Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)lördag 17 december 2016

Tiggarna - det onda EU:s lycksökare på gräsrotsnivå

Ett uttalande som åtminstone tyder på begynnande realism hos Stefan Löfven publiceras runt klockan sju i AB. Hans tidigare och generande plattityd om att "man kan inte förbjuda fattigdom" börjar ge vika inför den mänskliga soptipp svenska gator och torg blivit genom EU:s fria rörlighet, som ju var tänkt för att de onda kapitalisterna skulle kunna samordna sin verksamhet för bästa profit och så den naiva tanken att detta sedan skulle komma samhällena till del. Istället flyttar de onda kapitalisterna runt och manipulerar lönesättningen inom EU-länderna och i botten på denna skamliga kedja av närighet hittar man så tiggarna som samma beredskap att röra sig för att förbättra för sig själv.

Löfven har kanhända insett att svenska folket inte BÅDE kommer att acceptera att vi importerat så mycket människor som permanent kommer att förbli lågutbildade och lär bli vår nya underklass av tjänare och toalettrengörare och samtidigt behålla samma trashankar vid entrén till precis varenda livsmedelsbutik och systembolag (tiggarna är inte korkade de flesta vet var de ska sätta sig för sin helt improduktiva och parasiterande verksamhet). 

Frågan har aldrig gällt individerna - trashankarna - som man visst kan tycka synd om utan att för den skull varken vara en bättre eller sämre människans. Frågan har första början handlat om vilket Sverige medborgarna har rätt att möta när de lämnar sina hem och går ut i det offentliga. Jag känner i Stockholm hur jag förvandlats till ett kallt monster eftersom jag själv lever flera tusen under fattigdomsgränsen till följd av en deltid och den svenska arbetsmarknadens oförmåga att ta tillvara intelligenta människor komna till åren. Jag skulle inte ens med bra lön ge till tiggarna eftersom de representerar lycksökarens mentalitet ("verksamt ond" Jupiter, vilket kan tyckas som en självmotsägelse eftersom planeten också kallas den Stora Välgöraren).

Tiggeri kan aldrig jämställas med en dags arbete. Det gör Lena Mellin parodisk som på allvar funderar om ändå inte "tiggarlicenser" skulle kunna vara en metod i en krönika som är tidssynkad med nyheten om Löfvens senaste uttalande. Främlingshatare har helt rätt när de använder nedsättande ord som "parasiter" på samhällskroppen och bara en tuff linje bör gälla. Ge redan idag butiksägare rätten att avhysa tiggare som satt sig vid ingången - med en hink kallt vatten om de inte svarar på förklarande handgester ("cirkulera")! Det mjäkiga, principlösa och konflikträdda Sverige har låtit det här pågå alldeles för länge utan att kunna bottna i de fundamentala principerna. De kunde ha läst filosofen Platon om tiggeriet och dragit lärdom för länge sedan.

Se även: Är tiggeri arbete? (juli 2015)

Om man plus-minus några minuter sätter klockan 7 på AB:s publicering om hur Löfven börjar vända i sin tidigare så slappa och eftergivna syn på tiggeriets legitimitet, får vi som vanligt (höll jag på att säga) den brutala degenerationens Saturnus-i-Skorpionen i Stockholms östra horisont.
Vi har "resande-axeln" 3e/9e aktiv genom en opposition och det är typiskt den materialistiska polariteten mellan Stenbock och Kräfta som tecknar mäktiga och maktlösa, en helt negativ och okonstruktiv tärande axel som innehåller den begärsfyllda Månen i Kräftan i 9e huset för avlägsna folkslag (Månen tecknar etniska grupperingar) och Venus för pengar eller "jämvikt" eller "harmoni med..." 

Inför denna axel väljer vissa att "harmoniera" med den hjärtskärande scen av skillnader i hackordning i samhället som tiggarna passivt sitter och demonstrerar, och skänker en slant. Andra åter, vägrar konsekvent att spela detta taskspel för att köpa sig lite godhet. (Jag missade helt något Ann Heberlein sade i veckan om borgerlighetens sätt att köpa sig fri sån genomgripande samhällsförändringar genom allmosor.)

Men ännu mer bestickande i horoskopet för publiceringen av Löfvens hårdnande attityd i frågan är DEN SOCIALA UTSTÖTNINGENS SYNDROM här gestaltad genom att sociala Vattumannens härskare Saturnus gästar syndabockens Skorpion och Skorpionhärskaren Mars är på väg in i en konjunktion med halshuggandets södra månnod (Ketu/Draksvansen). TIDEN SJÄLV dikterar således en önskan om att renodla den sociala eller svenskt kollektiva samhällsbilden från detta bottenlösa mörker av passiv "ge mig"-mentalitet som underklassens Saturnus i Skorpionen kan sägas teckna här.

Det finns flera betoningar på pengar och ekonomi i kartan, men oppositionen och den sociala utfrysningen (saneringen av inhemska gator och torg) är nog de två dominanta inslagen på denna himmel. Ur tiggarnas perspektiv är "utrensningen" naturligtvis ett bakslag, men det är ändå gynnsamt att Löfven ÄNTLIGEN börjar fatta VILKET FOLK som givit honom mandatet att forma dem ett samhälle. 

Det finns många grupper i Sverige just nu som har det skit! Läser om vilket haveri svenska pensionärer redan befinner sig i och hur det kommer att bli än värre i framtiden. Lösningen är sannerligen inte Fredrik Reinfeldts tvångsordinerade löneslaveri tills man stupar (om man inte är rik och kan betala sig ur denna onda och förtärande cirkel). Lösningen ligger snarare i en ärlig granskning av grundproblemet: hur Sverige kunde låta den rovgiriga kapitalismen föröda samhälle och medborgarnas inre tankeklimat så fullständigt som har skett i Sverige. 

Hela landet måste byggas om i grunden utifrån nya grundvärderingar. I det arbetet kan det visserligen tyckas vara en symbolfråga att få bort parasiter från gator och torg.

Mina hårt arbetande pakistanska postombud ett par kvarter bort sliter häcken av sig för nätshoppinggalna svenskar och får ändå knappt ut någon lön för mödan. De får naturligtvis stanna och deras löner måste höjas istället för att andra högre i näringskedjan tjänar alla pengar på logistiken - pakethantering är en korrumperad verksamhet globalt och jag noterar hur USA höjer sina postpriser hela tiden för att maximera vinster att hämta på den ökande globala handeln. För tio år sedan kostade vara X 8 dollar att skicka till Sverige med ett dollarpris på under 6 kronor. Idag kostar vara X 23 dollar att sända till ett dollarpris på över 8 kronor.

Det finns fler branscher där inte inflationen kan förklara varför gemene man får punga ut med allt mer pengar. I dessa kapitalismens sista döende år ser man girigheten som ett vansinnigt race där alla som kan försöker sko sig lite extra. (AB bevakar de stormrika ICA-handlarna som agerar som kungar över sina lukrativa monopolbutiker fast de är närapå patrask - bara ett mycket andefattigt folk skulle förgudliga matanrättning och -konsumtion på det sätt svenskarna gör.) Mänskligheten har blivit rätt motbjudande och tiggarna ingår bara i denna totalbild av en art som i flera delar tappat greppet.


Men ombyggnaden av Sverige måste bedrivas både på gatunivå och i de ståndsmässiga miljöerna. Låt Sverige bli ett nytt Kuba, lämna EU och förstatliga överhetens tillgångar. Offra en eller två generationer vrånga och själviska svenskar och satsa på verklig bildning av växande småbarn som sedan blir vuxna bärare av ett nytt och mer empatiskt paradigm. Tiggareländet är den rättmätiga skit EU-dyrkande kapitalister dragit på sig och nu insett att "rörligheten" kostar mer än den smakar. Fyrtio år efter den här skissade omläggningen kan Sverige återigen ge sig ut i världen och - med mer trovärdighet - bete sig som världssamvete. Just nu är landet ett enda stort Falsarium.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar