Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)onsdag 28 december 2016

Sveriges tre girigaste kvinnorFöga förvånande hittar man Annika "Fallskärm" Falkengren i toppen av SvD:s genomgång av Sveriges tio kvinnor som bäst sett till att "arbete ska löna sig" som fåntratten Fredrik Reinfeldt en gång lindade in sina trakasserier mot cancersjuka och andra utsatta grupper under den verkligt onda regeringens tid. 

Jag har redan tillräckligt diskuterat hur Falkengrens av Vattenelementet dominerade horoskop perfekt illustrerar den närighet och de omättliga begär som det här elementet representerar om inte några motindikationer finns på himlen. Utifrån valet av psykascendent (Chandra lagna) här ovan, måste medges att det finns tydliga tecken på en tursam individ. För patetiska kvinnor måste hennes egocentrerade penningplanet Venus (även kvinnans planet) i Väduren i tionde prestigehuset te sig som mönstergill... 

Jag vill här bara påpeka något vi strax ska se igen, nämligen hur Vatten och Luft bildar en ohelig allians genom att Solen i jupiteriska Fiskarna styrs inifrån det 8e huset för död och korruption. Ur kvinnans Rahu-giriga psyke råder så att säga en psykologisk blindfläck - hon ser inte sina egna motiv till att vara så "på" i den lunära fantasin om sitt solära handlingsliv (minns, vi tittar inte på hennes verkliga solära handlingsmänniska utan hur hennes Rahu-inflammerade psyke föreställer sig sitt gränslösa simmande i 9e utlandshuset där hon hittar samma stim rovfisk som hon själv tillhör - detta är Sveriges mest skamliga kvinna och en av dem på Forbes internationella lista över världens rikaste). 

Vad denna kvinna i sina lunära fantasier alltså inte ser är hur OND hennes jakt på STOR FÖRMÖGENHET (Jupiter) är. I 8e huset för död och korruption skulle man nästan kunna tänka sig att Falkengrens själ tillhör en av gårdagens FattigSvenskar som svalt ihjäl under missväxt och att hon på något sätt misslyckades ta sig över till Amerika för att starta om på nytt. Själen återföds som Falkengren med en fullständigt bottenlös hunger på att i detta liv mätta sin mage mer än någon rimligen behöver. Trauman i tidigare liv kan skapa rejält desorienterade efterföljande liv!


*****Frågan är därför om man ens behöver höja på ögonbrynen att den nästrikaste, Ingrid Bonde på Vattenfall, uppvisar samma fenomen.... Hennes sinnelagshoroskop (med Månen som psykets ascendent) avslöjar dessutom en exakt lika primitiv mentalitet som Falkengrens i det att i princip hela horoskopet befinner sig på spädbarnets mognadsnivå: det är jag-jag-jag (1a huset) och därefter i princip ingenting förutom den orala fixeringen vid mammas bröst eller vid resurser (mat eller pengar) som via 2a huset ska hålla 1a-huskroppen vid liv! Så här kan psykopaterna se ur, de som verkligen tror på myten om att det handlar om att förse sig eller bli uppäten av andra grobianer - kapitalismens onda mardröm som världen utanför västerlandet aldrig lät sig luras lika grundligt av...

*****

Tredje rikast, fast med 8 miljoner i årslön pratar man nästan fickpengar jämfört med Falkengrens närapå 25 miljoner, är f.d. DN-chefen Gunilla Herlitz som verkligen sett till att gnugga skuldra med den svenska finanseliten, Etablissemanget gestaltat av det onda Huset Bonniers. Hennes horoskop synades för flera år sedan och här ser i förstone Vattentrenden ut att ge sig. Men faktum är att näringselementet spelar en nyckelroll även här genom en "två flugor i en smäll"-konfiguration:Månen i Oxen är känd för att vara en klok och realistisk strateg som inte tar några olönsamma steg. Pengarnas Venus är dess härskare. (Se dock ett äldre inlägg om Månen med den onda stjärnan Algol.) 

Med ett sinnelagshoroskop visar sig nu även Herlitz likna Bonde genom att länka egot till 2a husfrågan om de resurser (mat/pengar) detta ego upplever sig behöva.

Och sedan bryter horoskopet ihop fullständigt eftersom Venus med Solen i Tvillingarna i 2a inte är det slutgiltiga budet. Istället är det Tvillingarnas härskare, publicisten Merkurius som dippar ner i näriga och omättliga Kräftan, tecknet för det gränslösa begäret (Rajas guna, passionens kvalitet) i den lägre Irrationella eller Vegetativa Själen. 

Det faktum att Luft och Vatten tenderar till dissociation ("ena handen känns inte vid vad den andra gör") visar på en påfallande förmåga till att leva i intellektuell ohederlighet eller i livslögn hos den före detta chefen för Sveriges värsta propagandaspridare, tidningen DN! 

Dessutom kan man på den "psykiska nivån" (Månen) tillskriva två planeter i 8e skorpioniska huset "vattenkvaliteter". Saturnus och Jupiter i kombination och opposit pengarnas Venus och ledarskapets Sol (i 2a penninghuset) vittnar om vilken härsklysten och kontrollgalen människa detta är - och med näsa för att berika sig själv med de riktigt stora pengarna!

Tre kvinnor som visar det sämsta med detta förr och alltjämt så fattiga land, vars befolkning i brist på intellektuell rikedom till följd av låga officiella målsättningar alltjämt har det materialistiska begäret i sitt dna...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar