Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)tisdag 6 december 2016

Tidens herre Saturnus och de svenska mediernas förvandling


TIDSANDANS HERRE SATURNUS
2010 och 2016


Mattias Hagberg, en typisk "västkustliberal" färgad av handelsstadens kontakter med folk från när och fjärran, skildrar i tre DN-artiklar svenska mediers förändring till snävhet och dysterhet mellan hans grundliga läsning av de stora dagstidningarnas ledarkrönikor 2010 och 2016.

Först får hans lokala GöteborgsPosten en snyting för att den präktiga karriäristen Alicia Teoduresco på rekordtid lyckats förstöra tidningens tidigare så ljusa tonläge, och i del 2 utgår han från ytterligare en kvinna i den politiska chefredaktörsstolen, f.d. liberala Expressens Anna Dahlberg. 

Del 3 kommer i morgon och jag hoppas för journalistens skull att han inte hittar en kvinna som förklaring till mörkret över medie-Sverige även då. Det vore väl verkligen att lägga sig i linje med en uråldrig och urspårad typ av konservatism, den som ansåg att den mörka lägre delen av Naturen har Kvinnan som sin bästa analogi om inte rent av konkreta parallellmanifestation: försiktig gränsande till det negativt avvisande, hushållande och favoriserande sina egna barn framför de andra barnen och oändligt dröjsam med att skänka Främlingen sin tillit. 

Kort sagt, alla de problem som Jungfruns zodiaktecken brukar tillskrivas i dess jordbundna pragmatism, dess "fallna" Venus som söker egennyttiga relationer istället för den idealistiska kärleken till sin omvärld. Och Jungfruns rädsla för Främlingen som till sist utlöser mytens Hades våldtäkt på Persefone ("Venus fall"), ska vi inte tala om. Det är ett stående inslag i våldtäktsfall att män spräcker topplocket för att Kvinnan inte låter dem "komma till". Detta är den klassiska antisociala eller distanserade hållningen som utgår från Jungfruns princip, tecknet som värderar sin egen frihet (inte minst från Staten) högre än allt annat. Man skulle kunna kalla Jungfrun en symbol för liberalism om den inte redan kopplats till Olyckan och den maktlösa småjordbrukaren - i antik tradition i princip en slav med överhetens krav på att betala in tionde.

Storjordbrukaren eller jordägaren är förstås Stenbocken, det maktorienterade av de tre tecknen i Jordelementet och i modern tid en symbol för statsmakten. Jungfruns prydliga och städade sida, stämmer faktiskt väldigt bra in på den kultiverade och försynta liberal Mattias Hagberg skisserar och paradoxalt nog också på arbetstagaren som tiger eftersom han är för feg och mån om sin egen plånbok för att riskera något genom att gruppera sig till revolution. 

Att gruppera sig går för övrigt rakt emot Jungfruns anti-sociala eller privatistiska grundnatur. Därför är Jungfrun OLYCKANS zodiaktecken eftersom "ensam är inte stark". Det var just för att splittra svenska folket som Reinfeldt och Borg chockhöjde a-kasseavgifterna och fick de korttänkta svenskarna att försöka spara lite pengar men istället blev isolerade svaga öar i dessa landsförrädares försök att produktifiera och monetarisera allt och alla i landet.

(Det senaste tecknet jag såg på vilket fiasko Sverige nu blivit är en nättjänst som erbjuder speltorskar att "jämföra" - denna svenska paradgren - olika nätcasinon för att se vilket som kan lura av dem mest pengar! En regering som inte kan kriminalisera spel & dobbel för att staten har så goda intäkter av att hålla folket på en oändligt obegåvad nivå, är en största brottslingen av dem alla!)

Ur bloggens astrologiska perspektiv är det belysande att han valde 2010, året då borgaren rodde hem ännu en (knapp) valseger som referens till 2016 års alarmistiska medier om ett Sverige i kris, främst pga. invandringen.

Saturnus som den som får oss att tro att slöjor lyfts för vår blick var gång Tidens herre byter zodiaktecken, får oss att uppleva att vi nu ser allt så mycket tydligare fastän vi bara bytt ett ofullständigt perspektiv mot ett annat. Det är talande hur Saturnus pekpinne befinner sig just i den individfixerade och därmed oändligt svaga och olycksbenägna Jungfruns tecken 2010 - i mitten av regeringen Reinfeldts välde. Den individualistiska Jungfrun sammanfaller perfekt med vi-känslans sammanbrott i Sverige, men i termer av DN-artiklarnas ämne, är det förstås ännu en tid av liberalismens övertro på individens ansvar och möjligheter. 

När man snabbt går till årets första dag 2016, påminns man direkt av den här bloggens upprepade varningsomen för det bottenlöst usla ledarskap som man kunde misstänka när frihetsberövande Saturnus i sin kanske sämsta placering i korruptionens och dödens Skorpionen hittade frihetens Jupiter att slå klorna i. Detta plötsliga klimatombyte från tanklös generositet till iskall kyla förutspådde jag korrekt - men inte tillräckligt korrekt - drabba alla de östeuropeiska tiggare som klistrat sig fast på gator och torg i Sveriges städer, lycksökare från urfattiga trakter som rikemansklubben EU och förmodligen även Mattias Hagberg uppmuntrar. Sanningen var att de astrologiska omina rörde ännu mer av samma vara: den stora flyktingvågen som drabbade det redan slutna Fort Europa (viktigt att minnas) sensommaren 2005. 

Tar man Hagbergs andra år för ledarkrönikar och ställer horoskop för 1 januari 2016, ser man alltjämt Saturnus i kolsvarta Skorpionen koppla sitt strypande och negativa grepp om välfärdens, optimismens och generositetens Jupiter i ledarskapstecknet Lejonet - den symbolkombination som till att börja med fick mig att tala om uselt ledarskap (Lejonet) och en avsaknad av storhet och nobless. 

Armodets Saturnus (underklassens planet enligt hinduisk tradition) i korruptionens och dödsskräckens - terrorns! - tecken Skorpionen är verkligen som att ha Liemannens frostiga andedräkt i nacken om man är ett förmöget Jupiter-Lejon. Jag hade helt fel som kallade den här kombinationen för en "dramadrottning" för några år sedan. Tvärtom fryser den och blir rigid, sten som en pinne, högdragen eller moltyst och undvikande. Båda tecknen är stolta och obenägna att ge vika och dramadrottningens okontrollerande vrålande och gestikulerande ska man snarare lägga i de två andra kombinationerna av Eld och Vatten, den rajasiska (lidelsefulla) mixen av Väduren och Kräftan (Löfven har verkligen inget cool) eller i någon mån den kunskapsorienterade eller sattviska mixen av Skytten och Fiskarna. Den senare aktiverar lätt Fiskarna i dess roll som gråterska eller vittne (martyrium).

Kort sagt: mixen av Lejon och Skorpion fryser minspelet och individerna dör ofta i sin stolthet och oförmåga att tänka om. Det är verkligen kombinationen som indikerar den gamla sanningen om Högmod (Solens superbia) som föregår Fall (Skopionen och Mars drift eller synden att till varje pris vilja hålla det lägre livet och arten vid liv, i rent och skärt trots mot en tid som anger att en historisk nyordning kommit).

Svenskarnas synd består i att det inte fattar hur de redan kapitaliserats så till den gräns att deras Sverige kommer att upplösas i grunden och blir bara ytterligare ett transitland för billigaste sortens arbetskraft - de valde USA-vurmen för många många årtionden sedan och här kommer nu den rättmätiga lönen: den stora imperialisten i väster krossar deras land via sina globala storföretags trixande med övergripande frihandelsstrukturer - se föregående inlägg om storföretagens planerade och i vissa fall redan sjösatta expropriering av svenska folkets skatter. I det inläggets länkade artikel visas att närighetsminister Dambergs skötebarn Vattenfall, ett svenskt företag, redan stämmer tyska staten för uteblivna vinster till följd av ändringar i tysk lagstiftning! 

Det gör Damberg inte bara till svenska folkets fiende utan också fiende till det tyska folket. Stefan Löfven är bara en korkad marionett som någon hjälp memorera några dussin floskler, det är Damberg som är den verkligt onda inbäddade näringslivsrepresentanten! Göran Greider kan kalla ett sånt här utfall mot enskilda politiker missriktat bäst han vill, men han gör det lätt för sig genom att enbart titta på kapitalismens förråande under de senaste årtiondena och undanbe sig frågan om partiernas skuld. 

Även om inte Greider kan se att Himmelen kommer att utkräva personligt ansvar för alla som väljer fel väg under sin tid på jorden, så är detta ett faktum och en hörnsten i kosmos på något sätt moraliskt grundade naturlagar. Dessa lagar sökte antikens människor teckna genom zodiaken och dess många och komplexa nyanser till följd av planeternas sätt att knyta ihop olika grundprinciper - vissa helt på kant med varandra. Mänskligheten har ännu inte lyckats uppfinna ett lika avancerat språk, även om upptäckten av DNA skulle kunna synas som ett enormt genombrott. Frågan är om mänskligheten kommer att överleva så länge under självstyre att DNA:s hemligheter blir fullt förstådda, ända till deras förbindelse med Kosmos - den stora EPIGENETISKA diktatorn!Tillägg.

Mattias Hagbergs artikelserie kan ses som en inlaga för handelsstaden Göteborgs simplistiska krämarmentalitet (han kallar det "liberalism"), det blir uppenbart när man studerar horoskopet. Jämför gärna med Dambergs karta!


 
Vissa zodialkala principer skär sig mot varandra och det är just typiskt att Hagberg har en svårt att lägga hop 2 + 2 när man ser en överdriven närighet via Månen och sedan den suboptimala mixen av Solen och dess fiende Saturnus och båda två i kommunikatörens Tvillingarna i det "blinda" 8e korruptionshuset. Trots att tonen är så rimlig i hans DN-artiklar avslöjar horoskopet att han som bäst ger läsaren halva historien!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar