Kräftan är offer för lilla Ljusets faser och kan falla offer för mångalenskap, stabiliserar Saturnus förvisso känslolivet, men svårmod kan gripa den här typen. Nu är Solen inte till mycket hjälp för just den här Månen (Sol och Måne bildar ett par och Solen är ledaren och Månen speglar och fördjupar inom individen. Stark Sol och nedsatt förmåga i Månen ger handlingsfanatiker, de agerar utan reflektion och har troligen social kompetens som en väghyvel... Men även ett sånt horoskop kan undvika mani och besatthet förutsätt att Merkurius intellekt fungerar väl.)

Hos barnmorskan är Solen helt ställd åt sidan, i det 12e huset som har minimal världslig påverkan och kallas ett exilens eller förlustens hus. Men eftersom sjukhus (inkl. förlossningsavdelningar) tillhör 12e "avskilda" huset är Solen inte alls utslagen, inte ur den här kvinnans synvinkel, och då ska man veta att Solen är kodord för Barn - som när de anländer fortfarande är rena själar och främlingar för denna värld (Solen representerar därför också atman, den eviga andesjälen).

Nåväl, det var nu barnmorskans samvete som var huvudämnet och hon föds då detta omen är helt rent utan inblandning eller korrumperad av lömska baktankar. Med moderskapets Vatten i 1a huset tillfaller Vatten även det 9e huset för samvete och intuitiv, intellektuell eller kanske brinnande klärvoajant insikt om den gudomliga morallagen (med Vatten snarast en intuitiv känsla för vad som är rätt).

Och Moder Natur i 1a ger inget mindre än den gudomliga Lagen själv, Jupiter, som ägare av det 9e samvetshuset. Men med Vatten får vi Lagen som den återspeglas i den lägre skapelsen, i Naturen (en Natur som föregår det vi kallar med natur när vi blickar ut över nejden). 

Här står Jupiter i Väduren i tionde makthuset så att barnmorskan är redo att säga ifrån med myndighet i samvetsfrågor! För Kräftan i 1a blir således den intuitiva medvetenheten om Lagen (inte den jordiska utan de högre Ordning som driver universum som utgör själarnas spelplats), något att ta strid för och inte alls, som satanisterna i den svenska samhällsdebatten försöker göra det till, en "privat sak på kammaren".
Astro-Logik: När en planet gästar ett annat tecken än sitt hemtecken ägs eller disponeras den av någon annan planet och i den spänning som då uppstår kan man inte tala om en förverkligad placering men väl att man har en potential att dra åt det håll disponenten indikerar. Detta kan vara en dålig utveckling och planetpositionen indikerar därför en karaktärssvacka man har att jobba med i den händelse planeten har någon koppling till den egna personen. Vissa av horoskopets 12 hus har mindre med den egna karaktären att göra, men alla hus har åtminstone någon anknytning till psyket. För som romerske filosofen Plotinus sade: "Vi har inte en själ (ψυχη), vi lever i Själen!"
Barnmorskan har ett suveränt stöd för sitt samvete eftersom Jupiter i Väduren ägs av Mars i Lejonet, och Mars är en av planeterna på Kräftans sida. Under samvetsplaneten Jupiter - här precis "rätt" planet att agera i rollen som sig själv, så finns alltså en ren Donald Trump (som också har Mars i ledartecknet Lejonet som en verksam välgörare). Barnmorskans Kräfta må se vek ut men detta Livsbejakande Lejon kan ryta till och försvara det intima samspel mellan den högre världen och naturen som Eld och Vatten metafysiskt representerar.

Jämför detta perfekta budskap för ett känsligt och fungerande samvete - en bra människa - med grumligheten hos sekularisten som enligt SvD:s senaste motdebattör inte ens har kunskap eller ärlighet nog att uppge vad tillämpliga lagstycken faktiskt säger! 

Att sedan svenska folket delar den här dåraktiga sekularistens länk i tiotusental på sociala medier, vad säger det om svenska folket? Kört ner i dyngan av den sekulära världsbild som förnekar dem ett liv efter detta, en så depressiv materialistisk livssyn som förgrovat svenskarna så till den grad att de gärna förnekar nya själar inträde i detta liv, om det "inte passar dem själva". Vilket egoistiskt folk!

Själv har jag en svag känsla av att man bör tillåta abort om kvinnan blivit gravid till följd av våldtäkt. Ett sådant övergrepp drar till sig DEMONER och dem har vi redan tillräckligt många av i världen. Bättre då att abortera, låta kvinnan läka psykiskt och sedan utan trauma bli en ljus kanal för någon av de många goda själar som gärna kommer till planeten för att söka göra världen till en bättre plats.

PS. Jag kan misstänka att barnmorskan är kristen, så det här inlägget lär knappast falla i god jord vare sig hos kyrkligt folk eller bland Sveriges hundratusenden sekulära medborgare som lever ovetande om att tillhöra Satan i kraft av samhällets orientering och intresses av att bryta upp blockeringen mot sin inre själ. Ibland föds man i fel tid och på fel plats, men även denna fråga om rätt eller fel regleras förstås ytterst av den universella morallag eller Samvetet i dess världsomfattande skepnad Världssjälen.Svarta veckan då Korruptionssverige blev rejält synligt

Arbetsgivaren vill ha ut maximal prestation
och mervärde i formen av vinster på det
löneslaven presterar. Då duger det inte inte
att den senare går i backen och blir
långtidssjukskriven. Därför är tidningen
DN angelägen om din hälsa, men knappast
för din skull. Det är Etablissemanget som
söker säkra din lönsamhet i sitt System.


 
Här är ett snirkligt och ganska långt inlägg som funderar över sätt att sia över Sveriges vacklande hälsa. Tyvärr en "diskurs" på en nivå som utesluter den samhällsintresserade allmänheten och en följd av att bloggaren givit upp sin svenskhet och detta liv och nu i fantasin skriver för kloka människor i andra tider och kulturer. Änglarna följer denna blogg om än bara ett fåtal svenskar!

DN:s ekonomiskribent Birgitta Forsberg påpekar att förra veckan gick i den svenska kriminalitetens tecken med idel höjdare som misstänkts för korruption. Och sammanställer man de hektiska måndag-torsdag är det ännu i spik i kistan för Sveriges självbild som lite högre och bättre än andra länder. Det verkar tvärtom som att det är dräggen från tidigare liv som väljer att återfödas till Sverige eftersom själen från Himmelen kan se vilken undermålig lagstiftning det här landet har och hur enkelt det är för en svart själslig drift att bli en klippare som skor sig på medmänniskorna i det här landet. 

Näringslivet har sin logik och de som inte är lika vassa - men lika giriga - får gå den lite längre vägen genom statliga verk och institutioner för att antingen nå "rätt" månadslön inom de skyddade hierarkierna, eller också samla direktörspositioner tills näringslivet visar intresset. I båda fallen har vi det verkliga drägget - den onda Eliten eller Etablissemanget - som styrt det här landet längre än mannaminnet  räcker.
 
Jag provade att lägga förra veckans början ovanpå Sverigehoroskopet för att se om det låg några särskilda triggers i luften.Den korrekta tågordningen enligt hinduisk astrologi är ju annars att notera i vilken planeter cykel - både huvudcykel och undercykel - entiteten (en person eller ett land) befinner sig, och först därefter använda transiterna för en mer exakt bestämning av kritiska perioder.

Att Sveriges intellektet gått i kras påpekade jag redan inför valet 2010 (när bloggen var ung och förgiftade unga skeptiker ännu orkade hävda astrologins orimlighet). Så kritiskt och viktigt är det tredje "merkuriala" intellektshuset i ett horoskop att Sveriges förfall mellan 2002 och 2020 kunnat ses inom en mängd områden, allt ifrån skolans förfall till mediernas först ekonomiska kris och nu också trovärdighetskris när vissa (DN!) allt tydligare avslöjar sig vara rena propagandaorgan. 

Ett sjukligt intellekt kan helt enkelt inte reda sig i tillvaron, och hela den mänskliga civilisationen kan sägas utgå från Hermes eller kulturhjälten som stiger ner och upplyser de dunkla och primitiva människorna.

Med fyra dagars insatser mot korrupt folk i höga kretsar står sig dasha-lärans 18 år långa cykel helt slätt. Inte ens om man går ner på undercykelns nivå kommer man i närheten av en praktiskt användbar precision (om man som siare t.ex. skulle varna kejsaren att avstå från till grannstat får man dock inte vara närsynt och titta på för små detaljer, orosmolnen kan då vara så stora att man inte ens ser dem i sin jakt på detaljerna).

Under den äregiriga (och oärliga) demonen Rahus 18 år långa förvrängning av 3e kommunikations- och mediehuset ska tydligen Sveriges mediehus rasa och bli till föremål för folkets ohöljda förakt. Det är synd om journalister som trodde de tagit jobb för att gräva och avslöja oegentligheter. I själva verket handlar tidningarnas högsta agenda om att stötta staten och det kapitalistiska system som gör att Etablissemanget ohotat kan låta sina privilegier gå i arv till en sannolikt degenererad avkomma som inte länge kommer att kunna hålla det gamla skenbart jämlika Sveriges form. Hela bygget är på väg att störta samman och dessa 18 år utgjorde en viktig början. 

Bloggen har redan inspekterat nästa långa dasha-period då den orättfärdiga rike mannen (Jupiter) i Sverigehoroskopet ytterligare söker befästa den de privilegierades bubbla. Vi ska räkna med att Sverige helt körs i botten under den cykeln, då de rika kommer att bli allt rikare och en gigantisk underklass utvecklas i Sverige och till vilken de flesta av medelklassens barn som idag med bävan ser på ett samhälle de inte längre kan bli en del av eftersom deras föräldrar lämnade ansvaret åt ROVKAPITALISTERNA att bygga en värld där osäkerhet om jobb och lön dominerar folkets verklighet! Det är först efter Jupiter-cykeln (2020-2036) vi ska räkna med BLODIGA INBÖRDESKRIG I SVERIGE och då naturligtvis den härskande Eliten kommer att använda militären mot folkupproren som spontant uppstår här och var. Rosengård x 500.

Tar man innevarande Rahu-cykels undernivå, så har den presenterats förr. Här är hållpunkterna på nytt:


Vimshottari Dasa:

 Rahu MD:  2002-10-13  -  2020-10-13

  Antardashas in this MD:

  Rah:  2002-10-13  -  2005-06-23
  Jup:  2005-06-23  -  2007-11-19
  Sat:  2007-11-19  -  2010-09-25
  Mer:  2010-09-25  -  2013-04-10
  Ket:  2013-04-10  -  2014-04-28
  Ven:  2014-04-28  -  2017-04-28
  Sun:  2017-04-28  -  2018-03-23
  Moo:  2018-03-23  -  2019-09-25
  Mar:  2019-09-25  -  2020-10-13

Egentligen är jag mest intresserad av den stundande solära subcykeln som blir intressant då Sverigehoroskopets Sol (ledarna) kombineras med den framgångsbringande men samtidigt korrupta och verksamt onda Jupiter, symbolen för den välbärgade eliten i ett samhälle.

Men nu är vi inte riktigt framme i april än, utan under Rahu-Venus-segmentet. Tyvärr är bloggaren ingen verklig vägledare och jag har aldrig tagit itu med dasha-metoden på allvar. Men det är ett snarlikt tänkande i alla astrologiska förgreningar och man känner t.o.m. igen hinduiskt stoff i den gamla grekiskspråkiga texten "Tetrabiblos" från 2a århundradet.

Ett typiskt eller "generiskt" angreppssätt är att först kolla om födelsehoroskopet (Sveriges!) har någon medfödd relation mellan cykelhärskarna Rahu och Venus. Så är inte fallet Rahu i 3e och Venus i 4e har ingen förståelse eller koppling till varandra. I termer av Venus jämlikhets och anpassningssträvanden skulle man t.o.m. kunna säga att 3e mediehuset och dess överdrifter står i ett 12e-husförhållande till Venus, dvs svenskars förmåga att känna djup lycka och hitta harmoni störs av att de har så falska informationskällor! 

Detta gamla omen om vacklande intellektualitet från Sverigehoroskopet modell 1974 har om möjligt blivit akut efter Internet och den idiotifiering som man snabbt undgår om man inte har kunskapen att kunna sortera bort desinformation och galna konspirationsteorier. "Alternativa fakta" som Trumps administration redan beslagits att ägna sig åt är precis det Sverige är sårbart för dessa år när landets intellektuella nivå sjunkit till byfånars världsbild.

Okej, då får man granska subcykeln Venus som en separat liten period inom ramen för den allmänna desorienteringen och intellektuella ohederlighet som håller landet och dess regeringar i ett strupgrepp - enskilda individer kan protestera, men en kollektiv psykos är det! Se bara den rysskräck DN söker piska upp dagligen och uppdragsgivare de aldrig skull berätta om.

Venus i Stenbocken i Sveriges 4e hus - dvs. svenskar i jämvikt med deras hem och boförhållanden - är ju i sig en intressant fråga nu när hyresmarknaden korrumperats av den förra moderata regeringen så att andrahandspriserna rusat hysteriskt i storstäderna.... Är det den giriga Rahu som i 3e "räknenisse"-huset smittar ner precis vartenda område i Sverige där det går att "räkna på" eller "kvantifiera" saker? Jag har kallat den här förstörelsen av det mänskliga som IT-fascisternas verk, de som skapar appar nonstop för att göra oss främlingar för oss själva och söka höja vår prestanda för firmans skull - för att firman ska göra ännu större vinst på oss med våra dåliga löneavtal. En sjukskriven människa minskar företagarens vinster så därför ligger det i konspirationens natur att hälsofascismen och it-fascimen och stegräknarna alla kommer samman i en fasansfull mardröm - en karikatyr på det goda livet där folk trivs med sig själva och därför trivs med varandra.

Sverige har befunnit sig i sin Venus-cykel sedan 2014 och det är rätt intressant att detta anknyter till vår roll utåt genom vår Vågpersonlighet. Och Vågen och dess huvudtema, allianser, kan väl knappast bättre beskrivas tvångsanslutningen till NATO som Etablissemanget och svensk krigsindustri försöker tvinga på folket (med ytterligare skattebördor som följd). Anti-ryska propagandan i DN är i hög grad deras galne chefredaktörs verk och det är inte en överdrift att säga att han är en folk- och landsförrädare i det han håller på med. Han söker förstöra balansen i nationens Venus, just under denna subcykel som övergripande styrs av de desinformativa mediernas Rahu-i-3e.

*****

Vi kan närma oss problemet med Sveriges instabilitet (en Venus ur funktion) även från ett annat håll, genom att studera vad disponenten till Venus-i-Stenbocken - Saturnus - har för sig. I nationalhoroskopet finns en tajt bindning mellan Saturnus och 5e husets elit (Solen och den rika, onda Jupiter) via mellanhanden Merkurius. Den här kopplingen har jag skrivit mycket om. Enkelt uttryckt ser man att eliten gärna blickar mot utlandet och i hög grad för att Eliten i alla tider varit en global kast ovanför den enkla nationellt knutna medborgaren. 

Venus härskare Saturnus står i 9e huset för "långväga resor" eller enkelt uttryckt USA och Thailand - de två enda avlägsna platser på jorden svenskarna känner till. Men för Eliten är den här kopplingen mellan 5e och 9e givetvis berättelse om globala penningflöden och multinationella företag (som de kallades förr), företag som just nu tänker reducera arbetande människor till slavar förutsatt att de får igenom sina handelsavtal som söker utmanövrera ländernas egna arbetsskyddslagar.

De vanliga svenskarna gillar det lilla av omvärlden de ritat in på sin världskarta (USA och Thailand) och alla i det här kollektiva Vattumanlandet åker naturligtvis på semester till precis samma ställen. Det är något tragiskt och industriellt "löpande bandet" över hur svenskarna förbrukar sin frihet under perioden de slipper ifrån löneslaveriet. I det här landet föds och dör man utan att utveckla någon egentlig individualitet, och det beror på att Eliten schemalagt allt in i minsta detalj. Sverige är organiserat så att revolutioner aldrig ska kunna uppstås. Ingen har det riktigt bra, men bara just så pass okej att det inte kan uppstå någon större social oro. 

(Men det historiskt stabila förhållandet ändras inför våra ögon under Rahus huvudcykel och blir generande tydligt under nästa period under den onde rike mannen, Jupiter.)

Eftersom Venus-i-Stenbocken befinner sig i 4e huset för landets interna eller privata förhållanden, blir "hushållen" ett bra sätt att beskriva den här perioden under subcykeln Venus. Vad säger den nutidsorienterade läsaren? Har Sveriges interna förhållanden varit i ovanligt starkt fokus sedan april 2014? Jag har tappat greppet och bara flyter med. Ökad segregering, stadstetton och landsbygd lämnat åt sitt öde - nyheterna har sett så här ut i många år, tycker jag. Kanske en medieforskare skulle kunna belägga via statistisk undersökning att de senaste 2½ åren sett en eskalerad alarmism kring obalans i Sveriges "interna" angelägenheter. När var det förresten borgarna gav lägenhetsägarna rätten att hämningslöst degenerera till små rovkapitalister? Skedde det under regeringen Reinfeldts sista halvår eller redan tidigare?

Nå, rent tekniskt är alltså Venus en kort subcykel som vid första påseendet borde vara en god tid. Venus äger ascendenten och ligger i ett framskjutet hörnhus och visar här hur oändligt viktigt för den svenska självbilden det är att bo bra. Detta var alltid en officiell angelägenhet för äldre socialdemokratiska regeringar och kanske kan man se horoskopet från 1974 som "förverkligandet" av det goda folkhemmet. Venus i Stenbocken är fånigt materialistisk, så borgarna visste vad de gjorde när de kastade åt folket ytterligt små brödsmulor i formen av ombyggnadsbidrag som de fattiga som inte hade råd att lyxrestaurera fick vara med och betala åt dem som i klassisk svensk tradition upplever att världen börjar och slutar med det egna hemmet (och så resor till prostitutionens Thailand och USA).

Men det som rubbar den här inskränkta men oproblematiska Venus (folkhemmet i materiell mening) är att ägaren Saturnus ingår i det besvärliga komplex som illustrerar Elitens skicklighet på att sko sig på medborgarnas bekostnad. Nu är även Venus disponent Saturnus en "verksam välgörare" så det skulle leda fullständigt fel att påstå att den här subcykeln var en orolig period i hemmen. Det är mer de galna medierna (Rahu-cykeln och 3e huset) som bildar en slags orolig kulissvägg bakom det trygga och materialistiska svenska hushållet. Har inte Etablissemanget upprepat gång på gång de senaste åren att "det går bra för Sverige, vi säljer tonvis av mördarvapen till andra länder"? Ett nationellt horoskop är en mängd trådar som hänger ihop, precis som den verklighet horoskopet söker avbilda. 

*****

Men undercykeln Venus är alltjämt en för lång period. "Svarta veckan" när det haglade korruptionsmisstankar var fyra korta och intensiva dagar. Var detta en så kort regnskur att den helt faller under astrologins radar?

Om man vill se på en vecka som en egen entitet som interagerar med nationalhoroskopet uppstår absolut en intressant sak. Just föregående vecka var den enda då den för Sverige så olyckliga Jupiter eftersom denna Elitens planet sitter i de privilegierades 5e hus och är ond i sina verkningar (dvs. inte orienterad åt det jämlika håll som landets Vågascendent mer eller mindre tillgjort framställa sig som att det strävar mot). Midnatt måndag förra veckan steg Jupiter över Stockholms östra horisont (Stockholm är landets hjärta, vad man än tycker om det, här finns riksdagshus och regering). 

Som framgår av kartan här ovan sammanfaller ascendenten för veckan i Sverige gradexakt med Jupiter (som även i Jungfrun är en verksam illgörare) och detta omen ligger så att säga bakom ryggen på Sveriges Vågascendent som en zon man är omedveten om och som därför kan hugga en i ryggen. Tolfte huset "bakom ryggen" på ascendenten är ett förlustens hus, världsliga bakslags hus och förra veckan var således en dålig vecka för Sveriges rika elit. 

Att en bland enkelt folk populär människa som förre finansminister Borg tillhörde de utpekade misstänkta blir också en påminnelse om hur illa svenskarna förmått välja sina ledare genom historien. Kanske för att politiken alltid varit en språngbräda till enskild karriär i det här folkdjupet, den här folksjälen. Månen i egocentriska Jungfrun tyder på att folkets sammanhållning inte är den bästa så att även den punkten utnyttjades av det halvskickliga reklamfolk (det måste man ge dem!) som designade århundradets lögn, att Moderaterna far vår tids arbetarparti - och väljare gick på reklamen! 

Efter valsegern 2006 använde Reinfeldts "folkets förtroende" till att snabbt riva sönder sociala skyddsnät och såg till att just så många fick nytta av det för att det resulterande, grymt marknadsliberala 2/3-samhället blev ett faktum som sossarna nu är för fega att rensa bort. Så pass många svalde högerns lockbeten och lyxrenoverade sina hem för pengar de fattiga betalt för allmän välfärd och inget annat, att nationalsjälens själviskhet (Månen i Väduren och disponerad från 8e korruptionshuset) nu är i full svang - jfr. dragningen mot invandrarhets och nationalistisk slutenhet.

Men man måste inte betrakta den kriminella elitens svarta vecks som en entitet i sig. Det kanske räcker med att notera i vilken kritisk position vi hittar den stora dasha-cykelns Rahu. Den låg förra måndagen i Sverigehoroskopets 11e hus för ideal (eller ideologier) och grupperingar. Jag har på sistone försökt förstå problemet med att hinduisk astrologi gör den tillfälliga ÄGAREN till 11e huset, ett varken gott eller ont hus, till en verksam illgörare. Hur kan det generellt leda till dåliga konsekvenser ("verksam ondska") att hysa ett ideal eller gruppera sig? Min enda förklaring till denna paradox i det hinduiska systemet hämtade jag från en gammal text kristendomen förbjöd, och där Jesus säger att "det man redan äger inom sig är också det som räddar/frälser människan, men att det man saknar inom sig är det som förgör henne". 

Eftersom det vi redan äger inom oss är vår själ - kopplad till Solen och det lyckobringande 5e huset för "god karma" vi har med in från tidigare liv, blir 11e idealhuset i praktiken ett hus som skulle kunna förgöra oss! Ideal har vi i brist på genuina gåvor! 

Det är också typiskt att det är Saturnus - förintaren - som är via Vattumannen naturligt motsvarar 11e huset. Samtidigt överlagras den här traditionen av att Saturnus placeras på 12e förlusthuset som "den onda daimonen" medan 12e husets välgörande Jupiter placeras på det 11e idealhuset som dess hussignifikator (bhava karaka). Inte helt lätta spelregler att reda ut, men helt klart olika tankegångar som dubbelexponerats på samma zodiak. 

Kanske ska man se läran om att vissa hus har karakas som en eftertanke: "jo men lekfullheten i 5e huset påminner ju om Jupiters gladlynta natur - vi gör Jupiter till en extra härskare i det här huset). Men i fråga om 11e så ledde spekulationen i motsatt riktning: "Grupphuset och Liemannen Saturnus - det låter illavarslande - bäst att låta den stora beskyddaren Jupiter skänka lite välsignelse här, så att inte gruppens ideologi blir rent livsfarlig.

När dasha-härskaren Rahu därför transiterar (30 jan 2016 - 18 aug 2017) genom Sverigehoroskopets 11e hus för ideal där vi ser det ståtliga men dominanta Lejonet - det Vågen inte äger och som ett ideal att sträva efter skulle kunna förinta en nation som försvurit sig att arbeta för "vågiga" saker som t.ex. jämlikhet (dvs. inga överordnade) och kooperation - då kan man tänka sig en kritisk period för ledartyper generellt (vi har ju alltid nya amerikanske presidenten att ömsom skratta åt och ömsom förskräckas över). Detta för att Rahu nu vandrar genom tecknet och huset som ägs av Solen (ledare) och vilka enligt Sverigehoroskopet är ett korrupt och ont ledarskap som samlat sig i det 5e lyckosamma huset för att enbart bygga upp rikedom för sig själva, men inte för det folk som lät dem ta makten!

Och nu kommer det intressanta: När Rahu gästar detta ideal som frammanar korrupt och kriminellt beteende i den lyckligt lottade Eliten, då kommer den motsatta Ketu att även den röra sig retrograd, men nu genom det 5e huset för Sveriges mest privilegierade! Och vad är Ketu om inte annat än punkten där den giriga demonen Rahu får huvudet avhugget! Det är alltså tider att straffa dem i det rika Etablissemanget - en impuls som är stark i Sverige i sen en tid tillbaka och som först skrämde vettet ur journalisterna som fruktade för sin säkerhet tills vissa av dem fattat att de valt fel sida i det här historiska vägskälet!  Det artar sig till en sista strid mellan de Fattiga och de Rika en bit in i framtiden men en hel del journalister ser numera ut att kontemplera västerlandets många försyndelser. 

Det som är gjort är förstås gjort och dålig karma ha redan alstrats och kommer att få betalas tillbaka i kommande liv. Gott dock att inte fortsätta hopa en ena tankesynden på nästa, som vore man en Wolodarski. Blänkaren till hans senaste söndagskrönika i DN (29/1 2017) lyder: "Vi har förmågan att göra både gott och ont. När vi har chansen att hjälpa de utsatta ska vi göra det."

Oavsett sanningshalten, ser man hur den lömske chefredaktören försöker förvandla ett samhällsproblem till en fråga om privatmoral, exakt som Fredrik Reinfeldt gjorde. Detta är inget annat än Wolodarski som typisk mörkerman som söker få läsarna att tänka i fel riktning och glömma vilka strukturer i världen som skapar dessa "utsatta" (har inte läst texten så jag vet inte vilka de är).

Så just nu i Sverige har vi en äregirig Rahu som i Lejonet/11e ideal- eller grupperingshuset söker höja en ledande grupp till skyarna, samtidigt som halshuggningen Ketu gör sitt jobb i det 5e elitens hus där några av ledargestalterna uppenbarligen blivit fartblinda av den tid då de själva var Rahu-besmittade och obalanserade (precis som hela Sverige varit flera år på den intellektuella nivån). 

Och det är här efter ett långt inlägg som såg ut att ha spårat ur många gånger som vi slutligen får upp en verkligt het ledtråd till aktiva transiter i Sveriges öde just nu. Subcykeln Venus var rätt lam för tillfället men motpolen till den rådande huvudcykel Rahu  ger faktiskt utdelning när man ser hur Ketu förra måndagen nått 11e graden Vattumannen. Som ständigt retrograd (enligt det antika synsättet) står den nu i perfekt triggeravstånd till Sveriges Merkurius i 10e graden. Merkurius har med tjuveri och ohederlighet (i tal och handling) att göra, så det är rätt passande att t.ex. Anders Borg säger sig vara säker på att han gjort allting rätt. Hur ofta hör man inte sånt här spel för gallerierna när det börjar osa bränt?

Stämmer min hypotes triggas alltså just nu Sverigehoroskopets horoskop för den tursamma Eliten som faktiskt är rätt uselt eftersom såväl Solen (individuellt glänsande) som Jupiter (stor förmögenhet och uppblåsthet) sticker den svenska och jämlika Vågascendenten i ögonen. Den svenska eliten beter sig inte alls som folk i allmänhet gör och tar sig privilegiet att agera på ett annat sätt än den spelade roll av Jämlikhet som Vågascendenten indikerar. Ja, rollen är inte helt spelad, småfolket i hemmen (Venus i 4) är rätt genuina i vad de är. Det är Eliten som är svenskarnas problem. Men så passivt är det här folket och så lätta och lura att bara tänka på sitt eget, att man gott kan förstå hur ledarna via DET LYCKOSAMMA 5e skrattar hela vägen till banken. Annat hade det kanske varit om Solen med Jupiter stått i ett mindre tursamt hus.

Med den här placeringen uppstår en annan intressant tankenöt: Om nu 5e huset är den goda karmans hus, har då inte de själar som föds att utgöra den svenska Eliten förtjänat allt det goda de smusslar åt sig (eller övertar i arv från sin familj)? Jo, men fr.o.m. Regeringsformen 1974 lyder Sverige under ett strängare öde som avslöjar att dess ledarskap kommer att bli allt mer orättfärdigt och att deras framgångar som grupp kommer att skada landet allt värre. Solen och Jupiter i tursamma huset gör dem till en sanslöst lyckligt lottat elit som rider in på gott karma de byggt upp i andra liv, men när de väl är här kommer de att missbruka det förtroende man naturligt har för ledare. Solen och Jupiter är "verksamt" ond - jämför med Jesus uttalande: Av deras frukter (vad de lämnar efter sig) kommer ni att förstå av vilket virke de var.

Landet styrs av en ond elit och folket är för egocentriskt för att organisera sig. Sverige är ett raserat hus, ett minne i någons historiebok.Se upp med vad du önskar dig

Även om Sverige inte var med bland de stora ­kolonisatörerna kunde vi med hjälp av forsknings­resor som Vanadisexpeditionen befästa en egen plats i den europeiska kolonialismen. Det uttalade syftet med resan var att kartlägga och samla, att bygga upp ett arkiv över olika så kallade ”raser”.
Ett citat från en intressant understreckare i SvD och som får bloggaren att skamset inse hur svensk och fylld av klassificeringssjukan han själv är. Denna kan beses i bloggens flod av horoskopgranskningar och kartläggningar.

Det är helt klart att botanisten Carl von Linné i grunden snöpte svenskens kollektiva intellekt och tvingade ner tanken till dess nuvarande låsning till enbart materiella ting och konsten att stapla lådor. Därav den förslösade snillrikedom hos svenska datatekniker som alla sitter och bygger patetiska "jämförelsetjänster" på nätet, så att den numera helt intelligensbefriade svensken ska kunna jämföra vilken hotellbokningsfirma som är 50 öre billigare än den andra. 


Snacka om att vara ilurad  en falsk myt om individens valfrihet! Detta är kapitalismen, som alltid gått hand i hand med tendensen att vilja klassificera "raser" och gruppera ting i syfte att profitera på den intellektuella kontrollen. Men detta är intellektuell verksamhet på en femårings nivå!

Hur kan ett land få ett så ogynnsamt öde, att bli som någon i USA sade om Carl Bildt, en medelstor hund som gläfser som om han vore en stor hund. Det finns inga svar på varför Sverige tog den här vägen, men det var regelhysterin och organisationsscheman Sverige paxade på i det oöverblickbara spel som är Historien ur alla tänkbara perspektiv. Det krävs en gud för att mäkta den överblicken! 


Vad som är tydligt är att vi gavs tillåtelse lov att bli jumbofolket på jorden eftersom kontrollören står lägst i den genuina Existensens värld (det var Djävulen som avskiljde sig och villa ringa in sin egen privata domän - exakt samma avfall som Helheten som ofta kallas Syndafallet). 

Idag skördar vi de onda resultaten i form av veka socialdemokratiska ledare som till varje pris söker hetsa befolkningen till medhåll om att ryssens invasion är ett reellt hot och att de goda grabbarna, jänkarna, är det enda som kan rädda oss. NATO! NATO! skanderar de svenska fotbollshuliganerna på hög nivå.

Svensk självgodhet och präktighet har bara varit motreaktionen som tjänat att mörka det faktum att ingen vid de kritiska vägskälen i landets historia påminde sig varningen: "Se upp med vad du önskar dig, din önskan kan mycket väl gå i uppfyllelse."

söndag 29 januari 2017

Dagens Nyheter korrumperar åter folkets förstånd
Vad är det för fel på den här bilden? Jo, att det naturfenomen som rätteligen borde placeras på DN:s vetenskapssidor här rubriceras som en naturlig händelse som den dumme borgaren nu ska fördummas att betrakta som en EKONOMISK FÖRETEELSE. Den helvetiska tidningen och det näringsliv den sammanhänger med söker således monetarisera ett naturfenomen! 

Som ett led i vad som troligen är textreklam beställd av flygbolaget SAS (eller omnämnda Ticket), citeras en vettlös malmöpåg som tänker resa - med flyg så klart - till USA för att se sin 23e solförmörkelse! Vissa är inget mer än osunda upplevelsejunkies. Han har därmed redan bidragit mer än de flesta till den sönderfallande västcivilisationens klimatpåverkan.

Detta tidningshus borde jämnas med marken så att Mälardalens läsare hinner avgifta sig åtminstone några veckor och känna den friska tankeluften innan propagandistens material åter börjar strömma ut från en temporärt inrättad redaktionsadress!

DN skrivs av och för obildade människor i medelklassen. Således beskriver astronomen solförmörkelsen på mindre än optimalt sätt, som om han undervisade förskolebarn helt utan abstraktionsförmåga och inte vuxna läsare. PISA-rapporten har visat hur svenska femtonåringar blivit allt sämre på att ta till sig teoretiska resonemang och tydligen tar DN det säkra för det osäkra och håller generellt låg nivå på allt eget material. Astronomen säger så här: 

"Solförmörkelsen går att se partiellt över hela bältet [från väst till öst], men den är bara total på en plats i taget under timmarna som den håller på".


En plats är nu en punkt och en punkt saknar mått efter som den kan klyvas i all oändlighet för att skapa en ny och ännu mer exakt belägen punkt. Det är därför bara dumheter att förklara som astronomen gör, när en precis lika lättfattlig och mer informativ beskrivning skulle vara: 

"Den totala solförmörkelsen rör sig kontinuerligt över hela det bälte från öst till väst under de timmar den astronomiska händelsen pågår." 

I den alternativa formuleringen får den läraktiga läsaren in känslan för det kontinuerliga "flytet" i ett tidsbundet skeende. Gränsdragning är sekundärt till Livet självt och gagnar bara dem som själva söker vinna något på andras bekostnad, tänk Trumps mur mot Mexiko eller "de fattiga och de rika".
Utvikning. Astrologin har en intressant vändning på det sistnämnda paret, eftersom Fiskarnas tecken förvisso är de fattiga, samhällets olycksbarn, medan motpolen Jungfrun absolut inte representerar de rika utan bara de nyttiga idioter som trälar i sin olycka för att ett helt annat tecken ska roffa åt sig idiotens okloka förhoppningar om vinst för egen del. Det är Stenbocken som åderlåter Jungfru så det står härliga till, och jag har noterat hur ofta folk som verkligen hatar staten och skatter tycks ha en väldigt aktiv Jungfru i horoskopet. Intrycket är dock "anekdotiskt" och baserar sig på ett dussin personer och skulle kanske inte hålla vid en stor undersökning av folks attityder gentemot samhälle och dess gemensamma välfärd, transportmedel och liknande.
Varför inte DN:s astronom tänker perfekt beror på en andra nivå av propaganda och hjärntvätt som utmärker västmedierna. Dessa presenterar allt i termer av teknokratins sjukliga världsbild, där all information hackats sönder till diskreta siffervärden. T.o.m. den levande människan KVANTIFIERAS och reduceras till mätvärden och idioterna till borgare som ränner runt med mätapparater inkopplade i sina kroppar bidrar aktivt till morgondagens fascistiska värld där man avlivas om man inte är frisk och duglig nog åt Storföretaget som i detta framtida helvetesscenario har tagit över där staten kollapsade. (Se valfri dystopisk science fiction-film från senare år, vars skapare redan dragit ut den logiska konsekvensen av kapitalismens fortsatta framfart. Det är ingen vacker värld borgaren hjälper till att bygga!)

Astronomen har helt enkelt blivit förgiftad av sin världsbild, typ GPS-koordinater, och har förlorat känslan för den värld han lever i och studerar. Så kan en teknologi skada människan på en djupare nivå än hon först fattar.

Not. Bloggen har både taggarna "desinformation" och "propaganda", och visst material går att kategorisera på båda sätten.

Not 2. Det intressanta är naturligtvis inte en solförmörkelse i USA senare under året - ominös som platsen på jorden kan tyckas - utan den full- eller nymåne som närmast föregick det amerikanska presidentvalet och som för en astrolog på egyptiern Claudius Ptolemaios tid berättade om vad som sedan skulle följa! 

Jag kanske som lekman testar tesen i något kommande inlägg. Om inte annat för att få någon ledtråd till om det blir Trump som störtar kapitalismen och startar det Tredje världskriget eller inte. Granskningen av hans chefsstrateg i föregående inlägg slutade mest i ett frågetecken... Han kanske har en sjuklig dödsdrift och ett kriminellt smart intellekt, kanske inte. Kanske det viktigaste för USA var att få en ände på liberalernas sanslösa symbios med de onda och globala storföretagen. 

Obamas gloria är redan nedmonterad efter de naiva förhoppningarna att "Jesus" kommit till amerikansk politik även om, föga förvånande, inget reguljärt medium velat knysta om den mest skandalösa nyheten, att Obama via mellanhänder understött IS terror i syfte att störta den syriska regimen, på exakt samma sätt som USA alltid gjort i sin dolda terror mot världens folk.

Demokraten som avslöjade Obamas hemliga stöd till IS

Det har varit några inlägg som kretsat kring begreppet samvete och dess koppling till en eventuellt existerande kosmisk (andlig) morallag nyligen. Den demokratiska kvinnliga visselblåsarens horoskop var exceptionellt i det avseendet, men väldigt typiskt i problematisk kombination med den Onda Staten (Saturnus som verksam illgärningsman). Hon föddes alltså med en lidelse att exponera ett patriarkat som för en godhjärtad och medveten människa representerar den ondaste förening av makthunger och kapitalism som tänkas kan.

Not 3. I ärlighetens namn ska sägas att även SvD med samma bedrägliga uppsåt placerar många artiklar under ekonomiavdelningen fast textens SAK är en annan men likväl underordnad dess ekonomiska aspekt. Det här bådar inte gott för svenskarnas framtida förmåga att kunna analysera och klassificera när de fått "lära" sig av medierna att ALLT är ekonomi, vilket det inte alls behöver vara.

Visa mig dina vänner och jag ska säga vem du är (Trumps chefsstrateg)

Den här orakade och sammanbitna figuren är förmodligen mer vässad i skallen än vad fotot låter antyda. Stephen Bannon är den nya administrationens chefsstrateg och presidentens personlige rådgivare. En man som hetsporren Trump är villig att lyssna till.

För en gångs skull "fungerar" fattigmannens substitutascendent eftersom Månen i Lejonets (ledarskapets) 5e grad med all säkerhet är föremål för inflytandet från kungamakaren Regulus - den goda stjärnan! (Karta en bit ned i texten.) När perserna tog över Mellanöstern på 500-talet fvt kom babyloniernas och kaldéernas astrologi i erövrarnas händer och det är därför Regulus kallas "persisk".

All gammal kunskap från kaldéerna är utdöd och man kan bara gissa vilket material i de första hellenistiska texterna som är importerad kunskap från Öst och vad som var nytillverkat av unga astrologer som ville bidra till vetenskapen (gr: techne - varav vårt "teknik" dvs. praktiskt handhavande). Men att Regulus ligger i Lejonet av alla tecken ger förstås en antydan om äldre tiders tankar. Lejonet är djurens konung och under Regulus inverkan blir också människan en ledare. Men som i grund och botten ett vilddjur är den här ledaren inte riktigt att lita på. 

Lejonet är en inspirerande chef, visst, men också svart och förtärande i sin passion! Från den allra äldsta bevarade västerländska texten, romaren Manilius "Astronomica", framgick att enbart de tre Lufttecknen anses representera den mänskliga formen. (Jag höll på att skriva "den mänskliga evolutionen", men hejdade mig - det existerar ingen evolution annat än naturliga variationer inom arterna. Ingen apa blir en människa utan förändringar i andevärlden, som också har sina arkitekter.) 

Jag har pekat på Tarot-kortet Styrkan tidigare och här är det dags att göra det igen: det är en människa som kontrollerar Lejonets hungriga käftar där vilddjuret söker tränga ut från kvinnans (vad det verkar) underliv. 

Det är den Rationella Själen som måste kontrollera den Irrationella Själen för att man ska kunna kalla sig människa och inte en vindflöjel och ett offer för biokemins stormar - en simpel apa. Det är ett tydligt tecken på att mörka krafter förklädda till "upplysningsmän" kapat västerlandets tanketradition när folk i allmänhet tar för givet att de är en djurart som i evolutionära ryck lösgjort sig från aporna. 

Det är faktiskt "Djävulen" som söker binda själarna till den lägre naturen eftersom luften helt skulle gå ur denna energiparasit om folk slutade dyrka det materiella så intensivt. (Djävulen är den nedersta intelligenta Form som uppstår i mötet mellan himmelen eller Platons värld av eviga Idéer och den formlösa och onda materien.) 

Skulle folk räta ryggarna förlorade den rika procenten sin kontroll över den förslavade mänskligheten. Därför signaleras materialismen från varje Etablissemangets utpost, inte minst Dagens Nyheters "vetenskapssidor" som söker fånga allas intresse för DNA:s ledningsdragning i kroppen - som om det inte existerade kosmiska faktorer som först manipulerar DNA:s organisation under hela fostrets graviditet. 

Den insikten skulle få den lilla jordbundna materialisten att bli skitskraj, för nu öppnas åter dörren till antikens tankar om att tillvaron faktiskt är designad på en intelligent och andlig nivå, och plötsligt klingar det möjligen rätt falskt om materialisternas budskap, att moral och etik inte är annat är än mänsklig konvention och att ingen ledning alls finns i tillvaron som sådan. Det är tvärtom, säger alla andra än västerlänningarna, hinduismen är uttrycklig i att det existerar en universell morallag, och det är också precis vad de gamla kinesernas menade med sitt "TAO" - kineserna föredrar stavningen DAO. Ordet betyder ungefär "hur det funkar" och för framgång i livet gör man bäst i att förstå den inre principen som är själva essensen i både människa och maskin. Kineserna såg ingen gräns för hur långt den intelligenta Naturen sträckte sig och naturligtvis har en teknisk apparat också sitt TAO, den har ju ärvt snillet från sin Skapare!

Med i konspirationen mot Människan här på hemmaplan är förstås Vetenskap och Folkbildning och andra grupper som sökt manövrera sig nära Makten för att själva få makt. Vilka ringa människor!
Jag skulle inte tro att Trumps chefsstrateg ägnar sig åt dessa högflygande metafysiska resonemang, men han skulle kunnat ha gjort det, med tanke på de fenomenala kvaliteterna i horoskopets Lufttecken. Som grundlig och djupt skådande Skorpion är det dock den här världen och det praktiskt genomförbara - realpolitik - som står högst på dagordningen. Han är en problemlösare, som vi strax ska se.

Bannons Sol ägs av Mars i Jungfrun, en känd position för en väldigt teknisk och praktiskt skicklig natur. Hans typ av Skorpionen drivs alltså underifrån av Jungfrun, åkerbrukaren som aldrig lägger två strån i kors om det inte finns en rik skörd - PROFIT - att bärga från det inledande arbetet. Utifrån sinnelagsascendenten hamnar dessutom Mars i 2a ekonomihuset och den förfogar över en solär driftighet i 4e huset för de som är så privilegierade att de har råd med hus och andra kapitalvaror - det 4e kan i vissa horoskop avslöja ett privilegierat barndomshem. Födelseklockslag för de superrika är nu inte det lättaste att komma över! 

Men utifrån rådgivarens sinnelag är det rätt typiskt att det är ledande människor (Solen) i skyddade positioner (4e) och deras pengar (Mars i 2a) som är hans "uppdrag". Trump har knutit honom till sig för att stärka USA:s rika toppskikt! Som jag sagt flera gånger. Trump är perfekt för USA för nu kommer nationen att ta sin ondska så långt att hela världen inser att den måste lämna den själviska kapitalismen och skapa någon form av modern socialism.

På temat "chefsstrateg" är det inte svårt att se hur brutalt kalkylerande och begåvad denne Bannon är! Lejonet i 1a huset gör den expansiva Jupiter till en välgörare och här står planeten väl i Tvillingarna och dessutom i ett stort och omfattande hus (Vattumannens naturliga 11e för stora grupper, omfattande ideologier - till skillnad från lösryckta tankar eller åsikter). Denna Jupiter tecknar en förmåga till gigantiska balansakter eller avvägningar eftersom även dess disponent Merkurius befinner sig i Luft, i Vågen där också Venus är hemma för en känsla för avvägningar och balans. Och vem kan missa de planetära vännerna Venus och "ankaret" Saturnus i just det tecken där den senare anses "upphöjd". Jag har sällan sett en sådan perfekt indikation på rättrådighet och en förmåga att Jupiter-expansivt arbeta med mängder av avvägningar. Som enklare dataprogrammerare känner jag direkt igen "typen" (se bloggarens eget horoskop). 

På den firma jag en gång jobbade fick alla programmerarna jämlikt samma yrkestitel "arkitekter", trots att inte alla hade samma ansvar för den övergripande designen av olika kundprojekt. Trots min Luft-Sol och Luft-Merkurius och Luft-Måne och Luft-ascendent (!) tilldelades jag bara mindre designuppgifter eftersom jag vid 38 var en självlärd gröngöling. Att sitta ner och snabbt lära in tillräckligt för att bli dataprogrammerare framemot de fyrtio, det är typiskt Luftelementet med dess naturliga fascination för logiska strukturer. Detta är vad antikens tänkare menade med den Rationella Själen. 

Men Trumps superstrateg är faktiskt klart vassare, det ser jag även utan hans födelsetid och fysiska ascendent. Sinnelagets Måne i Lejonet är en smula fanatisk eftersom Solen i Skorpionen alltid sniffar död och undergång och sinnet fångar upp hoten och aktiveras som ett djur på den emotionella sidan. Motivation! 

Att alltid vara varse riskerna i varje steg kännetecknar en verkligt stor ledare enligt den 3000 år gamla kinesiska furstespegeln I-Ching (Förvandlingarnas bok). Jag citerar mitt eget (!) horoskop enligt ett kalendersystem baserat på bokens yin/yang-kosmologi. Kapitlet kallas P'I, Den Blockerade, och indikerar hur man bryter igenom ett stillestånd orsakat av odugliga ledare. "Make America great again" för 3000 år sedan i Kina, så att säga.


Den stora människans goda lycka är ett stillastånd på väg att hävas.
"Jag går under! Jag går under!" På detta sätt (genom att måla fan på väggen och inte glömma fallgroparna) säkrar han genombrottet som till en klunga av mullbärsträdets skott.
(fritt översatt från kapitel 12, femte positionen)


Om någon tänkt på hur ofta bloggaren "råkar" mäta sig med världens mäktiga och viktiga män kan jag själv säga att jag förundras över hur ofta det egna horoskopet harmonierar med dessa från en halvtidssyssla som knappt kräver någon talang alls, och långt under gränsen för relativ fattigdom. Hur kan så hyggliga "födelseomen" ge så liten utdelning i verkliga livet? Men nu ska jag viska sanningen: jag lever hellre på marginalen än gynnar den rådande ordningen i Väst. Jag drar inte ett strå i onödan till den här stacken, även om det innebär undernäring och reumatism som slog till kännbart den här vintern. 

Sverige är inte värt att bevara som det ser ut i dag, och det finns ingen lyhördhet i Eliten för radikal förnyelse. Således gör bloggaren som I-Ching rådde kapabla kejserliga rådgivare när riktigt mörka ledare hade maktpositioner: resignera och distansera dig, inte i vrede ("hatbloggar") utan med just med kylig distans som behåller förmågan att se de strategiska missarna den galne kejsaren begår. Känn din fiende.

Och skärpan hos Trumps strateg blir också tydlig utifrån Månens/psykets sätt att hantera de affekterade tillstånd som den undergångsdystra Skorpionen kickar igång ("Jag går under! Jag går under!"). Det tredje intellekts- och logikhuset är som sagt oslagbart i sin konstruktiva förmåga att avväga och balansera för att bemöta de hot som Sol-Skorpionen kastar sitt märkligt dödsorienterade ljus över!

I Banners karta hittar vi således inte bara fånigt optimistisk Eld eller dystert missmodigt Vatten, eller den överexalterade och sensationalistiska mixen av Eld och Vatten (Jfr Eld/Vatten-människan Madonnas agitation som fick CNN att bryta utsändningen av hennes anti-Trump-jeremiad). Banner föddes med hela den astrologiska paletten och intressant grupperade och starkt kombinerade planetpositioner! En löftesrik (Jupiter) tid att födas i.


PS. En gång döpte jag Banners dominanta kombination av livets Lejon och dödens Skorpion till "dramadrottning", men det tog jag tillbaka för inte så länge sedan. Båda tecknen tillhör den mörka kvaliteten Tamas guna och båda är maktorienterade och önskar framstå som klippor. I själva verket är detta den kombination av Eld och Vatten som har längst till "sensationalismen" i formen av dramadrottningens ideliga överspel. Och nog ser man hans ansikte att vi har att göra med raka motsatsen, en sammanbiten nisse som försöker behålla fattningen även om det rumlar helvetiskt på insidan! 

När Lejon/Skorpionerna spricker upp, om det någonsin sker, då är det som ett förödande vulkanutbrott som kan lämna kvar ett helt kollapsat berg och bara en rykande krater! Så ursäkta att jag rörde in dramadrottningens ideliga överreaktioner i sammanhanget - Lejoner är liv och Skorpionen är död och när dessa två teman släpps på för fullt då är det en unik händelse, och kommer inte att upprepas en andra gång. Frågan är om Bannon i sitt Vågiga vägande också skulle vara redo att laborera med krig som en möjlighet... Betydligt mindre män i huvudet, en som Adolf Hitler t.ex., gjorde det. 

Det åtminstone ser ut som om Trumps vision är att dra in USA:s kostsamma mördartentakler från omvärlden (vilka han eller snarare Banner fattat ger USA så fruktansvärt dålig PR i stora delar av världen) och omvandla världstyrannen till en introvert nation som satsar på sina inre problem och angelägenheter. Men som många skribenter redan påpekat så sitter valda delar av den globala finansmaffian i hans administration, så det avgörande Kriget (som naturligtvis börjar som ett handelskrig som snart eskalerar) går inte att räkna bort med den här presidenten. Rådgivaren Banners horoskop är en lömsk djuptänkare och här vet man som sagt inte hur långt han är villig att gå. 

Ett klockslag för den här mannens födelse hade varit otroligt intressant. Sol-Skorpionen styrd av Mars-Jungfrun kan i vissa lägen på himlen bli riktigt destruktiv! Minns att även Jungfrun har något "hädiskt" över sig - Hades - underjordens herre visar sig ju i Jungfruns naturliga sjätte hus (just efter solnedgången i 7e) och våldför sig där på den "fallna" Venus i Jungfrun och släpar ner henne i Underjorden. 

Bakhåll och kriminalitet kan knytas till denna mer olycksaliga sida av Jungfrun och Sol-Skorpionens förmåga att genomskåda terror och hot via Jungfruns självbevarelse- och profitdrift skulle kunna trubbas av om Mars i själva verket inte befinner sig vid Hades entré (pengarna) som med månascendenten, utan i något av de verkligt onda husen (6, 8, 12). Men allt detta är spekulation och att Banner någonsin får frågan eller är villig att uppge sin födelsetid är nog inte så troligt.