Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google har förstört mängder av horoskop genom att omskapa usla miniatyrer av bilder i GIF-format. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa galna ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)onsdag 16 augusti 2017

Mer om förövare och offer ... i SvD


George Berkeley,
biskop och filosofisk idealist
 
En bra artikel i SvD där insändande lektorn till och med anammat samma ålderdomliga bruk som den här bloggen och stavar Förövare och Offer med stor bokstav för att påminna att man talar om arketyper eller personifieringar av ett typbeteende. "Den typiska Väduren är en framåt och otålig filur."

Debattinlägget i SvD tar avstamp från Katerina Janouch övertramp (som jag kommenterade här), men den mesta diskursen låter som en fördjupning av mitt inlägg bara två dagar tidigare i Förövare och offer, har de samma beteckningar i astrologin?  Det är säkert en slump och om lektorn mot förmodan läst den här bloggen, har han gjort det slarvigt. 

Även om bloggaren också mässar om det Sanna och det Goda (Platon) - redan med början på en äldre blogg i vad som troligen var mitt första inlägg om den 17e greven av Oxford alias Shakespeare - kan jag inte gå med på att lektorns båda exempel, Victor Hugo och Sartre, var troende på en Sanning med stort S. Hugo hade andliga böjelser och ett socialt patos men Sartre var enbart en tragisk ateist.

Att bokstavera stort är förbehållet för dem som ansluter sig till Platon och övriga filosofiska idealister - inte minst den originelle engelske biskopen George Berkeley. Dennes originalitet syns bl.a. i att prästerskapets planet Jupiter inte riktigt fungerar som tänkt för en månascendent i Vågen. Där är Jupiter, särskilt i samma tecken som Månen visserligen alltjämt en essentiell välgörare men dess funktion blir den av "verksam illgörare", dvs. en lär inte bli rik på sina expansiva planer och bubblor kan brista innan projektet gått i mål. 

Efter en hyllad bok följde han också upp en annan så virrig eller åtminstone underlig att folk kliade sig i huvudet. Det är värt att notera att han har Solen i Vatten och Månen i Luft, precis som Fredrik Reinfeldt vars borgerliga ideologi saknade rim och reson. Men i Berkeleys horoskop fanns ändå en större koherens eftersom Månen och Jupiter i Vågen bildade det i grunden goda fundamentet för biskopens drömska exkurser med sin visionära Sol. 

 
Solen ligger visserligen i fiendens hus hos Berkeley, men det är inte så farligt när Månen/Jupiter redan har angett Godhetens tonläge. Fromma Jupiter anses också välplacerad i Vågen (förutom, enligt indierna, när balanstecknet har 1a huset och expansiva Jupiter därmed hotar vågskålarnas ideala jämviktsläge).

Det ser faktiskt ut som eventuella störiga expansionsryck kontrolleras på ett bott sätt av begränsaren Saturnus i detta horoskop. Normalt är den här den Stora Illgöraren utom för Vågen i 1a huset för vilken den blir en Stabilisator. Och här i Lejonet i en kort sextiogradersaspekt till Månen och Jupiter utöver den ett gott inflytande från 11e idealhuset och är samtidigt involverad i en kreativa opposition med intellektets Merkurius och den goda Venus i det femte huset för kreativitet och ledarskap. 

Med dessa astrologiska placeringar är det inte konstigt att Berkeley nämns redan i gymnasiets översikt över filosofihistorien (åtminstone när jag gick i skolan) och då som exempel på den filosofiska idealismen som menar att det är den andliga tanken som skapar det andra enbart upplever som materiell verklighet.

Det är också symptomatiskt att biskop Berkeley (likt den helhjärtat filosofisk-idealistiska bloggaren) inte har en enda placering i Jordelementet som tynger hans hjärta. Jag har tidigare varit inne på att man hittar fram till tänkare eller artister som påminner om en själv, även om jag måste medge att jag upptäckt massor av "stämningsfyllda" artister starkt under Jord och Vatten - just de element som är underbetonade i min födelse. Så man söker sig även till det som kompenserar för de egna bristerna!

Esset och Borg
Expressen skriver av Aftonbladets insidesinformation om Anders Borgs fyllesvineri på fina festen. Tidningen illustrerar med ett roligt foto på Borg med flugan på sned och ett Ace Ventura-leende så korkat att Jim Carrey själv skulle applådera sin adept!

Gummiansiktet Carrey har faktiskt samma måntecken - Oxen - som Anders Borg. Kanske inte det zodiaktecken man först kommer att tänka på när det gäller mimik, men å andra sidan drar den hinduiska astrologin en märklig gräns genom ansiktet. Väduren regerar över hjässa och - förmodar jag - ansiktet ner till nästippen. För det är sedan Oxen tar över och har hand om mun, svalg och halsen. Jag påpekade någongång att Mona Sahlin tenderade att bli högröd på halsen när hon blev tjurilsk och det rimmade perfekt med den gamla läran. Hon hade ju ilskans Mars och Månen i Oxen.

När jag tittar närmare på Jim Carreys karta hittar jag en liten detalj ytterligare som kan förklara varför det var honom jag direkt tänkte på när jag såg vårt nya svenska nationalfyllo grina upp sig: Carrey har "lilla solen" Mars i Skytten och det är ju Anders Borgs soltecken! I övrigt tynger världens sorger och bedrövelser tungt Jim Carreys axlar, med den hejdlös mängd planeter i det mest melankoliska av de tre melankoliska Jordtecknen. 1962 låg under en period hela 6 av de antika 9 himlakropparna i tecknet! (Här räknar jag också med båda månnoderna.)Varför Carrey ändå sprider glädje till världen (för dem som inte finner hans fysiska komedi outhärdlig) beror på att Vågen i öster gör Venus till en både naturlig och verksam välgörare. Artisteriets planet ligger i grovt fysiska Stenbocken och dessutom i ett hörnhus vilket ger den världsligt genomslag. (Så många talanger går osedda för att deras bästa sidor saknar kontakt med något av horoskopets fyra "världsliga hörn"!) 

Dessutom står Venus i närheten av sin planetära vän Saturnus så att artisteriet har mycket med fysisk formgivning att göra - den viga sprallern med gummiansiktet! Mars i Eld i 3e hyperrörliga huset räcker långt för att förklara varför man ser ett uppvarvat merkurialt stråk i komikerns natur. Skytten drar åt det vulgära hållet. En "too much"-typ vilket Basshunter tydligt visade för några år sedan.

Carreys Venusplacering är på alla sätt ett lyckat horoskopinslag eftersom psyket i sig inte ser så lustigt ut i det 8e huset, om vilket den brittiske astrologen Charles Carter tidigt på 1900-talet noterade hur ofta det resulterade i människor med riktigt dåligt humör. 

Mitt modesta tillägg till mästerastrologens rön (vars åsikter om hus och planeter gäller oberoende av att han använde den västerländska zodiaken), har varit att föreslå det som en räddning när planeten som fångats in i 8e huset har sin disponent utanför och i mer handlingsfritt läge. Skulle en viktig planet (t.ex. ascendenthärskaren) hamna i 8e och därtill ligga i sitt eget härskartecken, då är personligheten (AC) fastlåst i den ONDA KARMA som 8e sägs representera, då finns kanske inget annat i horoskopet som kan bryta den extremt skorpioniska svartsyn som resulterar. 

Men Jim Carrey har ändå lidit svårt av depression i sitt liv - "clownen som gråter när publiken gått hem" - och det kan troligen förklaras med den härva av motstridigheter som ligger i Stenbocken, inte minst de ömsesidiga fienderna Solen och Saturnus nära invid varandra!

tisdag 15 augusti 2017

Storsvindlarens korrupta näringssjälshoroskop

Ibland utspelar sig minitrender på bloggen. Här dyker - helt utan avsiktlig planering - ännu ett exempel upp med en osund människa som har sinnelagsascendentens härskare i det onda 8e korruptions- och dödshuset. Nu är det en svensk storsvindlare som ägnat sig åt penningtvätt (Expr).

Soltecknet Kräftan är näringslivets egen princip, så vad man här ser är en övergödd och ännu mer demoraliserad version av Fredrik Reinfeldt eller Stefan Löfven. (Ingen i näringsutskänkningsbranschen ska känna sig träffade, jobbet är omistligt - problemet uppstår först när en civilisation använder biologi som NORM för hur människor och marknad ska bete sig.)

Antikens tänkare menade att Vattenelementet representerar den irrationella själsnivån, hela det biologiska livet sågs som något främmande för den förnuftiga människan, en ALIEN som klängt sig fast vid våra sanna själar, vi som kommer från en helt annan dimension, från Luften, från andevärlden. 

En annan vinkling är att vi bara tillfälligt klär ut sig till däggdjur för att uppleva hur djuren här på jorden har det. Säg att andesjälarna turistar på den här planeten och i princip alla torskar på känslan av att befinna sig i ett köttstycke med allsköns signalsubstanser som ger upphov till "känslor". 

En tredje vinkling är att det var oundvikligt att vi tippades ned hit - själarnas Syndafall - som en fas universums eviga explikation av sin egen inneboende potential.

Svindlarhoroskopets svagheter har dykt upp ett stort antal gånger på bloggen och det är alltid lika fascinerande att det nästan undantagslöst är hemska människor som föds under de här indikationerna. Jag tänker närmare bestämt på den typen av problem där flera av de onda husen är aktiverade av planeter som kan kopplas tillbaka till 1a huset och sinnelaget i alla dessa kartor där födelsetid saknas.Här är psykets Måne i rejält blåsväder eftersom,  som sagt, dess disponent befinner sig i 8e korruptions- och dödshuset (även huset för "andras pengar" vilket har en bäring på pengatvättsbrottet). Men det blir mycket värre än så eftersom vi nu också hittar den näriga Solen i Kräftan så att min parallell till Reinfeldt inte var helt godtycklig eller följden av en hangup (Reinfeldt är förvisso ett av bloggens skolexempel). Också förre statsministern hade Solen inställd på Vattnets nivå - dessutom det passionerade begärets nivå (Kräftan ett Rajas-tecken), och på denna grundton ett återspeglande Mån-psyke som från Luft sökte fantisera ihop rationella själ till att det är okej att vara ständigt girig och vilja ha mer, som man uppmanas till i det kapitalistiska systemet.

Hos penningsvindlaren Vennung befinner sig psyke och intelligens (Måne och Sol) i ett verkligt udda förhållande, och hans eget instinktiva och begärsfyllda agerande (Solen) är sinnelagets fiende eller en källa till känslomässig olycka. Det verkar som om övervikten på fotot visar en själ som tappat självbehärskningen, självkontrollen, så att den näriga och alltid småhungriga Kräftan här verkligen gör skäl för sin plats i fiendens och olyckans 6e hus.

Men det blir ännu värre eftersom sinnelagets disponent Saturnus själv ägs av slughetens och intellektets Merkurius, vilken planet här också står i olyckans och fiendens hus. I backspegeln är det hur lätt som helst att se den giriga, snikna och oärliga sortens Merkurius, marknadsplatsens tjuv i antik tradition. 

Horoskopet är generande lågt i sina budskap (titta bara på den djupa trånaden efter pengar, stora pengar, i Oxen i 4e huset för psykets insida). En sån här karta jobbar man inte ihop över en dag och en natt, den här människans själ måste ha valt fel flera gånger i tidigare liv för att nu tilldelas ett så ofördelaktigt födelseögonblick och i en så degenererad del av världen som Skåne ändå är, en gudlös håla för hedonister och bara äter och pladdrar.

Hur ska man förklara Draksvansen i Kräftan? Ibland verkar den ha att göra med den plats där man blir straffad (halshuggen) för ett tidigare övermått. Eftersom södra månnoden ofta indikerar en låg profil eller avmätthet skiljer den sig från norra månnodens hunger och äregirighet. Det kan därför komma som något av en överraskning när sådana här människor plötsligt halshuggs eller bestraffas vid Draksvansen. De okunniga massorna säger: "men han verkade ju så tillbakadragen". I vissa fall, där individerna verkligen verkar oskyldiga till det som drabbar dem, måste man tänka sig att det är dålig karma från tidigare liv som nu mognat och är redo att skördas vid södra månnoden. 

I pengatvättarens fall är halshuggningen inställd på att träffa det olyckliga sjätte husets ägare Månen och genom Månens koppling till Saturnus i korruptionens 8e hus ser vi att det finns fog för halshuggningen (fängelsedomen). Det här är ett sånt horoskop som innehåller remarkabelt starka negativa budskap och Måne med disponent ger oss Luft + Jord, och den föga använda bloggtaggen "rationalism". Jag har kallat detta en rätt anonym kombination av element som är rätt typisk för alla som kan tänka och planera kring praktiska ting, men här involveras som sagt något dolskt, något "8e-husaktigt" för att inte tala om Kräftans svaga husplacering. Det kanske ytterst sett var den näriga drivkraften i Kräftan som var tänkt att halshuggas i detta liv?

Indisk astrologi förvirrar en smula eftersom man kan läsa in budskap på ett antal ställen. För kartor med känd födelsetid blir även 8e huset en indikation på gammal dålig karma som är planerad att "värka ut" i detta liv, och något liknande men i än högre grad gäller för det 12e huset. Av "vattenhusen" är det bara det 4e som inte är klassat som ont, och det beror på att det ingår i det kors av passionerade tecken som håller den obeständiga världen roterande. Modern/Kräftan kan inte klassas som ond i sig eftersom dess avkomma, Barnet/Väduren och dess naturliga första hus klassas som "gott". 

Däremot är Fader-Stenbockens 10e hus intressant i indisk astrologi, för detta område kallas upachaya, ett område som kan "förbättras". Utan makthuset på något sätt är ont som tycks det finnas en underförstådd tanke att makt inte är det bästa eller högsta målet (något för karriärister att tänka på). 

Jag förmodar att "förbättringen" leder till att den världsliga karriäristen blir medveten om såväl det idealistiska grannhuset som "det bästa huset", det nionde för filosofi och religion och en genuin kontakt med den gudomliga skapelseordningen - naturlagarna som reglerar så mycket mer än den synliga naturen, inte minst karma eller hur själarna tilldelas olika ödeslotter vid varje återbesök på en plats de besökt tidigare.

Invandraren som hade problem med invandrare

Jag såg vissa poänger i halvkändisen och sexrådgivaren Katerina Janouch när hon korrekt beskrev Sveriges sönderfall under alltför ymnig invandring. Åkte själv pendeltåg ut i Storstockholms ytterområden för några dagar sedan och häpnade över hur säkert 60-80% var invandrade svenskar. Har alla ursprungliga svenskar lämnat landet eller kör de alla i individuella bilar och lämnar Storstockholms lokaltrafik åt "nysvenskarna"?

Särskilt intressant var att tjuvlyssna till två mörkhyade (svårt att undvika, de satt precis bredvid). Det var en man och en kvinna som med oändlig envishet och på mycket bra svenska tjatade ett enda samtalsämne i trettio minuter. Det handlade om spel och dobbel och om fotboll. I sin begränsade intressesfär lät de mer svenska än svenskarna själva och hade helt anammat den lurendrejerivärld som folket matats med så länge staten haft spelmonopol - jobba hårt under veckan och spela sen bort alla pengarna på helgen! Mums för statskassan! Beskatta löneslavarna två gånger om!

I dagens fascistoida Sverige går det inte längre att yppa kontroversiella åsikter, då blir konflikträdda arbetsgivare nerviga och sparkar dig. Det är som bäddat för att Sverige ska bli ett nytt Turkiet och det kan vara vem som helst, utöver den synnerligen lämpade IT-skandalmyglaren Löfven som blir nästa diktator. (Det är rätt uppenbart att "Löfven informerades inte på ett halvår" mörklägger hans veka ledarskap. Fulspel är klassiskt för despoter och diktatorer in spe.) 

I linje med kommunikationens urartning under den onda demonen Rahu, som 2002-2020 påverkat det svenska intellektet med konsekvenser vi inte kan överblicka ännu, sparkar nu Silja Line Katerina Janouch direkt vid hennes första rejäla övertramp. Silja Line är en fegt skitföretag. Hennes kränkning av vänsterpartisten Rossanna Dimarca är grov och uppenbart betingad av "öststatsbarnet" Janouchs hat mot ryssarna och via association alla med vänstersympatier. Men töntupplevelseföretaget väger uppenbarligen in mediaskriverierna om henne - hon var belastad redan då hon tog uppdraget. Faktiskt, även om Silja erbjuder skitupplevelser för ett folk som inte lärt sig efterfråga något bättre, gör de rätt här. Janouch har uppenbarligen ett oerhört skärpt intellekt men hon är instabil och djupt störd av inre onda andar... Den här gången var hon för smart för sitt eget bästa.

Horoskopet kommenterades för första gången så sent som i januari i "Janouch argumenterar väl men...". Det enda man behöver understryka är hur bloggen nu för stöter på ytterligare ett problematiskt sinnelagshoroskop där månascendentens härskare står inburad i förmörkade åttonde "onda" huset!

Igår noterades rasisten general Sherman som hatade rödindianer av hela sitt hjärta, och i två dagar tidigare var det förre Ku Klux Klan-ledaren (negerhatare) David Duke som hade samma signatur. Nyligen hade världsnyheten att den f.d. svenska finansministern Anders Borg vrålade hora till välbeställda företagares fruar på en sommarfest i den svenska skärgården. 

Borgs sinnelagskarta illustrerar en annan variant där det uppstår "kabelbrott" i skallen: utifrån psyket/Månen i 1a huset är det olyckligt att själva intelligensen och hjärtat (som en människa till en människa och inte bara ett svin) utlokaliseras till det förmörkade 8e huset. Också den här antikopplingen mellan sinnelag och solärt utagerande varnar för oöverlagt agerande eller en i grunden vriden verklighetsuppfattning (som Borgs hat mot en skattebaserad välfärdsstat).


Att Tvillingascendenterna är blixtsnabba att kommentera omvittnar den här bloggen som i regel redan gått vidare till nästa ämne när de svenska medierna hunnit läsa igenom The Guardian och skriva av artikeln på svenska i en sämre och nedkortad version. Men där bloggaren har en nyfiken Måne i Tvillingarna som månascendent (och även enligt födelseminuten!) och vars Merkurius troligen klarar sig undan förtal genom placeringen i det "lyckligt lottade" femte huset, där uppvisar Janouch månhoroskop enbart problem! 

Att äregiriga Drakhuvudet/Rahu kombineras med psyket visar att hon är mycket hungrigare än den här okända bloggaren på att vilja nå ut med sina kommunikationer. Och givet att Rahu förstärker allt den nuddar vid, både värdtecknets härskare och eventuella planeter i samma tecken, blir det dubbelt kritiskt att här återfinna kommunikationsplaneten i 8e huset, i "radioskugga". Janouch är uppenbarligen inte medveten om vad hon själv säger och det som kommer ur henne är en djup alarmistisk svartsyn - 8e huset står ju för terror och dödsskräck och den kraft rädslan har att få oss att måla fan på väggen - i Janouchs fall heter triggerpunkterna "kommunism" och "invandrare" -  sådana som hon själv, fast "lite sämre" än vita centraleuropéer. 

Det är lustigt att återigen Stenbocken dyker upp som den dolda grunden till invandrarhat efter att jag nyligen ställde frågan om varför det var Månen i Jungfrun som utmärkte sig under några år när bloggen studerade xenofoba horoskop. Men Stenbocken är ägaren av de två andra Jordtecknen (Oxen och Jungfrun), och ägaren låter fotfolket göra jobbet åt sig. Det visade sig för inte länge sedan hur väl förankrade Sverigedemokraterna var i de Ägandes stadsdel Östermalm i Stockholm.... Folk som normalt aldrig yttrar sig avlockades i ord som de nog aldrig skulle ha yppat. Jag tror det var DN som körde den avslöjande artikelserien.

Nu har Janouch ändå delvis rätt, den sköra vävnad som var "det svenska" har effektivt rivits sönder genom massinvandring. Samtidigt är hon helt blind för hur amerikaniseringen av Sverige pågått under betydligt längre tid, och dess sista och intensifierade fas som började med 80-talets marknadsliberalism har knappast varit någon nivåhöjning för svenskarnas förmåga att se och verkligen förstå världen av idag. Tvärtom, alla tänker i "affärsmässiga termer", har blivit giriga och instrumentaliserande fanstyg. Svenskarna turistar och slösar på naturens råvaror som nästan inget annat västeuropeiskt folk. Vi är som en folklig nidbild av amerikansk överklass!

Det är inte förvånande att Janouch ondgör sig över detta "USA-Sverige" hon ser lösas upp genom en ökat procenthalt "främmande" ansikten på gator och torg, hennes horoskop liknar det svenska nationalhoroskop i sin tunga betoning av Vattumannen (även Sveriges soltecken),  Tvillingarna (huserar Solens disponent i nationalhoroskopet) samt den hackordningsfixerade Stenbocken (huserar Sveriges rollspelshärskare Venus i nationalhoroskopet). 

Janouch kom hit som flykting och har precis som afrikanerna jag lyssnade till på pendeltåget tagit i så de nästan sprack för att bli så svenska som möjligt - invandrarna anar ganska direkt att enda chansen i det här landet är att bli fördummade och monomana, smalna och fokusera en väldigt liten värld. Det är så folket i detta land programmerats av Överheten under överskådlig tid. Vill du vara bred och bildad kan du hälsa hem om du är en vanlig löntagare. Dessa är Överhetens attribut och vissa tjänster tillsätts via nepotism i det här landet, som ärftliga privilegier (se populärunderhållningen där yrket går från far till son). Sanningen är att inte ens den svenska överklassen bryr sig om bildning längre i det att ambitiöst drägg från botten tagit sig upp och är en nyrik skara av t.ex. IT-entreprenörer. 

Jag kan lätt se Janouchs horoskop som en sådan här ambitiös klättrare i det svenska ståndssamhället. Hon har verkligen ett svenskt horoskop kryddat (exakt som det svenska nationalhoroskopet) med månnodsaxeln, vilket ger landet dess drev, ömsom överdrift och överhettning och ömsom glöms vissa ämnen helt bort. Till de glömda eller nedtonade ämnena ser man Sveriges koppling till dominanta aktörer i utlandet. Nationens Sol i Vattumannen grundas i härskaren Saturnus i 9e huset för utlandet, men det faktum att makteliten är kombinerad med USA mörkläggs via den oengagerade Ketu i samma 9e hus. 

Jag har sett Ketu exakt vid ascendenten hos två människor som försökt begå självmord och generaliserar man denna akuta variant på "Draksvansen" som fått sitt äregiriga huvud avkapat så blir resultatet just "avmätthet" som var mitt första intryck av södra månnoden när jag många år för sent insåg att dessa positioner är viktiga och märkbara i astrologin. 

Men Draksvanden/Ketu uttrycker sig ofta lindrigt, som ett "äsch, det var väl inget". Den kan omvittna en förminskning av det egna som tolkas som anspråkslöshet men som också kan vara strategisk mörkläggning. Eller: Ketu kan innebära att man helt enkelt inte är intresserad längre och här kommer den tradition in som menar att Ketu indikerar karma från tidigare liv, "Vart där, gjort det". Skrapar man på ytan ska man nog finna att budskap som kopplas till Ketu avslöjar kompetenser som innehavaren har, men knappt ens undersökt. 

I Janouchs månhoroskop hittar man Ketu i 7e partnerhuset, vilket lustigt nog skapar en sval distans till exakt det ämne hon först blev känd för: sexrådgivning. Hennes partnerhusägare är Jupiter och den står med amorösa Venus i 10e huset för publik persona. Visst är det passande - Venus i Fiskarna är en slags barmhärtig samarit som söker hjälpa alla och envar (inte minst genom att visselblåsa när den sköra - till följd av amerikaniseringen - svenska vävnaden håller på att gå sönder genom överbelastning).

Sinnelagshoroskopet som tecken på de egna begären har således infriats. Janouch följde Månens fantasi om att själv vara den oberörda (Ketu) i förhållandefrågor men som i det offentliga kommenterar andras välgång (Jupiter) i sex och relationer (Venus). Men när hon sexualiserade Rossanna Dimarcas politiska utspel som hon gjorde, ser man att hon tappat greppet om vad hon sysslar med! Vem vet, Janouch kanske är lesbisk och i själva verket drömmer om ett äventyr med vänsterpartisten. När hon inte kan erkänna detta för sig själv, blir det svartmålning istället. Vem kan säga vilken logiken är, när intellektets Merkurius är mörklagt i 8e huset?


Bonusspaning

Det är kul att närma sig 10.000 sparade kartor och söka efter andra med liknande födelsemönster. I Janouch karta som föregår det moderna Sveriges nationalhoroskop med 10 år, är soltecknet dystert och komplext. Vattumannen har visserligen sin härskare hemma, vilket i teorin indikerar en mycket ren och klar blick för den sociologiska dimensionen, för ett folk eller den övergripande ideologi. Men Solen är som vanligt ömsesidig fiende till Saturnus så att de här personerna inte för sig riktigt väl i det offentliga eller åtminstone söker gömma sig själva (Solen) bakom frågor som är större.

Se bara David Hellenius - allestädes närvarande programledare och lekfarbror född samma dygn som nationalhoroskopet kickade in. Intellektuell och andas, möjligen, av ett underliggande allvar, något som liknar ett andligt djup, vänlig men samtidigt distanserad, för att inte tala om den klassiska svenska hälsoneurosen i rikt mått! (Ett land utan gud blir ångestfylld över kroppar som i princip kan gå sönder när som helst, ateisten har bara en liten spelplan jämfört med den som ser en större existens breda ut sig och som i sin tur gör att spontaniteten i mikrovärlden ökar.)

Janouch förekommer den svenska nationalhimmelen med tio år och i 1964 års version av Vattumannen är det definitivt ännu mörkare. eftersom både den stora och den lilla illgöraren (Saturnus och Mars) här ligger samlade med utagerandets Sol. Det är så mycket motsägelser i den trippeln att ödet knappast kan bli annat än en sådan knagglig väg som Janouch beträder (Solen = livets milstolpar, Månen = alla dagarna mellan de stora begivenheterna). 

Adderar man sedan Janouchs problematiska förhållande mellan Månen och dess inburade disponent, då förvärrar det senare ominat naturligtvis det förra solära - livsvägen kan bli väldigt knagglig och detta till följd av hennes eget psykes sätt att hantera fakta på ett galet eller attitydlåst sätt (8e huset tycks låsa individen i svarta attityder enligt astrologen Charles Carter, och här blir det alltså de merkuriska tankarna som svartnar). Uppenbarligen lyckades Janouch ta sig in i rådgivarsvängen utan att själv ha genomgått djuplodande terapi för att få bort egna spöken ur garderoben... 

Det är också rätt typiskt Sverige, som alltid haft extremt låg kompetens i allt man företagit sig. Min ungdoms kärlek till gamla grammofonskivor har t.ex. fört mig till amerikanska forum där man skrattar åt Sverige för att de tillverkade så dåliga grammofonskivor på 1970-talet. "Hur är det möjligt att ett så skogsrikt land snålar med skivomslagen, tunna som tårtkartonger?" Visserligen var amerikanerna generösa med råmaterial - landet där allt var "king size" och skulle klara "heavy duty" (hård användning).

Så... finns det då några intressanta paralleller till den i onåd fallna Katerina Janouch i bloggarens horoskopsamling? (Den är inte stor ska tilläggas, jag ville men kunde inte beställa Louis Roddens datasamling med 30.000 horoskop - kärnan i det som nu är AstroDatabank.com eftersom hon var så ur kontakt med sin fiffiga sida i nätets ungdom att hon bara sålde inom USA. Sen dog kvinnan och nuvarande sajten går inte att använda för research som kräver tillgång till mjukvara som processar hela datamängden. Så bloggaren fortsätter samla in en handfull datum i veckan på en resa utan slut...)

Solen, Mars och Saturnus i Vattumannen ger hela 27 träffar och det är uppenbart varför: Janouch tillhör en generation som numera dominerar i massmedierna, så här är en uppsjö av folk alla känner igen från rubrikerna. Året 1964 fanns alla tre planeter i Vattumannen, men inte 1965. Men 1966 är åter Mars på plats och sedan dröjer det ända till nästa Saturnus-varv och 1994 innan grupperingen upprepas och denna minsting är ett riktigt sorgebarn, vanartiga och självdestruktiva Justin Bieber som dock underhållningsbranschen har investerat så mycket i att han får fortsätta där Silja tyckte varumärket skadats av Janouch. Notera skillnaden i utblick mellan Storkapitalisterna i USA och fattiga och räddhågsna småfolket i Europa...


 1. Ylva Johansson;13.2.1964;12:00 - s-politiker, negativ till borgerlighetens avdrag för hushållsnära tjänster (tjänare) men gör själv avdrag för slika
 2. Johannes Forsblom;15.2.1964;12:00 - sjukpensionerad teolog som skrev tänkvärt i något sammanhang
 3. Chris Farley;15.2.1964;15:34 - narkotikamissbrukande skådepelare, dog vid 33 av överdos (intressant med tanke på sjukpensionerade teologen samma dygn, en del får sin karma somatiskt andra psykiskt och ytterligare några kanske på den andliga nivån)
 4. Matt Dillon;18.2.1964; 6:05 - skådis och komiker som blivit något av specialist på att (mycket underhållande) spela korkade typer (det krävs hög intelligens för att kunna gestalta dumhet trovärdigt)
 5. Alana Soares;21.2.1964;12:00 - utvikningsbrud i Playboy
 6. Cilla Benkö;21.2.1964;12:00 - vd för Sveriges Radio - dödade folkets möjlighet att kommunicera via SR.se fr.o.m 131027. En maktens och överhetens direktör!
 7. Katerina Janouch;22.2.1964;12:00 - dygnet efter Cilla Benkö vårt "problembarn"
 8. Magnus Bjäredal;25.2.1964;12:00 - brottsling, fd nöjesentreprenör, dömd för det medialt tacksamma fallet med sexsadism i ödehuset - man kan notera att en sexualbrottsling följer närmast efter sexrådgivaren Janouch...
 9. Khalid Sheikh Mohammed;1.3.1964;12:00 - brottslig mästerhjärna i terrorismen, dock är datumet osäkert, även 651114 har förekommit.
 10. Johan Otto Tiedemann;2.3.1964;12:00 - moderat politiker från rika Danderyd, minns inte skälet att jag noterade honom, men det var säkert något illvilligt moderat sentiment
 11. Cher Butler;6.3.1964;12:00 - ännu en utvikningsbrud i Playboy (Mars och Saturnus, de båda illgörarna, står för den blinda sexdriften med alla Venus/amor borskalad och Saturnus tecknar FORMER, här således sexualitetens yttre former - ett stilleben, ett männens runkobjekt)
 12. Eva Rausing;7.3.1964;12:00 - narkotikamissbrukande överklasskvinna, dog 2012 till följd av sitt leverne
 13. Bret Easton Ellis;7.3.1964;12:00 - bi- eller troligen homosexuell författare (American Psycho)
 14. Juliette Binoche;9.3.1964;12:25 - aktris i t.ex. Lassa Hallströms oerhört populistiska filmvärd som så ofta fixerar det svenska nationaltraumat från Fattigsveriges dagar: mat. Binoche figurerade i Hallströms CHOCOLAT
 15. Cynthia Brimhall;10.3.1964;12:00 - en tredje utvikningsbrud från Playboy!
 16. Rickard Gustafsson;12.3.1964;12:00 - obehaglig SAS-vd från Reinfeldts Täby. Sökte sänka de anställdas löner och försvarar sedan överhetens bonusar...
 17. Patrik Enblad;13.2.1966;12:00 - f.d. vd HQ Bank, hotade stämma celebritetsreportern Neurath
 18. Niklas Zennström;16.2.1966;12:00 - Skypefiaskot. Vad var detta? Kanske någon svensk IT-ingenjör som förlorat förväntade intäkter genom felspel mellan bolag...
 19. Gary McKinnon;19.2.1966;12:00 - pantad skotsk hacker med Aspbergers. Hackade amerikansks myndigheter på jakt efter bevis på att utomjordingar besökt jorden.
 20. Niklas Adolfsson;20.2.1966;12:00 - rasistisk gitarrist i svenska vit makt-gruppen Ultima Thule
 21. Cindy Crawford;20.2.1966;12:56 - lika rasren som Adolfsson (samma dygn) men på ett helt annat sätt: på sin tid världens högst betalda supermodell med perfekt "ariska drag", men med humanism kickstartad sedan brodern dog ung i leukemi. Samma dåliga karma som hos rasisten men via en familjemedlem för personen att uppleva och tänka till över... Ultima Thule-rasistens dåliga öde är alltså mörkare eftersom det sitter i hans eget psyke och det skulle vara intressant att se skillnaderna som de bådas ascendent kan göra. (Crawford har Tvillingascendent och Merkurius i horoskopets bästa hus, det nionde för samvete och andlighet. Hennes fenomenalt 9e-husfokuserade horoskop har kommenterats på bloggen.)
 22. Michael Brinkenstjärna;23.2.1966;12:00 - artistmanager fängslad för bokföringsbrott. Månascendenten i Fiskarna placerar Cindy Crawfords Sol, Merkurius, Mars och Saturnus i astrologins "sämsta" istället för "bästa" hus, det likaledes jupiteriska 12e huset för världsliga förluster, exil eller fängelse. För några få är 12e ett andligt tillväxthus så att världsliga offer istället blir andlig tillväxt eller t.o.m. befrielse från kretsloppet. Men hur man avgör om horoskopet visar en som lever sitt sista jordeliv tror jag ingen säkert kan säga!
 23. Billy Zane;24.2.1966;12:00 - skådespelare med Månen i 30 Fiskarna vid lunch, kan därför mycket väl vara en Mån-Vädur som undviker den kriminella artistmanagerns usla månkarta...
 24. Téa Leoni;25.2.1966;12:00 - Zane skulle då påminna om Leoni vars skådespelartalang är ytterst begränsad men bra på att spela överspänd och neurotisk - definitivt Mån-Väduren som uttrycker anspänningen mellan expressiva Mars  och återhållsamma Saturnus! Privat en bokmal, vilket är typiskt den intellektuella och litterära Vattumannen.
 25. Ebbot Lundberg;26.2.1966; 2:42 - svensk artist och ännu en bokmal. Hittade honom recensera en filosofisk eller metafysisk bok på något amerikanskt forum, vilket stämmer väl med de mörka och närmast religiösa texterna i Soundtracks of our Lives produktion. En intressant grupp där Ebbots horoskop (kommenterat på bloggen) förklarar mycket. Fortfarande samma mix av psyke i spänningen mellan aggression och självkontroll som hos föregående - förklarar Ebbots majestätiska aggressionskontroll och scennärvaro!
 26. Per Lodenius;28.2.1966;12:00 - distriktsordförande i Centern. "Står bakom Lööf" (2012 när hennes framtid såg oviss ut efter partiskandaler)
 27. Justin Bieber;1.3.1994; 0:56 - ung och störd rebelltyp modell James Dean och man kan misstänka homosexualitet även här. Vem skaffar sig en apa att kela med och överger den sedan under turné i Tyskland? Precis samma problem som homosexuella artisten Elton John med en könsfixerad Skorpionascendent men med härskaren Mars i Vattumannen. Detta kan tyda på "en sexuell avvikare från gruppen", en syndabock eller en som själv mobbar och lever runt av bara helvete innan man kommit till tals med sin inre olikhet. Nästan hela Biebers horoskop utspelar sig i det 4e huset för det privata och själsdjupet. Psyket ligger i onda 12e huset för "världsliga förluster" så nog är detta en återvändande själ med massor av olösta problem...

Som sagt, dessa var nästan alla kända från svenska eller anglosaxiska tidningsrubriker och det är inte så konstigt att det är en hel del urartade fall men också urartade fall (3 Playboyutvik - horor för Penningen) som västkulturen anser vara en normal och frisk yttring i ett kapitalistiskt samhälle där alla "måste bära sin ekonomiska kostnad". Väst skapar ruttna människor till följd av sitt underliggande ekonomiska system, så är det bara. 

Detta enkla faktum kommer kommuinsthatiska Janouch aldrig att förstå eftersom hon uppenbarligen föddes för att möta någon skuld från ett tidigare liv så hon själv tillhörde en kommunistliknande grupp av översittare, kanske t.o.m. var tjeck eller polack och judehatare i sitt föregående liv. Därför ligger "invandring" så högt på hennes dagordning nu när hon är i svag position som invandrare till Sverige. Hon gjorde som invandrare misstaget att tro hon var etablerad nog här i landet, hon trodde att de hyperrasistiska svenskarna hade accepterat henne som en av de sina. Det hade de inte, ett enda förlupet och grovt skämt och hon var ute ur offentliga leken.

måndag 14 augusti 2017

General Sherman - ett annat förslag till det ultimata rasisthoroskopet
Den här uppblåsta posören hette William Sherman och upphöjdes till generals rang under det amerikanska inbördeskriget. 

Namnet dök upp i en krönika av Paul Mason i The Guardian, där han menar att Shermans memoarer är en olustig läsning från den sjuk rasist (apropå terrorn från vit makt-folk med en bil rakt in i en folkskara i Virginia nyligen).


Göran Greider ogillar uttrycket "white trash"
eftersom det syftade på fattig vit arbetarklass.
Men han är så fantasilös att han inte inser
att begreppet numera har ett eget liv utanför
den historiska kontexten och William Sherman
är ett praktexempel på äkta vitt slödder!


Lustigt nog finns kopplingar mellan horoskopet för Sherman och det jag sade om förre Ku Klux Klan-ledaren i ett nyligt inlägg. I det ville jag se Stenbocken som den principiella roten till överhet som trampar ner andra som överheten klassat som lägre stående. 

Förtrycket ligger i själva Saturnus natur när planeten kombineras med Passionens (strävans) kvalitet och Jordelementet. Det senare skiljer sig från Luft i det att bara en människan kan äga en plätt mark och där bita sig fast, "stand one's ground". I andarnas värld - Luftelementet står för rena intellektuella väsen - kan flera varelser samexistera utan konkurrens eller problem eftersom andevärlden saknar spatiala dimensioner kroppslig "bulk" på samma sätt som universums helvetetshål, Jorden.

Att Saturnus härskarskap över Stenbocken inte är dess yttersta uttryck vet hinduisk astrologi som ser planetens innersta väsen som "Luft". Det är således härskarskapet över det felaktigt benämnda "Vattumannen" som ger nycklarna Saturnus sanna väsen.Vattumannen. I ett satanistiskt land som Sverige når inte Vattumannen högre uttrycken som ett gruppintresse eller en sociologisk natur men detta är bara vår världs bleka avbild av Idévärlden där alla varelser samexisterar som både totalsumman och enskilda individer.

I KKK-ledarens inlägg menade jag att en mer empatisk Stenbock resulterar när Saturnus sjunkit ner till Vattenelementet. Sherman har just den kombinationen men saknade ändå empati, så uppenbarligen finns det något annat på kartan som kortsluter den bättre typen av Stenbocken. Och det är här koppling nummer två till KKK-ledaren visar sig.KKK-ledaren hade en månascendent i Stenbocken. här är det Solen som aktiverar Stenbocken men precis som i förra fallet hamnar sinnelagsascendentens härskare i 8e korruptions- och dödshuset. Nu är det Mars i Luft skär sig mot psykets Måne som står fallen i Skorpionen, ett reserverat eller t.o.m. hatiskt tecken när det inte fungerar friktionsfritt. Och det kan man inte säga att det gör här. Jag spekulerar visserligen, men tror det är bättra att ha Månen instängd i 8e men dess disponent "fri" i ett annat hus, än att ha psykets disponent instängd i det onda 8e. Hela basen för sinnelaget rubbas och här attackerar detta personliga mörker dessutom 3e intellektshuset (och skrivspråkets hus) som rymmer intellektets och skrivspråkets Merkurius. Det måste vara detta Paul Mason ser i Shermans skriftliga texter som fyller honom med olust över att blicka in i en sjuk själ.

Vattumannens och Fiskarnas härskare bildar en ömsesidig reception, men Luft och Vatten i kontakt _kan_ vara problematisk och fylld av vanföreställningar, eller attitydlåsningar som man slätar över med en rationalisering. Vatten känner och Luft bygger tankar. Finns det mörka okända områden i psyket (här: kartan som helhet), då kan vad som helt hända med ens "berättelse" eller världsbild. Som i general Shermans fall. Hackordningstecknet Stenbocken går igång eftersom blomstringens Vatten pumpas in via Saturnus position men det är en märklig mix av känsla och förnuft som ligger till grund för Stenbockens sätt att göra en hierarkisk rangordning av människor. 

Det var under general Shermans kommando Custer led ett svidande nederlag mot sioux-indianerna vid Little Big Horn.

*****


Jämför krisen i Shermans horoskop med rangordnaren Carl von Linné och se hur mycket enklare han har det - allt är bara Jord för honom. Solen och Saturnus är visserligen ömsesidiga fiender men i Oxen tar Saturnus överhanden och en saturnisk Stenbocksascendent ger en besatthet i ordning och reda och organisation. Psyket i Lufttecknet Vattumannen bottnar i härskarens strikt jordnära organisation och fylls dessutom av Vatten/känslor av passionerad art till följd av Mars angrepp från "naturtecknet" Kräftan

Linnés psyke har en viss dragning åt luftig intellektualitet men inte så mycket för det är Jordelementet som kräver av honom: organisera mig!  Så mycket känslor för naturen och en sådan önskan att rationalisera (Luft) och skapa en Linnés taxonomi !!!Bonusspaning

Har bloggaren råkat spara  något annat Sherman-liknande horoskop under åren? I likhet med KKK-ledaren provar jag samma mönster: Månen och dess åttondehusplacerade disponent (här: Mars), SAMT soltecknet. 

Solen står visserligen i ett lyckosamma femte ledarhuset (raka motsatsen) till KKK-ledarens Sol i det olyckliga sjätte träldomshuset, men general Sherman har sin Sol i det onda tredje och Solens disponent Saturnus är inte bara Solens naturliga fiende utan är dessutom en båda naturlig och här också verksam illgörare för sinnelagsascendenten i Skorpionen. 

Dessutom passar Saturnus uselt i det femte hus som inte har med rigida hackordningar eller regelverk att göra utan med genuint kreativt ledarskap. Frågan är alltså hur mycket som blir kvar av den goda lycka femte huset utlovar för Solens disponent. Inte mycket. Nu är visserligen det här månascendenten och inte den fysiska, som är okänd, men ändå....

Inkluderar man även soldisponenten Saturnus veka position ställer vi en mer exakt fråga än om KKK-ledaren och de ynkliga två träffar ur 9500 kartor krymper förutsägbart till noll. Här hade det behövts tiotusentals kartor för ett vettigt test. Men håller man sig till de tre första kriterierna dyker det upp tre träffar:

Wolfgang Amadeus Mozart;27.1.1756;20:00
William Tecumseh Sherman;8.02.1820;12:00
Anders Sigrell;14.1.1961;12:00
Marie Edenhager;9.2.1961;12:00


Underbarnet Mozart! Allt stod nu inte väl till med hans psyke heller, och psykologerna misstänker Tourettes syndrom utifrån hans oförmåga att hålla sitt språk vårdat i skriftlig korrespondens. Luft och Vatten i störning _kan_ ha med olika tvångsmässiga syndrom att göra...

Intressant nog uppvisar Anders Sigrell den helt motsatta tendensen - en professor i retorik, dvs det vårdade och helt kontrollerade språket! Påminner om frågan om det astrologiskt går att se skillnad från brottslingar och brottsoffer... (Se närmast föregående inlägg.)

Den sista träffen tyder på att vi återigen står inför en extrem stjärnhimmel som leder käpprätt åt helvete om inte rätt person föds som kan ta kontroll över missljuden. Marie Edenhager sitter nämligen i styrelsen för det f.d. nynazistiska partiet Sverigedemokraterna (eller satt åtminstone där när jag sparade horoskopet).

För den uppmärksamma är det återigen tydligt att stjärnorna söker säga något med två av fyra extrema främlingshatare och en Mozart där vi inte vet något om hur han såg på icke-européer. Givet hans problem med språklig impulskontroll när låga energier strömmade till (från Mars i åttonde kan förmodas), är det inte omöjligt att tid och plats lätt skulle kunna ha gjort även honom till en låg rasist eller xenofob, ur stånd att lyfta sina tankar till klarsynthet...


Förövare och offer, har de samma beteckningar i astrologin?

Som brevet på posten (dvs. före PostNord) invände sig en läsare mot föregående inlägg som frågade sig om förre Ku Klux Klan-ledaren hade det definitiva rasisthoroskopet genom att föredra två exempel födda samma dygn men utan underliga tendenser. Att den ena var av judisk börd bekräftade dock i viss mån inläggets retoriska fråga eftersom den här folkgruppen i princip monopoliserat rätten att symbolisera rasismens offer efter Andra världskriget och Förintelsen.

När bloggen var relativt ung slog det mig hur kritiska horoskop jurister tenderade att födas under, men jag fann det logiskt eftersom hela deras arbetsvecka är nere i avgrunden, med de värsta uttrycken för mänsklig uselhet. Deras själar valde att arbeta MOT sina zodiakmotiv, precis som Solen i Skorpionen gör. Skulle alla födslar till detta tecken sträva efter att uppfylla symboliken skulle de alla begå självmord så fort de kunde! Istället tvingas den pådrivande och livsbejakande Solen in i ett arbete som relaterar till Skorpionens dödssymbolik, så att man kan få energiska akutläkare som räddar liv eller i sämsta fall, tillslutna människor som inte ha annat att göra än att slåss för sin åsikt - intill döden om så krävs. 

Se t.ex. Fredrik Reinfeldt, som mot slutet av valspurten 2014 dånade ut att han skulle "kämpa intill döden" för den "arbetslinje" de borgerliga förde, den som innebar att man tar från de sjuka och arbetslösa och ger till dem som för ögonblicket är friska och gör nytta som löneslavar. På min ära, en doktrin värdig en Adolf Hitler! 

Det intressanta med Reinfeldts horoskop var att han blev en Skorpion varje gång han försökte tänka och då en mest förkrympta typen som jag nämnde. Den stundom ärthjärneformande Saturnus attackerade hans tredje intellekts- och kommunikationshus i Skorpionens tecken så att man fick det sämsta av alla världar. (Saturnus är svår att förstå i horoskopet ur IQ-synpunkt, ibland ger den ren stupiditet, ibland ett långsamt men extremt djupt tänkande!) Ingen minns det nu, men en sämre talare än Reinfeldt hade nog Sverige aldrig varit med om (förrän Löfven ersatte Juholt som var en naturbegåvning när det kom till retorik):

I samband med den besvikelse över hur Internet artat sig som Johan Thente redogör för i DN, nämns UNAbombaren som en gång satte skräck i USA och utlöste den mest omfattande jakten på en förbrytare i det landets historia! (UNA = UNiversity & Airline bomber). 

Det var länge sedan man såg det namnet, men Ted Kaczynski var ett IQ-pumpat geni, en professor som kom att få en extremt teknikfientlig syn. Den här bloggens tagg "it-fascism" är ingenting mot det hat som måste ha rört sig i UNAbombarens inre och som kanaliserade all hans kreativa geni mot att bygga perfekta bomber som ingen kunde undkomma.
"Högtrycksbehållarna i hans bomber var det mest sofistikerade de federala myndigheterna någonsin sett." Hans senare konstruktioner doldes ibland i böcker eller handkarvade askar med handtillverkade delar helt av trä och metall (han gjorde sina egna nålar, skruvar och omkopplare), och var ibland utrustade med omkopplare för altitud och lufttryck vilka triggade bomben när ett flygplan nått en viss höjd. Bomber, likt den som placerades utanför en datorbutik i Sacramento, var ibland utrustade med en gravitationskänslig trigger så att bomben detonerade vid minsta beröring.

https://schoolworkhelper.net/unabomber-ted-kaczynski-manifesto/

Ted Kaczynski och David Gelernter,
teknikhatare och teknikfanatiker

Ett av terroristens offer var en annan professor men istället en hängiven teknokrat. Thente nämner även honom i sin artikel. Det är fascinerande att se den otvetydigt amerikanska författaren till Wikipediaartikeln om David Gelernter kalla denne ett bona fide geni (bokstavligen "arch genius") - trots att han inte var mer förutseende än att UNAbombaren kunde spränga bort hans högra hand (och öga) med en av sina illistiga brevbomber. Propaganda och historieförfalskning kallas sådan text. Man förminskar sin överman, vinnarna skriver historien, blah blah...

Här har vi ett perfekt exempel på förövare och brottsoffer att jämföra. Att förövaren måste ha något allvarligt fel på sin födelsehimmel kan man vara säker på - och uppenbarligen dukade han under för denna dåliga disposition som låg planterad i ödet. Men frågan är om analogin mellan jurist och brottsoffer håller. Ligger kritiska signaturer också på himlen för offret Gelernter? 

(Det östeuropiskt judiska namnet ser i mina ögon paradoxalt nog ut att betyda "Den Beläste" - tala om ett släktnamn som inviterar till påhopp från den obildade pöbeln eller extremister! Eftersom Kaczynski låter väldigt polskt och med tanke på Centraleuropas antisemitism kanske vi har en annan motsättning här, som sammanband dem båda...) 

UNAbombaren Ted Kaczynski har ett verifierat födelesklockslag, vilket kanske kan hjälpa till att avgöra om han enbart MÖTER onda ting på sin himmel eller själv (via ascendenten) GER UTTRYCK för ondska. För bomboffret David Gelernter saknas tyvärr tid och själva dygnet är allt man har att gå på. En solkarta kan dock vara på sin plats eftersom det handlar om en beläst människa som t.o.m. kallas själva sinnebilden för ett geni...

UNAbombaren:Bomboffret:


Tack vare gärningsmannens kända födelsetid resulterar vad jag börjat uppleva som det mest ofördelaktiga ascendenttecknet av dem alla, Oxen. Inte bara blir människans eget psyke (Månen) en verksam illgörare utan även tecknets härskare Venus. Vad än en Oxe i öster ska göra, så lyssna för Guds skulle inte in mot den kroppsliga dimensionen. Där väntar bara Djävulen, lycklig att ha dragit ner en själ mot sin materialistiska nivå. I någon mån måste Ted Kaczynski ha hört sitt bättre jag varna för detta - teknokrati i kapitalägarnas händer är just inget mer än Djävulens moderna bling-bling för att trälbinda mänskligheten på ett nytt sätt. Minns alla den ljuvliga komfort som teknologin bjuder oss? Exakt Oxens frestelse somna in i rofylld tjuren Ferdinand-stil och sova bort ett liv. (Fast för arbetare som arbetar mot klockan har IT verkligen lett till helvetet på jorden!) Därför ondskan i Venus för Oxen i första - arbete och rörelse i maklig takt är bästa medicin för en som föddes att piskas på och bära bördor (Taurus = beast of burden). 

Ox-ascendenten är som sagt en primitiv slöhäck och det var denna figur Fredrik Reinfeldt visualiserade via sitt perversa samvete (9e huset) där en OND välstånds-Jupiter i Oxen låg. Reinfeldt hade inte så mycket ett fungerande samvetet som en förnimmelse av en pervers sinnebild av "svenskarna som det sovande, bidragstagande folket". På det sättet var han ändå trogen sin upplevelse - han var skadad redan från början via sina moderata föräldrars propaganda och saknade genuin kontakt med dem gudomliga välvilja (Jupiter-i-Eld) som söker "allt gott åt alla".

UNAbombaren har kampen mellan aktivism (Solen) och begränsningar (Saturnus) i sitt första egohus och den kampen blev till teknologifientlighet. I grund och botten uttryckte han en sund insikt: Saturnus är det hårda manuella arbetets planet (dvs. en anti-teknologisk faktor, särskilt i dragdjuret Oxens tecken), och den fria och utagerande Solen - hur slitigt mötet än är med dess fiende Saturnus, sökte uttrycka denna primitiva förkärlek för arbete utan teknologiskt bistånd! 

Att den här märkligt anspända konjunktionen nästan passerat utanför räckvidden hos Satans stjärna Algol ska inte överdrivas. Jag har aldrig trott på räknenissarnas overkliga värld där en enhet mer eller mindre avgör det som blotta ögat säger är en ogynnsam helhetsbild. När två motstridiga principer som Solen och Saturnus tvingas samman, då har vi "ett delat hus", ett försvagat hus, och Djävulen kan lätt smita in osedd och börja pervertera det som kanske var gott tänkt till att börja med.

Samtidigt ser man i den GODA Saturnus i 1a Ox-huset gärningsmannens oändliga tålamod när han HANDTILLVERKADE varje mutter och skruv i sina bomber. Saturnus kallas ibland "anal" i dess petighet och här har vi det perfekta exemplet på det tack vare Solens spotlight på Saturnus! Gärningsmannens 11e idealhus har en enormt stark placering i den "upphöjda" Venus i Fiskarna, en osjälvisk empati med allt levande, men dessvärre också en önskan om att "upplösa" alla och envars förbindelser med Naturen eftersom Venus här är en verksam illgörare och därför smärtas av sin bindning till naturen. Historien kring bombarens 1a egohus blir bara mer och mer komplicerad!

Dessutom är 11e idealet extremt eftersom Venus är dubbelt ond - även dess disponent Jupiter (välstånd) är en fiende för Oxen i 1a huset (som i princip, som sagt, är satt att vara en packåsna, en materiell resurs att driva hårt tills den stupar - se Fredrik Reinfeldts "nyttotänkande" från hans Jungfruascendent som bara ser på omvärlden i termer och pengar och lönsamhet.)

Så många konflikter eller inharmoniska omen är nu frilagda i UNAbombarens horoskop att jag lämnar den! Att 1a egohuset står i centrum av all oreda har givit just den lilla antydan att detta borde vara gärningsmannen om man bara sträcktes två horoskop och uppdrogs att lista ut vem som var vem.

En sådan gissningstävling (eller studie i astrologins prediktiva värde, beroende på graden av skepticism) låter sig tyvärr inte göras eftersom offret Gelernters karta saknar äkta ascendent. Vad som dock är påfallande utifrån solascendenten, en ungefärlig bild av människans önskan att agera ut, spela hjälte etc, är att horoskopet skriker TRUBBEL lång väg. Hur ofta hittar man SAMTLIGA ONDA HUS befolkade av planeter? Jo, i allmänhet i horoskop den här bloggen hånat för deras högervridna, själviska eller korrupta natur. (Då har kartorna oftast baserats på Månen eller sinnelaget som substitutascendent - men båda dessa är bara övergripande kartor och säger inte lika mycket som Ted Kaczynskis extremt tydliga "äkta" 1a egohus i Oxen).

Intressant här är att förövare och brottsoffer båda har den vettlösa passionens typ av känsloliv, Månen i sitt enda härskarläge i den Vegetativa Själens (Vattenelementet) passionerade tillstånd, Kräftans tecken. Och båda har sitt psyke i något av de onda tecknen. UNAbombaren har emotionell passion i helt fel hus eftersom det tredje är det merkuriska INTELLEKTETS hus, vilket ger hans logik något drömlikt och osäkert över sig. Tredje intellektshuset är inledningsvis ont men kan förbättras eftersom människan kan tillägna sig logisk disciplin och moralisk ryggrad. "Hederlig" dvs. konventionell samhällsmoral sorterar under Saturnus, som i UNAbombarens fall är framhävd. Han hade verkligen en åsikt - bara inte samhällets egen om vad som var moraliskt rätt. 

I detta fall kan man studera 10e makthuset som rymmer den negerande Draksvansen (motpolen till det äregiriga Drakhuvudet). Ketu i 10e betyder en dämpning av den officiella statspropaganda beolkningen lydigt köper. Istället placerar sig 10e husets ägare Saturnus i UNAbombarens 1a hus och han följer alltså sin egen moralkod, snarare än samhället. Indisk astrologi är inte så dum som menar att Saturnus är felplacerad i 1a huset. MAKT kan aldrig utövas från ego-nivån, det enskilda perspektivet är för kort! (Därav traditionens betydelse för mänskligheten.) 

I den meningen försämras betyget för denna planet även om den är en välgörare för Oxen, som behöver en saturnisk husbonde eller patriark som med rapp driver dragdjuret framåt. Som kuriosum kan nämnas att "riskpisksektens" ledare Hans Scheike, 1924-06-05, hade Solen i Oxen, och stränga Saturnus i 6e huset om man använder solascendenten för ledarskap. Således: den stränga husbonden mitt i trälarnas egen "olycksdrabbade" sektor, samma placering som för Fredrik 'piskrappens arbetslinje' Reinfeldt.

Bomboffret Gelernter har istället sin irrationella och begärsfyllda planet i det andra intellektuella eller merkuriska huset, men 6e sektorn är ännu värre än 3e för den rymmer inget löfte om självvald "förbättring" av tankelivet. Detta är den jordbundna Merkurius naturliga domän och med jordbunden kan man tänka sig de parodiska biologerna som sprider myten om "ett hårdkodat intellekt", av människan bara är en produkt av sin biologiska kropps ledningsdragning, att vi är maskiner och att "ingen här hemma". Det säker sig självt att Jungfrun - intellekt applicerad i Jordelementets materiella domän ligger farligt nära att bli en själlös teknokrat och det tycks vara så sinnet eller den låga känslosjälen fungerade hos den här teknokraten. 

Han kan ha blivit äldre och visare men "ingångsvärdet" ur solperspektivet är att han har en potentiell fiende (6e fiendehuset) i sina egna passioner. En sådan här människa måste noga avgöra vad man ska ge sig hän åt. Gelernter är också en framstående kännare av judendomen och även här slår lustigt nog "fiendehuset och olyckan" till, apropå judarna märkliga sätt att skriva sin egen historia, som världshistoriens eviga offer i kontakten med andra folk. Månen i Kräftan har en svaghet i just det symbolen beskriver: den är så klanfixerad eller låst till etniska betraktelser. Det universella brödra- och systraskapet är ännu långt borta för den själ som sjunkit ner till näringslivets ständiga hunger efter mer liv i det kroppsliga (för Vattnets naturliga böjelse är att regna ner och bli en del av Jord, av det materiella).

Jag sade att Gelernter hade problem i alla de onda husen trots att 8e gapar tomt. Men korruptions- och dödshusets tillfälliga ägare (enligt solascendenten) är teknokratins Merkurius (ännu en varning för att bli teknokrat!) befinner sig i det onda 12e martyrhuset. Eftersom Merkurius på dess enklaste nivå också beskriver postgången ser man här hur dödshus och martyrhus är sammanlänkade - som en följd av hans solära och utagerande teknokratiska framtoning? 

Jo, nog är han en teknokrat alltid. Horoskopets solära del (den som förmodligen framkallat beundrande tal om hans genialitet) är en "fri" Sol som återigen befinner sig i knivig förbindelse med "ofria" och organiserande Saturnus - precis som UNAbombaren. Det är som jag tänkt:  jurister, brottsoffer och brottslingar går knappt att skilja från varandra i astrologin, alla som dras samman bör rimligen ha snarlika horoskop.... Sverige är Djävulens egen plats på jorden och något mer teknokratiskt och samtidigt andefattigt folk går knappt att tänka sig. Också Sverigehoroskopet har Solen i Vattumannen disponerad av en Saturnus i ett annat Lufttecken. Luft-till-Luft ger en fin synergi hos Gelernter och då Saturnus står för släkten/historien tycks den här synergin förklara hans efternamn, bildning ligger på Luftnivån till skillnad från den garagepraktiska mentalitet som UNAbombaren uppvisade med sin betoning av Jord och handarbete i första Ox-huset. 

LUFTENS andar har en helt annan förmåga att skapa högeffektiva lösningar eftersom TANKEN inte är bunden av JORD eller det materiella utan tvärtom enligt Platon SKAPAR MATERIEN ! Våra materiella liv är bara en tankekonstruktion men eftersom hela mänskligheten befinner sig i samma mognadsfas (lite grovt) så tvingas varje enskild människa till materialitet genom den KOLLEKTIVA TANKEN. Alla blöder när de sticker sig på en spik, utom de RUBBAT BALANSEN genom att befinna sig i hypnos eller något relaterat autosuggestivt tillstånd. 


Utfransning. Jag övervann i unga år tillfälligt min medfödda hyperallergi not nötter. På första restaurangdejten med en tjej råkade jag till dessert beställa in glass som var nötbeströdd. Jag var vid 20 så banal och macho att jag inte ville visa mig svag och instruerade mitt psyke på insidan: NU FIXAR DU DETTA - och åt upp hela glassen utan någon som helst allergisk chock. Bara ett par år senare hamnade jag i extrem allergichock över några nötflisor på ett kaffebröd på jobbet, så nog fanns allergin kvar, alltid. Episoden sade mig att VI ÄR SOM VI TÄNKER. På dejten lyckades jag momentant slå ut den "hårdkokade" aversionen mot nötter. Det tog sedan årtionden innan jag definitivt upptäckte att Platon och den filosofiska idealismen alltid sagt detsamma.

Vi kan med andra ord ana en motsättning mellan LUFT och JORD i den här kombinationen av brottsling och offer. JORD-människan hatar LUFT-människan för att den senare representerar den fria och verkliga människan. I den meningen är det födelsen till ett Jordtecken som är det första straffet för en syndande själ och att man sedan som UNAbombaren bara förvärrar situationen är inte ovanligt. Kanske antikens astrologer rent empiriskt uppfattade missljud i närheten av stjärnan Algol så att därmed Oxen kom att stå för allt ont som resulterar för den som väljer den här planetens (och dess herres) vägar. 

Sverigehoroskopet har för övrigt Satans stjärna invid nationalpsykets disponent... Sverige är i den meningen (och rätt grovt tillhöftat) ett mellanting mellan UNAbombaren (svensk mordisk men halleluja så lönsam mordvapenindustri) och den teknokratiska David Gelernter. Vem tror att svenska folket - helt duperat av Apples alla produkter - kommer att gå ostraffade ur den här sekulära avarten? 


Summering + ett ord om Vädurren

Blogginläggets poäng är: vårt "random" stickprov på en brottsling och förövare har visat att det ser illa ut i båda kartorna och det är bara Ted Kaczynskis klockslag som avslöjade att våldet stod knutet till hans första hus, dvs. hans egen person var agententen för det brottsliga. 

Offret hade å andra sidan och helt logiskt ett aktivisthoroskop (solascendenten) på den intellektuella "ingenjörsnivån", men med två av de onda förlusthusen sammanlänkande och Merkurius i "förlorarens" 12e-husläge. 

För att inte tala om den banala Vädurens nyfikenhet på allt nytt - också en indikation om teknokrati. Utifrån solascendententen hamnar Mars i Väduren i 3e huset, och är således en "bombindikation" i brev- och kommunikationshuset. 

Samtidigt är den dubbelt onda Mars (essentiellt och verksamt ond) en vitaliserande kraft för intellektet så även om han förlorade en hand lär den händelsen ha fördjupat hans tankar om teknologi. Tredje huset är ett "förbättringens hus" och att Gelernter också är bildad i judendomen tyder just på en intellektuell fördjupning bortom västkapitalismens teknokrati. DN-artiken ringar exakt in Mars-Vädurens banala anings- och historielöshet när den kastar sig över allt nytt bara för att det - likt Väduren sjävl - står för det nya:

"Gelernter...förtvivlar över att allt nu för tiden måste vara allt genast."

I den meningen hade UNAbombaren med sin långsamma och GODA Saturnus i sitt första hus verkligen något att lära denna f.d. vanvettiga teknokrat.