Den har bloggen startade i mars 2009 och avslutades i december 2018. I själva verket passerades målsnöret några månader tidigare med boken "Folksjäl - som i en filterbubbla", vilken sammanfattade och i delar vidareutvecklade många års kommentarer kring det besynnerligt lyckligt lottade men inte självklart goda svenska nationalhoroskopet

Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)söndag 31 december 2017

Passionens turbulens ger än tummen ned, än tummen upp

Lustigt hur det kan vara. Lika illa som jag gillade en text av journalisten Niklas Ekdal i DN 2015, lika suverän tycker jag i år att hans rapsodiska skiss av extremistlandet Sverige är! Det beror förstås på att den här bloggen låter ungefär likadan, med undantag för att Ekdal verkligen jobbat lite och samlat ihop en diger mängd aktuella referenser som triggar det allmänna medvetandet. 

Att Ekdals funderingar verkligen träffar hårt avslöjar de tre första läsarkommentarerna i DN, vilka alla avslöjar den generande låga intelligensen hos det hypersekulariserade svenska folket. Jag återvänder till Ekdals karta och får ett svar på varför han utlöser sådana reaktioner och hur undertecknad i samband med ett annan Ekdal-artikel i DN kommenterat "han poserar bildad men saknar reell insikt om ikonografi som sanningsbärare". Jag minns inte vad som fick mig att tänka så och orkar inte läsa om texten från hösten 2017.

Jag tror naturligtvis inte ett ord på det Ekdal säger i sin nyårskrönika (?). En äkta kristen skulle inte torgföra sina idéer på det sätt som Ekdal (upplyfta till textens rubrik).

Det är övermåttet av Rajas guna, passionens eller lidelsens kvalitet som kan försätta en själ i omåttliga kval men också rycka med andra i äktenskapsbrott eller antagonism! Hinduismen finner denna kvalitet den mest substanslösa av dem alla eftersom den bara är "fladdret" som uppstår när de kosmiska urprinciperna Ljus och Mörker interagerar. Jag har tidigare menat att den här gamla babylonisk-persiska tanken (som judarna importerat lagom till Jesus födelse) påminner om kinesernas kosmologi i vilken fenomenvärlden är ett skuggspel som resulterar då Yin och Yang intar olika förhållanden till varandra... 

(Ekdal snuddar vid samma tanke när han likt den här bloggen talar Sverige som den upp-och-nedvända värld där sanning blir lögn och vice versa, kort sagt sekularismens brott mot den objektiva universella ordning om vilket judarnas Dödahavsrullar förklarar att Gud visserligen skapat både Ljusets och Mörkrets ande men för evigt tagit den ljusa sidans parti och för evigt HATAR mörkret. Texten löser knappast kristendomens teodicéproblem eftersom den drar ner Gud själv på samma låga nivå som människor i Passionens grepp!)

Solen i Väduren och en massiv Stenbock -
egenmäktighetssyndromet!
Alt. läsart: "Bra karl reder sig själv"


Jag noterar i Wikipedia trivia-uppgiften att svenska upplagan av modetidningen ELLE en gång rankade honom högt som "sexig svensk", och noterar i förbigående att Ekdals olustiga hop planeter i Stenbocken träffar den svenska kvinnans Venus-i-Stenbocken mitt i prick (se nationalhoroskopet). Han representerar all den YTA, den signal om passion för SOLIDITET den svenska guldgrävarkvinnan satsat på istället för traditionellt kvinnligt själsdjup och den kvinnliga vishet man finner i många andra kulturer.

Ekdals karta är uppritad ur ledarnaturen Solens perspektiv, vilket väl illustrerar den uppkäftiga och aggraverande macho-aspekten i Ekdals framtoning - tionde huset patologiskt intresserat av frågan om Dominans! Jag säger uppkäftig snarare än genuint stenbocksdominant eftersom den fallna Mars destabiliserar hela denna rajasiska passion, detta spel kring den egna maktutövningen. 

Gissningsvis var det när detta bräckliga torn av rajasisk passion krackelerade Ekdal fick en personlighetskris och sökte ta sitt liv. Hösten 2012 vandrade Terminatorn (Saturnus) genom Vågens tecken och precis som med Norgehoroskopet när högergalningen Breivik massmördade unga socialdemokrater (och flera andra fall) tycks här den NATALA Saturnus som tycks använda sin hinduiska trekvartsvarvsaspekt och koppar grepp om sin TRANSITERANDE upplaga när den senare kommer i sagda skottglugg. 

Jag vet att detta inte alls är traditionell astrologisk doktrin men den normala läran är så banal och resonerar som att de vandrande planeterna i tiden skulle vara KAUSATIVA. Högre astrologi bottnar i antik filosofi och underkänner helt orsaksmodellen. Därmed befrias man att, som jag gjort, upptäcka att den "stillbild" av födelseögonblicket som horoskopet utgör är ett levande ting som interagerar med Tiden själv. 

Problemet för Ekdal när medfödda Saturnus börjar bråka med den vandrande versionen är att transit-Saturnus i Vågen opponerar sig mot Ekdals Sol-i-Väduren, mot hela hans livskraft, identitet och skäl att leva vidare !!! Snacka om en usel medfödd kombination  av Sol och Saturnus (varandras dödsfiender!) som hösten 2012 tycks ha aktiverat denna vanföreställning om att allt skulle vara över. Men den senaste krönikan i DN visar att ont krut inte förgås så lätt!


*****


PS. En bloggläsare inkom vid något tillfälle med en kommentar om en tänkbar födelsetid runt midnatt, baserat på en formulering i Ekdals självbiografi. Detta skulle ge en jupiterisk Skyttascendent, vilket naturligtvis binder stenbockskomplexet - som innehåller Jupiter - till hans person. Det vill säga, det stinker sträv macho om rollspelet trots att Skytten normalt är en öppen, nobel ibland rent kunglig personlighetstyp.

lördag 30 december 2017

Aftonhoran tvår sina händer: profit genom sex och den åtföljande ångern


Nu har en blänkare för en intervju med en ålderstigen svensk porraktris hängt på Aftonhorans förstasida så många dagar och i lika olika utföranden att jag till sist bestämde mig för att söka upp och inkludera även detta horoskop i hopp om något informativt (och kanske sedelärande)...

Artikeln är inte värd att klicka på eftersom rubriken redan sammanfattat: ånger över ett taskigt livsval. Sanningshalten i Aftonhorans pöbelartiklar kan man visserligen betvivla, i detta fall eftersom Wikipedia berättar att hon t.o.m. förlovat sig med en aktör inom den här kött- och degraderingsindustrin. I mina ögon ser det här bara ut som en dalande stjärnas sista försök att mjölka lite mer pengar ur sitt namn.

I brist på födelseklockslag passar den ohämmade exhibitionismens Solen-i-Lejonet perfekt som ascendent. Då händer genast intressanta ting med sidekicken Månen som är tänkt att reflektera Solen och ge den perspektiv på sin utagerande natur:Månen i Väduren är subjektivistisk och impulsiv och när den ägs av Mars i profithungriga slavtecknet Jungfrun och dessutom i 2a ekonomihuset, ser vi en extremt ovärdig sidekick som definitivt skulle uppmuntra Lejonnarcissismen att degradera sig djuupt bara för pengar. 

Vad den här störda Månen innebär för det 9e huset för gudfruktighet, filosofisk läggning eller normalt samvete, behöver knappast sägas. Södra månnoden Ketu tycks dämpa allt intresse av lunär reflektion av vad hon säger. Kanske måste horor knäppa av all kontakt med sin intelligens för att slippa ångest för vad de gör... 

Har man någonsin sett HORBOCKS- OCH HORSYNDROMET tydligare än här? Mars plus Venus får här stöd från flera bidragande faktorer och manifesterar sin lägsta s(l)ida... Jungfruns tecken hette i Babylon Plogfåran så den freudianska felsägningen är motiverad i detta fall. En annan med samma kombination var Bill "i did not have sex with that woman" Clinton. Han hade den också i Jungfrun och i sitt 1a personlighetshus! Clinton är efter sin tid som president mest känd för de mest giriga önskemål om ohemula summor för att hålla tal i olika ämnen. En verklig hora för pengarna, också han.

Intressant är att den här kvinnans syn på att instrumentalisera sin egen kropp och tjäna pengar på den närmar henne till den intelligensnivå svenska företagare uppvisar. Kartan påminner om den för Svenskt Näringsliv, med den förledande Satans stjärna (Algol) på topp och en Lejonascendent!

*****

Men lika fascinerande är det att fundera över bloggarens inre tankemönster och hur Ödet tycks leda honom i kompositionen av vissa texter. För lika munter och uppbygglig som kvinnan med föregående horoskop var, lika dyster och degraderande är den här kartan för den eftertänksamme. 

Att spana in två Lejon på raken är ingen omöjlighet, men nog är det märkligt att det goda och inspirerande Lejonet i förra inlägget var driven av en Jupiter kopplad till den goda stjärnan Regulus varpå min blick strax styrdes mot en annan tidningsrubrik som istället leder till ett Lejon vars Jupiter är kopplad till den onda stjärnan Algol. Det ser ut som en tanke på en nivå som låg ovanför bloggarens eget medvetande...

Jag lämnar för de mer begrundande läsarna att jämföra dessa lördagsmorgonens två Lejon-inlägg och apropå porraktrisen begrunda tanken om "andens brutalisering" som jag ofta fört på tal där nyplatonismens "noblaste" element Eld möter det basala Jordelementet. 


Komedienne och dessutom kungavärdigJag började läsa en text i ETC om hur man ska göra välfärden rolig och blev snabbt på väldigt gott humör. Dilan Apak, denna kvinna med något slags assyriskklingande namn, var verkligen både kreativ och rolig! 

Wikipedias korta artikel om henne berättar om en utbildad jurist som istället gjorde en kometkarriär i mediebranschen. Och t.o.m. med bara födelsedagen som underlag är det något sådant man kunde misstänka. Hur extremt favoriserat är inte detta ögonblick med kungavärdighetens stjärna Regulus på rät linje med den stora framgångsskaparen Jupiter och dessutom i soltecknet Lejonet där den bildar ett entydigt gott budskap!

Helt klart vänder Solen och Jupiter i ledarskapets och inspirationens Lejon den för Lejonet dåliga Venus till något bättre. Och en bättre livboj än Jupiter i första för det sinne och den hemkultur (Månen) som anfäktas av "den onda patriarken" Saturnus i 6e olycks- och fiendehuset, är svår att föreställa sig! Naturligtvis är det någon slags degenererad form av heders- eller tvångskultur som indikeras av den sistnämnda. 

Intressant nog verkar hon vara född i en stockholmsförort som numera har en stor andel invandrare, men man kan tänka sig att Månen/barndomshemmet ändå led av Stenbocken i sin sämsta form, som hållen i kort koppel av en repressiv hustyrann. Det funkar givetvis inte för den människa som föds som ett viljestarkt och autonomt Lejon - stridigheter med andra är dagsens ordning när båda ledartecknen aktiveras i samma horoskop!

Humorn kommer säkerligen från Månen i Fiskarna, ett tecken jag aldrig upplevt som fantasifullt och halvtokigt. Sade väninnan med Solen i Fiskarna och en trasig uppväxt trots en materiellt välmående övre medelklassförort - glimten i ögat - "ja, en människa som aldrig prövat att röka på skulle då inte jag lita på!" Ljuvlig värdereversering! Den inskränkta borgarens fördömande efter bara "information" i tredje hand från medierna, vänt tillbaka mot dem själva! 

Kvinnan jag tänker på är lite för begåvad för sitt eget bästa och blir nervös av fasta, stagnerade miljöer och människor som tror de äger alla svar. Fenomenet är inte otypiskt fullmånar i Ljusets kvalitet (här Solen i Fiskarna och Månen i Jungfrun): dessa är ovanligt medvetna varelser och kommer därför att stämplas som svarta av den demoniska kultur som är den svenska och som, som så vanligt i världen, bygger på att ett fåtal rika och mäktiga kontrollerar massorna och begränsar deras tankefrihet - allt i "demokratins" namn...

I fallet Dilan Apak kan man misstänka att hon egentligen avskyr sin arbetsgivare och ogillar Sveriges toppstyrning och skattefinansierad public service - Solen i Lejonet står för individuell mognad och konungsligt ledarskap via inspiration - inte det själsdöda reglementen och Ordnungen som Jordtecknet Stenbocken implementerar. 

Intressant nog dömer inte indisk astrologi ut 10e "stenbockiga" makthuset totalt men låter antyda att det är något skevt med hela dess von Oben-perspektiv genom att klassificera det som inte bara ett hörnhus (skt: kendra)  utan också som ett upachaya bhava - ett "förbättringens hus", ett hus som det ligger i människans makt att förfina och adla. Så subtil kan astrologiska lärosatser vara, att eleven måste tänka ut merparten själv. 

Saturnus hemma i sitt negativa tecken Stenbocken skulle ha strypt och format hennes psyke (Månen) om den inte ur det solära handlingsperspektivet upplevts som en hämsko och just en olycka och en fiende. Särskilt som hennes psyke disponeras av den goda Jupiter kan man säkert placera henne på de "gamla själarnas" sida, de som sett igenom den representativa demokratins falsarium. 

Svenska politiker är alla en drullig hög halvbegåvade karriärister som använder det politiska systemet för sin egen karriärklättring. De är med få undantag rätt osmakliga figurer som gör mig lite förskräckt över den svenska folksjälen - hur djupt ner i Helvetet sträcker den sig? 

Människor som Dilan Apak är tveklöst det här landets framtid, nytt blod och själar med bättre karma än den dynga svenskarna över århundraden gått ned sig i och sedan bara vidmakthållit i sina tankemönster (se vidare den svenska hybrisens anfader). Det kommer att bli en helt ny slags svenskhet än den jag skrivit om utifrån nationalhoroskopet som inom 50 år kuggar in i världsskeendet. 

Jag ser f.n. ett kinesiskt adoptivbarn groomas till kapitalismen på lite håll i släkten. Men så begåvad är ungen att föräldrarnas stendöda mytologi snart kommer att vara genomskådad och även detta barn troligen ansluta sig till Dilans sort - de som tänker framåt och söker nya sätt att åter göra FOLKET relevant. De har betraktats som lättvallad valboskap för råljugande svenska politiker länge nog, men i sin EU-vänliga "import" av invandrare har de sått fröet till sin egen undergång. Poetisk rättvisa, kallas det visst.

Sverige, "landet i framkant" - skolexempel på
självmord via girighet och IT
Man blir faktiskt förstummad över landets tillstånd, oavsett paranoiker som NATO-ministern Hultqvist och andra som varnar för allt annat än hajpad sverigepropaganda. 

Kapitalismens girighetstänkande genomsyrar Sveriges nymoderata statussjukhus i Stockholm så till den gräns att hela konstruktionen slagit knut på sig själv - enligt vissa (DN). Någon har föreslagit stenålderslösningen att hojta på varandra i korridorerna medels mekaniska medel - MMM - för att jobbet ska kunna utföras.

IT har på några år gått från att vara en mjölkko och avgud att drägla över, till närapå västcivilisationens baneman. Aktrisen Jodie Foster, känd för sin höga intelligens, sade bara häromdagen syrligt att hennes liv inte förbättrats ett dugg genom den moderna teknologin. 

Kanske bäst i hela världen ser man detta i det havererade Sverige, landet utan vare sig post, tåg eller bromsar: IT-helvetet på Nya Karolinska är en perfekt parallell till Apples mjukvarufuling för att få folk att köpa nya apparater istället för att bara byta batteri. Så tänker skitstövlar - det vill säga, kapitalister.

Man får tacka stockholmstidningarna som inte utan viss skadeglädje hårdbevakar den här sensationellt skamliga affären, men naturligtvis utan att lyfta fram det underliggande ekonomiska system som gör att människorna blåser sig själva gång på gång och framstår som straffbart dumma i huvudet. Å andra sidan skadar t.ex. DN lika mycket som den hjälper - se bara den här parodiskt genomskinliga branschreklamen för ännu mer miljöskadligt flygbeteende och i slutändan nästa svenska idiotprodekt - extrem utbyggnad av Arlanda flygplats - maskerad som "goda nyheter":Kanske är trots allt Sverige det sjunkna Atlantis som Olof Rudbeck den Äldre spekulerade (se föregående inlägg). Man får inte glömma att i den legend Platon återberättade straffades atlantierna för sin hybris och sitt trots mot gudarna!

Nästa civilisation kommer inte att ha lönsamhet som AXIOM utan människans förnöjsamhet. Det blir en värld av begåvat umgänge mellan människor som befriats från annonsernas hjärntvättning och därmed åter fått tillgång till sin egen inre intelligens. En ny värld fylld av folk med ofjättrade tankemönster. 

Vad kul det kommer att bli att återfödas om 100 år när dagens jordbor kört skiten i botten och Nödvändigheten - Tidens tvingande kraft - omskapat världen.

fredag 29 december 2017

Rudbeck den äldre, den svenska hybrisens anfader?Föregående inlägg nämnde kort medicinaren Olof Rudbecks d.ä. extrema nationalism. Den fick honom att se Sverige som alla kulturers vagga, som Platons mytologiska ö Atlantis. "Arbetet mottogs av det samtida Sverige som ett mästerverk, av utlandet med förvåning, beundran och erkännande..."

http://www.wikiwand.com/sv/Olof_Rudbeck_den_%C3%A4ldreI utlandet skrattade man redan under Upplysningen åt de infamt naiva och godtrogna svenskarna och åt Rudbecks parodiska nationalism:


https://sv.wikipedia.org/wiki/Atlantica


För några år sedan noterade jag slentrianmässigt Rudbeck den Äldres födelsedatum från Wikipedias uppgift (samma i WikiWand - tycks delvis bygga på samma textdatabas). Men hypertexten i det klickbara datumet talar om födelsedatumet i termer av den gregorianska kalendern, så jag fattar misstankar om att svensk inkompetens gör sig gällande även här. Engelska Wikipedia har alltid varit noggrann med att märka ut om datumet är OS (Old Style) eller NS (New Style). Men i Sverige saknas den alertheten.

Rudbeck ivrade för att Sverige skulle ansluta sig till kalenderreformen som svept över stora delar av Europa redan 1582 (med konservativa britter som ett notabelt undantag). Om därför Rudbecks födelse, den 13 september 1630, är en konvertering till gregoriansk kalender blir horoskopet fel. I princip alla astrologiprogram gör redan den här justeringen automatiskt men innehåller inga undantagsregler för enskilda eftersläpare som Sverige. Se Ken Wards gamla men alltjämt informativa artikel

Om additionen för 1600-talet var 10 dagar, uppfattar jag det som att 10 dagar nu måste subtraheras för Rudbecks korrekta födelsedag enligt den julianska kalender som alltjämt gällde i Sverige.


Soltecknet backar nu från den sideriska zodiakens Jungfru till Lejonet. Den 3 september stämmer hans Måne nu perfekt in på ett besatt, nationalistiskt psyke som inte märker hur galet dess egna tankar är. Storheten från Lejonet förvärrar här Mån-Kräftans naturliga patologi och fixering vid det egna Hemmet som alltings källa... Den 13 september står Månen i Skytten vilket inte alls lika väl förklarar vare sig medicinintresset eller den parodiskt fantasifulla historieskrivningen.

Hur galet det kan bli när man är ett starkt Lejon på gränsen till hämningslös narcissism och har Månen i Kräftan i 12e förlusthuset visar den brittiska homosexuella självhataren Stephen Fry gott prov på. Den som vanvårdar sin kropp till sådan fetma har avgjorda problem med den "onda daimonen" som grekerna kallade ägaren till det 12e huset. För Rudbecks karta baserad på solen men inte något födelseklockslag går inte mycket att säga, men Frys kända födelsetid gör att Månen i sitt enda hemmatecken tar rollen som den onda daimonen och ger nämnda bakvända förhållande till den egna kroppen. 


Rudbeck fascinerades av anatomi men Fry tycks straffa sin egen genom överätande och groteskt övervikt. Troligen ett fall av själavandring som slagit snett och där själen inte anpassade sig till sin nya biologiska värdkropp utan tvärtom satte sig på tvären. Fungerar inte kosmos ödesmekanismer? Jo det är just det de gör - dessa fall måste vara något särfall av dålig karma. Kanske Fry mobbat någon minoritet i ett tidigare liv (han har Centraleuropeiskt påbrå och där är t.ex. antisemitismen djupt rotad). Kanske valde han en kropps och ett minoritetsöde (homo) i detta liv men var så korkad att han inte fattade vitsen utan ägnar sig åt kroppsligt självskadebeteende genom ätande? 

Det är notabelt att Kräftans tecken står för magen och näringsassimilation... Men hans Jupiter och Venus i 2a födo- och ekonomihuset kanske ligger närmast till hands. En sybarit utan några perspektiv på mängden mat trots att Jungfrun normalt är ett kritiskt tecken. Men det är den defekta förmågan att Mån-reflektera Sol-Jaget som ger honom både bipolär sjukdom och denna blindhet för sig själv...

Samtidigt ger Fry intryck av att vara charmant och storsint och detta passar perfekt med kungavärdighetens Regulus med Solen i öster. Denna indikation tycks helt dominera över det lilla ljuset Mars som stiger exakt i öster när den galna despoten Donald Trump föds. Tack vare Frys karta kan man här se tydligare att det inte enbart är Trumps Mars-krigare som förklarar galenskapen. Det tycks vara presidentens fullmåne längsmed den sataniska axeln och inte minst ett psyke i Skorpionen som kombineras med Mars på ett högst ogynnsamt sätt... 

Tar man den hinduiska lärosatsen att 12e huset tecknar själens närmast föregående inkarnation är budskapet hos Fry tydligt: Månen i Kräftan är visserligen en könsneutral position men drar ändå mot Hemmet och moderskap. Kanske är Fry i sitt inre alltjämt en kvinna som äcklats så över att se en manslem hänga och dingla att han ätit upp en rejäl mage som skymmer honom från ett kön han vägrat assimilera sig till i detta liv? 

Kommer historien för dessa vägrare att upprepa sig, så att de återföds gay en gång till eller var det just VÄGRAN som var själva poängen med livet som Stephen Fry? Missa inte att den negativa och restriktiva Saturnus håller Lejonascendenten i ett stenhårt grepp och gör det från den djupa och sexuella naturens Skorpion... Stjärnhimlen har så många sätt att måla upp själar som fastnat i ett eller annat tema att det är ett under att jordmänskligheten klarat sig så här länge!

Men hur kopplar man Rudbecks "patologiska nationalism" till det sentida Sveriges fortsatta uppblåsthet och inbillning av vara lite förmer än andra länder och folk? Hans karta är närmast självförklarande och Saturnus "upphöjd" i Vågen påminner om den här bloggens Sverigehoroskop och dess Vågascendent. Det moderna Sverige har dessutom Vattenbäraren som sitt soltecken och hos Rudbeck fungerar det som bärare av den stora förmögenhetens Jupiter och aspekterar Solen. 

I vårt moderna Sverigehoroskopet står Jupiter och Sol tillsammans i Vattenbäraren, båda disponerade från gränsdragaren Saturnus. När tre så viktiga planeter som Sol, Jupiter och Saturnus överlappar på dessa intima sätt, då ser man att han måtte ha gjorts till mer landsfader än jag i mitt relativa ointresse för landets historia kunnat ana. Rudbeck den Äldre VAR, precis som min intuition sade mig, en andlig förfader till vår svenska hybris, så tydlig i de små politiker som söker parasitera på USA:s storhet (och säljer ut landet helt).

Dock finns Rudbecks Måne/Venus i passionerade Kräftan inte längre i nationalsjälen. Men tänker man lite djupare ser man att nationalhoroskopets ascendenthärskare Venus i Månens eget 4e hus är ett överlappande budskap. Det blir något förvekligat och venusianskt över svenskarna när det kommer till deras uniforma Ikea-hem eller lyxinredda herresäten - allt beroende på klasstillhörigheten. Svenskarna verkar vara ett av de få folk på jorden som missat läromästaren Jesus uppmaning att betrakta livet som en bro, att väl gå över men inte tro att man har som ett permanent hem.

Detta är en apokryfisk utsaga, funnen inristad på en vägg långt utanför det antika Palestinas gränser. Orkar inte leta upp källhänvisningar men även det förbjudna Thomasevangeliet innehåller många utsagor i samma världsförnekande anda och den anti-kosmiska attityden i det "godkända" Johannesevangeliet är inte att ta miste på. Kristendomen har helt missat exakt hur antikosmisk tiden var då Jesus framträdde och dess senare rövslickande för makten och den jordiska överheten hade de sig själva att skylla, precis som svenskarna inte verkar ha någon som helst hållning i frågan om vad det verkligt goda livet handlar om. Ett folk som kapitulerat under Martin Luthers tes att Godsägarna har rätt att sätta dit drängarna och hålla folket på en betydligt lägre nivå än dem själva.

torsdag 28 december 2017

Wahlströms värld med mera - att produktifiera privatlivet

Svenska Dagbladets tror man låter mer i tiden med ett segment med engelsk rubrik och vars dubbelmening anspelar på att det är tidningens hjälpreda som är Guds gåva till bemedlade stockholmare: "Perfect Guide". 

Senast får dessa stackars höginkomsttagare veta att de varit lyckligare om de inte varit sådana sociopater som nödvändigt ska instrumentalisera varenda liten fruktost eller intimögonblick genom att fota det och lägga upp i de sociala medierna. 

Bemärk att inget läggs upp på "internet" längre! Den onda kapitalismen har effektivt lyckats göra nätet till något farligt och virusbemängt och lika framgångsrikt vallat in konsumtionskossorna i små mikrovärldar - appar - där de onda "innovatörerna" profiterar på boskapen av sitt mörka hjärtas lust.

Västerlänningarna av idag är troligen det mest tragiska folk som existerat. Kan de inte tänka längre? Kan de inte se mekanismerna som driver dem till denna ofattbara självförnedring och prostitution av sina själar?

Sverige, världens mest sekulära (förvärldsligade) land och tillika oreflekterat snabbt på att outsourca rikets hemligheter till amerikanska IT-företag eller bjuda in och subventionera Facebooks och Apples gangsterverksamhet i landet, har naturligtvis ett nationalhoroskop som medger just den sociopatiska läsarten för kartans 4e hus för Hemmet eller det Privata. 

Detta betyder inte att varje hem restlöst prostituerar sig som Huset Wahlström gjort i en, tydligen, omåttligt populär verklighetssåpa. Men kanske är det alternativa svenska Hemmet inte mycket bättre än hororna för de sociala medierna, kanske är de andra värre, de som konsumerar alla denna icke-information? 

NATIONALHOROSKOPET


Jag har påpekat hur bakvänt det 4e huset för Hemmet blir i Sverigehoroskopet när Vågascendentenen placerar YTSTRUKTURENS och ORGANISATIONENS tecken Stenbocken i denna sektor som ska teckna inte bara Hemmet utan också personens inre grad av lycka. Att sedan Sveriges rollspel (persona, ascendenten) ägs av Venus - "harmoniera med", "jämvikt" - och denna Venus befinner sig i 4e, i den materiella organisationens Jordtecken Stenbocken tycks eliminera varje antydan till själsdjup i det som var det svenska Folkhemmet - allt handlade om Objektivitet, diskussionen i svenska familjer kretsar enbart kring "var skåpet ska stå". Venus i 4e baserad på Stenbockens symbol indikerar därför en akut passion att vilja samsvänga eller identifiera sig med dem som andas "Stenbock" - ägare och kontrollör av det materiella. Det stinker underklass och slavar som svenska folket som inget annat på jorden! De är alla torsk på den helt ointressanta materiella klassresan eftersom det sekulära samhället programmerar dem att inte känna till något annat.

Psyket eller själen är som bortblåst i detta därför PSYKOPATISKA NATIONALHOROSKOP. Det är en själens stilla borttynande som tecknas så man måste tillhöra de levandes skara för att uppfatta. Gemene man är - med sitt fosterland - en av de döda utfyllnadssjälar  som de Onda Kapitalisterna bojar till Produktionen i det mystiska Eviga Tillväxtsamhället, en falsk fantasi som på många sätt kan mäta sig med ondskan i det nazistiska tusenårsrike som Adolf Hitler sökte framskapa.

Att astrologin talar om själens lägre sida när den ordar om 4e huset som ett mått på "själslig tillfredsställelse" är uppenbart. Var det inte redan Herakleitos som runt år 500 före vår tid dunkelt förklarade att själen hade en enda dimension, DJUPET? Detta påstående blir lite mer begripligt när man ställer det invid 4e huset som SJÄLENS GRAD AV LYCKA. Ju ytligare en människa är, ju mer hon externaliserar sin själ genom de prylar hon omger sig med, desto mindre äkta lycka eller tillfredsställelse känner hon. 

DN hade passande till den shoppinggalna julen just en artikel om hur svenskarnas överkonsumtion går hand i hand med ett psykiskt illamående som aldrig förr. Detta är den onda Kapitalismens själva uppsåt: att göra människor så sjuka i själen av att jobba och konsumera att de till sist tappat allt vett och söker konsumera ännu mer för att få bort plågorna. Kapitalismen är ett självdestruktivt system som drar med sig alla som beblandar sig med det.

Och detta system anmodar nu Arbetsförmedlingen undertecknad att söka ett jobb hos. "Hej här är ett jobb vi tror passar dig", säger ett automatiskt brevutskick och föreslår ett arbete på TILLVÄXTVERKET - statens institutionalisering av denna bottenlösa Ondska som bor i myten om evig tillväxt, kapitalism och marknad. 

För att inte riskera att min arbetslöshetsersättning får jag söka jobbet men kommer nog att stava så illa att jag uppfattas som ointressant. Nej, vänta. Det räcker med att nämna åldern redan i första meningen - efter femtio är man bortsorterad på fem sekunder i detta land där YTAN regerar även i människors inre och ingen längre känner till hur väl kommunikationen flödar mellan förutsättningslösa själar.

*****

Vän av ordning borde för länge sedan ha vänt sig mot den här bloggens beskrivning av Sverigehoroskopet. Är, när allt kommer omkring, inte hela "disponentkedjan" godvillig? Vågen i öster ägs av en naturligt god Venus som också har turen att fungera som en verksam välgörare i 4e huset Själens Djup. Svensken är florstunn i sitt psyke, men trivs uppenbarligen med att leva via prylar, materiell och organiserande av material. Vi snickrade non-stop på våra sommarstugor eller hyresrätter och har bara på senare år halkat ännu en grad djupare ner mot helvetet genom att börja spekulera i boendet, göra "lägenhetskarriär" som Carolina Neurath uttryckte saken efter att ha gjort sin klassresa genom att fejka kritisk ekonomijournalist men i själva verket bara vilja utnyttja Systemet för egen del...

Vidare är Venus disponent Saturnus också en "verksam välgörare" för Sverige, så att stil och snygg linjeföring kan tänkas genomsyra de svenska hushållen - åtminstone de hushåll som räknas, inte det där trångbodda misslyckandet ute i förorten dit vi förpassat invandrarna som är våra, Överherrarnas, nya tjänarklass. (Går man till den svenska underklassen som växer under Kapitalismens sista år genom att medelklassen gallras ur och trycks ner i skitliv, så är det nationalhoroskopets sjätte hus som ska analyseras.)

De välbärgade svenska hushållen ingår dessutom i samma ömsesidiga reception med Merkurius (handel och marknad) i 9e huset för UTLANDET som också gäller den svenska Eliten, vars 5e hus också har Saturnus som sin tillfälliga ägare. Det visar faktiskt att Sverige av år 1974 var ett land där hushållen (4e) var ovanligt samstämmiga med härskarna i huvudstaden (5e). Och allt stirrade storögt mot UTLANDET, mot drömmarnas dröm USA och jobbade stenhårt på att stärka den redan så starka ömsesidiga receptionen mellan Saturnus - status - och Merkurius - handel och kommunikationer... 

När även Merkurius är en verksam välgörare för Vågen-i-första, då borde verkligen vän av ordning ha inkommit med en kommentar redan för flera år sedan. Att så inte skett måste bero på att bloggen har så få läsare att ingen av dem lyckats greppa den hinduiskt färgade astrologi som förvisso kräver lite mer av utövaren än de västerländska veckohoroskopen... Det kan också vara så att läsarna noterar att även Sverigehoroskopets avgjorda medvind kan läsas på två sätt. Vi är ett materiellt framgångsrikt land som ännu har en smula kvar av de goda årens fördelningspolitik som borgarna med Reinfeldt till del lyckades riva ner och visst går goda kvaliteter ännu att skåda i landet, det är inget sönderbombat Beirut man ser runtomkring sig. 

Samtidigt är det otvetydigt att problemen i Elitens 5e hus inverkar på landets ryggradslösa krypande inför såväl USA som den grymma och själviska Rovkapitalism som kommer därifrån. Hinduisk astrologi höjer särskilt ett varnande finger för en planet som BELÄGRATS mellan två illgörare och detta är just vad som händer den svenska handelsmannen Merkurius i Elitens hus, ställd mellan STORA MEN ONDA PENGARS JUPITER och det "verksamt onda" ledarskapets Sol. 

Hur skulle Svenskt Näringsliv kunnat bli annat än en korrumperad lögnhals, som kör samma bluffpriser på mellandagsrean, år efter år. Och det är bara den låga och folktillvända aspekten, som medierna älskar att påminna om, år efter år. Den onda Krämaren i dess direkta kontakt med Ledarna (Solen) och Den Högsta Kasten (Jupiter) förklarar alla de vettlösa turer som man ser i mer vägande frågor, som att först skriva under FN:s manifest om en kärnvapenfri värld bara för att sedan fega ur totalt när mobbaren USA kommer och hotar oss en smula. 

När man börjar syna kopplingarna mellan vår Elit och Utlandet, inser man att korruptionen från en verksamt ond Sol och Jupiter springer rakt ur den svenska identiteten (Solen). USA är vad det är, och kommer att i sinom Tid att få betala priset, men vårt nationalhoroskop är vårt och bristen på ansvar för hedervärda tankar och handlingar är så graverande att bloggen bara kunnat förklara det via en faktor: Om inte Solen (ledarna) har någon kontakt med sin reflektionsförmåga (Månen), då uppstår maniska galningar - sådana som regeringen Reinfeldt som fattade drivna beslut utan vare sig en tanke på konsekvensanalys eller uppföljning.

Men Sveriges Måne tecknar en återspegling eller reflektion lika usel som den verksamt Onda Sol som omvittnar att svenskhetens enda motiv är att försöka vara lite förmer och framstå som bättre än andra grupper eller nationaliteter (Olof Rudbeck ansåg till och med att Sverige var det sägenomspunna Atlantis, så den här sjukan har funnits med vår Överhet ganska länge och går gissningsvis tillbaka på den hybris som permanentades i folksjälen under Stormaktstiden). Sveriges Måne i Väduren indikerar ett omoget och subjektivt sätt att förhålla sig till all information. "Vad har jag för att engagera mig i detta?" 

Nu finns det grader i Mars svarta eld och helvetiskt turbulenta Inferno, och värre än i Sverigehoroskopet blir det inte: det reflekterande Psykets disponent Mars står i materialistiska Oxen, angripen av lögnaren Djävulen (Satans stjärna Algol) och dessutom i 8e dödshuset, en sektor hinduisk astrologi förknippar med gammal dålig karma (kanske jämförbar med den kristna Arvsynden, det faktum att själarna tillät sig sjunka ner till den animala nivån och bojades fast i den sexuella reproduktionens kedja).

När därför de ur vissa perspektiv så fina budskapen i horoskopen söker bryta ny mark och gå framåt, hämmas eller perverteras nationens ambitionsnivå av denna barlast, vår nationella onda karma som är så ofattbart jordnära och materialistiskt att varje nobel tanke förefaller otänkbar. För att förstå hur låg nationen är måste man påminna sig Mona Sahlin och hennes kontokorts- och Tobleroneaffär. Sahlin hade samma Mars-i-Oxen som Sverigehoroskopet och hennes fiffelmentalitet var alltså typisk för detta gamla FattigSverige som fortfarande pulserar under ytan på alla skrytrenoverade Hushåll som söker se ut som 5e husets Elit lever och har det.

Detta är arbetarklassens eviga öde: att vara så tomma på insidan att de tar den Onda Överheten som sina rollmodeller när de försöker klättra. Men INGET FÖLJD AV INGET så landet kommer aldrig att fostra storhet eller bidra till världens pånyttfödelse. Tvärtom garanterar monster som de högersossiga politikerna att vi förbinder oss stenhårt med den stora förloraren USA vilket kommer att sinka nationen otroligt några årtionden fram i tiden. 

Enda hoppet är att de slemma handelsmännen är smartare än landets politiker eller Gardell som definitivt sålde av Volvo till Kina häromdagen. Smarta handelsmän trappar ner USA-kontakterna och skiter i de av USA och Kanada köpta politikerna och deras frihandelsavtal och börjar istället bygga hedervärda relationer med morgondagens världshärskare Kina. På så sätt visar sig visserligen den tursamma överheten i Sverigehoroskopet bara vara lika ryggradslös och lycksökande som vanligt, men skulle åtminstone uppvisa en smula intelligens och förståelse av hur vindarna numera blåser... 

Hellre en samarbetspartner med ett Kina som hoppade över hela det demokratiska svamlet än USA:s femtioförsta delstat och totalt rövknullad av den själviske Store Satan. Men vi vet ju att svenskarna - och därmed deras folkvalda politiker - inte tänker så. När PostNord dignar under mängden försändelser från Kina är det återigen den materialistiska ondskan i den svenska folksjälen medierna skriver om. Ett folk som snedtrippat och i sitt illamående nu bara kan jobba, konsumera och jobba ännu mer. Råttor i ett hjul. Råttor som inte kan invända sig på något konstruktivt vis eftersom de tar hela sin Norm från den Rika Onda Mannen och bara vill ha ett liv ungefär likadant! Så fungerar en nation utan Visioner om morgondagen!

onsdag 27 december 2017

Ytterligare om regissörer och skådespelare

I den lilla pilotstudien av 88 filmregissörer tog genast Solen i härskarläge i Lejonet täten. Exakt den position en människa med lite kunskap om astrosymboliken skulle ha gissat på. Men slog man ihop placeringarna för både Sol och Måne steg istället "världshärskaren" Stenbocken fram och även den placeringen var ytterst trovärdig. Filmmakandet som ett hantverk och med osviklig blick för en avklarnad historia och rätt rekvisita i varje scen... 

Efter ett par dagar poppade en ny tanke upp. Resultatet stämmer extremt väl på bloggens undersökning från 2014 av det personliga ascendenttecknet för skådespelare - det råmaterial dessa regissörer använder sig av. Månens eget tecken Kräftan dominerade som ascendent bland skådespelare och understryker den sköna astrologiska logiken bakom vår sinnesvärld. För vad är inte Kräftan om den underdåniga följaren till ledande Lejonet? Och vilket tecken tjänar Kräftan som komplementär opposition till, om inte Stenbocken! 

Notera att dessa bara är skådespelare med känd födelsetid, vilket är viktigt. Det är deras persona och kropp som är av det fantasifulla och formbara tecken som är så viktigt för en regissör. T.o.m. den preliminära studien av ganska få regissörer bidrar till att bekräfta att "det är något" med den antika astrologin.

Jag kommenterar sällan den katastrof som resulterar om man följer den västerländska traditionen: nästan alla ledande dramatiker-Lejon hamnar nu istället i Jungfrun, knappast det zodiaktecken som är känd för att vilja ta befälet och helhetsansvaret! Nej, den sideriska zodiaken fortsätter att fungera som då astrologin var ung medan den västerländska traditionen allt tydligare visar sin livsoduglighet - och det gäller också det sekulära västerländska samhällssystemet där i synnerhet svenska folket reducerats till ett psykiskt illamående och stresskonsumerande folk, gudlösa och sexuellt perverterade och penninggalna men snart knappt längre kapabla att föra en intressant konversation pga. filterbubblornas strömlinjeformande inverkan...

Sedan 2014 har inte mycket hänt med mitt datainsamlande, antalet skådespelare har ökat en smula. En handfull porrskådisar som samlades in för ett särskilt test är här inkluderade, men utesluter man dem är man strax inne i ett helvete av hårklyverier. Vem har rätt att kallas skådespelare? Gamle countrysångaren Willie Nelson eller någon annan av alla dem som grenat ut sig - inte minst en och annan fotomodell -  och i grund och botten är rätt usla skådisar? En studie av skådespelargräddan är ett intressant ämne i sig, men får anstå till en annan gång.Ascendenten hos
384 skådespelare
17
24
42
42
34
43
41
40
40
25
21
16
Snitt:
32
Signifik.
rel. snitt
(±45%):
<=14 e.
>=46


Den här bloggen använder inte statistisk metod utan utgår från praktiska granskningar av hur stora avvikelserna typiskt är i kontrollgrupper med 300 eller fler datapunkter. Att jag nu minskar slumpfönstret något, från ±50% relativt genomsnittet till ±45%, är godtyckligt men åtminstone ett försök att simulera slumpens minskande ryckighet vid växande datamängder.

Likväl lyckas inte längre någon ascendent skilja ut sig som signifikant för skådespelaryrket och Kräftan får se sig omkörd av Jungfrun. Den senare är förvisso känd för att vara ett plastiskt instrument i sin herres Lejonets händer, dess högra hand så att säga, så det finns en astroLOGIK även med den nya ettan! 

Kräftan och Stenbocken tappar en placering jämfört med det äldre testet och det kan bero på att jag kompletterat med ny och säkrare information om födelsetiden för några eller att jag rensade ut falska träffar mer noggrant den här gången (hittade t.ex. personer med noteringen att föräldern varit skådespelare och ett par fall där ACTOR ingick i ett annat ord).

Vill man fortfarande göra något av Topp Tre, så tycker jag ändå att det är lite intressant att båda de snabbtänkta merkuriska ascendenttecknen finns här, tillsammans med den inlevelsefulla och fantasirika Kräftan. Men avståndet mellan de flesta tecken har krympt sedan förra testet och det är möjligt att man i det här läget måste börja gallra bort diversearbetarna som egentligen saknar skådespelartalang för att åter se vilket - om något - som är den mest lämpliga persontypen för skådespeleri...

tisdag 26 december 2017

Lögn och sanning i det materiella


Levi som student, cirka 1938
Göran Rosenberg beskriver Primo Levi, författare och överlevare av den nazistiska människoutrotningen som en "som hyste en intill kärlek gränsande respekt för den hantverkande människan, homo faber; den människa som står med fötterna på jorden och kan sina saker och behärskar sina verktyg och visar omsorg om detaljerna..." (Expr)

Visst doftar detta av detaljprecisionens Jungfru, händelsevis Rosenbergs eget sideriska soltecken? Astrotheme har till att lycka födelseklockslaget och att kaka söker maka bekräftas ännu en gång genom att Levi dels möter upp Rosenbergs Sol med en Måne i Jungfrun men också föds då det andra merkuriska tecknet är i stigande över Turins östra horisont. 


Med den här författaren, tydligen petig in i absurdum med varje detalj återupprättas Jungfruns tecken som via Hugh Jackman tillskrevs ett filmpekoral för några dagar sedan! Det är ändå lustigt hur väl den astrologiska Berättelsen stämmer, för där Jackmans regi förlorade sig i grälla färger och bara ett klatschigt tempo, där visar tydligen Levis författarskap ett område där tecknet bättre hör hemma. Kanske ingen slump att Jungfrun tog knapp ledning när jag gick igenom Nobelprisbelönade författare? Merkurius hette Nabo (eller Nebo) i Babylon och var guden som anknöt till skrivkonsten, precis som i Egypten Hermes och Merkurius sågs som lokala uttryck för samma underliggande gudom eller princip. 


Att fängslas under nazismens folkrensningar och överleva koncentrationslägren borde speglas i horoskop som både stor olycka men också uthållighet. Och vad finner man om inte samma "dubbelt onda" Mars ("Olyckan") i personliga första huset som hos Fredrik Reinfeldt (som jag flera gånger vacklat över om huruvida han själv var en nazilägersvakt i sitt förra liv - hela hans hjärtlösa politik tydde på det - eller möjligen själv ett judiskt eller romskt offer för Hitlers folkrensning. 

I det senare fallet skulle den värdkropp som föregick Reinfeldtkroppen ha idenitifierat sig med sina tortyrmästare på samma sätt vi idag ser Stockholmssyndromet bokstavligen göra svenska till tanklösa USA-vänner (världens värsta mördarland!) och därmed lägga grunden till en återfödelse som en kallsinnig elitist som ser ner på samhällets svagare skikt, de som inte likt honom själv var "lönsamma".

Alla väljer väg beroende på sitt förhållande till Ondskan.
Självhatare kan faktiskt få ett långt liv genom sin sämre rot.
(Oxen/demonen Mammon i Merrill-Lynchs logotyp tycks
utfasad efter sammanslagningen med Bank of America.)


Den Ondska som utgick från Primo Levis egen fysiska uppenbarelse förstod Rosenberg som yngre när han dissade det av KEMI helt infekterade författarskapet. Även Månen i Jungfrun svarar på Jordelementets eller Djävulens lockelse i drömmen om det symmetriska och därmed livsförnekande. Redan boken "Periodiska systemet" antyder en som med hull och hår råkat ta Djävulens sanning som sin egen. 

Hela västvärlden var som förbytt över sina insikter i materiens väsen runt förra sekelskiftet. Att Levi var ett villigt offer för den organiserade materiens lockelse, framgår av hans nyckelplanet Merkurius i tät konjunktion med ... Saturnus! Och det är också hans del i organisationsplaneten som gjorde att nazisterna såg en överlevare i honom, en som dem själva... 

Här kan man förstås även notera "kungamakaren" Regulus extremt tydliga koppling till båda ascendenthärskare och en Saturnus som delvis gagnar Tvillingascendenten. Se bara människans namn: Primo, "den första" eller "den främste"! Är inte det kungamakaren Regulus som verkar i bakgrunden? Liemannen Saturnus täpper tydligen inte till Regulus välsignelser helt och hållet om ascendenttecknet står på någorlunda god fot med den Stora Illgöraren.

Epitetet "Stora Illgöraren" härleds troligen till samma tankekomplex som ser Saturnus som materiens och tidens herre, synliggjord genom härskarskapet över Stenbocken. Men Saturnus är i sin högre manifestation en Luftplanet som representerar det tidlösa/eviga himmelrike som är den verkliga mänsklighetens tillhåll för sina eviga lekar som bara ibland dippar ner och tar kropp i tid och rum.

Primo Levis atma karaka (själens signifikator) är Tvillingascendentens enda odelat positiva och välgörande planet: Venus i Lejonets 27e grad tecknar själens åtrå och i Lejonet - Livets tecken - blir detta kanske ett ännu tydligare tecken om att vad än Mars i 1a huset tecknar för slags stigma, så var den inre själen orienterad mot Liv. Levi klarade sig genom kriget.

Större tänkare än Levi har anat att KEMI är Djävulens domän, fysikern Heisenberg hade funderingar om vad slags pseudoverklighet kvantfysiken hade bragt i dagen och (katolska) vetenskapsfilosofen Wolfgang Smith uttryckte samma misstro, inte minst efter att människan skapat atomvapnet och de avtryckarglada amerikanerna använt det.

Vid genomgången 2012 av de då 158 Nobelpristagarna i KEMI glömde jag kommentera att Vågens tecken hamnade på botten. Idag skulle jag tillskriva detta en mening: det denna världen kallar sanning i själva verket är en lögn som denna världens herrar smyger på jordmänskligheten och i denna lögn ingår naturvetenskapens bedrägliga tjusning att allt verkar så logiskt och "periodiskt" - människorna köper med hull och hår falsariet att den materiella strävan är människolivets enda mening. Sedan har kapitalismen givit sig själv fri lejd att skapa Faraos Pyramider och slavsamhällen världen över. 

Hur kan Vågens jumboplacering bland världens främsta kemister föranleda en sådan slutsats? Inte direkt, men Venus är trots allt en metafor (ännu en!) för SJÄLEN och den härskar i sin positiva polaritet i Luftelementet i Vågen (det är i Vågen andesjälarnas Luft-Saturnus "upphöjs"). Detta är i sin tur en indikation om att den VERKLIGA MÄNSKLIGHETEN inte är de jordiska kropparna utan existerar på ett högre verklighetsplan. Bara förlusten av högre medvetenhet gör det möjligt för Rosenberg att tala om materien som en sanningens värld. Det är notabelt att Primo Levi har samma kombination av Kräftan och Jungfrun som t.ex. "Brunkol" Damberg, en svensk politiker som uppenbarligen inte ser eller förstår den högre verkligheten bortom den dammigt pragmatiska materialism han själv betjänar. 

I rättvisans namn tillhör en så stor del av mänskligheten det här evolutionsstadiet att man kan fråga sig om vad poängen är med att peka på en större verklighet i fler dimensioner när så många inte är i närheten av ens ett intresse av att bygga en annan civilisation som gagnar den riktiga människan och inte bara hennes kroppsliga och i jämförelse med originalet döda skugga... 

Av den jämnmodiga astrologin tycks hälften av mänskligheten permanent nu och för hela släktets återstående levnad är planterade i den negativa polariteten och där gjort denna världen till sitt enda hem. Dessa är själar som var menade att gräva ner sig i upplevelsen av att vara ett djur, låt vara ett tänkande djur. Det är synd att så få minns tidigare (och verifierbara) liv eftersom detta syns enda möjligheten för att studera om själen byter horoskoptyp mellan liven och ömsom kanske är en praktisk materialist (Jord) och i ett annat liv en driven eldsjäl (Eld) eller kanske en distanserad tänkare (Luft) eller en helt immanent varelse vars Vattenelement ständigt pockar och driver mot det dagliga och livsuppehållande...


Den inomvärldsliga Rosenberg älskar empiri så till den grad att det pekas med hela handen i rubriken till hans text: "den välgrundade erfarenheten". Och tacka för det, så snävt som hans spelplan ritades upp för honom redan i födelsen under en Sol i Jord och en Måne i Jord (Stenbocken). I den meningen påminner han om den religionslösa ledarskribenten Karin Pettersson som inte drar sig för att svära i Aftonhorans rubrik: Ett iskallt jävla julevangelium (kritiken riktas inte mot religionen utan mot den allt mer urspårade socialdemokratin). JORD drar mot det groteska eller brutala, vilket Petterssons starka koppling till Stenbocken antyder. Det som upplevs förfinat eller kultiverat i den världsliga kopians värld står sig slätt för den som fått en skymt av Platons högre verklighet, där de levande Idéerna minglar fritt och oändligt kreativt. 

"Det periodiska systemet" fascinerar själar som sjunkit lågt ner i skapelseordningen enligt den antika världsbilden, den ger en approximation av och fingervisning om att det existerar en högre intelligens någonstans. Det hedrar som sagt den unge Rosenberg att han åtminstone förmådde genomskåda Satans mest övertydliga fälla - att börja dyrka materien själv och dess byggen som hela den teknokratiska civilisationen av idag så ensidigt ägnar sig åt. Men så har han, likt Primo Levi, både Saturnus och Venus på sin sida, om än i den världsliga förlustens 12e hus, om man utgår från en Sol i första huset. 


Den intellektuelle Rosenbergs karta är visserligen full av slitningar och "bitterljuva" placeringar, men ett stänk av Vågens kommunikation garanterar honom en grundläggande humanitet som backas upp av 12e husets känsla av att tillhöra "samhällets olycksbarn". Att sedan horoskopet påminner om Primo Levi och drar starkt ner i leran (Vatten och Jord), visar att de ändå har samma grundläggande orientering mot anpasslighet till denna världens villkor, snarare än "poänglöst" tänkande kring dödens kroppslighet relativt människans högre natur.

måndag 25 december 2017

88 filmregissörer


Tre regissörer: Stone, Burton och Antonioni

Efter den de båda borgerliga stockholmstidningarnas samstämmiga sågning av Hugh "Wolverine" Jackmans pråliga cirkusfilm blev jag nyfiken på filmregissörers fördelning över zodiaktecknen. En sökning bland nästan tiotusen kartor efter "director" och en rensning av ledare inom andra verksamheter än långfilm resulterade i 88 namn. Jag vet att samlingen innehåller fler, men tyvärr gjorde jag i början ingen åtskillnad på skådespelare och regissörer och efterhandskompletteringarna är långt ifrån fullständiga. 

Jag tvekade inför att inkludera fem porrfilmsregissörer - vilken är verkshöjden? -  men lät dem ingå. I det läget upptäckte jag att Barry Sonnenfelds namn saknades bland folk taggade "porn". Sonnenfeld, senare känd för skruvade svarta komedier (bl.a. "Men in Black") började sin bana som porrfilmsregissör. Här finns även en del svenska namn även om de knappast (eller ännu inte) låter sig jämföras med legender som D.W. Griffith, Alfred Hitchcock eller Robert Altman, för att bara nämna tre...

88 datapunkter är alldeles för lite för att uttala sig om. men som en första pilotstudie kan det ändå vara intressant att se om något zodiaktecken tar ledningen som rent spontant känns som ett regissörstecken... Månpositionen inspekteras också eftersom begärsnaturen och känslorna inte får underskattas som drivkraft. I några enstaka fall kan månpositionen vara felaktig eftersom många namn saknar känd födelsetid...


Sol och Måne hos
88 filmregissörer
9 6
3 5
8 8
3 8
13 5
10 4
5 7
9 8
4 13
10 10
4 7
10 7
Snitt:
~7


Tar man bara ett enda resultat med sig av den här ministudien, är det likväl sanslöst imponerande! Det visuella SolÖgat i härskarläge i ledarskapets Lejon är exakt den placering jag skulle ha gissat på som urtypen för en filmregissör!

De 13 Lejonen är dessa och det enda svenska namnet påminner om att långtifrån alla 88 tillhör de stora kreatörerna! Här finns också åtskilliga som först gjort sig ett namn som skådespelare, likt Hugh Jackman, och sedan grenat ut sig i regiverksamhet.

 • Helene 'Leni' Riefenstahl;22.8.1902;12:00
 • Michelangelo Antonioni;12.9.1929;21:45
 • Roman Polanski;18.8.1933;10:30
 • Robert Redford;18.8.1936;20:02
 • Brian de Palma;11.9.1940;18:58
 • Oliver Stone;15.9.1946; 9:58
 • Julian Fellowes;17.8.1949;12:00
 • Tim Burton;25.08.1958;23:49
 • Sean Penn;17.8.1960;15:17
 • Erik Haag;28.8.1967;12:00
 • Ava DuVernay;24.08.1972;12:00 (första färgade kvinna som tilldelades en filmbudget på 100 miljoner dollar)
 • Nikolaj Arcel;25.8.1972;12:00
 • Catalina Cruz;13.9.1979;12:00 (porregissör)


Oxens usla noteringar rimmar också väl med zodiakens konstruktion. Det här tecknet hittar man snarare bland dem som släpar fram rekvisitan än sätter sig i regissörsstolen. I övrigt kan man fråga sig om Skyttens vilda svängning från usla fyra solplaceringar till toppvärdet 13 månplaceringar är slump till följd av det begränsade dataunderlaget, eller om det kanhända något hafsiga chanstagartecknet inte lämpar sig för film som motoriskt drivande soltecken (springer i alla riktningar) men fungerar desto bättre som måntecken, där det typiskt står för en vidsynthet som förmår fånga upp och assimilera mängder av trådar och impulser från engagerade skådespelare...

Adderar man Sol och Måne stiger dock det andra av zodiakens distinkta ledartecken fram: Stenbocken! Även detta är mycket passande för filmregi som ett konsthantverk som betonar en fast hand och regissören mer som en diktator än den inspirerande och likväl ledande Solen-i-Lejonet. 

Alfred Hitchcock som hade varenda scen klar i detalj för sig själv och var en fordrande pedant skulle kunna ha varit en Stenbock, men var lustigt nog det motsatta, en blödig Sol-i-Kräftan vid Kräftascendenten? Så varifrån kom diktatorsfasonerna och högdragenheten i hans personlighet? Från det solära kreativitetshuset där Saturnus-i-Skorpionen närapå bildar en nidbild av den saturniska Stenbocken! Organisatoriska och kontrollfreakiga Saturnus i det "fria" femte kreativitetshuset ger organisatörer av Guds nåde, men också hemskt ofördragsamma naturer. Anala perfektionister helt enkelt och värre än i Skorpionen blir det knappast.

Missa heller inte kombinationen av Saturnus/Döden och Terror/Skräck som kommer från det dödsfruktande tecknet Skorpionen - den här placeringen säger en hel del om den typ av film Hitchcock ville göra... Utan klockslag för Hitchcock hade hans dominanta natur varit obegriplig, men Saturnus-i-femte förklarar allt.

Eftersom medelvärdet är 7,3 regissörer per tecken inte säkert att pekoralmästaren Hugh Jackmans Jungfru-Sol (här 10 förekomster) skulle hänga med i ett större dataunderlag. Men närheten till regissören Lejonet gör ofta att de här två tecknen är samtidigt betonade så lika möjligt är att Jungfrun skulle hålla nästan jämna steg med Solen i sitt härskarläge...

 • Jean Renoir;15.9.1894;22:51
 • Paul Hogan;8.10.1939; 9:30
 • Michael Douglas;25.9.1944;10:30
 • David Zucker;16.10.1947;10:46
 • Pedro Almodovar;24.9.1951;22:00
 • Ethan Coen;21.09.1957;12:00
 • Fran Drescher;30.9.1957; 7:28
 • Tim Robbins;16.10.1958; 2:12
 • Amy Jo Johnson;6.10.1970;12:00 (Osäker på den här regissörens "tyngd", det kan vara lika lättviktigt som Erik Haag i föregående grupp...)
 • Sacha Baron Cohen;13.10.1971;12:00

Jämför man digniteten hos regissörerna i båda grupperna, är det dock uppenbart att de tyngsta namnen ligger i Lejonet medan några i Jungfrun är i princip "one hit wonders". Sluga affärskvinnan Fran Dreschers karriär byggde t.ex. helt och hållet på henne själv i rollen som den vimsiga barnflickan i tv-serien "Nanny" och exakt samma kan sägas om Paul Hogans filmer med sig själv i centrum som "Crocodile Dundee"! Notera Jungfruns ökända självcentrering i båda fallen! 

Samma gäller f.ö. även för Sacha Baron Cohen, vars regiarbete helt och hållet är en följd av de lustiga (och extremt självabsorberade) figurer han själv spelar... Det är mer "drama" i Lejongruppen än i cerebrala Jungfrun, där man ser en tendens till lättviktiga lustigkurrar eller regissörer av komedi. Den här lilla ovetenskapliga studien ger visst stöd för att Jungfrun Jackmans pekoral till cirkusfilm ligger på Sacha Baron Cohens nivå - Jungfrun älskar lustiga små mustascher och andra muntrationer medan Lejonet har en bättre blick för vad som skapar djupt och gripande drama.  

De båda stockholmstidningarnas filmrecensenter kan ha varit något på spåren - liksom den sideriska zodiaken. Vart zodiaktecken har sina områden där det excellerar, men kan också hamna i fel nisch. Men för att se om man skördar erkännande och framgångar i det man gör krävs känd födelsetid för att kunna bedöma det faktiska tionde karriärhuset, även om femte kreativitetshuset kanske t.o.m. är viktigare. Kreativitet på högsta nivå går inte nödvändigtvis hand i hand med offentligt tiondehuserkännande...