Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)måndag 12 december 2016

Trump: för smart för tråkiga rutiner
Han artar sig till att bli en underhållande tölp, denne Trump! Lite i samma stil som den dryge Bert Karlsson, allmän entreprenör och profitör och f.d. populistpolitiker. Trump anser sig för smart för att sitta av åtta år (han räknar kallt med att bli omvald!) och lyssna på repetitiva föredragningar av aktuella frågor. 

Med känd födelsetimma kan det ju vara intressant att utifrån hinduisk metod söka efter den intelligens i horoskopet som Trump själv menar sig besitta. För när Trump använder ordet "smart" är det naturligtvis inte den råttlika slugheten hos en "gatsmart" människa han syftar på utan en större och mer allmän intelligens som är typisk för generaler och strateger (se hans nya krigshund Mad Dogs horoskop) eller systemarkitekter som måste hålla betydligt fler bollar i luften samtidigt medan en design tar form för deras inre SolÖga (Solen är den mest grundläggande symbolen för kognitiv kapacitet, "g" eller allmänbegåvning.)

Jag utgår här från några punkter för bedömning av intelligensen i ett inlägg från 2010, "Merkurius i hela sitt sammanhang".Faktum är att Trump verkar vara en blandning av gatsmart och hyperintelligent! 

Om man börjar med en generell iakttagelse är det aldrig fel när Solen befinner sig i ett hörnhus (eller i frågor om intelligens och/eller kreativitet) det naturligt solära och lyckosamma 5e huset. Det går naturligtvis inte att toppa Trumps omen med Solen i det mäktigaste av de fyra hörnhusen, det 10e!

Ofta slinter han dock, och det beror på att Solens disponent är den emotionella Venus i Kräftan, instängd i den världsliga förlustens 12e hus. Det är denna underton till Solen i dess isolerade hus som ger hans sjukt förråade och objektifierande blick för kvinnor: Venus står med den formalistiska Saturnus i det 12e som inte gör en människa något "världsligt gott". Men detta och hans sunkigt köttsliga opposition till Månen i Skorpionen har redan kommenterats. 

Det är för övrigt dessa blandningar av Jord och Vatten som skildrar mannens extraordinära girighet, Reinfeldts "drivkrafter till arbete" som fört honom till den ena procenten av superrika, vilka han nu kommer att gynna ytterligare under sitt presidentskap. 

Det är för övrigt intressant att han påbörjar sitt arbete just i anslutning till en fullmåne mellan psykets hunger och intelligensens förfogande över makt och materia. På samma sätt som i hans eget horoskop omvittnar tillträdandets fullmåne en spänning mellan Eliten och Folket - Solen uppe i maktposition på topp och Folkets Måne i maktlös bottenposition. Massans månghövdade träldom som bär upp en liten grupp "lysande solar"... 

Eftersom jag noterade en biltunnels kollaps under en sådan här opposition mellan Trumps Oxe och Skorpion (den sataniskt världstillvända axeln) formulerade jag en tanke om att dessa fullmånar inte alls förmår lyfta situationen till något nytt och bättre utan tvärtom indikerar en implosion till följd av exempelvis materialsvaghet. Trump skulle kunna dö i ämbetet. Ett dödsfall under just denna fullmåna noterade jag nyligen i samband med ett självmord, där en medicinering mot det psykotiska borderline-tillståndet fick oönskade effekter! Ja, en fullmåne längsmed den sataniska linjen är kanske det som fått en del att frukta att världen nu fått en ren och skär galning på halsen! Det går inte att bortse från den här fullmånen även om man följer käpphästarna för utvärdering av IQ enligt länken ovan...

Denna länk poängterar det första ego- och kroppshuset och det femte solära huset för "atman" eller andesjälen. Om tanken har någon förankring i äldre ockult tradition, vet jag inte, men hypnoterapeuten Michael Newton uppger från sina 30 år av behandlingar att själar inkarnerar olika mycket. Vissa sträcker, så att säga, bara ut en tunn tentakel till värdkroppen och Solen skiner i dessa horoskop mycket svagt. 

Andra själar missbedömer sin kommande livsuppgift (vad är metaforer och vad är bokstavlig verklighet?) - det går också att inkarnera alltför mycket och med ett överskott av solenergi får vi istället de hyperenergiska och rastlösa människor som man kan misstänka att Trump tillhör, en som skulle dö av tristess att sitta av vartenda rutinmöte. "Informera mig när något i situationen har förändrats" säger han som den stora strateg han upplever sig vara. 

Solen i tionde huset måste indikera en som närapå tagit i för mycket och blivit för mycket eldsjäl och över vilken kroppen inte förmår lägga band. Men Trump har Solen i Oxen, där köttets lustar tycks vara som starkast och i synnerhet Oxen av Trumps typ, där Oxens härskare Venus varnar för "världsliga förluster" just till följd av anpassningen till den låga Vegetativa Vattensjälen och dess drifter och passioner... (Jämför med Filippa Reinfeldts horoskop.) Även om Solen tekniskt är stark i 10e finns det faktorer som faktiskt gör att Trump trots allt inte verkar så himla smart... Detta är därför ett problematiskt mellanting av "eldsjäl" och förstockad hedonist och det som skapar problem är att Solen ges så mycket drivkraft genom dess prominenta tiondehusplacering. Solen är djupt sjunken "i köttet" och för likväl ett förbaskat liv!

Men hinduisk astrologi förefaller värdera 1a och 5e husen som viktigare för IQ-frågan än Solens (och soldisponentens) placering. Här uppstår nu en annan berättelse som skär sig rejält mot den frustande tjuren och som förklarar varför Trump upplevs som en så komplex varelse.

Det femte huset står inte bara för allmänbegåvning ("g", generell intelligens) utan är också platsen att avläsa den goda karma själen tagit med sig in i denna återfödelse till jorden. Här är Trump verkligen lyckligt lottad (han ärvde sin fars avsevärda förmögenhet) eftersom Lejonet i 1a huset gör den stora förmögenhetens Jupiter till såväl naturlig som verksam välgörare. Och när Jupiter befinner sig i det 2a huset för pengar och övriga resurser som ego/kroppen tarvar, då blir budskapet nästan övertydligt. Men för IQ-frågan uppstår nu det fascinerande att Jupiter även äger det 5e huset så att man åtminstone måste tillskriva Trump "ekonomiskt snille". Jag har läst syrliga påpekanden att han inte fått sin fars förmögenhet att expandera lika mycket som andra rovdjur och han räddades ju undan konkurs vid ett tillfälle.

Konsolideraren Saturnus står extremt svagt i 12e förlusthuset och det skulle kunna vara förklaringen till att Jupiter får för mycket svängrum. Även som "verksam välgörare" har Jupiter tendensen att välja den lätta vägen (Saturnus står för det hårda slitet för varje korvöre). Trumps ego står alltså inkilat mellan de två kompletterande motpolerna Jupiter och Saturnus, i egna resursernas 2a och egna förlustens 12e. Saturnus i Kräftan är en fruktansvärt klängig position, ovillig eller oförmögen att släppa taget och en snål skotte skulle säkert hellre drunkna fastklamrad vid sina värdeföremål. Men 12e är ett område där man tränar på att befria själen från otjänliga sidor och för Trump är alltså livsutmaningen att lära sig offra Saturnus-Kräftans fixering vid trygghet och besittningar. 

Det är alltså möjligt att hans bristande förmåga att bygga minst lika mycket ny förmögenhet som den han ärvde snarare beror på att hans själ (Solen) innerst inne känner sitt "program" för detta liv, som består i att lära sig känna på förlustens beska! Han kanske avsiktligt slarvar (inte minst med fakta och fria fantasier) för att hans själ är här för att testa sina krigarkrafter! I alla dessa resonemang får man inte glömma att det faktiskt är en gudabenådad krigare som fötts! Mars med kungamakaren Regulus exakt i öster! 

Mars-Lejonet kunde inte bry sig mindre om Kräft-Saturniernas ängsliga klängande vid sina världsliga tillgångar, Trump tänker annorlunda! Men eftersom vi också sett den hypermaterialistiska fullmånen mellan Oxe och Skorpion påminns man återigen om hur motsägelsefull denna himmel är. Kanske Trumps själ tagit sig an för många disparata livsuppgifter på detta varv? Det skulle i så fall tyda på en begränsad intelligens i själva själen vilket är ett förhållande givet redan med världens skapelse och inte mycket att gnälla över. 

Det 5e IQ-huset ger i vilket fall positiva besked om att den här själen återvänd med bra karma, i synnerhet i relation till materiella resurser. Man kan påminna sig att sydindisk tradition anser att det är Jupiter som är markör för fadern (nordindisk delar den västerländska traditionen där Saturnus/patriarken är fadersgestalten). I Trumps fal ger sydindisk tradition full utdelning eftersom fader Zeus/Jupiter som verksam lyckobringare i 2a huset för resurser passar oändligt mycket bättre på hans förmögenhetsbyggande far än den veka Saturnus i 12e förlusthuset! (Men samtidigt riskerade ju Donald Trump allt hans far ackumulerat så det ligger något också i den alternativa allokeringen av fadersgestalten till Saturnus...)

Att nu IQ-planeten (5e husägaren) är Jupiter är enastående och gäller alla som föds med Solkungens ascendent Lejonet. Men Trumps Jupiterplacering som sådan, i träldomens Jungfru, är inte lika imponerande. Många anser att han nu lurat den amerikanska arbetarklassen att rösta på honom genom de ytterligare lättnader han avser ge de allra rikaste. Men jag menar fortfarande att Jupiter i Jungfrun indikerar "välgång för den enkla arbetande människan". I något tidigare liv måste Trump själv ha varit en enkel arbetare och det är det livets knot och slit som han då tog i godan ro (Jupiter) som nu omvandlats till hans goda karma som gav honom en gräddfilsfödelse. Likväl är Jungfrun ett begränsat tecken jämfört med vad som skulle kunna ha resultera med jupiteriska Skytten i det 5e huset för god lycka. 

Man kan spekulera i en alternativ värld där nye presidenten istället haft Jupiter i 11e idealhuset istället för det 2a huset för hans egen plånbok! Då kunde man snacka om en president på kant mot de superrika och kanske med ett ideal om att vara språkrör för gudarnas vilja med människorna på jorden. Tvillingarnas Merkurius är ju kommunikatören och i sällsynta fall ängeln eller budbäraren. 

Babylonierna kallade planeten Nebu, gudarnas skrivare och tillika en budbärare till människorna - sannolikt förlagan till Bibelns änglar och grekernas mytbildning kring Hermes (Merkurius). De judiska Henoks bok och Dödahavsrullarna innehåller referenser till änglarna som "föll" och kopulerade med "jordens döttrar", dvs. en tänkt ohelig blandning mellan en högre andlig princip (Platons Former?) och jordens djurliv - resultatet blev "jättar" vilka sedan länge försvunnit från jordens yta men som dagens mänsklighet ännu bär på spår av. 

Den judiska myten om jättar tycks besläktad med grekernas om titanerna från en äldre tidsålder, och mitt i alla dessa berättelser skönjer man svagt "länken" Hermes/Merkurius som en överlöpare som förband de världar som borde ha förblivit separerade... Inte undra på att Merkurius också blivit emblem för handelsmannen som förbinder skilda världar och i kapitalismens döende och oroliga år nu kommit i fokus vid globalismen och de frihandelsavtal som kartellen av Stora Aktörer söker genomdriva för att ta fullständig kontroll över världen.

Eftersom Trumps Jupiter i Jungfrun decimeras rejält genom att ingå i det förtätade Jordelementet, kan man fråga sig vad som blir kvar av 5e hus-Skyttens gränslösa intelligens. Det kanske är så att Trump snarare är en gatsmart rufflare än en intelligent människa i ordets antika och sanna bemärkelse. Det femte huset innebär ju en kreativitet som minner om gudarnas och en intelligens som förstår den egna själens relation till den universella lagen. Är inte dessa kopplingar för handen är människan helt enkelt inte intelligent. Naturvetare med ateistisk böjelse kan vara hur klipska som helst, men de brister i genuin intelligens.

Eftersom Trump har Lejonet i öster och där också ägaren till 9e huset och den universella dharman, uppstår en ovanligt enkel astrologisk gåta: mannen är en hejdlös narcissist (vilket vi alla visste) som likställer sig själv med världsalltets gång (9e). Därmed är det också en fråga om inte Trump lider av den svåraste megalomani den här bloggen någonsin noterat. Detta är något helt annat än en normal och lätt egocentrisk födelse i soluppgången!

Så när upphör hög intelligens eller den till förvillelse lika gatsmartheten och storhetsvansinnet träder i dess ställe? När Trump gjort sina år, kommer världen kanske att ha ett prejudicerande fall.

2 kommentarer:

 1. Även om lathet är tecken på intelligens
  http://www.di.se/artiklar/2016/8/18/lathet---ett-tecken-pa-att-du-ar-smart/

  Och tystnad var viktigare för hjärnan än man trott
  http://www.lifehack.org/377243/science-says-silence-much-more-important-our-brains-than-thought

  Så ger övning i 10 000 timmar att man slår medfödd intelligens
  http://www.svd.se/ovning-i-10-000-timmar-slar-medfodd-begavning

  I artikeln nämns boken "Framgångsfaktorn" som (liksom artikeln) bygger på Anders Ericsson, en av världens främsta forskare på expertprestationer
  http://www.bokus.com/bok/9789113021959/framgangsfaktorn-som-skapar-vinnarna/

  Och forskare säger att "Träning gör dig smart"
  http://www.svt.se/nyheter/vetenskap/forskare-traning-gor-dig-smart

  Samt en psykiatriker slår fast: Träning är som 100 mediciner och påverkar alla våra tankeförmågor
  http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=103&artikel=6563515

  Tamasiska Oxen med Venus som verksam illgörare och Saturnus som verksam välgörare samt Yoga karaka. Sattviska Tvillingarna med Venus som verksam välgörare och Saturnus är verksamt neutral. Den ena gynnas av lugn och ro (Venus) och den andra av hårt arbete (Saturnus). Dock så skadar ju då inte hårt arbete (Saturns) Tvillingarna men lättja (Venus) kan skada Oxen.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Trumps horoskop är nog snarare regel än undantag. De flesta kartor har påfallande motsägelsefulla budskap - som det du skissar om verksamhet kontra vila.

   Möjligen kan kan prioritera just här eftersom inte alla sektorer i horoskopet har med kroppsrörelse att göra. Enligt hälsofascistiska Sveriges definition där kroppsträning och förstånd hänger ihop, skulle rullstolsbundna skelettet Stephen Hawking vara en slö grönsak. Ändå tillhör han världens mest intelligenta.

   Man kan säga att 5e solära huset PRIMÄRT är en kontakt rakt in till själen och och därför den viktigaste indikationen på hög IQ och SEKUNDÄRT idealiskt forum för den energigivande Sol som driver de tanklösa att istället ränna runt i joggingspåret.

   En kropp är inte ett måste för hög IQ, det kan förhålla sig tvärtom. Men "don efter person", och vissa kartor har säkert en konfiguration som antyder att kroppslig aktivitet fungerar bättre än stillasittande tänkarjobb vid ett skrivbord...

   Många intressanta länkar! Några ämnen känner jag igen. Sånt här tenderar att återkomma år efter år. Nya forskare "upptäcker" samma gamla saker.

   Radera