Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google har förstört mängder av horoskop genom att omskapa usla miniatyrer av bilder i GIF-format. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa galna ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)tisdag 27 juni 2017

Edgar Hoover - den sinnessjuka FBI-chefenFBI-chefen J. Edgar Hoover som ung och gammal - en
remarkabel förvandling över tid. Något åt honom inifrån.

Vid omläsning av AstroDatabanks summariska biografi över den homosexuella FBI-chefen som härskade genom att ingjuta fruktan i USA:s politiker och artister - folkmassorna vilseleddes som vanligt av mainstream-media till att identifiera sig med överheten och såg Hoover som en rättskaffens brottsbekämpare - slås jag på allvar över hur sajten har alla fakta i sin hand och ändå väljer att uppge Hoovers eget förfalskade födelsedatum. Avsnittet "källanteckningar" - om Hoovers egen uppgift den 1 januari vittnar om suspekt manipulationer på dunkla grunder. Efter att ha studerat Hoovers horoskop blir det lättare att förstå att han sökte göra sig kvitt t.o.m. sin riktiga födelsedag och fabricera ihop en annan, som "dissocierade" honom från hans djupa inre störning.

Men vid närmare eftertanke slås jag att det bara är utövare av siderisk astrologi som kan se att det alternativa födelsedatumet 1 juni 1895 är det rätta med dess tydliga "dissociation" mellan ideologi/tankeliv och instinkt (Luft och Vatten)

Bara med den sideriska zodiaken och det fokus på de fyra elementen som viktiga storheter den här bloggaren ser man en himmel som betonar djupet av Hoovers sexuella perversion, vansinne och kontrollbehov. En enda planetär aspekt, den från Saturnus mot sideriska Kräftan, räcker för att förstå följande utdrag ur kortbiografin:
 • Samtidig välgörare och mobbare, beskyddare och förtryckare, sanningssägare och lögnare.
 • Hoover var helt besatt i andras sexualitet och skrev ändlösa hatlistor med företrädesvis judar och färgade överst.
 • Han beblandade sig aldrig med någon socialt med mindre han hade skadlig information om denna - och höll sig med filer på varenda människa som var någon i USA.
 • Hade en mental obalans som andra fruktade i den inskränkta maktsfär Hoover skapat åt sig själv att verka inom.
Låt oss börja med "maktsfären", så faller allt det andra på plats. Som en mentalt förryckt spion som ville hålla ögon på allt och alla passar det bra att upprätta en solascendent för Hoover:


Med SolÖgat som första hus måste man genast besinna det märkliga faktum att Oxen ser sin egen härskare Venus som en illgörare eller den amorösa Venus leder åtminstone till onda effekter. Här är dessutom Venus skadad av angrepp från båda de naturliga illgörarna Saturnus och Mars! (Har en människa någon chans till en normal sexualitet med så mycket katastrofomen samlade?)

Men det är Saturnus som är den stora boven här, helt oavsett att den sägs stå Oxen i första huset bi. Vi har här samma kontrollfreak som en avhoppad moderat i boken Knapptryckarkompaniet beskrev Fredrik Reinfeldt som. En person som ingöt fruktan inom sin "maktsfär" - Nya moderaterna - och försökte kontrollera sitt ledarskap genom att tysta intern opposition. Han hallucinerade mer fiendskap än han gjorde korrekta bedömningar (det berodde på att han var en simpel räknenisse utan humanistisk bildning).

Reinfeldt med känd födelsetid hade rent fysiskt sin kontrollplanet Saturnus i fientlighetens 6e hus, men eftersom Solen är hussignifikator för 1a huset är det inte förvånande att Hoovers solascendent med Saturnus i ett 6e hus i det mentaliserande Luftelementet, skulle uppvisa snarlika drag av kontrolldåre som Reinfeldt. Och vad om look-alike-faktorn? Jag säger bara det!
DN hade för flera år sedan en artikel som beskrev Reinfeldts hårda mor och Saturnus kan betraktas som föräldraskap ur dess hårda och reglerande aspekt. En stark Saturnus ger "herrans tukt och förmaning". Hoovers maktsfär var inskränkt eller begränsad och vilket tecken kan bättre beskriva en småskalig klanmentalitet än hemmets och familjens tecken Kräftan? 

Här drabbar kontrollbehovets Saturnus Kräftans tecken via planetens långa 270-gradersvinkel. Som ofta påpekat då Reinfeldt var Sveriges mäktigaste person och inte ödslade någon tid på att förstöra landets sammanhållning, fungerar Luft och Vatten ibland uselt tillsamman. Kräftan är så räddhågsen och protektionistisk att den sluter sig och blir okontaktbar så fort den får för sig att det råder fientlighet utanför det egna trygga hemmet. Reinfeldt hade snart stängt in sig i Rosenbod och medierna kunde knappt få ett ord ur människan! 

Hoover byggde sig en inskränkt maktsfär som han styrde över med fruktan! Om tecknet Kräftan står för oro som intensifieras till djup fruktan eller terror i nästa Vattentecken Skorpionen, så är den här negativa känslan främst knuten till Saturnus bland planeterna. I Saturnus aspekt från Luft mot Kräftan får vi således en dubbel attestering på att det här i grund och botten är en feg och räddhågsen människa som valde hat och mobbning som ett sätt att dölja hur svag han egentligen var. Missa inte att också Reinfeldt hade samma dubbla attestering eftersom han soltecken var Kräftan. 

Hoovers dubbelnatur förklaras väl av planeterna inom den skyddade sfären i Kräftan: Mars och Venus, hat och kärlek, fruktad mobbare inom hans maktsfär och samtidigt en venusiansk välgörare! Kombinationen mellan Venus och en fallen Mars passar utmärkt in i det mönster bloggen hittat där Mars hade en överrepresentation i  sitt fallna läge i Kräftan i horoskop för homosexuella. Som alltid med statistiska sanningar dömer de ingen enskild individ till homosexualitet, men det kan noteras att verkligheten själv här tycks bekräfta den gamla astrologiska doktrinen att det är något skumt med Mars när den tränger in i det avskilda område som förr kallades harem och nu kallas hemmet. 

Harem är den plats där kvinnor borde vara fredade för den sexualiserade råbusen Mars som inte kan tänka alls utan enbart går på blind drift - en våldsman, en våldtäktsman. Månen, Kräftan och 4e huset indikerar också människans retreat för att vila och återhämta sig - "kick back". Minns den sjuka svenska polischefen "kapten Klänning" som med samma fallna aggressionsplanet i trygghetsbehovets Kräfta spelade feminist och i hemlighet ägnade sig åt förnedringssex mot kvinnor. Ja, i efterhand framkom det att Hoover hade en stor samling pornografi så det går att fantisera vilt här om USA:s mäktigaste man - om man har den nivån.

Missa inte att det är kontrollplaneten Saturnus som "styr" detta slutna Rum (Kräftan) där hat och kärlek rörs samman  i en mentalt sjuk röra! På den här punkten är Hoovers horoskop ännu värre än Fredrik Reinfeldts, vars Saturnus bara skadade hans 3e hus på ett generellt sätt, vilket kunde höras i hans mediokra kommunikativa färdigheter - de var så usla i början av hans statsmannaskap att han måste ha fått åtskillig medieträning eller fått lära sig att inte tala alltför "fritt ur hjärtat" utan hålla sig till stödpunkter eller manus. Reinfeldts försök till självbiografi omvittnade också hur den krampande Saturnus gör tredje intellektshuset för litet, tråkigt och formellt och utan schvung. För Hoover är det alltså hans "horbockssyndrom" (Mars + Venus) som krampar och blir komplicerat (klä sig i kvinnokläder...). 

Till både Kräftan och Vågen hör en tendens att vara väldigt nyfiken på skvaller och det är inte svårt att förstå hur andra punkten, "besattheten" av andras sexualitet springer ur samma Saturnusaspekt.

Rasismen och judehatet skulle visserligen kunna läggas på den ofta väldigt negativa Jungfrun, men sinnelaget är här en i grunden småaktig "räknenisse" som vill hålla koll på alla detaljer (Hoovers arkiv var detaljerade och gigantiska), men återigen är det Saturnus som ställer till det. Missa inte den nära nog katastrofala underminerandet av Vågens rättrådighet och balans när Saturnus som sin disponent och ägare har en Venus som sjunkit ner i Vatten, ner i den känslomässiga sfären så att partiska och klaniska nycker styr Saturnus maktutövning! Sedan angriper Mars i sin tur Saturnus så att vi får en evig loop av angrepp och motangrepp mellan intellekt och det hus som tecknar olyckor och fiender. 

Det här kan vara det mest mentalsjuka horoskop bloggen någonsin kommenterat! Men det finns en form av sinnessjukdom som ändå lyckas maskera hur illa det är ställt och den hittar man ibland när Måne och Sol står i Jordelementet som här. Måne och Sol tecknar mellan sig livslinjen (vägen från barndomshemmet till en lysande karriärposition) och Jordelementet tenderar att ta udden över vad som än pågår på djupare psykologiska nivåer. Människan kan vara spritt språngande galen men ändå presentera eller agera på ett sätt som vinner den träiga folkmassans förtroende. Faktiskt, är det något som vinner förtroende för blinda och enkla människor är det Jord - upplevelsen av något konkret och påtagligt. Hoover var i massornas ögon en duktig brottsbekämpare och allt det vi kan se tack vare den sideriska zodiaken var helt obekant för den genomsnittliga amerikanen.

Att ingen i hela USA under ett halvsekel avrättade denna man i tjänsten är kanske ändå inte något större mysterium. USA:s horoskop är ungefär lika sjukt som Hoovers, så han representerade det amerikanska normaltillståndet där Luft och Vatten ger en tendens att fly sanningen och fabulera ihop "alternativa fakta" - som Trumps talesperson uttryckte det när USA:s nuvarande president åter visade att den "amerikanska drömmen" just bara är substanslösa inbillningar. (Hela regeringen Reinfeldts mandatperiod var också på amerikanske manér ideologiskt nonsens som spreds för att mörka hur de urholkade landets välmående och slussade medel över till dem som redan hade det bäst.)

Är det inte lite skrämmande att Sverige närmar sig detta land som sin storebror och beskyddare mot den stygga ryss vi med samma vansinne som Hoover uppvisade alltid har sett som en fiende? Med en inhemsk elit på den här nivån är landet perfekt kapabelt att förinta sig själv, helt utan ryskt bistånd! Och det är det som just nu pågår i handelsavtalens och kapitalismens namn. 

Kapitalismen är en lek, ett spel för de rika och som aldrig låter den stora massan komma ens i närheten av något sådant som ett kvalificerat självförverkligande. Massorna serveras  falska uppmaningar att vara flitiga och nyttiga och lönsamma - samma visa både från höger och från den genomkorrupta socialdemokratin. 

Inte en person i maktposition har idag någon plan för hur folk i ett land utan vettiga arbeten ska försörja sig när robotiseringen tagit ytterligare tre steg och över en natt hela branscher försvinner. Men den svenska eliten ÄR den amerikanska så det blir helt enkelt rovkapitalisterna som får bestämma om Sveriges befolkning om femton till tjugofem år ska gasas ihjäl, eller om de ska ta några knivsuddar från sin samlade förmögenhet och införa medborgarlön. 

Det är här vad som händer när ett arbetarparti redan i början av sin historia lägger sig platt inför de rika och låter dem behålla all egentlig makt istället för att avlägsna dem och börja om helt från början. Arbetarna fegade ut och sedan verkade tid och öde tills rovkapitalismen - med Borg och Reinfeldt som spjutspetsar - sänkte hela skutan. Arbetarna är nästan de mest skyldiga eftersom de bara vill bli som dem de föraktade så länge de hade mindre pengar för egen del. Denna materialistiska grundsyn förklarar hur just sossar är så extremt korruptionsbenägna. Deras världsbild är fattig. 

Återigen är de bara den sideriska zodiaken som kan berätta om vad som är högt och vad som är lågt, västastrologin fegade också ur och droppade den gamla tanken om den Rationella Själen (Luft) och den Irrationella Näringssjälen (Vatten). Den senare driver dem som bara tänker på kroppens fortlevnad och för dess skull säljer ut högre principer - se barnmorskan som dragit Sverige inför EU-domstolen! Hon agerar nu sanningsvittne på den internationella arenan, uppenbarligen utvald av Gud, eller Ödet som den här bloggen säger för att undvika missförstånd kring ordet "gud". 

De gamla grekerna använde t.ex. termen "intellekt" för att beskriva den intelligens som genomsyrar universum, precis som hinduismens "buddhi" (namnet på planeten Merkurius) betecknar ett gigantiskt intellekt som är på plats före det att man kan tala om en världs tillblivelse. Dessa ting kan bara den människa uppfatta som själv står i kontakt med ett rent intellekt, men som övriga mänskligheten antingen kan välja att tro på eller i dårskap förneka. 

Se t.ex. ledaren för ateistsekten Humanisterna i Storbritannien och hans snöpligt isolerade och undanträngda intellektsplanet i sinnelagshoroskopet. Hos vissa föder en sådan blockering nyfikenhet på det okända, hos andra bara terrorskräck och förnekelse. Det är, som det länkade inlägget visar, inte helt lätt att förutsäga i vilken riktning symboliken kommer att slå, bara att det finns en inställning av något slag till den största av de stora frågorna. Om vi har en skapare eller om vi har skapat oss själva och var och en lever i vår egen isolerade luftbubbla.


måndag 26 juni 2017

Överspill

Trots att de flesta inlägg på den här bloggen håller en teknisk och torftigt redovisande ton, tycks en eller annan tankegång smitta av sig. För hur ska man annars förklara den påfallande strukturella likheten mellan Pi Tidholms ljumma recension i DN av den första Coldplay-spelningen i Göteborg och ett nyligt inlägg på Sideriska?

Hela ramberättelsen om att vakna upp ur den dröm är densamma som jag tillfogar analysen av ett horoskop över ett bokinköp i frågan om vem som egentligen skrev Shakespeares pjäser, publicerad ett drygt dygn tidigare. Men sannolikheten av en tillfällighet minskar dramatiskt när Tidholms text också utnyttjar sig av ett annat av Shakespeares trick som jag nämnde i blogginlägget, det om en berättelse i en berättelse, som han använder för sin slutkläm.

Varifrån han får idén att Coldplay skulle ägna sig åt nyandlighet vet jag inte, bandet är en sådan anskrämlig bolagsprodukt och designad för den smaklösa masskonsumtionen och de stora intäkterna att jag vägrar titta närmare på deras texter. Po Tidholm kanske analyserat dem. Vad jag vet kan Coldplay tacka producenten Brian Eno för sina initiala framgångar och Eno är en uttalad ateist som gått skilda vägar från sin tidiga partner Daniel Lanois, en varm och troende buddist vars musik jag idag föredrar framför den forna kollegans.

Min åsikt var klar redan 2010 efter att ha hört ett par Coldplay-låtar, men jag ställde där bandledaren mot sin kände producent som ändå var en kreativ och vågad natur under 70- och en stor del av 80-talet. Sedan blev det formelbetonat även från Brian Eno...

söndag 25 juni 2017

Medlidande med de tragiska Humanisterna

Så jublar några nygifta och djupt vilseledda britter och deras motsvarighet till Christer Sturmarks svenska gren av den globala satanskulten Humanisterna. Deras plagiat på den borgerliga vigseln som i sig plagierade den kristna har äntligen vunnit någon slags legitimitet i Storbritannien (Expr). Minns att Satan är den store plagiatören. Han försöker efterlikna verkligheten men vägrar visa respekt för den intelligens som faktiskt ligger bakom det faktum att vi finns till snarare än inte....

Den svenska sektgrenens ordförande tråkade ut mig redan för många år och inget mer tycktes finnas att säga om det horoskopet - förrän jag ser hans brittiska motsvarighet Andrew Copton. Minsta gemensamma nämnare mellan horoskopen är två: dels Jungfruns tecken (Månen hos svensken, och måndisponenten hos britten) och dels att båda står under attack från Satans perverterande inflytande (stjärnan Algol). 

Att just Jungfrun tenderar mot en närmast apartheid-liknande beröringsskräck har bloggen hittat många exempel på (inte minst uttryckt som främlingsfientlighet), men att Humanisterna inte ens klarar av en borgerlig vigsel får mig nästan att tycka synd om dessa andligt sjuka människor som både hatar gud och den alternativa vigsel samhället erbjudit de attitydstörda eller lågintelligenta. Dessa Humanister ska tydligen absolut behöva göra en Fredrik Reinfeldt - bygga om sitt Täby som en bakterieskyddad och tillsluten liten värld inifrån de kan göra allt på sitt sätt och förneka värdet av allt där utanför! (Reinfeldt hade diskriminerande Jungfrun som ascendenttecken.)

Jag ska introducera en ny symbol just för Andrew Coptons horoskop i hopp om att visuellt understryka hur sjuk en ateist i allmänhet är. Alla kommer inte under samma signaturer, men när man granskar horoskopen saknas sannerligen inte hangups. 

Här kollapsar sinnelagshoroskopet till följd av det 8e korruptions- och dödshuset som, hade det här varit ett horoskop med verifierat födelseklockslag, skulle ha indikerat vilken typ av dålig karma den här själen har med sig den här gången. 

(Frågan om horoskopet och karma syns mig krånglig eftersom hela horoskopet också är en indikation på vilka tidigare tankar och gärningar själen har med sig att jobba vidare på i detta liv.)
Enligt västastrologins aspektschema är inkonjukt-aspekten (150°) en paradox eftersom den beskriver en "icke-aspekt" mellan planeterna. Hinduismen har någon liknande tanke i sitt 6/8-förhållande mellan punkter i horoskopet. Åttonde till första är 150 grader eller sex teckens distans, och döden (8e) och det nyfödda jaget (1a) står förstås i ett absolut inkonjunkt förhållande - det finns ingen släktskap eller logisk koppling mellan en död och en nyfödd. 

Det "nyfödda" första jag-huset har å sin sida 8 tecken eller 210 grader till sin död i 8e och då den naturliga zodiaken placerar Väduren i 1a och Skorpionen i 8e - och båda behärskas av planeten Mars. Här får man någon slags förklaring till varför hinduerna inte har någon 150-graders vinkel men väl en "specialaspekt" på 210 grader som bara Mars kan kasta. Men det första resonemanget om dödshusets icke-relation till första ligger naturligtvis underförstått.

Med dessa observationer kring 8e husets totala "radioskugga", se nu hur den här klent begåvade brittiska motsvarigheten till Christer Sturmark föddes med väsentliga planeter instängda i den dåliga karmans 8e hus, ett ångestladdat hus för dem som ännu halvt lever kvar i dödens rike fast de redan intagit nya kroppar. Dessa är själarna som är så märkta av dåliga händelser i ett föregående liv att det är lönlöst att förvänta sig förnuft från dem! 

I detta fall är det vigselförrättandet som är helt åt fanders eftersom psyket i Fiskarna flyttar in partnerskapets Vågen i 8e huset, och denna Våg är fylld av planeter ytterst viktiga för människans logik och allmänna omdöme och balans. 

Med nymodigheten "avbrutna pilar" markerar jag hur många viktiga områden som skärs av och slås ut därför att kommunikativa och kontakttagande Merkurius och den sociala mingelglädjens Venus båda i ett humanistiskt Lufttecken förlorat kontakten till områden som de är tillfälliga ägare av. Inte minst 7e huset som innehåller sinnelagsascendentens härskare Jupiter.

Någon kanske minns "stora ateisttestet" där den här bloggaren misslynt upptäckte att hans fina soltecken Vågen tyvärr var överrepresenterat bland människor som inte förmår tänka större eller bättre än att de faller in i sin diaboliskt sjuka tidsanda och anammar samma sekulära nihilism som kapitalisterna som profiterar på varenda människa och gör livet sämre.

(Se Nina Björks briljanta text och att förstöra hela livet genom att lägga ut det på entreprenad i DN.)

Jag kan bara förklara Sol-Vågens andliga ynkedom i mitt test genom dess astrologiska beskrivning: energin läggs på SOCIAL HARMONI, sociala relationer, och med en så extremt horisontell jag-och-du-fokusering blir den vertikala dimensionen - människan och hennes själ och vem som äger själen - en icke-fråga. 

Vågen sägs också vara en smula intellektuellt lat och det är uppenbart att ateister i allmänhet är rätt dåligt pålästa. De har bläddrat i sin guru Richard Dawkins felbemängda böcker och kanske någon mer. De vill sin egen intellektuella korruption, de vill inte förstå ämnet religion och teologi (antik filosofi) på djupet. Ateisttestets fynd av Solen i Vågen rimmar mycket väl med den utslagna Vågen i denne Copsons horoskop - det är en vurpad Våg som styr honom från "andra sidan", gamla ofullbordade affärer som gör att han inte på något vis kan anpassa sig till de alternativ samhället erbjuder för giftaslystna. Som synes är också hans intelligens (Solen) potentiellt perverterad eftersom Satans stjärna Algol opponerar nästan gradexakt. Ur sinnelagshoroskopet är det naturligtvis intressant att finna Solen i nej-sägaren Skorpion i just 9e huset för religion och filosofi. 

Man måste minnas alla tusentals barn som också föddes detta dygn. Annars ligger det nära till hands att kläcka ut sig något nedlåtande om att han är en rutten människan som inte kunde ha fötts under annat än skitsymboler. Men minns då att dygnets tolv ascendenter stuvar om den här kartan rejält och att det säkert finns många ascendenter som fungerar prima, även om månascendenten är lätt störd hos dem alla (den anti-jupiteriska Saturnus klämmer måndisponenten) och Solens förstånd eller hela deras livsväg ifrågasätts av Åklagaren (Satan). 

En försiktig gissning, precis som med den eländigt dåliga stilisten och fd. nymoderaten Per Schlingmann, är att himlar med tillräckligt hårda störningar aldrig når Nobelpristagarsnille. Den brittiska ateistledaren föddes ett dygn då universum gav alla halvt blockerade medelmåttor en chans till ett nytt liv där dock Gud satt Satan på dem för att se om de under press skulle göra bättre ifrån sig den här gången än då de samlade på sig det ogynnsamma karma som den här stjärnhimlen indikerar...

Bonusspaning
(mo.pis & ju.vir & me.lib) |
(mo.vir & ju.pis & me.ari)
Det första sökmönstret i programvaran ZET är Copsons problemhärd, och det andra mönstret är en ungefärlig spegelvändning men kanske mer intensiv eftersom det nu är Månens disponent som hamnar i 8e och inte Månens disponents disponent!

Låt oss se om några bland samlingens 9700 horoskop nått prominens med någon av dessa signaturer och i så fall ryktbarhet för vad. Utgå från att de med tolvslaget saknar exakt födelsetid men även dem med känd födelsetid betraktas här enbart utifrån månascendenten.
 1. James Mill (Mån-Jungfru);6.4.1773;12:00
 2. Giovanni Martinelli (Mån-Fisk);22.10.1885;20:40
 3. John B. Gurdon (Mån-Fisk);2.10.1933;12:00
 4. Divine (Mån-Fisk);19.10.1945; 7:28
 5. Jeannie C. Riley (Mån-Fisk);19.10.1945;12:00
 6. Anonym (Mån-Jungfru);17.5.1951; 1:30
 7. Eike Batista (Mån-Fisk);3.11.1957;12:00
 8. Dolph Hans Lundgren (Mån-Fisk);3.11.1957;12:00
 9. Ernst Kirchsteiger (Mån-Fisk);3.11.1957;12:00
 10. Peter Christensen (Mån-Jungfru);23.4.1975;12:00
 11. Pål Sjöberg (Mån-Jungfru);24.4.1975;12:00
 12. Kim Kardashian (Mån-Fisk);21.10.1980;10:46
 13. Tim Lambesis (Mån-Fisk);21.10.1980;12:00
 14. Andrew Copson (Mån-Fisk);19.11.1980;12:00
 15. Oliver Andersson (Mån-Fisk);3.12.1992;12:00
 16. Morillo Esteban (Mån-Fisk);4.12.1992;19:20
 17. Benjamin Dousa (Mån-Fisk);5.12.1992;12:00

13 Mån-Fiskar mot 4 Mån-Jungfrur kan tyckas stämma med sinnelagens karaktäristik! Eftersom datasamlingen kommer från tidningsrubriker ser man hur den jupiteriska och förlåtande Fisken gör sig mycket bättre i samhället än den närmast antisociala Jungfrun som - med Jungfrun Greta Garbos ord - bara vill bli lämnad i fred att bygga in sig i sitt apartheid-samhälle Täby där man slipper påhälsning från den där jobbiga omvärlden...

En annan förklaring skulle vara att ateistledarens astrologiska spegelbild är en sådan bedrövelse att den inte ens når rubrikerna, en så intig och ointressant personlighetstyp till följd av psykets isolation från sin disponent (Merkurius i Väduren) att dessa människor aldrig är i närheten av tidningsrubrikerna. Nu har några ändå fastnat i horoskopsamlingen, så låt oss först se de är kända för...
 • James Mill;6.4.1773;12:00, historiker och politisk teoretiker, ateist - minsann!
 • Anonym;17.5.1951; 1:30, surmulen, arrogant och flinthård psykologi, harvade sig fram som nattvakare på ett sjukhem, kanske den minst charmerande kvinna jag mött i mitt liv
 • Peter Christensen;23.4.1975;12:00 - en arrogant människa till, Danmarks skatteminister om gränskontrollerna: "Så stäm oss då!"
 • Pål Sjöberg;24.4.1975;12:00 - projektledare på Boverket, lobbar för marknadshyror, dvs Reinfeldts Täby och apartheid i Sverige!
Behöver fyndet kommenteras ytterligare? Små och verkligt låga privategoister och det verkar riktigt illa när Månen står i Jungfrun och även dess härskare är i ett egocentrerat tecken som Väduren och kontakten kapats mellan 1a och 8e så att "ena handen inte vet vad den andra gör"...

Nu till de 12 som kanhända påminner om Copson-ateisten:
 • Giovanni Martinelli;22.10.1885;20:40 - operasångare
  John B. Gurdon;2.10.1933;12:00 - evolutionsbiolog Nobelpriset 2012, det är en rätt säker gissning att en evolutionsbiolog är ateist, undantagen är ytterst få...
 • Divine;19.10.1945; 7:28 - homosexuell, excentrisk drag queen med osunt leverne, dog 42 år gammal av förstorat hjärta
 • Jeannie C. Riley;19.10.1945;12:00 - countrysångerska som bröt i hop mentalt flera gånger och blev pånyttfödd kristen
 • Eike Batista;3.11.1957;12:00 - gruvägare, på Forbes lista över världens megakapitalister
 • Dolph Hans Lundgren;3.11.1957;12:00 - KTH-snubbe som valde Hollywood, slagen av farsan så han byggde muskler. Solen med mera i Vågen i 8e så med stor sannolik en ateist även om Dolph mig veterligen aldrig uttalat sig i frågan
 • Ernst Kirchsteiger;3.11.1957;12:00 - händig svensk fixare, svenskarnas bygga om hemmet är en religion som direkt avslöjar vilka som är tomma på insidan. Avgjort en ateist!
  [Att det ena inte behöver utesluta det andra visade genast en påpasslig läsarkommentar här nedan!]
 • Kim Kardashian;21.10.1980;10:46 - Så in i helvete tom celebritetsateist innan hon utsattes för rån och fruktade för sitt liv, tvingades omvärdera hela sitt intiga liv... Solen i ytliga Vågen i 8e utifrån sinnelagsascendenten - precis som glamourpojken Dolph...
 • Tim Lambesis;21.10.1980;12:00 - satanistrockare, hyrde någon för att mörda sin ex-fru. Samma dag som Kim Kardashian och våld nu i tre fall av Sol-Vågen i 8e utifrån den drömmande Månen i offertecknet Fiskarna...
 • Oliver Andersson;3.12.1992;12:00 - genetisk störning, gigantism, opererad för att få stopp på tillväxthormonet
 • Morillo Esteban;4.12.1992;19:20 - högerextremist och mördare, sköt meningsmotståndare bakifrån! Solen i Skorpionen precis som vår referens, den satanistiska Humanistsektens brittiska ledare
 • Benjamin Dousa;5.12.1992;12:00 - talrör för idiotidé 2015 från moderata studenter: avgiftsbelägg "lönsamma" högskoleämnen (eller var det tvärtom?) Ännu en Sol-Skorpion och här med en sorglig fallen Mars i 6e olycks- och fiendehuset. Kanske inte den smartaste kombinationen...
Inte en enda figur här som bloggaren respekterar förutom countrysångerskan som han fyndat flera gamla skivor med - hon är helt bortglömd idag. Att på detta sätt förhålla sig till ett offer för genetisk störning låter sig naturligtvis inte göras....

Jag försöker mig inte på gissa antalet ateister, men det skulle kunna vara i princip allihop utom countrysångerskan som hade flera mentala sammanbrott och blev kristen. Hon hade förresten också Solen i Vågen och var vansinnigt snygg! Jag undrar om det är Solen i sexualitetens hus som gör detta. Månen i Fiskarna indikerar ju också vattnets sirener... Hon tyckte alltid extremt illa om att bli lanserad som heting, men på 60-talet hade kvinnliga artister i USA inte mycket att säga till om hur de presenterades på skivomslaget...

Natur utan övernatur. Välment terapi men plånbokstänkandet styr.

En överläkare introducerar elström i hjärnan på svårbehandlade depressiva patienter (SvD). Han framställer saken som att metoden introduceras först sedan man funnit evidens ("spår", "antydningar") - vilket inte är detsamma som bevis - för att metoden faktiskt fungerar. Vad det egentligen handlar om, förstår var och en när han diskret tillägger att det är mycket billigare än elchocker eftersom man slipper att först söva ner mottagaren av behandlingen.

Horoskopet för överläkaren är precis vad jag argumenterat för i samband med den rent materialistiskt orienterade människosynen, där själen bara är ett poetiskt uttryck för människokroppen som ett biokemiskt kraftverk som lider av rent tekniska problem, aldrig så att ett oberoende psykes problem speglas av den underordnade biokemiska realiteten (som visserligen är intressant i sig och värd att studeras).


Jag noterade häromdagen en låttiteln på populära och tjejorienterade artisten Enya, vars musik ibland lånar lite från sakral musik men mest kan kallas en blandning av new age och pop. Hennes nu 12 år gamla album Amarantine avslutas med en lågmäld sång som kallas "Water shows the hidden heart". 

Man måste unna Enya att vara en av musikbranschens mest framgångsrika kvinnor (med vad det inneburit av rikedom) - hennes musik som började med tydligt keltiska och folkliga klanger som var lika vackra som hon själv lyckats hålla sig genom åren. Enya är det bästa den lågmälda moder Jord förmår frambringa. Och att hon inte fått filosofin helt om bakfoten illustreras av låttiteln: vatten är ett element varifrån det dolda hjärtat visar sig men vatten rymmer inte i sig denna vår andliga essens, detta verkliga själv.

Astrologiskt kan förhållandet liknas med Solen och Månen som härskar över vardera Eldtecknet Lejonet och Vattentecknet Kräftan. Den supralunära Solen är det dolda hjärtat som i hinduisk astrologi kallas atman (på denna blogg: andesjälen). Månen, vattnets ägare, är då den lägre instansen där stilla vatten klart återspeglar det verkliga medan ostyriga vatten är psykiskt störda eller obalanserade varelser - med mindre de har en medfödd kontakt med Solen och Månen därmed kommer att representera en mänsklighet i vanmakt - likt abortmotståndaradvokaten Ruth Nordström.

Enyas horoskop kommenterades från den nivå bloggen höll 2010 och kan beses i inlägget Enya, hånad av de ringa men älskad av gudarna.

2010... det måste ha varit före den onda stjärnan Algol började granskas eftersom Enya är född med Solen på exakt rät linje med Frestaren! Är hela hennes urvattnat andliga musik fejk? Är hon bara en pengasugen och extremt lokalt bunden Oxe, typ Jimmie Åkesson? Musikers speciella förhållande till den här stjärnan har kommenterats, men den sidoyttringen har nog försvunnit i mängden av inlägg. Det är förstås Djävulen eller rättare Faun/Fan som naturens rådare vi har att göra med, och Enyas musik har texter som är skäligen enkla och väldigt ofta uppbundna till enkla och sinnliga iakttagelser kring elementen, vattnet, jorden, solljuset. Och så en liten vindpust också, tydligt representerad i många sånger.


Hennes horoskop skulle kunna illustrera den andlighet som nu går att krama ur en människa som lever och verkar helt genom sina kroppsliga sinnen - en för vilken själen kanske mest är en poetisk omskrivning för det kroppsliga livet och djurens reaktioner på yttre stimuli. Detta kallades i äldre kristendom för "själiska människor" (som enbart lever genom "psyket" eller "sinnelaget"), varelser utan medveten kontakt med sin inre ande eller djupare och eviga natur. En själisk människa behåller inte mycket när hon dör eftersom hon enbart levt på naturens nivå som för den enskilde är förgänglig och inte evig. 

Enbart dem som lever på den Rationella Själens nivå - eller "i anden" med kristet språkbruk - samlar sina skatter i himlen och kan t.ex. tänkas återvända med talanger utöver det vanliga. Det var inte första gången barngeniet Mozart musicerat eller hanterat notation (skrivspråk av de mest skilda slag). Den som bara konsumerat musik som "örongodis" har inte byggt nämnvärd talang som kan återutnyttjas i nästa liv. Folk som lever hela sina liv bara för att jobba för månadslön och lite helgnöje kommer heller inte att ha mycket att visa upp inför den himmelska domstolen annat än möjligen anständighet och arbetsmoral. Men dessa transportsträckor på själens långa färd leder i sig inte till någon upphöjelse inför nästa återbesök på den här planeten. De var som folk är mest.

Givet att Enya som efter att ha tjänat enorma summor på sin enkla men harmoniska musik blivit en folkskygg eremit, måste en solascendent vara det bästa sättet att förstå det fenomen hon är. I ett häfte till en CD-skiva läser jag typiskt nog att "Enya är ett varumärkesskyddat namn" och det är svårt att undvika tanken att Algol fungerar i mer än rollen som den flöjtspelande naturrådaren Pan och mer som Guldkalven man dansar runt som materialist och polerar.

Så vilken andlighet representerar Enya som officiell person (Solen)? Faktiskt står hon på solid grund eftersom 9e huset för samvetet och mitt högsta Goda ges ett rent budskap: Saturnus hemma i sitt negativa världshärskarläge Stenbocken. På detta budskap om en formellt skicklig hantverkare (i toner) lägger sig sedan den stora framgångens och rikedomens Jupiter, dessvärre en verksam illgörare. 

Jag tror Enya påverkats negativt av den framgång hennes hantverksmässiga skicklighet i att tillverka album efter album som alla låter ungefär likadant och som gjort henne till en sådan branschens kassako (Oxen/Guldkalven). Detta kan ha hämmat hennes utveckling, om man inte drar den mer cyniska slutsatsen att så här mycket Vatten och Jord inte för detta liv innebar någon högre potential. Enya har för länge sidan "uppfyllt" sitt öde eller den mening som var hennes att realisera. Hon lever nu tillbakadraget som den yppersta eliten alltid gjort. Hon har all tid i världen att njuta av väder och vind som hon sedan skriver ännu en låt om och många sedan tolkar som tecken på andlighet. 

Månen i filosofiska tecknet Tvillingarna gör dock att man inte helt kan förkasta tanken på att saker och ting rör sig i hennes inre. Och nionde huset för gudomlig medvetenhet är i grund och botten sunt eftersom dess (keltiska) "rot" är sund: Saturnus i fulländat härskarläge gör att hon likt poeten William Blake anar det gudomliga till och med i naturens små sandkorn och att den fallna Mars i Kräftan sedan spinner loss i svärmisk lidelse över den naturliga världen. 

Mars och Venus båda i Vatten (och båda verksamma illgörare för en Oxe) är märkliga budskap bortsett från att man kan misstänka musikalitet. Oxen är ett Jordtecken och Vatten kan både bringa jorden att grönska men i Oxens stagnanta eller tamasiska kvalitet innebär vatten i rörelse också en erosion. För all hennes tänkbara andlighet tror jag det här är en extremt fåfäng materialist när det kommer till att motverka tidens tand - vattensjälen korrumperar ju och för de blott biologiska varelserna närmare döden. Bara den Vegetativa Själen som sådan är evig, men den lever vidare genom att förbruka sina egna barn. 

(Förväxla inte växtsjälen med vår planets biologi och fauna, den existerar också bortom vår fysiska värld - osaliga andar vittnar om hur detta primärt är en "psykisk realitet" som fortsätter att klibba fast med sina begär och drifter även på den andesjäl som lämnat det yttersta kroppshöljet - det depressionsdoktorn ägnar sig åt.)

I den meningen lider Enya fåfängans hela helvete genom sin extremmaterialistiska axel mellan Stenbocks-Saturnus (som verkligen äter sina barn) och Mars-Kräftan (som här kan representera den förfärliga modern som symbolistiskt äter sig in i sina barn och lever genom dem). Det är exakt den här axeln man kan misstänka går under skalpellen om planeterna dominerar, detta kunde jag notera i ett tillfälligt återseende häromåret med en f.d. bekant och f.d. fotomodell som född ungefär samtidigt som Enya och med samma axeln såg ut exakt som jag mindes henne för tjugo år sedan! (Samma kombination av Jupiter och Saturnus i formalistiska Stenbocken gäller även för modejournalisten Susanne "Stil" Ljung - överflödigt att kommentera Jordtecknens fixering vid ytan.) 

Eftersom Kräftan står för det naturliga och oförställda medan Vatten både håller vid liv men också på sikt korrumperar, och Stenbockens flinthårda ideal alltid är "tusenårsriket" och den yttre och officiella ytan som ett egenvärde, kan man misstänka att axeln leder till att betydande tid ägnas åt att hålla den naturliga degradationen stången - kort sagt trixa och fixa intill det bittra slutet. Det kan i den meningen tyckas som en urspårning eftersom själen inte är på jorden för att permanenta sin värdkropp. Men uppenbarligen har alla sina ödesvägar om om undertecknad tycker sig ha mött några riktigt triviala mentaliteter under den här axeln, innebär det bara att bloggaren, utan Jord och påfallande uppe i den blå luften, hade en annan livsplan vid sin födelse. Lika barn leker bäst och horoskop är i någon mening en antydan om vilka dessa livsplaner är...

Stenbocks- och Kräftaxeln är också hårt fokuserad på "position i denna världen", vilket skulle kunna få mig att misstänka att Enyas musik sedan många år mest ett habilt hantverk för att generera säkra säljare. Hennes bästa skiva var debuten från 1986, musik gjord för en BBC-serie om kelterna.

Fager Enya och vildsinta vakthundar på debuten 1986 -
ett varsel om hennes kommande folkskygghet?

Albumet är instrumentalt och ganska annorlunda än alla senare skivor. Kanske accepterade hon skivbolagets önskemål om att vrida sin musikalitet i en mer kommersiellt gångbar riktning. Oxarna är ofta "nyttiga idioter" utan att riktigt förstå det själva eftersom de verkar finna ett nöje i arbetet som sådant.

Betydligt mindre rofylld är överläkaren som vill dra sitt strå till samhällsekonomin genom att behandla depression med high tech placebo som är billigare att drifta än tidigare modell. När jag läser om den här magnetströmmen som riktas mot huvudet minns jag från tonåren en plastpistol som avfyrade ett "elektriskt fält" mot sprakiga grammofonskivor för att den statiska uppladdningen skulle försvinna och musiken bli mer njutbar

Jag hittade på nätet en modern version av denna manick och det är verkligen ett bevis för hur skamlösa tekniker i symbios med "marknaden" är. Prylen är inget annat än en simpel hårtork med en fläkt som producerar joniserad luft för att få bort det statiska spraket i håret. Hårtorken som kostar en femhundring förvandlas i en annan bransch till ett "ljudförbättrande" tillbehör för tretusen. Aldrig sett maken till bondfångeri!
Nu till den säkert välmenande elterapidoktorn. Något liknande depression är inget jag haft sedan tonåren och jag vägrar låta det svenska samhällets akuta förfall i dessa år "komma åt mig". Varför må illa bara för att Sverige slukats av den onda kapitalismen som gör slut på alla? Det är bara levnadsbetingelserna och till sist hela det biologiska livet den onda rika klicken som styr marknaden kan ta. De har sin belöning som väntar på dem sedan, offren för profitmentaliteten går fria, förutsatt att de inte låter sig beröras

Karma verkar nämligen ha en oturlig tendens att skapas för den som blir emotionellt intrasslad i sina livserfarenheter! Se bloggens inlägg om dr Ian Stevensons upptäckter kring missbildade barn som minns hur de dog under på alla sätt traumatiska omständigheter. Ond bråd död kan leda till handikapp eller missbildningar på nästa kropp - trots att man själv så att säga var oskyldig. Naturens verkliga processer verkar betydligt mer komplexa än en naivt moraliserande själavandringsteori räknar med...


Om någon inte är nöjd med att vara läkare utan ser till att få prefixet "över-" till sin titel, då kan det vara läge att se om kungatecknet Lejonet är aktiverat, eller möjligen individen är född i soluppgången (det senare kräver förstås känd födelsetid). Överläkare Adler har dessutom ett ädelt klingande efternamn som perfekt motsvarar kungamakaren Regulus som vidrör intellektets planet Merkurius som i sin tur bildar konjunktion med den mindre välgöraren Venus. Detta är en ypperlig planetär konjunktion för ett milt och medvetet intellekt, en typisk schackspelares metodiska egenskap, vad jag läst. 

Nu måste förstås denna verkligt goda indikation om en god härskare avvägas mot det problem att nymånen i Kräftan i 1a huset gör Venus till ett avgjort problem. Kräftan är inte intresserad av jämvikt, den hungrar och slukar allt i dess väg (jfr den onda sjukdomen cancer). Detta är tecken på att näringslivets och girighet gör anspråk på åtminstone en del av människans väsen. I det här fallet har vi dock laga förfall eftersom det handlar om en läkare. Den Vegetativa Själen (Vatten) relaterar direkt till våra sårbara biologiska funktioner. Växter och djur är extremt sköra konstruktioner.

Det är inte alls förvånande hitta depressionens Saturnus i sitt kanske värsta läge, i svartsynens och terrorns tecken Skorpionen. Ett verkligt sänke i den ruttnande delen av den Vegetativa Själen och Saturnus tar stryptag om det livsbejakande Lejonet och söker dra ner det i misären! En perfekt illustration av svårbehandlad depression. Saturnus naglar verkligen fast livsbejakelsens Lejon. Det vore märkligt om inte doktorn har egna erfarenheter av depression utöver de han möter i sitt yrke - ett sådant här horoskop brukar leda till att man hittar distans till det artegna genom att arbeta med problemen i objektifierad form. Man hjälper sig själv genom att först hjälpa andra.

Minns att Månen hemma i sitt enda härskarläge i Kräftan - del av den negativa polariteten - kan beskrivas som den lägre själens naturliga patologi. Månen rör sig och sinnet fixerar ting tills det sugit all näring ur sin osunda fixering. Då släpper de låga stämningar som kanske förlamat alla själens högre och intellektuella förmågor. 

Läkarens hela horoskop är uppbyggt på Eld och Vatten, känslor som utlöses av sinnesstimuli. Jupiter i Jord i ett kunskapsorienterat tecken som Jungfrun är troligen den väg Naturen höll öppen för läkaren. Kräftan i 1a huset har stor hjälp av den Stora Välgöraren i ett så tekniskt tecken som Jungfrun (och dessutom i 3e intellektuella huset). En typisk indikation för en som håller sig i framkant med kunskapsutvecklingen inom sitt valda fält.

lördag 24 juni 2017

Slumpmässig uppställning men ändå intressant...

Här är senaste astrologiska kuriositeten i min fascination för den arketyp som Shakespeare måste sägas vara, en sinnebild i den västerländska kulturkretsen för en bard, en diktare, en fabelmakare...Knäpper på mejlprogrammet vid lunch och ser att amerikanska Amazon under natten, svensk tid, bekräftar att de just skickat ett paket med två böcker om den 17e greven av Oxford, enligt många kvalificerade bedömare den verkliga författaren till Shakespeares pjäser. 

Det lustiga med de här två böckerna var att de först fastnade några dagar eftersom jag glömt knäppa på "utlandsköp" i min internetbank. Efter tre dagar varnade Amazon för att köpet skulle hävas om jag inte betalade inom tre dagar. Givet missen är det en fascinerande slump att leveransbeskedet levereras exakt under midsommarnattsdrömmen som jag igår morse banalt Shakespeare-alluderande vände till en midsommarnatts mardröm för en kritik över Sverige. Såna har saker kan man inte planera! Det rör sig om planterade mönster, sparvar som flyger rakt i munnen på den som inte är helt tillknäppt.

Men det det var bara ett sammanträffande i sammanträffandet (såsom pjäsen Hamlet tydligen innehåller en drömsekvens inbäddad i en annan). Det verkligt intressanta är att bekräftelsen från bokhandeln dyker upp under en exakt nymåne (en nystart eller projektstart i viss fråga), och därtill av en för ämnet ytterligt intressant art:Man påminns förstås direkt om "Shakespeares" kommentar (citerat flera gånger på bloggen) om hur hans kreativa livsandar mår väl under inflytandet av Eld och Luft men drabbas av svårmod under de två negativt polariserade elementen. I detta horoskop tecknas extrema budskap för båda sidorna eftersom kartan helt motsvarar den naturliga zodiaken där 1a huset (Solens och identitetsfrågornas hus) matchar Väduren, vari Solen anses "upphöjd". Jag vill påminna om att författaren till Shake-Speares Sonetter helt klart säger att textens verkliga upphovsman måste dö för världen (dölja sin verkliga identitet)!

Med Väduren i 1a hamnar de stora ödespenslarna Jupiter och Saturnus i de olyckliga eller t.o.m. onda husen 6 och 8, i Jord och Vatten. Jag ska inte kommentera dem här annat än att dessa är hindren för den verkliga författaren att vinna sitt erkännande, speciellt den onda Saturnus som begränsar det femte identitetshuset.

Det är förstås de positiva budskapen som genast fångar blicken med deras eldiga och luftblå naturer. Från det att man noterat att tredje intellekts- och författarhusets bhava karaka Mars är på plats får vi dels en direkt anknytning till identitetsfrågan eftersom Mars samtidigt är förstahusägaren, och sedan en upprepning av samma omen eftersom Mars är konjunkt i 3e med identitetsplaneten Solen. 

Dessutom stiger förstås konstarternas Venus i första huset och de ägs här av Mars i skrivfärdiga kommunikatören Tvillingarna "perfekt hemma" i sitt eget tredje hus. Någon kanske minns ett äldre inlägg om Edward de Vere alias Shake-Speare som jag betitlade "Vass penna en fjäder i hatten" - en ordlek som kombinerar gamla tiders fjäderpennor med emblem för förvärvad merit.

Se även: Litteraturvetare ser Merkurius som synonym till den verklige Shakespeare (2016)


Sedan fjäderinlägget skrevs 2011 har jag blivit allt mer fundersam om reinkarnation är det bästa sättet att förklara upplevelser av kopplingar till enskilda livsöden i det förflutna. Under pågående läsning av senantika filosofen Proclus lutar det snarare åt att det bara existerar en Själ (med stor bokstav) och att alla människornas inneboende själar har en inbyggd koppling till denna och att det därför är fullt möjligt för vem som helst att vara vad som helst. 

Varför vi nu inte tar för oss mer än vi gör i Sverige, inte insisterar på att vara mer än den rike mannens trälar, måste bero på det Proclus såg som Själens flerskiktade sammansättning. Vi ingår också i en folksjäl som kan sätta taket lågt. Bara extrem alienation från den egna kulturen kan öppna en själ på jorden för andra kopplingar i den osynliga världen, andra vägar att få feedback på frågor om den egna identiteten här och nu. Man kan födas hur svensk som helst och ändå resonera mot andra tider och platser (det turistande svenska folket skulle t.ex. kunna fråga sig varför man rest dit man rest - det kan vara en högst påtaglig indikation. Visar det sig att man besökt samma gamla turistorter som reklamen manat en att åka till, då tappar kanske detta omen skärpan och pekar bara på att man är en total produkt av sin egen tid). 

Men i märkliga fäblesser för andra platser (och tidevarv) uppstår ofrånkomligt frågan om det är egna tidigare liv som är förklaringen eller om man hämtar känslorna från en mer diffus känsla som egentligen är folksjälen... Inuti Själen eller Världssjälen ryms naturligtvis så många folksjälar man orkar spilla tid på att identifiera...

Och det sista jag ska säga om det här fascinerande horoskopet är att det innehåller t.o.m. en tredje solklar indikation om identitetsfrågan. En trippelattestering! Det tredje budet syns i den goda karmans femte hus (om saken gäller en individ). Via Vädursascendenten ligger det genuina soltecknet Lejonet hemma och det här året passerar "zoomlinsen" Rahu och skapar en stark fokusering på identitetsfrågan. Med detta är vi återigen tillbaka till Solens egen position invid den vassa pennan i 3e författarhuset!

Hade det här horoskopet varit en dröm som jag just vaknat upp från, skulle jag kalla det en stor dröm, en signifikant dröm. Med C-G Jung kan man kanske tala om ett synkronistiskt inträffande. Jag beställde visserligen böckerna redan den 16 juni och nämnde det i ett spretigt utkast till inlägg som inte var menat för publicering utan bara för att "skriva av mig". Sen råkade jag trycka ut det ändå och så egenartat att ett annat opublicerat Oxford-inlägg slank med samtidigt. 

Men styrkan i symboliken gör att hela denna period "hänger ihop" så att det finns anledning att se det som en sammanhängande synkronistisk period - eller livet självt som berättar om sig.

Det är med andra ord väldigt starka krafter i rörelse i Tvillingarnas tecken för närvarande och inte konstigt att bloggaren med både Måne och ascendent i detta tecken berörs... Detta är då arketypteorin som helt lämnar själavandringsmotivet därhän och literaliserar zodiaken som synliggjorda arketyper som i sig bär på kraft att driva tankar och känslor i olika riktningar...

Det tål att påpekas på nytt att Edward de Vere var född med just Solen "upphöjd" i Väduren och således en fåfäng människa oerhört angelägen om identitetsfrågor... Sedan är jag inte helt säker på att man inte är ute och cyklar om man går ännu längre och noterar hur Edwards skrivarpenna Merkurius i Vädurens 7 grad matchar gensvarets Måne i Tvillingarnas 7 grad när böckerna skickas. Med det gamla västerländska aspektschemat hade det varit en formellt korrekt observation... 

Sen kan man alltid fundera över med vilken logik bloggaren använder svensk tid för ett horoskop över böcker som just flaggats som skickade i USA! Svaret är, som alltid, att det är HÄR ominat visar sig för betraktaren, en förväntansfull köpare. Borta i USA kunde någon stackars låglöneslav på Amazon inte bry sig mindre om ännu ett paket han eller hon markerade som skickat och som triggade ett automatiskt mejl...

Nu är så mycket nytt att läsa om greven av Oxford alias Shake-Speare på väg att det kan dröja innan det blir något inlägg i ämnet. Jag ser särskilt fram mot boken som fanns hos svenska Ad Libris om hur "Shakespeare" jobbat in sin astrologiska kunskap i sina pjäser.Tillägg

Lika intressant är horoskopet för beställningsögonblicket, där Amazon väljer att använda boktiteln "Shakespare Suppressed" (och ett föremål ytterligare). Den undertryckta identiteten syns nu tydligt genom Solen och Mars i Tvillingarna i 8e huset med hämmaren Saturnus på sig via opposition - jämför med Saturnus i 8e i horoskopet här ovan! 

Även denna karta binder ihop ascendenten med identitetsfrågan (Solen + ascendenthärskaren) och nu genom den klart mysterieintresserade, Marsstyrda Skorpionen i öster.
Vid beställningsögonblicket råkar Månen befinna sig i Vattumannens avslutande tredjedel, som i Edward de Veres horoskop, och hade man använt de västerländska aspekterna kunde man ha pekat på "uppväckaren" Mars i Tvillingarnas 14 grad i nära aspekt med grevens identitets-Sol i Vädurens 15 grad....

Barnmorskan och bristande bubblor i Sverige


De jordiska lagarna är ett försök att avbilda
den eviga kosmiska morallagen.

"Och gråzonen ser ut att ha blivit mindre."
-Ingen kan längre fly det fundamentala valet mellan vad mytologin beskrivit som den avgörande striden mellan Ljuset och Mörkret.


Läsvärt i DN om vad hur djupt den svenska sekularismen degraderat var och en. Ordet samvete betyder absolut ingenting för dem som insupit den officiella samhällsdoktrinen. Nyttiga små arbetare på stora VapenExportFirman, en sådan är en bra svensk!

Både barnmorskan Grimmark och hennes advokat Nordström har tidigare fått horoskopen för sina respektive födelsedagar kommenterade. Grimmark, så långt man kan ta horoskopet för en dag och applicera på individen, hade ett exceptionellt rent samvetshus. Det betyder att hon står närmare den universella världsordningen, som är moralisk, än typ 99% av alla födslar. Hon är rättesnöret alla borde lyssna till. 

I djävulslandet Sverige gick istället det sedvanliga sekulära drevet med oanad styrka, kanske just för att den kollektiva skulden är så stor att man tvangs till dissociation från det egna mörkret genom missriktad indignation. Bloggaren såg, utan att ha odlat djupare tankar i ämnet, en medelväg med abort som lösning bara vid graviditet efter våldtäkt, där kvinnan sannerligen inte samtyckt till att kanalisera en monstruös själ via den växande fosterkropp som resulterat från övergreppet. 

Men samvetsfriheten borde naturligtvis gälla även där, någon kanske i sin vidsynthet hävdar även de syndigaste själarnas rätt att återvända till brottsplatsen - Jorden - för att göra om och göra rätt...

Jfr. den judiska profeten Hesekiel om hur öknens torra ben åter animeras - ett av de få ställena i äldre judiska texter som öppnar för tanken på själavandring, till skillnad från grekerna som redan på 500-talet fvt var införstådda med den "österländska" tanken, redan innan buddhistisk mission nått Främre orienten.

Advokat Ruth Nordström minns jag för att hennes solplacering var extremt stark medan Månen hade bekymmer. Men som det hette i någon reklam där en stor hund skyddade en liten mot dåligt väder: "När man är stark måste man vara snäll." I astrologin är solen det Stora Ljuset och månen det Lilla Ljuset. Mot ett rent mekaniskt resonemang som det är lätt att hemfalla till (och som säkert finns här och var på den här bloggen), kan man inte utesluta att en människa besitter eller förvärvar förmågan att förbipassera ett bigott sinne (Månen) och ta direkt information från den egna väsenskärnan (Solen) som är pur intelligens

Det här spännande ämnet har aldrig utvecklats i någon större utsträckning på bloggen då födelseklockslag sällan medföljer dagstidningarnas celebritetsnyheter! Även utan känd tid är naturligtvis vissa kombinationer av zodiaktecken mer förenliga än andra. Jag har funnit verkligt solitära livsöden även inom äktenskapets ram där Sol och Måne aktiverat det sociala utanförskapets signatur (Vattuman och Skorpion). De båda makarna kan ha så olika intressesfärer och dagliga aktiviteter så att de kan tyckas ömsesidigt uteslutande! Här är då hela dygnets omen ett varsel, men kan likväl fungera om individerna hittar lösningar kring sina uppenbart inkompatibla dispositioner...

Så nu är djävulslandet Sverige dragit i internationell domstol... Mer om vårt märkligt flata och lågt materialistiska hemland i föregående inlägg som utgick från tågkaoset lagom till midsommarfirandet. I det stycke som diskuterar Sveriges nuvarande planetära sub-cykel under livets symbol Solen, nämns den bara som ledarskapets symbol. Jag noterar att barnmorskan förlorade i Arbetsdomstolen i Stockholm den 12 april i år (AB).

Det var två veckor innan den aktuella Sverigecykeln rullade igång, men under den aprilveckan rörde sig ändå Solen genom det jupiterska Fiskarna - där således filosofins och religionens och samvetets planet Jupiter inte gör Sverige något gott - Jupiter är en verksam illgörare i nationalhoroskopet. Till råka på allt befann sig Solen mot slutet av sin mest akuta opposition mot samma Jupiter. 

Det var med andra ord en väldigt komplicerad jupiterisk period vilken på transiternas nivå aktiverade den usla medfödda (natala) kombinationen av Sol och Jupiter bland Sveriges mer privilegierade.  Just det allra bästa som den fungerande människan kan berömma sig av - sin själ och dess mest gudomliga komponent - var på klassiskt svenskt vis trasigt i april och det återspeglades i domslutet mot samvetsfrihet, mot Jupiter som är själva arketypen till de jordiska lagarna.

Vilken nation av mördare Bofors- och SAAB-staten Sverige är! Dårskapen återspeglas likt ett hologram i varje skärva man bryter loss och inspekterar enskilt.

Jag har letat lite på nätet men inte hittat någon tidpunkt då EU-domstolen för mänskliga rättigheter förväntas avkunna dom mot Sverige, men man kan förmoda att den kommer under Sveriges sub-cykel Solen står med den verksamt onda lagplaneten Jupiter. Det kan innebära ett svidande nederlag för den svenska samvetslösheten - ett SolÖga förvrängt av den officiella doktrinens pragmatiska och nyttobetonade självtillräcklighet.

F
öga anade den godhjärtade och enkla Grimmark att den gudomliga Intelligensen ämnade använda henne för något så mycket större än hon själv tänkt sig. Frågan rör samvetsfrihet i fler yrken och frågor än terrorregeringarna i Sverige kanske helst skulle vilja. Vad om t.ex. ett butiksbiträde som vägrar hantera krigsleksaker eller våldsglorifierande dataspel, framtagna av unga svenska it-fascister för att hjälpa USA invadera Sverige utan att någon fattar att det sker? Vad skulle vår nyttoinriktade och surt ovisionära stat göra om en hel nation av nyvakna svenskar började fundera över vad de egentligen vill med sina korta liv? Det här skulle bli början på slutet på den maktelit som lever gott på den breda massan!


Detta skulle sannerligen vara en helt annan vändning än den dystrare framtidsskiss där bloggen föreställt sig Sveriges Jupitercykel fr.o.m. 2020 som  tiden då de onda rika samlar sina styrkor och berikar sig så till den grad att deras välde utlöser inbördeskrig i Sverige. Självmotsägelsen är nu inte fullständig. Den verksamt onda Jupiter - de bubblor som spricker efter att man trott det kommer att hålla hela vägen - ge flera olika resultat samtidigt eller i olika vågor inom ramen för den tid då den onda rika elitmannens bubbla slutgiltigt brast i Sverige. 

Skälet till min pessimism om Sveriges framtid under de närmaste generationerna har baserats på att Solen och Jupiter faktiskt står i Sverigehoroskopets tursamma femte hus som relaterar till det individuella snarare än det allmänna/universella. Sveriges ledarskap som en enskild entitet beter sig alltså inför världssamfundet som en verksam illgörare i sin applikation av Lagen! Det är ju därför Nordström tagit Grimmarks fall till EU!

Pga. anomalin mellan zodiaktecknets tematiska vidd och det femte husets begränsning till det individuella började bloggen efter några år misstänka att Sveriges soltecken, den universella Vattumannen, bara gällde en privilegierad liten grupp av svenska ledare, en liten elit av "ont rika" individer som bildade en rikemansklubb. (Vattumannens motsvarande 11e hus ofta sägs teckna klubbar och föreningar där man kommer samman på basis av delade idéer.) Astrologin är en flerskiktad lära och det kan finnas aha-upplevelser redan i jämförelsen av zodiaktecknets omfång och omfånget på det hus det har att verka genom! 

Jag har t.ex. inte haft några överord för de horoskop som "förslösat" de mest avancerade och välgörande tecknen på en så obetydligt fråga som den om den egna plånboken (2a huset). Civilekonomen Fredrik Reinfeldt var en sådan obetydlig människa som avslöjade svenska folket med att befinna sig på samma nivå genom den, kunde man tycka, enkelt genomskådade finten att presentera sig som arbetarnas (löntagarnas) nya parti.

Dem som innefattas av en Sol med en verksamt ond Jupiter i elitens femte hus är genom själva husets lyckosamma natur (den goda karmans hus) framgång med sina direktiv som syftar att hålla merparten av svenska folket på behörigt avstånd från deras egna privilegier. Det kan inge missmod om att svenska folket alls har någon förmåga att välja sig vettiga ledare eller att eliten ens kommer att tillåta att det sker! 

I en pessimistisk läsart kommer därför Jupiters annalkande storcykel (Maha Dasha) bara att ge mer av det som redan länge har pågått, mer av ökad koncentration av makt och rikedom hos de extremt få. Men en verksamt ond Jupiter indikerar också missräkningar och överdrivna förhoppningar som går i kras och aldrig infrias, så även en framtid med mängder av nya Krugerkrascher kan misstänkas. 

Och detta är då en antydan - via den skärva av det globala hologrammet som Sverigehoroskopet ändå är -  att kapitalismens sammanbrott nu är nära förestående. Fast regeringen Löfven tänker inte ens en tanke på vad man ska ersätta det fallerande systemet med! Det blir väl de rika som söker skicka militären mot folket som vanligt. Återstår att se vilken sida militären tar. Om verkligen ett stort tidsåldersskifte i människans tecken står för dörren kanske militären för en gångs skull tar folkets sida här i Sverige. Det vore en bra början på omstarten.

Medan bara Roland Paulsen vid få tillfällen i svenska borgerliga medier fått lägga fram tanken om medborgarlön, lyfts frågan allt oftare i de brittiska. Skälet till tystnaden från svenska regeringen och medierna är förstås att det är den rika elitens onda spargris Jupiter som måste knackas sönder och dess innehåll användas för att befria hela folket från den nuvarande religion som kallas arbetstvång. Eftersom det aldrig har lönat sig att arbeta i Sverige är tiden kommen för ett helt nytt arrangemang.

Men missa att den svenska förmögenheten slugt placerats eller administreras från "långt bort" (i utlandet). Sverigehoroskopet innehåller en listig koppling mellan elitens onda rikedom i 5e och det 9e huset. Normalt står det senare för samvete (upptakten till detta inlägg), men i det här landet verkar huset sjunka till sin prosaiska betydelse, "långväga resor". 

Alla svenskar med någon koppling till förmögenhet reser till Thailand eller New York som om de vore våra dagars upptäcktsresande Sven Hedin (innan hans nazikopplingar gjorde honom oönskad). Eliten må tecknad av det 5e med husets tillfälliga ägare befinner sig självt i det 9e och där döljer de sig genom demonen Ketus reducerande inflytande på Saturnus. Att 9e husets härskare bildar "ömsesidig reception" med härskaren för 5e och i den abstrakta Luften, säger något om den osynliga placering eliten (även den stationerad utomlands) ser till att hålla bortom medelsvenssons medvetenhet...Hur chockerande långt efter världen Sverige med vår defekta expansionsplanet Jupiter hamnat i händerna på vår rika och bigotta elit visar The Guardian som bara häromdagen tog analysen av medborgarlön ett steg längre och varnade för VILKA som viftar med det här kortet. Redan har nämligen nyliberala smådjävlar som hatar välfärdsstaten likt Satan anammat en falsk kostym i Storbritannien och ser tanken på medborgarlön som ett utmärkt sätt att återigen - som Reinfeldt och Borg i Sverige - ta från de fattiga och ge till de rika.  

Nyliberalernas syn på medborgarlön är alltså att stänga av välfärdssamhället helt och sen på nåder kasta små smulor åt dem som ändå är fast i bidrag, men om möjligt ännu mindre smulor än tidigare. Nu blir dessutom ALLA medborgare utan den allmänna välfärden då  allting kommersialiseras, vilket tvingar ner ännu fler än tidigare i relativ fattigdom. Nyliberaler borde ha satts på plats för länge sedan, men de fortsätter att sprida sitt rävgift trots att fantasin sedan länge visat sig stämma ohyggligt illa med verkligheten. 

Det kommer att gå dithän att de ytterst få och mycket rika besinnar sig och som vid andra tillfällen i historien avsäger sig mark och förmögenhet till det allmänna goda. Nyliberabla regeringen Reinfeldt följd av regeringen Löfven i Sverige är bara den nationella själens svarta natt som föregår en gryning med nytt fräscht tänkande. Har inte Bonnier-ägda DN börjat låt lite mer radikal på sistone, samtidigt som läsarna slipper läsa Wolodarskis inställsamma USA-smörja? Börjar den "onde rike mannen" få lite distans till sin på sikt omöjliga position? 

Eller är det bara ett kortsiktigt sätt att profitera på missnöjesstämningarna i samhället? Jag ser i vilket fall fler rubriker nu än för några år sedan som tycks flörta med den flodvåg av antikapitalistiskt tänkande som är på väg genom den framrusande teknikens förvandling av arbetsutbudet, en hållning som alltid funnits inom den verkliga vänstern (kommunism).

Den goda Jupiter säger, "allt gott åt alla". Sverigehoroskopets Jupiter säger naivt och korttänkt: "låt tillväxten stanna inom det mest privilegierade samhällsskiktet". Föga anade bloggaren, då han utifrån astrologisk praxis valde midnattstimman den 28 februari 1974 för nationens Vågascendent, hur perfekt detta skulle stämma in med den svenska verkligheten! Men femte huset tecknar tydligt den lilla elit som ofta avses med landsortsbornas "hat mot stockholmarna". Det finns en kärna bakom detta som stavas den onda rika mannens arrogans och som klibbat fast vid Stockholm som symbol. 

Det står skrivet på himlen vilken sanslöst reaktionär överhet som styr Sverige men maskerar sig med en självrättfärdig och rent sekulär humanism (Lufttecknet Vattumannen). Som denna elits Jupiter - lagens symbol - fungerar finns ingen rättvisa i Sverige för den lilla människan, bara för den privilegierade högsta kasten. 

Som föregående inlägg avslutar jag med en stilla bön: Ju förr Sveriges roll i historien är över, desto bättre för de människor som bebor detta hörn av världen... Här behövs en helt ny kulturinjektion som inte är kapitalisternas försök att importera så mycket ny arbetskraft som möjligt för att justera ner lönerna i de stora grabbarnas spel om marknadsandelar. Detta spel är i vilket dömd att kollapsa inom tjugofem år, med eller utan ett Tredje världskrig som girigbukarnas (och mediernas) sätt att tjäna pengar även på rent elände.